Font Size SML

Undergraduate major in Architecture and Building Engineering, School of Environment and Society
1 Courses exhibit Notes

Syllabus only|62 Courses

  • <Course Number:200series>

  • <Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
200series
300series

<Course Number:200series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
ARC.S201 Fundamentals of Mechanics of Materials A Inoue Hirotsugu /  Sakaguchi Motoki /  Kurokawa Yu 2018
1Q
2018/3/20 2018/6/3
MTH.U212 Applied Mathematics for Engineers Ib Takiguchi Takashi 2018
2Q
2018/3/20  
ARC.A204 Building Codes Tachibana Yuko /  Kawashima Norihisa 2018
2Q
2018/3/20  
ARC.D201 History of Modern Architecture Yamazaki Taisuke 2018
2Q
2018/3/20  
MTH.U211 Applied Mathematics for Engineers Ia Takiguchi Takashi 2018
1Q
2018/3/20  
ARC.E201 Environmental Engineering Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki 2018
2Q
2018/3/20  
MTH.U213 Applied Mathematics for Engineers Ila Takiguchi Takashi 2018
3Q
2018/3/20  
MTH.U214 Applied Mathematics for Engineers Ilb Takiguchi Takashi 2018
4Q
2018/3/20  
ARC.S202 Fundamentals of Mechanics of Materials B Motoyui Shojiro 2018
2Q
2018/3/20  
ARC.P201 Introduction to Architectural Planning Fujii Haruyuki /  Osaragi Toshihiro /  Oki Takuya /  Kobayashi Yuki 2018
1Q
2018/3/20  
ARC.A201 Architectural Design and Drawing I Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Fujita Yasuhito /  Tachibana Mio 2018
1-2Q
2018/3/20  
ARC.E202 Building Services Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki 2018
4Q
2018/3/20  
ARC.A203 Building Construction and Detail Yasuda Koichi /  Takeuchi Toru /  Tamura Shuji /  Yokoyama Yutaka /  Sakata Hiroyasu /  Murata Ryo 2018
1Q
2018/3/20  
ARC.A202 Architectural Design and Drawing II Yasuda Koichi /  Osaragi Toshihiro /  Fujii Haruyuki /  Nasu Satoshi /  Shiozaki Taishin /  Kawashima Norihisa /  Oki Takuya /  Kobayashi Yuki 2018
3-4Q
2018/3/20  
ARC.S203 Structural Mechanics I Takeuchi Toru /  Tamura Shuji /  Matsui Ryota 2018
3-4Q
2018/3/20  
ARC.D202 History of Western Architecture Fujita Yasuhito 2018
4Q
2018/3/20  
ARC.P202 Architectural Planning I Saio Naoko 2018
3Q
2018/3/20  
ARC.D204 Visual Design Tsukamoto Yoshiharu 2018
3Q
2018/3/20  
ARC.A205 Mathematical Methods in Architectural Planning and Engineering Fujii Haruyuki /  Osaragi Toshihiro /  Tamura Tetsuro /  Saio Naoko /  Asawa Takashi /  Kobayashi Yuki /  Oki Takuya 2018
4Q
2018/3/20  
ARC.D203 Architectural Design Akaike Takahiko 2018
1-2Q
2018/3/20  
ARC.P204 Introduction to Urban Study Nakai Norihiro /  Dohi Masato /  Soshiroda Akira /  Mano Yosuke /  Saito Ushio /  Sakano Tatsurou 2018
3Q
2018/3/20  
ARC.P203 Exercise in Architectural Planning Osaragi Toshihiro /  Fujii Haruyuki /  Saio Naoko /  Oki Takuya /  Tachibana Mio /  Kobayashi Yuki 2018
3-4Q
2018/3/20  
ARC.S204 Building Materials and Construction Yokoyama Yutaka /  Mikami Takamasa 2018
4Q
2018/3/20  

<Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 電気電子系 Teaching Staffs 2018
3Q
2018/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 応用化学系 Teaching Staffs 2018
3Q
2018/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 材料系 Teaching Staffs 2018
3Q
2018/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers システム制御系 Teaching Staffs 2018
3Q
2018/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 経営工学系 Teaching Staffs 2018
3Q
2018/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 土木・環境工学系 Teaching Staffs 2018
3Q
2018/3/20  
ARC.S305 Structural Mechanics II Hotta Hisato /  Sakata Hiroyasu 2018
2Q
2018/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 建築学系 Teaching Staffs 2018
3Q
2018/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 融合理工学系A Teaching Staffs 2018
3Q
2018/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 機械系 Teaching Staffs 2018
3Q
2018/3/20  
ARC.P303 Urban Housing and Residential Improvement Mano Yosuke 2018
2Q
2018/3/20  
ARC.E301 Applied Environmental Engineering and Building Services Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki 2018
2Q
2018/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 情報通信系 Teaching Staffs 2018
3Q
2018/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 融合理工学系B Teaching Staffs 2018
3Q
2018/3/20  
ARC.P301 Architectural Planning II Fujii Haruyuki /  Osaragi Toshihiro /  Saio Naoko /  Oki Takuya /  Kobayashi Yuki 2018
1Q
2018/3/20  
ARC.A302 Environmental and Structural Engineering Laboratory I Takeuchi Toru /  Yokoyama Yutaka /  Sakata Hiroyasu /  Mikami Takamasa /  Hotta Hisato /  Ikarashi Kikuo /  Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Matsui Ryota /  Yamazaki Yoshihiro 2018
1Q
2018/3/20  
ARC.D301 Architectural Tour Yamazaki Taisuke /  Kawashima Norihisa 2018
2Q
2018/3/20  
ARC.A308 Seminar on Architecture and Building Engineering Teaching Staffs  /  Takeuchi Toru 2018
1Q
2018/3/20  
ARC.A301 Architectural Design and Drawing III Okuyama Shinichi /  Kanebako Yoshiharu /  Tsukamoto Yoshiharu /  Osaragi Toshihiro /  Fujii Haruyuki /  Nakai Norihiro /  Saito Ushio /  Sakano Tatsurou /  Saio Naoko /  Mano Yosuke /  Soshiroda Akira /  Dohi Masato /  Sanada Junko /  Oki Takuya /  Kobayashi Yuki /  Katsuki Ayumi /  Numata Mamiko /  Tsutsumi Takashi /  Sugita Sanae 2018
1・3Q
2018/3/20  
ARC.S306 Structural Mechanics III Takeuchi Toru /  Ikarashi Kikuo /  Matsui Ryota 2018
3Q
2018/3/20  
ARC.S302 Structural Design II Sakata Hiroyasu /  Hotta Hisato 2018
3Q
2018/3/20  
ARC.S301 Structural Design I Takeuchi Toru /  Ikarashi Kikuo /  Matsui Ryota 2018
1Q
2018/3/20  
ARC.A305 Building Economics Iwamatsu Jun 2018
1Q
2018/3/20  
ARC.S304 Geotechnical Engineering Tamura Shuji 2018
1Q
2018/3/20  
ARC.S307 Building Materials and Finishing Yokoyama Yutaka /  Mikami Takamasa 2018
1Q
2018/3/20  
ARC.A304 Architectural Design and Drawing IV Tsukamoto Yoshiharu /  Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi /  Osaragi Toshihiro /  Fujii Haruyuki /  Nakai Norihiro /  Saito Ushio /  Sakano Tatsurou /  Saio Naoko /  Mano Yosuke /  Soshiroda Akira /  Dohi Masato /  Sanada Junko /  Katsuki Ayumi /  Numata Mamiko /  Sugita Sanae /  Tsutsumi Takashi /  Nishida Osamu 2018
2・4Q
2018/3/20  
ARC.P304 Urban Land Use Planning Nakai Norihiro 2018
3Q
2018/3/20  
ARC.A303 Environmental and Structural Engineering Laboratory II Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Ikarashi Kikuo /  Tamura Shuji /  Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Matsui Ryota 2018
3-4Q
2018/3/20  
ARC.P302 Landscape Architecture Dohi Masato 2018
1Q
2018/3/20  
ARC.D302 History of Japanese Architecture Yamazaki Taisuke 2018
3Q
2018/3/20  
ARC.Z389 Independent research project(ARC) Teaching Staffs 2018
3-4Q
2018/3/20  
ARC.P305 National and City Planning Nakai Norihiro /  Soshiroda Akira 2018
4Q
2018/3/20  
ARC.S303 Structural Design III Tamura Shuji /  Kanebako Yoshiharu 2018
4Q
2018/3/20  
ARC.E302 Environmental Laboratory Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki 2018
4Q
2018/3/20  
ARC.Z381 Research opportunity in Laboratories (ARC) Teaching Staffs 2018
4Q
2018/3/20  
ARC.Z381 Research opportunity in Laboratories (ARC) Teaching Staffs 2018
1Q
2018/3/20  
ARC.E303 Electrical Systems for Building Undecided 2018
3Q
2018/3/20  
ARC.Z381 Research opportunity in Laboratories (ARC) Teaching Staffs 2018
3Q
2018/3/20  
ARC.A307 Building Production Undecided 2018
3-4Q
2018/3/20  
ARC.E304 Control of Building Services Undecided 2018
4Q
2018/3/20