School of Life Science and Technology|7 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
MAT.P426 Thermal Properties of Materials Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C601 Teaching methods for Human Centered Science and Biomedical Engineering Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A331 Structural Biology Murakami Satoshi /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P403 Soft Materials Physics Vacha Martin Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P404 Soft Materials Functional Physics Hayamizu Yuhei Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P413 Soft Materials Functional Chemistry Hayakawa Teruaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.J407 Soft Materials Design Matsumoto Hidetoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A407 Science of Metabolism Hirasawa Takashi /  Shiraki Nobuaki /  Yamamoto Naoyuki /  Kato Akira Graduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/10/6 2020/3/24
LST.A502 Science of Biological Resources Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Shimojima Mie /  Masuda Shinji /  Imamura Sousuke Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/20
LST.Z383 Research opportunity in Laboratories3 (Applied skill training) Teaching Staffs  /  Wachi Masaaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
LST.Z383 Research opportunity in Laboratories3 (Applied skill training) Teaching Staffs  /  Wachi Masaaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
  2020/3/24
LST.Z382 Research opportunity in Laboratories2 (Basic skill training) Teaching Staffs  /  Wachi Masaaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
  2020/3/24
LST.Z382 Research opportunity in Laboratories2 (Basic skill training) Teaching Staffs  /  Wachi Masaaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
  2020/3/24
LST.Z381 Research opportunity in Laboratories (LST) Teaching Staffs  /  Fukui Toshiaki /  Yamada Takuji /  Tanaka Mikiko /  Asakura Noriyuki /  Orihara Kanami /  Aizawa Yasunori /  Hata Takeshi /  Yamamoto Naoyuki /  Ishii Yoshitaka /  Suzuki Takashi /  Yamasaki Miwa /  Hongoh Yuichi /  Itoh Takehiko /  Hayashi Nobuhiro /  Hirota Junji /  Matsuda Tomoko /  Ohkubo Akihiro /  Seio Kohji /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato /  Masuda Shinji /  Tachibana Kazunori /  Ohta Hiroyuki /  Akama Hiroyuki /  Mori Toshiaki /  Yuasa Hideya /  Kamachi Toshiaki /  Kobatake Eiry /  Maruyama Atsushi /  Wachi Masaaki /  Ogura Shunichiro /  Yamaguchi Yuki /  Mie Masayasu /  Yatsunami Rie /  Nakamura Nobuhiro /  Okada Satoshi /  Shimojima Mie /  Kawakami Atsushi /  Ichinose Hiroshi /  Kitao Akio /  Kondoh Shinae /  Kadonosono Tetsuya /  Kitaguchi Tetsuya /  Hirasawa Takashi /  Fujita Naonobu /  Iwasaki Hiroshi /  Murakami Satoshi /  Mihara Hisakazu /  Kume Shoen /  Shiraki Nobuaki /  Miyashita Eizo /  Ueno Takafumi /  Nakatogawa Hitoshi /  Kimura Hiroshi /  Fujii Masaaki /  Nakamura Hiroyuki /  Fujie Toshinori /  Nishiyama Nobuhiro /  Imamura Sousuke /  Ueda Hiroshi /  Kinbara Kazushi /  Miura Yutaka /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Tokunaga Makio /  Kano Fumi /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Kan /  Hoshino Ayuko /  Tsutsumi Hiroshi /  Kato Akira /  Urabe Hirokazu /  Osada Toshiya /  Hisabori Toru /  Taguchi Hideki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
  2020/3/24
LST.Z381 Research opportunity in Laboratories (LST) Teaching Staffs  /  Fukui Toshiaki /  Wachi Masaaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
  2020/3/24
HCB.C632 Research Working in Company Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C632 Research Working in Company Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C571 Research Planning for Master Thesis II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C571 Research Planning for Master Thesis II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C471 Research Planning for Master Thesis I Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka /  Nakamura Hiroyuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C471 Research Planning for Master Thesis I Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka /  Nakamura Hiroyuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C672 Research Planning for Doctoral Thesis II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C672 Research Planning for Doctoral Thesis II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C672 Research Planning for Doctoral Thesis II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C672 Research Planning for Doctoral Thesis II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C671 Research Planning for Doctoral Thesis I Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka /  Nakamura Hiroyuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C671 Research Planning for Doctoral Thesis I Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka /  Nakamura Hiroyuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M412 Reliability and Durability of Metals and Alloys Kobayashi Equo /  Kobayashi Satoru /  Kumai Shinji Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/28 2020/3/24
XLS.P101 Processes for creation in science and technology【School of Life Science and Technology】 Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Murakami Satoshi /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro 2020
2Q
2020/9/18 2020/7/30
HCB.C442 Presentation for Science and Engineering II Chu Ray Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C441 Presentation for Science and Engineering I 2 Chu Ray Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C441 Presentation for Science and Engineering I 1 Chu Ray Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C501 Practical Creative Design Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Yamamoto Naoyuki /  Kajiwara Susumu /  Morita Toshisuke /  Shimada Nagato /  Baba Hidehiko /  Akimoto Jin Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/10/9
MAT.C412 Polymeric Biomaterials Tsuge Takeharu /  Hayashi Tomohiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A348 Polymer Science (LST) Maruyama Atsushi /  Ueno Takafumi /  Miura Yutaka /  Kinbara Kazushi Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.P451 Plasma Engineering Akatsuka Hiroshi /  Okino Akitoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A334 Plant Physiology Ohta Hiroyuki /  Hisabori Toru /  Tanaka Kan /  Masuda Shinji /  Shimojima Mie /  Imamura Sousuke Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/20
LST.A211 Physical Chemistry III Fujii Masaaki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Kitao Akio /  Ishii Yoshitaka Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A206 Physical Chemistry II Hayashi Nobuhiro /  Tokunaga Makio /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Asakura Noriyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/6/23
LST.A201 Physical Chemistry I Ueno Takafumi /  Kobatake Eiry /  Tokunaga Makio /  Osada Toshiya /  Mie Masayasu /  Ishii Yoshitaka Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A409 Physical Biology of the Cell Hayashi Nobuhiro /  Murakami Satoshi /  Taguchi Hideki /  Tokunaga Makio /  Ishii Yoshitaka Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A361 Photosynthesis and photobiology Masuda Shinji /  Hisabori Toru /  Tanaka Kan /  Shimojima Mie Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A343 Pharmaceutical Chemistry Urabe Hirokazu /  Hata Takeshi /  Fujie Toshinori Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.B602 PhD Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
  2020/3/24
LST.B602 PhD Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.B601 PhD Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Hirota Junji Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
  2020/3/24
LST.B601 PhD Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
LST.C604 PhD Internship 4 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C604 PhD Internship 4 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C603 PhD Internship 3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C603 PhD Internship 3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C507 Overseas Research Training 2 (Tsinghua University) Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.C506 Overseas Research Training 1 (Tsinghua University) Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
  2020/3/24
HCB.C422 Outline of Human Centered Science and Biomedical Engineering II Yagi Tohru /  Nakamura Kentaro /  Yamaguchi Masahiro /  Kitaguchi Tetsuya /  Motokura Ken /  Ogura Shunichiro /  Ikoma Toshiyuki /  Tokuda Takashi Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3Q
2020/9/29 2020/3/24
HCB.C421 Outline of Human Centered Science and Biomedical Engineering I Ishida Tadashi /  Yamamoto Naoyuki /  Kajikawa Kotaro /  Nishiyama Nobuhiro /  Kaneko Hirohiko /  Morikawa Junko /  Tanaka Kan Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/20
LST.A402 Organic and Bioorganic Chemistry Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro /  Tsutsumi Hiroshi Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/20
MAT.P422 Organic Materials Design Ougizawa Toshiaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A217 Organic Chemistry IV (carbonyl compounds and amines) Matsuda Tomoko /  Urabe Hirokazu /  Hata Takeshi /  Kinbara Kazushi /  Seio Kohji /  Tsutsumi Hiroshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A212 Organic Chemistry III (benzene and ketones) Ohkubo Akihiro /  Kinbara Kazushi /  Yuasa Hideya /  Urabe Hirokazu /  Tsutsumi Hiroshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A207 Organic Chemistry II (alcohols and alkenes) Yuasa Hideya /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakamura Hiroyuki /  Mori Toshiaki /  Hata Takeshi /  Kinbara Kazushi Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A202 Organic Chemistry I (alkanes and haloalkanes) Nakamura Hiroyuki /  Seio Kohji /  Mori Toshiaki /  Ohkubo Akihiro /  Matsuda Tomoko /  Tsutsumi Hiroshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ICT.H409 Optics in Information Processing Yamaguchi Masahiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/8/2
HCB.C532 Off Campus Training III Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C532 Off Campus Training III Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C531 Off Campus Training II Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C531 Off Campus Training II Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C431 Off Campus Training I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C431 Off Campus Training I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.A561 Nanobio Materials and Devices Kitamoto Yoshitaka /  Hayashi Tomohiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A401 Molecular and Cellular Biology Kimura Hiroshi /  Iwasaki Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Aizawa Yasunori Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/11
ART.T545 Molecular Simulation Sakurai Minoru /  Sekijima Masakazu /  Yasuo Nobuaki Graduate major in Artificial Intelligence 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A248 Molecular Genetics Iwasaki Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Kajikawa Masaki /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/29 2020/3/24
LST.A406 Molecular Developmental Biology and Evolution Kume Shoen /  Kawakami Atsushi /  Tanaka Mikiko /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato Graduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
  2020/3/24
LST.A213 Molecular Biology II Kimura Hiroshi /  Kondoh Shinae /  Imamura Sousuke /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A208 Molecular Biology I Yamaguchi Yuki /  Kajikawa Masaki /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/31
LST.A345 Microbiology Wachi Masaaki /  Hirasawa Takashi /  Yamamoto Naoyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.J531 Micro and Nano Systems Kim Joon-Wan /  Hatsuzawa Takeshi /  Ohtake Naoto /  Yoshida Kazuhiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Takatoki /  Nisisako Takasi Graduate major in Mechanical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ICT.H421 Medical Imaging Systems Nakamura Kentaro /  Tabaru Marie /  Obi Takashi Graduate major in Information and Communications Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A504 Medical Biotechnology Kondoh Shinae /  Miura Yutaka /  Nishiyama Nobuhiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
  2020/3/24
ICT.H514 Mechanisms of Visual Perception Kaneko Hirohiko /  Sato Imari /  Nagai Takehiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P491 Materials Engineering and Ecology Yamamoto Kayoko /  Ishii Satoko /  Kunioka Masao /  Yoshida Kazuo /  Saito Satoshi /  Suwa Yorimasa /  Helmut Winterling /  Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C502 Management for Business Creation Hashimoto Masahiro /  Sengoku Shintaro /  Yamamoto Naoyuki /  Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Tomita Naomi /  Matsumoto Tadashi /  Kobayashi Makoto /  Yokoyama Chikafumi Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.B402 MS Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
  2020/3/24
LST.B402 MS Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
LST.B401 MS Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Hirota Junji Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
  2020/3/24
LST.B401 MS Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
LST.C504 MS Internship 4 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C504 MS Internship 4 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C503 MS Internship 3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C503 MS Internship 3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.M461 Laboratory Training on Human Brain Functions and Their Measurements Yoshida Takako /  Akama Hiroyuki /  Kaneko Hirohiko /  Yoshimura Natsue /  Nagai Takehiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3Q
2020/10/1 2020/3/24
LST.Z695 LST Seminar S5 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.Z693 LST Seminar S4 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.Z691 LST Seminar S3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.Z591 LST Seminar S2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.Z491 LST Seminar S1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.Z696 LST Seminar F5 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.Z694 LST Seminar F4 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.Z692 LST Seminar F3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.Z592 LST Seminar F2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.Z492 LST Seminar F1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A324 LST Seminar 4 Nakatogawa Hitoshi /  Kuwahara Hirokazu /  Tamori Masaki /  Inohaya Keiji /  Fukushima Toshiaki /  Sato Yuko /  Nakatsu Daiki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
LST.A323 LST Seminar 3 Ogura Shunichiro /  Hara Satoshi /  Orita Izumi /  Yamamoto Junichi /  Kanamaru Shuji /  Kobayashi Yuki /  Tsubouchi Hideo Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
LST.A322 LST Seminar 2 Tsutsumi Hiroshi /  Seio Kohji /  Mori Toshiaki /  Hata Takeshi /  Matsuda Tomoko /  Ohkubo Akihiro /  Miura Yutaka /  Fujie Toshinori /  Kanamori Takashi /  Sato Kohei /  Sato Shinichi /  Shigeta Masayuki /  Shimada Naohiko /  Takemoto Hiroyasu /  Nomoto Takahiro /  Masaki Yoshiaki /  Miki Takayuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A321 LST Seminar 1 Osada Toshiya /  Abe Satoshi /  Ito Yuma /  Okada Ui /  Kajitani Rei /  Kamihara Takayuki /  Hirata Keisuke /  Niwa Tatsuya /  Furuta Tadaomi /  Mashimo Yasumasa /  Tran Duy Phuoc /  Ito Hidehiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A374 LST Overseas Training IV Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A373 LST Overseas Training III Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A373 LST Overseas Training III Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A372 LST Overseas Training II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A372 LST Overseas Training II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A372 LST Overseas Training II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A372 LST Overseas Training II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A371 LST Overseas Training I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A371 LST Overseas Training I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A371 LST Overseas Training I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A371 LST Overseas Training I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A509 LST Frontier Seminar 5 Fujishima Kosuke /  Mcglynn Shawn Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/4/22
LST.A507 LST Frontier Seminar 4 Uchihashi Takayuki /  Nango Eriko /  Ikeguchi Mitsunori /  Ueno Takafumi Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A415 LST Frontier Seminar 2 Miwa Tetsuya /  Kamei Kenichirou /  Kobatake Eiry Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A414 LST Frontier Seminar 1 Sakurai Kazuo /  Nagasaki Yukio Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.B403 LST Directed Laboratory Work Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.B403 LST Directed Laboratory Work Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.B604 LST Bioleader Training 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.B604 LST Bioleader Training 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
  2020/3/24
LST.B603 LST Bioleader Training 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.B603 LST Bioleader Training 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
  2020/3/24
LST.A254 LST Basic Laboratory and Exercise IV D Fukui Toshiaki /  Yamaguchi Yuki /  Wachi Masaaki /  Aizawa Yasunori /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakatogawa Hitoshi /  Yatsunami Rie /  Kajikawa Masaki /  Kondoh Shinae /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya /  Tachibana Kazunori /  Iwasaki Hiroshi /  Fujita Naonobu /  Ueda Hiroshi /  Imamura Sousuke /  Kitaguchi Tetsuya /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Kano Fumi /  Iwai Noritaka /  Okumura Eiichi /  Orita Izumi /  Kaneko Shinya /  Sakamoto Satoshi /  Tanaka Toshiaki /  Iwatani Shun /  Tsubouchi Hideo /  Fukushima Toshiaki /  Omuro Yuki /  Kobayashi Yuki /  Nomata Jiro /  Yamamoto Junichi /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/8/27
LST.A254 LST Basic Laboratory and Exercise IV C Fukui Toshiaki /  Yamaguchi Yuki /  Wachi Masaaki /  Aizawa Yasunori /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakatogawa Hitoshi /  Yatsunami Rie /  Kajikawa Masaki /  Kondoh Shinae /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya /  Tachibana Kazunori /  Iwasaki Hiroshi /  Fujita Naonobu /  Ueda Hiroshi /  Imamura Sousuke /  Kitaguchi Tetsuya /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Kano Fumi /  Iwai Noritaka /  Okumura Eiichi /  Orita Izumi /  Kaneko Shinya /  Sakamoto Satoshi /  Tanaka Toshiaki /  Iwatani Shun /  Tsubouchi Hideo /  Fukushima Toshiaki /  Omuro Yuki /  Kobayashi Yuki /  Nomata Jiro /  Yamamoto Junichi /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A254 LST Basic Laboratory and Exercise IV B Fukui Toshiaki /  Yamaguchi Yuki /  Wachi Masaaki /  Aizawa Yasunori /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakatogawa Hitoshi /  Yatsunami Rie /  Kajikawa Masaki /  Kondoh Shinae /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya /  Tachibana Kazunori /  Iwasaki Hiroshi /  Fujita Naonobu /  Ueda Hiroshi /  Imamura Sousuke /  Kitaguchi Tetsuya /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Kano Fumi /  Iwai Noritaka /  Okumura Eiichi /  Orita Izumi /  Kaneko Shinya /  Sakamoto Satoshi /  Tanaka Toshiaki /  Iwatani Shun /  Tsubouchi Hideo /  Fukushima Toshiaki /  Omuro Yuki /  Kobayashi Yuki /  Nomata Jiro /  Yamamoto Junichi /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A254 LST Basic Laboratory and Exercise IV A Fukui Toshiaki /  Yamaguchi Yuki /  Wachi Masaaki /  Aizawa Yasunori /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakatogawa Hitoshi /  Yatsunami Rie /  Kajikawa Masaki /  Kondoh Shinae /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya /  Tachibana Kazunori /  Iwasaki Hiroshi /  Fujita Naonobu /  Ueda Hiroshi /  Imamura Sousuke /  Kitaguchi Tetsuya /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Kano Fumi /  Iwai Noritaka /  Okumura Eiichi /  Orita Izumi /  Kaneko Shinya /  Sakamoto Satoshi /  Tanaka Toshiaki /  Iwatani Shun /  Tsubouchi Hideo /  Fukushima Toshiaki /  Omuro Yuki /  Kobayashi Yuki /  Nomata Jiro /  Yamamoto Junichi /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A253 LST Basic Laboratory and Exercise III D Ichinose Hiroshi /  Ohta Hiroyuki /  Kume Shoen /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Tanaka Mikiko /  Nakamura Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Kato Akira /  Ogura Shunichiro /  Orihara Kanami /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Kimura Hiroshi /  Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Inohaya Keiji /  Sakano Daisuke /  Nishihara Hidenori /  Hara Satoshi /  Hori Koichi /  Miyanaga Kazuhiko /  Chen Xinyue /  Nagashima Ayumi /  Sato Yuko /  Kobayashi Yuki /  Yoshida Keisuke /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A253 LST Basic Laboratory and Exercise III C Ichinose Hiroshi /  Ohta Hiroyuki /  Kume Shoen /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Tanaka Mikiko /  Nakamura Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Kato Akira /  Ogura Shunichiro /  Orihara Kanami /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Kimura Hiroshi /  Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Inohaya Keiji /  Sakano Daisuke /  Nishihara Hidenori /  Hara Satoshi /  Hori Koichi /  Miyanaga Kazuhiko /  Chen Xinyue /  Nagashima Ayumi /  Sato Yuko /  Kobayashi Yuki /  Yoshida Keisuke /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A253 LST Basic Laboratory and Exercise III B Ichinose Hiroshi /  Ohta Hiroyuki /  Kume Shoen /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Tanaka Mikiko /  Nakamura Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Kato Akira /  Ogura Shunichiro /  Orihara Kanami /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Kimura Hiroshi /  Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Inohaya Keiji /  Sakano Daisuke /  Nishihara Hidenori /  Hara Satoshi /  Hori Koichi /  Miyanaga Kazuhiko /  Chen Xinyue /  Nagashima Ayumi /  Sato Yuko /  Kobayashi Yuki /  Yoshida Keisuke /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A253 LST Basic Laboratory and Exercise III A Ichinose Hiroshi /  Ohta Hiroyuki /  Kume Shoen /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Tanaka Mikiko /  Nakamura Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Kato Akira /  Ogura Shunichiro /  Orihara Kanami /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Kimura Hiroshi /  Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Inohaya Keiji /  Sakano Daisuke /  Nishihara Hidenori /  Hara Satoshi /  Hori Koichi /  Miyanaga Kazuhiko /  Chen Xinyue /  Nagashima Ayumi /  Sato Yuko /  Kobayashi Yuki /  Yoshida Keisuke /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A252 LST Basic Laboratory and Exercise II D Urabe Hirokazu /  Kinbara Kazushi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Yuasa Hideya /  Ohkubo Akihiro /  Seio Kohji /  Tsutsumi Hiroshi /  Hata Takeshi /  Matsuda Tomoko /  Mori Toshiaki /  Fujie Toshinori /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Miura Yutaka /  Ikeda Hiroshi /  Kanamaru Shuji /  Kanamori Takashi /  Sato Kohei /  Shigeta Masayuki /  Shimada Naohiko /  Masaki Yoshiaki /  Miki Takayuki /  Sato Shinichi /  Takemoto Hiroyasu /  Nomoto Takahiro /  Okada Satoshi /  Morita Taiki /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A252 LST Basic Laboratory and Exercise II C Urabe Hirokazu /  Kinbara Kazushi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Yuasa Hideya /  Ohkubo Akihiro /  Seio Kohji /  Tsutsumi Hiroshi /  Hata Takeshi /  Matsuda Tomoko /  Mori Toshiaki /  Fujie Toshinori /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Miura Yutaka /  Ikeda Hiroshi /  Kanamaru Shuji /  Kanamori Takashi /  Sato Kohei /  Shigeta Masayuki /  Shimada Naohiko /  Masaki Yoshiaki /  Miki Takayuki /  Sato Shinichi /  Takemoto Hiroyasu /  Nomoto Takahiro /  Okada Satoshi /  Morita Taiki /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A252 LST Basic Laboratory and Exercise II B Urabe Hirokazu /  Kinbara Kazushi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Yuasa Hideya /  Ohkubo Akihiro /  Seio Kohji /  Tsutsumi Hiroshi /  Hata Takeshi /  Matsuda Tomoko /  Mori Toshiaki /  Fujie Toshinori /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Miura Yutaka /  Ikeda Hiroshi /  Kanamaru Shuji /  Kanamori Takashi /  Sato Kohei /  Shigeta Masayuki /  Shimada Naohiko /  Masaki Yoshiaki /  Miki Takayuki /  Sato Shinichi /  Takemoto Hiroyasu /  Nomoto Takahiro /  Morita Taiki /  Okada Satoshi /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A252 LST Basic Laboratory and Exercise II A Urabe Hirokazu /  Kinbara Kazushi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Yuasa Hideya /  Ohkubo Akihiro /  Seio Kohji /  Tsutsumi Hiroshi /  Hata Takeshi /  Matsuda Tomoko /  Mori Toshiaki /  Fujie Toshinori /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Miura Yutaka /  Ikeda Hiroshi /  Kanamaru Shuji /  Kanamori Takashi /  Sato Kohei /  Shigeta Masayuki /  Shimada Naohiko /  Masaki Yoshiaki /  Miki Takayuki /  Sato Shinichi /  Takemoto Hiroyasu /  Nomoto Takahiro /  Okada Satoshi /  Hayashi Nobuhiro /  Morita Taiki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A251 LST Basic Laboratory and Exercise I D Ishii Yoshitaka /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Kobatake Eiry /  Kitao Akio /  Tokunaga Makio /  Murakami Satoshi /  Osada Toshiya /  Hayashi Nobuhiro /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Taguchi Hideki /  Fujii Masaaki /  Akama Hiroyuki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Abe Satoshi /  Ito Yuma /  Okada Ui /  Kajitani Rei /  Kamihara Takayuki /  Tran Duy Phuoc /  Denda Kimitoshi /  Furuta Tadaomi /  Mashimo Yasumasa /  Niwa Tatsuya /  Hirata Keisuke /  Ito Hidehiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A251 LST Basic Laboratory and Exercise I C Ishii Yoshitaka /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Kobatake Eiry /  Kitao Akio /  Tokunaga Makio /  Murakami Satoshi /  Osada Toshiya /  Hayashi Nobuhiro /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Taguchi Hideki /  Fujii Masaaki /  Akama Hiroyuki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Abe Satoshi /  Ito Yuma /  Okada Ui /  Kajitani Rei /  Kamihara Takayuki /  Tran Duy Phuoc /  Denda Kimitoshi /  Furuta Tadaomi /  Mashimo Yasumasa /  Niwa Tatsuya /  Hirata Keisuke /  Ito Hidehiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A251 LST Basic Laboratory and Exercise I B Ishii Yoshitaka /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Kobatake Eiry /  Kitao Akio /  Tokunaga Makio /  Murakami Satoshi /  Osada Toshiya /  Hayashi Nobuhiro /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Taguchi Hideki /  Fujii Masaaki /  Akama Hiroyuki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Abe Satoshi /  Ito Yuma /  Okada Ui /  Kajitani Rei /  Kamihara Takayuki /  Tran Duy Phuoc /  Denda Kimitoshi /  Furuta Tadaomi /  Mashimo Yasumasa /  Niwa Tatsuya /  Hirata Keisuke /  Ito Hidehiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A251 LST Basic Laboratory and Exercise I A Ishii Yoshitaka /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Kobatake Eiry /  Kitao Akio /  Tokunaga Makio /  Murakami Satoshi /  Osada Toshiya /  Hayashi Nobuhiro /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Taguchi Hideki /  Fujii Masaaki /  Akama Hiroyuki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Abe Satoshi /  Ito Yuma /  Okada Ui /  Kajitani Rei /  Kamihara Takayuki /  Tran Duy Phuoc /  Denda Kimitoshi /  Furuta Tadaomi /  Mashimo Yasumasa /  Niwa Tatsuya /  Hirata Keisuke /  Ito Hidehiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24