Font Size SML

Graduate major in Life Science and Technology, School of Life Science and Technology
3 Courses exhibit Notes

Syllabus only|84 Courses

  • <Course Number:400series>

  • <Course Number:500series>

  • <Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
400series
500series
600series

<Course Number:400series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LST.A412 Biomaterial Science and Engineering Maruyama Atsushi /  Tagawa Yoh-Ichi /  Mori Toshiaki /  Matsuda Tomoko /  Kinbara Kazushi 2018
1Q
2018/3/20 2018/5/28
LST.A411 Biomolecular Engineering Fukui Toshiaki /  Ueda Hiroshi /  Hirota Junji /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya 2018
2Q
2018/3/20  
LST.A401 Molecular and Cellular Biology Iwasaki Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Aizawa Yasunori 2018
1Q
2018/3/20  
LST.A407 Science of Metabolism Hirasawa Takashi /  Shiraki Nobuaki /  Yamamoto Naoyuki /  Kato Akira 2018
3Q
2018/3/20  
LST.A410 Advanced Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki 2018
4Q
2018/3/20  
LST.A405 Design of Bioactive Molecules Urabe Hirokazu /  Kobayashi Yuichi /  Nakamura Hiroyuki /  Hata Takeshi 2018
2Q
2018/3/20  
LST.A415 LST Frontier Seminar 2 Fujiwara Syoko /  Fujiwara Syoko /  Nagase Miki /  Nagase Miki 2018
3-4Q
2018/3/20  
LST.A409 Physical Biology of the Cell Hayashi Nobuhiro /  Murakami Satoshi /  Taguchi Hideki /  Tokunaga Makio /  Ishii Yoshitaka 2018
4Q
2018/3/20 2019/1/14
LST.A413 Career Development Seminars Kimura Hiroshi /  Kume Shoen /  Koga Ryouta /  Nagoshi Tatsuhiko /  Okajima Rena /  Okutsu Tomohisa /  Tamai Keiko /  Ishida Atsumu /  Kasagi Noriyuki /  Yamaguchi Syuuichi /  Nogawa Atsuhiko /  Yamori Takao /  Takayanagi Masaru /  Nozaki Naohito /  Namiki Yukihisa /  Ueno Kyoko 2018
1-2Q
2018/3/20  
LST.A408 Computational Biology Sakurai Minoru /  Itoh Takehiko /  Yamada Takuji /  Kitao Akio 2018
3Q
2018/3/20  
LST.A419 Introduction to Bioethics Tokunaga Makio /  Masui Tooru /  Suzuki Mutsuaki 2018
3-4Q
2018/3/20  
LST.B404 International Career Development Basics Suzuki Takashi /  Kobatake Eiry /  Kume Shoen /  Kajiwara Susumu /  Isalan Mark /  Isalan Mark 2018
3-4Q
2018/6/22  
LST.B402 MS Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor 2018
4Q
2018/3/20  
LST.A417 Advanced Biological Science and Engineering (Tsinghua University) Yanagida Yasuko /  Yamamoto Naoyuki /  Xing Xin-Hui /  Zhi.J. Lu /  Chong Zhang /  Zhao Wang 2018
1-2Q
2018/3/20  
LST.A416 LST Academic Writing 1 E Nakamura Satoshi /  Yatsunami Rie /  Etori Akio /  Yuri Shinko /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ooishi Kaori /  Ikeda Akiko 2018
1-2Q
2018/3/20  
LST.A406 Molecular Developmental Biology and Evolution Kume Shoen /  Kawakami Atsushi /  Tanaka Mikiko /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato 2018
3Q
2018/3/20  
LST.A402 Organic and Bioorganic Chemistry Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro /  Fuse Shinichiro /  Tsutsumi Hiroshi 2018
1Q
2018/3/20  
LST.A403 Biophysics Ueno Takafumi /  Kobatake Eiry /  Kamachi Toshiaki /  Mie Masayasu /  Asakura Noriyuki 2018
1Q
2018/3/20  
LST.A404 Cell Physiology Komada Masayuki /  Tachibana Kazunori /  Nakamura Nobuhiro /  Nakatogawa Hitoshi /  Suzuki Takashi /  Kato Akira 2018
2Q
2018/3/20  
LST.Z491 LST Seminar S1 Academic Supervisor 2018
1-2Q
2018/3/20  
LST.A416 LST Academic Writing 1 B Nakamura Satoshi /  Yatsunami Rie /  Etori Akio /  Yuri Shinko /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ooishi Kaori /  Ikeda Akiko 2018
1-2Q
2018/3/20  
LST.A416 LST Academic Writing 1 C Nakamura Satoshi /  Yatsunami Rie /  Etori Akio /  Yuri Shinko /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ooishi Kaori /  Ikeda Akiko 2018
1-2Q
2018/3/20  
LST.B403 LST Directed Laboratory Work Academic Supervisor 2018
3-4Q
2018/3/20  
LST.A418 Directed Collaboration Works Kajiwara Susumu /  Mihara Hisakazu 2018
3-4Q
2018/3/20  
LST.A414 LST Frontier Seminar 1 Takenaka Shigeori /  Katahira Masato 2018
1-2Q
2018/3/20  
LST.A416 LST Academic Writing 1 A Nakamura Satoshi /  Yatsunami Rie /  Etori Akio /  Yuri Shinko /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ooishi Kaori /  Ikeda Akiko 2018
1-2Q
2018/3/20  
LST.B402 MS Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor 2018
2Q
2018/3/20  
LST.B401 MS Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor 2018
4Q
2018/3/20  
LST.B403 LST Directed Laboratory Work Academic Supervisor 2018
1-2Q
2018/3/20  
LST.A416 LST Academic Writing 1 D Nakamura Satoshi /  Yatsunami Rie /  Etori Akio /  Yuri Shinko /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ooishi Kaori /  Ikeda Akiko 2018
1-2Q
2018/3/20  
LST.B401 MS Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor 2018
2Q
2018/3/20  
LST.Z492 LST Seminar F1 Academic Supervisor 2018
3-4Q
2018/3/20  

<Course Number:500series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LST.A504 Medical Biotechnology Kondoh Shinae /  Kajiwara Susumu /  Nishiyama Nobuhiro /  Ogura Shunichiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya 2018
2Q
2018/3/20  
LST.A502 Science of Biological Resources Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Shimojima Mie /  Masuda Shinji /  Imamura Sousuke 2018
1Q
2018/3/20  
LST.A501 Biomolecular Analysis Fujii Masaaki /  Osada Toshiya /  Ishii Yoshitaka /  Ishiuchi Shun-Ichi 2018
1Q
2018/3/20 2018/5/21
LST.A503 Environmental Microbiology Tanji Yasunori /  Nakamura Satoshi /  Wachi Masaaki /  Hongoh Yuichi /  Yatsunami Rie 2018
2Q
2018/3/20  
LST.A506 LST Frontier Seminar 3 Suetsugu Shirou /  Minamino Tooru 2018
1-2Q
2018/3/20  
LST.Z591 LST Seminar S2 Academic Supervisor 2018
1-2Q
2018/3/20  
LST.A505 LST Academic Writing 2 B Takeuchi Craig 2018
1-2Q
2018/3/20  
LST.A507 LST Frontier Seminar 4 Nakayama Yasumune /  Ishii Masaharu /  Fukui Toshiaki 2018
3-4Q
2018/3/20  
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor 2018
3Q
2018/3/20  
LST.A509 LST Frontier Seminar 5 Sunaduka Toshiaki /  Okuno Yasushi /  Okuno Yasushi 2018
3-4Q
2018/3/20  
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor 2018
4Q
2018/3/20  
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor 2018
1Q
2018/3/20  
LST.A505 LST Academic Writing 2 A Takeuchi Craig 2018
1-2Q
2018/3/20  
LST.C503 MS Internship 3 Academic Supervisor 2018
1-2Q
2018/3/20  
LST.C506 Overseas Research Training 1 (Tsinghua University) Academic Supervisor 2018
1-2Q
2018/3/20  
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor 2018
2Q
2018/3/20  
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor 2018
1Q
2018/3/20  
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor 2018
2Q
2018/3/20  
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor 2018
3Q
2018/3/20  
LST.C503 MS Internship 3 Academic Supervisor 2018
3-4Q
2018/3/20  
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor 2018
4Q
2018/3/20  
LST.C504 MS Internship 4 Academic Supervisor 2018
1-2Q
2018/3/20  
LST.A505 LST Academic Writing 2 C Takeuchi Craig 2018
1-2Q
2018/3/20  
LST.C504 MS Internship 4 Academic Supervisor 2018
3-4Q
2018/3/20  
LST.C507 Overseas Research Training 2 (Tsinghua University) Academic Supervisor 2018
3-4Q
2018/3/20  
LST.Z592 LST Seminar F2 Academic Supervisor 2018
3-4Q
2018/3/20  

<Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LST.B605 International Career Development Advanced Suzuki Takashi /  Kobatake Eiry /  Kume Shoen /  Kajiwara Susumu /  Isalan Mark /  Isalan Mark 2018
3-4Q
2018/6/22  
LST.C607 IGP Off-Campus Training I Kajiwara Susumu 2018
3-4Q
2018/3/20  
LST.Z693 LST Seminar S4 Academic Supervisor 2018
1-2Q
2018/3/20  
LST.C604 PhD Internship 4 Academic Supervisor 2018
3-4Q
2018/3/20  
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor 2018
4Q
2018/3/20  
LST.Z695 LST Seminar S5 Academic Supervisor 2018
1-2Q
2018/3/20  
LST.B603 LST Bioleader Training 1 Academic Supervisor 2018
1-2Q
2018/3/20  
LST.Z691 LST Seminar S3 Academic Supervisor 2018
1-2Q
2018/3/20  
LST.B602 PhD Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor 2018
2Q
2018/3/20  
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor 2018
4Q
2018/3/20  
LST.B601 PhD Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor 2018
4Q
2018/3/20  
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor 2018
1Q
2018/3/20  
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor 2018
1Q
2018/3/20  
LST.C603 PhD Internship 3 Academic Supervisor 2018
1-2Q
2018/3/20  
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor 2018
3Q
2018/3/20  
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor 2018
3Q
2018/3/20  
LST.B603 LST Bioleader Training 1 Academic Supervisor 2018
3-4Q
2018/3/20  
LST.C603 PhD Internship 3 Academic Supervisor 2018
3-4Q
2018/3/20  
LST.Z696 LST Seminar F5 Academic Supervisor 2018
3-4Q
2018/3/20  
LST.B602 PhD Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor 2018
4Q
2018/3/20  
LST.C608 IGP Off-Campus Training II Kajiwara Susumu 2018
1-2Q
2018/3/20  
LST.C604 PhD Internship 4 Academic Supervisor 2018
1-2Q
2018/3/20  
LST.B604 LST Bioleader Training 2 Academic Supervisor 2018
1-2Q
2018/3/20  
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor 2018
2Q
2018/3/20  
LST.B601 PhD Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor 2018
2Q
2018/3/20  
LST.Z692 LST Seminar F3 Academic Supervisor 2018
3-4Q
2018/3/20  
LST.Z694 LST Seminar F4 Academic Supervisor 2018
3-4Q
2018/3/20  
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor 2018
2Q
2018/3/20  
LST.B604 LST Bioleader Training 2 Academic Supervisor 2018
3-4Q
2018/3/20