Font Size SML

Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering, School of Environment and Society
17 Courses exhibit Notes

Syllabus only|179 Courses

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
EEE.E201 Electricity and Magnetism I Asada Masahiro /  Kodera Tetsuo 2019
1Q
2019/3/18 2019/5/24
EEE.D201 Quantum Mechanics Nakagawa Shigeki /  Ito Haruhiko 2019
1Q
2019/3/18 2019/5/31
MEC.E201 Thermodynamics (Mechanical Engineering) A Murakami Yoichi /  Hirai Shuichiro /  Nagasaki Takao /  Okawa Seiji /  Nozaki Tomohiro /  Hasegawa Jun 2019
2Q
2019/3/18 2019/8/6
TSE.A352 Transdisciplinary Engineering Experiment B Kanda Manabu /  Kinouchi Tsuyoshi /  Murayama Takehiko /  Obara Toru /  Nakamura Takashi /  Takagi Hiroshi /  Takahashi Fumitake /  Nishikizawa Shigeo /  Tokimatsu Koji /  Nakamura Takashi /  Inagaki Atsushi /  Katabuchi Tatsuya /  Shimada Mikio /  Ishizuka Chikako 2019
3Q
  2019/8/1
MEC.H211 Design of Machine Elements Takeda Yukio /  Yamaura Hiroshi /  Matsumura Shigeki /  Murakami Yoichi 2019
2Q
  2019/7/31
EEE.P311 Power Electronics Hagiwara Makoto 2019
1Q
2019/3/18 2019/6/4
ICT.C201 Introduction to Information and Communications Engineering Uyematsu Tomohiko /  Ogata Wakaha /  Fukawa Kazuhiko /  Yamaguchi Masahiro /  Yamada Isao /  Takagi Shigetaka /  Nakamoto Takamichi /  Takahashi Atsushi /  Isshiki Tsuyoshi /  Yamaoka Katsunori /  Kasai Kenta /  Shinozaki Takahiro /  Sugino Nobuhiko /  Hara Yuko /  Nakahara Hiroki /  Kitaguchi Yoshiaki 2019
1Q
  2019/6/3
MEC.E201 Thermodynamics (Mechanical Engineering) B Murakami Yoichi /  Hirai Shuichiro /  Nagasaki Takao /  Okawa Seiji /  Nozaki Tomohiro /  Hasegawa Jun 2019
2Q
2019/3/18 2019/8/6
TSE.A337 Basic Nuclear Engineering 1 Obara Toru 2019
2Q
  2019/7/26
TSE.C318 Introduction to Engineering Design and Management of Technology Saijo Miki /  Saito Shigeki /  Inaba Kazuaki /  Ohashi Takumi /  Goto Mika /  Nakamaru Mayuko /  Sengoku Shintaro /  Tsujimoto Masaharu /  Taoka Yuki 2019
3Q
  2019/7/16
TSE.M204 Statistics and Data Analysis Hanaoka Shinya /  Takahashi Fumitake /  Sagara Hiroshi /  Kawasaki Tomoya 2019
1Q
2019/3/18 2019/5/30
TSE.C202 System Design Project Saito Shigeki /  Inaba Kazuaki /  Saijo Miki /  Ohashi Takumi /  Taoka Yuki 2019
1Q
  2019/4/2
TSE.A231 Engineering Measurement Akita Daisuke /  Takada Jun-Ichi /  Takahashi Kunio /  Nakasaki Kiyohiko /  Iio Shunji /  Hayashizaki Noriyosu /   /  Hemthavy Pasomphone /  Mariquit Eden Gan /  Mehrdad Sadeghzadeh Nazari NAZARI MEHRDAD 2019
2Q
  2019/7/11
TSE.A312 Introduction to global and local ecology Nakamura Takashi 2019
1Q
2019/3/18 2019/5/14
TSE.A336 Basic theory of regional and global environment 2 Kanda Manabu /  Kinouchi Tsuyoshi /  Murayama Takehiko /  Kanae Shinjiro /  Takagi Hiroshi /  Nakamura Takashi /  Yoshimura Chihiro /  Fujii Manabu /  Nakamura Takashi /  Inagaki Atsushi /  Seto Rie 2019
2Q
  2019/8/2
CVE.G310 Water Environmental Engineering Yoshimura Chihiro /  Fujii Manabu 2019
2Q
2019/3/18 2019/7/29
TSE.A203 Electrical Engineering Takada Jun-Ichi /  Yamashita Yukihiko /  Hayashizaki Noriyosu 2019
1Q
  2019/6/6