Font Size SML

Undergraduate major in Architecture and Building Engineering, School of Environment and Society
1 Courses exhibit Notes

Syllabus only|58 Courses

  • <Course Number:200series>

  • <Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
200series
300series

<Course Number:200series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
ARC.A205 Mathematical Methods in Architectural Planning and Engineering Fujii Haruyuki /  Osaragi Toshihiro /  Tamura Tetsuro /  Saio Naoko /  Asawa Takashi 2017
4Q
2017/3/17 2018/1/23
MTH.U211 Applied Mathematics for Engineers Ia Takiguchi Takashi 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MTH.U213 Applied Mathematics for Engineers Ila Takiguchi Takashi 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
MTH.U212 Applied Mathematics for Engineers Ib Takiguchi Takashi 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.P204 Introduction to Urban Study Nakai Norihiro /  Dohi Masato /  Soshiroda Akira /  Mano Yosuke /  Saito Ushio /  Sakano Tatsurou 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.D202 History of Western Architecture Fujita Yasuhito 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
MTH.U214 Applied Mathematics for Engineers Ilb Takiguchi Takashi 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.S203 Structural Mechanics I Takeuchi Toru /  Tamura Shuji /  Matsui Ryota 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.A204 Building Codes Kubota Yosuke /  Tachibana Yuko /  Fuzioka Hiroyuki /  Iiduka Mutuki /  Kawashima Norihisa 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.S201 Fundamentals of Mechanics of Materials A Inoue Hirotsugu /  Sakaguchi Motoki /  Kurokawa Yu 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.P201 Introduction to Architectural Planning Fujii Haruyuki /  Osaragi Toshihiro /  Oki Takuya /  Kobayashi Yuki 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.D201 History of Modern Architecture Yamazaki Taisuke 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.A203 Building Construction and Detail Yasuda Koichi /  Takeuchi Toru /  Tamura Shuji /  Yokoyama Yutaka /  Sakata Hiroyasu /  Murata Ryo 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.A201 Architectural Design and Drawing I Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Nousaku Fuminori /  Tachibana Mio 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.D204 Visual Design Tsukamoto Yoshiharu /  Nousaku Fuminori 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.S204 Building Materials and Construction Yokoyama Yutaka /  Mikami Takamasa 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.D203 Architectural Design Akaike Takahiko 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.E201 Environmental Engineering Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.A202 Architectural Design and Drawing II Osaragi Toshihiro /  Okuyama Shin-Ichi /  Fujii Haruyuki /  Saio Naoko /  Oki Takuya /  Kobayashi Yuki 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.P203 Exercise in Architectural Planning Osaragi Toshihiro /  Fujii Haruyuki /  Saio Naoko /  Oki Takuya /  Tachibana Mio /  Kobayashi Yuki 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.E202 Building Services Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.S202 Fundamentals of Mechanics of Materials B Motoyui Shojiro 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.P202 Architectural Planning I Saio Naoko 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17

<Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 機械系 Teaching Staffs 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 材料系 Teaching Staffs 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 情報通信系 Teaching Staffs 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 融合理工学系B Teaching Staffs 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 応用化学系 Teaching Staffs 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 建築学系 Teaching Staffs 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers システム制御系 Teaching Staffs 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 経営工学系 Teaching Staffs 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 電気電子系 Teaching Staffs 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 土木・環境工学系 Teaching Staffs 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.P302 Landscape Architecture Dohi Masato 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 融合理工学系A Teaching Staffs 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.S301 Structural Design I Takeuchi Toru /  Ikarashi Kikuo /  Matsui Ryota 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.P303 Urban Housing and Residential Improvement Mano Yosuke 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.S304 Geotechnical Engineering Tamura Shuji 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.P305 National and City Planning Nakai Norihiro /  Soshiroda Akira 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.P301 Architectural Planning II Fujii Haruyuki /  Osaragi Toshihiro /  Saio Naoko /  Oki Takuya /  Kobayashi Yuki 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.D302 History of Japanese Architecture Yamazaki Taisuke 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.A306 Environmental Design Yasuda Koichi /  Iwamura Kazuo /  Kiyono Arata /  Zidou Daisuke /  Kawashima Norihisa 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.S306 Structural Mechanics III Takeuchi Toru /  Ikarashi Kikuo /  Matsui Ryota 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.A307 Building Production Koizumi Hiroyoshi /  Takeda Tomohide 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.A301 Architectural Design and Drawing III Okuyama Shin-Ichi /  Murata Ryo /  Shiozaki Taishin /  Kanebako Yoshiharu /  Bota Hideki 2017
1・3Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.E301 Applied Environmental Engineering and Building Services Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.S302 Structural Design II Sakata Hiroyasu /  Hotta Hisato /  2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.E303 Electrical Systems for Building Nakamura Shigehiro 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.P304 Urban Land Use Planning Nakai Norihiro 2017
3Q
2017/3/17 2017/9/25
ARC.A302 Environmental and Structural Engineering Laboratory I Takeuchi Toru /  Yokoyama Yutaka /  Sakata Hiroyasu /  Mikami Takamasa /  Hotta Hisato /  Ikarashi Kikuo /  Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Matsui Ryota /  Yamazaki Yoshihiro 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.A308 Seminar on Architecture and Building Engineering Teaching Staffs  /  Takeuchi Toru 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.S305 Structural Mechanics II Hotta Hisato /  Sakata Hiroyasu 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.A304 Architectural Design and Drawing IV Yasuda Koichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Kawashima Norihisa /  Nakamura Hiroshi /  Suyama Teruaki /  Kinoshita Yoko 2017
2・4Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.S303 Structural Design III Tamura Shuji /  Kanebako Yoshiharu 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.E304 Control of Building Services Iwase Kazuo /  Tamura Hajime 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.E302 Environmental Laboratory Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.S307 Building Materials and Finishing Yokoyama Yutaka /  Mikami Takamasa 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.D301 Architectural Tour Yamazaki Taisuke /  Nousaku Fuminori 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ARC.A303 Environmental and Structural Engineering Laboratory II Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Ikarashi Kikuo /  Tamura Shuji /  Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Matsui Ryota 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17