Font Size SML

Undergraduate major in Architecture and Building Engineering, School of Environment and Society
0 Courses exhibit Notes

Syllabus only|69 Courses

  • <Course Number:200series>

  • <Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
200series
300series

<Course Number:200series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
MTH.U211 Applied Mathematics for Engineers Ia Takiguchi Takashi 2020
1Q
2020/3/24  
MTH.U212 Applied Mathematics for Engineers Ib Takiguchi Takashi 2020
2Q
2020/3/24  
MTH.U213 Applied Mathematics for Engineers Ila Takiguchi Takashi 2020
3Q
2020/3/24  
ARC.E201 Environmental Engineering Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Nakamura Yoshiki /  Asawa Takashi /  Okaze Tsubasa 2020
2Q
2020/3/24  
ARC.P203 Exercise in Architectural Planning Osaragi Toshihiro /  Fujii Haruyuki /  Saio Naoko /  Oki Takuya /  Tagashira Maki 2020
3-4Q
2020/3/24  
MTH.U214 Applied Mathematics for Engineers Ilb Takiguchi Takashi 2020
4Q
2020/3/24  
ARC.A201 Architectural Design and Drawing I Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Fujita Yasuhito /  Tachibana Mio 2020
2Q
2020/3/24  
ARC.S201 Fundamentals of Mechanics of Materials A Inoue Hirotsugu /  Kurokawa Yu 2020
1Q
2020/3/24  
ARC.A203 Building Construction and Detail Yasuda Koichi /  Takeuchi Toru /  Tamura Shuji /  Yokoyama Yutaka /  Sakata Hiroyasu /  Murata Ryo 2020
1Q
2020/3/24  
ARC.P204 Introduction to Urban Study Nakai Norihiro /  Dohi Masato /  Soshiroda Akira /  Mano Yosuke /  Saito Ushio /  Sakano Tatsurou 2020
3Q
2020/3/24  
ARC.A205 Mathematical Methods in Architectural Planning and Engineering Osaragi Toshihiro /  Asawa Takashi /  Oki Takuya /  Okaze Tsubasa 2020
4Q
2020/3/24  
ARC.D202 History of Western Architecture Fujita Yasuhito 2020
4Q
2020/3/24  
ARC.D201 History of Modern Architecture Fujita Yasuhito 2020
2Q
2020/3/24  
ARC.S204 Building Materials and Construction Yokoyama Yutaka /  Mikami Takamasa 2020
4Q
2020/3/24  
ARC.A202 Architectural Design and Drawing II Yasuda Koichi /  Osaragi Toshihiro /  Fujii Haruyuki /  Nasu Satoshi /  Shiozaki Taishin /  Oki Takuya 2020
3-4Q
2020/3/24  
ARC.S203 Structural Mechanics I Takeuchi Toru /  Tamura Shuji /  2020
3-4Q
2020/3/24  
ARC.A204 Building Codes Tachibana Yuko /  Yasuda Koichi 2020
3Q
2020/3/24  
ARC.S202 Fundamentals of Mechanics of Materials B Motoyui Shojiro 2020
2Q
2020/3/24  
ARC.D204 Visual Design Tsukamoto Yoshiharu /  Sasaki Kei 2020
3Q
2020/3/24  
ARC.P201 Introduction to Architectural Planning Fujii Haruyuki /  Osaragi Toshihiro /  Tagashira Maki 2020
1Q
2020/3/24  
ARC.D203 Architectural Design Akaiket 2020
2Q
2020/4/28  
ARC.P202 Architectural Planning I Saio Naoko 2020
3Q
2020/3/24  
ARC.E202 Building Services Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Nakamura Yoshiki /  Asawa Takashi /  Okaze Tsubasa 2020
4Q
2020/3/24  
ARC.Z201 B2D Research Basic A in ARC Fujii Haruyuki 2020
3-4Q
2020/3/24  

<Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
ARC.A307 Building Production Yokoyama Yutaka /  Takeda Tomohide 2020
4Q
2020/3/24  
ARC.S301 Structural Design I Takeuchi Toru /  Ikarashi Kikuo /  Terazawa Yuki /  Mitsui Kazuya 2020
1Q
2020/3/24  
ARC.S306 Structural Mechanics III Takeuchi Toru /  Ikarashi Kikuo /  2020
3Q
2020/3/24  
ARC.S307 Building Materials and Finishing Yokoyama Yutaka /  Mikami Takamasa 2020
1Q
2020/3/24  
ARC.A302 Environmental and Structural Engineering Laboratory I Takeuchi Toru /  Yokoyama Yutaka /  Sakata Hiroyasu /  Mikami Takamasa /  Hotta Hisato /  Ikarashi Kikuo /  Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Mitsui Kazuya 2020
2Q
2020/3/24  
ARC.E301 Applied Environmental Engineering and Building Services Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Nakamura Yoshiki /  Asawa Takashi /  Okaze Tsubasa 2020
2Q
2020/3/24  
ARC.D301 Architectural Tour Fujita Yasuhito 2020
3Q
2020/3/24  
ARC.P301 Architectural Planning II Fujii Haruyuki /  Oki Takuya 2020
1Q
2020/3/24  
ARC.A308 Seminar on Architecture and Building Engineering Teaching Staffs 2020
2Q
2020/3/24  
ARC.A304 Architectural Design and Drawing IV Tsukamoto Yoshiharu /  Okuyama Shinichi /  Osaragi Toshihiro /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki /  Nakai Norihiro /  Saito Ushio /  Sakano Tatsurou /  Oki Takuya /  Saio Naoko /  Mano Yosuke /  Soshiroda Akira /  Dohi Masato /  Sanada Junko /  Katsuki Ayumi /  Sasaki Kei /  Numata Mamiko /  Sugita Sanae /  Tsutsumi Takashi /  Masuda Shingo 2020
2・4Q
2020/3/24  
ARC.Z373 Advanced independent research project S3c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu 2020
1Q
2020/3/24  
ARC.S305 Structural Mechanics II Hotta Hisato /  Sakata Hiroyasu /  Nishimura Koshiro 2020
2Q
2020/3/24  
ARC.A301 Architectural Design and Drawing III Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Osaragi Toshihiro /  Fujii Haruyuki /  Nakai Norihiro /  Saito Ushio /  Sakano Tatsurou /  Saio Naoko /  Mano Yosuke /  Soshiroda Akira /  Dohi Masato /  Sanada Junko /  Oki Takuya /  Katsuki Ayumi /  Sasaki Kei /  Numata Mamiko /  Tsutsumi Takashi /  Sugita Sanae /  Tanaka Yuno /  Tagashira Maki /  Kanebako Yoshiharu /  2020
2-3Q
2020/3/24  
ARC.S302 Structural Design II Sakata Hiroyasu /  Hotta Hisato /  Nishimura Koshiro /  Obara Taku 2020
3Q
2020/3/24  
ARC.D302 History of Japanese Architecture Yamazaki Taisuke 2020
3Q
2020/3/24  
ARC.P303 Urban Housing and Residential Improvement Mano Yosuke 2020
4Q
2020/3/24  
ARC.E304 Control of Building Services Iwase Kazuo /  Tamura Hajime /  Umishio Wataru 2020
4Q
2020/3/24  
ARC.Z372 Advanced independent research project S2c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu 2020
1Q
2020/3/24  
ARC.P304 Urban Land Use Planning Nakai Norihiro 2020
3Q
2020/3/24  
ARC.P305 National and City Planning Nakai Norihiro /  Soshiroda Akira 2020
4Q
2020/3/24  
ARC.Z393 Advanced independent research project F3c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu 2020
4Q
2020/3/24  
ARC.S304 Geotechnical Engineering Tamura Shuji 2020
1Q
2020/3/24  
ARC.Z389 Independent research project(ARC) Academic Supervisor 2020
1-2Q
2020/3/24  
ARC.Z371 Advanced independent research project S1c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu 2020
2Q
2020/3/24  
ARC.Z373 Advanced independent research project S3c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu 2020
2Q
2020/3/24  
ARC.A303 Environmental and Structural Engineering Laboratory II Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Ikarashi Kikuo /  Tamura Shuji /  Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  2020
3-4Q
2020/3/24  
ARC.Z389 Independent research project(ARC) Academic Supervisor 2020
3-4Q
2020/3/24  
ARC.E302 Environmental Laboratory Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Nakamura Yoshiki /  Asawa Takashi /  Okaze Tsubasa /  Umishio Wataru 2020
4Q
2020/3/24  
ARC.Z391 Advanced independent research project F1c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu 2020
4Q
2020/3/24  
ARC.Z381 Research opportunity in Laboratories (ARC) Teaching Staffs 2020
1Q
2020/3/24  
ARC.Z372 Advanced independent research project S2c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu 2020
2Q
2020/3/24  
ARC.Z392 Advanced independent research project F2c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu 2020
3Q
2020/3/24  
ARC.Z381 Research opportunity in Laboratories (ARC) Teaching Staffs 2020
3-4Q
2020/3/24  
ARC.Z396 Advanced independent research project F6c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu 2020
3-4Q
2020/3/24  
ARC.Z392 Advanced independent research project F2c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu 2020
4Q
2020/3/24  
ARC.Z371 Advanced independent research project S1c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu 2020
1Q
2020/3/24  
ARC.Z374 Advanced independent research project S4c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu 2020
1-2Q
2020/3/24  
ARC.Z375 Advanced independent research project S5c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu 2020
1-2Q
2020/3/24  
ARC.Z376 Advanced independent research project S6c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu 2020
1-2Q
2020/3/24  
ARC.E303 Electrical Systems for Building Nakamura Shigehiro /  Yuasa Kazuhiro /  Umishio Wataru 2020
3Q
2020/3/24  
ARC.Z391 Advanced independent research project F1c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu 2020
3Q
2020/3/24  
ARC.Z393 Advanced independent research project F3c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu 2020
3Q
2020/3/24  
ARC.Z394 Advanced independent research project F4c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu 2020
3-4Q
2020/3/24  
ARC.Z395 Advanced independent research project F5c(ARC) Teaching Staffs  /  Sakata Hiroyasu 2020
3-4Q
2020/3/24  
ARC.S303 Structural Design III Tamura Shuji /  Kanebako Yoshiharu 2020
4Q
2020/3/24