Font Size SML

Graduate major in Life Science and Technology, School of Life Science and Technology
2 Courses exhibit Notes

Syllabus only|89 Courses

  • <Course Number:400series>

  • <Course Number:500series>

  • <Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
400series
500series
600series

<Course Number:400series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LST.A409 Physical Biology of the Cell Murakami Satoshi /  Taguchi Hideki /  Tokunaga Makio /  Ishii Yoshitaka /  Hayashi Nobuhiro 2017
4Q
2017/3/17 2018/2/5
LST.A407 Science of Metabolism Hisabori Toru /  Hirasawa Takashi /  Nakashima Nobutaka /  Shiraki Nobuaki 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A412 Biomaterial Science and Engineering Maruyama Atsushi /  Tagawa Yoh-Ichi /  Mori Toshiaki /  Matsuda Tomoko 2017
1Q
2017/3/17 2017/5/8
LST.A410 Advanced Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki 2017
4Q
2017/3/17 2017/12/12
LST.A411 Biomolecular Engineering Fukui Toshiaki /  Ueda Hiroshi /  Hirota Junji 2017
2Q
2017/3/17 2017/7/21
LST.A405 Design of Bioactive Molecules Urabe Hirokazu /  Kobayashi Yuichi /  Nakamura Hiroyuki /  Hata Takeshi 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A401 Molecular and Cellular Biology Iwasaki Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Aizawa Yasunori 2017
1Q
2017/3/17 2017/4/12
LST.A402 Organic and Bioorganic Chemistry Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro /  Fuse Shinichiro /  Tsutsumi Hiroshi 2017
1Q
2017/3/17 2017/5/23
LST.A403 Biophysics Ueno Takafumi /  Kobatake Eiry /  Kamachi Toshiaki /  Mie Masayasu /  Asakura Noriyuki 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A408 Computational Biology Sakurai Minoru /  Itoh Takehiko /  Yamada Takuji /  Kotera Masaaki /  Kitao Akio 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A404 Cell Physiology Komada Masayuki /  Tachibana Kazunori /  Nakamura Nobuhiro /  Nakatogawa Hitoshi 2017
2Q
2017/3/17 2017/6/28
LST.A413 Career Development Seminars Kimura Hiroshi /  Kamatani Asayuki /  Takahashi Masato /  Fujishiro Shinichi /  Shinmen Reiko /  Ikegami Masahiro /  Sekiguchi Sayoko /  Takeda Katsumichi /  Kosugi Naoko /  Kirisako Takayoshi /  Fukuda Shinji /  Sato Shunsuke /  Ogawa Ryu /  Kitajima Takayuki 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.B402 MS Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A414 LST Frontier Seminar 1 A Oka Natsuhisa /  Kobori Akio 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A417 Advanced Biological Science and Engineering (Tsinghua University) Tagawa Yoh-Ichi /  Suzuki Takashi /  Xing Xin-Hui /  Zhi. j. Lu /  Chong Zhang /  Zhao Wang 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.Z491 LST Seminar S1 Academic Supervisor 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A416 LST Academic Writing 1 D Nakamura Satoshi /  Etori Akio /  Yuri Shinko /  Aoyama Seiko /   /   /  2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A416 LST Academic Writing 1 A Nakamura Satoshi /  Etori Akio /  Yuri Shinko /  Aoyama Seiko /   /   /  2017
1-2Q
2017/3/17 2017/6/6
LST.B401 MS Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.B403 LST Directed Laboratory Work Academic Supervisor 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.Z492 LST Seminar F1 Academic Supervisor 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A418 Directed Collaboration Works Kajiwara Susumu /  Mihara Hisakazu /  Willison Keith Robert 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.B402 MS Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A416 LST Academic Writing 1 E Nakamura Satoshi /  Etori Akio /  Yuri Shinko /  Aoyama Seiko /   /   /  2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A406 Molecular Developmental Biology and Evolution Kume Shoen /  Kawakami Atsushi /  Tanaka Mikiko /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A415 LST Frontier Seminar 2 A Sekiguchi Hiroshi /  Sekiguchi Hiroshi /  Yanagida Mitsuaki /  Yanagida Mitsuaki 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.B401 MS Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.B403 LST Directed Laboratory Work Academic Supervisor 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A416 LST Academic Writing 1 B Nakamura Satoshi /  Etori Akio /  Yuri Shinko /  Aoyama Seiko /   /   /  2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A415 LST Frontier Seminar 2 B Kitayama Takashi /  Kitayama Takashi 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A414 LST Frontier Seminar 1 B Hirano Tomoya /  Hanaoka Kenjiro 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A416 LST Academic Writing 1 C Nakamura Satoshi /  Etori Akio /  Yuri Shinko /  Aoyama Seiko /   /   /  2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17

<Course Number:500series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LST.A504 Medical Biotechnology Kondoh Shinae /  Kajiwara Susumu /  Nishiyama Nobuhiro /  Ogura Shunichiro /  Yanagida Yasuko 2017
2Q
2017/3/17 2017/4/27
LST.A501 Biomolecular Analysis Fujii Masaaki /  Osada Toshiya /  Ishii Yoshitaka 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A502 Science of Biological Resources Ohta Hiroyuki /  Tanaka Kan /  Nakashima Nobutaka /  Hisabori Toru /  Shimojima Mie /  Masuda Shinji /  Imamura Sousuke 2017
1Q
2017/3/17 2017/5/17
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A505 LST Academic Writing 2 Takeuchi Craig 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C505 Short-term Internship on Computational Life Sciences Kajiwara Susumu 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C504 MS Internship 4 Academic Supervisor 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A503 Environmental Microbiology Tanji Yasunori /  Nakamura Satoshi /  Wachi Masaaki /  Hongoh Yuichi /  Yatsunami Rie 2017
2Q
2017/3/17 2017/7/6
LST.C506 Overseas Research Training 1 (Tsinghua University) Academic Supervisor 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C507 Overseas Research Training 2 (Tsinghua University) Academic Supervisor 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C505 Short-term Internship on Computational Life Sciences Kajiwara Susumu 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.Z592 LST Seminar F2 Academic Supervisor 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C505 Short-term Internship on Computational Life Sciences Kajiwara Susumu 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.Z591 LST Seminar S2 Academic Supervisor 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A507 LST Frontier Seminar 4 A Mimura Tetsurou /  Mimura Tetsurou /  Ishizaki Kimitsune /  Ishizaki Kimitsune /  Hanada Kentarou /  Hanada Kentarou 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A506 LST Frontier Seminar 3 A Ozaki Katsuhisa /  Imai Hiroo /  Miura Kyoko 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A507 LST Frontier Seminar 4 B Naito Satoshi /  Akiyama Yoshinori /  Akiyama Yoshinori 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C503 MS Internship 3 Academic Supervisor 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A506 LST Frontier Seminar 3 B Imada Teruaki /  Mizojiri Ryo 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C505 Short-term Internship on Computational Life Sciences Kajiwara Susumu 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C503 MS Internship 3 Academic Supervisor 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C504 MS Internship 4 Academic Supervisor 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17

<Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C605 Career Development in Industry Academic Supervisor 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C604 PhD Internship 4 Academic Supervisor 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.B601 PhD Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C608 IGP Off-Campus Training II Kajiwara Susumu 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.B601 PhD Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.B604 LST Bioleader Training 2 Academic Supervisor 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C605 Career Development in Industry Academic Supervisor 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C603 PhD Internship 3 Academic Supervisor 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.Z691 LST Seminar S3 Academic Supervisor 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.B602 PhD Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.B603 LST Bioleader Training 1 Academic Supervisor 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.Z694 LST Seminar F4 Academic Supervisor 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.Z696 LST Seminar F5 Academic Supervisor 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.Z695 LST Seminar S5 Academic Supervisor 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C604 PhD Internship 4 Academic Supervisor 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.B603 LST Bioleader Training 1 Academic Supervisor 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C603 PhD Internship 3 Academic Supervisor 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.Z692 LST Seminar F3 Academic Supervisor 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.Z693 LST Seminar S4 Academic Supervisor 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.B604 LST Bioleader Training 2 Academic Supervisor 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C607 IGP Off-Campus Training I Kajiwara Susumu 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.B602 PhD Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17