School of Environment and Society|10 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
EEE.E202 Electricity and Magnetism II Nishiyama Nobuhiko /  Uenohara Hiroyuki Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/8/15
SHS.P441 Graduate Lecture in Politics, Law and Administration S1A Kaneko Hironao Graduate major in Social and Human Sciences 2020
1Q
2020/9/18 2020/6/27
MEC.E432 Properties of Solid Materials Murakami Yoichi /  Fushinobu Kazuyoshi Graduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.H434 Advanced Course of Actuator Engineering Suzumori Koichi /  Yoshida Kazuhiro Graduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.J409 Introduction to Intellectual Property System Yoshimoto Mamoru Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.G432 Metalforming Yoshino Masahiko /  Ohtake Naoto Graduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P401 Organic Optical Materials physics Ishikawa Ken Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/9/14
MEC.C433 Solid Dynamics Inoue Hirotsugu Graduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.H433 Mechatronics Device and Control Yamaura Hiroshi Graduate major in Mechanical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M407 Advanced Solid State Physics a Nakatsuji Kan /  Gohda Yoshihiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.J432 Mechanism and Control for Ultra-precision Motion Shinshi Tadahiko Graduate major in Mechanical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.J431 Ultra-precision Measurement Yoshioka Hayato /  Hatsuzawa Takeshi /  Hara Seiichiro /  Yoshida Takako Graduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.K450 Advanced course of combustion physics Kosaka Hidenori /  Tanahashi Mamoru /  Shimura Masayasu Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.E433 Advanced Thermal-Fluids Measurement Kikura Hiroshige /  Saito Takushi Graduate major in Mechanical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P403 Soft Materials Physics Vacha Martin Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C400 Crystals Science Oba Fumiyasu Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.P581 Advanced Polymer Processing Itaya Hiroharu /  Sakakida Hiroshi /  Saito Reiko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/6/29
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials a Sone Masato /  Sannomiya Takumi Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.K440 Advanced course of radiation transfer Hanamura Katsunori Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.E521 Scientific Ethics Iida Toshiyuki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.I331 Mechatronics (Mechanical Engineering) Suzumori Koichi /  Iwatsuki Nobuyuki /  Endo Gen Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.E610 Academic Writing A Cross Jeffrey Scott Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.D201 Mechanical Vibrations A Okuma Masaaki /  Iwatsuki Nobuyuki /  Yamaura Hiroshi /  Matsumura Shigeki /  Nakano Yutaka /  Takahara Hiroki Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.I211 Robot Kinematics Takeda Yukio /  Suzumori Koichi /  Sugahara Yusuke Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.M464 Introduction to Neural Engineering Yagi Tohru Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.E201 Electricity and Magnetism I Kodera Tetsuo /  Hirokawa Jiro Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/25
MAT.P422 Organic Materials Design Ougizawa Toshiaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C404 Physics and Chemistry of Semiconductors Majima Yutaka /  Hiramatsu Hidenori Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
MAT.P413 Soft Materials Functional Chemistry Hayakawa Teruaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.C318 Introduction to Engineering Design and Management of Technology Saijo Miki /  Saito Shigeki /  Inaba Kazuaki /  Ohashi Takumi /  Goto Mika /  Nakamaru Mayuko /  Sengoku Shintaro /  Tsujimoto Masaharu /  Taoka Yuki Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/9/18
MAT.P491 Materials Engineering and Ecology Yamamoto Kayoko /  Ishii Satoko /  Kunioka Masao /  Yoshida Kazuo /  Saito Satoshi /  Suwa Yorimasa /  Helmut Winterling /  Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
TIM.D516 Entrepreneurship and Business Development I Sengoku Shintaro /  Suematsu Chihiro Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.P501 Magnetic Levitation and Magnetic Suspension Chiba Akira Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C405 Advanced Course of Instrumental Analysis for Materials Matsushita Nobuhiro /  Fukunaga Keiichi /  Asahina Shunsuke /  Yokoyama Takaomi /  Ikita Konomi /  Muraya Naoki /  Matsushima Hideki /  Sueyoshi Takashi /  Utsumi Hiroaki /  Nakai Yumi /  Sato Takaya /  Kinugasa Genki /  Arii Tadashi /  Konya Takayuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
MEC.F431 Computational Fluid Dynamics Xiao Feng /  Aoki Takayuki Graduate major in Mechanical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.T531 Advanced Catalytic Reactions I Nomura Junko /  Motokura Ken Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.F432 Principles of Construction Management Hasegawa Atsushi /  Matsukawa Keisuke /  Hiraishi Kazuaki /  Maeda Yasuyoshi /  Koizumi Yukihiro /  Takesue Naoki /  Maki Kotaro /  Fukuda Daisuke Graduate major in Civil Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.G211 Mechanical Materials Yoshino Masahiko /  Akasaka Hiroki /  Yamamoto Takatoki /  Yamazaki Takahisa /  Aono Yuko Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.A311 Introduction to Nuclear Engineering Oguri Yoshiyuki /  Obara Toru /  Iio Shunji /  Akatsuka Hiroshi /  Kikura Hiroshige /  Katabuchi Tatsuya Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
MAT.P414 Soft Materials Function Michinobu Tsuyoshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C401 Advanced Course of Dielectric and Ferroelectric Materials Tsurumi Takaaki /  Hoshina Takuya /  Kobayashi Takeshi /  Kurimura Sunao Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P426 Thermal Properties of Materials Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.J402 Physical Chemistry for High Temperature Processes -Thermodynamics- Susa Masahiro /  Kobayashi Yoshinao /  Kawamura Kenichi /  Hayashi Miyuki /  Ueda Mitsutoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.E431 Thermodynamics of Nonequilibrium Systems Murakami Yoichi /  Okuno Yoshihiro Graduate major in Mechanical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.A337 Basic Nuclear Engineering 1 Obara Toru Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/8/6
MEC.F201 Fundamentals of Fluid Mechanics Hanamura Katsunori /  Suekane Tetsuya /  Tanahashi Mamoru /  Xiao Feng /  Aoki Takayuki Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P404 Soft Materials Functional Physics Hayamizu Yuhei Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.J406 Organic Electronic Materials Physics Mori Takehiko Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/22
EEE.P461 Pulsed Power Technology Takeuchi Nozomi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.P451 Plasma Engineering Akatsuka Hiroshi /  Okino Akitoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials b Nakamura Yoshio /  Shi Ji Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.H415 Introduction to Organic Electrochemistry Tomita Ikuyoshi /  Inagi Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.J407 Soft Materials Design Matsumoto Hidetoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.S451 Wireless Communication Engineering Sakaguchi Kei /  Tran Gia Khanh Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/7/13
CAP.I417 Introduction to Chemical Engineering (Unit Operation) Waki Keiko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
SHS.M461 Graduate Methodologies in Cognition, Mathematics and Information S1 Inohara Takehiro Graduate major in Social and Human Sciences 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/5/1
ENR.E611 Academic Writing B Cross Jeffrey Scott Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
GEG.P411 Project Evaluation for Sustainable Society Hanaoka Shinya Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A402 Scope of Chemical Science and Engineering IIA Tanaka Ken /  Murahashi Tetsuro /  Ito Shigekazu /  Tanaka Hiroshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
CAP.I423 Advanced Organic Materials Chemistry Fukushima Takanori /  Shoji Yoshiaki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ESD.H401 Disciplined Entrepreneurship Tou Yuji Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
2Q
  2020/3/24
MEC.G311 Introduction to Manufacturing Engineering Hirata Atsushi /  Akasaka Hiroki /  Ohtake Naoto /  Yamamoto Takatoki /  Yamazaki Takahisa /  Sato Chiaki /  Yoshino Masahiko /  Tanaka Tomohisa /  Aono Yuko Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.D402 Transportation Network Analysis Asakura Yasuo Graduate major in Civil Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
ESD.A401 Engineering Design Challenge Inaba Kazuaki /  Yoshida Kazuhiro /  Matsumura Shigeki /  Kurabayashi Daisuke /  Kitazume Masaki /  Saijo Miki /  Fujii Haruyuki /  Saito Shigeki /  Sakamoto Hiraku Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/22
ENR.J401 Advanced Metal Physics Shi Ji /  Nakamura Yoshio Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CHM.C432 Advanced Quantum Chemistry Ohshima Yasuhiro /  Yamazaki Masakazu /  Kitajima Masashi /  Nishino Tomoaki Graduate major in Chemistry 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.D451 Bipolar Transistors and Compound Semiconductor Devices Miyamoto Yasuyuki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/24
ESD.H405 Product Design and Development Nagahama Masahiko Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
TIM.A536 Investments in securities I Doi Kazuto /  Nakamaru Mayuko Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
3Q
  2020/7/21
MAT.C504 Functional Devices Kitamoto Yoshitaka /  Funakubo Hiroshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.G531 Precision Manufacturing Processes Hirata Atsushi /  Aono Yuko /  Yoshioka Hayato Graduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
GEG.I501 Coastal Disaster Mitigation for Engineers and Planners Takagi Hiroshi Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.S461 Optical Communication Systems Uenohara Hiroyuki /  Koyama Fumio Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ESD.D506 Application of Systems Engineering Sakamoto Hiraku /  Akita Daisuke Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
3Q
  2020/3/24
LST.A208 Molecular Biology I Yamaguchi Yuki /  Kajikawa Masaki /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/31
MAT.M403 Environmental Degradation of Materials Nishikata Atsushi /  Tada Eiji Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
UDE.E506 Numerical Simulation of Environments Asawa Takashi /  Nakamura Takashi /  Kanae Shinjiro /  Kobayashi Hideki /  Matsuoka Masashi /  Okaze Tsubasa Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
3Q
  2020/3/24
ESD.H406 Marketing Science Kambe Masahiko Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A202 Architectural Design and Drawing II Yasuda Koichi /  Osaragi Toshihiro /  Fujii Haruyuki /  Nasu Satoshi /  Shiozaki Taishin /  Oki Takuya Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.I437 Introduction to Polymer Physical Properties II Shishido Atsushi /  Nagai Keiji /  Imaoka Takane Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
EEE.D511 Magnetism and Spintronics Nakagawa Shigeki /  Pham Nam Hai Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.D501 Dielectric Property and Organic Devices Manaka Takaaki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.F331 Advanced Fluid Mechanics Yoshida Kazuhiro /  Kikura Hiroshige /  Kondo Masatoshi Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M407 Advanced Solid State Physics b Iwamoto Mitsumasa Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A401 Scope of Chemical Science and Engineering IA Ohtomo Akira /  Hitosugi Taro /  Yamanaka Ichiro /  Kuwata Shigeki /  Takao Toshiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/27
CAP.E401 Environment Preservation and Chemical Safety I Tanaka Hiroshi /  Kuwata Shigeki /  Matsushita Nobuhiro /  Motokura Ken /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Tokita Masatoshi /  Inagi Shinsuke /  Kudo Fumitaka /  Nishino Tomoaki /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Ishiyama Chiemi /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.I416 Catalysis for the Environmental Issues Motokura Ken /  Manaka Yuichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.I426 Introduction to Polymer Science Tomita Ikuyoshi /  Imaoka Takane Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.J408 Energy Conversion Ceramics Materials Miyauchi Masahiro /  Matsuda Akifumi /  Yamaguchi Akira /  Yasuda Kouichi /  Matsushita Sachiko /  Isobe Toshihiro /  John David Baniecki Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.N403 Nuclear Materials and Structures Kobayashi Yoshinao /  Yoshida Katsumi Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CHM.B434 Advanced Course in Crystal Structure Science Uekusa Hidehiro Graduate major in Chemistry 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ESD.E405 Entrepreneurship and fundraising Saijo Miki /  Ohashi Takumi /  Kaneko Daisuke /  Ejiri Keiko Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
GEG.S413 Science Media and Communication for Development, Environment and Society Nohara Kayoko /  Andrews Eden Mariquit /  Salani Giorgio Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2020
3Q
  2020/7/29
EEE.P331 High Voltage Engineering Takeuchi Nozomi /  Akatsuka Hiroshi Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M406 Advanced Microstructure Design of Non-ferrous Materials Kumai Shinji /  Muraishi Shinji /  Kobayashi Equo Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/6/5
CAP.I402 Scope of Chemical Science and Engineering IIB Imaoka Takane /  Fukushima Takanori /  Hara Masahiko /  Nomura Junko /  Shoji Yoshiaki /  Waki Keiko /  Motokura Ken /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita /  Yamamoto Kimihisa Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.E402 Environment Preservation and Chemical Safety II Kuwata Shigeki /  Tanaka Hiroshi /  Matsushita Nobuhiro /  Motokura Ken /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Tokita Masatoshi /  Inagi Shinsuke /  Ono Kosuke /  Fukuhara Gaku /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.M401 Civil Engineering Analysis Hirose Sohichi /  Bui Tinh Quoc Graduate major in Civil Engineering 2020
3Q
2020/6/7 2020/3/24
CVE.C402 Stability Problems in Geotechnical Engineering Takahashi Akihiro /  Kitazume Masaki /  Takemura Jiro Graduate major in Civil Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
TIM.B410 Innovation Management I Fujimura Shuzo Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
1Q
  2020/3/24
ESD.F403 UX / Interaction Design Nishida Yoshifumi /  Senoo Dai Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CHM.D433 Advanced Organometallic Chemistry Iwasawa Nobuharu /  Takaya Jun Graduate major in Chemistry 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.M532 Space Systems and Missions Iwata Takanori /  Noda Atsushi /  Ozawa Satoru /  Matunaga Saburo Graduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.S401 Advanced Electromagnetic Waves Hirokawa Jiro /  Tomura Takashi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.H231 Design Engineering Saito Shigeki /  Yoshida Takako /  Inaba Kazuaki /  Taoka Yuki Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M408 Quantum Statistical Mechanics Nakatsuji Kan /  Gohda Yoshihiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.I438 Functionalized Nano-Materials Chemistry I Hara Masahiko /  Nomura Junko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
ESD.F404 Affective Engineering / Emotional Design Fujii Haruyuki Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.K430 Advanced course of turbulent flow and control Tanahashi Mamoru /  Shimura Masayasu Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.L401 Mechanical-to-electrical energy conversion Fujita Hideaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/5
ENR.H411 Topics in Applied Electrochemistry Kanno Ryoji /  Kitamura Fusao /  Waki Keiko /  Hirayama Masaaki /  Nakamura Jiro Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
ENR.H503 Advanced Polymer Design for Energy Materials Saito Reiko Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/21
ENR.I420 Advanced Lecture on Crystal Structure and Correlation with Properties of Solids Yashima Masatomo Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/29
ENR.L530 Advanced functional electron devices Hatano Mutsuko /  Kodera Tetsuo Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
MEC.D531 Experimental Modal Analysis for Structural Dynamics Okuma Masaaki Graduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.F532 Rarefied Gas Dynamics Inoue Takayoshi /  Okamura Tetsuji Graduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.S421 Applied Building Structural Design Takeuchi Toru /  Terazawa Yuki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/4/20
EEE.G401 Utilization of Intelligent Information Resources and Patents Yoshii Kazuo Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MTH.U211 Applied Mathematics for Engineers Ia Takiguchi Takashi Undergraduate major in Mathematics 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ICT.I211 Theory and Design of Logic Circuits Kumazawa Itsuo /  Hara Yuko Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C408 Advanced Course of Surface Chemistry on Inorganic Materials Nakajima Akira /  Matsushita Sachiko Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.C431 Chemical Engineering for Advanced Materials and Chemicals Processing II Sekiguchi Hidetoshi /  Okochi Mina /  Yoshikawa Shiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A561 Advanced Chemistry of Transition Metal Complexes I Takao Toshiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/29
CAP.C533 Plasma Chemistry and Plasma Processing Mori Shinsuke Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
CAP.P511 Advanced Polymer Reactions Otsuka Hideyuki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.I445 Functionalized Nano-Materials Chemistry II Hara Masahiko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
CAP.C412 Process Systems Engineering Matsumoto Hideyuki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.I481 Introduction to the Frontiers of Environmental Chemistry I Okui Akihiko /  Yamada Keita /  Toyoda Sakae Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
UDE.P404 City/Transport Planning and the Environment Muromachi Yasunori Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
3Q
  2020/3/24
ESD.A402 Design Thinking Fundamentals A Saito Shigeki /  Sakamoto Hiraku /  Inaba Kazuaki /  Taoka Yuki /  Yagisawa Masaki /  Terui Ryo Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ESD.F501 Practical Theories in Man Environment System Design Yasuda Koichi /  Murata Ryo /  Nishida Yoshifumi /  Fujii Haruyuki /  Aoki Shirou /  Horikawa Susumu Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ESD.C404 Communication Design: Theory & Practice Saijo Miki Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.D551 Nano-Structure Devices Watanabe Masahiro /  Ishibashi Kouji Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.C441 VLSI Technology I Wakabayashi Hitoshi /  Kakushima Kuniyuki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.N410 Nuclear Reactor Physics and Radiation Measurement Laboratory Obara Toru /  Oguri Yoshiyuki /  Katabuchi Tatsuya /  Kobayashi Yoshinao /  Ishizuka Chikako /  Nishiyama Jun Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/7/15
MEC.M333 Advanced Space Engineering Iwata Takanori /  Noda Atsushi /  Ozawa Satoru /  Uchiumi Masaharu /  Matunaga Saburo Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.F211 Practical Fluid Mechanics Aoki Takayuki /  Tanahashi Mamoru /  Xiao Feng /  Shimura Masayasu /  Minamoto Yuki Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C502 Advanced Course of Material Development I Segawa Hiroyo /  Nagatomo Yoshiyuki /  Hoshina Takuya Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M401 Applied Diffraction Crystallography in Metals and Alloys Nakamura Yoshio /  Fujii Toshiyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C402 Quantum Physics in Optical Response of Materials Nakamura Kazutaka Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.C432 Physico-Chemical Property Analysis in Chemical Engineering Taniguchi Izumi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
TIM.B411 Innovation Management II Fujimura Shuzo Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
2Q
  2020/3/24
TIM.B414 Strategic Management I Tsujimoto Masaharu Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
TIM.C401 Ecosystem Management I Tsujimoto Masaharu /  Kajikawa Yuya Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.J404 Physical Chemistry for High Temperature Processes -Oxidation of Metals- Ueda Mitsutoshi /  Susa Masahiro /  Kobayashi Yoshinao /  Kawamura Kenichi /  Hayashi Miyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CHM.B435 Global Environmental Chemistry Nogami Kenji /  Terada Akihiko Graduate major in Chemistry 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CHM.D401 Basic Concepts of Organic Chemistry Ohmori Ken /  Goto Kei Graduate major in Chemistry 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
GEG.E502 Environmental Hydraulics Nakamura Takashi Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ESD.B401 Engineering Design Advanced Saito Shigeki /  Inaba Kazuaki /  Sakamoto Hiraku /  Taoka Yuki /  Tagashira Maki /  Kado Masanori /  Yagisawa Masaki /  Terui Ryo Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.E211 Electromagnetic Fields and Waves Hirokawa Jiro /  Nishikata Atsuhiro Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.I419 Analytical Techniques for Environmental Chemistry Toyoda Sakae /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.I427 Introduction to Polymer Chemistry Tomita Ikuyoshi /  Yamamoto Kimihisa /  Kubo Shoichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
SHS.U444 Graduate Lecture in Culture and Arts F1B Kitamura Kyohhei Graduate major in Social and Human Sciences 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CHM.A441 Recent Progress in Chemistry I Yui Hiroharu Graduate major in Chemistry 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.N634 Special Lecture in MEC D4 Sasabe Takashi /  Nakanishi Hiroki /  Nishida Yoshifumi Graduate major in Mechanical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.D431 Advanced Sound and Vibration Measurement Matsumura Shigeki Graduate major in Mechanical Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.A402 Nuclear Fusion Reactor Engineering Iio Shunji /  Tsutsui Hiroaki /  Yoshida Katsumi /  Kondo Masatoshi Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.D561 Terahertz Devices and Systems Kawano Yukio Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
GEG.T503 Introduction to Systems Engineering Akita Daisuke Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.B431 Recent technologies of fuel cells, solar cells butteries and energy system Ihara Manabu /  Yamada Akira /  Hirayama Masaaki /  Miyajima Shinsuke /  Maeda Kazuhiko /  Matsumoto Hidetoshi /  Kodera Tetsuo /  Sasabe Takashi /  Tamaki Takanori Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.D201 Quantum Mechanics Ito Haruhiko /  Kawano Yukio Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P402 Soft Materials Physical Chemistry Ouchi Yukio Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P492 Advanced Course in Organic Polymer Science Hayakawa Teruaki /  Ogino Kenji /  Haraguchi Naoki /  Oyama Toshiyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A465 Advanced Bioinorganic Chemistry I Kuwata Shigeki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/21
CAP.A466 Advanced Bioinorganic Chemistry II Kuwata Shigeki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A423 Advanced Organic Synthesis I Ito Shigekazu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.C411 Chemical Engineering for Advanced Materials and Chemicals Processing I Kubouchi Masatoshi /  Tago Teruoki /  Ihara Manabu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.C531 Advanced Chemical Equipment Design Kubouchi Masatoshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
CAP.P582 Advanced Polymer Science I Nakajima Ken /  Morita Hiroshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.P522 Advanced Polymer Structures Furuya Hidemine Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.I482 Introduction to the Frontiers of Environmental Chemistry II Takahashi Yoshio /  Yamada Keita /  Toyoda Sakae Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.P432 International Collaboration Niwa Junichiro /  Takemura Jiro Graduate major in Civil Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ESD.D402 Materials Modeling and Simulation for Engineering Design Inaba Kazuaki /  Wijeyewickrema Anil Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.A407 Energy system theory 大岡山 Suekane Tetsuya /  Yamada Akira /  Obara Toru /  Ihara Manabu /  Takahashi Fumitake /  Kawabe Kenichi /  Tokimatsu Koji Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.H405 Advanced Inorganic Materials Chemistry I Kanno Ryoji /  Waki Keiko /  Hirayama Masaaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.J405 Microstructure Evolution and Diffusion in Metals Kimura Yoshisato /  Nakada Nobuo Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CHM.A444 Recent Progress in Chemistry IV Haga Masaaki Graduate major in Chemistry 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
CHM.A446 Recent Progress in Chemistry VI Abe Manabu Graduate major in Chemistry 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.N631 Special Lecture in MEC D1 Tanahashi Mamoru /  Sato Chiaki /  Nakano Yutaka Graduate major in Mechanical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.N633 Special Lecture in MEC D3 Saito Takushi /  Sakaguchi Motoki /  Takayama Toshio Graduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.M433 Space Systems Analysis A Furuya Hiroshi Graduate major in Mechanical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
GEG.E404 Technologies for Energy and Resource Utilization Takahashi Fumitake Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.C442 VLSI Technology II Wakabayashi Hitoshi /  Ishihara Noboru /  Machida Katsuyuki /  Dosho Shiro /  Tokgoz Korkut Kaan Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.D401 Fundamentals of Electronic Materials Nakagawa Shigeki /  Sugahara Satoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MTH.U213 Applied Mathematics for Engineers Ila Takiguchi Takashi Undergraduate major in Mathematics 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ESD.H407 Leadership Yamamoto Seiichi Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
3-4Q
  2020/3/24
CVE.E431 Integrated modeling of reinforced concrete structure Chijiwa Nobuhiro Graduate major in Civil Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.P301 Electric Machinery and apparatus Hagiwara Makoto /  Kiyota Kyohei Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.D311 Public Economics Fukuda Daisuke /  Sakano Tatsurou /  Tanabe Katsumi Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.D211 Introduction to National Land Use and City Planning Asakura Yasuo /  Nakai Norihiro Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
MAT.M410 Deformation and Strength of Solids Onaka Susumu /  Terada Yoshihiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P421 Organic Materials Functional Design Asai Shigeo Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M426 Transport Phenomena at High Temperature - Momentum and Heat Flow - Hayashi Miyuki /  Kawamura Kenichi /  Susa Masahiro /  Kobayashi Yoshinao /  Ueda Mitsutoshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M405 Advanced Microstructure Design of Ferrous Materials Kobayashi Satoru /  Takeyama Masao Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A461 Advanced Solid State Chemistry I Ohtomo Akira Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.I405 Environmental Chemistry Toyoda Sakae /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.A431 Fracture Control Design of Steel Structures Sasaki Eiichi Graduate major in Civil Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.H430 Introduction to Photochemistry II Nagai Keiji /  Shishido Atsushi Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.L410 Introduction to Photovoltaics Miyajima Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CHM.A442 Recent Progress in Chemistry II Katayama Ikufumi Graduate major in Chemistry 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.D446