Undergraduate major in Mechanical EngineeringFont Size SML

Undergraduate major in Mechanical Engineering, School of Engineering
0 Courses exhibit Notes

Syllabus only|78 Courses

  • <Course Number:200series>

  • <Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
200series
300series

<Course Number:200series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
MEC.G211 Mechanical Materials Yoshino Masahiko /  Akasaka Hiroki /  Yamamoto Takatoki /  Yamazaki Takahisa /  Aono Yuko 2022
3Q
2022/10/3  
MEC.I211 Robot Kinematics Takeda Yukio /  Suzumori Koichi /  Sugahara Yusuke 2022
3Q
2022/4/20  
MEC.D201 Mechanical Vibrations A Yamaura Hiroshi 2022
3Q
2022/4/20  
MEC.M231 Introduction to Space Engineering Matunaga Saburo /  Furuya Hiroshi /  Chujo Toshihiro /  Ogasawara Ko 2022
3-4Q
2022/4/20  
MEC.F201 Fundamentals of Fluid Mechanics Onishi Ryo /  Hanamura Katsunori /  Suekane Tetsuya /  Aoki Takayuki /  Tanahashi Mamoru 2022
3Q
2022/10/3  
MEC.H212 Fundamentals of Machine Design and Drawing A Todoroki Akira /  Mizutani Yoshihiro /  Aono Yuko 2022
3Q
2022/4/20  
MEC.B232 Fundamentals of Numerical Analysis Onishi Ryo /  Aoki Takayuki /  Xiao Feng 2022
4Q
2022/10/4  
MEC.B231 Probability Theory and Statistics Sakaguchi Motoki /  Shimura Masayasu 2022
4Q
2022/10/3  
MEC.P211 Basic Experiments for Mechanical Engineering A Teaching Staffs 2022
3Q
2022/4/20  
MEC.Q201 Introduction to Mechanical Systems Akasaka Hiroki /  Takahara Hiroki /  Fushinobu Kazuyoshi /  Sato Chiaki /  Yoshida Kazuhiro /  Yagi Tohru /  Miura Satoshi /  Tanaka Shinji /  Nabae Hiroyuki /  Endo Gen /  Takayama Toshio /  Kurokawa Yu /  Yamada Tetsuya /  Tajima Shingo /   /  Yabe Noboru /  Han Goki /  Shioyasu Tomonobu /  Ishii Junichi /  Simizu Yuta 2022
4Q
2022/4/20  
MEC.D231 Fundamentals of Analytical Dynamics (Mechanical Engineering) Takahara Hiroki 2022
4Q
2022/4/20  
MEC.F211 Practical Fluid Mechanics Minamoto Yuki /  Tanahashi Mamoru /  Shimura Masayasu /  Aoki Takayuki /  Xiao Feng 2022
4Q
2022/10/4  
MEC.C211 Theory of Elasticity and Plasticity A Inoue Hirotsugu /  Mizutani Yoshihiro 2022
4Q
2022/4/20  
MEC.P211 Basic Experiments for Mechanical Engineering B Teaching Staffs 2022
4Q
2022/4/20  
MEC.P211 Basic Experiments for Mechanical Engineering C Teaching Staffs 2022
4Q
2022/4/20  
EEE.G291 Fundamentals of Electronics Miyamoto Yasuyuki 2022
2Q
2022/3/28  
MEC.E201 Thermodynamics (Mechanical Engineering) A Sasabe Takashi /  Hirai Shuichiro 2022
2Q
2022/3/28  
MEC.A201 Engineering Mechanics A Okada Masafumi /  Hijikata Wataru 2022
1Q
2022/3/16  
MEC.H211 Design of Machine Elements Takeda Yukio /  Yamaura Hiroshi /  Kobayashi Tsune /  Matsuura Daisuke /  Shinshi Tadahiko 2022
2Q
2022/3/16  
MEC.C201 Mechanics of Materials Sakaguchi Motoki /  Todoroki Akira 2022
2Q
2022/3/16  
MEC.B212 Complex Function Theory Suekane Tetsuya /  Yamamoto Takatoki 2022
1Q
2022/3/16  
MEC.B213 Partial Differential Equations Okuno Yoshihiro /  Aono Yuko 2022
2Q
2022/3/16  
MEC.H201 Machine Elements and Machine Drawing Nozaki Tomohiro /  Akasaka Hiroki /  Furuya Hiroshi /  Yasui Takao /  Yamazaki Takahisa /  Hozumi Tsutomu 2022
1Q
2022/4/12  
MEC.B211 Ordinary Differential Equations Yamazaki Takahisa /  Yoshida Kazuhiro 2022
1Q
2022/3/16  
MEC.K231 Exercise in Information Processing (Mechanical Engineering) Aoki Takayuki /  Onishi Ryo /  Xiao Feng 2022
1Q
2022/4/5  
MEC.B214 Vector Analysis Hasegawa Jun /  Sasabe Takashi /  Tanahashi Mamoru 2022
2Q
2022/3/28  

<Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
MEC.B332 Applied Numerical Mathematics Hanamura Katsunori 2022
3Q
2022/5/11  
MEC.J333 Fundamentals of Tribology Tanaka Tomohisa /  Ohtake Naoto /  Hirata Atsushi /  Tanaka Shinji 2022
3Q
2022/4/20  
TSE.A311 Introduction to Nuclear Engineering Obara Toru /  Oguri Yoshiyuki /  Akatsuka Hiroshi /  Kikura Hiroshige /  Katabuchi Tatsuya /  Tsutsui Hiroaki 2022
4Q
2022/8/23  
MEC.N331 Automotive Engineering Fushinobu Kazuyoshi /  Yamamoto Toshihide /  Harada Yuji /  Maekawa Kota /  Fujita Hiroki /  Okazaki Toshimi /  Honda Masanori /  Takeda Yusaku /  Sakamoto Kazuo /  Adachi Tomohiko /  Yoshioka Toru 2022
3Q
2022/9/5  
MEC.I331 Mechatronics (Mechanical Engineering) Suzumori Koichi /  Iwatsuki Nobuyuki 2022
3Q
2022/4/20  
MEC.G311 Introduction to Manufacturing Engineering Hirata Atsushi /  Akasaka Hiroki /  Ohtake Naoto /  Yamamoto Takatoki /  Yamazaki Takahisa /  Yoshino Masahiko /  Tanaka Tomohisa /  Aono Yuko 2022
3Q
2022/4/20  
MEC.F331 Advanced Fluid Mechanics Kikura Hiroshige /  Yoshida Kazuhiro /  Kondo Masatoshi /  Tanahashi Mamoru /  Onishi Ryo 2022
3Q
2022/10/3  
MEC.I332 Exercise in Mechatronics Takayama Toshio /  Ishida Tadashi /  Kim Joon-Wan /  Omata Toru 2022
4Q
2022/10/4  
MEC.E331 Energy Conversion Fushinobu Kazuyoshi /  Hirai Shuichiro /  Kosaka Hidenori /  Okuno Yoshihiro /  Kikura Hiroshige 2022
4Q
2022/9/5  
MEC.I333 Robot Dynamics and Control Okada Masafumi 2022
4Q
2022/10/3  
MEC.M334 Introduction to Aeronautical Engineering Inoue Takayoshi /   /   /  Harada Masashi /   /   /  2022
4Q
2022/10/3  
MEC.M333 Advanced Space Engineering Iwata Takanori /  Noda Atsushi /  Ozawa Satoru /  Matunaga Saburo /  Uchiumi Masaharu 2022
4Q
2022/9/5  
MEC.Q301 Creative Design of Mechanical Systems B Yagi Tohru /  Akasaka Hiroki /  Fushinobu Kazuyoshi /  Sakamoto Hiraku /  Saito Takushi /  Shinshi Tadahiko /  Yanagida Yasuko /  Sasabe Takashi /  Zhu Jiang /  Nabae Hiroyuki /  Yasui Takao /  Omata Toru /  Suzumori Koichi /  Hatsuzawa Takeshi /  Okuno Yoshihiro /  Ishida Tadashi /  Endo Gen /  Tadano Kotaro /  Tanaka Hiroto /  Hijikata Wataru 2022
3-4Q
2022/5/11  
MEC.Z381 Research opportunity in Laboratories (MEC) Teaching Staffs 2022
3Q
2022/5/11  
MEC.Z389 Independent research project(MEC) Teaching Staffs 2022
3-4Q
2022/4/20  
MEC.Z381 Research opportunity in Laboratories (MEC) Teaching Staffs 2022
1Q
2022/4/14  
MEC.I311 Fundamentals of Instrumentation Engineering Yagi Tohru 2022
1Q
2022/3/16  
MEC.L331 Basic Bioengineering Yagi Tohru /  Yoshida Takako /  Tanaka Hiroto 2022
1Q
2022/3/16  
MEC.K331 Fundamentals of Computer Aided Engineering Fushinobu Kazuyoshi /  Takahara Hiroki /  Yoshino Masahiko /  Xiao Feng /  Tanaka Shinji /  Allan Ben /  Wasaki Tomonori 2022
1Q
2022/4/21  
MEC.I312 Modeling and Control Theory A Yamaura Hiroshi /  Omata Toru 2022
2Q
2022/3/16  
MEC.E311 Heat Transfer A Inoue Takayoshi /  Saito Takushi /  Okamura Tetsuji /  Nozaki Tomohiro 2022
1Q
2022/3/16  
MEC.Q301 Creative Design of Mechanical Systems A Yagi Tohru /  Akasaka Hiroki /  Fushinobu Kazuyoshi /  Sakamoto Hiraku /  Saito Takushi /  Shinshi Tadahiko /  Yanagida Yasuko /  Sasabe Takashi /  Zhu Jiang /  Nabae Hiroyuki /  Yasui Takao /  Omata Toru /  Suzumori Koichi /  Hatsuzawa Takeshi /  Okuno Yoshihiro /  Ishida Tadashi /  Endo Gen /  Tadano Kotaro /  Tanaka Hiroto /  Hijikata Wataru 2022
1-2Q
2022/4/14  
MEC.P331 Advanced Experiments for Mechanical Engineering Teaching Staffs 2022
2Q
2022/4/27  
MEC.D311 Vibration Analysis A Takahara Hiroki /  Nakano Yutaka 2022
1Q
2022/3/16  
MEC.I334 Robot Technology Takeda Yukio /  Sugahara Yusuke /  Nakamura Hiroshi /  Endo Mitsuru /  Tanikawa Tamio /   /   /  Kanehiro Fumio /   /  Arisumi Hitoshi /  Tanaka Eiichiro /  Kamimura Akiya /  Murakami Hiroki /   /   /  Hara Kensho 2022
1Q
2022/3/16  
MEC.J332 Fundamentals of Precision Measurement Hatsuzawa Takeshi /  Hara Seiichiro /  Tadano Kotaro 2022
1Q
2022/3/16  
MEC.M332 Space Systems Design Project Matunaga Saburo /  Nakanishi Hiroki /  Chujo Toshihiro 2022
1-2Q
2022/3/28  
MEC.J331 Fundamentals of Micro and Nano Machining Kim Joon-Wan /  Shinshi Tadahiko /  Yamamoto Takatoki /  Nisisako Takasi 2022
1Q
2022/3/16  
MEC.M331 Space Systems Engineering Matunaga Saburo /  Furuya Hiroshi /  Chujo Toshihiro /  2022
2Q
2022/3/16  
MEC.L332 Mechanical Design and Brain Science Yoshida Takako 2022
2Q
2022/4/21  
MEC.Z389 Independent research project(MEC) Teaching Staffs 2022
1-2Q
2022/3/16  
MEC.B331 Fundamentals of Signal Processing Sato Chiaki 2022
1Q
2022/3/18  
MEC.J311 Fundamentals of Precision Machinery A Shinshi Tadahiko /  Hijikata Wataru 2022
1Q
2022/3/16  
MEC.C331 Strength and Fracture of Materials (Mechanical Engineering) Todoroki Akira /  Mizutani Yoshihiro /  Sato Chiaki 2022
2Q
2022/3/16  
MEC.Z396 Advanced independent research project F6c(MEC) Teaching Staffs 2022
3-4Q
2022/4/20  
MEC.Z391 Advanced independent research project F1c(MEC) Teaching Staffs 2022
3Q
2022/4/20  
MEC.Z391 Advanced independent research project F1c(MEC) Teaching Staffs 2022
4Q
2022/4/20  
MEC.Z395 Advanced independent research project F5c(MEC) Teaching Staffs 2022
3-4Q
2022/4/20  
MEC.Z392 Advanced independent research project F2c(MEC) Teaching Staffs 2022
4Q
2022/4/20  
MEC.Z374 Advanced independent research project S4c(MEC) Teaching Staffs 2022
1-2Q
2022/3/16  
MEC.Z394 Advanced independent research project F4c(MEC) Teaching Staffs 2022
3-4Q
2022/4/20  
MEC.Z376 Advanced independent research project S6c(MEC) Teaching Staffs 2022
1-2Q
2022/3/16  
MEC.Z372 Advanced independent research project S2c(MEC) Teaching Staffs 2022
2Q
2022/3/16  
MEC.Z373 Advanced independent research project S3c(MEC) Teaching Staffs 2022
2Q
2022/3/16  
MEC.Z393 Advanced independent research project F3c(MEC) Teaching Staffs 2022
3Q
2022/4/20  
MEC.Z393 Advanced independent research project F3c(MEC) Teaching Staffs 2022
4Q
2022/4/20  
MEC.Z371 Advanced independent research project S1c(MEC) Teaching Staffs 2022
1Q
2022/3/16  
MEC.Z373 Advanced independent research project S3c(MEC) Teaching Staffs 2022
1Q
2022/3/16  
MEC.Z371 Advanced independent research project S1c(MEC) Teaching Staffs 2022
2Q
2022/3/16  
MEC.Z372 Advanced independent research project S2c(MEC) Teaching Staffs 2022
1Q
2022/3/16  
MEC.Z375 Advanced independent research project S5c(MEC) Teaching Staffs 2022
1-2Q
2022/3/16  
MEC.Z392 Advanced independent research project F2c(MEC) Teaching Staffs 2022
3Q
2022/4/20