Font Size SML

Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics, Specially offered degree programs for graduate students
0 Courses exhibit Notes

Syllabus only|18 Courses

  • <Course Number:400series>

  • <Course Number:500series>

  • <Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
400series
500series
600series

<Course Number:400series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
TCM.A401 Basic Materials Informatics Ueno Takafumi /  Azuma Masaki /  Fukushima Takanori /  Okochi Mina /  Manaka Takaaki /  Takinoue Masahiro 2019
3Q
2019/3/18  
TCM.A404 Materials Informatics (R) Sekijima Masakazu /  Kabashima Yoshiyuki /  Matsushita Yuichiro /  Kosugi Taichi /  Yasuo Nobuaki 2019
4Q
2019/3/18  
TCM.A405 Materials Informatics (I) Sekijima Masakazu /  Kabashima Yoshiyuki /  Matsushita Yuichiro /  Kosugi Taichi /  Yasuo Nobuaki 2019
4Q
2019/3/18  
TCM.A402 Materials simulation (R) Oba Fumiyasu /  Matsushita Yuichiro /  Kosugi Taichi /  Tateyama Yoshitaka 2019
3Q
2019/3/18  
TCM.A403 Materials simulation (I) Oba Fumiyasu /  Matsushita Yuichiro /  Kosugi Taichi /  Tateyama Yoshitaka 2019
3Q
2019/3/18  

<Course Number:500series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
TCM.A501 Materials-Infomatics Interdisciplinary Research Skill A Miyauchi Masahiro /  Wada Yuji /  Yamaguchi Takeo /  Hitosugi Taro /  Kiguchi Manabu /  Sekijima Masakazu /  Aoki Takayuki /  Saito Reiko /  Oba Fumiyasu /  Kanamori Takafumi /  Okada Tetsuo /  Kabashima Yoshiyuki /  Hirai Shuichiro /  Saijo Miki /  Azuma Masaki /  Suzuki Yuta /  Kobayashi Yoshinao /  Nakao Hiroya /  Kajikawa Yuya /  Kanno Ryoji /  Ueno Takafumi /  Shimosaka Masamichi /  Morikawa Junko /  Murakami Syuichi /  Kinbara Kazushi /  Fukushima Takanori /  Okochi Mina /  Kamiya Toshio /  Manaka Takaaki /  Saito Susumu /  Hosono Hideo /  Suzuki Keisuke /  Shimoyama Yusuke /  Matsumoto Hideyuki /  Juhasz Gergely /  Goto Kei 2019
1-2Q
2019/3/18  
TCM.A501 Materials-Infomatics Interdisciplinary Research Skill B Academic Supervisor  /  Miyauchi Masahiro 2019
3-4Q
2019/3/18  

<Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
TCM.C601 Advanced Course of Social Service Creation Goto Kei /  Oba Fumiyasu /  Itoh Satoshi /  Orii Yasumitsu /  Nakai Hiromi /  2019
4Q
2019/3/18  
TCM.B601 Practice School in Materials Informatics I A Shimoyama Yusuke /  Kobayashi Yoshinao /  Matsumoto Hideyuki /  Matsushita Yuichiro 2019
1-2Q
   
TCM.B602 Practice School in Materials Informatics II A Shimoyama Yusuke /  Kobayashi Yoshinao /  Matsumoto Hideyuki /  Matsushita Yuichiro /  Yasuo Nobuaki 2019
1-2Q
   
TCM.B601 Practice School in Materials Informatics I B Shimoyama Yusuke /  Kobayashi Yoshinao /  Matsumoto Hideyuki /  Matsushita Yuichiro 2019
3-4Q
   
TCM.B602 Practice School in Materials Informatics II B Shimoyama Yusuke /  Kobayashi Yoshinao /  Matsumoto Hideyuki /  Matsushita Yuichiro 2019
3-4Q
   
TCM.B603 Off-campus Project in Materials Informatics A Academic Supervisor 2019
1-2Q
   
TCM.B605 Short-term Off-campus Project in Materials Informatics II A Academic Supervisor 2019
1-2Q
   
TCM.B604 Short-term Off-campus Project in Materials Informatics I B Academic Supervisor 2019
3-4Q
   
TCM.B604 Short-term Off-campus Project in Materials Informatics I A Academic Supervisor 2019
1-2Q
   
TCM.B603 Off-campus Project in Materials Informatics B Academic Supervisor 2019
3-4Q
   
TCM.B605 Short-term Off-campus Project in Materials Informatics II B Academic Supervisor 2019
3-4Q