School of Environment and Society|14 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
MAT.C404 Physics and Chemistry of Semiconductors Majima Yutaka /  Hiramatsu Hidenori Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
3Q
2021/3/19 2021/9/30
MAT.P401 Organic Optical Materials physics Ishikawa Ken Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
2Q
  2021/6/10
ENR.A407 Energy system theory 大岡山 Suekane Tetsuya /  Yamada Akira /  Obara Toru /  Kawabe Kenichi /  Tokimatsu Koji /  Otomo Junichiro Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
3Q
2021/8/16 2021/3/15
ENR.A401 Interdisciplinary scientific principles of energy 1 大岡山 Shimura Masayasu /  Tago Teruoki /  Ihara Manabu /  Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
ENR.A408 Economy of energy system Tokimatsu Koji /  Hanaoka Shinya /  Nishikizawa Shigeo /  Kajikawa Yuya /  Goto Mika /  Eto Ryo Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
4Q
2021/9/29 2021/3/15
ENR.A402 Interdisciplinary scientific principles of energy 2 大岡山 Arai Hajime /  Ihara Manabu /  Koshihara Shinya /  Okimoto Yoichi /  Otomo Junichiro /  Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
TIM.D516 Entrepreneurship and Business Development I Sengoku Shintaro Graduate major in Technology and Innovation Management 2021
3Q
2021/3/19 2021/10/27
TIM.D517 Entrepreneurship and Business Development II Sengoku Shintaro Graduate major in Technology and Innovation Management 2021
4Q
2021/3/19 2021/9/10
ENR.A402 Interdisciplinary scientific principles of energy 2 すずかけ Arai Hajime /  Yamada Akira /  Kitamura Fusao /  Hirayama Masaaki /  Koshihara Shinya /  Okimoto Yoichi /  Otomo Junichiro /  Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
ENR.A401 Interdisciplinary scientific principles of energy 1 すずかけ Shimura Masayasu /  Tago Teruoki /  Ihara Manabu /  Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
MAT.C401 Advanced Course of Dielectric and Ferroelectric Materials Tsurumi Takaaki /  Hoshina Takuya /  Kobayashi Takeshi /  Kurimura Sunao Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
4Q
2021/9/7 2021/3/15
TIM.B411 Innovation Management II Tsujimoto Masaharu /  Sengoku Shintaro /  Kajikawa Yuya Graduate major in Technology and Innovation Management 2021
2Q
2021/4/5 2021/8/6
EEE.P451 Plasma Engineering Akatsuka Hiroshi /  Okino Akitoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/4/7 2021/4/7
ENR.J409 Introduction to Intellectual Property System Yoshimoto Mamoru Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
3Q
2021/3/19 2021/9/30
MAT.P491 Materials Engineering and Ecology Yamamoto Kayoko /  Ishii Satoko /  Kunioka Masao /  Yoshida Kazuo /  Saito Satoshi /  Suwa Yorimasa /  Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
2Q
2021/5/6 2021/3/15
ENR.B430 Advanced Science and Technology in Energy and Environment Okuno Yoshihiro /  Ichikawa Nagayoshi /  Kaneda Takeshi /  Kuse Rie /  Sakuwa Toru /  Sato Iku /  Tanigawa Kiyoshi /  Tezuka Hiroyuki /  Tomita Hitoshi /  Nakayama Sumie /  Hashizume Yoshihiro /  Haraikawa Hiroki /  Masada Junichiro /  Yoshimura Yoshitake Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.P413 Soft Materials Functional Chemistry Hayakawa Teruaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
NCL.N403 Nuclear Materials and Structures Kobayashi Yoshinao /  Yoshida Katsumi Graduate major in Nuclear Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.E401 Environment Preservation and Chemical Safety I Tanaka Hiroshi /  Kuwata Shigeki /  Matsushita Nobuhiro /  Yoshizawa Michito /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Tokita Masatoshi /  Inagi Shinsuke /  Ono Kosuke /  Yamazaki Masakazu /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
MAT.P403 Soft Materials Physics Vacha Martin Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
3Q
2021/9/13 2021/3/15
MAT.P404 Soft Materials Functional Physics Hayamizu Yuhei Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials b Nakamura Yoshio /  Shi Ji Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
1-2Q
2021/4/27 2021/3/15
MAT.P422 Organic Materials Design Ougizawa Toshiaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.I416 Catalysis for the Environmental Issues Yokoi Toshiyuki /  Nomura Junko /  Motokura Ken /  Manaka Yuichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
2021/4/6 2021/3/15
MAT.P426 Thermal Properties of Materials Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
4Q
2021/4/6 2021/3/15
ENR.A405 Interdisciplinary Energy Materials Science 1 大岡山 Matsuda Akifumi /  Ihara Manabu /  Mori Takehiko /  Maeda Kazuhiko /  Ueda Mitsutoshi /  Shimizu Ryota Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
3Q
2021/10/5 2021/3/15
HCB.M463 Introduction to Biomedical Instrumentation Yagi Tohru Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
3Q
2021/9/7 2021/3/15
EEE.E201 Electricity and Magnetism I Kodera Tetsuo /  Hirokawa Jiro Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/4/5 2021/3/15
ENR.J407 Soft Materials Design Matsumoto Hidetoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials a Sone Masato /  Sannomiya Takumi Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
4Q
2021/4/27 2021/3/15
MAT.C504 Functional Devices Kitamoto Yoshitaka /  Funakubo Hiroshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
2Q
2021/9/17 2021/3/15
ENR.A403 Interdisciplinary principles of energy devices 1 大岡山 Hagiwara Makoto /  Hanamura Katsunori /  Fujita Hideaki /  Suekane Tetsuya /  Mori Shinsuke /  Okawa Seiji Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.E521 Scientific Ethics Iida Toshiyuki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
2021/5/14 2021/3/15
ENR.L401 Mechanical-to-electrical energy conversion Fujita Hideaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/5/7
EEE.C441 VLSI Technology I Wakabayashi Hitoshi /  Kakushima Kuniyuki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/4/19
ENR.A403 Interdisciplinary principles of energy devices 1 すずかけ Hagiwara Makoto /  Suekane Tetsuya /  Okuno Yoshihiro /  Mori Shinsuke /  Okawa Seiji Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
MAT.M407 Advanced Solid State Physics b Iwamoto Mitsumasa Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.C402 Quantum Physics in Optical Response of Materials Nakamura Kazutaka Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.P492 Advanced Course in Organic Polymer Science Michinobu Tsuyoshi /  Numata Keiji /   /  Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MEC.J431 Ultra-precision Measurement Yoshioka Hayato /  Hatsuzawa Takeshi /  Hara Seiichiro Graduate major in Mechanical Engineering 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.P414 Soft Materials Function Michinobu Tsuyoshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
ENR.A404 Interdisciplinary principles of energy devices 2 大岡山 Wada Hiroyuki /  Ihara Manabu /  Miyajima Shinsuke /  Sasabe Takashi /  Otomo Junichiro /  Hirayama Masaaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
MEC.J432 Mechanism and Control for Ultra-precision Motion Shinshi Tadahiko Graduate major in Mechanical Engineering 2021
4Q
2021/9/13 2021/3/15
EEE.S451 Wireless Communication Engineering Sakaguchi Kei /  Tran Gia Khanh Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
2Q
2021/4/8 2021/3/15
CAP.T532 Advanced Catalytic Reactions Yokoi Toshiyuki /  Nomura Junko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
4Q
  2021/3/15
ENR.A405 Interdisciplinary Energy Materials Science 1 すずかけ Matsuda Akifumi /  Ihara Manabu /  Ueda Mitsutoshi /  Shimizu Ryota Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
3Q
2021/10/5 2021/3/15
MAT.M406 Advanced Microstructure Design of Non-ferrous Materials Kumai Shinji /  Muraishi Shinji /  Kobayashi Equo Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
2Q
2021/5/26 2021/3/15
MEC.F431 Computational Fluid Dynamics Xiao Feng /  Aoki Takayuki /  Onishi Ryo Graduate major in Mechanical Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.P425 Advanced Polymer Science II Kojio Ken /  Tokita Masatoshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MEC.E431 Thermodynamics of Nonequilibrium Systems Murakami Yoichi /  Okuno Yoshihiro Graduate major in Mechanical Engineering 2021
1Q
2021/4/14 2021/3/15
GEG.E404 Technologies for Energy and Resource Utilization Takahashi Fumitake Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2021
1Q
2021/4/8 2021/3/15
EEE.D511 Magnetism and Spintronics Nakagawa Shigeki /  Pham Nam Hai Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
3Q
2021/4/7 2021/9/27
EEE.S401 Advanced Electromagnetic Waves Hirokawa Jiro /  Tomura Takashi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/3/24 2021/3/15
ENR.A404 Interdisciplinary principles of energy devices 2 すずかけ Wada Hiroyuki /  Yamada Akira /  Miyajima Shinsuke /  Otomo Junichiro /  Hirayama Masaaki /  Sasabe Takashi Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
MAT.P421 Organic Materials Functional Design Asai Shigeo Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.A481 Advanced Instrumental Analysis  /  Kasama Takeshi /  Oshima Masaharu /  Hoshino Manabu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
4Q
2021/9/30 2021/3/15
ENR.L410 Introduction to Photovoltaics Miyajima Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
ENR.J406 Organic Electronic Materials Physics Mori Takehiko Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
GEG.P452 Project Design & Management F Tokimatsu Koji /  Kinouchi Tsuyoshi /  Murayama Takehiko /  Nakamura Takashi /  Sato Yuriko /  Nishikizawa Shigeo /  Takahashi Fumitake /  Itsukushima Rei /  Suwanteep Kultip Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2021
4Q
2021/10/25 2021/3/15
EEE.D451 Bipolar Transistors and Compound Semiconductor Devices Miyamoto Yasuyuki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
EEE.G411 Electrical Modeling and Simulation Yamada Akira /  Mori Kenji Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
CHM.B431 Advanced Separation Science Okada Tetsuo /  Fukuhara Gaku Graduate major in Chemistry 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.B434 Advanced Course in Crystal Structure Science Uekusa Hidehiro Graduate major in Chemistry 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.D431 Advanced Bioorganic Chemistry Eguchi Tadashi /  Kudo Fumitaka Graduate major in Chemistry 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.P582 Advanced Polymer Science I Kamigaito Masami /  Satoh Kotaro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
  2021/3/15
CAP.I407 Introduction to Chemical Engineering (Basics) Yamaguchi Takeo /  Tamaki Takanori Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/7 2021/3/15
CAP.I427 Introduction to Polymer Chemistry Tomita Ikuyoshi /  Yamamoto Kimihisa /  Kubo Shoichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/23 2021/3/15
ENR.A406 Interdisciplinary Energy Materials Science 2 大岡山 Matsumoto Hidetoshi /  Ihara Manabu /  Kimura Yoshisato /  Nozaki Tomohiro /  Shimizu Ryota Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
4Q
2021/10/8 2021/3/15
ENR.J408 Energy Conversion Ceramics Materials Miyauchi Masahiro /  Matsuda Akifumi /  Yamaguchi Akira /  Yasuda Kouichi /  Matsushita Sachiko /  Isobe Toshihiro /  John David Baniecki Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
ENR.I420 Advanced Lecture on Crystal Structure and Correlation with Properties of Solids Yashima Masatomo Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/4/9
MEC.C433 Solid Dynamics Inoue Hirotsugu Graduate major in Mechanical Engineering 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
EEE.S461 Optical Communication Systems Uenohara Hiroyuki /  Koyama Fumio Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
4Q
2021/3/24 2021/3/15
EEE.G401 Utilization of Intelligent Information Resources and Patents Yoshii Kazuo /  Iino Hiroaki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
EEE.D401 Fundamentals of Electronic Materials Nakagawa Shigeki /  Sugahara Satoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.E402 Environment Preservation and Chemical Safety II Kuwata Shigeki /  Tanaka Hiroshi /  Matsushita Nobuhiro /  Yoshizawa Michito /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Tokita Masatoshi /  Inagi Shinsuke /  Ono Kosuke /  Yamazaki Masakazu /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.P422 Advanced Polymer Properties Tokita Masatoshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
TIM.B410 Innovation Management I Tsujimoto Masaharu /  Sengoku Shintaro /  Kajikawa Yuya Graduate major in Technology and Innovation Management 2021
1Q
2021/4/5 2021/3/15
ENR.K450 Advanced course of combustion physics Kosaka Hidenori /  Tanahashi Mamoru /  Shimura Masayasu /  Minamoto Yuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
ENR.K440 Advanced course of radiation transfer Hanamura Katsunori Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
3Q
2021/9/5 2021/3/15
CHM.C401 Basic Concepts of Physical Chemistry Ohshima Yasuhiro /  Yamazaki Masakazu /  Koshihara Shinya /  Kitajima Masashi /  Okimoto Yoichi /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Nishino Tomoaki Graduate major in Chemistry 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.C405 Advanced Course of Instrumental Analysis for Materials Matsushita Nobuhiro /  Fukunaga Keiichi /  Nakajima Yuhei /  Yokoyama Takaomi /  Ikita Konomi /  Muraya Naoki /  Matsushima Hideki /  Sueyoshi Takashi /  Utsumi Hiroaki /  Nakai Yumi /  Sato Takaya /  Kinugasa Genki /  Arii Tadashi /  Konya Takayuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.A401 Scope of Chemical Science and Engineering IA Ohtomo Akira /  Hitosugi Taro /  Yamanaka Ichiro /  Kuwata Shigeki /  Takao Toshiro /  Tanaka Katsunori Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/7 2021/3/15
CAP.A402 Scope of Chemical Science and Engineering IIA Tanaka Ken /  Murahashi Tetsuro /  Ito Shigekazu /  Shimizu Ryota /  Tanaka Hiroshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
  2021/3/15
CAP.A423 Advanced Organic Synthesis I Ito Shigekazu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.P421 Special Lecture on Characterization of Polymer Structures and Properties Ando Shinji Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MEC.G432 Metalforming Yoshino Masahiko /  Ohtake Naoto Graduate major in Mechanical Engineering 2021
3Q
2021/9/13 2021/3/15
MEC.D431 Advanced Sound and Vibration Measurement Matsumura Shigeki Graduate major in Mechanical Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
GEG.P451 Project Design & Management S Hanaoka Shinya /  Takada Jun-Ichi /  Yamaguchi Shinobu /  Takagi Hiroshi /   /  Choi Sunkyung Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
EEE.P461 Pulsed Power Technology Takeuchi Nozomi /  Zen Shungo Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
3Q
2021/4/7 2021/3/15
ENR.B431 Recent technologies of fuel cells, solar cells butteries and energy system Ihara Manabu /  Hirayama Masaaki /  Miyajima Shinsuke /  Maeda Kazuhiko /  Sasabe Takashi /  Tamaki Takanori /  Matsumoto Hidetoshi /  Kodera Tetsuo Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
2Q
2021/6/21 2021/3/15
CHM.A447 Recent Progress in Chemistry VII  /   /   /  Fujii Kotaro /  Zhang Wenrui /  Yashima Masatomo Graduate major in Chemistry 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.I438 Functionalized Nano-Materials Chemistry I Hara Masahiko /  Nomura Junko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
  2021/3/15
CAP.I437 Introduction to Polymer Physical Properties Shishido Atsushi /  Imaoka Takane Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
2021/9/5 2021/3/15
CAP.A464 Advanced Molecular Design of Metal Complexes II Murahashi Tetsuro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
4Q
  2021/3/15
ENR.K580 Leading edge energy technology Hirai Shuichiro /  Suekane Tetsuya Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
ENR.L530 Advanced functional electron devices Hatano Mutsuko /  Kodera Tetsuo Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
4Q
2021/10/4 2021/3/15
MEC.F532 Rarefied Gas Dynamics Inoue Takayoshi Graduate major in Mechanical Engineering 2021
3Q
2021/10/4 2021/3/15
MEC.M433 Space Systems Analysis A Furuya Hiroshi Graduate major in Mechanical Engineering 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
ICT.H507 Virtual Reality and Interaction Hasegawa Shoichi Graduate major in Information and Communications Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
EEE.D551 Nano-Structure Devices Watanabe Masahiro /  Ishibashi Kouji Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
4Q
2021/4/6 2021/3/15
MEC.F201 Fundamentals of Fluid Mechanics Suekane Tetsuya /  Tanahashi Mamoru /  Hanamura Katsunori /  Aoki Takayuki /  Onishi Ryo Undergraduate major in Mechanical Engineering 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MEC.E201 Thermodynamics (Mechanical Engineering) A Murakami Yoichi /  Hirai Shuichiro /  Sasabe Takashi /  Okawa Seiji Undergraduate major in Mechanical Engineering 2021
2Q
2021/5/24 2021/5/19
MAT.C408 Advanced Course of Surface Chemistry on Inorganic Materials Nakajima Akira /  Matsushita Sachiko Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/9 2021/3/15
MAT.M403 Environmental Degradation of Materials Tada Eiji Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.M426 Transport Phenomena at High Temperature - Momentum and Heat Flow - Hayashi Miyuki /  Kawamura Kenichi /  Susa Masahiro /  Kobayashi Yoshinao /  Ueda Mitsutoshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
2Q
  2021/3/15
CAP.I401 Scope of Chemical Science and Engineering IB Yoshizawa Michito /  Fukushima Takanori /  Akita Munetaka /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita /  Yamaguchi Takeo /  Tamaki Takanori Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.P581 Advanced Polymer Processing Itaya Hiroharu /  Sakakida Hiroshi /  Konishi Gennichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/4/2
CAP.I445 Functionalized Nano-Materials Chemistry II Hara Masahiko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
4Q
  2021/3/15
CAP.I420 Advanced Supramolecular Science Fukushima Takanori /  Yoshizawa Michito Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
  2021/3/15
CAP.T432 Advanced Organometallic Chemistry and Catalysis II Tanaka Ken Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
4Q
  2021/3/15
CAP.C441 Transport Phenomena and Operation Yoshikawa Shiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.A463 Advanced Molecular Design of Metal Complexes I Murahashi Tetsuro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
  2021/3/15
SHS.P441 Graduate Lecture in Politics, Law and Administration S1A Kaneko Hironao Graduate major in Social and Human Sciences 2021
1Q
2021/3/19 2021/5/15
ENR.H411 Topics in Applied Electrochemistry Kitamura Fusao /  Waki Keiko /  Hirayama Masaaki /  Nakamura Jiro Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
4Q
2021/10/8 2021/3/15
ENR.H415 Introduction to Organic Electrochemistry Inagi Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
3Q
2021/9/29 2021/3/15
ENR.J401 Advanced Metal Physics Shi Ji /  Nakamura Yoshio Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
3Q
  2021/3/15
MEC.H433 Mechatronics Device and Control Yamaura Hiroshi Graduate major in Mechanical Engineering 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MEC.H434 Advanced Course of Actuator Engineering Suzumori Koichi /  Yoshida Kazuhiro Graduate major in Mechanical Engineering 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MEC.H431 Advanced Mechanical Elements Iwatsuki Nobuyuki Graduate major in Mechanical Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MEC.E432 Properties of Solid Materials Murakami Yoichi /  Fushinobu Kazuyoshi Graduate major in Mechanical Engineering 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MEC.C431 Mechanics of Composite Materials Todoroki Akira Graduate major in Mechanical Engineering 2021
2Q
2021/5/25 2021/3/15
EEE.D501 Dielectric Property and Organic Devices Manaka Takaaki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
3Q
2021/4/7 2021/3/15
EEE.P421 Advanced Electric Power Engineering  /  Kitabatake Nobuaki /  Oana Hideaki /   /  Yanase Toru /   /   /  Hoshina Yoshikazu /  Nagata Masaki /  Kawabe Kenichi /  Ohno Noriko Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/4/7 2021/3/15
MTH.U213 Applied Mathematics for Engineers Ila Takiguchi Takashi Undergraduate major in Mathematics 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.A448 Recent Progress in Chemistry VIII Maeda Satoshi /  Yamazaki Masakazu Graduate major in Chemistry 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.B433 Catalytic Chemistry on Solid Surface Komatsu Takayuki Graduate major in Chemistry 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
ENR.H450 Environmentally-Friendly Polymer Chemistry Satoh Kotaro Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
4Q
2021/9/29 2021/3/15
TSE.A311 Introduction to Nuclear Engineering Obara Toru /  Oguri Yoshiyuki /  Akatsuka Hiroshi /  Kikura Hiroshige /  Katabuchi Tatsuya /  Tsutsui Hiroaki Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2021
4Q
2021/10/11 2021/3/15
MAT.M409 Thermodynamics for Phase Equilibria Sone Masato /  Tahara Masaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
1Q
2021/9/21 2021/3/15
CAP.A465 Advanced Bioinorganic Chemistry I Kuwata Shigeki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.I426 Introduction to Polymer Science Tomita Ikuyoshi /  Imaoka Takane Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/6/14 2021/3/15
CAP.P411 Advanced Polymer Synthesis Ishizone Takashi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
ENR.H403 Advanced Electrochemistry I Arai Hajime /  Kitamura Fusao /  Hirayama Masaaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/7 2021/3/15
ENR.J402 Physical Chemistry for High Temperature Processes -Thermodynamics- Susa Masahiro /  Kobayashi Yoshinao /  Kawamura Kenichi /  Hayashi Miyuki /  Ueda Mitsutoshi /  Fukushima Aya Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
ENR.J403 Physical Chemistry for High Temperature Processes -Smelting and Refining Processes- Susa Masahiro /  Kobayashi Yoshinao /  Kawamura Kenichi /  Hayashi Miyuki /  Ueda Mitsutoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/12 2021/3/15
CHM.A431 Laboratory Training of Synchrotron Radiation Science Kitajima Masashi Graduate major in Chemistry 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MEC.N633 Special Lecture in MEC D3 Ishida Tadashi /  Okada Masafumi /  Shimura Masayasu Graduate major in Mechanical Engineering 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.E412 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering II Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/9/30 2021/3/15
ESD.D404 Design of Medical and Welfare Device Hijikata Wataru Graduate major in Engineering Sciences and Design 2021
3Q
2021/9/29 2021/3/15
MAT.C502 Advanced Course of Material Development I Segawa Hiroyo /  Okada Kazuki /  Hoshina Takuya Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.C400 Crystals Science Oba Fumiyasu Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.C411 Chemical Engineering for Advanced Materials and Chemicals Processing I Kubouchi Masatoshi /  Tago Teruoki /  Ihara Manabu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/22 2021/3/15
CAP.C531 Advanced Chemical Equipment Design Kubouchi Masatoshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
  2021/3/15
CAP.C423 Computational Fluid Dynamics Okawara Shinichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/22 2021/3/15
CAP.C421 Advanced Energy Transfer Operation Sekiguchi Hidetoshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/22 2021/3/15
CAP.E422 Presentation Practice Hara Masahiko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
4Q
  2021/3/15
CAP.C412 Process Systems Engineering Matsumoto Hideyuki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/22 2021/3/15
CAP.I423 Advanced Organic Materials Chemistry Fukushima Takanori /  Shoji Yoshiaki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.A441 Advanced Electrochemistry I Yamanaka Ichiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/5/10 2021/3/15
CAP.A442 Advanced Electrochemistry II Yamanaka Ichiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/5/10 2021/3/15
CAP.I481 Introduction to the Frontiers of Environmental Chemistry I Suzuki Yaeko /  Yamada Keita /  Toyoda Sakae Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
UDE.D442 Comfortable Built Environment Yanagisawa Jun /  Ishida Kentaro /  Nasu Satoshi Graduate major in Urban Design and Built Environment 2021
1Q
2021/3/25 2021/4/1
ENR.K430 Advanced course of turbulent flow and control Tanahashi Mamoru /  Shimura Masayasu Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MEC.M532 Space Systems and Missions Iwata Takanori /  Noda Atsushi /  Ozawa Satoru /  Matunaga Saburo Graduate major in Mechanical Engineering 2021
3Q
2021/9/29 2021/3/15
EEE.D411 Semiconductor Physics Yamada Akira Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
2Q
2021/4/7 2021/3/15
ENR.I410 Optical properties of solids Koshihara Shinya /  Okimoto Yoichi Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.C403 Advanced Course of Ceramic Thin Film Technology Katase Takayoshi /  Azuma Yasuo /  Funakubo Hiroshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.A461 Advanced Solid State Chemistry I Ohtomo Akira Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.I402 Scope of Chemical Science and Engineering IIB Imaoka Takane /  Fukushima Takanori /  Hara Masahiko /  Nomura Junko /  Shoji Yoshiaki /  Waki Keiko /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita /  Yamamoto Kimihisa Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
2021/9/5 2021/3/15
CAP.C432 Physico-Chemical Property Analysis in Chemical Engineering Taniguchi Izumi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.C424 Advanced Reaction Process Engineering Tago Teruoki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/22 2021/3/15
CAP.T431 Advanced Organometallic Chemistry and Catalysis I Tanaka Ken Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
  2021/3/15
CAP.I419 Analytical Techniques for Environmental Chemistry Toyoda Sakae /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.I405 Environmental Chemistry Toyoda Sakae /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
ESD.H401 Disciplined Entrepreneurship Tou Yuji /  Ho Bach Quang Graduate major in Engineering Sciences and Design 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
ENR.H404 Advanced Electrochemistry II Arai Hajime /  Kitamura Fusao /  Hirayama Masaaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/7 2021/3/15
ENR.J405 Microstructure Evolution and Diffusion in Metals Kimura Yoshisato /  Nakada Nobuo Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MEC.G431 Mechanical Processing Yoshioka Hayato /  Tanaka Tomohisa /  Hirata Atsushi Graduate major in Mechanical Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MEC.E433 Advanced Thermal-Fluids Measurement Kikura Hiroshige /  Saito Takushi Graduate major in Mechanical Engineering 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
GEG.S402 The economics and systems analysis of environment, resources and technology Tokimatsu Koji Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2021
4Q
2021/9/29 2021/3/15
EEE.C442 VLSI Technology II Wakabayashi Hitoshi /  Dosho Shiro /  Tokgoz Korkut Kaan Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
2Q
2021/6/2 2021/3/15
CHM.A449 Recent Progress in Chemistry IX Iwabuchi Yoshiharu /  Ohmori Ken Graduate major in Chemistry 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
EEE.E211 Electromagnetic Fields and Waves Hirokawa Jiro /  Nishikata Atsuhiro Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
3Q
2021/9/30 2021/3/15
MAT.C503 Advanced Course of Material Development II Kawaji Hitoshi /  Azuma Masaki /  Matsuda Akifumi /  Das Hena Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
2Q
  2021/3/15
MAT.P402 Soft Materials Physical Chemistry Ouchi Yukio Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.A466 Advanced Bioinorganic Chemistry II Kuwata Shigeki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.A462 Advanced Solid State Chemistry II Ohtomo Akira Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.A521 Advanced Molecular Design for Organic Synthesis I Tanaka Hiroshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
2021/4/7 2021/3/15
CAP.C542 Fine Particle Engineering Taniguchi Izumi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.P511 Advanced Polymer Reactions Otsuka Hideyuki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.I417 Introduction to Chemical Engineering (Unit Operation) Waki Keiko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
2021/9/29 2021/3/15
CAP.E411 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/9/30 2021/3/15
CAP.P522 Advanced Polymer Structures Furuya Hidemine Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CVE.N601 Frontiers in Civil Engineering Academic Supervisor  /  Fujii Manabu /  Kanae Shinjiro /  Seo Toru /  Yoshimura Chihiro /  Sasaki Eiichi /  Chijiwa Nobuhiro /  Takemura Jiro /  Seto Rie /  Kitazume Masaki /  Takahashi Akihiro Graduate major in Civil Engineering 2021
3Q
2021/9/29 2021/9/28
ESD.F404 Affective Engineering / Emotional Design Fujii Haruyuki /  Yuval Kahlon Graduate major in Engineering Sciences and Design 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
ENR.H406 Advanced Inorganic Materials Chemistry II Waki Keiko /  Hirayama Masaaki /  Suzuki Kota Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/7 2021/3/15
CHM.C431 Advanced Physical Chemistry Ohshima Yasuhiro /  Yamazaki Masakazu /  Kitajima Masashi /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Nishino Tomoaki Graduate major in Chemistry 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.B401 Basic Concepts of Inorganic Chemistry Kawano Masaki /  Kawaguchi Hiroyuki /  Ishitani Osamu /  Komatsu Takayuki /  Yashima Masatomo /  Uekusa Hidehiro /  Maeda Kazuhiko Graduate major in Chemistry 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MEC.N631 Special Lecture in MEC D1 Onishi Ryo /  Matsuura Daisuke /  Yagi Tohru Graduate major in Mechanical Engineering 2021
1Q
2021/4/7 2021/3/15
MEC.G531 Precision Manufacturing Processes Hirata Atsushi /  Aono Yuko /  Yoshioka Hayato Graduate major in Mechanical Engineering 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
EEE.P501 Magnetic Levitation and Magnetic Suspension Chiba Akira Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
3Q
2021/9/9 2021/3/15
MEC.D201 Mechanical Vibrations A Okuma Masaaki /  Iwatsuki Nobuyuki /  Yamaura Hiroshi /  Matsumura Shigeki /  Nakano Yutaka /  Takahara Hiroki Undergraduate major in Mechanical Engineering 2021
3Q
2021/10/4 2021/3/15
MAT.C500 Advanced Course of Materials Optics Yano Tetsuji /  Matsushita Nobuhiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
1Q