Font Size SML

Undergraduate major in Architecture and Building Engineering, School of Environment and Society
0 Courses exhibit Notes

Syllabus only|74 Courses

  • <Course Number:200series>

  • <Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
200series
300series

<Course Number:200series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
ARC.E202 Building Services Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Nakamura Yoshiki /  Asawa Takashi /  Okaze Tsubasa /  Umishio Wataru 2022
4Q
2022/4/20  
ARC.S204 Building Materials and Construction Yokoyama Yutaka /  Mikami Takamasa 2022
4Q
2022/5/11  
ARC.D202 History of Western Architecture Fujita Yasuhito 2022
4Q
2022/5/11  
MTH.U212 Applied Mathematics for Engineers Ib Takiguchi Takashi 2022
2Q
2022/3/16  
ARC.A205 Mathematical Methods in Architectural Planning and Engineering Osaragi Toshihiro /  Asawa Takashi /  Oki Takuya /  Okaze Tsubasa 2022
4Q
2022/5/11  
MTH.U213 Applied Mathematics for Engineers Ila Takiguchi Takashi 2022
3Q
2022/4/20  
MTH.U211 Applied Mathematics for Engineers Ia Takiguchi Takashi 2022
1Q
2022/3/16  
MTH.U214 Applied Mathematics for Engineers Ilb Takiguchi Takashi 2022
4Q
2022/4/20  
ARC.E201 Environmental Engineering Kagi Naoki /  Yuasa Kazuhiro /  Asawa Takashi /  Okaze Tsubasa /  Umishio Wataru 2022
2Q
2022/3/16  
ARC.D204 Visual Design Tsukamoto Yoshiharu /  Sasaki Kei 2022
3Q
2022/5/11  
ARC.P204 Introduction to Urban Study Nakai Norihiro /  Dohi Masato /  Soshiroda Akira /  Mano Yosuke /  Saito Ushio 2022
3Q
2022/10/31  
ARC.A202 Architectural Design and Drawing II Yasuda Koichi /  Osaragi Toshihiro /  Fujii Haruyuki /  Nasu Satoshi /  Shiozaki Taishin /  Oki Takuya /  Kahlon Yuval /  Ping Hui 2022
3-4Q
2022/5/11  
ARC.P201 Introduction to Architectural Planning Fujii Haruyuki /  Osaragi Toshihiro /  Kishimoto Maki 2022
1Q
2022/3/28  
ARC.P203 Exercise in Architectural Planning Osaragi Toshihiro /  Fujii Haruyuki /  Saio Naoko /  Oki Takuya /  Kishimoto Maki 2022
3-4Q
2022/5/11  
ARC.S201 Fundamentals of Mechanics of Materials A Inoue Hirotsugu /  Kurokawa Yu 2022
1Q
2022/3/16  
ARC.A204 Building Codes Nasu Satoshi /  Tachibana Yuko 2022
2Q
2022/4/5  
ARC.A201 Architectural Design and Drawing I Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Fujita Yasuhito /  Tachibana Mio 2022
1-2Q
2022/4/4  
ARC.D203 Architectural Design Akaike Takahiko 2022
1-2Q
2022/4/4  
ARC.Z202 B2D Research Basic B in ARC Fujii Haruyuki 2022
1-2Q
2022/3/16  
ARC.P202 Architectural Planning I Saio Naoko 2022
3Q
2022/5/11  
ARC.A203 Building Construction and Detail Yasuda Koichi /  Takeuchi Toru /  Tamura Shuji /  Yokoyama Yutaka /  Sakata Hiroyasu /  Murata Ryo 2022
1Q
2022/4/4  
ARC.S203 Structural Mechanics I Takeuchi Toru /  Tamura Shuji /  Terazawa Yuki 2022
3-4Q
2022/5/11  
ARC.S202 Fundamentals of Mechanics of Materials B Motoyui Shojiro 2022
2Q
   
ARC.D201 History of Modern Architecture Fujita Yasuhito 2022
2Q
2022/4/4  
ARC.Z201 B2D Research Basic A in ARC Fujii Haruyuki 2022
3-4Q
2022/4/20  
ARC.Z203 B2D Research Basic C in ARC Fujii Haruyuki 2022
3-4Q
2022/4/20  

<Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
ARC.P305 National and City Planning Nakai Norihiro /  Soshiroda Akira 2022
4Q
2022/5/11  
ARC.P303 Urban Housing and Residential Improvement Mano Yosuke 2022
4Q
2022/9/20  
ARC.S303 Structural Design III Tamura Shuji /  Iwata Akihiro /  Asaka Yoshiharu 2022
4Q
2022/9/1  
ARC.E304 Control of Building Services Iwase Kazuo /  Tamura Hajime 2022
4Q
2022/9/5  
ARC.A304 Architectural Design and Drawing IV Tsukamoto Yoshiharu /  Okuyama Shinichi /  Osaragi Toshihiro /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki /  Nakai Norihiro /  Saito Ushio /  Oki Takuya /  Saio Naoko /  Mano Yosuke /  Dohi Masato /  Sanada Junko /  Katsuki Ayumi /  Sasaki Kei /  Sugita Sanae /  Tsutsumi Takashi /   /  Nishizawa Tetsuo 2022
2・4Q
2022/4/4  
ARC.A307 Building Production Takeda Tomohide 2022
4Q
2022/5/11  
ARC.A303 Environmental and Structural Engineering Laboratory II Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Ikarashi Kikuo /  Tamura Shuji /  Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Asawa Takashi /  Okaze Tsubasa /  Terazawa Yuki /  Umishio Wataru /  Fujii Yutaro /  Mitsui Kazuya 2022
3-4Q
2022/5/11  
ARC.S305 Structural Mechanics II Hotta Hisato /  Sakata Hiroyasu /  Nishimura Koshiro /  Maida Yusuke 2022
2Q
2022/4/12  
ARC.P304 Urban Land Use Planning Nakai Norihiro 2022
3Q
2022/5/11  
ARC.E302 Environmental Laboratory Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Nakamura Yoshiki /  Asawa Takashi /  Okaze Tsubasa /  Umishio Wataru 2022
4Q
2022/4/20  
ARC.A301 Architectural Design and Drawing III Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Osaragi Toshihiro /  Fujii Haruyuki /  Nakai Norihiro /  Saito Ushio /  Saio Naoko /  Mano Yosuke /  Dohi Masato /  Sanada Junko /  Oki Takuya /  Katsuki Ayumi /  Sasaki Kei /  Tsutsumi Takashi /  Sugita Sanae /  Tanaka Yuno /  Kishimoto Maki /  Kahlon Yuval /   /   /  Kanebako Yoshiharu 2022
1・3Q
2022/3/16  
ARC.E301 Applied Environmental Engineering and Building Services Kagi Naoki /  Yuasa Kazuhiro /  Asawa Takashi /  Okaze Tsubasa /  Umishio Wataru 2022
2Q
2022/3/16  
ARC.P302 Landscape Architecture Dohi Masato 2022
1Q
2022/4/10  
ARC.S302 Structural Design II Sakata Hiroyasu /  Hotta Hisato /  Nishimura Koshiro /  Maida Yusuke /  Obara Taku 2022
3Q
2022/6/14  
ARC.A302 Environmental and Structural Engineering Laboratory I Takeuchi Toru /  Yokoyama Yutaka /  Sakata Hiroyasu /  Mikami Takamasa /  Hotta Hisato /  Ikarashi Kikuo /  Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Mitsui Kazuya /  Maida Yusuke /  Umishio Wataru /  Fujii Yutaro 2022
1Q
2022/4/6  
ARC.P301 Architectural Planning II Fujii Haruyuki /  Oki Takuya 2022
1Q
2022/3/28  
ARC.E303 Electrical Systems for Building Nakamura Shigehiro 2022
3Q
2022/4/20  
ARC.S301 Structural Design I Takeuchi Toru /  Ikarashi Kikuo /  Terazawa Yuki /  Mitsui Kazuya 2022
1Q
2022/4/6  
ARC.S304 Geotechnical Engineering Tamura Shuji 2022
1Q
   
ARC.S307 Building Materials and Finishing Yokoyama Yutaka /  Mikami Takamasa 2022
1-2Q
2022/4/6  
ARC.Z375 Advanced independent research project S5c(ARC) Teaching Staffs 2022
1-2Q
2022/3/16  
ARC.D301 Architectural Tour Fujita Yasuhito /  Kizu Naoto 2022
2Q
2022/4/4  
ARC.D302 History of Japanese Architecture Yamazaki Taisuke 2022
3Q
2022/9/20  
ARC.Z381 Research opportunity in Laboratories (ARC) Teaching Staffs 2022
3-4Q
2022/4/20  
ARC.Z389 Independent research project(ARC) Teaching Staffs 2022
3-4Q
2022/5/11  
ARC.Z372 Advanced independent research project S2c(ARC) Teaching Staffs 2022
1Q
2022/3/16  
ARC.Z374 Advanced independent research project S4c(ARC) Teaching Staffs 2022
1-2Q
2022/3/16  
ARC.S306 Structural Mechanics III Takeuchi Toru /  Ikarashi Kikuo /  Terazawa Yuki 2022
3Q
2022/5/11  
ARC.Z381 Research opportunity in Laboratories (ARC) Teaching Staffs 2022
1Q
2022/3/16  
ARC.Z371 Advanced independent research project S1c(ARC) Teaching Staffs 2022
1Q
2022/3/16  
ARC.Z389 Independent research project(ARC) Academic Supervisor 2022
1-2Q
2022/4/6  
ARC.Z391 Advanced independent research project F1c(ARC) Teaching Staffs 2022
3Q
2022/4/20  
ARC.Z373 Advanced independent research project S3c(ARC) Teaching Staffs 2022
1Q
2022/3/16  
ARC.Z376 Advanced independent research project S6c(ARC) Teaching Staffs 2022
1-2Q
2022/3/16  
ARC.Z301 B2D Practical Preresearch A in ARC Fujii Haruyuki 2022
1-2Q
2022/3/16  
ARC.Z371 Advanced independent research project S1c(ARC) Teaching Staffs 2022
2Q
2022/3/16  
ARC.Z392 Advanced independent research project F2c(ARC) Teaching Staffs 2022
3Q
2022/4/20  
ARC.Z393 Advanced independent research project F3c(ARC) Teaching Staffs 2022
3Q
2022/4/20  
ARC.Z396 Advanced independent research project F6c(ARC) Teaching Staffs 2022
3-4Q
2022/4/20  
ARC.Z302 B2D Practical Preresearch B in ARC Fujii Haruyuki 2022
3-4Q
2022/4/20  
ARC.Z393 Advanced independent research project F3c(ARC) Teaching Staffs 2022
4Q
2022/4/20  
ARC.A308 Seminar on Architecture and Building Engineering Teaching Staffs 2022
2Q
2022/4/4  
ARC.Z373 Advanced independent research project S3c(ARC) Teaching Staffs 2022
2Q
2022/3/16  
ARC.Z394 Advanced independent research project F4c(ARC) Teaching Staffs 2022
3-4Q
2022/4/20  
ARC.Z395 Advanced independent research project F5c(ARC) Teaching Staffs 2022
3-4Q
2022/4/20  
ARC.Z391 Advanced independent research project F1c(ARC) Teaching Staffs 2022
4Q
2022/4/20  
ARC.Z372 Advanced independent research project S2c(ARC) Teaching Staffs 2022
2Q
2022/3/16  
ARC.Z392 Advanced independent research project F2c(ARC) Teaching Staffs 2022
4Q
2022/4/20