School of Life Science and Technology|6 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
2021
Q
   
MAT.P426 Thermal Properties of Materials Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
4Q
2021/4/6 2021/3/15
HCB.C601 Teaching methods for Human Centered Science and Biomedical Engineering Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
2Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.A356 Synthetic Biology Matsuura Tomoaki /  Fujishima Kosuke /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/5/20 2021/3/15
LST.A331 Structural Biology Murakami Satoshi /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
  2021/3/15
MAT.P403 Soft Materials Physics Vacha Martin Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
3Q
2021/9/13 2021/3/15
MAT.P404 Soft Materials Functional Physics Hayamizu Yuhei Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.P413 Soft Materials Functional Chemistry Hayakawa Teruaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
ENR.J407 Soft Materials Design Matsumoto Hidetoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A407 Science of Metabolism Hirasawa Takashi /  Shiraki Nobuaki /  Yamamoto Naoyuki /  Kato Akira Graduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A502 Science of Biological Resources Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Shimojima Mie /  Masuda Shinji /  Osakabe Yuriko Graduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/4/6
XLS.B105 School of Life Science and Technology Literacy Yamaguchi Yuki /  Tokunaga Makio /  Ishii Yoshitaka /  Taguchi Hideki /  Mie Masayasu /  Kitao Akio /  Kondo Toru /  Kinbara Kazushi /  Okada Satoshi /  Hata Takeshi /  Yuasa Hideya /  Nakamura Hiroyuki /  Tsutsumi Hiroshi /  Ohta Hiroyuki /  Wachi Masaaki /  Ueda Hiroshi /  Orihara Kanami /  Shimojima Mie /  Kitaguchi Tetsuya /  Aizawa Yasunori /  Tanaka Mikiko /  Shiraki Nobuaki /  Hoshino Ayuko /  Hirota Junji /  Kimura Hiroshi 2021
2-3Q
2021/4/8 2021/6/10
LST.Z383 Research opportunity in Laboratories3 (Applied skill training) Teaching Staffs  /  Fukui Toshiaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
  2021/3/15
LST.Z383 Research opportunity in Laboratories3 (Applied skill training) Teaching Staffs  /  Fukui Toshiaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
  2021/3/15
LST.Z382 Research opportunity in Laboratories2 (Basic skill training) Teaching Staffs  /  Fukui Toshiaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
  2021/3/15
LST.Z382 Research opportunity in Laboratories2 (Basic skill training) Teaching Staffs  /  Fukui Toshiaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
  2021/3/15
LST.Z381 Research opportunity in Laboratories (LST) Fukui Toshiaki /  Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kamachi Toshiaki /  Kitao Akio /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Tokunaga Makio /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Aizawa Yasunori /  Ohkubo Akihiro /  Osada Toshiya /  Kato Akira /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tachibana Kazunori /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Hirota Junji /  Hoshino Ayuko /  Masuda Shinji /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Kondo Toru /  Fujie Toshinori /  Koshikawa Naohiko /  Kondoh Shinae /  Yamamoto Naoyuki /  Ogura Shunichiro /  Orihara Kanami /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Kadonosono Tetsuya /  Iwasaki Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Kano Fumi /  Fujita Naonobu /  Ueda Hiroshi /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Okada Satoshi /  Kitaguchi Tetsuya /  Miura Yutaka /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki /  Matsuura Tomoaki /  Fujishima Kosuke /  Mcglynn Shawn /  Osakabe Yuriko Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
  2021/3/15
LST.Z381 Research opportunity in Laboratories (LST) Teaching Staffs  /  Wachi Masaaki /  Fukui Toshiaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
  2021/3/15
HCB.C632 Research Working in Company Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
3-4Q
2021/4/12 2021/3/15
HCB.C632 Research Working in Company Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1-2Q
2021/4/12 2021/3/15
HCB.C571 Research Planning for Master Thesis II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
HCB.C571 Research Planning for Master Thesis II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
4Q
2021/4/6 2021/3/15
HCB.C471 Research Planning for Master Thesis I Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka /  Tokuda Takashi /  Nakamura Hiroyuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
HCB.C471 Research Planning for Master Thesis I Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka /  Tokuda Takashi /  Nakamura Hiroyuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
4Q
2021/4/6 2021/3/15
HCB.C672 Research Planning for Doctoral Thesis II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
HCB.C672 Research Planning for Doctoral Thesis II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
HCB.C672 Research Planning for Doctoral Thesis II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
HCB.C672 Research Planning for Doctoral Thesis II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
HCB.C671 Research Planning for Doctoral Thesis I Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka /  Nakamura Hiroyuki /  Tokuda Takashi Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
HCB.C671 Research Planning for Doctoral Thesis I Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka /  Tokuda Takashi /  Nakamura Hiroyuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.M412 Reliability and Durability of Metals and Alloys Kobayashi Equo /  Kobayashi Satoru /  Kumai Shinji Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
3Q
2021/4/9 2021/3/15
XLS.P101 Processes for creation in science and technology【School of Life Science and Technology】 Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Murakami Satoshi /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro 2021
2Q
2021/4/8 2021/3/28
HCB.C442 Presentation for Science and Engineering II Chu Ray Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
3Q
2021/9/23 2021/3/15
HCB.C441 Presentation for Science and Engineering I 2 Chu Ray /  Kondoh Shinae Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1Q
2021/3/22 2021/3/15
HCB.C441 Presentation for Science and Engineering I 1 Chu Ray /  Kondoh Shinae Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1Q
2021/3/22 2021/3/15
HCB.C501 Practical Creative Design Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Yamamoto Naoyuki /  Morita Toshisuke /  Shimada Nagato /  Akimoto Jin /  Baba Hidehiko /  Higashiya Tsutomu /  Kurashina Yuta /  Chen Xinyue Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
3-4Q
2021/9/16 2021/3/15
MAT.C412 Polymeric Biomaterials Tsuge Takeharu /  Hayashi Tomohiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
3Q
2021/8/17 2021/3/15
LST.A348 Polymer Science (LST) Maruyama Atsushi /  Ueno Takafumi /  Miura Yutaka /  Kinbara Kazushi Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
EEE.P451 Plasma Engineering Akatsuka Hiroshi /  Okino Akitoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/4/7 2021/4/7
LST.A334 Plant Physiology Ohta Hiroyuki /  Hisabori Toru /  Tanaka Kan /  Masuda Shinji /  Shimojima Mie /  Osakabe Yuriko Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/4/14 2021/3/15
LST.A211 Physical Chemistry III Fujii Masaaki /  Kitao Akio /  Ishii Yoshitaka /  Kondo Toru Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A206 Physical Chemistry II Tokunaga Makio /  Hayashi Nobuhiro /  Osada Toshiya Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/7/4
LST.A201 Physical Chemistry I Ishii Yoshitaka /  Kobatake Eiry /  Osada Toshiya /  Mie Masayasu Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A409 Physical Biology of the Cell Hayashi Nobuhiro /  Murakami Satoshi /  Taguchi Hideki /  Tokunaga Makio /  Ishii Yoshitaka Graduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A361 Photosynthesis and photobiology Masuda Shinji /  Hisabori Toru /  Tanaka Kan /  Shimojima Mie /  Osakabe Yuriko Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A343 Pharmaceutical Chemistry Urabe Hirokazu /  Hata Takeshi /  Fujie Toshinori Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.B602 PhD Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Seio Kohji /  Suzuki Takashi /  Yatsunami Rie Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.B602 PhD Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor  /  Itoh Takehiko /  Yatsunami Rie /  Iwasaki Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.B601 PhD Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Hirota Junji /  Suzuki Takashi /  Yatsunami Rie /  Seio Kohji Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
  2021/3/15
LST.B601 PhD Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Seio Kohji /  Itoh Takehiko /  Yatsunami Rie /  Suzuki Takashi Graduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
  2021/3/15
LST.C604 PhD Internship 4 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.C604 PhD Internship 4 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.C603 PhD Internship 3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.C603 PhD Internship 3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
  2021/3/15
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
  2021/3/15
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
  2021/3/15
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
  2021/3/15
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
  2021/3/15
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
  2021/3/15
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
  2021/3/15
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
  2021/3/15
LST.C507 Overseas Research Training 2 (Tsinghua University) Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.C506 Overseas Research Training 1 (Tsinghua University) Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
HCB.C422 Outline of Human Centered Science and Biomedical Engineering II Yagi Tohru /  Nakamura Kentaro /  Yamaguchi Masahiro /  Kitaguchi Tetsuya /  Miura Yutaka /  Ogura Shunichiro /  Ikoma Toshiyuki /  Tokuda Takashi Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
3Q
2021/9/21 2021/3/15
HCB.C421 Outline of Human Centered Science and Biomedical Engineering I Ishida Tadashi /  Yamamoto Naoyuki /  Kajikawa Kotaro /  Nishiyama Nobuhiro /  Kaneko Hirohiko /  Morikawa Junko /  Tanaka Kan Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A402 Organic and Bioorganic Chemistry Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro /  Tsutsumi Hiroshi /  Okada Satoshi Graduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.P422 Organic Materials Design Ougizawa Toshiaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A217 Organic Chemistry IV (carbonyl compounds and amines) Matsuda Tomoko /  Urabe Hirokazu /  Hata Takeshi /  Kinbara Kazushi /  Seio Kohji /  Tsutsumi Hiroshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
2021/9/7 2021/3/15
LST.A212 Organic Chemistry III (benzene and ketones) Ohkubo Akihiro /  Kinbara Kazushi /  Yuasa Hideya /  Urabe Hirokazu /  Tsutsumi Hiroshi /  Okada Satoshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
2021/9/7 2021/3/15
LST.A207 Organic Chemistry II (alcohols and alkenes) Yuasa Hideya /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakamura Hiroyuki /  Mori Toshiaki /  Hata Takeshi /  Kinbara Kazushi Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A202 Organic Chemistry I (alkanes and haloalkanes) Nakamura Hiroyuki /  Seio Kohji /  Mori Toshiaki /  Ohkubo Akihiro /  Matsuda Tomoko /  Tsutsumi Hiroshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
ICT.H409 Optics in Information Processing Yamaguchi Masahiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2021
2Q
2021/5/6 2021/5/6
HCB.C532 Off Campus Training III Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
3-4Q
2021/4/12 2021/3/15
HCB.C532 Off Campus Training III Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1-2Q
2021/4/12 2021/3/15
HCB.C531 Off Campus Training II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
3-4Q
2021/4/12 2021/3/15
HCB.C531 Off Campus Training II Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1-2Q
2021/4/12 2021/3/15
HCB.C431 Off Campus Training I Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
3-4Q
2021/4/12 2021/3/15
HCB.C431 Off Campus Training I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1-2Q
2021/4/12 2021/3/15
ART.T456 Non-linear Dynamical Systems Miyake Yoshihiro /  Takinoue Masahiro Graduate major in Artificial Intelligence 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
HCB.A561 Nanobio Materials and Devices Kitamoto Yoshitaka /  Hayashi Tomohiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
4Q
2021/9/28 2021/3/15
LST.A401 Molecular and Cellular Biology Kimura Hiroshi /  Iwasaki Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Aizawa Yasunori Graduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/28
ART.T545 Molecular Simulation Sekijima Masakazu /  Yoshino Ryunosuke /  Yasuo Nobuaki Graduate major in Artificial Intelligence 2021
2Q
2021/6/11 2021/3/15
LST.A248 Molecular Genetics Iwasaki Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Kajikawa Masaki /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A406 Molecular Developmental Biology and Evolution Kume Shoen /  Kawakami Atsushi /  Tanaka Mikiko /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato Graduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
  2021/3/15
LST.A213 Molecular Biology II Kimura Hiroshi /  Koshikawa Naohiko /  Aizawa Yasunori /  Tachibana Kazunori /  Suzuki Takashi Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
2021/9/21 2021/3/15
LST.A208 Molecular Biology I Yamaguchi Yuki /  Kajikawa Masaki /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/28
ART.T455 Modeling of Discrete Systems Ono Isao /  Yamamura Masayuki Graduate major in Artificial Intelligence 2021
2Q
2021/6/11 2021/3/15
ART.T452 Modeling of Continuous Systems Ishii Hideaki /  Aonishi Toru Graduate major in Artificial Intelligence 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A345 Microbiology Wachi Masaaki /  Hirasawa Takashi /  Yamamoto Naoyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
MEC.J531 Micro and Nano Systems Kim Joon-Wan /  Hatsuzawa Takeshi /  Ohtake Naoto /  Yoshida Kazuhiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Takatoki /  Nisisako Takasi Graduate major in Mechanical Engineering 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
ICT.H421 Medical Imaging Systems Nakamura Kentaro /  Tabaru Marie /  Obi Takashi Graduate major in Information and Communications Engineering 2021
4Q
2021/5/6 2021/3/15
ICT.H504 Medical Image Processing Nakamura Kentaro /  Tabaru Marie /  Obi Takashi Graduate major in Information and Communications Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
LST.A504 Medical Biotechnology Yamamoto Naoyuki /  Kondoh Shinae /  Miura Yutaka /  Nishiyama Nobuhiro /  Yanagida Yasuko /  Kadonosono Tetsuya /  Orihara Kanami Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/6/14 2021/3/15
ICT.H514 Mechanisms of Visual Perception Kaneko Hirohiko /  Sato Imari /  Nagai Takehiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2021
3Q
2021/9/21 2021/3/15
MAT.P491 Materials Engineering and Ecology Yamamoto Kayoko /  Ishii Satoko /  Kunioka Masao /  Yoshida Kazuo /  Saito Satoshi /  Suwa Yorimasa /  Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
2Q
2021/5/6 2021/3/15
HCB.C502 Management for Business Creation Hashimoto Masahiro /  Sengoku Shintaro /  Yamamoto Naoyuki /  Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Tomita Naomi /  Matsumoto Tadashi /  Kobayashi Makoto /  Yokoyama Chikafumi /  Kurashina Yuta /  Chen Xinyue Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.B402 MS Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor  /  Seio Kohji /  Iwasaki Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Yatsunami Rie /  Itoh Takehiko Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
  2021/3/15
LST.B402 MS Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Seio Kohji /  Suzuki Takashi /  Itoh Takehiko /  Yatsunami Rie Graduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
  2021/3/15
LST.B401 MS Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Seio Kohji /  Yatsunami Rie /  Itoh Takehiko /  Hirota Junji /  Suzuki Takashi Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
  2021/3/15
LST.B401 MS Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Yatsunami Rie /  Itoh Takehiko Graduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
  2021/3/15
LST.C504 MS Internship 4 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.C504 MS Internship 4 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.C503 MS Internship 3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.C503 MS Internship 3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
  2021/3/15
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
  2021/3/15
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
  2021/3/15
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
  2021/3/15
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
  2021/3/15
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
  2021/3/15
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
  2021/3/15
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
  2021/3/15
HCB.M461 Laboratory Training on Human Brain Functions and Their Measurements Yoshida Takako /  Akama Hiroyuki /  Kaneko Hirohiko /  Yoshimura Natsue /  Nagai Takehiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1Q
2021/3/22 2021/3/15
LST.Z695 LST Seminar S5 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.Z693 LST Seminar S4 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.Z691 LST Seminar S3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.Z591 LST Seminar S2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.Z491 LST Seminar S1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.Z696 LST Seminar F5 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.Z694 LST Seminar F4 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.Z692 LST Seminar F3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.Z592 LST Seminar F2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.Z492 LST Seminar F1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.A324 LST Seminar 4 Nakatogawa Hitoshi /  Kuwahara Hirokazu /  Kadonosono Tetsuya /  Nagasawa Tatsuki /  Okumura Eiichi /  Kaneko Shinya /  Tanaka Toshiaki /  Tamori Masaki /  Inohaya Keiji /  Fukushima Toshiaki /  Sato Yuko /  Nakatsu Daiki /  Horie Tomoko /  Iwai Noritaka Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
  2021/3/15
LST.A323 LST Seminar 3 Ogura Shunichiro /  Hara Satoshi /  Chen Xinyue /  Hori Koichi /  Orita Izumi /  Miyanaga Kazuhiko /  Sakamoto Satoshi /  Yamamoto Junichi /  Kanamaru Shuji /  Tsubouchi Hideo /  Zhu Bo /  Kobayashi Yuki /  Sakano Daisuke /  Nishihara Hidenori /  Nagashima Ayumi Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
2021/9/29 2021/3/15
LST.A322 LST Seminar 2 Tsutsumi Hiroshi /  Seio Kohji /  Mori Toshiaki /  Hata Takeshi /  Matsuda Tomoko /  Ohkubo Akihiro /  Okada Satoshi /  Miura Yutaka /  Fujie Toshinori /  Kanamori Takashi /  Sato Kohei /  Shigeta Masayuki /  Shimada Naohiko /  Nomoto Takahiro /  Masaki Yoshiaki /  Miki Takayuki /  Morita Taiki Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
2021/11/17 2021/3/15
LST.A321 LST Seminar 1 Tokunaga Makio /  Abe Satoshi /  Ito Yuma /  Okada Ui /  Kajitani Rei /  Kamihara Takayuki /  Hirata Keisuke /  Niwa Tatsuya /  Furuta Tadaomi /  Tran Duy Phuoc /  Ito Hidehiro /  Sato Takao Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
2021/3/19 2021/11/19
LST.A374 LST Overseas Training IV Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1-4Q
2021/4/14 2021/3/15
LST.A373 LST Overseas Training III Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.A373 LST Overseas Training III Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.A372 LST Overseas Training II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.A372 LST Overseas Training II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.A372 LST Overseas Training II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.A372 LST Overseas Training II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.A371 LST Overseas Training I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.A371 LST Overseas Training I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.A371 LST Overseas Training I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.A371 LST Overseas Training I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.A415 LST Frontier Seminar 2 Kato Akira /  Katafuchi Takeshi /  Suzuki Yoshiro /  Tsukita Sachiko Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.A414 LST Frontier Seminar 1 Ichinose Hiroshi /  Shimojo Masafumi /  Matsumoto Masayuki Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.B403 LST Directed Laboratory Work Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Yatsunami Rie /  Itoh Takehiko /  Seio Kohji Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.B403 LST Directed Laboratory Work Academic Supervisor  /  Seio Kohji /  Iwasaki Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Yatsunami Rie /  Itoh Takehiko Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.B604 LST Bioleader Training 2 Academic Supervisor  /  Yatsunami Rie /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Itoh Takehiko /  Iwasaki Hiroshi Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.B604 LST Bioleader Training 2 Academic Supervisor  /  Seio Kohji /  Itoh Takehiko /  Suzuki Takashi /  Iwasaki Hiroshi /  Yatsunami Rie Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.B603 LST Bioleader Training 1 Academic Supervisor  /  Yatsunami Rie /  Iwasaki Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Itoh Takehiko /  Seio Kohji Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.B603 LST Bioleader Training 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Yatsunami Rie /  Itoh Takehiko Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.A254 LST Basic Laboratory and Exercise IV D Hayashi Nobuhiro /  Fukui Toshiaki /  Yamaguchi Yuki /  Wachi Masaaki /  Aizawa Yasunori /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakatogawa Hitoshi /  Yatsunami Rie /  Kajikawa Masaki /  Kondoh Shinae /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya /  Tachibana Kazunori /  Iwasaki Hiroshi /  Fujita Naonobu /  Ueda Hiroshi /  Kitaguchi Tetsuya /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Kano Fumi /  Iwai Noritaka /  Okumura Eiichi /  Orita Izumi /  Kaneko Shinya /  Sakamoto Satoshi /  Tanaka Toshiaki /  Tsubouchi Hideo /  Fukushima Toshiaki /  Kobayashi Yuki /  Zhu Bo /  Nakatsu Daiki /  Miyanaga Kazuhiko /  Yamamoto Junichi Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A254 LST Basic Laboratory and Exercise IV C Hayashi Nobuhiro /  Fukui Toshiaki /  Yamaguchi Yuki /  Wachi Masaaki /  Aizawa Yasunori /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakatogawa Hitoshi /  Yatsunami Rie /  Kajikawa Masaki /  Kondoh Shinae /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya /  Tachibana Kazunori /  Iwasaki Hiroshi /  Fujita Naonobu /  Ueda Hiroshi /  Kitaguchi Tetsuya /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Kano Fumi /  Iwai Noritaka /  Okumura Eiichi /  Orita Izumi /  Kaneko Shinya /  Sakamoto Satoshi /  Tanaka Toshiaki /  Tsubouchi Hideo /  Fukushima Toshiaki /  Kobayashi Yuki /  Zhu Bo /  Nakatsu Daiki /  Miyanaga Kazuhiko /  Yamamoto Junichi Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A254 LST Basic Laboratory and Exercise IV B Hayashi Nobuhiro /  Fukui Toshiaki /  Yamaguchi Yuki /  Wachi Masaaki /  Aizawa Yasunori /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakatogawa Hitoshi /  Yatsunami Rie /  Kajikawa Masaki /  Kondoh Shinae /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya /  Tachibana Kazunori /  Iwasaki Hiroshi /  Fujita Naonobu /  Ueda Hiroshi /  Kitaguchi Tetsuya /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Kano Fumi /  Iwai Noritaka /  Okumura Eiichi /  Orita Izumi /  Kaneko Shinya /  Sakamoto Satoshi /  Tanaka Toshiaki /  Tsubouchi Hideo /  Fukushima Toshiaki /  Kobayashi Yuki /  Zhu Bo /  Nakatsu Daiki /  Miyanaga Kazuhiko /  Yamamoto Junichi Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A254 LST Basic Laboratory and Exercise IV A Hayashi Nobuhiro /  Fukui Toshiaki /  Yamaguchi Yuki /  Wachi Masaaki /  Aizawa Yasunori /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakatogawa Hitoshi /  Yatsunami Rie /  Kajikawa Masaki /  Kondoh Shinae /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya /  Tachibana Kazunori /  Iwasaki Hiroshi /  Fujita Naonobu /  Ueda Hiroshi /  Kitaguchi Tetsuya /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Kano Fumi /  Iwai Noritaka /  Okumura Eiichi /  Orita Izumi /  Kaneko Shinya /  Sakamoto Satoshi /  Tanaka Toshiaki /  Tsubouchi Hideo /  Fukushima Toshiaki /  Kobayashi Yuki /  Zhu Bo /  Nakatsu Daiki /  Miyanaga Kazuhiko /  Yamamoto Junichi Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A253 LST Basic Laboratory and Exercise III D Hayashi Nobuhiro /  Ichinose Hiroshi /  Ohta Hiroyuki /  Kume Shoen /  Koshikawa Naohiko /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Tanaka Mikiko /  Nakamura Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Hoshino Ayuko /  Kato Akira /  Ogura Shunichiro /  Orihara Kanami /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Kimura Hiroshi /  Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Matsuura Tomoaki /  Fujishima Kosuke /  Mcglynn Shawn /  Inohaya Keiji /  Sakano Daisuke /  Nishihara Hidenori /  Hara Satoshi /  Hori Koichi /  Chen Xinyue /  Nagashima Ayumi /  Sato Yuko /  Kobayashi Yuki /  Yoshida Keisuke /  Iwata Tetsuo /  Ohbayashi Ryudo Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A253 LST Basic Laboratory and Exercise III C Hayashi Nobuhiro /  Ichinose Hiroshi /  Ohta Hiroyuki /  Kume Shoen /  Koshikawa Naohiko /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Tanaka Mikiko /  Nakamura Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Hoshino Ayuko /  Kato Akira /  Ogura Shunichiro /  Orihara Kanami /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Kimura Hiroshi /  Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Matsuura Tomoaki /  Fujishima Kosuke /  Mcglynn Shawn /  Inohaya Keiji /  Sakano Daisuke /  Nishihara Hidenori /  Hara Satoshi /  Hori Koichi /  Chen Xinyue /  Nagashima Ayumi /  Sato Yuko /  Kobayashi Yuki /  Yoshida Keisuke /  Iwata Tetsuo /  Osakabe Yuriko /  Ohbayashi Ryudo Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A253 LST Basic Laboratory and Exercise III B Hayashi Nobuhiro /  Ichinose Hiroshi /  Ohta Hiroyuki /  Kume Shoen /  Koshikawa Naohiko /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Tanaka Mikiko /  Nakamura Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Hoshino Ayuko /  Kato Akira /  Ogura Shunichiro /  Orihara Kanami /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Kimura Hiroshi /  Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Matsuura Tomoaki /  Fujishima Kosuke /  Mcglynn Shawn /  Inohaya Keiji /  Sakano Daisuke /  Nishihara Hidenori /  Hara Satoshi /  Hori Koichi /  Chen Xinyue /  Nagashima Ayumi /  Sato Yuko /  Kobayashi Yuki /  Yoshida Keisuke /  Osakabe Yuriko /  Ohbayashi Ryudo /  Iwata Tetsuo Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A253 LST Basic Laboratory and Exercise III A Hayashi Nobuhiro /  Ichinose Hiroshi /  Ohta Hiroyuki /  Kume Shoen /  Koshikawa Naohiko /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Tanaka Mikiko /  Nakamura Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Hoshino Ayuko /  Kato Akira /  Ogura Shunichiro /  Orihara Kanami /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Kimura Hiroshi /  Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Matsuura Tomoaki /  Fujishima Kosuke /  Mcglynn Shawn /  Inohaya Keiji /  Sakano Daisuke /  Nishihara Hidenori /  Hara Satoshi /  Hori Koichi /  Chen Xinyue /  Nagashima Ayumi /  Sato Yuko /  Kobayashi Yuki /  Yoshida Keisuke /  Iwata Tetsuo /  Ohbayashi Ryudo Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A252 LST Basic Laboratory and Exercise II D Hayashi Nobuhiro /  Urabe Hirokazu /  Kinbara Kazushi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Yuasa Hideya /  Ohkubo Akihiro /  Seio Kohji /  Tsutsumi Hiroshi /  Hata Takeshi /  Matsuda Tomoko /  Mori Toshiaki /  Fujie Toshinori /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Okada Satoshi /  Miura Yutaka /  Ikeda Hiroshi /  Kanamaru Shuji /  Kanamori Takashi /  Sato Kohei /  Shigeta Masayuki /  Shimada Naohiko /  Masaki Yoshiaki /  Miki Takayuki /  Nomoto Takahiro /  Morita Taiki /  Miura Kazuki /  Honda Yuto Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A252 LST Basic Laboratory and Exercise II C Hayashi Nobuhiro /  Urabe Hirokazu /  Kinbara Kazushi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Yuasa Hideya /  Ohkubo Akihiro /  Seio Kohji /  Tsutsumi Hiroshi /  Hata Takeshi /  Matsuda Tomoko /  Mori Toshiaki /  Fujie Toshinori /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Okada Satoshi /  Miura Yutaka /  Ikeda Hiroshi /  Kanamaru Shuji /  Kanamori Takashi /  Sato Kohei /  Shigeta Masayuki /  Shimada Naohiko /  Masaki Yoshiaki /  Miki Takayuki /  Nomoto Takahiro /  Morita Taiki /  Miura Kazuki /  Honda Yuto Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A252 LST Basic Laboratory and Exercise II B Hayashi Nobuhiro /  Urabe Hirokazu /  Kinbara Kazushi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Yuasa Hideya /  Ohkubo Akihiro /  Seio Kohji /  Tsutsumi Hiroshi /  Hata Takeshi /  Matsuda Tomoko /  Mori Toshiaki /  Fujie Toshinori /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Okada Satoshi /  Miura Yutaka /  Ikeda Hiroshi /  Kanamaru Shuji /  Kanamori Takashi /  Sato Kohei /  Shigeta Masayuki /  Shimada Naohiko /  Masaki Yoshiaki /  Miki Takayuki /  Nomoto Takahiro /  Morita Taiki /  Honda Yuto /  Miura Kazuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A252 LST Basic Laboratory and Exercise II A Hayashi Nobuhiro /  Urabe Hirokazu /  Kinbara Kazushi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Yuasa Hideya /  Ohkubo Akihiro /  Seio Kohji /  Tsutsumi Hiroshi /  Hata Takeshi /  Matsuda Tomoko /  Mori Toshiaki /  Fujie Toshinori /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Okada Satoshi /  Miura Yutaka /  Ikeda Hiroshi /