Specially offered degree programs for graduate students|0 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
DSA.P422 Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 2B Kanezaki Asako /  Tomii Norio /  Miyazaki Kei /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun /  Ono Isao /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /   /  Matsui Ryo /   /  Igawa Kousaku /  Goto Yuichi /  Kawano Yukihiro /  Kosaka Junichi /  Tsunashima Koyori /  Takahashi Tsubasa Center of Data Science and Artificial Intelligence 2024
2Q
2024/3/29  
DSA.P411 Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 1A Kanezaki Asako /  Nitta Katsumi /  Tomii Norio /  Miyazaki Kei /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao /  Okamoto Masayuki /  Bunazawa Hideaki /  Hayashi Takeharu /  Noguchi Chiriro /  Horikawa Hiroyuki /  Nishimura Tomoaki /  Fukai Hajime /  Moriya Tsuyoshi /  Dhaheri Chaima /  Ono Yuri Center of Data Science and Artificial Intelligence 2024
1Q
2024/3/29  
DSA.P423 Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 2C Kanezaki Asako /  Murata Tsuyoshi /  Tomii Norio /  Miyazaki Kei /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun /  Ono Isao /  Nitta Katsumi /  Miyake Yoshihiro /  Nishimoto Hideaki /  Seo Noriaki /  Takeshima Shota /  Oida Yoshiaki /  Sakata Ryuji /  Kanai Tsukasa /  Arisaka Sohei /  Morita Junya Center of Data Science and Artificial Intelligence 2024
2Q
2024/3/29  
TCM.A404 Materials Informatics Sekijima Masakazu /  Yasuo Nobuaki /  Kuwahata Kazuaki Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2024
4Q
   
DSA.P421 Applied Practical Science and Artificial Intelligence 2A Kanezaki Asako /  Tomii Norio /  Miyazaki Kei /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun /  Ono Isao /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Miura Masahiro /  Mao Zaixing /  Akiba Masahiro /  Yagura Kazuo /  Nakamichi Keisuke /  Okada Takashi /  Tsuchimoto Takayoshi /  Nishigata Yusuke /  Tashiro Yusuke /  Ito Takayuki Center of Data Science and Artificial Intelligence 2024
2Q
2024/3/29  
DSA.B201 Basics and Applications of Data Science and Artificial Intelligence I Miyazaki Kei /  Nitta Katsumi /  Tomii Norio /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun /  Ono Isao /  Miyake Yoshihiro Center of Data Science and Artificial Intelligence 2024
1Q
2024/3/27  
DSA.B202 Basics and Applications of Data Science and Artificial Intelligence II Miyazaki Kei /  Nitta Katsumi /  Tomii Norio /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun /  Ono Isao /  Miyake Yoshihiro Center of Data Science and Artificial Intelligence 2024
2Q
2024/3/14  
SSS.S404 Super Smart Society Innovation A4: Frontiers in Smart Workplaces Kagi Naoki /  Umishio Wataru /  Sampei Mitsuji /  Nakao Hiroya /  Nishihara Akinori /  Yu Tao /  Fukuda Eisuke /  Mikami Miki /  Furuhashi Takuya /  Matsumoto Yoshihiko /  Kanda Chikara /  Dazai Ryota /  Akiyama Kei /  Miyamae Taichi Academy for Super Smart Society 2024
2Q
2024/4/3  
DSA.A503 Advanced Data Science and Artificial Intelligence 3 Kanezaki Asako /  Ichikawa Tagui /  Suzuki Kenji /  Okumura Keiji /  Nitta Katsumi /  Sakuma Jun /  Ono Isao /  Miyake Yoshihiro Center of Data Science and Artificial Intelligence 2024
2Q
2024/3/27  
ENI.A602 InfoSyEnergy Product-service design Hidaka Kazuyoshi /  Kimita Koji /  Alan Meier Tokyo Tech Academy of Energy and Informatics program 2024
1-2Q
2024/5/20  
DSA.P412 Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 1B Kanezaki Asako /  Nitta Katsumi /  Tomii Norio /  Miyazaki Kei /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao /  Felnando Paulo /  Leonychev Iurii /  Mendieta Erick /  Hoa Le /  Cai Sean /  Kobayashi Yoshiyuki Center of Data Science and Artificial Intelligence 2024
1Q
2024/3/29  
DSA.P413 Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 1C Kanezaki Asako /  Murata Tsuyoshi /  Tomii Norio /  Miyazaki Kei /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun /  Nitta Katsumi /  Ono Isao /  Miyake Yoshihiro /   /  Kiyota Yoshihisa /  Fukui Motofumi /   /   /   /  Kaji Yusuke Center of Data Science and Artificial Intelligence 2024
1Q
2024/3/29  
TCM.C601 Advanced Course of Social Service Creation Goto Kei /  Yasuo Nobuaki /  Kuwahata Kazuaki Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2024
4Q
   
SSS.S433 Ota City Start-up Experience Off-Campus Project Sampei Mitsuji /  Nishihara Akinori /  Fukuda Eisuke /  Sota Satoru /  Yonekura Yuki Academy for Super Smart Society 2024
3Q
2024/4/3  
ENI.A601 InfoSyEnergy-outreach 1 Hidaka Kazuyoshi /  Ihara Manabu /  Suekane Tetsuya /  Goto Mika /  Akiyama Tomonori /  Ochi Takamichi /  Yoshida Yuji Tokyo Tech Academy of Energy and Informatics program 2024
1-2Q
2024/3/18  
DSA.A503 Advanced Data Science and Artificial Intelligence 3 Kanezaki Asako /  Ichikawa Tagui /  Suzuki Kenji /  Sakuma Jun /  Ono Isao /  Miyake Yoshihiro Center of Data Science and Artificial Intelligence 2024
4Q
2024/3/27  
DSA.P613 Progressive Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 1C Kanezaki Asako /  Murata Tsuyoshi /  Tomii Norio /  Miyazaki Kei /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun /  Nitta Katsumi /  Ono Isao /  Miyake Yoshihiro /   /  Kiyota Yoshihisa /  Fukui Motofumi /   /   /   /  Kaji Yusuke Center of Data Science and Artificial Intelligence 2024
1Q
2024/3/29  
DSA.P611 Progressive Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 1A Kanezaki Asako /  Nitta Katsumi /  Tomii Norio /  Miyazaki Kei /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao /  Okamoto Masayuki /  Bunazawa Hideaki /  Hayashi Takeharu /  Noguchi Chiriro /  Horikawa Hiroyuki /  Nishimura Tomoaki /  Fukai Hajime /  Moriya Tsuyoshi /  Dhaheri Chaima /  Ono Yuri Center of Data Science and Artificial Intelligence 2024
1Q
2024/3/29  
SSS.S406 Super Smart Society Innovation A6: Smart Ocean Yanagida Yasuko /  Sampei Mitsuji /  Nakao Hiroya /  Nishihara Akinori /  Yu Tao /  Fukuda Eisuke /  Miwa Tetsuya /  Nakano Yoshiyuki /  Tanaka Kotaro /  Kitade Yujiro /  Arata Shintaro /  Matsumoto Tetsuzo /  Koyanagi Yoshio Academy for Super Smart Society 2024
4Q
   
TAL.C503 Multicultural Business Leadership S Komatsu Midori Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
1Q
2024/3/14  
SSS.S635 Ota City Start-up Off-Campus Project Sampei Mitsuji /  Nishihara Akinori /  Fukuda Eisuke /  Sota Satoru /  Yonekura Yuki Academy for Super Smart Society 2024
3Q
2024/4/3  
DSA.A601 Progressive Advanced Data Science and Artificial Intelligence 1 Kanezaki Asako /  Ono Isao /  Inoue Nakamasa /  Yamada Hiroaki /  Nitta Katsumi /  Miyake Yoshihiro Center of Data Science and Artificial Intelligence 2024
4Q
   
SSS.S435 Cyber-Physical Off-Campus Project (M) 2 A Academic Supervisor Academy for Super Smart Society 2024
1-2Q
2024/3/15  
DSA.P612 Progressive Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 1B Kanezaki Asako /  Nitta Katsumi /  Tomii Norio /  Miyazaki Kei /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao /  Felnando Paulo /  Leonychev Iurii /  Mendieta Erick /  Hoa Le /  Cai Sean /  Kobayashi Yoshiyuki Center of Data Science and Artificial Intelligence 2024
1Q
2024/3/29  
SSS.S634 Cyber-Physical Off-Campus Project for Career Development (D) 2 B Academic Supervisor Academy for Super Smart Society 2024
3-4Q
2024/4/3  
ENI.I402 Computational chemistry for energy technologies Manzhos Sergei Tokyo Tech Academy of Energy and Informatics program 2024
3Q
   
TAL.C602 Leadership in Conflict A Kiyama Lorinda Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
2Q
2024/4/23  
TCM.B601 Practice School in Materials Informatics I A Shimoyama Yusuke /  Kobayashi Yoshinao /  Matsumoto Hideyuki /  Yasuo Nobuaki /  Kuwahata Kazuaki Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2024
1-2Q
2024/3/14  
SSS.B401 Introduction to Quantum Science and Technology A Yoneda Jun Academy for Super Smart Society 2024
2Q
2024/3/14  
ENI.B612 InfoSyEnergy-international forum 2 Academic Supervisor Tokyo Tech Academy of Energy and Informatics program 2024
4Q
   
DSA.A502 Advanced Data Science and Artificial Intelligence 2 Kanezaki Asako /  Ishii Hideaki /  Ichise Ryutaro /  Manzhos Sergei /  Ozaki Junichi /  Nitta Katsumi /  Ono Isao /  Miyake Yoshihiro Center of Data Science and Artificial Intelligence 2024
4Q
2024/3/14  
TAL.C601 Strategic Debate A Anno Mariko /  Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
1Q
2024/3/14  
TCM.A501 Materials-Infomatics Interdisciplinary Research Skill A Miyauchi Masahiro /  Yamaguchi Takeo /  Hitosugi Taro /  Sekijima Masakazu /  Aoki Takayuki /  Saito Reiko /  Oba Fumiyasu /  Kanamori Takafumi /  Hirai Shuichiro /  Saijo Miki /  Azuma Masaki /  Suzuki Yuta /  Kobayashi Yoshinao /  Nakao Hiroya /  Kanno Ryoji /  Ueno Takafumi /  Shimosaka Masamichi /  Morikawa Junko /  Murakami Syuichi /  Kinbara Kazushi /  Fukushima Takanori /  Okochi Mina /  Kamiya Toshio /  Manaka Takaaki /  Hosono Hideo /  Shimoyama Yusuke /  Matsumoto Hideyuki /  Juhasz Gergely Miklos /  Goto Kei /  Takinoue Masahiro /   /  Tateyama Yoshitaka /   /  Shishido Atsushi /  Hayakawa Teruaki /  Miyake Takashi Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2024
1-2Q
2024/3/14  
TCM.B602 Practice School in Materials Informatics II B Shimoyama Yusuke /  Kobayashi Yoshinao /  Matsumoto Hideyuki /  Yasuo Nobuaki /  Kuwahata Kazuaki Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2024
3-4Q
2024/3/14  
ENI.I401 Big Data in Energy: a practical introduction Ihara Manabu /  Manzhos Sergei Tokyo Tech Academy of Energy and Informatics program 2024
2Q
2024/3/15  
TAL.S508 Professionals and Value Creation D Yamada Keisuke Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
4Q
   
TAL.A601 Doctoral Essential Course of Group Work for Leadership F Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Watanabe Mayu Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
3-4Q
2024/3/14  
TAL.S603 Leadership Facilitation Practicum Kiyama Lorinda /  Matsuzaki Yuri Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
1-2Q
2024/3/14  
TAL.S502 Professionals and Value Creation A Yamada Keisuke Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
2Q
   
TAL.W612 Advanced Group Work for Leadership I S Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Watanabe Mayu Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
1-2Q
2024/3/14  
TAL.I602 Leadership Interdisciplinary Research Project B Tanahashi Mamoru Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
2Q
2024/3/14  
SSS.S405 Super Smart Society Innovation A5: Production Process Innovation Tanaka Tomohisa /  Sampei Mitsuji /  Nakao Hiroya /  Nishihara Akinori /  Fukuda Eisuke /  Yu Tao /  Kobuchi Keiichiro /  Onozaki Tohru /  Murata Wataru /  Saito Masahiro /  Yoshioka Arata /  Takeda Koji Academy for Super Smart Society 2024
1Q
2024/3/15  
DSA.P633 Progressive Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 3C Kanezaki Asako /  Murata Tsuyoshi /  Tomii Norio /  Miyazaki Kei /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun /  Nitta Katsumi /  Ono Isao /  Miyake Yoshihiro Center of Data Science and Artificial Intelligence 2024
3Q
2024/3/29  
TAL.C402 Global Communication A Anno Mariko /  Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
2Q
2024/3/14  
TAL.C402 Global Communication C Anno Mariko /  Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
2Q
2024/3/14  
TAL.I601 Leadership Off-Campus Project A Tanahashi Mamoru Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
1Q
2024/3/14  
TCM.B601 Practice School in Materials Informatics I B Shimoyama Yusuke /  Kobayashi Yoshinao /  Matsumoto Hideyuki /  Yasuo Nobuaki /  Kuwahata Kazuaki Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2024
3-4Q
2024/3/14  
TAL.W502 Fundamental Group Work for Leadership I S Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Watanabe Mayu Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
1-2Q
2024/3/14  
SSS.G632 Global Off-Campus Project F Takada Jun-Ichi /  Yagi Tohru /  Academic Supervisor Academy for Super Smart Society 2024
3-4Q
2024/3/14  
ENI.H402 Finance and Data Analysis in Energy Markets Ohashi Kazuhiko /  Yamamoto Yohei Tokyo Tech Academy of Energy and Informatics program 2024
3Q
2024/3/14  
TAL.I602 Leadership Interdisciplinary Research Project D Tanahashi Mamoru Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
4Q
2024/3/14  
DSA.A501 Advanced Data Science and Artificial Intelligence 1 Kanezaki Asako /  Ono Isao /  Inoue Nakamasa /  Yamada Hiroaki /  Nitta Katsumi /  Miyake Yoshihiro Center of Data Science and Artificial Intelligence 2024
4Q
   
DSA.A603 Progressive Advanced Data Science and Artificial Intelligence 3 Kanezaki Asako /  Ichikawa Tagui /  Suzuki Kenji /  Okumura Keiji /  Nitta Katsumi /  Sakuma Jun /  Ono Isao /  Miyake Yoshihiro Center of Data Science and Artificial Intelligence 2024
2Q
2024/3/27  
DSA.P621 Progressive Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 2A Kanezaki Asako /  Tomii Norio /  Miyazaki Kei /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun /  Ono Isao /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Miura Masahiro /  Mao Zaixing /  Akiba Masahiro /  Yagura Kazuo /  Nakamichi Keisuke /  Okada Takashi /  Tsuchimoto Takayoshi /  Nishigata Yusuke /  Tashiro Yusuke /  Ito Takayuki Center of Data Science and Artificial Intelligence 2024
2Q
2024/3/29  
TCM.A402 Materials simulation Oba Fumiyasu /  Yasuo Nobuaki /  Kuwahata Kazuaki /  Ishikawa Atsushi Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2024
3Q
   
TCM.B605 Short-term Off-campus Project in Materials Informatics II B Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2024
3-4Q
2024/4/16  
TAL.S505 Recognition of Social Issues Workshop A Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Watanabe Mayu Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
2Q
2024/3/14  
TAL.S506 Recognition of Social Issues Workshop B Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Watanabe Mayu Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
4Q
2024/3/14  
TAL.W503 Fundamental Group Work for Leadership II F Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Watanabe Mayu Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
3-4Q
2024/3/14  
TAL.W612 Advanced Group Work for Leadership I F Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Watanabe Mayu Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
3-4Q
2024/3/14  
SSS.G631 Global Off-Campus Project S Takada Jun-Ichi /  Yagi Tohru /  Academic Supervisor Academy for Super Smart Society 2024
1-2Q
2024/3/14  
TCM.C602 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics A C Goto Kei Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2024
3Q
2024/3/14  
ENI.A601 InfoSyEnergy-outreach 2 Suekane Tetsuya /  Goto Mika /  Ihara Manabu /  Akiyama Tomonori /  Ochi Takamichi /  Yoshida Yuji Tokyo Tech Academy of Energy and Informatics program 2024
3-4Q
2024/3/18  
ENI.B611 InfoSyEnergy-international forum 1 Academic Supervisor Tokyo Tech Academy of Energy and Informatics program 2024
4Q
   
ENI.C612 InfoSyEnergy-joint research projects 2 2 Academic Supervisor Tokyo Tech Academy of Energy and Informatics program 2024
3-4Q
2024/3/18  
ENI.C617 InfoSyEnergy-international field work-long term 1 Academic Supervisor Tokyo Tech Academy of Energy and Informatics program 2024
1-2Q
2024/3/18  
SSS.S634 Cyber-Physical Off-Campus Project for Career Development (D) 2 A Academic Supervisor Academy for Super Smart Society 2024
1-2Q
2024/4/3  
SSS.S403 Super Smart Society Innovation A3: Frontiers in Smart Agriculture Ito Hiroyuki /  Sampei Mitsuji /  Nakao Hiroya /  Nishihara Akinori /  Yu Tao /  Fukuda Eisuke /  Murakami Noriyuki /  Koike Satoshi /  Iida Satoshi Academy for Super Smart Society 2024
3Q
2024/3/14  
DSA.A602 Progressive Advanced Data Science and Artificial Intelligence 2 Kanezaki Asako /  Ishii Hideaki /  Ichise Ryutaro /  Manzhos Sergei /  Ozaki Junichi /  Nitta Katsumi /  Ono Isao /  Miyake Yoshihiro Center of Data Science and Artificial Intelligence 2024
4Q
2024/3/14  
DSA.P432 Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 3B Kanezaki Asako /  Tomii Norio /  Murata Tsuyoshi /  Ono Isao /  Miyazaki Kei /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun /  Nitta Katsumi /  Miyake Yoshihiro Center of Data Science and Artificial Intelligence 2024
3Q
2024/3/29  
TAL.I601 Leadership Off-Campus Project D Tanahashi Mamoru Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
4Q
2024/3/14  
TAL.W502 Fundamental Group Work for Leadership I F Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Watanabe Mayu Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
3-4Q
2024/3/14  
SSS.S631 Cyber-Physical Off-Campus Project (D) 1 A Academic Supervisor Academy for Super Smart Society 2024
1-2Q
2024/3/14  
TAL.L443 Mindfulness for Leadership Nakano Tamio Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
3Q
2024/3/14  
TCM.C602 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics A A Goto Kei Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2024
1Q
2024/3/14  
TCM.C604 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics C C Goto Kei Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2024
3Q
2024/3/14  
ENI.H403 Economic Development and Energy Policies Yamashita Hidetoshi /  Mano Yukichi Tokyo Tech Academy of Energy and Informatics program 2024
1Q
2024/3/14  
ENI.A603 InfoSyEnergy Policy-making workshop 1 Shirabe Masashi /  Takamatsu Hiroya Tokyo Tech Academy of Energy and Informatics program 2024
1-2Q
2024/5/20  
ENI.A603 InfoSyEnergy Policy-making workshop 2 Undecided Tokyo Tech Academy of Energy and Informatics program 2024
3-4Q
2024/5/20  
TAL.S510 Recognition of Social Issues Workshop D Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Watanabe Mayu Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
4Q
2024/3/14  
TAL.A501 Master’s Essential Course of Group Work for Leadership S Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Watanabe Mayu Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
1-2Q
2024/3/14  
TAL.W505 Master’s Practical Group Work for Leadership II F Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Watanabe Mayu Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
3-4Q
2024/3/14  
SSS.S633 Cyber-Physical Off-Campus Project for Career Development (D) 1 A Academic Supervisor Academy for Super Smart Society 2024
1-2Q
2024/4/3  
TAL.C502 Multicultural Collaborative Leadership S Komatsu Midori Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
2Q
2024/3/14  
SSS.B401 Introduction to Quantum Science and Technology B Yoneda Jun Academy for Super Smart Society 2024
4Q
2024/3/14  
SSS.S434 Cyber-Physical Off-Campus Project (M) 1 A Academic Supervisor Academy for Super Smart Society 2024
1-2Q
2024/3/15  
DSA.P622 Progressive Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 2B Kanezaki Asako /  Tomii Norio /  Miyazaki Kei /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun /  Ono Isao /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /   /  Matsui Ryo /   /  Igawa Kousaku /  Goto Yuichi /  Kawano Yukihiro /  Kosaka Junichi /  Tsunashima Koyori /  Takahashi Tsubasa Center of Data Science and Artificial Intelligence 2024
2Q
2024/3/29  
TAL.I601 Leadership Off-Campus Project B Tanahashi Mamoru Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
2Q
2024/3/14  
TAL.I601 Leadership Off-Campus Project C Tanahashi Mamoru Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
3Q
2024/3/14  
TAL.S503 Professionals and Value Creation B Yamada Keisuke Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
4Q
   
TCM.A501 Materials-Infomatics Interdisciplinary Research Skill B Miyauchi Masahiro /  Yamaguchi Takeo /  Hitosugi Taro /  Sekijima Masakazu /  Aoki Takayuki /  Saito Reiko /  Oba Fumiyasu /  Kanamori Takafumi /  Hirai Shuichiro /  Saijo Miki /  Azuma Masaki /  Suzuki Yuta /  Kobayashi Yoshinao /  Nakao Hiroya /  Kanno Ryoji /  Ueno Takafumi /  Shimosaka Masamichi /  Morikawa Junko /  Murakami Syuichi /  Kinbara Kazushi /  Fukushima Takanori /  Okochi Mina /  Kamiya Toshio /  Manaka Takaaki /  Hosono Hideo /  Shimoyama Yusuke /  Matsumoto Hideyuki /  Juhasz Gergely Miklos /  Goto Kei /  Takinoue Masahiro /   /  Tateyama Yoshitaka /   /  Shishido Atsushi /  Hayakawa Teruaki /  Miyake Takashi Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2024
3-4Q
2024/3/14  
TCM.B602 Practice School in Materials Informatics II A Shimoyama Yusuke /  Kobayashi Yoshinao /  Matsumoto Hideyuki /  Yasuo Nobuaki /  Kuwahata Kazuaki Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2024
1-2Q
2024/3/14  
TAL.S406 Introduction to Work Rules I produced by JTUC-RENGO Nishida Ryosuke Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
3Q
2024/3/14  
TAL.S504 Introduction to Work Rules II produced by JTUC-RENGO Nishida Ryosuke Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
4Q
2024/3/14  
TAL.L442 Graduate Seminar in Liberal Arts Majima Shunzo /  Kiyama Lorinda /  Sakuma Kunihiro /  Anno Mariko /  Ebara Mika /  Kawanishi Toma /  Matsuzaki Yuri /  Watanabe Mayu Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
3Q
2024/3/14  
TAL.W602 Doctoral Practical Group Work for Leadership I S Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Watanabe Mayu Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
1-2Q
2024/3/14  
TAL.W602 Doctoral Practical Group Work for Leadership I F Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Watanabe Mayu Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
3-4Q
2024/3/14  
TAL.W603 Doctoral Practical Group Work for Leadership II S Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Watanabe Mayu Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
1-2Q
2024/3/14  
TAL.W613 Advanced Group Work for Leadership II F Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Watanabe Mayu Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
3-4Q
2024/3/14  
TCM.C602 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics A B Goto Kei Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2024
2Q
2024/3/14  
TCM.C602 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics A D Goto Kei Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2024
4Q
2024/3/14  
TCM.C604 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics C A Goto Kei Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2024
1Q
2024/3/14  
ENI.C616 InfoSyEnergy-international field work-short term 1 Academic Supervisor Tokyo Tech Academy of Energy and Informatics program 2024
1-2Q
2024/3/18  
TAL.I602 Leadership Interdisciplinary Research Project A Tanahashi Mamoru Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
1Q
2024/3/14  
TAL.I602 Leadership Interdisciplinary Research Project C Tanahashi Mamoru Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
3Q
2024/3/14  
SSS.S633 Cyber-Physical Off-Campus Project for Career Development (D) 1 B Academic Supervisor Academy for Super Smart Society 2024
3-4Q
2024/4/3  
TAL.C502 Multicultural Collaborative Leadership F Komatsu Midori Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
4Q
2024/3/14  
DSA.P433 Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 3C Kanezaki Asako /  Murata Tsuyoshi /  Tomii Norio /  Ono Isao /  Nitta Katsumi /  Miyazaki Kei /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun /  Miyake Yoshihiro Center of Data Science and Artificial Intelligence 2024
3Q
2024/3/29  
DSA.P632 Progressive Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 3B Kanezaki Asako /  Murata Tsuyoshi /  Tomii Norio /  Miyazaki Kei /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun /  Nitta Katsumi /  Ono Isao /  Miyake Yoshihiro Center of Data Science and Artificial Intelligence 2024
3Q
2024/3/29  
TAL.C402 Global Communication B Anno Mariko /  Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
2Q
2024/3/14  
TAL.C402 Global Communication D Anno Mariko /  Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
4Q
2024/3/14  
TAL.W401 Introduction to Leadership C Mitchell Jon Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
3Q
   
TAL.W401 Introduction to Leadership D Mitchell Jon Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
4Q
   
TCM.A401 Basic Materials Informatics Ueno Takafumi /  Yasuo Nobuaki /  Kuwahata Kazuaki Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2024
3Q
   
TAL.W503 Fundamental Group Work for Leadership II S Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Watanabe Mayu Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
1-2Q
2024/3/14  
TAL.W603 Doctoral Practical Group Work for Leadership II F Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Watanabe Mayu Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
3-4Q
2024/3/14  
SSS.S632 Cyber-Physical Off-Campus Project (D) 2 A Academic Supervisor Academy for Super Smart Society 2024
1-2Q
2024/3/14  
SSS.S632 Cyber-Physical Off-Campus Project (D) 2 B Academic Supervisor Academy for Super Smart Society 2024
3-4Q
2024/3/14  
TCM.C603 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics B B Goto Kei Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2024
2Q
2024/3/14  
TCM.C603 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics B C Goto Kei Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2024
3Q
2024/3/14  
TCM.C603 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics B D Goto Kei Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2024
4Q
2024/3/14  
ENI.C611 InfoSyEnergy-joint research projects 1 2 Academic Supervisor Tokyo Tech Academy of Energy and Informatics program 2024
3-4Q
2024/3/18  
TAL.S507 Professionals and Value Creation C Yamada Keisuke Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
2Q
   
TAL.W505 Master’s Practical Group Work for Leadership II S Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Watanabe Mayu Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
1-2Q
2024/3/14  
TAL.W504 Master’s Practical Group Work for Leadership I F Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Watanabe Mayu Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
3-4Q
2024/3/14  
TAL.C503 Multicultural Business Leadership F Komatsu Midori Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
3Q
2024/3/14  
DSA.A603 Progressive Advanced Data Science and Artificial Intelligence 3 Kanezaki Asako /  Ichikawa Tagui /  Suzuki Kenji /  Sakuma Jun /  Ono Isao /  Miyake Yoshihiro Center of Data Science and Artificial Intelligence 2024
4Q
2024/3/27  
DSA.P631 Progressive Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 3A Kanezaki Asako /  Tomii Norio /  Ono Isao /  Miyazaki Kei /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun /  Nitta Katsumi /  Miyake Yoshihiro Center of Data Science and Artificial Intelligence 2024
3Q
2024/3/29  
TAL.C402 Global Communication E Anno Mariko /  Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
4Q
2024/3/14  
TAL.W401 Introduction to Leadership A Haraga Makiko Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
1Q
2024/3/28  
TAL.W401 Introduction to Leadership B Haraga Makiko Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
2Q
2024/3/28  
TCM.B603 Off-campus Project in Materials Informatics B Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2024
3-4Q
2024/3/14  
TCM.B604 Short-term Off-campus Project in Materials Informatics I A Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2024
1-2Q
2024/4/16  
TCM.B604 Short-term Off-campus Project in Materials Informatics I B Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2024
3-4Q
2024/4/16  
TCM.B605 Short-term Off-campus Project in Materials Informatics II A Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2024
1-2Q
2024/4/16  
TAL.W613 Advanced Group Work for Leadership II S Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Watanabe Mayu Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
1-2Q
2024/3/14  
TCM.C603 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics B A Goto Kei Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2024
1Q
2024/3/14  
TCM.C604 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics C D Goto Kei Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2024
4Q
2024/3/14  
ENI.H401 Marketing for Value Creation Matsui Takeshi /  Fukukawa Kyoko Tokyo Tech Academy of Energy and Informatics program 2024
3Q
   
ENI.C611 InfoSyEnergy-joint research projects 1 1 Academic Supervisor Tokyo Tech Academy of Energy and Informatics program 2024
1-2Q
2024/3/18  
ENI.C612 InfoSyEnergy-joint research projects 2 1 Academic Supervisor Tokyo Tech Academy of Energy and Informatics program 2024
1-2Q
2024/3/18  
ENI.C617 InfoSyEnergy-international field work-long term 2 Academic Supervisor Tokyo Tech Academy of Energy and Informatics program 2024
3-4Q
2024/3/18  
TAL.S509 Recognition of Social Issues Workshop C Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Watanabe Mayu Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
2Q
2024/3/14  
TAL.W504 Master’s Practical Group Work for Leadership I S Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Watanabe Mayu Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
1-2Q
2024/3/14  
TAL.A501 Master’s Essential Course of Group Work for Leadership F Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Watanabe Mayu Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
3-4Q
2024/3/14  
SSS.S434 Cyber-Physical Off-Campus Project (M) 1 B Academic Supervisor Academy for Super Smart Society 2024
3-4Q
2024/3/15  
SSS.S435 Cyber-Physical Off-Campus Project (M) 2 B Academic Supervisor Academy for Super Smart Society 2024
3-4Q
2024/3/15  
DSA.P623 Progressive Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 2C Kanezaki Asako /  Murata Tsuyoshi /  Tomii Norio /  Miyazaki Kei /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun /  Nitta Katsumi /  Ono Isao /  Miyake Yoshihiro /   /  Seo Noriaki /  Takeshima Shota /  Oida Yoshiaki /  Sakata Ryuji /  Kanai Tsukasa /  Arisaka Sohei /  Morita Junya Center of Data Science and Artificial Intelligence 2024
2Q
2024/3/29  
DSA.P431 Applied Practical Data Science and Artificial Intelligence 3A Kanezaki Asako /  Tomii Norio /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao /  Nitta Katsumi /  Miyazaki Kei /  Okumura Keiji /  Sakuma Jun Center of Data Science and Artificial Intelligence 2024
3Q
2024/3/29  
TAL.C402 Global Communication F Anno Mariko /  Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
4Q
2024/3/14  
TAL.C601 Strategic Debate B Anno Mariko /  Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
3Q
2024/3/14  
TCM.B603 Off-campus Project in Materials Informatics A Academic Supervisor Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2024
1-2Q
2024/3/14  
SSS.S631 Cyber-Physical Off-Campus Project (D) 1 B Academic Supervisor Academy for Super Smart Society 2024
3-4Q
2024/3/14  
TCM.C604 Recurrent Program Advanced Practice in Materials Informatics C B Goto Kei Tokyo Tech Academy for Convergence of Materials and Informatics 2024
2Q
2024/3/14  
ENI.B613 InfoSyEnergy-international forum 3 Academic Supervisor Tokyo Tech Academy of Energy and Informatics program 2024
4Q
   
ENI.C616 InfoSyEnergy-international field work-short term 2 Academic Supervisor Tokyo Tech Academy of Energy and Informatics program 2024
3-4Q
2024/3/18  
TAL.A601 Doctoral Essential Course of Group Work for Leadership S Yamada Keisuke /  Matsuzaki Yuri /  Watanabe Mayu Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
1-2Q
2024/3/14  
TAL.C603 The Psychology of Leadership Kiyama Lorinda Tokyo Tech Academy for Leadership 2024
4Q
2024/3/19