Specially offered degree programs for graduate students|0 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
TCM.A501 Materials-Infomatics Interdisciplinary Research Skill A Miyauchi Masahiro /  Wada Yuji /  Yamaguchi Takeo /  Hitosugi Taro /  Kiguchi Manabu /  Sekijima Masakazu /  Aoki Takayuki /  Saito Reiko /  Oba Fumiyasu /  Kanamori Takafumi /  Okada Tetsuo /  Kabashima Yoshiyuki /  Hirai Shuichiro /  Saijo Miki /  Azuma Masaki /  Suzuki Yuta /  Kobayashi Yoshinao /  Nakao Hiroya /  Kajikawa Yuya /  Kanno Ryoji /  Ueno Takafumi /  Shimosaka Masamichi /  Morikawa Junko /  Murakami Syuichi /  Kinbara Kazushi /  Fukushima Takanori /  Okochi Mina /  Kamiya Toshio /  Manaka Takaaki /  Saito Susumu /  Hosono Hideo /  Suzuki Keisuke /  Shimoyama Yusuke /  Matsumoto Hideyuki /  Juhasz Gergely /  Goto Kei Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2019
1-2Q
2019/3/18  
TCM.A401 Basic Materials Informatics Ueno Takafumi /  Azuma Masaki /  Fukushima Takanori /  Okochi Mina /  Manaka Takaaki /  Takinoue Masahiro Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2019
3Q
2019/9/26  
TCM.A405 Materials Informatics (I) Sekijima Masakazu /  Kabashima Yoshiyuki /  Matsushita Yuichiro /  Kosugi Taichi /  Yasuo Nobuaki Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2019
4Q
2019/11/29  
TAL.S504 Introduction to Work Rules II produced by JTUC-RENGO Nishida Ryosuke Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
4Q
2019/3/18  
TAL.L442 Graduate Seminar in Liberal Arts Nakano Tamio /  Fudano Jun /  Kiyama Lorinda /  Nishida Ryosuke /  Mitsubori Koichiro /  Koizumi Yuto /  Matsuzaki Yuri /  Kamura Kenshu Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
4Q
   
TCM.A404 Materials Informatics (R) Sekijima Masakazu /  Kabashima Yoshiyuki /  Matsushita Yuichiro /  Kosugi Taichi /  Yasuo Nobuaki Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2019
4Q
2019/11/29  
TAL.S406 Introduction to Work Rules I produced by JTUC-RENGO Nishida Ryosuke Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
3Q
2019/3/18  
TCM.C601 Advanced Course of Social Service Creation Goto Kei /  Oba Fumiyasu /  Itoh Satoshi /  Orii Yasumitsu /  Nakai Hiromi /  Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2019
4Q
2019/11/15  
TAL.L441 Mindfulness and Well-being Nakano Tamio /  Fudano Jun Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
3Q
   
TAL.C402 Global Communication F Koizumi Yuto /  Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
4Q
2019/4/3  
TCM.A402 Materials simulation (R) Oba Fumiyasu /  Matsushita Yuichiro /  Kosugi Taichi /  Tateyama Yoshitaka Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2019
3Q
2019/9/26  
TCM.B601 Practice School in Materials Informatics I B Shimoyama Yusuke /  Kobayashi Yoshinao /  Matsumoto Hideyuki /  Matsushita Yuichiro Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2019
3-4Q
2019/7/30  
TAL.S403 Challenging Global Issues Akasaka Kiyotaka /  Kobayashi Yoshinao Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
2Q
2019/3/18  
TAL.C402 Global Communication G Koizumi Yuto /  Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
4Q
2019/4/3  
TCM.B601 Practice School in Materials Informatics I A Shimoyama Yusuke /  Kobayashi Yoshinao /  Matsumoto Hideyuki /  Matsushita Yuichiro Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2019
1-2Q
2019/7/30  
TCM.B602 Practice School in Materials Informatics II B Shimoyama Yusuke /  Kobayashi Yoshinao /  Matsumoto Hideyuki /  Matsushita Yuichiro Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2019
3-4Q
2019/5/15  
TAL.C601 Strategic Debate A Koizumi Yuto /  Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
1Q
2019/4/12  
TAL.S505 Recognition of Social Issues Workshop I Kamura Kenshu /  Matsuzaki Yuri Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
2Q
2019/3/18  
TAL.C402 Global Communication A Koizumi Yuto /  Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
2Q
2019/4/3  
TAL.C402 Global Communication C Koizumi Yuto /  Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
2Q
2019/4/3  
TCM.B602 Practice School in Materials Informatics II A Shimoyama Yusuke /  Kobayashi Yoshinao /  Matsumoto Hideyuki /  Matsushita Yuichiro /  Yasuo Nobuaki Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2019
1-2Q
2019/5/15  
TAL.C402 Global Communication B Koizumi Yuto /  Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
2Q
2019/4/3  
TAL.C601 Strategic Debate B Koizumi Yuto /  Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
3Q
2019/4/12  
TAL.W501 Fundamental Group Work for Leadership F Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Kamura Kenshu Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
3-4Q
2019/3/18  
TCM.A403 Materials simulation (I) Oba Fumiyasu /  Matsushita Yuichiro /  Kosugi Taichi /  Tateyama Yoshitaka Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2019
3Q
2019/9/26  
TCM.A501 Materials-Infomatics Interdisciplinary Research Skill B Academic Supervisor  /  Miyauchi Masahiro Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2019
3-4Q
2019/3/18  
TAL.I601 Leadership Off-Campus Project D Tanahashi Mamoru Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
4Q
2019/3/18  
TAL.S401 Business Management and Intellectual Property Hatta Toshiyuki /  Ogibayashi Shigeaki /  Peter Wesp Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
1Q
2019/3/18  
TAL.S503 Professionals and Value Creation II Yamada Keisuke Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
4Q
2019/3/18  
TAL.S502 Professionals and Value Creation I Yamada Keisuke Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
2Q
2019/3/18  
TAL.S506 Recognition of Social Issues Workshop II Yamada Keisuke Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
4Q
2019/3/18  
TAL.S601 Policy-making Workshop Nishida Ryosuke /  Okumura Hirokazu Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
2Q
2019/3/18  
TAL.C401 Global Presentation C Meldrum Martin Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
3Q
2019/4/3  
TAL.W501 Fundamental Group Work for Leadership S Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Kamura Kenshu Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
1-2Q
2019/3/18  
TAL.W601 Practical Group Work for Leadership S Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Kamura Kenshu Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
1-2Q
2019/3/18  
TAL.W601 Practical Group Work for Leadership F Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Kamura Kenshu Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
3-4Q
2019/3/18  
TAL.I601 Leadership Off-Campus Project C Tanahashi Mamoru Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
3Q
2019/3/18  
TAL.W401 Introduction to Leadership D Meldrum Martin Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
4Q
2019/3/18  
AGL.D656 Dojo for Management and Society: Completion Projects B Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2019
2Q
2019/3/18  
AGL.D631 Dojo for Science and Engineering: Group Work S Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2019
1-2Q
2019/3/18  
TAL.C501 Global Writing D Huang Chunmei Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
4Q
2019/4/12  
TAL.C602 Creative Discussion A Kiyama Lorinda Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
2Q
2019/4/12  
TAL.W401 Introduction to Leadership A Meldrum Martin Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
2Q
2019/3/18  
AGL.O633 AGL Off-campus Projects: Introduction C Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2019
3Q
2019/3/18  
AGL.D655 Dojo for Management and Society: Completion Projects A Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2019
1Q
2019/3/18  
AGL.D658 Dojo for Management and Society: Completion Projects D Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2019
4Q
2019/3/18  
AGL.D654 Dojo for Science and Engineering: Completion Projects D Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2019
4Q
2019/3/18  
TAL.C401 Global Presentation D Meldrum Martin Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
3Q
2019/4/3  
TAL.C501 Global Writing C Huang Chunmei Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
3Q
2019/4/12  
TAL.C602 Creative Discussion B Kiyama Lorinda Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
3Q
2019/4/12  
TAL.I601 Leadership Off-Campus Project A Tanahashi Mamoru Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
1Q
2019/3/18  
TAL.I601 Leadership Off-Campus Project B Tanahashi Mamoru Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
2Q
2019/3/18  
TCM.B603 Off-campus Project in Materials Informatics A Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2019
1-2Q
2019/5/15  
AGL.O631 AGL Off-campus Projects: Introduction A Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2019
1Q
2019/3/18  
AGL.D657 Dojo for Management and Society: Completion Projects C Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2019
3Q
2019/3/18  
AGL.D633 Dojo for Science and Engineering: Group Work F Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2019
3-4Q
2019/3/18  
AGL.D653 Dojo for Science and Engineering: Completion Projects C Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2019
3Q
2019/3/18  
TAL.C401 Global Presentation A Meldrum Martin Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
1Q
2019/4/3  
TAL.C401 Global Presentation B Meldrum Martin Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
1Q
2019/4/3  
TAL.C501 Global Writing A Huang Chunmei Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
1Q
2019/4/12  
TAL.W611 Advanced Group Work for Leadership F Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Kamura Kenshu Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
3-4Q
2019/3/18  
TAL.W401 Introduction to Leadership C Meldrum Martin Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
4Q
2019/3/18  
TCM.B605 Short-term Off-campus Project in Materials Informatics II A Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2019
1-2Q
2019/5/15  
AGL.O632 AGL Off-campus Projects: Introduction B Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2019
2Q
2019/3/18  
AGL.O634 AGL Off-campus Projects: Introduction D Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2019
4Q
2019/3/18  
AGL.D637 Dojo for Management and Society: Group Work F Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2019
3-4Q
2019/3/18  
AGL.D651 Dojo for Science and Engineering: Completion Projects A Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2019
1Q
2019/3/18  
AGL.D652 Dojo for Science and Engineering: Completion Projects B Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2019
2Q
2019/3/18  
TAL.C501 Global Writing B Huang Chunmei Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
2Q
2019/4/12  
TAL.W401 Introduction to Leadership B Meldrum Martin Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
2Q
2019/3/18  
TCM.B604 Short-term Off-campus Project in Materials Informatics I A Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2019
1-2Q
2019/5/15  
AGL.D635 Dojo for Management and Society: Group Work S Academic Supervisor Academy for Global Leadership 2019
1-2Q
2019/3/18  
TCM.B604 Short-term Off-campus Project in Materials Informatics I B Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2019
3-4Q
2019/5/15  
TAL.W611 Advanced Group Work for Leadership S Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Kamura Kenshu Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
1-2Q
2019/3/18  
TCM.B605 Short-term Off-campus Project in Materials Informatics II B Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2019
3-4Q
2019/5/15  
TCM.B603 Off-campus Project in Materials Informatics B Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2019
3-4Q
2019/5/15  
DUM.Y302 ダミー科目B Oura Hiroki /  Oishi Tetsuya /  Nakaya Kae Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
4Q
   
DUM.Y303 ダミー科目C Oura Hiroki /  Oishi Tetsuya /  Nakaya Kae Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
3Q
   
DUM.Y301 ダミー科目A Oura Hiroki /  Oishi Tetsuya /  Nakaya Kae Tokyo Tech Academy for Leadership 2019
3Q