Undergraduate major in Mechanical EngineeringFont Size SML

Undergraduate major in Mechanical Engineering, School of Engineering
1 Courses exhibit Notes

Syllabus only|85 Courses

  • <Course Number:200series>

  • <Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
200series
300series

<Course Number:200series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
MEC.I211 Robot Kinematics Takeda Yukio /  Suzumori Koichi /  Sugahara Yusuke 2023
3Q
2023/9/14  
MEC.D201 Mechanical Vibrations Yamaura Hiroshi 2023
3Q
2023/4/5  
MEC.M231 Introduction to Space Engineering Chujo Toshihiro /  Nakanishi Hiroki /  Sakamoto Hiraku /  Ogasawara Ko 2023
3-4Q
2023/9/14  
MEC.F201 Fundamentals of Fluid Mechanics Suekane Tetsuya /  Tanahashi Mamoru 2023
3Q
2023/3/22  
MEC.P211 Basic Experiments for Mechanical Engineering A Teaching Staffs 2023
4Q
2023/3/22  
MEC.B231 Probability Theory and Statistics Sakaguchi Motoki 2023
4Q
2023/3/20  
MEC.C211 Theory of Elasticity and Plasticity Inoue Hirotsugu /  Mizutani Yoshihiro 2023
3Q
2023/3/22  
MEC.G211 Mechanical Materials Yoshino Masahiko /  Akasaka Hiroki /  Yamamoto Takatoki /  Yamazaki Takahisa 2023
3Q
2023/3/20  
MEC.B232 Fundamentals of Numerical Analysis Aoki Takayuki /  Onishi Ryo 2023
4Q
2023/3/20  
MEC.H212 Fundamentals of Machine Design and Drawing Todoroki Akira /  Mizutani Yoshihiro /  Aono Yuko 2023
3Q
2023/3/20  
MEC.F211 Practical Fluid Mechanics Tanahashi Mamoru /  Suekane Tetsuya /  Onishi Ryo /  Aoki Takayuki 2023
4Q
2023/3/22  
MEC.Q201 Introduction to Mechanical Systems Akasaka Hiroki /  Takahara Hiroki /  Fushinobu Kazuyoshi /  Sato Chiaki /  Yoshida Kazuhiro /  Yagi Tohru /  Miura Satoshi /  Tanaka Shinji /  Nabae Hiroyuki /  Endo Gen /  Takayama Toshio /  Kurokawa Yu /  Yamada Tetsuya /  Tajima Shingo 2023
4Q
2023/9/27  
MEC.P211 Basic Experiments for Mechanical Engineering B Teaching Staffs 2023
4Q
2023/3/22  
MEC.B212 Complex Function Theory Yamamoto Takatoki /  Suekane Tetsuya 2023
1Q
2023/3/20  
MEC.H211 Design of Machine Elements Takeda Yukio /  Yamaura Hiroshi /  Kobayashi Tsune /  Matsuura Daisuke /  Shinshi Tadahiko /  Jiang Ming 2023
2Q
2023/4/5  
MEC.A201 Engineering Mechanics Okada Masafumi /  Hijikata Wataru 2023
1Q
2023/4/5  
EEE.G291 Fundamentals of Electronics Miyamoto Yasuyuki 2023
2Q
2023/3/20  
MEC.D231 Fundamentals of Analytical Dynamics (Mechanical Engineering) Takahara Hiroki 2023
4Q
2023/3/20  
MEC.C201 Mechanics of Materials Sakaguchi Motoki /  Todoroki Akira 2023
2Q
2023/3/22  
MEC.E201 Thermodynamics (Mechanical Engineering) Sasabe Takashi /  Hirai Shuichiro /  Kodama Manabu 2023
2Q
2023/4/5  
MEC.B214 Vector Analysis Hasegawa Jun /  Sasabe Takashi /  Tanahashi Mamoru 2023
2Q
2023/3/20  
MEC.B211 Ordinary Differential Equations Yamazaki Takahisa /  Yoshida Kazuhiro 2023
1Q
2023/3/20  
MEC.H201 Machine Elements and Machine Drawing Nozaki Tomohiro /  Akasaka Hiroki /  Yamazaki Takahisa /  Hozumi Tsutomu 2023
1Q
2023/3/20  
MEC.B213 Partial Differential Equations Okuno Yoshihiro /  Aono Yuko 2023
2Q
2023/3/20  
MEC.K231 Exercise in Information Processing (Mechanical Engineering) Aoki Takayuki /  Onishi Ryo 2023
1Q
2023/3/20  

<Course Number:300series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
TSE.A311 Introduction to Nuclear Engineering Obara Toru /  Akatsuka Hiroshi /  Kikura Hiroshige /  Katabuchi Tatsuya /  Tsutsui Hiroaki 2023
4Q
2023/3/20  
MEC.F331 Advanced Fluid Mechanics Kikura Hiroshige /  Yoshida Kazuhiro /  Kondo Masatoshi /  Tanahashi Mamoru /  Onishi Ryo 2023
3Q
2023/9/28 2023/9/28
MEC.B332 Applied Numerical Mathematics Hanamura Katsunori 2023
3Q
2023/9/14  
MEC.I331 Mechatronics (Mechanical Engineering) Suzumori Koichi /  Iwatsuki Nobuyuki 2023
3Q
2023/9/27  
MEC.J333 Fundamentals of Tribology Tanaka Tomohisa /  Ohtake Naoto /  Hirata Atsushi /  Tanaka Shinji 2023
3Q
2023/3/27  
MEC.G311 Introduction to Manufacturing Engineering Hirata Atsushi /  Akasaka Hiroki /  Ohtake Naoto /  Yamamoto Takatoki /  Yamazaki Takahisa /  Yoshino Masahiko /  Tanaka Tomohisa /  Aono Yuko 2023
3Q
2023/3/22  
MEC.I332 Exercise in Mechatronics Takayama Toshio /  Ishida Tadashi /  Kim Joon-Wan /  Omata Toru 2023
4Q
2023/9/27  
MEC.N331 Automotive Engineering Fushinobu Kazuyoshi /  Yamamoto Toshihide /  Harada Yuji /  Fujita Hiroki /  Yoshioka Toru /  Honda Masanori /  Komori Satoshi /  Sakamoto Kazuo /  Takeda Yusaku /  Adachi Tomohiko 2023
3Q
2023/9/14  
MEC.M334 Introduction to Aeronautical Engineering Inoue Takayoshi /  Saito Takushi /   /  Harada Masashi /   /   /   /  Mori Akihiko 2023
4Q
2023/9/27  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 電気電子系 Pham Nam Hai 2023
3Q
2023/3/20  
MEC.E331 Energy Conversion Fushinobu Kazuyoshi /  Hirai Shuichiro /  Kosaka Hidenori /  Okuno Yoshihiro /  Takahashi Hideharu 2023
4Q
2023/3/20  
MEC.I333 Robot Dynamics and Control Okada Masafumi 2023
4Q
2023/4/5  
MEC.M333 Advanced Space Engineering Iwata Takanori /   /  Ozawa Satoru /  Nakanishi Hiroki /  Chujo Toshihiro /  Uchiumi Masaharu 2023
4Q
2023/9/14  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 機械系 Maeda Shingo 2023
3Q
2023/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 経営工学系 Chung Su-Lin 2023
3Q
2023/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 応用化学系 Takao Toshiro /  Harada Takuya 2023
3Q
2023/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 融合理工学系 Tokimatsu Koji 2023
3Q
2023/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 建築学系 Asawa Takashi 2023
3Q
2023/3/20  
MEC.M331 Space Systems Engineering Chujo Toshihiro /   /  Satou Yasutaka /  Ozawa Satoru 2023
2Q
2023/4/5  
MEC.Q311 Creative Design Project of Mechanical Systems Teaching Staffs 2023
3-4Q
2023/9/14  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 材料系 Kawamura Kenichi /  Kishi Tetsuo 2023
3Q
2023/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers システム制御系 Sato Susumu 2023
3Q
2023/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 情報通信系 Pham Nam Hai 2023
3Q
2023/3/20  
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 土木・環境工学系 Takahashi Akihiro 2023
3Q
2023/5/8  
MEC.I312 Modeling and Control Theory Yamaura Hiroshi /  Omata Toru 2023
2Q
2023/3/24  
MEC.I311 Fundamentals of Instrumentation Engineering Yagi Tohru 2023
1Q
2023/4/12  
MEC.J311 Fundamentals of Precision Machinery Shinshi Tadahiko /  Hijikata Wataru 2023
1Q
2023/3/22  
MEC.B331 Fundamentals of Signal Processing Sato Chiaki 2023
1Q
2023/4/12  
MEC.Z381 Research opportunity in Laboratories (MEC) Teaching Staffs 2023
1Q
2023/4/10  
MEC.L331 Basic Bioengineering Yagi Tohru /  Yoshida Takako /  Tanaka Hiroto 2023
1Q
2023/3/22  
MEC.E311 Heat Transfer Inoue Takayoshi /  Saito Takushi /  Okamura Tetsuji /  Nozaki Tomohiro 2023
1Q
2023/3/22  
MEC.C331 Strength and Fracture of Materials (Mechanical Engineering) Todoroki Akira /  Mizutani Yoshihiro 2023
2Q
2023/3/20  
MEC.L332 Mechanical Design and Brain Science Yoshida Takako 2023
2Q
2023/4/5  
MEC.Q301 Creative Design of Mechanical Systems Yagi Tohru /  Akasaka Hiroki /  Fushinobu Kazuyoshi /  Sakamoto Hiraku /  Saito Takushi /  Shinshi Tadahiko /  Yanagida Yasuko /  Sasabe Takashi /  Zhu Jiang /  Nabae Hiroyuki /  Suzuki Yuji /  Hozumi Tsutomu 2023
1-2Q
2023/4/10  
MEC.Z395 Advanced independent research project F5c(MEC) Teaching Staffs 2023
3-4Q
2023/4/5  
MEC.K331 Fundamentals of Computer Aided Engineering Fushinobu Kazuyoshi /  Takahara Hiroki /  Yoshino Masahiko /  Xiao Feng /  Tanaka Shinji /  Allan Ben /  Tokoi Masanori 2023
1Q
2023/3/20  
MEC.P331 Advanced Experiments for Mechanical Engineering Teaching Staffs 2023
2Q
2023/9/14  
MEC.Z389 Independent research project(MEC) Teaching Staffs 2023
3-4Q
2023/4/5  
MEC.D311 Vibration Analysis Takahara Hiroki /  Nakano Yutaka 2023
1Q
2023/3/20  
MEC.J332 Fundamentals of Precision Measurement Hatsuzawa Takeshi /  Hara Seiichiro /  Tadano Kotaro 2023
1Q
2023/3/22  
MEC.J331 Fundamentals of Micro and Nano Machining Kim Joon-Wan /  Shinshi Tadahiko /  Yamamoto Takatoki /  Nisisako Takasi 2023
1Q
2023/4/25  
MEC.Z391 Advanced independent research project F1c(MEC) Teaching Staffs 2023
3Q
2023/4/5  
MEC.I334 Robot Technology Takeda Yukio /  Sugahara Yusuke /  Nakamura Hiroshi /  Endo Mitsuru /  Arisumi Hitoshi /   /   /  Kanehiro Fumio /   /  Tanikawa Tamio /  Hara Kensho /  Tanaka Eiichiro /  Murakami Hiroki /  Okamoto Jun /  Domae Yukiyasu /  Kubota Tetsuya 2023
1Q
2023/4/5  
MEC.Z389 Independent research project(MEC) Teaching Staffs 2023
1-2Q
2023/4/5  
MEC.M332 Space Systems Design Project Nakanishi Hiroki /  Chujo Toshihiro 2023
1-2Q
2023/3/22  
MEC.Z392 Advanced independent research project F2c(MEC) Teaching Staffs 2023
3Q
2023/4/5  
MEC.Z391 Advanced independent research project F1c(MEC) Teaching Staffs 2023
4Q
2023/4/5  
MEC.Z393 Advanced independent research project F3c(MEC) Teaching Staffs 2023
3Q
2023/4/5  
MEC.Z393 Advanced independent research project F3c(MEC) Teaching Staffs 2023
4Q
2023/4/5  
MEC.Z373 Advanced independent research project S3c(MEC) Teaching Staffs 2023
1Q
2023/4/5  
MEC.Z394 Advanced independent research project F4c(MEC) Teaching Staffs 2023
3-4Q
2023/4/5  
MEC.Z371 Advanced independent research project S1c(MEC) Teaching Staffs 2023
1Q
2023/4/5  
MEC.Z374 Advanced independent research project S4c(MEC) Teaching Staffs 2023
1-2Q
2023/4/5  
MEC.Z371 Advanced independent research project S1c(MEC) Teaching Staffs 2023
2Q
2023/4/5  
MEC.Z372 Advanced independent research project S2c(MEC) Teaching Staffs 2023
2Q
2023/4/5  
MEC.Z396 Advanced independent research project F6c(MEC) Teaching Staffs 2023
3-4Q
2023/4/5  
MEC.Z392 Advanced independent research project F2c(MEC) Teaching Staffs 2023
4Q
2023/4/5  
MEC.Z372 Advanced independent research project S2c(MEC) Teaching Staffs 2023
1Q
2023/4/5  
MEC.Z375 Advanced independent research project S5c(MEC) Teaching Staffs 2023
1-2Q
2023/4/5  
MEC.Z376 Advanced independent research project S6c(MEC) Teaching Staffs 2023
1-2Q
2023/4/5  
MEC.Z373 Advanced independent research project S3c(MEC) Teaching Staffs 2023
2Q
2023/4/5