Font Size SML

Undergraduate major in Life Science and Technology, School of Life Science and Technology
2 Courses exhibit Notes

Syllabus only|111 Courses

  • <Course Number:200series>

  • <Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
200series
300series

<Course Number:200series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LST.A246 Bioinformatics(LST) Kitao Akio /  Yamada Takuji 2023
4Q
2023/3/20  
LST.A249 Biochemical Engineering Hirasawa Takashi /  Yamaguchi Yuki /  Tanji Yasunori 2023
4Q
2023/11/17  
LST.A248 Molecular Genetics Iwasaki Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Nikaido Masato /  Aizawa Yasunori 2023
4Q
2023/3/20  
LST.A208 Molecular Biology I Yamaguchi Yuki /  Osakabe Yuriko /  Aizawa Yasunori 2023
2Q
2023/3/20 2023/6/6
LST.A218 Biochemistry II Mie Masayasu /  Shiraki Nobuaki /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakamura Nobuhiro /  Wachi Masaaki 2023
4Q
2023/10/2  
LST.A247 Basic bioinorganic chemistry Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Asakura Noriyuki 2023
4Q
2023/10/3  
LST.A217 Organic Chemistry IV (carbonyl compounds and amines) Matsuda Tomoko /  Seio Kohji /  Kamiya Mako /  Hata Takeshi /  Tsutsumi Hiroshi /  Okada Satoshi 2023
4Q
2023/3/20  
LST.A243 Developmental Biology Tanaka Mikiko /  Kawakami Atsushi /  Tachibana Kazunori /  Suzuki Takashi /  Shiraki Nobuaki 2023
3Q
2023/10/2  
LST.A242 Instrumental Analysis in Bioscience Kamachi Toshiaki /  Murakami Satoshi /  Mihara Hisakazu /  Maruyama Atsushi /  Ishii Yoshitaka /  Seio Kohji /  Osada Toshiya /  Akama Hiroyuki /  Fujie Toshinori /  Hayashi Nobuhiro /  Nozawa Kayo /  Kadonosono Tetsuya /  Kondo Toru 2023
3Q
2023/10/2  
LST.A252 LST Basic Laboratory and Exercise II C Kitao Akio /  Seio Kohji /  Kinbara Kazushi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Yuasa Hideya /  Ohkubo Akihiro /  Kamiya Mako /  Kawai Kiyohiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Hata Takeshi /  Matsuda Tomoko /  Mori Toshiaki /  Fujie Toshinori /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Okada Satoshi /  Miura Yutaka /  Kanamaru Shuji /  Kanamori Takashi /  Shimada Naohiko /  Masaki Yoshiaki /  Morita Taiki /  Miura Kazuki /  Honda Yuto /  Fujioka Hiroyoshi 2023
4Q
2023/4/3  
LST.A254 LST Basic Laboratory and Exercise IV B Kitao Akio /  Fukui Toshiaki /  Yamaguchi Yuki /  Wachi Masaaki /  Aizawa Yasunori /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakatogawa Hitoshi /  Yatsunami Rie /  Kajikawa Masaki /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya /  Tachibana Kazunori /  Iwasaki Hiroshi /  Fujita Naonobu /  Kitaguchi Tetsuya /  Kano Fumi /  Fujishima Kosuke /  Iwai Noritaka /  Okumura Eiichi /  Orita Izumi /  Kaneko Shinya /  Sakamoto Satoshi /  Tanaka Toshiaki /  Tsubouchi Hideo /  Fukushima Toshiaki /  Zhu Bo /  Nakatsu Daiki /  Yamamoto Junichi /  Yasuda Takanobu /  Kidokoro Satoshi 2023
3Q
2023/10/2  
LST.A251 LST Basic Laboratory and Exercise I A Kitao Akio /  Ishii Yoshitaka /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Kobatake Eiry /  Tokunaga Makio /  Murakami Satoshi /  Osada Toshiya /  Nozawa Kayo /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kondo Toru /  Taguchi Hideki /  Fujii Masaaki /  Akama Hiroyuki /  Okada Satoshi /  Abe Satoshi /  Ito Yuma /  Okada Ui /  Kajitani Rei /  Tran Duy Phuoc /  Denda Kimitoshi /  Furuta Tadaomi /  Niwa Tatsuya /  Ito Hidehiro /  Nishida Kei /  Hayashi Nobuhiro /  Wong Sing Ying /  Matsunaga Tatsuya 2023
1Q
   
LST.A211 Physical Chemistry III Fujii Masaaki /  Kitao Akio /  Ishii Yoshitaka /  Kondo Toru 2023
3Q
2023/10/3  
LST.A252 LST Basic Laboratory and Exercise II D Kitao Akio /  Seio Kohji /  Kinbara Kazushi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Yuasa Hideya /  Ohkubo Akihiro /  Kamiya Mako /  Kawai Kiyohiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Hata Takeshi /  Matsuda Tomoko /  Mori Toshiaki /  Fujie Toshinori /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Okada Satoshi /  Miura Yutaka /  Kanamaru Shuji /  Kanamori Takashi /  Shimada Naohiko /  Masaki Yoshiaki /  Morita Taiki /  Miura Kazuki /  Honda Yuto /  Fujioka Hiroyoshi 2023
3Q
2023/4/3  
LST.A201 Physical Chemistry I Ishii Yoshitaka /  Kobatake Eiry /  Osada Toshiya /  Mie Masayasu 2023
1Q
2023/3/20  
LST.A213 Molecular Biology II Kimura Hiroshi /  Koshikawa Naohiko /  Aizawa Yasunori /  Tachibana Kazunori /  Nonomura Keiko 2023
3Q
2023/3/20  
LST.A203 Biochemistry I Kawakami Atsushi /  Kobatake Eiry /  Murakami Satoshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Kato Akira 2023
1Q
2023/3/20  
LST.A254 LST Basic Laboratory and Exercise IV C Kitao Akio /  Fukui Toshiaki /  Yamaguchi Yuki /  Wachi Masaaki /  Aizawa Yasunori /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakatogawa Hitoshi /  Yatsunami Rie /  Kajikawa Masaki /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya /  Tachibana Kazunori /  Iwasaki Hiroshi /  Fujita Naonobu /  Kitaguchi Tetsuya /  Kano Fumi /  Fujishima Kosuke /  Iwai Noritaka /  Okumura Eiichi /  Orita Izumi /  Kaneko Shinya /  Sakamoto Satoshi /  Tanaka Toshiaki /  Tsubouchi Hideo /  Fukushima Toshiaki /  Zhu Bo /  Nakatsu Daiki /  Yamamoto Junichi /  Yasuda Takanobu /  Kidokoro Satoshi 2023
2Q
2023/10/2  
LST.A206 Physical Chemistry II Tokunaga Makio /  Hayashi Nobuhiro /  Osada Toshiya /  Nozawa Kayo 2023
2Q
2023/4/3  
LST.A254 LST Basic Laboratory and Exercise IV D Kitao Akio /  Fukui Toshiaki /  Yamaguchi Yuki /  Wachi Masaaki /  Aizawa Yasunori /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakatogawa Hitoshi /  Yatsunami Rie /  Kajikawa Masaki /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya /  Tachibana Kazunori /  Iwasaki Hiroshi /  Fujita Naonobu /  Kitaguchi Tetsuya /  Kano Fumi /  Fujishima Kosuke /  Iwai Noritaka /  Okumura Eiichi /  Orita Izumi /  Kaneko Shinya /  Sakamoto Satoshi /  Tanaka Toshiaki /  Tsubouchi Hideo /  Fukushima Toshiaki /  Zhu Bo /  Nakatsu Daiki /  Yamamoto Junichi /  Yasuda Takanobu /  Kidokoro Satoshi 2023
1Q
2023/10/2  
LST.A251 LST Basic Laboratory and Exercise I D Kitao Akio /  Ishii Yoshitaka /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Kobatake Eiry /  Tokunaga Makio /  Murakami Satoshi /  Osada Toshiya /  Nozawa Kayo /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kondo Toru /  Taguchi Hideki /  Fujii Masaaki /  Akama Hiroyuki /  Okada Satoshi /  Abe Satoshi /  Ito Yuma /  Okada Ui /  Kajitani Rei /  Tran Duy Phuoc /  Denda Kimitoshi /  Furuta Tadaomi /  Niwa Tatsuya /  Ito Hidehiro /  Nishida Kei /  Hayashi Nobuhiro /  Wong Sing Ying /  Matsunaga Tatsuya 2023
2Q
   
LST.A253 LST Basic Laboratory and Exercise III B Kitao Akio /  Ichinose Hiroshi /  Osakabe Yuriko /  Kume Shoen /  Koshikawa Naohiko /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Tanaka Mikiko /  Nakamura Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Kato Akira /  Kajiwara Susumu /  Ogura Shunichiro /  Orihara Kanami /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Kimura Hiroshi /  Tanaka Kan /  Yoshida Keisuke /  Nonomura Keiko /  Matsuura Tomoaki /  Fujishima Kosuke /  Mcglynn Shawn /  Inohaya Keiji /  Sakano Daisuke /  Hara Satoshi /  Hori Koichi /  Chen Xinyue /  Nagashima Ayumi /  Sato Yuko /  Iwata Tetsuo /  Funahashi Nobuaki /  Maeda Kaisei /  Kidokoro Satoshi /  Kawanishi Toru 2023
2Q
2023/10/2  
LST.A212 Organic Chemistry III (benzene and ketones) Ohkubo Akihiro /  Kinbara Kazushi /  Yuasa Hideya /  Kamiya Mako /  Seio Kohji /  Okada Satoshi 2023
3Q
2023/10/3  
LST.A254 LST Basic Laboratory and Exercise IV A Kitao Akio /  Fukui Toshiaki /  Yamaguchi Yuki /  Wachi Masaaki /  Aizawa Yasunori /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakatogawa Hitoshi /  Yatsunami Rie /  Kajikawa Masaki /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya /  Tachibana Kazunori /  Iwasaki Hiroshi /  Fujita Naonobu /  Kitaguchi Tetsuya /  Kano Fumi /  Fujishima Kosuke /  Iwai Noritaka /  Okumura Eiichi /  Orita Izumi /  Kaneko Shinya /  Sakamoto Satoshi /  Tanaka Toshiaki /  Tsubouchi Hideo /  Fukushima Toshiaki /  Zhu Bo /  Nakatsu Daiki /  Yamamoto Junichi /  Yasuda Takanobu /  Kidokoro Satoshi 2023
4Q
2023/10/2  
LST.A253 LST Basic Laboratory and Exercise III C Kitao Akio /  Ichinose Hiroshi /  Osakabe Yuriko /  Kume Shoen /  Koshikawa Naohiko /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Tanaka Mikiko /  Nakamura Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Kato Akira /  Kajiwara Susumu /  Ogura Shunichiro /  Orihara Kanami /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Kimura Hiroshi /  Tanaka Kan /  Yoshida Keisuke /  Nonomura Keiko /  Matsuura Tomoaki /  Fujishima Kosuke /  Mcglynn Shawn /  Inohaya Keiji /  Sakano Daisuke /  Hara Satoshi /  Hori Koichi /  Chen Xinyue /  Nagashima Ayumi /  Sato Yuko /  Iwata Tetsuo /  Funahashi Nobuaki /  Maeda Kaisei /  Kidokoro Satoshi /  Kawanishi Toru 2023
1Q
2023/10/2  
LST.A207 Organic Chemistry II (alcohols and alkenes) Yuasa Hideya /  Kawai Kiyohiko /  Nakamura Hiroyuki /  Mori Toshiaki /  Hata Takeshi /  Kinbara Kazushi 2023
2Q
2023/3/20  
LST.A253 LST Basic Laboratory and Exercise III D Kitao Akio /  Ichinose Hiroshi /  Osakabe Yuriko /  Kume Shoen /  Koshikawa Naohiko /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Tanaka Mikiko /  Nakamura Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Kato Akira /  Kajiwara Susumu /  Ogura Shunichiro /  Orihara Kanami /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Kimura Hiroshi /  Tanaka Kan /  Yoshida Keisuke /  Nonomura Keiko /  Matsuura Tomoaki /  Fujishima Kosuke /  Mcglynn Shawn /  Inohaya Keiji /  Sakano Daisuke /  Hara Satoshi /  Hori Koichi /  Chen Xinyue /  Nagashima Ayumi /  Sato Yuko /  Iwata Tetsuo /  Funahashi Nobuaki /  Maeda Kaisei /  Kidokoro Satoshi /  Kawanishi Toru 2023
4Q
2023/10/2  
LST.A251 LST Basic Laboratory and Exercise I C Kitao Akio /  Ishii Yoshitaka /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Kobatake Eiry /  Tokunaga Makio /  Murakami Satoshi /  Osada Toshiya /  Nozawa Kayo /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kondo Toru /  Taguchi Hideki /  Fujii Masaaki /  Akama Hiroyuki /  Okada Satoshi /  Abe Satoshi /  Ito Yuma /  Okada Ui /  Kajitani Rei /  Tran Duy Phuoc /  Denda Kimitoshi /  Furuta Tadaomi /  Niwa Tatsuya /  Ito Hidehiro /  Nishida Kei /  Hayashi Nobuhiro /  Wong Sing Ying /  Matsunaga Tatsuya 2023
3Q
   
LST.Z283 B2D Research Basic C in Chemistry(LST) Chair 2023
3-4Q
   
LST.A251 LST Basic Laboratory and Exercise I B Kitao Akio /  Ishii Yoshitaka /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Kobatake Eiry /  Tokunaga Makio /  Murakami Satoshi /  Osada Toshiya /  Nozawa Kayo /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kondo Toru /  Taguchi Hideki /  Fujii Masaaki /  Akama Hiroyuki /  Okada Satoshi /  Abe Satoshi /  Ito Yuma /  Okada Ui /  Kajitani Rei /  Tran Duy Phuoc /  Denda Kimitoshi /  Furuta Tadaomi /  Niwa Tatsuya /  Ito Hidehiro /  Nishida Kei /  Hayashi Nobuhiro /  Wong Sing Ying /  Matsunaga Tatsuya 2023
4Q
   
LST.A252 LST Basic Laboratory and Exercise II B Kitao Akio /  Seio Kohji /  Kinbara Kazushi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Yuasa Hideya /  Ohkubo Akihiro /  Kamiya Mako /  Kawai Kiyohiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Hata Takeshi /  Matsuda Tomoko /  Mori Toshiaki /  Fujie Toshinori /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Okada Satoshi /  Miura Yutaka /  Kanamaru Shuji /  Kanamori Takashi /  Shimada Naohiko /  Masaki Yoshiaki /  Morita Taiki /  Miura Kazuki /  Honda Yuto /  Fujioka Hiroyoshi 2023
1Q
2023/4/3  
LST.A253 LST Basic Laboratory and Exercise III A Kitao Akio /  Ichinose Hiroshi /  Osakabe Yuriko /  Kume Shoen /  Koshikawa Naohiko /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Tanaka Mikiko /  Nakamura Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Kato Akira /  Kajiwara Susumu /  Ogura Shunichiro /  Orihara Kanami /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Kimura Hiroshi /  Tanaka Kan /  Yoshida Keisuke /  Nonomura Keiko /  Matsuura Tomoaki /  Fujishima Kosuke /  Mcglynn Shawn /  Inohaya Keiji /  Sakano Daisuke /  Hara Satoshi /  Hori Koichi /  Chen Xinyue /  Nagashima Ayumi /  Sato Yuko /  Iwata Tetsuo /  Funahashi Nobuaki /  Maeda Kaisei /  Kidokoro Satoshi /  Kawanishi Toru 2023
3Q
2023/10/2  
LST.A202 Organic Chemistry I (alkanes and haloalkanes) Nakamura Hiroyuki /  Kawai Kiyohiko /  Mori Toshiaki /  Ohkubo Akihiro /  Matsuda Tomoko /  Tsutsumi Hiroshi 2023
1Q
2023/10/2  
LST.A252 LST Basic Laboratory and Exercise II A Kitao Akio /  Seio Kohji /  Kinbara Kazushi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Yuasa Hideya /  Ohkubo Akihiro /  Kamiya Mako /  Kawai Kiyohiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Hata Takeshi /  Matsuda Tomoko /  Mori Toshiaki /  Fujie Toshinori /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Okada Satoshi /  Miura Yutaka /  Kanamaru Shuji /  Kanamori Takashi /  Shimada Naohiko /  Masaki Yoshiaki /  Morita Taiki /  Miura Kazuki /  Honda Yuto /  Fujioka Hiroyoshi 2023
2Q
2023/4/3  
LST.Z282 B2D Research Basic B in Chemistry(LST) Chair 2023
1-2Q
   
LST.Z281 B2D Research Basic A in Chemistry(LST) Chair 2023
3-4Q
   

<Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LST.A324 LST Seminar 4 Nakatogawa Hitoshi /  Kadonosono Tetsuya /  Nagasawa Tatsuki /  Okumura Eiichi /  Kaneko Shinya /  Tanaka Toshiaki /  Tamori Masaki /  Inohaya Keiji /  Fukushima Toshiaki /  Sato Yuko /  Nakatsu Daiki /  Horie Tomoko /  Iwai Noritaka /  Kawanishi Toru /  Funahashi Nobuaki 2023
4Q
2023/11/24  
LST.A323 LST Seminar 3 Ogura Shunichiro /  Chen Xinyue /  Hori Koichi /  Orita Izumi /  Sakamoto Satoshi /  Yamamoto Junichi /  Kanamaru Shuji /  Tsubouchi Hideo /  Zhu Bo /  Sakano Daisuke /  Nagashima Ayumi /  Kidokoro Satoshi /  Yasuda Takanobu /  Nonoyama Shouta /  Maeda Kaisei /  Osaka Natsuki 2023
4Q
2023/10/2  
LST.A341 Biophysical Chemistry Taguchi Hideki /  Asakura Noriyuki 2023
2Q
2023/6/12 2023/6/9
LST.A336 Genetic Engineering Yatsunami Rie /  Kobatake Eiry /  Mie Masayasu 2023
1Q
2023/3/20  
LST.A391 Biological Science Kajiwara Susumu /  Hayashi Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Orihara Kanami /  Chen Xinyue /  Wong Sing Ying 2023
3Q
2023/7/20  
LST.A354 Bioethics and Law Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Tagawa Yoh-Ichi /  Kato Akira /  Kimura Hiroshi /  Yuasa Hideya /  Hata Takeshi /  Nakamura Hiroyuki /  Miura Yutaka 2023
2Q
2023/3/20  
LST.A357 Cell Biology Koshikawa Naohiko /  Kano Fumi /  Fujita Naonobu 2023
1Q
2023/3/20  
LST.Z381 Research opportunity in Laboratories (LST) Chair  /  Teaching Staffs 2023
3Q
2023/3/27  
LST.A331 Structural Biology Murakami Satoshi /  Hayashi Nobuhiro 2023
1Q
2023/3/20  
LST.Z381 Research opportunity in Laboratories (LST) Itoh Takehiko /  Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Kitao Akio /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Tokunaga Makio /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Aizawa Yasunori /  Ohkubo Akihiro /  Osada Toshiya /  Kato Akira /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tachibana Kazunori /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Kondo Toru /  Fujie Toshinori /  Kajiwara Susumu /  Koshikawa Naohiko /  Yamamoto Naoyuki /  Ogura Shunichiro /  Orihara Kanami /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Kadonosono Tetsuya /  Iwasaki Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Kano Fumi /  Fujita Naonobu /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Fujii Masaaki /  Okada Satoshi /  Kitaguchi Tetsuya /  Miura Yutaka /  Akama Hiroyuki /  Matsuura Tomoaki /  Fujishima Kosuke /  Mcglynn Shawn /  Osakabe Yuriko /  Yoshida Keisuke /  Kamiya Mako /  Nonomura Keiko /  Nozawa Kayo /  Kawai Kiyohiko 2023
1Q
2023/3/27  
LST.A351 Genome Informatics Itoh Takehiko /  Yamada Takuji 2023
2Q
2023/6/12  
LST.A345 Microbiology Hirasawa Takashi /  Yamamoto Naoyuki /  Wachi Masaaki 2023
2Q
2023/3/20  
LST.A347 Evolutionary Biology Hongoh Yuichi /  Itoh Takehiko /  Tanaka Mikiko /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato /  Tachibana Kazunori 2023
2Q
2023/3/20  
LST.A321 LST Seminar 1 Tokunaga Makio /  Abe Satoshi /  Ito Yuma /  Okada Ui /  Niwa Tatsuya /  Furuta Tadaomi /  Tran Duy Phuoc /  Ito Hidehiro /  Sato Takao /  Nishida Kei /  Matsunaga Tatsuya 2023
3Q
2023/7/31  
LST.A343 Pharmaceutical Chemistry Kamiya Mako /  Hata Takeshi /  Fujie Toshinori 2023
2Q
2023/3/20  
LST.A333 Bioorganic Chemistry Seio Kohji /  Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Kawai Kiyohiko /  Ohkubo Akihiro /  Tsutsumi Hiroshi 2023
1Q
2023/4/7  
LST.A346 Basic Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki /  Hirota Junji 2023
1Q
2023/4/13  
LST.A352 Cell Engineering Kume Shoen /  Hirota Junji /  Tagawa Yoh-Ichi 2023
2Q
   
LST.A337 Biomaterials Science Nishiyama Nobuhiro /  Maruyama Atsushi /  Mori Toshiaki /  Fujie Toshinori 2023
2Q
2023/3/22  
LST.A334 Plant Physiology Shimojima Mie /  Tanaka Kan /  Masuda Shinji /  Osakabe Yuriko /  Yoshida Keisuke 2023
1Q
2023/4/3  
LST.A374 LST Overseas Training IV Chair 2023
1-4Q
2023/6/12  
LST.A371 LST Overseas Training I Chair 2023
4Q
2023/6/12  
LST.A344 Animal Physiology Nakamura Nobuhiro /  Kawakami Atsushi /  Shiraki Nobuaki /  Tagawa Yoh-Ichi 2023
2Q
2023/3/20  
LST.A322 LST Seminar 2 Ohkubo Akihiro /  Seio Kohji /  Mori Toshiaki /  Hata Takeshi /  Matsuda Tomoko /  Tsutsumi Hiroshi /  Okada Satoshi /  Miura Yutaka /  Fujie Toshinori /  Kanamori Takashi /  Shimada Naohiko /  Masaki Yoshiaki /  Morita Taiki /  Honda Yuto /  Miura Kazuki /  Fujioka Hiroyoshi /  Kohata Ai 2023
3Q
2023/9/28  
LST.A376 BS Internship I Chair 2023
1Q
   
LST.A348 Polymer Science (LST) Maruyama Atsushi /  Ueno Takafumi /  Miura Yutaka /  Kinbara Kazushi 2023
1Q
2023/3/20  
LST.Z389 Independent research project(LST) Teaching Staffs 2023
1-2Q
   
LST.A361 Photosynthesis and photobiology Masuda Shinji /  Tanaka Kan /  Shimojima Mie /  Osakabe Yuriko /  Yoshida Keisuke 2023
2Q
2023/3/20  
LST.Z383 Research opportunity in Laboratories3 (Applied skill training) Chair  /  Teaching Staffs 2023
4Q
   
LST.A355 Biochemistry discussions in English Mcglynn Shawn /  Zhu Bo /  Matsuura Katsumi 2023
3Q
2023/9/28  
LST.Z389 Independent research project(LST) Teaching Staffs 2023
3-4Q
   
LST.A364 Enzyme Engineering Matsuda Tomoko /  Ichinose Hiroshi /  Ogura Shunichiro 2023
1Q
2023/3/20  
LST.A363 Environmental Bioengineering Fukui Toshiaki /  Yamamoto Naoyuki /  Orihara Kanami 2023
2Q
2023/5/8  
LST.A371 LST Overseas Training I Chair 2023
1Q
2023/6/12  
LST.Z372 Advanced independent research project S2c(LST) Teaching Staffs 2023
1Q
   
LST.A338 Advanced biological inorganic chemistry Kamachi Toshiaki /  Ueno Takafumi /  Asakura Noriyuki 2023
1Q
2023/4/10  
LST.A356 Synthetic Biology Matsuura Tomoaki /  Fujishima Kosuke /  Aizawa Yasunori /  Terasaka Naohiro /  Longo Liam M 2023
2Q
2023/6/26  
LST.Z382 Research opportunity in Laboratories2 (Basic skill training) Chair  /  Teaching Staffs 2023
3Q
   
LST.A372 LST Overseas Training II Chair 2023
1Q
2023/6/12  
LST.Z374 Advanced independent research project S4c(LST) Teaching Staffs 2023
1-2Q
   
LST.Z384 B2D Practical Pre-research A in Chemistry(LST) Chair 2023
1-2Q
   
LST.A379 BS Internship IV Chair 2023
1-4Q
2023/6/12  
LST.A376 BS Internship I Chair 2023
3Q
   
LST.Z393 Advanced independent research project F3c(LST) Teaching Staffs 2023
3Q
   
LST.A378 BS Internship III Chair 2023
3-4Q
   
LST.A376 BS Internship I Chair 2023
4Q
   
LST.Z392 Advanced independent research project F2c(LST) Teaching Staffs 2023
4Q
   
LST.A377 BS Internship II Chair 2023
1Q
   
LST.Z382 Research opportunity in Laboratories2 (Basic skill training) Chair  /  Teaching Staffs 2023
1Q
   
LST.A373 LST Overseas Training III Chair 2023
1-2Q
   
LST.Z376 Advanced independent research project S6c(LST) Teaching Staffs 2023
1-2Q
   
LST.A372 LST Overseas Training II Chair 2023
2Q
2023/6/12  
LST.A376 BS Internship I Chair 2023
2Q
   
LST.Z383 Research opportunity in Laboratories3 (Applied skill training) Chair  /  Teaching Staffs 2023
2Q
   
LST.A371 LST Overseas Training I Chair 2023
3Q
2023/6/12  
LST.A372 LST Overseas Training II Chair 2023
3Q
2023/6/12  
LST.Z391 Advanced independent research project F1c(LST) Teaching Staffs 2023
3Q
   
LST.Z392 Advanced independent research project F2c(LST) Teaching Staffs 2023
3Q
   
LST.A372 LST Overseas Training II Chair 2023
4Q
2023/6/12  
LST.A377 BS Internship II Chair 2023
4Q
   
LST.Z391 Advanced independent research project F1c(LST) Teaching Staffs 2023
4Q
   
LST.Z371 Advanced independent research project S1c(LST) Teaching Staffs 2023
1Q
   
LST.Z375 Advanced independent research project S5c(LST) Teaching Staffs 2023
1-2Q
   
LST.A371 LST Overseas Training I Chair 2023
2Q
2023/6/12  
LST.A377 BS Internship II Chair 2023
2Q
   
LST.Z372 Advanced independent research project S2c(LST) Teaching Staffs 2023
2Q
   
LST.A373 LST Overseas Training III Chair 2023
3-4Q
   
LST.Z385 B2D Practical Pre-research B in Chemistry(LST) Chair 2023
3-4Q
   
LST.Z373 Advanced independent research project S3c(LST) Teaching Staffs 2023
1Q
   
LST.A378 BS Internship III Chair 2023
1-2Q
   
LST.Z373 Advanced independent research project S3c(LST) Teaching Staffs 2023
2Q
   
LST.Z394 Advanced independent research project F4c(LST) Teaching Staffs 2023
3-4Q
   
LST.Z395 Advanced independent research project F5c(LST) Teaching Staffs 2023
3-4Q
   
LST.Z393 Advanced independent research project F3c(LST) Teaching Staffs 2023
4Q
   
LST.Z371 Advanced independent research project S1c(LST) Teaching Staffs 2023
2Q
   
LST.A377 BS Internship II Chair 2023
3Q
   
LST.Z396 Advanced independent research project F6c(LST) Teaching Staffs 2023
3-4Q