School of Environment and Society|16 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
EEE.E202 Electricity and Magnetism II Nishiyama Nobuhiko /  Uenohara Hiroyuki Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/8/15
MAT.P401 Organic Optical Materials physics Ishikawa Ken Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/9/14
SHS.P441 Graduate Lecture in Politics, Law and Administration S1A Kaneko Hironao Graduate major in Social and Human Sciences 2020
1Q
2020/9/18 2020/6/27
CAP.P581 Advanced Polymer Processing Itaya Hiroharu /  Sakakida Hiroshi /  Saito Reiko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/6/29
ENR.A401 Interdisciplinary scientific principles of energy 1 すずかけ Shimura Masayasu /  Ihara Manabu /  Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/17
EEE.E201 Electricity and Magnetism I Kodera Tetsuo /  Hirokawa Jiro Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/25
EEE.S461 Optical Communication Systems Uenohara Hiroyuki /  Koyama Fumio Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
4Q
2020/11/5 2020/12/25
ENR.A408 Economy of energy system Tokimatsu Koji /  Hanaoka Shinya /  Nishikizawa Shigeo /  Kajikawa Yuya /  Goto Mika /  Uchiyama Yoji Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/29 2020/3/24
MTH.U211 Applied Mathematics for Engineers Ia Takiguchi Takashi Undergraduate major in Mathematics 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.A407 Energy system theory 大岡山 Suekane Tetsuya /  Yamada Akira /  Obara Toru /  Ihara Manabu /  Takahashi Fumitake /  Kawabe Kenichi /  Tokimatsu Koji Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P491 Materials Engineering and Ecology Yamamoto Kayoko /  Ishii Satoko /  Kunioka Masao /  Yoshida Kazuo /  Saito Satoshi /  Suwa Yorimasa /  Helmut Winterling /  Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
TIM.D516 Entrepreneurship and Business Development I Sengoku Shintaro /  Suematsu Chihiro Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
3Q
2020/9/18 2020/11/11
ENR.B431 Recent technologies of fuel cells, solar cells butteries and energy system Ihara Manabu /  Yamada Akira /  Hirayama Masaaki /  Miyajima Shinsuke /  Maeda Kazuhiko /  Kodera Tetsuo /  Matsumoto Hidetoshi /  Tamaki Takanori /  Sasabe Takashi Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.A401 Interdisciplinary scientific principles of energy 1 大岡山 Shimura Masayasu /  Ihara Manabu /  Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/17
EEE.P451 Plasma Engineering Akatsuka Hiroshi /  Okino Akitoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.I211 Robot Kinematics Takeda Yukio /  Suzumori Koichi /  Sugahara Yusuke Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/10/5 2020/3/24
ENR.A402 Interdisciplinary scientific principles of energy 2 すずかけ Arai Hajime /  Yamada Akira /  Kitamura Fusao /  Hirayama Masaaki /  Koshihara Shinya /  Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A208 Molecular Biology I Yamaguchi Yuki /  Kajikawa Masaki /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/31
ENR.J409 Introduction to Intellectual Property System Yoshimoto Mamoru Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.F211 Practical Fluid Mechanics Aoki Takayuki /  Tanahashi Mamoru /  Xiao Feng /  Shimura Masayasu /  Minamoto Yuki Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
4Q
2020/12/7 2020/3/24
ESD.A402 Design Thinking Fundamentals B Kado Masanori /  Hijikata Wataru /  Tagashira Maki /  Yagisawa Masaki /  Terui Ryo Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials a Sone Masato /  Sannomiya Takumi Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ESD.C404 Communication Design: Theory & Practice Saijo Miki Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.D201 Quantum Mechanics Ito Haruhiko /  Kawano Yukio Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ESD.A402 Design Thinking Fundamentals A Saito Shigeki /  Sakamoto Hiraku /  Inaba Kazuaki /  Taoka Yuki /  Yagisawa Masaki /  Terui Ryo Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.A402 Interdisciplinary scientific principles of energy 2 大岡山 Arai Hajime /  Ihara Manabu /  Okimoto Yoichi Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.M464 Introduction to Neural Engineering Yagi Tohru Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.D451 Bipolar Transistors and Compound Semiconductor Devices Miyamoto Yasuyuki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/24
MEC.D201 Mechanical Vibrations A Okuma Masaaki /  Iwatsuki Nobuyuki /  Yamaura Hiroshi /  Matsumura Shigeki /  Nakano Yutaka /  Takahara Hiroki Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/10/5 2020/3/24
ENR.J406 Organic Electronic Materials Physics Mori Takehiko Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/22
MTH.U213 Applied Mathematics for Engineers Ila Takiguchi Takashi Undergraduate major in Mathematics 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.H211 Design of Machine Elements Takeda Yukio /  Yamaura Hiroshi /  Matsumura Shigeki /  Murakami Yoichi /  Kobayashi Tsune /  Matsuura Daisuke Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.P331 High Voltage Engineering Takeuchi Nozomi /  Akatsuka Hiroshi Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
3Q
2020/10/5 2020/3/24
EEE.D401 Fundamentals of Electronic Materials Nakagawa Shigeki /  Sugahara Satoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.O401 Nuclear Non-proliferation and Security Sagara Hiroshi /  Hayashizaki Noriyosu /  Kikuchi Masahiro /  Kanasugi Masayuki Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.C261 Control theory Chiba Akira /  Nishikata Atsuhiro Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.A311 Introduction to Nuclear Engineering Obara Toru /  Oguri Yoshiyuki /  Iio Shunji /  Akatsuka Hiroshi /  Kikura Hiroshige /  Katabuchi Tatsuya Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/28 2020/10/5
MAT.P413 Soft Materials Functional Chemistry Hayakawa Teruaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.S451 Wireless Communication Engineering Sakaguchi Kei /  Tran Gia Khanh Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/7/13
MTH.U212 Applied Mathematics for Engineers Ib Takiguchi Takashi Undergraduate major in Mathematics 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
GEG.S502 Sustainable Finance Kim Schumacher Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2020
4Q
2020/12/15 2020/3/24
ICT.C201 Introduction to Information and Communications Engineering Yamada Isao /  Takahashi Atsushi /  Uyematsu Tomohiko /  Ogata Wakaha /  Fukawa Kazuhiko /  Yamaguchi Masahiro /  Takagi Shigetaka /  Nakamoto Takamichi /  Isshiki Tsuyoshi /  Yamaoka Katsunori /  Kasai Kenta /  Shinozaki Takahiro /  Hara Yuko /  Nakahara Hiroki /  Kitaguchi Yoshiaki /  Matsumoto Ryutaroh Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M406 Advanced Microstructure Design of Non-ferrous Materials Kumai Shinji /  Muraishi Shinji /  Kobayashi Equo Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/6/5
TIM.D517 Entrepreneurship and Business Development II Sengoku Shintaro /  Suematsu Chihiro Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
4Q
2020/9/18 2021/1/9
ENR.A403 Interdisciplinary principles of energy devices 1 大岡山 Hagiwara Makoto /  Hanamura Katsunori /  Fujita Hideaki /  Suekane Tetsuya /  Mori Shinsuke /  Okawa Seiji Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.C211 Analog Electronic Circuits Suzuki Safumi /  Pham Nam Hai Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.N410 Nuclear Reactor Physics and Radiation Measurement Laboratory Obara Toru /  Oguri Yoshiyuki /  Katabuchi Tatsuya /  Kobayashi Yoshinao /  Ishizuka Chikako /  Nishiyama Jun Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/7/15
MAT.C404 Physics and Chemistry of Semiconductors Majima Yutaka /  Hiramatsu Hidenori Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
  2020/9/29
UDE.D409 Planning Theory Sakano Tatsurou Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
3Q
2020/11/4 2020/9/30
ENR.A404 Interdisciplinary principles of energy devices 2 大岡山 Wada Hiroyuki /  Ihara Manabu /  Miyajima Shinsuke /  Sasabe Takashi /  Hirayama Masaaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.J407 Soft Materials Design Matsumoto Hidetoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.E432 Properties of Solid Materials Murakami Yoichi /  Fushinobu Kazuyoshi Graduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/11/12 2020/3/24
MEC.E201 Thermodynamics (Mechanical Engineering) A Murakami Yoichi /  Hirai Shuichiro /  Nagasaki Takao /  Okawa Seiji Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ICT.I211 Theory and Design of Logic Circuits Kumazawa Itsuo /  Hara Yuko Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.E401 Environment Preservation and Chemical Safety I Tanaka Hiroshi /  Kuwata Shigeki /  Matsushita Nobuhiro /  Motokura Ken /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Tokita Masatoshi /  Inagi Shinsuke /  Kudo Fumitaka /  Nishino Tomoaki /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Ishiyama Chiemi /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
TIM.A510 Social Simulation I Nakamaru Mayuko Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
1Q
2020/9/18 2020/6/24
CHM.B434 Advanced Course in Crystal Structure Science Uekusa Hidehiro Graduate major in Chemistry 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ESD.D405 Materials and Design for Engineering Design Inaba Kazuaki /  Mizutani Yoshihiro Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/22
UDE.S431 Basics of Stochastic Process for Earthquake Engineering Morikawa Hitoshi Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
TIM.B410 Innovation Management I Fujimura Shuzo Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
1Q
2020/11/4 2020/3/24
ESD.F404 Affective Engineering / Emotional Design Fujii Haruyuki Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.F201 Fundamentals of Fluid Mechanics Hanamura Katsunori /  Suekane Tetsuya /  Tanahashi Mamoru /  Xiao Feng /  Aoki Takayuki Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/10/12 2020/3/24
MAT.P403 Soft Materials Physics Vacha Martin Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M407 Advanced Solid State Physics a Nakatsuji Kan /  Gohda Yoshihiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.D431 Advanced Sound and Vibration Measurement Matsumura Shigeki Graduate major in Mechanical Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ICT.H507 Virtual Reality and Interaction Hasegawa Shoichi Graduate major in Information and Communications Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ESD.E405 Entrepreneurship and fundraising Saijo Miki /  Ohashi Takumi /  Kaneko Daisuke /  Ejiri Keiko Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.E211 Electromagnetic Fields and Waves Hirokawa Jiro /  Nishikata Atsuhiro Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
3Q
2020/10/5 2020/10/23
MAT.P404 Soft Materials Functional Physics Hayamizu Yuhei Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C401 Advanced Course of Dielectric and Ferroelectric Materials Tsurumi Takaaki /  Hoshina Takuya /  Kobayashi Takeshi /  Kurimura Sunao Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M408 Quantum Statistical Mechanics Nakatsuji Kan /  Gohda Yoshihiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P426 Thermal Properties of Materials Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CHM.D433 Advanced Organometallic Chemistry Iwasawa Nobuharu /  Takaya Jun Graduate major in Chemistry 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.E431 Thermodynamics of Nonequilibrium Systems Murakami Yoichi /  Okuno Yoshihiro Graduate major in Mechanical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.N405 Nuclear Reactor Thermal-hydraulics Kato Yukitaka /  Kikura Hiroshige /  Kondo Masatoshi /  Sawada Tetsuo /  Takahashi Hideharu Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.O510 World Politics and Nonproliferation in the Nuclear Age Hayashizaki Noriyosu /  Ikegami Masako /  Han Chi Young /  Hori Masato /  Akiyama Nobumasa /  Kikuchi Masahiro Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/9/7
NCL.O605 Radiation Disaster Response Exercise Katabuchi Tatsuya /  Chiba Satoshi /  Sagara Hiroshi /  Han Chi Young Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
2020/11/4 2020/3/24
EEE.P311 Power Electronics Hagiwara Makoto /  Sano Kenichiro Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.D202 History of Western Architecture Fujita Yasuhito Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
2020/11/4 2020/3/24
ESD.F403 UX / Interaction Design Nishida Yoshifumi /  Senoo Dai Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.D442 Architectural Programming Yasuda Koichi Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.P501 Magnetic Levitation and Magnetic Suspension Chiba Akira Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ESD.H404 Finance Iwasawa Seiichiro Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
4Q
2021/1/12 2020/3/24
MAT.M401 Applied Diffraction Crystallography in Metals and Alloys Nakamura Yoshio /  Fujii Toshiyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A401 Scope of Chemical Science and Engineering IA Ohtomo Akira /  Hitosugi Taro /  Yamanaka Ichiro /  Kuwata Shigeki /  Takao Toshiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/27
CAP.C412 Process Systems Engineering Matsumoto Hideyuki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.E402 Environment Preservation and Chemical Safety II Kuwata Shigeki /  Tanaka Hiroshi /  Matsushita Nobuhiro /  Motokura Ken /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Tokita Masatoshi /  Inagi Shinsuke /  Ono Kosuke /  Fukuhara Gaku /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.H410 Topics in Properties of Semiconductors Wada Hiroyuki /  Waki Keiko Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.B430 Advanced Science and Technology in Energy and Environment Okuno Yoshihiro /  Ichikawa Nagayoshi /  Kaneda Takeshi /  Kuse Rie /  Kumagai Tsukasa /  Sakuwa Toru /  Sato Iku /  Tsuchimoto Ichiro /  Tezuka Hiroyuki /  Nakayama Sumie /  Hashizume Yoshihiro /  Haraikawa Hiroki /  Masada Junichiro /  Yoshimura Yoshitake Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.N403 Nuclear Materials and Structures Kobayashi Yoshinao /  Yoshida Katsumi Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.B436 Special lecture of economics and politics in energy Tokimatsu Koji /  Murayama Takehiko /  Masui Toshihiko /  Hashimoto Michio /  Izumida Ryosuke /  Kajiki Shin'Ya /  Kutani Ichiro /  Maeda Akira Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/29 2020/3/24
ESD.B402 Engineering Design Project Saito Shigeki /  Inaba Kazuaki /  Sakamoto Hiraku /  Hijikata Wataru /  Kurabayashi Daisuke /  Taoka Yuki /  Ohashi Takumi /  Tagashira Maki /  Kado Masanori /  Yagisawa Masaki /  Terui Ryo Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.D312 Behavioral Theory of Public Systems Sakano Tatsurou Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
3Q
  2020/9/30
TSE.C301 Introduction to International Development Abe Naoya /   /   /  Ichiguchi Tomohide /  Hotta Yasuhiko /   /  Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C400 Crystals Science Oba Fumiyasu Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A481 Advanced Instrumental Analysis  /  Kasama Takeshi /  Oshima Masaharu /  Hoshino Manabu /  Tanaka Hiroshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
2020/11/30 2020/3/24
CAP.P421 Special Lecture on Characterization of Polymer Structures and Properties Ando Shinji Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ESD.A401 Engineering Design Challenge Inaba Kazuaki /  Yoshida Kazuhiro /  Matsumura Shigeki /  Kurabayashi Daisuke /  Kitazume Masaki /  Saijo Miki /  Fujii Haruyuki /  Saito Shigeki /  Sakamoto Hiraku Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/22
ENR.A406 Interdisciplinary Energy Materials Science 2 大岡山 Matsumoto Hidetoshi /  Ihara Manabu /  Kimura Yoshisato /  Nozaki Tomohiro Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
4Q
2020/11/30 2020/3/24
ENR.H503 Advanced Polymer Design for Energy Materials Saito Reiko Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/21
ENR.L410 Introduction to Photovoltaics Miyajima Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.A402 Nuclear Fusion Reactor Engineering Iio Shunji /  Tsutsui Hiroaki /  Yoshida Katsumi /  Kondo Masatoshi Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.C441 VLSI Technology I Wakabayashi Hitoshi /  Kakushima Kuniyuki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ESD.H406 Marketing Science Kambe Masahiko Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.O511 Nuclear Non-proliferation and Security Exercise Sagara Hiroshi /  Takao Koichiro /  Han Chi Young /  Kitao Takahiko /  Nagatani Taketeru /  Sekine Megumi Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/6/25
CAP.B216 Physical Chemistry I (Thermodynamics) A Aoki Saiko Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.D201 History of Modern Architecture Fujita Yasuhito Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.G230 Environmental Planning Project Yoshimura Chihiro /  Nakamura Takashi /  Kanae Shinjiro /  Kinouchi Tsuyoshi /  Nakamura Takashi /  Fujii Manabu /  Sanada Junko /   /  Seto Rie /  Tanaka Yuno Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials b Nakamura Yoshio /  Shi Ji Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P422 Organic Materials Design Ougizawa Toshiaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.I416 Catalysis for the Environmental Issues Motokura Ken /  Manaka Yuichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
TIM.A406 Methodology of Mathematical and Computational Analysis II Nakamaru Mayuko /  Kajikawa Yuya Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
2Q
2020/9/18 2020/8/4
TIM.D510 Leading-Edge Technology and Innovation I Sengoku Shintaro /  Nakamaru Mayuko Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
1Q
2020/9/18 2020/6/5
MEC.H434 Advanced Course of Actuator Engineering Suzumori Koichi /  Yoshida Kazuhiro Graduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/10/5 2020/3/24
ARC.S421 Applied Building Structural Design Takeuchi Toru /  Terazawa Yuki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/4/20
GEG.E411 Atmospheric Environment in Megacities Kanda Manabu /  Inagaki Atsushi /  Varquez Alvin Christopher Galang Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/20
NCL.F402 Acts and Regulations on Atomic Energy Akatsuka Hiroshi /  Tsukahara Takehiko /  Matsumoto Yoshihisa /  Hayashizaki Noriyosu Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.D411 Semiconductor Physics Yamada Akira Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.G411 Electrical Modeling and Simulation Yamada Akira /  Mori Kenji Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ESD.D406 Prototyping Methodology for Engineering Design Inaba Kazuaki /  Taoka Yuki Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.E311 Heat Transfer A Inoue Takayoshi /  Saito Takushi /  Okamura Tetsuji /  Nozaki Tomohiro Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/10
MEC.G211 Mechanical Materials Yoshino Masahiko /  Akasaka Hiroki /  Yamamoto Takatoki /  Yamazaki Takahisa /  Aono Yuko Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/9/23 2020/3/24
EEE.P321 Electric Power Engineering I Fujita Hideaki /  Kawabe Kenichi /  Sano Kenichiro Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/6/30
EEE.P301 Electric Machinery and apparatus Hagiwara Makoto /  Kiyota Kyohei Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
4Q
2020/11/23 2020/3/24
MAT.M409 Thermodynamics for Phase Equilibria Sone Masato Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
CAP.A423 Advanced Organic Synthesis I Ito Shigekazu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/9/24
CAP.A561 Advanced Chemistry of Transition Metal Complexes I Takao Toshiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/29
CAP.E422 Presentation Practice Hara Masahiko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
UDE.D404 Topics of Townscape Sanada Junko Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
UDE.E433 Practice of Environmental Design based on Environment-Behavior Study II Nasu Satoshi /  Imai Hiroshi /  Morita Toshiaki /  Matsumoto Yoshihiko Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
4Q
  2020/9/23
TIM.D511 Leading-Edge Technology and Innovation II Sengoku Shintaro /  Nakamaru Mayuko Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
2Q
2020/9/18 2020/7/27
ENR.H420 Introduction to Photochemistry I Shishido Atsushi /  Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.K430 Advanced course of turbulent flow and control Tanahashi Mamoru /  Shimura Masayasu Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.I420 Advanced Lecture on Crystal Structure and Correlation with Properties of Solids Yashima Masatomo Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/29
ENR.K580 Leading edge energy technology Hirai Shuichiro /  Suekane Tetsuya Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.J405 Microstructure Evolution and Diffusion in Metals Kimura Yoshisato /  Nakada Nobuo Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.F431 Computational Fluid Dynamics Xiao Feng /  Aoki Takayuki Graduate major in Mechanical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.C442 VLSI Technology II Wakabayashi Hitoshi /  Ishihara Noboru /  Machida Katsuyuki /  Dosho Shiro /  Tokgoz Korkut Kaan Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ESD.H402 Social Entrepreneurship Ishiguro Junko Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.A337 Basic Nuclear Engineering 1 Obara Toru Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/8/6
MEC.H231 Design Engineering Saito Shigeki /  Yoshida Takako /  Inaba Kazuaki /  Taoka Yuki Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.D301 Traffic and Transportation Systems Asakura Yasuo Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
1Q
2020/9/29 2020/4/28
CVE.D210 Planning Theory for Civil and Environmental Engineering Yai Tetsuo Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
3Q
2020/9/30 2020/3/24
TSE.C302 Introduction to Development Economics Abe Naoya Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/29 2020/3/24
CAP.I417 Introduction to Chemical Engineering (Unit Operation) Waki Keiko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/29 2020/3/24
CAP.A441 Advanced Electrochemistry I Yamanaka Ichiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A442 Advanced Electrochemistry II Yamanaka Ichiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.D401 Mathematical Modeling of Individual Choice Behavior Fukuda Daisuke Graduate major in Civil Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/27
UDE.E404 Basic Engineering on Thermal Environment Asawa Takashi Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
2Q
  2020/3/24
TIM.A403 Methodology of Political Science and Economics I Ikegami Masako /  Goto Mika Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/20
TIM.B411 Innovation Management II Fujimura Shuzo Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
2Q
2020/11/4 2020/3/24
ENR.H430 Introduction to Photochemistry II Nagai Keiji /  Shishido Atsushi Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.C433 Solid Dynamics Inoue Hirotsugu Graduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/10/5 2020/10/4
ICT.H517 Advanced Measurement of Sensory Information Nakamoto Takamichi Graduate major in Information and Communications Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.D402 Architectural Preservation and Renovation Fujita Yasuhito Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ARC.A408 Architectural Design Practice F1B Okuyama Shinichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.S401 Advanced Electromagnetic Waves Hirokawa Jiro /  Tomura Takashi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
GEG.T503 Introduction to Systems Engineering Akita Daisuke Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ESD.H405 Product Design and Development Nagahama Masahiko Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.A404 Interdisciplinary principles of energy devices 2 すずかけ Wada Hiroyuki /  Yamada Akira /  Miyajima Shinsuke /  Kitamura Fusao /  Kanno Ryoji /  Hirayama Masaaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.A403 Interdisciplinary principles of energy devices 1 すずかけ Hagiwara Makoto /  Suekane Tetsuya /  Okuno Yoshihiro /  Nagasaki Takao /  Mori Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.O603 Risk Assessment and Management Omoto Akira /  Chiba Satoshi /  Sagara Hiroshi /   /   /  Kirimoto Yukihiro /  Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ESD.E406 User Interview Theory and Practice Saijo Miki /  Ohashi Takumi Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
2Q
2020/9/18 2020/6/22
EEE.S341 Communication Theory (Electrical and Electronic Engineering) Aoyagi Takahiro /  Tran Gia Khanh Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.A206 Mechanical and Thermal Properties of Materials Morikawa Junko /  Shioya Masatoshi /  Asai Shigeo /  Ougizawa Toshiaki Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.M204 Statistics and Data Analysis Hanaoka Shinya /  Takahashi Fumitake /  Sagara Hiroshi /  Kawasaki Tomoya Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C500 Advanced Course of Materials Optics Yano Tetsuji /  Matsushita Nobuhiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C402 Quantum Physics in Optical Response of Materials Nakamura Kazutaka Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A402 Scope of Chemical Science and Engineering IIA Tanaka Ken /  Murahashi Tetsuro /  Ito Shigekazu /  Tanaka Hiroshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/29 2020/3/24
CAP.I402 Scope of Chemical Science and Engineering IIB Imaoka Takane /  Fukushima Takanori /  Hara Masahiko /  Nomura Junko /  Shoji Yoshiaki /  Waki Keiko /  Motokura Ken /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita /  Yamamoto Kimihisa Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.E521 Scientific Ethics Iida Toshiyuki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.I420 Advanced Supramolecular Science Fukushima Takanori /  Yoshizawa Michito Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
UDE.E506 Numerical Simulation of Environments Asawa Takashi /  Nakamura Takashi /  Kanae Shinjiro /  Kobayashi Hideki /  Matsuoka Masashi /  Okaze Tsubasa Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
3Q
  2020/3/24
UDE.P404 City/Transport Planning and the Environment Muromachi Yasunori Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
3Q
  2020/3/24
SHS.M461 Graduate Methodologies in Cognition, Mathematics and Information S1 Inohara Takehiro Graduate major in Social and Human Sciences 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/5/1
ESD.D402 Materials Modeling and Simulation for Engineering Design Inaba Kazuaki /  Wijeyewickrema Anil Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.J408 Energy Conversion Ceramics Materials Miyauchi Masahiro /  Matsuda Akifumi /  Yamaguchi Akira /  Yasuda Kouichi /  Matsushita Sachiko /  Isobe Toshihiro /  John David Baniecki Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.L401 Mechanical-to-electrical energy conversion Fujita Hideaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/5
ENR.H411 Topics in Applied Electrochemistry Kanno Ryoji /  Kitamura Fusao /  Waki Keiko /  Hirayama Masaaki /  Nakamura Jiro Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
ENR.H415 Introduction to Organic Electrochemistry Tomita Ikuyoshi /  Inagi Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CHM.C432 Advanced Quantum Chemistry Ohshima Yasuhiro /  Yamazaki Masakazu /  Kitajima Masashi /  Nishino Tomoaki Graduate major in Chemistry 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.D401 Experiments for Materials related to Decommissioning A Yoshida Katsumi /  Hubarevich Hanna /  Takasu Hiroki Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/10/1 2020/3/24
MTH.U214 Applied Mathematics for Engineers Ilb Takiguchi Takashi Undergraduate major in Mathematics 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ESD.H403 Sales Strategy and Organization Kitazawa Kotaro Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.P322 Electric Power Engineering II Fujita Hideaki /  Kawabe Kenichi Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
4Q
2020/11/23 2020/12/3
NCL.F451 Nuclear Engineering Science I Tsutsui Hiroaki /  Chiba Satoshi /  Katabuchi Tatsuya /  Tamagawa Yoichi /  Tomita Hideki /  Yamazawa Hiromi /  Tachibana Akira /  Yamaoka Kiyonori /  Yokoyama Akihiko /  Kitada Takanori /  Kanto Yasuhiro /  Kugo Teruhiko Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
ESD.D404 Design of Medical and Welfare Device Hijikata Wataru Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
3Q
  2020/3/24
ESD.C503 Design Theories Fujii Haruyuki Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ESD.B509 Problem based learning A J Academic Supervisor Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
TIM.C415 Network Economics II Hashimoto Masahiro /  Lee Duk Hee Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
CVE.C202 Soil Mechanics II Kitazume Masaki /  Kasama Kiyonobu Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
CVE.D310 Theory of Landscape Architecture Saito Ushio Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
1-2Q
2020/9/23 2020/3/24
CVE.N210 Introduction to Infrastructure and Environment Muromachi Yasunori /  Niwa Junichiro /  Asakura Yasuo /  Yai Tetsuo /  Takemura Jiro /  Morikawa Hitoshi /  Kanae Shinjiro /  Fukuda Daisuke /