Font Size SML

Undergraduate major in Life Science and Technology, School of Life Science and Technology
0 Courses exhibit Notes

Syllabus only|113 Courses

  • <Course Number:200series>

  • <Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
200series
300series

<Course Number:200series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LST.A248 Molecular Genetics Iwasaki Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Nikaido Masato /  Aizawa Yasunori 2022
4Q
2022/9/2  
LST.A246 Bioinformatics(LST) Kitao Akio /  Yamada Takuji 2022
4Q
2022/11/8  
LST.A218 Biochemistry II Wachi Masaaki /  Shiraki Nobuaki /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakamura Nobuhiro /  Mie Masayasu 2022
4Q
2022/10/5  
LST.A247 Basic bioinorganic chemistry Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Asakura Noriyuki 2022
4Q
2022/9/2  
LST.A243 Developmental Biology Tanaka Mikiko /  Kawakami Atsushi /  Tachibana Kazunori /  Suzuki Takashi /  Shiraki Nobuaki 2022
3Q
2022/9/2  
LST.A242 Instrumental Analysis in Bioscience Kamachi Toshiaki /  Tokunaga Makio /  Murakami Satoshi /  Mihara Hisakazu /  Maruyama Atsushi /  Ishii Yoshitaka /  Seio Kohji /  Osada Toshiya /  Akama Hiroyuki /  Fujie Toshinori /  Hayashi Nobuhiro /  Nozawa Kayo /  Kadonosono Tetsuya /  Kondo Toru 2022
3Q
2022/4/20  
LST.A249 Biochemical Engineering Hirasawa Takashi /  Ueda Hiroshi /  Yamaguchi Yuki 2022
4Q
2022/4/20  
LST.A251 LST Basic Laboratory and Exercise I C Seio Kohji /  Ishii Yoshitaka /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Kobatake Eiry /  Kitao Akio /  Tokunaga Makio /  Murakami Satoshi /  Osada Toshiya /  Nozawa Kayo /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kondo Toru /  Taguchi Hideki /  Fujii Masaaki /  Akama Hiroyuki /  Okada Satoshi /  Abe Satoshi /  Ito Yuma /  Okada Ui /  Kajitani Rei /  Kamihara Takayuki /  Tran Duy Phuoc /  Denda Kimitoshi /  Furuta Tadaomi /  Niwa Tatsuya /  Ito Hidehiro /  Nishida Kei /  Hayashi Nobuhiro 2022
3Q
2022/4/20  
LST.A217 Organic Chemistry IV (carbonyl compounds and amines) Matsuda Tomoko /  Urabe Hirokazu /  Seio Kohji /  Kamiya Mako /  Hata Takeshi /  Tsutsumi Hiroshi /  Okada Satoshi 2022
4Q
2022/4/20  
LST.A252 LST Basic Laboratory and Exercise II D Seio Kohji /  Urabe Hirokazu /  Kinbara Kazushi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Yuasa Hideya /  Ohkubo Akihiro /  Kamiya Mako /  Tsutsumi Hiroshi /  Hata Takeshi /  Matsuda Tomoko /  Mori Toshiaki /  Fujie Toshinori /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Okada Satoshi /  Miura Yutaka /  Ikeda Hiroshi /  Kanamaru Shuji /  Kanamori Takashi /  Sato Kohei /  Shimada Naohiko /  Masaki Yoshiaki /  Miki Takayuki /  Nomoto Takahiro /  Morita Taiki /  Miura Kazuki /  Honda Yuto 2022
3Q
2022/4/20  
LST.A212 Organic Chemistry III (benzene and ketones) Ohkubo Akihiro /  Kinbara Kazushi /  Yuasa Hideya /  Urabe Hirokazu /  Kamiya Mako /  Tsutsumi Hiroshi /  Okada Satoshi 2022
3Q
2022/9/6  
LST.A213 Molecular Biology II Kimura Hiroshi /  Koshikawa Naohiko /  Aizawa Yasunori /  Tachibana Kazunori /  Suzuki Takashi 2022
3Q
2022/9/2  
LST.A208 Molecular Biology I Yamaguchi Yuki /  Iwasaki Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Aizawa Yasunori 2022
2Q
2022/3/16  
LST.A254 LST Basic Laboratory and Exercise IV B Seio Kohji /  Fukui Toshiaki /  Yamaguchi Yuki /  Wachi Masaaki /  Aizawa Yasunori /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nonomura Keiko /  Yatsunami Rie /  Kajikawa Masaki /  Kondoh Shinae /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya /  Tachibana Kazunori /  Iwasaki Hiroshi /  Fujita Naonobu /  Ueda Hiroshi /  Kitaguchi Tetsuya /  Yoshida Keisuke /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Kano Fumi /  Iwai Noritaka /  Okumura Eiichi /  Orita Izumi /  Kaneko Shinya /  Sakamoto Satoshi /  Tanaka Toshiaki /  Tsubouchi Hideo /  Fukushima Toshiaki /  Zhu Bo /  Nakatsu Daiki /  Yamamoto Junichi /  Yasuda Takanobu 2022
3Q
2022/4/20  
LST.A253 LST Basic Laboratory and Exercise III D Seio Kohji /  Ichinose Hiroshi /  Ohta Hiroyuki /  Osakabe Yuriko /  Kume Shoen /  Koshikawa Naohiko /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Tanaka Mikiko /  Nakamura Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Hoshino Ayuko /  Kato Akira /  Kajiwara Susumu /  Ogura Shunichiro /  Orihara Kanami /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Kimura Hiroshi /  Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Matsuura Tomoaki /  Fujishima Kosuke /  Mcglynn Shawn /  Inohaya Keiji /  Sakano Daisuke /  Nishihara Hidenori /  Hara Satoshi /  Hori Koichi /  Chen Xinyue /  Nagashima Ayumi /  Sato Yuko /  Kobayashi Yuki /  Iwata Tetsuo /  Funahashi Nobuaki /  Maeda Kaisei 2022
4Q
2022/4/20  
LST.A252 LST Basic Laboratory and Exercise II B Seio Kohji /  Urabe Hirokazu /  Kinbara Kazushi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Yuasa Hideya /  Ohkubo Akihiro /  Kamiya Mako /  Tsutsumi Hiroshi /  Hata Takeshi /  Matsuda Tomoko /  Mori Toshiaki /  Fujie Toshinori /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Okada Satoshi /  Miura Yutaka /  Ikeda Hiroshi /  Kanamaru Shuji /  Kanamori Takashi /  Sato Kohei /  Shimada Naohiko /  Masaki Yoshiaki /  Miki Takayuki /  Nomoto Takahiro /  Morita Taiki /  Miura Kazuki /  Honda Yuto 2022
1Q
2022/3/16  
LST.A252 LST Basic Laboratory and Exercise II A Seio Kohji /  Urabe Hirokazu /  Kinbara Kazushi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Yuasa Hideya /  Ohkubo Akihiro /  Kamiya Mako /  Tsutsumi Hiroshi /  Hata Takeshi /  Matsuda Tomoko /  Mori Toshiaki /  Fujie Toshinori /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Okada Satoshi /  Miura Yutaka /  Ikeda Hiroshi /  Kanamaru Shuji /  Kanamori Takashi /  Sato Kohei /  Shimada Naohiko /  Masaki Yoshiaki /  Miki Takayuki /  Nomoto Takahiro /  Morita Taiki /  Miura Kazuki /  Honda Yuto 2022
2Q
2022/3/16  
LST.A211 Physical Chemistry III Fujii Masaaki /  Kitao Akio /  Ishii Yoshitaka /  Kondo Toru 2022
3Q
2022/4/20  
LST.A251 LST Basic Laboratory and Exercise I B Seio Kohji /  Ishii Yoshitaka /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Kobatake Eiry /  Kitao Akio /  Tokunaga Makio /  Murakami Satoshi /  Osada Toshiya /  Nozawa Kayo /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kondo Toru /  Taguchi Hideki /  Fujii Masaaki /  Akama Hiroyuki /  Okada Satoshi /  Abe Satoshi /  Ito Yuma /  Okada Ui /  Kajitani Rei /  Kamihara Takayuki /  Tran Duy Phuoc /  Denda Kimitoshi /  Furuta Tadaomi /  Niwa Tatsuya /  Ito Hidehiro /  Nishida Kei /  Hayashi Nobuhiro 2022
4Q
2022/4/20  
LST.A252 LST Basic Laboratory and Exercise II C Seio Kohji /  Urabe Hirokazu /  Kinbara Kazushi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Yuasa Hideya /  Ohkubo Akihiro /  Kamiya Mako /  Tsutsumi Hiroshi /  Hata Takeshi /  Matsuda Tomoko /  Mori Toshiaki /  Fujie Toshinori /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Okada Satoshi /  Miura Yutaka /  Ikeda Hiroshi /  Kanamaru Shuji /  Kanamori Takashi /  Sato Kohei /  Shimada Naohiko /  Masaki Yoshiaki /  Miki Takayuki /  Nomoto Takahiro /  Morita Taiki /  Miura Kazuki /  Honda Yuto 2022
4Q
2022/4/20  
LST.A254 LST Basic Laboratory and Exercise IV A Seio Kohji /  Fukui Toshiaki /  Yamaguchi Yuki /  Wachi Masaaki /  Aizawa Yasunori /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nonomura Keiko /  Yatsunami Rie /  Kajikawa Masaki /  Kondoh Shinae /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya /  Tachibana Kazunori /  Iwasaki Hiroshi /  Fujita Naonobu /  Ueda Hiroshi /  Kitaguchi Tetsuya /  Yoshida Keisuke /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Kano Fumi /  Iwai Noritaka /  Okumura Eiichi /  Orita Izumi /  Kaneko Shinya /  Sakamoto Satoshi /  Tanaka Toshiaki /  Tsubouchi Hideo /  Fukushima Toshiaki /  Zhu Bo /  Nakatsu Daiki /  Yamamoto Junichi /  Yasuda Takanobu 2022
4Q
2022/4/20  
LST.A253 LST Basic Laboratory and Exercise III C Seio Kohji /  Ichinose Hiroshi /  Ohta Hiroyuki /  Osakabe Yuriko /  Kume Shoen /  Koshikawa Naohiko /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Tanaka Mikiko /  Nakamura Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Hoshino Ayuko /  Kato Akira /  Kajiwara Susumu /  Ogura Shunichiro /  Orihara Kanami /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Kimura Hiroshi /  Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Matsuura Tomoaki /  Fujishima Kosuke /  Mcglynn Shawn /  Inohaya Keiji /  Sakano Daisuke /  Nishihara Hidenori /  Hara Satoshi /  Hori Koichi /  Chen Xinyue /  Nagashima Ayumi /  Sato Yuko /  Kobayashi Yuki /  Iwata Tetsuo /  Funahashi Nobuaki /  Maeda Kaisei 2022
1Q
2022/3/16  
LST.A254 LST Basic Laboratory and Exercise IV D Seio Kohji /  Fukui Toshiaki /  Yamaguchi Yuki /  Wachi Masaaki /  Aizawa Yasunori /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nonomura Keiko /  Yatsunami Rie /  Kajikawa Masaki /  Kondoh Shinae /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya /  Tachibana Kazunori /  Iwasaki Hiroshi /  Fujita Naonobu /  Ueda Hiroshi /  Kitaguchi Tetsuya /  Yoshida Keisuke /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Kano Fumi /  Iwai Noritaka /  Okumura Eiichi /  Orita Izumi /  Kaneko Shinya /  Sakamoto Satoshi /  Tanaka Toshiaki /  Tsubouchi Hideo /  Fukushima Toshiaki /  Zhu Bo /  Nakatsu Daiki /  Yamamoto Junichi /  Yasuda Takanobu 2022
1Q
2022/3/16  
LST.A201 Physical Chemistry I Ishii Yoshitaka /  Kobatake Eiry /  Osada Toshiya /  Mie Masayasu 2022
1Q
2022/3/16  
LST.A206 Physical Chemistry II Tokunaga Makio /  Hayashi Nobuhiro /  Osada Toshiya /  Nozawa Kayo 2022
2Q
2022/3/16  
LST.A251 LST Basic Laboratory and Exercise I A Seio Kohji /  Ishii Yoshitaka /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Kobatake Eiry /  Kitao Akio /  Tokunaga Makio /  Murakami Satoshi /  Osada Toshiya /  Nozawa Kayo /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kondo Toru /  Taguchi Hideki /  Fujii Masaaki /  Akama Hiroyuki /  Okada Satoshi /  Abe Satoshi /  Ito Yuma /  Okada Ui /  Kajitani Rei /  Kamihara Takayuki /  Tran Duy Phuoc /  Denda Kimitoshi /  Furuta Tadaomi /  Niwa Tatsuya /  Ito Hidehiro /  Nishida Kei /  Hayashi Nobuhiro 2022
1Q
2022/3/16  
LST.A251 LST Basic Laboratory and Exercise I D Seio Kohji /  Ishii Yoshitaka /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Kobatake Eiry /  Kitao Akio /  Tokunaga Makio /  Murakami Satoshi /  Osada Toshiya /  Nozawa Kayo /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kondo Toru /  Taguchi Hideki /  Fujii Masaaki /  Akama Hiroyuki /  Okada Satoshi /  Abe Satoshi /  Ito Yuma /  Okada Ui /  Kajitani Rei /  Kamihara Takayuki /  Tran Duy Phuoc /  Denda Kimitoshi /  Furuta Tadaomi /  Niwa Tatsuya /  Ito Hidehiro /  Nishida Kei /  Hayashi Nobuhiro 2022
2Q
2022/3/16  
LST.A254 LST Basic Laboratory and Exercise IV C Seio Kohji /  Fukui Toshiaki /  Yamaguchi Yuki /  Wachi Masaaki /  Aizawa Yasunori /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nonomura Keiko /  Yatsunami Rie /  Kajikawa Masaki /  Kondoh Shinae /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya /  Tachibana Kazunori /  Iwasaki Hiroshi /  Fujita Naonobu /  Ueda Hiroshi /  Kitaguchi Tetsuya /  Yoshida Keisuke /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Kano Fumi /  Iwai Noritaka /  Okumura Eiichi /  Orita Izumi /  Kaneko Shinya /  Sakamoto Satoshi /  Tanaka Toshiaki /  Tsubouchi Hideo /  Fukushima Toshiaki /  Zhu Bo /  Nakatsu Daiki /  Yamamoto Junichi /  Yasuda Takanobu 2022
2Q
2022/3/16  
LST.A253 LST Basic Laboratory and Exercise III A Seio Kohji /  Ichinose Hiroshi /  Ohta Hiroyuki /  Osakabe Yuriko /  Kume Shoen /  Koshikawa Naohiko /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Tanaka Mikiko /  Nakamura Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Hoshino Ayuko /  Kato Akira /  Kajiwara Susumu /  Ogura Shunichiro /  Orihara Kanami /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Kimura Hiroshi /  Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Matsuura Tomoaki /  Fujishima Kosuke /  Mcglynn Shawn /  Inohaya Keiji /  Sakano Daisuke /  Nishihara Hidenori /  Hara Satoshi /  Hori Koichi /  Chen Xinyue /  Nagashima Ayumi /  Sato Yuko /  Kobayashi Yuki /  Iwata Tetsuo /  Funahashi Nobuaki /  Maeda Kaisei 2022
3Q
2022/4/20  
LST.A203 Biochemistry I Kawakami Atsushi /  Kobatake Eiry /  Murakami Satoshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Kato Akira 2022
1Q
2022/3/16  
LST.A207 Organic Chemistry II (alcohols and alkenes) Yuasa Hideya /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakamura Hiroyuki /  Mori Toshiaki /  Hata Takeshi /  Kinbara Kazushi 2022
2Q
2022/3/16  
LST.A253 LST Basic Laboratory and Exercise III B Seio Kohji /  Ichinose Hiroshi /  Ohta Hiroyuki /  Osakabe Yuriko /  Kume Shoen /  Koshikawa Naohiko /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Tanaka Mikiko /  Nakamura Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Hoshino Ayuko /  Kato Akira /  Kajiwara Susumu /  Ogura Shunichiro /  Orihara Kanami /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Kimura Hiroshi /  Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Matsuura Tomoaki /  Fujishima Kosuke /  Mcglynn Shawn /  Inohaya Keiji /  Sakano Daisuke /  Nishihara Hidenori /  Hara Satoshi /  Hori Koichi /  Chen Xinyue /  Nagashima Ayumi /  Sato Yuko /  Kobayashi Yuki /  Iwata Tetsuo /  Funahashi Nobuaki /  Maeda Kaisei 2022
2Q
2022/3/16  
LST.A230 Advanced Bio-Creative Design Ohta Hiroyuki /  Aizawa Yasunori /  Ogura Shunichiro /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nikaido Masato /  Hayashi Nobuhiro 2022
2-4Q
2022/3/16  
LST.Z281 B2D Research Basic A in Chemistry(LST) Chair 2022
3-4Q
2022/4/20  
LST.Z283 B2D Research Basic C in Chemistry(LST) Chair 2022
3-4Q
2022/4/20  
LST.A202 Organic Chemistry I (alkanes and haloalkanes) Nakamura Hiroyuki /  Seio Kohji /  Mori Toshiaki /  Ohkubo Akihiro /  Matsuda Tomoko /  Tsutsumi Hiroshi 2022
1Q
2022/3/16  
LST.Z282 B2D Research Basic B in Chemistry(LST) Chair 2022
1-2Q
2022/3/16  

<Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LST.Z382 Research opportunity in Laboratories2 (Basic skill training) Teaching Staffs 2022
3Q
2022/4/20  
LST.A357 Cell Biology Koshikawa Naohiko /  Kano Fumi /  Fujita Naonobu /  Wakabayashi Ken-Ichi 2022
1Q
2022/3/16  
LST.A321 LST Seminar 1 Tokunaga Makio /  Abe Satoshi /  Ito Yuma /  Okada Ui /  Kajitani Rei /  Niwa Tatsuya /  Furuta Tadaomi /  Tran Duy Phuoc /  Ito Hidehiro /  Sato Takao /  Nishida Kei /  Wong Sing Ying 2022
3Q
2022/8/23  
LST.A356 Synthetic Biology Matsuura Tomoaki /  Fujishima Kosuke /  Aizawa Yasunori 2022
2Q
2022/3/16  
LST.A341 Biophysical Chemistry Taguchi Hideki /  Asakura Noriyuki 2022
2Q
2022/3/28  
LST.Z383 Research opportunity in Laboratories3 (Applied skill training) Teaching Staffs 2022
4Q
2022/4/20  
LST.A323 LST Seminar 3 Ogura Shunichiro /  Hara Satoshi /  Chen Xinyue /  Hori Koichi /  Orita Izumi /  Sakamoto Satoshi /  Yamamoto Junichi /  Kanamaru Shuji /  Tsubouchi Hideo /  Zhu Bo /  Sakano Daisuke /  Nishihara Hidenori /  Nagashima Ayumi /  Kidokoro Satoshi /  Yasuda Takanobu 2022
4Q
2022/9/2  
LST.A324 LST Seminar 4 Nakatogawa Hitoshi /  Kuwahara Hirokazu /  Kadonosono Tetsuya /  Nagasawa Tatsuki /  Okumura Eiichi /  Kaneko Shinya /  Tanaka Toshiaki /  Tamori Masaki /  Inohaya Keiji /  Fukushima Toshiaki /  Sato Yuko /  Nakatsu Daiki /  Horie Tomoko /  Iwai Noritaka 2022
4Q
2022/9/2  
LST.Z381 Research opportunity in Laboratories (LST) Itoh Takehiko /  Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kamachi Toshiaki /  Kitao Akio /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Tokunaga Makio /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Aizawa Yasunori /  Ohkubo Akihiro /  Osada Toshiya /  Kato Akira /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tachibana Kazunori /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Hirota Junji /  Hoshino Ayuko /  Masuda Shinji /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Kondo Toru /  Fujie Toshinori /  Kajiwara Susumu /  Koshikawa Naohiko /  Kondoh Shinae /  Yamamoto Naoyuki /  Ogura Shunichiro /  Orihara Kanami /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Kadonosono Tetsuya /  Iwasaki Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Kano Fumi /  Fujita Naonobu /  Ueda Hiroshi /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Okada Satoshi /  Kitaguchi Tetsuya /  Miura Yutaka /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki /  Matsuura Tomoaki /  Fujishima Kosuke /  Mcglynn Shawn /  Osakabe Yuriko /  Yoshida Keisuke /  Kamiya Mako /  Nonomura Keiko /  Nozawa Kayo 2022
1Q
2022/3/16  
LST.A355 Biochemistry discussions in English Mcglynn Shawn /  Hoshino Ayuko /  Zhu Bo 2022
3Q
2022/9/2  
LST.A376 BS Internship I Chair 2022
4Q
2022/4/20  
LST.A331 Structural Biology Murakami Satoshi /  Hayashi Nobuhiro 2022
1Q
2022/3/16  
LST.A336 Genetic Engineering Yatsunami Rie /  Kobatake Eiry /  Mie Masayasu 2022
1Q
2022/3/16  
LST.Z384 B2D Practical Pre-research A in Chemistry(LST) Chair 2022
1-2Q
2022/3/16  
LST.A352 Cell Engineering Kume Shoen /  Hirota Junji /  Tagawa Yoh-Ichi 2022
2Q
2022/3/16  
LST.A377 BS Internship II Chair 2022
3Q
2022/4/20  
LST.A346 Basic Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki /  Hirota Junji 2022
1Q
2022/3/16  
LST.A351 Genome Informatics Itoh Takehiko /  Yamada Takuji 2022
2Q
2022/3/16  
LST.A322 LST Seminar 2 Tsutsumi Hiroshi /  Seio Kohji /  Mori Toshiaki /  Hata Takeshi /  Matsuda Tomoko /  Ohkubo Akihiro /  Okada Satoshi /  Miura Yutaka /  Fujie Toshinori /  Kanamori Takashi /  Sato Kohei /  Shigeta Masayuki /  Shimada Naohiko /  Nomoto Takahiro /  Masaki Yoshiaki /  Miki Takayuki /  Morita Taiki 2022
3Q
2022/8/23  
LST.A333 Bioorganic Chemistry Seio Kohji /  Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Ohkubo Akihiro 2022
1Q
2022/3/18  
LST.A354 Bioethics and Law Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Tagawa Yoh-Ichi /  Kato Akira /  Kimura Hiroshi /  Yuasa Hideya /  Hata Takeshi /  Nakamura Hiroyuki /  Miura Yutaka 2022
2Q
2022/3/16  
LST.A347 Evolutionary Biology Hongoh Yuichi /  Itoh Takehiko /  Tanaka Mikiko /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato /  Tachibana Kazunori 2022
2Q
2022/4/5  
LST.A337 Biomaterials Science Nishiyama Nobuhiro /  Maruyama Atsushi /  Mori Toshiaki /  Fujie Toshinori 2022
2Q
2022/3/16  
LST.A371 LST Overseas Training I Chair 2022
1Q
2022/3/16  
LST.A372 LST Overseas Training II Chair 2022
1Q
2022/3/16  
LST.A376 BS Internship I Chair 2022
1Q
2022/3/16  
LST.A377 BS Internship II Chair 2022
1Q
2022/3/16  
LST.A338 Advanced biological inorganic chemistry Kamachi Toshiaki /  Ueno Takafumi /  Asakura Noriyuki 2022
1Q
2022/3/16  
LST.A344 Animal Physiology Nakamura Nobuhiro /  Kawakami Atsushi /  Shiraki Nobuaki 2022
2Q
2022/4/5  
LST.A371 LST Overseas Training I Chair 2022
2Q
2022/3/16  
LST.A377 BS Internship II Chair 2022
2Q
2022/3/16  
LST.A363 Environmental Bioengineering Fukui Toshiaki /  Yamamoto Naoyuki /  Orihara Kanami 2022
2Q
2022/4/12  
LST.Z385 B2D Practical Pre-research B in Chemistry(LST) Chair 2022
3-4Q
2022/4/20  
LST.A377 BS Internship II Chair 2022
4Q
2022/4/20  
LST.A334 Plant Physiology Ohta Hiroyuki /  Hisabori Toru /  Tanaka Kan /  Masuda Shinji /  Shimojima Mie /  Osakabe Yuriko 2022
1Q
2022/3/16  
LST.A364 Enzyme Engineering Matsuda Tomoko /  Ichinose Hiroshi /  Ogura Shunichiro 2022
1Q
2022/3/16  
LST.A373 LST Overseas Training III Chair 2022
1-2Q
2022/3/16  
LST.A378 BS Internship III Chair 2022
1-2Q
2022/3/16  
LST.Z374 Advanced independent research project S4c(LST) Teaching Staffs 2022
1-2Q
2022/3/16  
LST.A374 LST Overseas Training IV Chair 2022
1-4Q
2022/3/16  
LST.A379 BS Internship IV Chair 2022
1-4Q
2022/3/16  
LST.A343 Pharmaceutical Chemistry Urabe Hirokazu /  Kamiya Mako /  Hata Takeshi /  Fujie Toshinori 2022
2Q
2022/6/2  
LST.A361 Photosynthesis and photobiology Masuda Shinji /  Tanaka Kan /  Shimojima Mie /  Osakabe Yuriko /  Yoshida Keisuke 2022
2Q
2022/3/16  
LST.A371 LST Overseas Training I Chair 2022
3Q
2022/4/20  
LST.A372 LST Overseas Training II Chair 2022
3Q
2022/4/20  
LST.A376 BS Internship I Chair 2022
3Q
2022/4/20  
LST.Z393 Advanced independent research project F3c(LST) Teaching Staffs 2022
3Q
2022/4/20  
LST.A373 LST Overseas Training III Chair 2022
3-4Q
2022/4/20  
LST.Z389 Independent research project(LST) Academic Supervisor 2022
3-4Q
2022/4/20  
LST.A371 LST Overseas Training I Chair 2022
4Q
2022/4/20  
LST.Z393 Advanced independent research project F3c(LST) Teaching Staffs 2022
4Q
2022/4/20  
LST.A348 Polymer Science (LST) Maruyama Atsushi /  Ueno Takafumi /  Miura Yutaka /  Kinbara Kazushi 2022
1Q
2022/3/16  
LST.Z375 Advanced independent research project S5c(LST) Teaching Staffs 2022
1-2Q
2022/3/16  
LST.A345 Microbiology Wachi Masaaki /  Hirasawa Takashi /  Yamamoto Naoyuki 2022
2Q
2022/5/23  
LST.A376 BS Internship I Chair 2022
2Q
2022/3/16  
LST.Z383 Research opportunity in Laboratories3 (Applied skill training) Teaching Staffs 2022
2Q
2022/3/16  
LST.Z381 Research opportunity in Laboratories (LST) Teaching Staffs 2022
3Q
2022/4/20  
LST.A378 BS Internship III Chair 2022
3-4Q
2022/4/20  
LST.Z396 Advanced independent research project F6c(LST) Teaching Staffs 2022
3-4Q
2022/4/20  
LST.A372 LST Overseas Training II Chair 2022
4Q
2022/4/20  
LST.Z373 Advanced independent research project S3c(LST) Teaching Staffs 2022
1Q
2022/3/16  
LST.Z382 Research opportunity in Laboratories2 (Basic skill training) Teaching Staffs 2022
1Q
2022/3/16  
LST.A372 LST Overseas Training II Chair 2022
2Q
2022/3/16  
LST.Z371 Advanced independent research project S1c(LST) Teaching Staffs 2022
2Q
2022/3/16  
LST.Z373 Advanced independent research project S3c(LST) Teaching Staffs 2022
2Q
2022/3/16  
LST.Z391 Advanced independent research project F1c(LST) Teaching Staffs 2022
3Q
2022/4/20  
LST.Z371 Advanced independent research project S1c(LST) Teaching Staffs 2022
1Q
2022/3/16  
LST.Z372 Advanced independent research project S2c(LST) Teaching Staffs 2022
1Q
2022/3/16  
LST.Z389 Independent research project(LST) Academic Supervisor 2022
1-2Q
2022/3/16  
LST.Z376 Advanced independent research project S6c(LST) Teaching Staffs 2022
1-2Q
2022/3/16  
LST.Z372 Advanced independent research project S2c(LST) Teaching Staffs 2022
2Q
2022/3/16  
LST.Z394 Advanced independent research project F4c(LST) Teaching Staffs 2022
3-4Q
2022/4/20  
LST.Z395 Advanced independent research project F5c(LST) Teaching Staffs 2022
3-4Q
2022/4/20  
LST.Z391 Advanced independent research project F1c(LST) Teaching Staffs 2022
4Q
2022/4/20  
LST.Z392