Font Size SML

Undergraduate major in Architecture and Building Engineering, School of Environment and Society
0 Courses exhibit Notes

Syllabus only|85 Courses

  • <Course Number:200series>

  • <Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
200series
300series

<Course Number:200series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
ARC.S204 Building Materials and Construction Yokoyama Yutaka /  Fukuda Shintaro 2023
4Q
2023/3/22  
ARC.D202 History of Western Architecture Fujita Yasuhito 2023
4Q
2023/3/22  
ARC.A205 Mathematical Methods in Architectural Planning and Engineering Osaragi Toshihiro /  Asawa Takashi /  Oki Takuya /  Okaze Tsubasa 2023
4Q
2023/9/4  
ARC.E202 Building Services Kagi Naoki /  Yuasa Kazuhiro /  Asawa Takashi /  Okaze Tsubasa /  Umishio Wataru 2023
4Q
2023/3/20  
MTH.U214 Applied Mathematics for Engineers Ilb Takiguchi Takashi 2023
4Q
2023/3/20  
MTH.U211 Applied Mathematics for Engineers Ia Takiguchi Takashi 2023
1Q
2023/3/20  
ARC.S203 Structural Mechanics I Takeuchi Toru /  Tamura Shuji /  Terazawa Yuki 2023
3-4Q
2023/3/20  
ARC.S202 Fundamentals of Mechanics of Materials B Kishiki Shoichi /  Sato Daiki 2023
2Q
2023/3/27  
MTH.U212 Applied Mathematics for Engineers Ib Takiguchi Takashi 2023
2Q
2023/3/20  
MTH.U213 Applied Mathematics for Engineers Ila Takiguchi Takashi 2023
3Q
2023/3/20  
ARC.A201 Architectural Design and Drawing I Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Fujita Yasuhito /  Kizu Naoto 2023
1-2Q
2023/3/22  
ARC.E201 Environmental Engineering Kagi Naoki /  Yuasa Kazuhiro /  Asawa Takashi /  Okaze Tsubasa /  Umishio Wataru 2023
2Q
2023/3/20  
ARC.D204 Visual Design Tsukamoto Yoshiharu /  Sasaki Kei 2023
3Q
2023/3/22  
ARC.P204 Introduction to Urban Study Dohi Masato /  Mano Yosuke /  Sakamura Kei /  Omori Fumihiko /  Tsutsumi Takashi /  Sugita Sanae /  Yoshida Yuki /  Yamamoto Masako 2023
3Q
2023/3/20  
ARC.A202 Architectural Design and Drawing II Yasuda Koichi /  Osaragi Toshihiro /  Fujii Haruyuki /  Nasu Satoshi /  Shiozaki Taishin /  Oki Takuya /  Kahlon Yuval /  Ping Hui 2023
3-4Q
2023/3/22  
ARC.S201 Fundamentals of Mechanics of Materials A Inoue Hirotsugu /  Kurokawa Yu 2023
1Q
2023/4/10  
ARC.D201 History of Modern Architecture Fujita Yasuhito 2023
2Q
2023/3/22  
ARC.P203 Exercise in Architectural Planning Osaragi Toshihiro /  Fujii Haruyuki /  Saio Naoko /  Oki Takuya /  Kishimoto Maki 2023
3-4Q
2023/4/11  
ARC.A204 Building Codes Nasu Satoshi /  Tachibana Yuko 2023
2Q
2023/3/22  
ARC.A203 Building Construction and Detail Yasuda Koichi /  Takeuchi Toru /  Tamura Shuji /  Yokoyama Yutaka /  Sakata Hiroyasu /  Murata Ryo 2023
1Q
2023/3/20  
ARC.D203 Architectural Design Akaike Takahiko 2023
1-2Q
2023/3/22  
ARC.P202 Architectural Planning I Saio Naoko 2023
3Q
2023/3/20  
ARC.P201 Introduction to Architectural Planning Fujii Haruyuki /  Osaragi Toshihiro /  Kishimoto Maki 2023
1Q
2023/3/20  
ARC.Z203 B2D Research Basic C in ARC Fujii Haruyuki 2023
3-4Q
2023/3/20  
ARC.Z202 B2D Research Basic B in ARC Fujii Haruyuki 2023
1-2Q
2023/3/20  
ARC.Z201 B2D Research Basic A in ARC Fujii Haruyuki 2023
3-4Q
2023/3/20  

<Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
ARC.P305 National and City Planning Sakamura Kei 2023
4Q
2023/8/30  
ARC.P303 Urban Housing and Residential Improvement Mano Yosuke 2023
4Q
2023/4/11  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 電気電子系 Pham Nam Hai 2023
3Q
2023/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 経営工学系 Chung Su-Lin 2023
3Q
2023/3/20  
ARC.A307 Building Production Takeda Tomohide 2023
4Q
2023/3/22  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 土木・環境工学系 Takahashi Akihiro 2023
3Q
2023/5/8  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 応用化学系 Takao Toshiro /  Harada Takuya 2023
3Q
2023/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 融合理工学系 Tokimatsu Koji 2023
3Q
2023/3/20  
ARC.A304 Architectural Design and Drawing IV Tsukamoto Yoshiharu /  Okuyama Shin-Ichi /  Osaragi Toshihiro /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki /  Oki Takuya /  Saio Naoko /  Mano Yosuke /  Dohi Masato /  Sanada Junko /  Sakamura Kei /  Katsuki Ayumi /  Sasaki Kei /  Sugita Sanae /  Tsutsumi Takashi /  Konno Chie /  2023
2・4Q
2023/3/22  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 建築学系 Asawa Takashi 2023
3Q
2023/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 材料系 Kawamura Kenichi /  Kishi Tetsuo 2023
3Q
2023/3/20  
ARC.A302 Environmental and Structural Engineering Laboratory I Takeuchi Toru /  Yokoyama Yutaka /  Sakata Hiroyasu /  Fukuda Shintaro /  Hotta Hisato /  Ikarashi Kikuo /  Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Mitsui Kazuya /  Umishio Wataru /  Fujii Yutaro 2023
1Q
2023/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 機械系 Maeda Shingo 2023
3Q
2023/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers システム制御系 Sato Susumu 2023
3Q
2023/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 情報通信系 Pham Nam Hai 2023
3Q
2023/3/20  
ARC.D302 History of Japanese Architecture Yamazaki Taisuke 2023
3Q
2023/8/30  
ARC.S305 Structural Mechanics II Hotta Hisato /  Sakata Hiroyasu /  Nishimura Koshiro 2023
2Q
2023/3/27  
ARC.S306 Structural Mechanics III Takeuchi Toru /  Ikarashi Kikuo /  Terazawa Yuki 2023
3Q
2023/3/20  
ARC.S303 Structural Design III Tamura Shuji /  Iwata Akihiro /  Asaka Yoshiharu 2023
4Q
2023/3/27  
ARC.E302 Environmental Laboratory Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Nakamura Yoshiki /  Asawa Takashi /  Okaze Tsubasa /  Umishio Wataru 2023
4Q
2023/3/20  
ARC.D301 Architectural Tour Fujita Yasuhito /  Kizu Naoto 2023
2Q
2023/3/22  
ARC.Z395 Advanced independent research project F5c(ARC) Teaching Staffs 2023
3-4Q
2023/3/20  
ARC.A306 Environmental Design Murata Ryo /  Toki Kensuke /  Matsumoto Yoshie 2023
1Q
2023/3/22  
ARC.S307 Building Materials and Finishing Yokoyama Yutaka /  Fukuda Shintaro 2023
1-2Q
2023/3/22  
ARC.E304 Control of Building Services Iwase Kazuo /  Tamura Hajime 2023
4Q
2023/3/20  
ARC.P301 Architectural Planning II Fujii Haruyuki /  Oki Takuya 2023
1Q
2023/3/20  
ARC.S304 Geotechnical Engineering Tamura Shuji 2023
1Q
2023/3/27  
ARC.P302 Landscape Architecture Dohi Masato 2023
1Q
2023/3/20  
ARC.E303 Electrical Systems for Building Nakamura Shigehiro 2023
3Q
2023/3/20  
ARC.S301 Structural Design I Takeuchi Toru /  Ikarashi Kikuo /  Terazawa Yuki /  Mitsui Kazuya 2023
1Q
2023/3/27  
ARC.Z375 Advanced independent research project S5c(ARC) Teaching Staffs 2023
1-2Q
2023/3/20  
ARC.A301 Architectural Design and Drawing III Okuyama Shin-Ichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Osaragi Toshihiro /  Fujii Haruyuki /  Saio Naoko /  Mano Yosuke /  Dohi Masato /  Sanada Junko /  Oki Takuya /  Sakamura Kei /  Omori Fumihiko /  Katsuki Ayumi /  Sasaki Kei /  Tsutsumi Takashi /  Sugita Sanae /  Tanaka Yuno /  Kishimoto Maki /  Kahlon Yuval /   /  Kanebako Yoshiharu 2023
1・3Q
2023/9/4  
ARC.A308 Seminar on Architecture and Building Engineering Teaching Staffs 2023
2Q
2023/3/20  
ARC.E301 Applied Environmental Engineering and Building Services Kagi Naoki /  Yuasa Kazuhiro /  Asawa Takashi /  Okaze Tsubasa /  Umishio Wataru 2023
2Q
2023/3/20  
ARC.S302 Structural Design II Sakata Hiroyasu /  Hotta Hisato /  Nishimura Koshiro 2023
3Q
2023/3/27  
ARC.P304 Urban Land Use Planning Sakamura Kei 2023
3Q
2023/8/30  
ARC.A303 Environmental and Structural Engineering Laboratory II Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Ikarashi Kikuo /  Tamura Shuji /  Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Asawa Takashi /  Okaze Tsubasa /  Fukuda Shintaro /  Terazawa Yuki /  Umishio Wataru /  Fujii Yutaro /  Mitsui Kazuya 2023
3-4Q
2023/3/22  
ARC.Z381 Research opportunity in Laboratories (ARC) Teaching Staffs 2023
3-4Q
2023/3/20  
ARC.Z373 Advanced independent research project S3c(ARC) Teaching Staffs 2023
1Q
2023/3/20  
ARC.Z389 Independent research project(ARC) Teaching Staffs 2023
1-2Q
2023/9/4  
ARC.Z373 Advanced independent research project S3c(ARC) Teaching Staffs 2023
2Q
2023/3/20  
ARC.Z391 Advanced independent research project F1c(ARC) Teaching Staffs 2023
3Q
2023/3/20  
ARC.Z396 Advanced independent research project F6c(ARC) Teaching Staffs 2023
3-4Q
2023/3/20  
ARC.Z391 Advanced independent research project F1c(ARC) Teaching Staffs 2023
4Q
2023/3/20  
ARC.Z392 Advanced independent research project F2c(ARC) Teaching Staffs 2023
4Q
2023/3/20  
ARC.Z371 Advanced independent research project S1c(ARC) Teaching Staffs 2023
1Q
2023/3/20  
ARC.Z372 Advanced independent research project S2c(ARC) Teaching Staffs 2023
2Q
2023/3/20  
ARC.Z392 Advanced independent research project F2c(ARC) Teaching Staffs 2023
3Q
2023/3/20  
ARC.Z394 Advanced independent research project F4c(ARC) Teaching Staffs 2023
3-4Q
2023/3/20  
ARC.Z381 Research opportunity in Laboratories (ARC) Teaching Staffs 2023
1Q
2023/3/20  
ARC.Z372 Advanced independent research project S2c(ARC) Teaching Staffs 2023
1Q
2023/3/20  
ARC.Z374 Advanced independent research project S4c(ARC) Teaching Staffs 2023
1-2Q
2023/3/20  
ARC.Z376 Advanced independent research project S6c(ARC) Teaching Staffs 2023
1-2Q
2023/3/20  
ARC.Z301 B2D Practical Preresearch A in ARC Fujii Haruyuki 2023
1-2Q
2023/3/20  
ARC.Z371 Advanced independent research project S1c(ARC) Teaching Staffs 2023
2Q
2023/3/20  
ARC.Z393 Advanced independent research project F3c(ARC) Teaching Staffs 2023
3Q
2023/3/20  
ARC.Z389 Independent research project(ARC) Teaching Staffs 2023
3-4Q
2023/9/4  
ARC.Z302 B2D Practical Preresearch B in ARC Fujii Haruyuki 2023
3-4Q
2023/3/20  
ARC.Z393 Advanced independent research project F3c(ARC) Teaching Staffs 2023
4Q
2023/3/20