School of Environment and Society|0 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
EEE.E201 Electricity and Magnetism I Asada Masahiro /  Kodera Tetsuo Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
1Q
2017/3/21 2017/5/25
EEE.D201 Quantum Mechanics Nakagawa Shigeki /  Ito Haruhiko Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
1Q
2017/3/24 2017/5/7
EEE.P311 Power Electronics Hagiwara Makoto /  Fujita Hideaki Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/5/29
NCL.N402 Neutron Transport Theory Obara Toru /  Chiba Satoshi /  Nishiyama Jun Graduate major in Nuclear Engineering 2017
1Q
2017/4/9 2017/5/24
CAP.E401 Environment Preservation and Chemical Safety I Tanaka Hiroshi /  Okamoto Masaki /  Yano Tetsuji /  Osakada Kohtaro /  Kuwata Shigeki /  Takeuchi Daisuke /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Inagi Shinsuke /  Kudo Fumitaka /  Nishino Tomoaki /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Ishiyama Chiemi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/4/25
ESD.H403 Sales Strategy and Organization Kitazawa Kotaro Graduate major in Engineering Sciences and Design 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/5/23
MEC.D431 Advanced Sound and Vibration Measurement Matsumura Shigeki Graduate major in Mechanical Engineering 2017
1Q
2017/4/6 2017/5/25
ESD.A401 Engineering Design Challenge Inaba Kazuaki /  Yoshida Kazuhiro /  Shinno Hidenori /  Horie Mikio /  Iijima Junichi /  Mougenot Celine /  Matsumura Shigeki /  Hasegawa Osamu /  Kitazume Masaki /  Kishimoto Kikuo /  Saijo Miki /  Fujii Haruyuki /  Saito Shigeki /  Sakamoto Hiraku Graduate major in Engineering Sciences and Design 2017
1Q
2017/4/12 2017/5/20
CVE.G401 Aquatic Environmental Science Yoshimura Chihiro Graduate major in Civil Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/5/24
CVE.D401 Mathematical Modeling of Individual Choice Behavior Fukuda Daisuke Graduate major in Civil Engineering 2017
1Q
2017/4/12 2017/5/22
CVE.G310 Water Environmental Engineering Yoshimura Chihiro /  Fujii Manabu Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/5/24
EEE.D401 Fundamentals of Electronic Materials Nakagawa Shigeki /  Sugahara Satoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
1Q
2017/4/6 2017/4/10
ENR.K580 Leading edge energy technology Hirai Shuichiro /  Suekane Tetsuya Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/5/23
MEC.E311 Heat Transfer B Okamura Tetsuji /  Inoue Takayoshi /  Nozaki Tomohiro /  Saito Takushi Undergraduate major in Mechanical Engineering 2017
1Q
2017/4/6 2017/5/22
ENR.J406 Organic Electronic Materials Physics Mori Takehiko Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/5/8
MAT.C403 Advanced Course of Ceramic Thin Film Technology Shinozaki Kazuo /  Wakiya Naoki /  Sakamoto Naonori Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/5/27
ENR.A404 Interdisciplinary principles of energy devices 2 大岡山 Ihara Manabu /  Sasabe Takashi /  Miyajima Shinsuke /  Kodera Tetsuo /  Hatano Mutsuko /  Kanno Ryoji /  Hirayama Masaaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/4/25 2017/3/17
ENR.L401 Mechanical-to-electrical energy conversion Fujita Hideaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/6 2017/5/26
NCL.N401 Basic Nuclear Physics Oguri Yoshiyuki /  Chiba Satoshi /  Katabuchi Tatsuya Graduate major in Nuclear Engineering 2017
1Q
2017/5/15 2017/5/17
EEE.D451 Bipolar Transistors and Compound Semiconductor Devices Miyamoto Yasuyuki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
1Q
2017/3/21 2017/5/22
ESD.H402 Social Entrepreneurship Ishiguro Junko Graduate major in Engineering Sciences and Design 2017
1-2Q
2017/3/24 2017/5/9
SHS.M461 Graduate Methodologies in Cognition, Mathematics and Information S1 Inohara Takehiro Graduate major in Social and Human Sciences 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/5/25
MEC.E311 Heat Transfer A Okamura Tetsuji /  Inoue Takayoshi /  Nozaki Tomohiro /  Saito Takushi Undergraduate major in Mechanical Engineering 2017
1Q
2017/4/6 2017/4/7
MEC.H211 Design of Machine Elements Takeda Yukio /  Yamaura Hiroshi /  Matsumura Shigeki /  Murakami Yoichi Undergraduate major in Mechanical Engineering 2017
2Q
2017/4/3 2017/4/3
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 経営工学系 Teaching Staffs 2017
3Q
  2017/3/17
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 応用化学系 Teaching Staffs 2017
3Q
  2017/3/17
ENR.A403 Interdisciplinary principles of energy devices 1 すずかけ Suekane Tetsuya /  Okuno Yoshihiro /  Nagasaki Takao /  Okamura Tetsuji /  Miyajima Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/5/18
TSE.C203 Social Design Project Nohara Kayoko /  Hope Tom /  Abe Naoya /  Sato Yuriko /  Shirabe Masashi /  Tokimatsu Koji /  Nishikizawa Shigeo /  Yamaguchi Shinobu Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2017
2Q
2017/5/8 2017/4/25
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 情報通信系 Teaching Staffs 2017
3Q
  2017/3/17
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 建築学系 Teaching Staffs 2017
3Q
  2017/3/17
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 土木・環境工学系 Teaching Staffs 2017
3Q
2017/4/17 2017/3/17
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 融合理工学系A Teaching Staffs 2017
3Q
2017/3/27 2017/3/17
ENR.J407 Soft Materials Design Matsumoto Hidetoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.G431 Mechanical Processing Yoshioka Hayato /  Hirata Atsushi /  Tanaka Tomohisa Graduate major in Mechanical Engineering 2017
2Q
2017/4/28 2017/3/17
HCB.M463 Introduction to Biomedical Instrumentation Yagi Tohru Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
3Q
  2017/3/17
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 電気電子系 Teaching Staffs 2017
3Q
  2017/3/17
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 材料系 Teaching Staffs 2017
3Q
  2017/3/17
ENR.B431 Recent technologies of fuel cells, solar cells butteries and energy system Ihara Manabu /  Yamada Akira /  Hirayama Masaaki /  Miyajima Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/5/29 2017/3/17
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 融合理工学系B Teaching Staffs 2017
3Q
  2017/3/17
TSE.M201 Ordinary Differential Equations and Physical Phenomena Kanda Manabu /  Obara Toru /  Nakamura Takashi /  Yamashita Yukihiko /  Akita Daisuke /  Iio Shunji /  Tsutsui Hiroaki /  Varquez Alvin Christopher Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/12 2017/5/16
CAP.E402 Environment Preservation and Chemical Safety II Okamoto Masaki /  Tanaka Hiroshi /  Yano Tetsuji /  Osakada Kohtaro /  Kuwata Shigeki /  Takeuchi Daisuke /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Inagi Shinsuke /  Kudo Fumitaka /  Nishino Tomoaki /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Ishiyama Chiemi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ESD.C401 Design Theories Fujii Haruyuki Graduate major in Engineering Sciences and Design 2017
1Q
2017/4/4 2017/4/21
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 機械系 Teaching Staffs 2017
3Q
  2017/3/17
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers システム制御系 Teaching Staffs 2017
3Q
  2017/3/17
EEE.P451 Plasma Engineering Akatsuka Hiroshi /  Okino Akitoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/23
ENR.J409 Introduction to Intellectual Property System Yoshimoto Mamoru Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
ESD.A402 Design Thinking Fundamentals B Kado Masanori /  Hijikata Wataru /  Park Jaehyun Graduate major in Engineering Sciences and Design 2017
1Q
2017/4/9 2017/3/24
CVE.M301 Computers and Fundamental Programming Nakamura Takashi /  Furukawa Akira /  Nakanishi Wataru /  Seto Rie Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/5/27
CAP.C511 Life Cycle Engineering Fuchino Tetsuo Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/27 2017/5/28
EEE.S451 Wireless Communication Engineering Sakaguchi Kei Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
2Q
2017/4/6 2017/3/17
MAT.P402 Soft Materials Physical Chemistry Ouchi Yukio Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ESD.F404 Affective Engineering / Emotional Design Mougenot Celine Graduate major in Engineering Sciences and Design 2017
2Q
2017/4/18 2017/4/18
ESD.E501 Theory of Business Architecture Iijima Junichi Graduate major in Engineering Sciences and Design 2017
1Q
2017/4/12 2017/5/3
ENR.H503 Advanced Polymer Design for Energy Materials Saito Reiko Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/12 2017/5/25
ICT.C201 Introduction to Information and Communications Engineering Uyematsu Tomohiko /  Ogata Wakaha /  Fukawa Kazuhiko /  Yamaguchi Masahiro /  Yamada Isao /  Takagi Shigetaka /  Nakamoto Takamichi /  Takahashi Atsushi /  Isshiki Tsuyoshi /  Yamaoka Katsunori /  Kasai Kenta /  Shinozaki Takahiro /  Sugino Nobuhiko /  Hara Yuko /  Nakahara Hiroki Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2017
1Q
2017/4/21 2017/5/16
ESD.E401 Participatory Design in Energy Business Saijo Miki /  Tateiwa Kenji /  Toyama Koji /  Maruta Akiteru Graduate major in Engineering Sciences and Design 2017
2Q
2017/3/17 2017/5/3
ENR.J405 Microstructure Evolution and Diffusion in Metals Kimura Yoshisato /  Nakada Nobuo Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
GEG.P501 Concept Designing Nohara Kayoko Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2017
2Q
2017/5/1 2017/3/17
MTH.U211 Applied Mathematics for Engineers Ia Takiguchi Takashi Undergraduate major in Mathematics 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.T402 Introduction to Polymer Physics I B Imaoka Takane /  Nagai Keiji Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/13 2017/3/17
CVE.N210 Introduction to Infrastructure and Environment Niwa Junichiro /  Asakura Yasuo /  Yai Tetsuo /  Takemura Jiro /  Morikawa Hitoshi /  Muromachi Yasunori /  Kanae Shinjiro /  Fukuda Daisuke /  Yoshimura Chihiro /  Chijiwa Nobuhiro /  Iwanami Mitsuyasu /  Takahashi Akihiro /  Hirose Sohichi /  Kitazume Masaki /  Saito Ushio /  Sakano Tatsurou /  Wijeyewickrema Anil /  Sasaki Eiichi /  Sanada Junko /  Fujii Manabu Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/5/25
ENR.J408 Energy Conversion Ceramics Materials Yasuda Kouichi /  Matsushita Sachiko /  Miyauchi Masahiro /  Matsuda Akifumi Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
4Q
2017/5/8 2017/3/17
GEG.E412 Hydrology and Water Resources Conservation Kinouchi Tsuyoshi Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2017
2Q
2017/5/15 2017/4/30
GEG.E421 Energy&Environment-1 Tokimatsu Koji /  Yoshikawa Kunio /  Takahashi Fumitake /  Cross Jeffrey Scott Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2017
2Q
2017/5/1 2017/3/17
CAP.C442 Advanced Separation Operation Ito Akira Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/21
TIM.B410 Innovation Management I Fujimura Shuzo Graduate major in Technology and Innovation Management 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
TIM.B411 Innovation Management II Fujimura Shuzo Graduate major in Technology and Innovation Management 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ESD.A501 Engineering Design Project A B Sakamoto Hiraku /  Mougenot Celine /  Shinno Hidenori /  Horie Mikio /  Iijima Junichi /  Matsumura Shigeki /  Yoshida Kazuhiro /  Hasegawa Osamu /  Kitazume Masaki /  Kishimoto Kikuo /  Saijo Miki /  Fujii Haruyuki /  Inaba Kazuaki /  Saito Shigeki /  Takeda Yukio /  Kurabayashi Daisuke /  Park Jaehyun /  Takeda Yoko Graduate major in Engineering Sciences and Design 2017
2Q
2017/4/18 2017/3/17
MEC.F431 Computational Thermo-Fluid Dynamics Horiuti Kiyosi /  Xiao Feng Graduate major in Mechanical Engineering 2017
2Q
2017/4/6 2017/3/17
NCL.N403 Nuclear Materials and Structures Yano Toyohiko /  Takahashi Minoru Graduate major in Nuclear Engineering 2017
2Q
2017/4/26 2017/3/17
EEE.E202 Electricity and Magnetism II Hirokawa Jiro /  Nishiyama Nobuhiko Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
2Q
2017/3/21 2017/3/17
CVE.D201 Fundamentals of Infrastructure Planning Fukuda Daisuke Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2017
1Q
2017/3/22 2017/5/23
MAT.P491 Materials Engineering and Ecology Iwahori Yutaka /  Kunioka Masao /  Ishii Satoko /  Yamamoto Kayoko /  Yoshida Kazuo Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/21 2017/3/17
MAT.P426 Thermal Properties of Materials Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.I416 Catalysis for the Environmental Issues Baba Toshihide /  Motokura Ken Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
CVE.C432 Rock Engineering Takemura Jiro /  Takahashi Akihiro /  Yashiro Kazuhide /  Tsukada Tomoyuki Graduate major in Civil Engineering 2017
1-2Q
2017/4/17 2017/5/15
ENR.H413 Advanced Functional Polymer Materials I Tomita Ikuyoshi /  Shishido Atsushi /  Takeuchi Daisuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/12 2017/3/17
GEG.I501 Coastal Disaster Mitigation for Engineers and Planners Takagi Hiroshi Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
GEG.E402 Urban Environment Kanda Manabu /  Yai Tetsuo /  Asawa Takashi /  Muromachi Yasunori Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2017
3Q
2017/3/24 2017/3/17
ENR.B436 Special lecture of economics and politics in energy Tokimatsu Koji /  Murayama Takehiko /  Fujimura Shuzo /  Goto Mika /  Izumida Ryosuke /   /   /  Kutani Ichiro Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/4/21 2017/3/17
CAP.P421 Advanced Polymer Properties I Ando Shinji Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
UDE.P402 Theory of Regional Planning and Process Yai Tetsuo Graduate major in Urban Design and Built Environment 2017
1Q
2017/5/15 2017/5/29
MEC.D531 Experimental Modal Analysis for Structural Dynamics Okuma Masaaki Graduate major in Mechanical Engineering 2017
1Q
2017/4/24 2017/3/17
GEG.P451 Project Design & Management S Hanaoka Shinya /  Takada Jun-Ichi /  Yamaguchi Shinobu /  Takagi Hiroshi /  Abe Naoya /  Kawasaki Tomoya Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2017
1Q
2017/3/17 2017/5/15
TSE.A312 Introduction to global and local ecology Nadaoka Kazuo /  Nakamura Takashi Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/5/7
CAP.A466 Advanced Bioinorganic Chemistry II Kuwata Shigeki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/4/8
TIM.A405 Methodology of Mathematical and Computational Analysis I Kajikawa Yuya /  Nakamaru Mayuko Graduate major in Technology and Innovation Management 2017
1Q
2017/3/17 2017/5/19
ENR.A402 Interdisciplinary scientific principles of energy 2 大岡山 Ihara Manabu /  Okimoto Yoichi Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/4/13 2017/3/17
ENR.K430 Advanced course of turbulent flow and control Tanahashi Mamoru /  Shimura Masayasu Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/13 2017/3/17
ESD.H405 Product Design and Development Nagahama Masahiko /  Takeda Yoko Graduate major in Engineering Sciences and Design 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
MAT.C401 Advanced Course of Dielectric and Ferroelectric Materials Tsurumi Takaaki /  Takeda Hiroaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
4Q
  2017/3/17
CAP.P411 Advanced Polymer Synthesis I Ishizone Takashi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.P423 Advanced Polymer Structures I Nojima Shuichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.H405 Advanced Inorganic Materials Chemistry I Kanno Ryoji /  Waki Keiko /  Hirayama Masaaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/12 2017/3/17
ENR.H407 Advanced Solid State Chemistry Oriented for Energy and Environment Issues I Wada Yuji /  Suzuki Eiichi Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3Q
2017/4/12 2017/3/17
ENR.H410 Topics in Properties of Semiconductors Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.L530 Advanced functional electron devices Hatano Mutsuko /  Kodera Tetsuo Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
4Q
2017/4/13 2017/3/17
MAT.P404 Soft Materials Functional Physics Hayamizu Yuhei Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
MAT.P413 Soft Materials Functional Chemistry Hayakawa Teruaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MAT.M406 Advanced Microstructure Design of Non-ferrous Materials Kumai Shinji /  Muraishi Shinji /  Kobayashi Equo Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.A403 Interdisciplinary principles of energy devices 1 大岡山 Hanamura Katsunori /  Fujita Hideaki /  Hagiwara Makoto /  Shimura Masayasu /  Tanahashi Mamoru /  Mori Shinsuke /  Okawa Seiji /  Miyajima Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/4/25
ENR.I520 Advanced Lecture on Crystal Structure and Correlation with Properties of Solids Yashima Masatomo Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.F532 Rarefied Gas Dynamics Inoue Takayoshi /  Okamura Tetsuji Graduate major in Mechanical Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
EEE.D481 Advanced Power Semiconductor Devices Terashima Tomohide /  Oi Takeshi /  Gourab Majumdar Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
2Q
2017/5/22 2017/3/17
MAT.M401 Applied Diffraction Crystallography in Metals and Alloys Nakamura Yoshio /  Fujii Toshiyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
CVE.D402 Transportation Network Analysis Asakura Yasuo Graduate major in Civil Engineering 2017
3Q
2017/4/17 2017/3/17
SHS.M442 Graduate Lecture in Cognition, Mathematics and Information S1B Inohara Takehiro Graduate major in Social and Human Sciences 2017
2Q
2017/3/17 2017/5/18
ESD.E502 IT Management Iijima Junichi /  Park Jaehyun Graduate major in Engineering Sciences and Design 2017
3Q
  2017/3/17
ESD.C501 Communication Design: Theory & Practice Saijo Miki Graduate major in Engineering Sciences and Design 2017
3-4Q
  2017/3/17
ENR.E602 Practical Presentation B Academic Supervisor Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.C531 Mechanics of High Temperature Materials Sakaguchi Motoki Graduate major in Mechanical Engineering 2017
1Q
2017/4/6 2017/4/12
MEC.H431 Advanced Mechanical Elements Iwatsuki Nobuyuki Graduate major in Mechanical Engineering 2017
1Q
2017/4/6 2017/3/17
EEE.D411 Semiconductor Physics Yamada Akira Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
2Q
2017/3/21 2017/3/17
MTH.U213 Applied Mathematics for Engineers Ila Takiguchi Takashi /  Isobe Takeshi Undergraduate major in Mathematics 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
EEE.C211 Analog Electronic Circuits Suzuki Safumi /  Pham Namhai Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
4Q
2017/3/21 2017/3/17
ESD.S602 Business Practice D2 Academic Supervisor Graduate major in Engineering Sciences and Design 2017
2Q
2017/4/18 2017/3/17
ENR.A402 Interdisciplinary scientific principles of energy 2 すずかけ Yamada Akira /  Arai Hajime /  Kitamura Fusao /  Hirayama Masaaki /  Inagi Shinsuke /  Koshihara Shinya /  Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/4/13 2017/3/17
TSE.M201 Ordinary Differential Equations and Physical Phenomena B Kanda Manabu /  Obara Toru /  Nakamura Takashi /  Yamashita Yukihiko /  Akita Daisuke /  Iio Shunji /  Tsutsui Hiroaki /  Varquez Alvin Christopher Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2017
2Q
2017/5/22 2017/5/18
MAT.M204 Introduction to Metallurgy Kobayashi Equo /  Ueda Mitsutoshi /  Sannomiya Takumi Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
TSE.M204 Statistics and Data Analysis Kinouchi Tsuyoshi /  Chiba Satoshi /  Takahashi Fumitake /  Iio Shunji /  Hanaoka Shinya /  Kawasaki Tomoya /  Sagara Hiroshi Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2017
1Q
2017/5/1 2017/5/19
MAT.P412 Soft Materials Chemistry II Tezuka Yasuyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MAT.C405 Advanced Course of Instrumental Analysis for Materials Yano Tetsuji /  Ogura Kazumichi /  Fukunaga Keiichi /  Matsushima Hideki /  Sato Takaya /  Onodera Hiroshi /  Mori Norihisa /  Tsutsumi Kenichi /  Shima Masahide /  Utsumi Hiroaki /  Nakai Yumi /  Sato Tomoshige /  Arii Tadashi Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.A465 Advanced Bioinorganic Chemistry I Kuwata Shigeki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/4/3
CAP.P422 Advanced Polymer Properties II Tokita Masatoshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
SHS.P461 Graduate Methodologies in Politics, Law and Administration S1 Kaneko Hironao /  Nishida Ryosuke Graduate major in Social and Human Sciences 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/5/26
TIM.B418 Strategic Management of Technology I Miyazaki Kumiko Graduate major in Technology and Innovation Management 2017
1Q
2017/4/13 2017/3/17
ESD.B601 Off-Campus Project E Academic Supervisor Graduate major in Engineering Sciences and Design 2017
1Q
2017/4/18 2017/3/17
ESD.D502 Sustainable Campus Design Yasuda Koichi /  Yuasa Kazuhiro /  Murata Ryo /  Yoshida Naohiro /  Kawashima Norihisa /  Hiraga Tatsuya Graduate major in Engineering Sciences and Design 2017
1Q
2017/4/18 2017/3/17
ENR.H501 Advanced Chemical Materials for Energy Issues I Wada Yuji /  Saito Reiko /  Suzuki Eiichi Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/12 2017/4/19
ENR.H502 Advanced Chemical Materials for Energy Issues II Wada Yuji /  Saito Reiko /  Suzuki Eiichi Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/4/12 2017/4/12
ENR.H414 Advanced Functional Polymer Materials II Tomita Ikuyoshi /  Shishido Atsushi /  Takeuchi Daisuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/4/12 2017/3/17
ENR.K530 Advanced course of multiscale thermal-fluid sciences Nagasaki Takao /  Okawa Seiji Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.L410 Introduction to Photovoltaics Miyajima Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/4/13 2017/3/17
ENR.J402 Physical Chemistry for High Temperature Processes -Thermodynamics- Susa Masahiro /  Kobayashi Yoshinao /  Kawamura Kenichi /  Hayashi Miyuki /  Ueda Mitsutoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.J403 Physical Chemistry for High Temperature Processes -Smelting and Refining Processes- Susa Masahiro /  Kobayashi Yoshinao /  Kawamura Kenichi /  Hayashi Miyuki /  Ueda Mitsutoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
GEG.E411 Atmospheric Environment in Megacities Kanda Manabu /  Inagaki Atsushi /  Varquez Alvin Christopher Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2017
1Q
2017/5/10 2017/4/4
NCL.N405 Nuclear Reactor Thermal-hydraulics Takahashi Minoru /  Kikura Hiroshige Graduate major in Nuclear Engineering 2017
1Q
2017/5/11 2017/3/17
EEE.C442 VLSI Technology II Masu Kazuya /  Ishihara Noboru /  Wakabayashi Hitoshi /  Dosho Shiro /  Ishihara Noboru /  Dosho Shiro /  Machida Katsuyuki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
2Q
2017/4/6 2017/3/17
EEE.S461 Optical Communication Systems Uenohara Hiroyuki /  Koyama Fumio /  Arai Shigehisa Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
4Q
2017/3/21 2017/3/17
CHM.B433 Catalytic Chemistry on Solid Surface Komatsu Takayuki Graduate major in Chemistry 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
CHM.B434 Advanced Course in Crystal Structure Science Uekusa Hidehiro Graduate major in Chemistry 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.A401 Interdisciplinary scientific principles of energy 1 すずかけ Yamaguchi Takeo /  Shishido Atsushi /  Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/13 2017/3/17
MEC.E201 Thermodynamics (Mechanical Engineering) A Satoh Isao /  Nozaki Tomohiro /  Hasegawa Jun /  Nagasaki Takao /  Murakami Yoichi /  Okawa Seiji Undergraduate major in Mechanical Engineering 2017
2Q
2017/4/26 2017/3/17
MEC.J311 Fundamentals of Precision Machinery A Shinshi Tadahiko /  Yoshioka Hayato /  Hijikata Wataru Undergraduate major in Mechanical Engineering 2017
1Q
2017/4/27 2017/4/26
EEE.C301 Electronic Measurement Nakamoto Takamichi /  Okino Akitoshi Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
TSE.A315 Introduction to Meteorology Kanda Manabu Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/12 2017/3/17
MAT.M408 Quantum Statistical Mechanics Kajihara Masanori /  Nakatsuji Kan /  Gohda Yoshihiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.A401 Scope of Chemical Science and Engineering IA Ohtomo Akira /  Hitosugi Taro /  Mikami Koichi /  Yamanaka Ichiro /  Wada Yuji /  Kuwata Shigeki /  Suzuki Eiichi /  Takao Toshiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/21
CAP.I401 Scope of Chemical Science and Engineering IB Yoshizawa Michito /  Koizumi Takeaki /  Fukushima Takanori /  Akita Munetaka /  Yoshida Naohiro /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita /  Baba Toshihide /  Motokura Ken /  Yamaguchi Takeo /  Tamaki Takanori Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.I415 Environmental Analytical Chemistry Yoshida Naohiro /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ESD.A502 Engineering Design Project B B Saito Shigeki /  Sakamoto Hiraku /  Mougenot Celine /  Shinno Hidenori /  Horie Mikio /  Iijima Junichi /  Matsumura Shigeki /  Yoshida Kazuhiro /  Hasegawa Osamu /  Kitazume Masaki /  Kishimoto Kikuo /  Saijo Miki /  Fujii Haruyuki /  Inaba Kazuaki /  Takeda Yukio /  Kurabayashi Daisuke /  Park Jaehyun /  Takeda Yoko Graduate major in Engineering Sciences and Design 2017
3Q
  2017/3/17
ESD.D503 Civil Engineering Design I Kitazume Masaki /  Watabe Yoichi /  Takemura Jiro /  Sasaki Eiichi /  Fukuda Daisuke /  Wijeyewickrema Anil Graduate major in Engineering Sciences and Design 2017
2Q
2017/4/18 2017/3/17
ESD.H401 Disciplined Entrepreneuership Toh Yuji /  Park Jaehyun /  Graduate major in Engineering Sciences and Design 2017
2Q
2017/4/18 2017/3/17
ENR.A407 Energy system theory Tokimatsu Koji /  Yamada Akira /  Kato Yukitaka /  Kajikawa Yuya /  Okazaki Ken /  Takagi Hideyuki /  Sakata Ko /  Hashimoto Michio Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3Q
2017/4/21 2017/3/17
ENR.A408 Economy of energy system Tokimatsu Koji /  Hanaoka Shinya /  Nishikizawa Shigeo /  Uchiyama Yoji /  Kajiki Shin'Ya /  Suehiro Shigeru Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
4Q
2017/4/21 2017/3/17
ENR.H402 Advanced Photochemistry II Shishido Atsushi /  Nagai Keiji Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/4/12 2017/3/17
ENR.H403 Advanced Electrochemistry I Kanno Ryoji /  Arai Hajime /  Kitamura Fusao /  Hirayama Masaaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/12 2017/3/17
ENR.E603 Practical Presentation C Academic Supervisor Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.Z591 Seminar in energy science S2 Academic Supervisor Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.J404 Physical Chemistry for High Temperature Processes -Oxidation of Metals- Ueda Mitsutoshi /  Susa Masahiro /  Kobayashi Yoshinao /  Kawamura Kenichi /  Hayashi Miyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
GEG.P502 Project Management and Evaluation for Sustainable Infrastructure Hanaoka Shinya Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2017
3Q
  2017/3/17
EEE.G411 Electrical Modeling and Simulation Matsuzawa Akira /  Yamada Akira /  Hirano Takuichi /  Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
ESD.H406 Marketing Science Abe Shuzo Graduate major in Engineering Sciences and Design 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.T401 Introduction to Polymer Chemistry I B Tomita Ikuyoshi /  Inagi Shinsuke Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.A443 Advanced Solid-state Electrochemistry I Hitosugi Taro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
EEE.P321 Electric Power Engineering I Nanahara Toshiya Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.C205 Chemical Process Stoichiometry A Ito Akira Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/21
TSE.C202 System Design Project Saijo Miki /  Kishimoto Kikuo /  Takada Jun-Ichi /  Inaba Kazuaki /  Hayashizaki Noriyosu /  Shirabe Masashi /  Abe Naoya /  Sagara Hiroshi /  Saito Shigeki Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/28 2017/3/17
TSE.A311 Introduction to Nuclear Engineering Oguri Yoshiyuki /  Obara Toru /  Iio Shunji /  Akatsuka Hiroshi /  Kikura Hiroshige Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2017
4Q
  2017/3/17
MAT.P401 Organic Optical Materials physics Ishikawa Ken Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.C411 Chemical Engineering for Advanced Materials and Chemicals Processing I Kubouchi Masatoshi /  Tago Teruoki /  Ihara Manabu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/12 2017/3/17
CAP.P582 Advanced Polymer Science I Kaneko Tatsuo Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
UDE.E506 Numerical Simulation of Environments Nakamura Takashi /  Kanda Manabu /  Kanae Shinjiro /  Asawa Takashi /  Matsuoka Masashi /  Okaze Tsubasa /  Kinouchi Tsuyoshi /  Nakamura Takashi Graduate major in Urban Design and Built Environment 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
UDE.S431 Basics of Stochastic Process for Earthquake Engineering Morikawa Hitoshi Graduate major in Urban Design and Built Environment 2017
1Q
2017/4/12 2017/3/17
SHS.S441 Graduate Lecture in Science, Technology and Society S1A Fudano Jun Graduate major in Social and Human Sciences 2017
1Q
2017/3/17 2017/5/2
SHS.S461 Graduate Methodologies in Science, Technology and Society S1 Fudano Jun /  Shirabe Masashi /  Nakajima Hideto /  Bektas Yakup /  Ariga Nobumichi /  Yashiro Kazuhide /   /  Iseda Tetuji /  Tsukada Tomoyuki Graduate major in Social and Human Sciences 2017
1-2Q
2017/4/21 2017/5/16
ESD.D401 Material Selection for Engineering Design Kishimoto Kikuo /  Inaba Kazuaki /  Mizutani Yoshihiro