School of Life Science and Technology|6 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
2021
Q
   
XLS.P101 Processes for creation in science and technology【School of Life Science and Technology】 Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Murakami Satoshi /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro 2021
2Q
2021/4/8 2021/3/28
XLS.B105 School of Life Science and Technology Literacy Yamaguchi Yuki /  Tokunaga Makio /  Ishii Yoshitaka /  Taguchi Hideki /  Mie Masayasu /  Kitao Akio /  Kondo Toru /  Kinbara Kazushi /  Okada Satoshi /  Hata Takeshi /  Yuasa Hideya /  Nakamura Hiroyuki /  Tsutsumi Hiroshi /  Ohta Hiroyuki /  Wachi Masaaki /  Ueda Hiroshi /  Orihara Kanami /  Shimojima Mie /  Kitaguchi Tetsuya /  Aizawa Yasunori /  Tanaka Mikiko /  Shiraki Nobuaki /  Hoshino Ayuko /  Hirota Junji /  Kimura Hiroshi 2021
2-3Q
2021/4/8 2021/6/10
XLS.B104 International Bio-Creative Design【School of Life Science and Technology】 Matsuda Tomoko /  Suzuki Takashi /  Takahashi Masayuki /  Robert F.Whittier /  Hoshino Ayuko 2021
4Q
2021/4/8 2021/3/15
XLS.B101 Introduction to Bio-Frontier Research【School of Life Science and Technology】 Miura Yutaka /  Chair Of First-Year Studies  /  Ohta Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Ichinose Hiroshi /  Koshikawa Naohiko /  Asakura Noriyuki /  Osumi Yoshinori /  Yano Tatsuya 2021
1Q
2021/4/8 2021/3/15
MEC.J531 Micro and Nano Systems Kim Joon-Wan /  Hatsuzawa Takeshi /  Ohtake Naoto /  Yoshida Kazuhiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Takatoki /  Nisisako Takasi Graduate major in Mechanical Engineering 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.P491 Materials Engineering and Ecology Yamamoto Kayoko /  Ishii Satoko /  Kunioka Masao /  Yoshida Kazuo /  Saito Satoshi /  Suwa Yorimasa /  Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
2Q
2021/5/6 2021/3/15
MAT.P426 Thermal Properties of Materials Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
4Q
2021/4/6 2021/3/15
MAT.P422 Organic Materials Design Ougizawa Toshiaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.P413 Soft Materials Functional Chemistry Hayakawa Teruaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.P404 Soft Materials Functional Physics Hayamizu Yuhei Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.P403 Soft Materials Physics Vacha Martin Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
3Q
2021/9/13 2021/3/15
MAT.M412 Reliability and Durability of Metals and Alloys Kobayashi Equo /  Kobayashi Satoru /  Kumai Shinji Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
3Q
2021/4/9 2021/3/15
MAT.M406 Advanced Microstructure Design of Non-ferrous Materials Kumai Shinji /  Muraishi Shinji /  Kobayashi Equo Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
2Q
2021/5/26 2021/3/15
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials a Sone Masato /  Sannomiya Takumi Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
4Q
2021/4/27 2021/3/15
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials b Nakamura Yoshio /  Shi Ji Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
1-2Q
2021/4/27 2021/3/15
MAT.C504 Functional Devices Kitamoto Yoshitaka /  Funakubo Hiroshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
2Q
2021/9/17 2021/3/15
MAT.C412 Polymeric Biomaterials Tsuge Takeharu /  Hayashi Tomohiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
3Q
2021/8/17 2021/3/15
MAT.C407 Advanced Course of Nano-Bionics Ikoma Toshiyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.C401 Advanced Course of Dielectric and Ferroelectric Materials Tsurumi Takaaki /  Hoshina Takuya /  Kobayashi Takeshi /  Kurimura Sunao Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
4Q
2021/9/7 2021/3/15
LST.Z696 LST Seminar F5 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.Z695 LST Seminar S5 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.Z694 LST Seminar F4 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.Z693 LST Seminar S4 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.Z692 LST Seminar F3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.Z691 LST Seminar S3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.Z592 LST Seminar F2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.Z591 LST Seminar S2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.Z492 LST Seminar F1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.Z491 LST Seminar S1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.Z396 Advanced independent research project F6c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.Z395 Advanced independent research project F5c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.Z394 Advanced independent research project F4c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.Z393 Advanced independent research project F3c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
  2021/3/15
LST.Z393 Advanced independent research project F3c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
  2021/3/15
LST.Z392 Advanced independent research project F2c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
  2021/3/15
LST.Z392 Advanced independent research project F2c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
  2021/3/15
LST.Z391 Advanced independent research project F1c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
  2021/3/15
LST.Z391 Advanced independent research project F1c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
  2021/3/15
LST.Z389 Independent research project(LST) Academic Supervisor Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.Z389 Independent research project(LST) Academic Supervisor Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.Z385 B2D Practical Pre-research B in Chemistry(LST) Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.Z384 B2D Practical Pre-research A in Chemistry(LST) Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.Z383 Research opportunity in Laboratories3 (Applied skill training) Teaching Staffs  /  Fukui Toshiaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
  2021/3/15
LST.Z383 Research opportunity in Laboratories3 (Applied skill training) Teaching Staffs  /  Fukui Toshiaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
  2021/3/15
LST.Z382 Research opportunity in Laboratories2 (Basic skill training) Teaching Staffs  /  Fukui Toshiaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
  2021/3/15
LST.Z382 Research opportunity in Laboratories2 (Basic skill training) Teaching Staffs  /  Fukui Toshiaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
  2021/3/15
LST.Z381 Research opportunity in Laboratories (LST) Fukui Toshiaki /  Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kamachi Toshiaki /  Kitao Akio /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Tokunaga Makio /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Aizawa Yasunori /  Ohkubo Akihiro /  Osada Toshiya /  Kato Akira /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tachibana Kazunori /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Hirota Junji /  Hoshino Ayuko /  Masuda Shinji /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Kondo Toru /  Fujie Toshinori /  Koshikawa Naohiko /  Kondoh Shinae /  Yamamoto Naoyuki /  Ogura Shunichiro /  Orihara Kanami /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Kadonosono Tetsuya /  Iwasaki Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Kano Fumi /  Fujita Naonobu /  Ueda Hiroshi /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Okada Satoshi /  Kitaguchi Tetsuya /  Miura Yutaka /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki /  Matsuura Tomoaki /  Fujishima Kosuke /  Mcglynn Shawn /  Osakabe Yuriko Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
  2021/3/15
LST.Z381 Research opportunity in Laboratories (LST) Teaching Staffs  /  Wachi Masaaki /  Fukui Toshiaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
  2021/3/15
LST.Z376 Advanced independent research project S6c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.Z375 Advanced independent research project S5c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.Z374 Advanced independent research project S4c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.Z373 Advanced independent research project S3c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
  2021/3/15
LST.Z373 Advanced independent research project S3c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
  2021/3/15
LST.Z372 Advanced independent research project S2c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
  2021/3/15
LST.Z372 Advanced independent research project S2c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
  2021/3/15
LST.Z371 Advanced independent research project S1c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
  2021/3/15
LST.Z371 Advanced independent research project S1c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
  2021/3/15
LST.Z283 B2D Research Basic C in Chemistry(LST) Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.Z282 B2D Research Basic B in Chemistry(LST) Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.Z281 B2D Research Basic A in Chemistry(LST) Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.C604 PhD Internship 4 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.C604 PhD Internship 4 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.C603 PhD Internship 3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.C603 PhD Internship 3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
  2021/3/15
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
  2021/3/15
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
  2021/3/15
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
  2021/3/15
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
  2021/3/15
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
  2021/3/15
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
  2021/3/15
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
  2021/3/15
LST.C507 Overseas Research Training 2 (Tsinghua University) Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.C506 Overseas Research Training 1 (Tsinghua University) Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.C504 MS Internship 4 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.C504 MS Internship 4 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.C503 MS Internship 3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.C503 MS Internship 3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
  2021/3/15
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
  2021/3/15
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
  2021/3/15
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
  2021/3/15
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
  2021/3/15
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
  2021/3/15
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
  2021/3/15
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
  2021/3/15
LST.C401 Institutional Training Academic Supervisor  /  Nakajima Motowo /  Ogura Shunichiro Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.B605 International Career Development Advanced Suzuki Takashi /  Kobatake Eiry /  Kume Shoen /  Aizawa Yasunori /  Woltjen Knut /  Moore Adrian Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.B604 LST Bioleader Training 2 Academic Supervisor  /  Yatsunami Rie /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Itoh Takehiko /  Iwasaki Hiroshi Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.B604 LST Bioleader Training 2 Academic Supervisor  /  Seio Kohji /  Itoh Takehiko /  Suzuki Takashi /  Iwasaki Hiroshi /  Yatsunami Rie Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.B603 LST Bioleader Training 1 Academic Supervisor  /  Yatsunami Rie /  Iwasaki Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Itoh Takehiko /  Seio Kohji Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.B603 LST Bioleader Training 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Yatsunami Rie /  Itoh Takehiko Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.B602 PhD Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Seio Kohji /  Suzuki Takashi /  Yatsunami Rie Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.B602 PhD Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor  /  Itoh Takehiko /  Yatsunami Rie /  Iwasaki Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.B601 PhD Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Hirota Junji /  Suzuki Takashi /  Yatsunami Rie /  Seio Kohji Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
  2021/3/15
LST.B601 PhD Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Seio Kohji /  Itoh Takehiko /  Yatsunami Rie /  Suzuki Takashi Graduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
  2021/3/15
LST.B404 International Career Development Basics Suzuki Takashi /  Kobatake Eiry /  Kume Shoen /  Aizawa Yasunori /  Woltjen Knut /  Moore Adrian Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.B403 LST Directed Laboratory Work Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Yatsunami Rie /  Itoh Takehiko /  Seio Kohji Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.B403 LST Directed Laboratory Work Academic Supervisor  /  Seio Kohji /  Iwasaki Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Yatsunami Rie /  Itoh Takehiko Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.B402 MS Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor  /  Seio Kohji /  Iwasaki Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Yatsunami Rie /  Itoh Takehiko Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
  2021/3/15
LST.B402 MS Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Seio Kohji /  Suzuki Takashi /  Itoh Takehiko /  Yatsunami Rie Graduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
  2021/3/15
LST.B401 MS Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Seio Kohji /  Yatsunami Rie /  Itoh Takehiko /  Hirota Junji /  Suzuki Takashi Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
  2021/3/15
LST.B401 MS Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Yatsunami Rie /  Itoh Takehiko Graduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
  2021/3/15
LST.A511 Astrobiology Fujishima Kosuke /  Matsuura Tomoaki /  Mcglynn Shawn Graduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A505 LST Academic Writing 2 A Takeuchi Craig Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/28
LST.A505 LST Academic Writing 2 B Takeuchi Craig Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/28
LST.A505 LST Academic Writing 2 C Takeuchi Craig Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/28
LST.A504 Medical Biotechnology Yamamoto Naoyuki /  Kondoh Shinae /  Miura Yutaka /  Nishiyama Nobuhiro /  Yanagida Yasuko /  Kadonosono Tetsuya /  Orihara Kanami Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/6/14 2021/3/15
LST.A503 Environmental Microbiology Wachi Masaaki /  Hongoh Yuichi /  Yatsunami Rie /  Mcglynn Shawn Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A502 Science of Biological Resources Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Shimojima Mie /  Masuda Shinji /  Osakabe Yuriko Graduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/4/6
LST.A501 Biomolecular Analysis Osada Toshiya /  Fujii Masaaki /  Ishii Yoshitaka /  Okada Satoshi /  Kondo Toru Graduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A421 Functional Life Science Nakamura Nobuhiro /  Orihara Kanami /  Koshikawa Naohiko /  Hoshino Ayuko /  Ogura Shunichiro Graduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
2021/10/26 2021/3/15
LST.A419 Introduction to Bioethics Tokunaga Makio /  Suzuki Mutsuaki /  Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/10/28
LST.A417 Advanced Biological Science and Engineering (Tsinghua University) Ueno Takafumi /  Orihara Kanami /  Xing Xin-Hui /  Chong Zhang Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.A416 LST Academic Writing 1 A Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ikeda Akiko /  Ooishi Kaori /  Shimada Syousuke Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
2021/3/22 2021/3/15
LST.A416 LST Academic Writing 1 B Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ikeda Akiko /  Ooishi Kaori /  Shimada Syousuke Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
2021/3/22 2021/3/15
LST.A416 LST Academic Writing 1 C Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ikeda Akiko /  Ooishi Kaori /  Shimada Syousuke Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
2021/3/22 2021/3/15
LST.A416 LST Academic Writing 1 D Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ikeda Akiko /  Ooishi Kaori /  Shimada Syousuke Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
2021/3/22 2021/3/15
LST.A415 LST Frontier Seminar 2 Kato Akira /  Katafuchi Takeshi /  Suzuki Yoshiro /  Tsukita Sachiko Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.A414 LST Frontier Seminar 1 Ichinose Hiroshi /  Shimojo Masafumi /  Matsumoto Masayuki Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.A413 Career Development Seminars Fujie Toshinori /  Osada Toshiya /  Ito Arimichi /  Kurokawa Satoki /  Takemoto Tatsuya /  Suzuki Midori /  Takayanagi Masaru /  Miyashita Naoki /  Okamura Naoki /  Takeuchi Yutaka /  Furuta Aya /  Funahashi Masakazu /  Isojima Tatsushi /  Kawashima Hiroshi /  Yamamoto Kayoko Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A412 Biomaterial Science and Engineering Tagawa Yoh-Ichi /  Maruyama Atsushi /  Mori Toshiaki /  Matsuda Tomoko /  Kinbara Kazushi Graduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/22 2021/3/15
LST.A411 Biomolecular Engineering Fukui Toshiaki /  Ueda Hiroshi /  Hirota Junji /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/6/14 2021/3/15
LST.A410 Advanced Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki Graduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
  2021/3/15
LST.A409 Physical Biology of the Cell Hayashi Nobuhiro /  Murakami Satoshi /  Taguchi Hideki /  Tokunaga Makio /  Ishii Yoshitaka Graduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A408 Computational Biology Itoh Takehiko /  Yamada Takuji /  Kitao Akio Graduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
2021/9/30 2021/3/15
LST.A407 Science of Metabolism Hirasawa Takashi /  Shiraki Nobuaki /  Yamamoto Naoyuki /  Kato Akira Graduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A406 Molecular Developmental Biology and Evolution Kume Shoen /  Kawakami Atsushi /  Tanaka Mikiko /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato Graduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
  2021/3/15
LST.A405 Design of Bioactive Molecules Urabe Hirokazu /  Nakamura Hiroyuki /  Hata Takeshi /  Fujie Toshinori Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A404 Cell Physiology Tachibana Kazunori /  Nakatogawa Hitoshi /  Fujita Naonobu /  Kano Fumi Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A403 Biophysics Kobatake Eiry /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Mie Masayasu /  Asakura Noriyuki Graduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A402 Organic and Bioorganic Chemistry Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro /  Tsutsumi Hiroshi /  Okada Satoshi Graduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A401 Molecular and Cellular Biology Kimura Hiroshi /  Iwasaki Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Aizawa Yasunori Graduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/28
LST.A379 BS Internship IV Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1-4Q
2021/4/14 2021/3/15
LST.A378 BS Internship III Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.A378 BS Internship III Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.A377 BS Internship II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
  2021/3/15
LST.A377 BS Internship II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
  2021/3/15
LST.A377 BS Internship II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
  2021/3/15
LST.A377 BS Internship II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
  2021/3/15
LST.A376 BS Internship I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
  2021/3/15
LST.A376 BS Internship I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
  2021/3/15
LST.A376 BS Internship I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
  2021/3/15
LST.A376 BS Internship I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
  2021/3/15
LST.A374 LST Overseas Training IV Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1-4Q
2021/4/14 2021/3/15
LST.A373 LST Overseas Training III Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.A373 LST Overseas Training III Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.A372 LST Overseas Training II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.A372 LST Overseas Training II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.A372 LST Overseas Training II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.A372 LST Overseas Training II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.A371 LST Overseas Training I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.A371 LST Overseas Training I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.A371 LST Overseas Training I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.A371 LST Overseas Training I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.A364 Enzyme Engineering Matsuda Tomoko /  Ichinose Hiroshi /  Ogura Shunichiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A363 Environmental Bioengineering Fukui Toshiaki /  Yamamoto Naoyuki /  Orihara Kanami Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.A361 Photosynthesis and photobiology Masuda Shinji /  Hisabori Toru /  Tanaka Kan /  Shimojima Mie /  Osakabe Yuriko Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A357 Cell Biology Koshikawa Naohiko /  Kano Fumi /  Fujita Naonobu /  Wakabayashi Ken-Ichi Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A356 Synthetic Biology Matsuura Tomoaki /  Fujishima Kosuke /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/5/20 2021/3/15
LST.A355 Biochemistry discussions in English Mcglynn Shawn /  Hoshino Ayuko /  Zhu Bo Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A354 Bioethics and Law Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Tagawa Yoh-Ichi /  Kato Akira /  Kimura Hiroshi /  Yuasa Hideya /  Hata Takeshi /  Nakamura Hiroyuki /  Miura Yutaka Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A352 Cell Engineering Kume Shoen /  Hirota Junji /  Tagawa Yoh-Ichi Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.A351 Genome Informatics Itoh Takehiko /  Yamada Takuji Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/6/14 2021/3/15
LST.A348 Polymer Science (LST) Maruyama Atsushi /  Ueno Takafumi /  Miura Yutaka /  Kinbara Kazushi Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A347 Evolutionary Biology Hongoh Yuichi /  Itoh Takehiko /  Tanaka Mikiko /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato /  Tachibana Kazunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A346 Basic Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki /  Hirota Junji Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A345 Microbiology Wachi Masaaki /  Hirasawa Takashi /  Yamamoto Naoyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
LST.A344 Animal Physiology Nakamura Nobuhiro /  Kawakami Atsushi /  Shiraki Nobuaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A343 Pharmaceutical Chemistry Urabe Hirokazu /  Hata Takeshi /  Fujie Toshinori Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A341 Biophysical Chemistry Taguchi Hideki /  Asakura Noriyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
  2021/3/15
LST.A338 Advanced biological inorganic chemistry Kamachi Toshiaki /  Ueno Takafumi /  Asakura Noriyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A337 Biomaterials Science Nishiyama Nobuhiro /  Maruyama Atsushi /  Mori Toshiaki /  Fujie Toshinori Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A336 Genetic Engineering Yatsunami Rie /  Kobatake Eiry /  Mie Masayasu Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/22 2021/3/15
LST.A334 Plant Physiology Ohta Hiroyuki /  Hisabori Toru /  Tanaka Kan /  Masuda Shinji /  Shimojima Mie /  Osakabe Yuriko Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/4/14 2021/3/15
LST.A333 Bioorganic Chemistry Seio Kohji /  Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Ohkubo Akihiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A331 Structural Biology Murakami Satoshi /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
  2021/3/15
LST.A324 LST Seminar 4 Nakatogawa Hitoshi /  Kuwahara Hirokazu /  Kadonosono Tetsuya /  Nagasawa Tatsuki /  Okumura Eiichi /  Kaneko Shinya /  Tanaka Toshiaki /  Tamori Masaki /  Inohaya Keiji /  Fukushima Toshiaki /  Sato Yuko /  Nakatsu Daiki /  Horie Tomoko /  Iwai Noritaka Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
  2021/3/15
LST.A323 LST Seminar 3 Ogura Shunichiro /  Hara Satoshi /  Chen Xinyue /  Hori Koichi /  Orita Izumi /  Miyanaga Kazuhiko /  Sakamoto Satoshi /  Yamamoto Junichi /  Kanamaru Shuji /  Tsubouchi Hideo /  Zhu Bo /  Kobayashi Yuki /  Sakano Daisuke /  Nishihara Hidenori /  Nagashima Ayumi Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
2021/9/29 2021/3/15
LST.A322 LST Seminar 2 Tsutsumi Hiroshi /  Seio Kohji /  Mori Toshiaki /  Hata Takeshi /  Matsuda Tomoko /  Ohkubo Akihiro /  Okada Satoshi /  Miura Yutaka /  Fujie Toshinori /  Kanamori Takashi /  Sato Kohei /  Shigeta Masayuki /  Shimada Naohiko /  Nomoto Takahiro /  Masaki Yoshiaki /  Miki Takayuki /  Morita Taiki Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
2021/11/17 2021/3/15
LST.A321 LST Seminar 1 Tokunaga Makio /  Abe Satoshi /  Ito Yuma /  Okada Ui /  Kajitani Rei /  Kamihara Takayuki /  Hirata Keisuke /  Niwa Tatsuya /  Furuta Tadaomi /  Tran Duy Phuoc /  Ito Hidehiro /  Sato Takao Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
2021/3/19 2021/11/19
LST.A254 LST Basic Laboratory and Exercise IV D Hayashi Nobuhiro /  Fukui Toshiaki /  Yamaguchi Yuki /  Wachi Masaaki /  Aizawa Yasunori /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakatogawa Hitoshi /  Yatsunami Rie /  Kajikawa Masaki /  Kondoh Shinae /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya /  Tachibana Kazunori /  Iwasaki Hiroshi /  Fujita Naonobu /  Ueda Hiroshi /  Kitaguchi Tetsuya /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Kano Fumi /  Iwai Noritaka /  Okumura Eiichi /  Orita Izumi /  Kaneko Shinya /  Sakamoto Satoshi /  Tanaka Toshiaki /  Tsubouchi Hideo /  Fukushima Toshiaki /  Kobayashi Yuki /  Zhu Bo /  Nakatsu Daiki /  Miyanaga Kazuhiko /  Yamamoto Junichi Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A254 LST Basic Laboratory and Exercise IV B Hayashi Nobuhiro /  Fukui Toshiaki /  Yamaguchi Yuki /  Wachi Masaaki /  Aizawa Yasunori /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakatogawa Hitoshi /  Yatsunami Rie /  Kajikawa Masaki /  Kondoh Shinae /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya /  Tachibana Kazunori /  Iwasaki Hiroshi /  Fujita Naonobu /  Ueda Hiroshi /  Kitaguchi Tetsuya /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Kano Fumi /  Iwai Noritaka /  Okumura Eiichi /