School of Environment and Society|21 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
MAT.M409 Thermodynamics for Phase Equilibria Sone Masato Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
CVE.M401 Civil Engineering Analysis Hirose Sohichi /  Bui Tinh Quoc Graduate major in Civil Engineering 2020
3Q
2020/6/7 2020/3/24
MEC.H231 Design Engineering Saito Shigeki /  Yoshida Takako /  Inaba Kazuaki /  Taoka Yuki Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.E311 Heat Transfer A Inoue Takayoshi /  Saito Takushi /  Okamura Tetsuji /  Nozaki Tomohiro Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/10
MEC.G311 Introduction to Manufacturing Engineering Hirata Atsushi /  Akasaka Hiroki /  Ohtake Naoto /  Yamamoto Takatoki /  Yamazaki Takahisa /  Sato Chiaki /  Yoshino Masahiko /  Tanaka Tomohisa /  Aono Yuko Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.M333 Advanced Space Engineering Iwata Takanori /  Noda Atsushi /  Ozawa Satoru /  Uchiumi Masaharu /  Matunaga Saburo Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.F211 Practical Fluid Mechanics Aoki Takayuki /  Tanahashi Mamoru /  Xiao Feng /  Shimura Masayasu /  Minamoto Yuki Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.F331 Advanced Fluid Mechanics Yoshida Kazuhiro /  Kikura Hiroshige /  Kondo Masatoshi Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.H211 Design of Machine Elements Takeda Yukio /  Yamaura Hiroshi /  Matsumura Shigeki /  Murakami Yoichi /  Kobayashi Tsune /  Matsuura Daisuke Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.E201 Thermodynamics (Mechanical Engineering) A Murakami Yoichi /  Hirai Shuichiro /  Nagasaki Takao /  Okawa Seiji Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.J311 Fundamentals of Precision Machinery A Shinshi Tadahiko /  Yoshioka Hayato /  Hijikata Wataru Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/23
EEE.P311 Power Electronics Hagiwara Makoto /  Sano Kenichiro Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.C261 Control theory Chiba Akira /  Nishikata Atsuhiro Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.S341 Communication Theory (Electrical and Electronic Engineering) Aoyagi Takahiro /  Tran Gia Khanh Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.D201 Quantum Mechanics Ito Haruhiko /  Kawano Yukio Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.P321 Electric Power Engineering I Fujita Hideaki /  Kawabe Kenichi /  Sano Kenichiro Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/6/30
EEE.C301 Electronic Measurement Nakamoto Takamichi /  Okino Akitoshi Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.P301 Electric Machinery and apparatus Hagiwara Makoto /  Kiyota Kyohei Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.E201 Electricity and Magnetism I Kodera Tetsuo /  Hirokawa Jiro Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/25
EEE.E202 Electricity and Magnetism II Nishiyama Nobuhiko /  Uenohara Hiroyuki Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/8/15
ICT.C201 Introduction to Information and Communications Engineering Yamada Isao /  Takahashi Atsushi /  Uyematsu Tomohiko /  Ogata Wakaha /  Fukawa Kazuhiko /  Yamaguchi Masahiro /  Takagi Shigetaka /  Nakamoto Takamichi /  Isshiki Tsuyoshi /  Yamaoka Katsunori /  Kasai Kenta /  Shinozaki Takahiro /  Hara Yuko /  Nakahara Hiroki /  Kitaguchi Yoshiaki /  Matsumoto Ryutaroh Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ICT.I211 Theory and Design of Logic Circuits Kumazawa Itsuo /  Hara Yuko Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.A206 Mechanical and Thermal Properties of Materials Morikawa Junko /  Shioya Masatoshi /  Asai Shigeo /  Ougizawa Toshiaki Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M204 Introduction to Metallurgy Kobayashi Equo /  Ueda Mitsutoshi /  Sannomiya Takumi Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.C212 Separation Operation Taniguchi Izumi Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.C213 Chemical Process System I (Control) Matsumoto Hideyuki Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.C205 Chemical Process Stoichiometry A Matsumoto Hideyuki Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.C205 Chemical Process Stoichiometry B Taniguchi Izumi Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.B224 Inorganic Chemistry (Elements and Compounds) Takao Toshiro /  Ohtomo Akira Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.B216 Physical Chemistry I (Thermodynamics) A Aoki Saiko Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.B216 Physical Chemistry I (Thermodynamics) B Hitosugi Taro Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.B218 Physical Chemistry III (Kinetics) A Yamanaka Ichiro Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.B218 Physical Chemistry III (Kinetics) B Motokura Ken Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.B217 Physical Chemistry II (Chemical Equilibrium) A Hitosugi Taro Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.B217 Physical Chemistry II (Chemical Equilibrium) B Taniguchi Izumi Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A208 Molecular Biology I Yamaguchi Yuki /  Kajikawa Masaki /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/31
LST.A363 Environmental Bioengineering Fukui Toshiaki /  Yamamoto Naoyuki /  Orihara Kanami Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A201 Architectural Design and Drawing I Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Fujita Yasuhito /  Tachibana Mio Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A202 Architectural Design and Drawing II Yasuda Koichi /  Osaragi Toshihiro /  Fujii Haruyuki /  Nasu Satoshi /  Shiozaki Taishin /  Oki Takuya Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A301 Architectural Design and Drawing III Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Osaragi Toshihiro /  Fujii Haruyuki /  Nakai Norihiro /  Saito Ushio /  Sakano Tatsurou /  Saio Naoko /  Mano Yosuke /  Soshiroda Akira /  Dohi Masato /  Sanada Junko /  Oki Takuya /  Katsuki Ayumi /  Sasaki Kei /  Numata Mamiko /  Tsutsumi Takashi /  Sugita Sanae /  Tanaka Yuno /  Tagashira Maki /  Kanebako Yoshiharu /  Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2-3Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A302 Environmental and Structural Engineering Laboratory I Takeuchi Toru /  Yokoyama Yutaka /  Sakata Hiroyasu /  Mikami Takamasa /  Hotta Hisato /  Ikarashi Kikuo /  Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Mitsui Kazuya Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/4/21
ARC.A303 Environmental and Structural Engineering Laboratory II Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Ikarashi Kikuo /  Tamura Shuji /  Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A203 Building Construction and Detail Yasuda Koichi /  Takeuchi Toru /  Tamura Shuji /  Yokoyama Yutaka /  Sakata Hiroyasu /  Murata Ryo Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/20
ARC.S201 Fundamentals of Mechanics of Materials A Inoue Hirotsugu /  Kurokawa Yu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.S202 Fundamentals of Mechanics of Materials B Motoyui Shojiro Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.D201 History of Modern Architecture Fujita Yasuhito Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.P201 Introduction to Architectural Planning Fujii Haruyuki /  Osaragi Toshihiro /  Tagashira Maki Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.P202 Architectural Planning I Saio Naoko Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.S203 Structural Mechanics I Takeuchi Toru /  Tamura Shuji /  Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.S301 Structural Design I Takeuchi Toru /  Ikarashi Kikuo /  Terazawa Yuki /  Mitsui Kazuya Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/20
ARC.S302 Structural Design II Sakata Hiroyasu /  Hotta Hisato /  Nishimura Koshiro /  Obara Taku Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.E201 Environmental Engineering Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Nakamura Yoshiki /  Asawa Takashi /  Okaze Tsubasa Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A304 Architectural Design and Drawing IV Tsukamoto Yoshiharu /  Okuyama Shinichi /  Osaragi Toshihiro /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki /  Nakai Norihiro /  Saito Ushio /  Sakano Tatsurou /  Oki Takuya /  Saio Naoko /  Mano Yosuke /  Soshiroda Akira /  Dohi Masato /  Sanada Junko /  Katsuki Ayumi /  Sasaki Kei /  Numata Mamiko /  Sugita Sanae /  Tsutsumi Takashi /  Masuda Shingo Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2・4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A204 Building Codes Tachibana Yuko /  Yasuda Koichi Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A307 Building Production Takeda Tomohide /  Yokoyama Yutaka Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A308 Seminar on Architecture and Building Engineering Teaching Staffs Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.D203 Architectural Design Akaiket Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/4/28
ARC.D301 Architectural Tour Fujita Yasuhito Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.D302 History of Japanese Architecture Yamazaki Taisuke Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.P301 Architectural Planning II Fujii Haruyuki /  Oki Takuya Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/21
ARC.P303 Urban Housing and Residential Improvement Mano Yosuke Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.P304 Urban Land Use Planning Nakai Norihiro Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.P305 National and City Planning Nakai Norihiro /  Soshiroda Akira Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.S304 Geotechnical Engineering Tamura Shuji Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.S307 Building Materials and Finishing Yokoyama Yutaka /  Mikami Takamasa Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/24
ARC.S305 Structural Mechanics II Hotta Hisato /  Sakata Hiroyasu /  Nishimura Koshiro Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.S306 Structural Mechanics III Takeuchi Toru /  Ikarashi Kikuo /  Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.S303 Structural Design III Tamura Shuji /  Kanebako Yoshiharu Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.E202 Building Services Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Nakamura Yoshiki /  Asawa Takashi /  Okaze Tsubasa Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.E301 Applied Environmental Engineering and Building Services Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Nakamura Yoshiki /  Asawa Takashi /  Okaze Tsubasa Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.E303 Electrical Systems for Building Nakamura Shigehiro /  Yuasa Kazuhiro /  Umishio Wataru Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.E304 Control of Building Services Iwase Kazuo /  Tamura Hajime Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.E302 Environmental Laboratory Yuasa Kazuhiro /  Kagi Naoki /  Nakamura Yoshiki /  Asawa Takashi /  Okaze Tsubasa /  Umishio Wataru Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z381 Research opportunity in Laboratories (ARC) Teaching Staffs Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.Z381 Research opportunity in Laboratories (ARC) Teaching Staffs Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.D230 Urban and Transportation Planning Project Yai Tetsuo /  Asakura Yasuo /  Muromachi Yasunori /  Fukuda Daisuke /  Nakanishi Wataru Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.N231 Concrete and Geotechnical Engineering Laboratory I Iwanami Mitsuyasu /  Niwa Junichiro /  Chijiwa Nobuhiro /  Kitazume Masaki /  Takemura Jiro /  Takahashi Akihiro /  Kasama Kiyonobu /  Horikoshi Kazuki /  Nakayama Kazuhide Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.N331 Concrete and Geotechnical Engineering Laboratory II Niwa Junichiro /  Iwanami Mitsuyasu /  Chijiwa Nobuhiro /  Kitazume Masaki /  Takemura Jiro /  Takahashi Akihiro /  Kasama Kiyonobu /  Horikoshi Kazuki /  Nakayama Kazuhide Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.N230 Structural Mechanics and Hydraulics Laboratory I Hirose Sohichi /  Morikawa Hitoshi /  Sasaki Eiichi /  Wijeyewickrema Anil /  Kanae Shinjiro /  Yoshimura Chihiro /  Fujii Manabu /  Kinouchi Tsuyoshi /  Nakamura Takashi /  Nakamura Takashi /  Furukawa Akira /  Iiyama Kahori /  Seto Rie Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.N330 Structural Mechanics and Hydraulics Laboratory II Kanae Shinjiro /  Nakamura Takashi /  Yoshimura Chihiro /  Fujii Manabu /  Kinouchi Tsuyoshi /  Nakamura Takashi /  Seto Rie /  Hirose Sohichi /  Wijeyewickrema Anil /  Morikawa Hitoshi /  Sasaki Eiichi Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.D201 Fundamentals of Infrastructure Planning Fukuda Daisuke Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/4
CVE.A201 Mechanics of Materials and Members Hirose Sohichi Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.A202 Structural Mechanics I Sasaki Eiichi Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.A301 Structural Mechanics II Hirose Sohichi /  Wijeyewickrema Anil Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.E301 Structural Concrete Niwa Junichiro /  Chijiwa Nobuhiro Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/5
CVE.M202 Basic Mathematics for System Science Chijiwa Nobuhiro /  Muromachi Yasunori Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.M201 Basic Mathematics for Physical Science Morikawa Hitoshi /  Wijeyewickrema Anil Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.M302 Computers and Applied Programming Nakamura Takashi Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.M203 Surveying Chijiwa Nobuhiro /  Nina Yasuhito Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.C201 Soil Mechanics I Takemura Jiro Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.C310 Foundation Engineering Takahashi Akihiro Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.C311 Geotechnical Engineering in Practice Kitazume Masaki /  Takemura Jiro /  Takahashi Akihiro /  Kawagoe Takeshi Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.A311 Matrix Methods of Structural Analysis Wijeyewickrema Anil Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.A310 Steel Structures Sasaki Eiichi Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.A210 Structural Dynamics in Civil Engineering Morikawa Hitoshi Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.L210 Civil Engineering English I Wijeyewickrema Anil /  Bui Tinh Quoc Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.L211 Civil Engineering English II Wijeyewickrema Anil /  Bui Tinh Quoc Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.L212 Civil Engineering English III Wijeyewickrema Anil /  Bui Tinh Quoc Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.N232 Design Studio for Structure and Space Saito Ushio /  Tanaka Yuno /  Itou Noboru /  Matsui Mikio /  Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.N310 Special Lectures on Infrastructure and Environment Chair  /  Satou Naoyoshi /  Ikeda Naota /   /  Takeuchi Kenichi /  Watanabe Hiroshi /  Ito Masayuki /  Shida Satoru /  Hamaguchi Kohei /   /  Kitazume Masaki /  Yai Tetsuo /  Asakura Yasuo /  Takemura Jiro /  Yoshimura Chihiro /  Fukuda Daisuke Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.N333 Civil and Environmental Engineering Internship Chair  /  Sanada Junko Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.N332 Integrated Civil and Environmental Engineering Project Chair  /  Nakanishi Wataru /  Horikoshi Kazuki /  Seto Rie /  Tanaka Yuno /  Nakayama Kazuhide Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.D311 Public Economics Fukuda Daisuke /  Sakano Tatsurou /  Tanabe Katsumi Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/9/29
CVE.M301 Computers and Fundamental Programming Hirose Sohichi /  Nakanishi Wataru /  Seto Rie Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.B201 Hydraulics I Kinouchi Tsuyoshi /  Nakamura Takashi Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.B202 Hydraulics II Kanae Shinjiro /  Yoshimura Chihiro Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.G310 Water Environmental Engineering Yoshimura Chihiro /  Fujii Manabu Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/6/14
CVE.B311 River Engineering Kanae Shinjiro Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.B310 Coastal Engineering and Oceanography Nakamura Takashi /  Nakagawa Yasuyuki /  Kanae Shinjiro Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.G230 Environmental Planning Project Yoshimura Chihiro /  Nakamura Takashi /  Kanae Shinjiro /  Kinouchi Tsuyoshi /  Nakamura Takashi /  Fujii Manabu /  Sanada Junko /   /  Seto Rie /  Tanaka Yuno Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.N210 Introduction to Infrastructure and Environment Muromachi Yasunori /  Niwa Junichiro /  Asakura Yasuo /  Yai Tetsuo /  Takemura Jiro /  Morikawa Hitoshi /  Kanae Shinjiro /  Fukuda Daisuke /  Yoshimura Chihiro /  Chijiwa Nobuhiro /  Iwanami Mitsuyasu /  Takahashi Akihiro /  Hirose Sohichi /  Kitazume Masaki /  Saito Ushio /  Sakano Tatsurou /  Wijeyewickrema Anil /  Sasaki Eiichi /  Sanada Junko /  Fujii Manabu /  Kasama Kiyonobu Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.M201 Ordinary Differential Equations and Physical Phenomena Varquez Alvin Christopher Galang Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.M201 Ordinary Differential Equations and Physical Phenomena Iio Shunji Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.M203 Theory of Linear System Varquez Alvin Christopher Galang /  Mehrdad Sadeghzadeh Nazari NAZARI MEHRDAD /  Obara Toru /  Yamashita Yukihiko /  Takagi Hiroshi /  Tsutsui Hiroaki Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.M203 Theory of Linear System Obara Toru /  Yamashita Yukihiko /  Takagi Hiroshi /  Tsutsui Hiroaki /  Varquez Alvin Christopher Galang /  Mehrdad Sadeghzadeh Nazari NAZARI MEHRDAD Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.M202 Partial Differential Equations for Science and Engineering Varquez Alvin Christopher Galang Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.M202 Partial Differential Equations for Science and Engineering Kinouchi Tsuyoshi /  Nakamura Takashi /  Tsutsui Hiroaki /  Nakamura Takashi Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/9/29
TSE.M204 Statistics and Data Analysis Hanaoka Shinya /  Takahashi Fumitake /  Sagara Hiroshi /  Kawasaki Tomoya Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.M204 Statistics and Data Analysis Hanaoka Shinya /  Choi Sunkyung Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.A204 Chemical Reaction Engineering Andrews Eden Mariquit /  Egashira Ryuichi /  Cross Jeffrey Scott /  Takeshita Kenji /  Nakasaki Kiyohiko /  Chiba Satoshi /  Matsumoto Yoshihisa Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.A204 Chemical Reaction Engineering Egashira Ryuichi /  Cross Jeffrey Scott /  Takeshita Kenji /  Nakasaki Kiyohiko /  Chiba Satoshi /  Matsumoto Yoshihisa /  Andrews Eden Mariquit Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.A205 Fluid Engineering Andrews Eden Mariquit /  Mehrdad Sadeghzadeh Nazari NAZARI MEHRDAD /  Kinouchi Tsuyoshi /  Takagi Hiroshi /  Akita Daisuke /  Nakamura Takashi /  Inaba Kazuaki /  Kondo Masatoshi /  Itsukushima Rei Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.A205 Fluid Engineering Kinouchi Tsuyoshi /  Takagi Hiroshi /  Akita Daisuke /  Nakamura Takashi /  Inaba Kazuaki /  Kondo Masatoshi /  Itsukushima Rei /  Andrews Eden Mariquit /  Mehrdad Sadeghzadeh Nazari NAZARI MEHRDAD Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.A206 Biological engineering Nakasaki Kiyohiko /  Matsumoto Yoshihisa /  Nakamura Takashi /  Andrews Eden Mariquit Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.A206 Biological engineering Nakasaki Kiyohiko /  Matsumoto Yoshihisa /  Nakamura Takashi /  Andrews Eden Mariquit Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/6/14
TSE.A202 Solid Mechanics and Structure Engineering Bui Tinh Quoc /  Wijeyewickrema Anil /  Mehrdad Sadeghzadeh Nazari NAZARI MEHRDAD /  Takahashi Kunio /  Inaba Kazuaki Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.A202 Solid Mechanics and Structure Engineering Inaba Kazuaki /  Takahashi Kunio Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.A231 Engineering Measurement Andrews Eden Mariquit /  Mehrdad Sadeghzadeh Nazari NAZARI MEHRDAD /  Akita Daisuke /  Takada Jun-Ichi /  Takahashi Kunio /  Nakasaki Kiyohiko /  Iio Shunji /  Hayashizaki Noriyosu /   /  Hemthavy Pasomphone Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.A231 Engineering Measurement Akita Daisuke /  Takada Jun-Ichi /  Takahashi Kunio /  Nakasaki Kiyohiko /  Iio Shunji /  Hayashizaki Noriyosu /   /  Hemthavy Pasomphone /  Andrews Eden Mariquit /  Mehrdad Sadeghzadeh Nazari NAZARI MEHRDAD Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.C202 System Design Project Saito Shigeki /  Inaba Kazuaki /  Ohashi Takumi /  Taoka Yuki Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.C201 Introduction to Transdisciplinary Science and Engineering Abe Naoya /  Chiba Satoshi /  Nohara Kayoko /  Murayama Takehiko /  Hope Tom /  Takahashi Fumitake /  Nakamura Takashi Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.C203 Social Design Project Nohara Kayoko /  Hope Tom /  Abe Naoya /  Sato Yuriko /  Tokimatsu Koji /  Nishikizawa Shigeo /  Zardai Istvan Zoltan /  Salani Giorgio Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.C303 Project Management Hanaoka Shinya /  Sato Yuriko /  Matsukawa Keisuke /  Aung Kyaw Min Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.A351 Transdisciplinary Engineering Experiment A Takahashi Kunio /  Takada Jun-Ichi /  Nakasaki Kiyohiko /  Akita Daisuke /  Yamashita Yukihiko /  Egashira Ryuichi /  Hemthavy Pasomphone /  Saito Kentaro /  Koyama Mitsuhiko /  Habaki Hiroaki Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.A352 Transdisciplinary Engineering Experiment B Kanda Manabu /  Murayama Takehiko /  Obara Toru /  Takagi Hiroshi /  Nakamura Takashi /  Inagaki Atsushi /  Katabuchi Tatsuya /  Shimada Mikio /  Ishizuka Chikako /  Suwanteep Kultip Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.C301 Introduction to International Development Abe Naoya /   /   /  Ichiguchi Tomohide /  Hotta Yasuhiko /   /  Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.A313 Theory of Resource and Energy Engineering Nakasaki Kiyohiko /  Cross Jeffrey Scott /  Egashira Ryuichi Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.A314 Introduction to Water and Mass Transport in the Environment Kinouchi Tsuyoshi Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.A315 Introduction to Meteorology Kanda Manabu Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.A316 Introduction to Natural Disaster Science and Engineering Takagi Hiroshi Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.A317 Basis of Environmental Hydrodynamics Nakamura Takashi Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.A318 Introduction to Design Engineering Saijo Miki /  Ohashi Takumi Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.A312 Introduction to global and local ecology Nakamura Takashi Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/20
TSE.Z381 Research opportunity in Laboratories (TSE) Teaching Staffs Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.Z381 Research opportunity in Laboratories (TSE) Teaching Staffs Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C408 Advanced Course of Surface Chemistry on Inorganic Materials Nakajima Akira /  Matsushita Sachiko Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C502 Advanced Course of Material Development I Segawa Hiroyo /  Nagatomo Yoshiyuki /  Hoshina Takuya Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C503 Advanced Course of Material Development II Kawaji Hitoshi /  Azuma Masaki /  Matsuda Akifumi /  Das Hena Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C504 Functional Devices Kitamoto Yoshitaka /  Funakubo Hiroshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P414 Soft Materials Function Michinobu Tsuyoshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P404 Soft Materials Functional Physics Hayamizu Yuhei Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P403 Soft Materials Physics Vacha Martin Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P402 Soft Materials Physical Chemistry Ouchi Yukio Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials a Sone Masato /  Sannomiya Takumi Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials b Nakamura Yoshio /  Shi Ji Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C500 Advanced Course of Materials Optics Yano Tetsuji /  Matsushita Nobuhiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M401 Applied Diffraction Crystallography in Metals and Alloys Nakamura Yoshio /  Fujii Toshiyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M410 Deformation and Strength of Solids Onaka Susumu /  Terada Yoshihiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M407 Advanced Solid State Physics a Nakatsuji Kan /  Gohda Yoshihiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M407 Advanced Solid State Physics b Iwamoto Mitsumasa Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P401 Organic Optical Materials physics Ishikawa Ken Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/9/14
MAT.P413 Soft Materials Functional Chemistry Hayakawa Teruaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P421 Organic Materials Functional Design Asai Shigeo Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P422 Organic Materials Design Ougizawa Toshiaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P492 Advanced Course in Organic Polymer Science Hayakawa Teruaki /  Ogino Kenji /  Haraguchi Naoki /  Oyama Toshiyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M403 Environmental Degradation of Materials Nishikata Atsushi /  Tada Eiji Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P491 Materials Engineering and Ecology Yamamoto Kayoko /  Ishii Satoko /  Kunioka Masao /  Yoshida Kazuo /  Saito Satoshi /  Suwa Yorimasa /  Helmut Winterling /  Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M426 Transport Phenomena at High Temperature - Momentum and Heat Flow - Hayashi Miyuki /  Kawamura Kenichi /  Susa Masahiro /  Kobayashi Yoshinao /  Ueda Mitsutoshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C400 Crystals Science Oba Fumiyasu Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C401 Advanced Course of Dielectric and Ferroelectric Materials Tsurumi Takaaki /  Hoshina Takuya /  Kobayashi Takeshi /  Kurimura Sunao Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C402 Quantum Physics in Optical Response of Materials Nakamura Kazutaka Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M408 Quantum Statistical Mechanics Nakatsuji Kan /  Gohda Yoshihiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M405 Advanced Microstructure Design of Ferrous Materials Kobayashi Satoru /  Takeyama Masao Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M406 Advanced Microstructure Design of Non-ferrous Materials Kumai Shinji /  Muraishi Shinji /  Kobayashi Equo Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/6/5
MAT.P426 Thermal Properties of Materials Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A401 Scope of Chemical Science and Engineering IA Ohtomo Akira /  Hitosugi Taro /  Yamanaka Ichiro /  Kuwata Shigeki /  Takao Toshiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/27
CAP.I401 Scope of Chemical Science and Engineering IB Yoshizawa Michito /  Fukushima Takanori /  Akita Munetaka /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita /  Motokura Ken /  Yamaguchi Takeo /  Tamaki Takanori Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A465 Advanced Bioinorganic Chemistry I Kuwata Shigeki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/21
CAP.A461 Advanced Solid State Chemistry I Ohtomo Akira Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A466 Advanced Bioinorganic Chemistry II Kuwata Shigeki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A462 Advanced Solid State Chemistry II Ohtomo Akira Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.I402 Scope of Chemical Science and Engineering IIB Imaoka Takane /  Fukushima Takanori /  Hara Masahiko /  Nomura Junko /  Shoji Yoshiaki /  Waki Keiko /  Motokura Ken /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita /  Yamamoto Kimihisa Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A423 Advanced Organic Synthesis I Ito Shigekazu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/9/24
CAP.A424 Advanced Organic Synthesis II Ito Shigekazu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.C411 Chemical Engineering for Advanced Materials and Chemicals Processing I Kubouchi Masatoshi /  Tago Teruoki /  Ihara Manabu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.C431 Chemical Engineering for Advanced Materials and Chemicals Processing II