Font Size SML

Graduate major in Life Science and Technology, School of Life Science and Technology
2 Courses exhibit Notes

Syllabus only|82 Courses

  • <Course Number:400series>

  • <Course Number:500series>

  • <Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
400series
500series
600series

<Course Number:400series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LST.A411 Biomolecular Engineering Fukui Toshiaki /  Ueda Hiroshi /  Hirota Junji /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya 2019
2Q
  2019/8/2
LST.A412 Biomaterial Science and Engineering Maruyama Atsushi /  Tagawa Yoh-Ichi /  Mori Toshiaki /  Matsuda Tomoko /  Kinbara Kazushi 2019
1Q
   
LST.A410 Advanced Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki 2019
4Q
   
LST.A401 Molecular and Cellular Biology Kimura Hiroshi /  Iwasaki Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Aizawa Yasunori 2019
1Q
2019/3/18  
LST.A407 Science of Metabolism Hirasawa Takashi /  Shiraki Nobuaki /  Yamamoto Naoyuki /  Kato Akira 2019
3Q
2019/3/18  
LST.A417 Advanced Biological Science and Engineering (Tsinghua University) Yanagida Yasuko /  Yamamoto Naoyuki /  Xing Xin-Hui /  Chong Zhang 2019
1-2Q
2019/3/18  
LST.A405 Design of Bioactive Molecules Urabe Hirokazu /  Nakamura Hiroyuki /  Hata Takeshi 2019
2Q
2019/3/18  
LST.A403 Biophysics Kobatake Eiry /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Mie Masayasu /  Asakura Noriyuki 2019
1Q
   
LST.A419 Introduction to Bioethics Tokunaga Makio /  Suzuki Mutsuaki /  2019
3-4Q
  2019/11/28
LST.A402 Organic and Bioorganic Chemistry Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro /  Fuse Shinichiro /  Tsutsumi Hiroshi 2019
1Q
2019/3/18  
LST.B401 MS Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Ueno Takafumi /  Kitao Akio /  Hirota Junji 2019
2Q
   
LST.A404 Cell Physiology Tachibana Kazunori /  Nakamura Nobuhiro /  Nakatogawa Hitoshi /  Suzuki Takashi /  Kato Akira /  Komada Masayuki 2019
2Q
   
LST.A408 Computational Biology Sakurai Minoru /  Itoh Takehiko /  Yamada Takuji /  Kitao Akio 2019
3Q
   
LST.A416 LST Academic Writing 1 B Nakamura Satoshi /  Yatsunami Rie /  Etori Akio /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Horikawa Akina /  Ikeda Akiko 2019
1-2Q
   
LST.A406 Molecular Developmental Biology and Evolution Kume Shoen /  Kawakami Atsushi /  Tanaka Mikiko /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato 2019
3Q
   
LST.A413 Career Development Seminars Kume Shoen /  Ogura Shunichiro /  Murata Masashi /  Tanaka Atsushi /  Morita Masatomo /  Misawa Shigekazu /  Matsumoto Kasumi /  Tobe Masanori /  Aoyagi Akihiko /  Tanaka Tooru /  Okajima Rena /  Takayanagi Masaru /  Kiyono Masaki /  Okamura Naoki /  Furuta Aya 2019
1-2Q
   
LST.B404 International Career Development Basics Suzuki Takashi /  Kobatake Eiry /  Kume Shoen /  Edel Joshua 2019
3-4Q
   
LST.A416 LST Academic Writing 1 C Nakamura Satoshi /  Yatsunami Rie /  Etori Akio /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Horikawa Akina /  Ikeda Akiko 2019
1-2Q
   
LST.A409 Physical Biology of the Cell Hayashi Nobuhiro /  Murakami Satoshi /  Taguchi Hideki /  Tokunaga Makio /  Ishii Yoshitaka 2019
4Q
2019/3/18  
LST.A416 LST Academic Writing 1 A Nakamura Satoshi /  Yatsunami Rie /  Etori Akio /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Horikawa Akina /  Ikeda Akiko 2019
1-2Q
   
LST.B403 LST Directed Laboratory Work Academic Supervisor 2019
3-4Q
   
LST.B403 LST Directed Laboratory Work Academic Supervisor 2019
1-2Q
   
LST.Z491 LST Seminar S1 Academic Supervisor 2019
1-2Q
2019/3/18  
LST.A415 LST Frontier Seminar 2 Kawahara Atsuo /  Yokoyama Hitoshi 2019
3-4Q
2019/3/18  
LST.Z492 LST Seminar F1 Academic Supervisor 2019
3-4Q
2019/3/18  
LST.A416 LST Academic Writing 1 D Nakamura Satoshi /  Yatsunami Rie /  Etori Akio /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Horikawa Akina /  Ikeda Akiko 2019
1-2Q
   
LST.A414 LST Frontier Seminar 1 Fukuda Masatora /  Umezawa Kouji 2019
1-2Q
2019/3/18  
LST.B402 MS Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor 2019
2Q
   
LST.B401 MS Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Ueno Takafumi /  Kitao Akio 2019
4Q
   
LST.B402 MS Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor 2019
4Q
   

<Course Number:500series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LST.A504 Medical Biotechnology Kondoh Shinae /  Kajiwara Susumu /  Nishiyama Nobuhiro /  Ogura Shunichiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya 2019
2Q
   
LST.A502 Science of Biological Resources Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Shimojima Mie /  Masuda Shinji /  Imamura Sousuke 2019
1Q
   
LST.A501 Biomolecular Analysis Fujii Masaaki /  Osada Toshiya /  Ishii Yoshitaka /  Ishiuchi Shun-Ichi 2019
1Q
2019/3/18  
LST.A503 Environmental Microbiology Tanji Yasunori /  Nakamura Satoshi /  Wachi Masaaki /  Hongoh Yuichi /  Yatsunami Rie 2019
2Q
2019/3/18  
LST.A507 LST Frontier Seminar 4 Shimi Takeshi /  Jin Yui /  Narita Masashi /  Kimura Hiroshi 2019
3-4Q
2019/3/18  
LST.A505 LST Academic Writing 2 B Takeuchi Craig 2019
1-2Q
2019/3/18  
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor 2019
2Q
2019/3/18  
LST.C503 MS Internship 3 Academic Supervisor 2019
3-4Q
2019/3/18  
LST.A505 LST Academic Writing 2 A Takeuchi Craig 2019
1-2Q
2019/3/18  
LST.Z591 LST Seminar S2 Academic Supervisor 2019
1-2Q
2019/3/18  
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor 2019
2Q
2019/3/18  
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor 2019
4Q
2019/3/18  
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor 2019
1Q
2019/3/18  
LST.A506 LST Frontier Seminar 3 Fujishima Kosuke /  Mamajanov Irena /  Mcglynn Shawn 2019
1-2Q
2019/3/18  
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor 2019
3Q
2019/3/18  
LST.C504 MS Internship 4 Academic Supervisor 2019
3-4Q
2019/3/18  
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor 2019
1Q
2019/3/18  
LST.C503 MS Internship 3 Academic Supervisor 2019
1-2Q
2019/3/18  
LST.C506 Overseas Research Training 1 (Tsinghua University) Academic Supervisor 2019
1-2Q
2019/3/18  
LST.C504 MS Internship 4 Academic Supervisor 2019
1-2Q
2019/3/18  
LST.A505 LST Academic Writing 2 C Takeuchi Craig 2019
1-2Q
2019/3/18  
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor 2019
3Q
2019/3/18  
LST.Z592 LST Seminar F2 Academic Supervisor 2019
3-4Q
2019/3/18  
LST.C507 Overseas Research Training 2 (Tsinghua University) Academic Supervisor 2019
3-4Q
2019/3/18  
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor 2019
4Q
2019/3/18  

<Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LST.B603 LST Bioleader Training 1 Academic Supervisor 2019
3-4Q
   
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor 2019
1Q
2019/3/18  
LST.B601 PhD Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Ueno Takafumi /  Hirota Junji 2019
4Q
   
LST.B601 PhD Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Ueno Takafumi /  Hirota Junji 2019
2Q
   
LST.Z692 LST Seminar F3 Academic Supervisor 2019
3-4Q
2019/3/18  
LST.Z691 LST Seminar S3 Academic Supervisor 2019
1-2Q
2019/3/18  
LST.B604 LST Bioleader Training 2 Academic Supervisor 2019
1-2Q
   
LST.B604 LST Bioleader Training 2 Academic Supervisor 2019
3-4Q
   
LST.C603 PhD Internship 3 Academic Supervisor 2019
3-4Q
2019/3/18  
LST.Z694 LST Seminar F4 Academic Supervisor 2019
3-4Q
2019/3/18  
LST.B605 International Career Development Advanced Suzuki Takashi /  Kobatake Eiry /  Kume Shoen /  Edel Joshua 2019
3-4Q
   
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor 2019
4Q
2019/3/18  
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor 2019
4Q
2019/3/18  
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor 2019
1Q
2019/3/18  
LST.Z693 LST Seminar S4 Academic Supervisor 2019
1-2Q
2019/3/18  
LST.C608 IGP Off-Campus Training II Kajiwara Susumu 2019
1-2Q
   
LST.B603 LST Bioleader Training 1 Academic Supervisor 2019
1-2Q
   
LST.Z696 LST Seminar F5 Academic Supervisor 2019
3-4Q
2019/3/18  
LST.C607 IGP Off-Campus Training I Kobatake Eiry 2019
3-4Q
   
LST.Z695 LST Seminar S5 Academic Supervisor 2019
1-2Q
2019/3/18  
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor 2019
2Q
2019/3/18  
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor 2019
3Q
2019/3/18  
LST.B602 PhD Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor  /  Ueno Takafumi /  Hirota Junji 2019
3-4Q
   
LST.B602 PhD Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor 2019
1-2Q
   
LST.C604 PhD Internship 4 Academic Supervisor 2019
1-2Q
2019/3/18  
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor 2019
2Q
2019/3/18  
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor 2019
3Q
2019/3/18  
LST.C604 PhD Internship 4 Academic Supervisor 2019
3-4Q
2019/3/18  
LST.C603 PhD Internship 3 Academic Supervisor 2019
1-2Q
2019/3/18