Font Size SML

Graduate major in Life Science and Technology, School of Life Science and Technology
0 Courses exhibit Notes

Syllabus only|91 Courses

  • <Course Number:400series>

  • <Course Number:500series>

  • <Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
400series
500series
600series

<Course Number:400series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LST.A407 Science of Metabolism Hirasawa Takashi /  Shiraki Nobuaki /  Yamamoto Naoyuki /  Kato Akira 2023
3Q
2023/3/20  
LST.A410 Advanced Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki /  Nonomura Keiko 2023
4Q
2023/3/20  
LST.A419 Introduction to Bioethics Tokunaga Makio /  Suzuki Mutsuaki /  2023
3-4Q
2023/7/24  
LST.A408 Computational Biology Itoh Takehiko /  Yamada Takuji /  Kitao Akio 2023
3Q
   
LST.A409 Physical Biology of the Cell Hayashi Nobuhiro /  Murakami Satoshi /  Taguchi Hideki /  Tokunaga Makio /  Ishii Yoshitaka 2023
4Q
2023/3/20  
LST.A411 Biomolecular Engineering Fukui Toshiaki /  Hirota Junji /  Kitaguchi Tetsuya /  Dong Jinhua /  Ohta Hiroyuki 2023
2Q
2023/6/6  
LST.A417 Advanced Biological Science and Engineering (Tsinghua University) Kume Shoen /  Ueno Takafumi 2023
1-2Q
   
LST.A401 Molecular and Cellular Biology Kimura Hiroshi /  Iwasaki Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Aizawa Yasunori 2023
1Q
2023/3/20  
LST.A421 Functional Life Science Nakamura Nobuhiro /  Orihara Kanami /  Koshikawa Naohiko /  Ogura Shunichiro 2023
4Q
   
LST.A405 Design of Bioactive Molecules Nakamura Hiroyuki /  Hata Takeshi /  Fujie Toshinori /  Kamiya Mako /  Kawai Kiyohiko 2023
2Q
2023/6/9  
LST.A406 Molecular Developmental Biology and Evolution Kume Shoen /  Kawakami Atsushi /  Tanaka Mikiko /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato 2023
3Q
   
LST.C402 The present state of digital transformation (DX) in Bio-industries Kamachi Toshiaki /  Kajiwara Susumu /  Kaminagayoshi Takashi /  Kurabayashi Akira /  Saito Ryuta 2023
2Q
2023/7/31  
LST.A412 Biomaterial Science and Engineering Tagawa Yoh-Ichi /  Maruyama Atsushi /  Mori Toshiaki /  Matsuda Tomoko /  Kinbara Kazushi 2023
1Q
2023/3/20  
LST.A403 Biophysics Kobatake Eiry /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Mie Masayasu /  Asakura Noriyuki 2023
1Q
2023/3/20  
LST.B404 International Career Development Basics Suzuki Takashi /  Kobatake Eiry /  Kume Shoen /  Aizawa Yasunori /  Mcglynn Shawn /  Woltjen Knut 2023
3-4Q
2023/9/6  
LST.A413 Career Development Seminars Ohkubo Akihiro /  Hirasawa Takashi /  Miyata Kenichi /  Kai Masayuki /  Kambara Hiroto /  Ebihara Takashi /  Nakajima Tsubasa /  Nozaki Naohito /  Samejima Masahiro /  Himeno Masakazu /  Kato Juran /  Goto Masanori /  Takeshita Mayu /  Okamura Naoki /  Takayanagi Masaru 2023
1-2Q
2023/3/20  
LST.Z492 LST Seminar F1 Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/3/20  
LST.A404 Cell Physiology Tachibana Kazunori /  Nakatogawa Hitoshi /  Fujita Naonobu /  Kano Fumi /  Kadonosono Tetsuya 2023
2Q
2023/3/22  
LST.B403 LST Directed Laboratory Work Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/3/20  
LST.B403 LST Directed Laboratory Work Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/3/20  
LST.A415 LST Frontier Seminar 2 Itoh Takehiko /  Noguchi Hideki /  Hirakawa Hideki /  Okuno Miki 2023
3-4Q
2023/3/20  
LST.A414 LST Frontier Seminar 1 Kitao Akio /  Toti Yasumasa /  Kono Hidetoshi 2023
1-2Q
2023/3/20  
LST.A416 LST Academic Writing 1 C Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /  Natsume Tetsu /  Sato Narumi /  Ikeda Akiko /   /  Shimada Shosuke 2023
1-2Q
2023/3/20  
LST.A416 LST Academic Writing 1 D Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /  Natsume Tetsu /  Sato Narumi /  Ikeda Akiko /   /  Shimada Shosuke 2023
1-2Q
2023/3/20  
LST.B402 MS Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor 2023
2Q
2023/3/20  
LST.A402 Organic and Bioorganic Chemistry Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro /  Tsutsumi Hiroshi /  Okada Satoshi 2023
1Q
2023/3/20  
LST.A416 LST Academic Writing 1 A Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /  Natsume Tetsu /  Sato Narumi /  Ikeda Akiko /   /  Shimada Shosuke 2023
1-2Q
2023/3/20  
LST.B401 MS Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor 2023
2Q
2023/3/20  
LST.B402 MS Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor 2023
4Q
2023/3/20  
LST.Z491 LST Seminar S1 Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/3/20  
LST.A416 LST Academic Writing 1 B Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /  Natsume Tetsu /  Sato Narumi /  Ikeda Akiko /   /  Shimada Shosuke 2023
1-2Q
2023/3/20  
LST.B401 MS Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor 2023
4Q
2023/3/20  

<Course Number:500series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
ART.T545 Molecular Simulation Sekijima Masakazu /  Yoshino Ryunosuke /  Yasuo Nobuaki 2023
2Q
2023/6/5  
LST.A501 Biomolecular Analysis Osada Toshiya /  Fujii Masaaki /  Ishii Yoshitaka /  Okada Satoshi /  Nozawa Kayo /  Kondo Toru 2023
1Q
2023/4/10  
LST.C508 Master's Recurrent Program 2 of (Life Science and Technology) B Ichinose Hiroshi 2023
3-4Q
2023/3/27  
LST.A504 Medical Biotechnology Yamamoto Naoyuki /  Miura Yutaka /  Nishiyama Nobuhiro /  Yanagida Yasuko /  Kadonosono Tetsuya /  Orihara Kanami 2023
2Q
2023/3/20  
LST.A502 Science of Biological Resources Tanaka Kan /  Shimojima Mie /  Masuda Shinji /  Osakabe Yuriko /  Yoshida Keisuke 2023
1Q
2023/3/22  
LST.A503 Environmental Microbiology Hongoh Yuichi /  Wachi Masaaki /  Yatsunami Rie /  Mcglynn Shawn /  Tanji Yasunori /  Matsuura Katsumi 2023
2Q
2023/6/26  
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor 2023
3Q
2023/3/20  
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor 2023
1Q
2023/3/20  
LST.A505 LST Academic Writing 2 A Takeuchi Craig 2023
1-2Q
2023/3/20  
LST.Z591 LST Seminar S2 Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/3/20  
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor 2023
4Q
2023/3/20  
LST.C506 Overseas Research Training 1 (Tsinghua University) Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/4/10  
LST.A505 LST Academic Writing 2 C Takeuchi Craig 2023
1-2Q
2023/3/20  
LST.C503 MS Internship 3 Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/3/20  
LST.C503 MS Internship 3 Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/3/20  
LST.C508 Master's Recurrent Program 2 of (Life Science and Technology) A Ichinose Hiroshi 2023
1-2Q
2023/3/27  
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor 2023
2Q
2023/3/20  
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor 2023
2Q
2023/3/20  
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor 2023
3Q
2023/3/20  
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor 2023
4Q
2023/3/20  
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor 2023
1Q
2023/3/20  
LST.A505 LST Academic Writing 2 B Takeuchi Craig 2023
1-2Q
2023/3/20  
LST.Z592 LST Seminar F2 Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/3/20  
LST.C504 MS Internship 4 Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/3/20  
LST.C504 MS Internship 4 Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/3/20  
LST.C507 Overseas Research Training 2 (Tsinghua University) Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/4/10  

<Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LST.B605 International Career Development Advanced Suzuki Takashi /  Kobatake Eiry /  Kume Shoen /  Aizawa Yasunori /  Mcglynn Shawn /  Woltjen Knut 2023
3-4Q
2023/9/6  
LST.C611 Doctoral Recurrent Program 4 of (Life Science and Technology) A Ichinose Hiroshi 2023
1-2Q
2023/3/27  
LST.C610 Cooperative Education through Research Internships of (Life Science and Technology 2) 2 Academic Supervisor 2023
3-4Q
   
LST.B602 PhD Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/3/20  
LST.B601 PhD Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor 2023
2Q
2023/3/20  
LST.B604 LST Bioleader Training 2 Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/3/20  
LST.B603 LST Bioleader Training 1 Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/3/20  
LST.B604 LST Bioleader Training 2 Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/3/20  
LST.B603 LST Bioleader Training 1 Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/3/20  
LST.Z695 LST Seminar S5 Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/3/20  
LST.B602 PhD Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/3/20  
LST.C611 Doctoral Recurrent Program 4 of (Life Science and Technology) B Ichinose Hiroshi 2023
3-4Q
2023/3/27  
LST.C609 Cooperative Education through Research Internships of (Life Science and Technology 1) 1 Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/4/12  
LST.Z692 LST Seminar F3 Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/3/20  
LST.Z691 LST Seminar S3 Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/3/20  
LST.Z694 LST Seminar F4 Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/3/20  
LST.Z696 LST Seminar F5 Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/3/20  
LST.C609 Cooperative Education through Research Internships of (Life Science and Technology 1) 2 Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/4/12  
LST.B601 PhD Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor 2023
4Q
2023/3/20  
LST.C610 Cooperative Education through Research Internships of (Life Science and Technology 2) 1 Academic Supervisor 2023
1-2Q
   
LST.C603 PhD Internship 3 Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/3/20  
LST.C603 PhD Internship 3 Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/3/20  
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor 2023
2Q
2023/3/20  
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor 2023
2Q
2023/3/20  
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor 2023
3Q
2023/3/20  
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor 2023
4Q
2023/3/20  
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor 2023
4Q
2023/3/20  
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor 2023
1Q
2023/3/20  
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor 2023
1Q
2023/3/20  
LST.Z693 LST Seminar S4 Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/3/20  
LST.C604 PhD Internship 4 Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/3/20  
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor 2023
3Q
2023/3/20  
LST.C604 PhD Internship 4 Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/3/20