School of Life Science and Technology|13 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
HCB.M463 Introduction to Biomedical Instrumentation Yagi Tohru Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3Q
2019/3/24 2019/11/7
LST.A411 Biomolecular Engineering Fukui Toshiaki /  Ueda Hiroshi /  Hirota Junji /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya Graduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/3/22 2019/8/2
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials a Sone Masato /  Sannomiya Takumi Graduate major in Materials Science and Engineering 2019
4Q
2019/3/18  
ICT.H409 Optics in Information Processing Yamaguchi Masahiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2019
2Q
2019/3/18 2019/7/29
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials b Nakamura Yoshio /  Shi Ji Graduate major in Materials Science and Engineering 2019
1-2Q
2019/3/18  
HCB.C403 Field Works for Creative Design Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Kajiwara Susumu Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
2Q
2019/11/11 2019/11/8
MAT.P491 Materials Engineering and Ecology Kunioka Masao /  Ishii Satoko /  Yamamoto Kayoko /  Yoshida Kazuo /  Xu Yibin /  Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2019
2Q
2019/3/18  
MAT.C412 Polymeric Biomaterials Tsuge Takeharu /  Hayashi Tomohiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2019
3Q
2019/4/1 2019/11/21
HCB.M562 Fabrication and Application Technology of Bio-MEMS Hatsuzawa Takeshi /  Yanagida Yasuko /  Ishida Tadashi Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
2Q
2019/3/19 2019/7/30
ENR.J409 Introduction to Intellectual Property System Yoshimoto Mamoru Graduate major in Energy Science and Engineering 2019
3Q
2019/3/18  
ENR.J407 Soft Materials Design Matsumoto Hidetoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2019
2Q
2019/3/18  
HCB.C422 Outline of Human Centered Science and Biomedical Engineering II Yagi Tohru /  Nakamura Kentaro /  Yamaguchi Masahiro /  Kitaguchi Tetsuya /  Motokura Ken /  Ogura Shunichiro /  Ikoma Toshiyuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3Q
2019/3/25 2019/11/12
MAT.P403 Soft Materials Physics Vacha Martin Graduate major in Materials Science and Engineering 2019
3Q
2019/3/18  
MAT.P426 Thermal Properties of Materials Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2019
4Q
2019/3/18  
MAT.M406 Advanced Microstructure Design of Non-ferrous Materials Kumai Shinji /  Muraishi Shinji /  Kobayashi Equo Graduate major in Materials Science and Engineering 2019
2Q
2019/3/18  
CAP.I416 Catalysis for the Environmental Issues Baba Toshihide /  Motokura Ken /  Manaka Yuichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
2Q
2019/4/8  
EEE.P451 Plasma Engineering Akatsuka Hiroshi /  Okino Akitoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2019
1Q
2019/4/5  
MAT.P413 Soft Materials Functional Chemistry Hayakawa Teruaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2019
1Q
2019/3/18  
MAT.P422 Organic Materials Design Ougizawa Toshiaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2019
3Q
2019/3/18  
ICT.H421 Medical Imaging Systems Nakamura Kentaro /  Tabaru Marie /  Obi Takashi Graduate major in Information and Communications Engineering 2019
4Q
2019/3/18  
MAT.C504 Functional Devices Kitamoto Yoshitaka /  Funakubo Hiroshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2019
2Q
2019/4/1  
CAP.T532 Advanced Catalytic Reactions II Baba Toshihide /  Motokura Ken /  Yokoi Toshiyuki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
4Q
2019/9/30  
MAT.P404 Soft Materials Functional Physics Hayamizu Yuhei Graduate major in Materials Science and Engineering 2019
4Q
2019/3/18  
MAT.C401 Advanced Course of Dielectric and Ferroelectric Materials Tsurumi Takaaki /  Takeda Hiroaki /  Kobayashi Takeshi /  Kurimura Sunao Graduate major in Materials Science and Engineering 2019
4Q
2019/9/12  
LST.A417 Advanced Biological Science and Engineering (Tsinghua University) Yanagida Yasuko /  Yamamoto Naoyuki /  Xing Xin-Hui /  Chong Zhang Graduate major in Life Science and Technology 2019
1-2Q
2019/3/18  
LST.A407 Science of Metabolism Hirasawa Takashi /  Shiraki Nobuaki /  Yamamoto Naoyuki /  Kato Akira Graduate major in Life Science and Technology 2019
3Q
2019/3/18  
EEE.D431 Fundamentals of Light and Matter I Kajikawa Kotaro /  Munekata Hiro /  Ito Haruhiko Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2019
1Q
2019/4/5  
CAP.T531 Advanced Catalytic Reactions I Baba Toshihide /  Nomura Junko /  Motokura Ken Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
3Q
2019/9/27  
LST.A246 Bioinformatics(LST) Itoh Takehiko /  Sakurai Minoru /  Yamada Takuji /  Kitao Akio Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
4Q
2019/12/10  
HCB.C672 Research Planning for Doctoral Thesis II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
4Q
2019/3/22  
LST.A401 Molecular and Cellular Biology Kimura Hiroshi /  Iwasaki Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Aizawa Yasunori Graduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/3/18 2019/5/23
HCB.C552 Advanced Research Topics for Life Innovation IV Nakamura Shingo /  Shino Amiu /  Morishita Era /  Takata Ryouhei Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
2Q
2019/3/18 2019/6/24
LST.A504 Medical Biotechnology Kondoh Shinae /  Kajiwara Susumu /  Nishiyama Nobuhiro /  Ogura Shunichiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya Graduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/4/1 2019/7/19
LST.A412 Biomaterial Science and Engineering Maruyama Atsushi /  Tagawa Yoh-Ichi /  Mori Toshiaki /  Matsuda Tomoko /  Kinbara Kazushi Graduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/4/3 2019/6/6
HCB.C471 Research Planning for Master Thesis I Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
4Q
2019/3/22  
HCB.C452 Advanced Research Topics for Life Innovation II Yokokawa Ryuuji /  Kaneko Makoto Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
4Q
2019/3/20  
LST.A405 Design of Bioactive Molecules Urabe Hirokazu /  Nakamura Hiroyuki /  Hata Takeshi Graduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/3/18 2019/6/19
LST.A249 Biochemical Engineering Tanji Yasunori /  Ueda Hiroshi /  Hirasawa Takashi Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
4Q
2019/3/18  
HCB.C421 Outline of Human Centered Science and Biomedical Engineering I Ishida Tadashi /  Yamamoto Naoyuki /  Kajikawa Kotaro /  Nishiyama Nobuhiro /  Kaneko Hirohiko /  Morikawa Junko /  Tanaka Kan Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1Q
2019/3/18 2019/4/10
HCB.C671 Research Planning for Doctoral Thesis I Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
4Q
2019/3/22  
HCB.C522 Advanced Human Centered Science and Biomedical Engineering II Nakamura Hiroyuki /  Kondoh Shinae /  Ueda Hiroshi /  Manaka Yuichi /  Mori Toshiaki /  Imamura Sousuke /  Ishiuchi Shun-Ichi Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3Q
2019/3/19 2019/10/30
HCB.A561 Nanobio Materials and Devices Kitamoto Yoshitaka /  Hayashi Tomohiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
4Q
2019/3/22  
HCB.M561 Kinematics and mechanism of medical robotics Omata Toru /  Takayama Toshio Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1Q
2019/3/24 2019/4/25
HCB.C502 Management for Business Creation Hashimoto Masahiro /  Sengoku Shintaro /  Yamamoto Naoyuki /  Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Ogura Shunichiro /  Matsumoto Tadashi /  Yokoyama Chikafumi /  Kobayashi Makoto /  Murakami Taiichiro /  Douda Takeaki /  Kimura Suguru Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/4/1 2019/10/21
ICT.H514 Mechanisms of Visual Perception Kaneko Hirohiko /  Sato Imari Graduate major in Information and Communications Engineering 2019
3Q
2019/3/18  
ICT.H411 Basic Sensation Informatics Kaneko Hirohiko /  Kashino Makio Graduate major in Information and Communications Engineering 2019
2Q
2019/3/18  
MAT.C407 Advanced Course of Nano-Bionics Ikoma Toshiyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2019
1Q
2019/3/18 2019/4/6
HCB.C412 Interdisciplinary Research Fundamentals II 1 Wakabayashi Ken-Ichi /  Tadano Kotaro /  Nakamura Kentaro /  Nagai Takehiro /  Kitamoto Yoshitaka /  Baba Toshihide /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
2Q
2019/3/24  
HCB.C431 Off Campus Training I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/3/20  
HCB.M461 Laboratory Training on Human Brain Functions and Their Measurements Yoshida Takako /  Akama Hiroyuki /  Kaneko Hirohiko /  Yoshimura Natsue Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1Q
2019/4/2  
HCB.C571 Research Planning for Master Thesis II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
4Q
2019/3/22  
HCB.C672 Research Planning for Doctoral Thesis II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
2Q
2019/3/22  
HCB.C521 Advanced Human Centered Science and Biomedical Engineering I Yanagida Yasuko /  Tadano Kotaro /  Okino Akitoshi /  Tabaru Marie /  Koike Yasuharu /  Sone Masato /  Tsuge Takeharu Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1Q
2019/3/25 2019/4/11
EEE.D533 Fundamentals of Light and Matter IIc Kajikawa Kotaro Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2019
2Q
2019/5/20  
HCB.C402 Fundamentals of Creative Design Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Kajiwara Susumu /  Yamaguchi Yuuka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1Q
2019/3/25  
HCB.C672 Research Planning for Doctoral Thesis II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1Q
2019/3/22  
LST.A502 Science of Biological Resources Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Shimojima Mie /  Masuda Shinji /  Imamura Sousuke Graduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/4/5 2019/5/14
LST.A410 Advanced Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki Graduate major in Life Science and Technology 2019
4Q
2019/5/21  
MEC.J531 Micro and Nano Systems Kim Joon-Wan /  Hatsuzawa Takeshi /  Ohtake Naoto /  Yoshida Kazuhiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Takatoki /  Nisisako Takasi Graduate major in Mechanical Engineering 2019
1-2Q
2019/4/8 2019/4/5
HCB.C411 Interdisciplinary Research Fundamentals I 1 Motokura Ken /  Fujii Masaaki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Yoshimura Natsue /  Kajikawa Kotaro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1Q
2019/3/19  
HCB.C641 International Presentation III Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1-2Q
2019/3/19  
MAT.M412 Reliability and Durability of Metals and Alloys Kobayashi Equo /  Kobayashi Satoru /  Kumai Shinji Graduate major in Materials Science and Engineering 2019
3Q
2019/3/18  
HCB.C451 Advanced Research Topics for Life Innovation I Morimoto Yuuji /  Matsumoto Akira /  Aoki Ichio Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3Q
2019/3/20  
HCB.C601 Teaching methods for Human Centered Science and Biomedical Engineering Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
2Q
2019/3/22  
HCB.C631 HCB International Internship Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/3/19  
HCB.Z693 HCB Seminar S4 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1-2Q
2019/3/24  
HCB.C532 Off Campus Training III Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/3/20  
HCB.C631 HCB International Internship Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1-2Q
2019/3/19  
HCB.C672 Research Planning for Doctoral Thesis II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3Q
2019/3/22  
LST.A501 Biomolecular Analysis Fujii Masaaki /  Osada Toshiya /  Ishii Yoshitaka /  Ishiuchi Shun-Ichi Graduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/3/18 2019/5/8
HCB.C642 International Presentation IV Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/3/19  
HCB.C671 Research Planning for Doctoral Thesis I Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
2Q
2019/3/22  
HCB.Z492 HCB Seminar F1 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/3/24  
HCB.C543 International Presentation II Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1-2Q
2019/3/18  
HCB.Z591 HCB Seminar S2 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1-2Q
2019/3/24  
LST.A323 LST Seminar 3 Ogura Shunichiro /  Miyanaga Kazuhiko /  Sakamoto Satoshi /  Nishihara Hidenori /  Sakano Daisuke /  Hori Koichi /  Yoshida Keisuke Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
4Q
2019/10/23 2019/11/28
HCB.C441 Presentation for Science and Engineering I 1 Chu Ray Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1Q
2019/3/18  
HCB.C571 Research Planning for Master Thesis II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
2Q
2019/3/22  
HCB.Z691 HCB Seminar S3 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1-2Q
2019/3/24  
HCB.Z692 HCB Seminar F3 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/3/24  
HCB.C541 International Writing Takeuchi Craig Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1Q
2019/3/20  
HCB.C542 International Presentation I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/3/18  
HCB.C634 HCB off-campus advanced training 2 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1-2Q
2019/3/19  
HCB.C411 Interdisciplinary Research Fundamentals I 2 Abe Hideki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1Q
2019/3/19  
HCB.C412 Interdisciplinary Research Fundamentals II 3 Kawashima Kenji /  Kanamiya Yoshikazu Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
2Q
2019/3/24  
LST.A333 Bioorganic Chemistry Mihara Hisakazu /  Yuasa Hideya /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/4/4 2019/5/29
HCB.C471 Research Planning for Master Thesis I Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
2Q
2019/3/22  
HCB.Z491 HCB Seminar S1 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1-2Q
2019/3/24  
HCB.C542 International Presentation I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1-2Q
2019/3/18  
HCB.C531 Off Campus Training II Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/3/20  
HCB.C551 Advanced Research Topics for Life Innovation III Sakaguchi Yutaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1Q
2019/3/20  
HCB.C532 Off Campus Training III Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1-2Q
2019/3/20  
HCB.C633 HCB off-campus advanced training 1 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/3/19  
HCB.C501 Practical Creative Design Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Yamamoto Naoyuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/3/18 2019/12/13
HCB.C641 International Presentation III Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/3/19  
HCB.C632 Research Working in Company Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/3/25  
HCB.Z695 HCB Seminar S5 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1-2Q
2019/3/24  
HCB.C642 International Presentation IV Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1-2Q
2019/3/19  
HCB.C633 HCB off-campus advanced training 1 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1-2Q
2019/3/19  
HCB.C634 HCB off-campus advanced training 2 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/3/19  
HCB.C442 Presentation for Science and Engineering II Chu Ray Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3Q
2019/3/18  
HCB.Z694 HCB Seminar F4 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/3/24  
HCB.Z592 HCB Seminar F2 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/3/24  
HCB.C531 Off Campus Training II Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1-2Q
2019/3/20  
HCB.C441 Presentation for Science and Engineering I 2 Chu Ray Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1Q
2019/3/18  
LST.A419 Introduction to Bioethics Tokunaga Makio /  Suzuki Mutsuaki /  Graduate major in Life Science and Technology 2019
3-4Q
2019/9/25 2019/11/28
LST.A222 LST Basic Laboratory II A Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kamachi Toshiaki /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Fujie Toshinori /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki /  Kitao Akio /  Yamamoto Naoyuki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Kitaguc Tetsuya Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/3/18 2019/7/2
HCB.Z696 HCB Seminar F5 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/3/24  
HCB.C431 Off Campus Training I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1-2Q
2019/3/20  
HCB.C411 Interdisciplinary Research Fundamentals I 3 Takahashi Masayuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1Q
2019/3/19  
HCB.C412 Interdisciplinary Research Fundamentals II 2 Sandhu Adarsh Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
2Q
2019/3/24  
HCB.C632 Research Working in Company Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1-2Q
2019/3/25  
HCB.C413 Interdisciplinary Research Training Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
2Q
2019/3/20  
HCB.C543 International Presentation II Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/3/18  
LST.A242 Instrumental Analysis in Bioscience Tokunaga Makio /  Murakami Satoshi /  Mihara Hisakazu /  Ishii Yoshitaka /  Kamachi Toshiaki /  Seio Kohji /  Hata Takeshi /  Osada Toshiya /  Akama Hiroyuki /  Fujie Toshinori /  Hayashi Nobuhiro /  Kadonosono Tetsuya Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
3Q
  2019/11/15
LST.A248 Molecular Genetics Tachibana Kazunori /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Kajikawa Masaki /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
4Q
2019/3/18 2019/11/8
LST.A347 Evolutionary Biology Hongoh Yuichi /  Itoh Takehiko /  Tanaka Mikiko /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato /  Tachibana Kazunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/4/4 2019/6/28
LST.A247 Biological Inorganic Chemistry Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
4Q
  2019/11/19
LST.A503 Environmental Microbiology Tanji Yasunori /  Nakamura Satoshi /  Wachi Masaaki /  Hongoh Yuichi /  Yatsunami Rie Graduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/4/24  
LST.A402 Organic and Bioorganic Chemistry Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro /  Fuse Shinichiro /  Tsutsumi Hiroshi Graduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/3/18 2019/5/22
XLS.P101 Processes for creation in science and technology【School of Life Science and Technology】 Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Murakami Satoshi /  Seio Kohji /  Hata Takeshi 2019
2Q
2019/9/25 2019/6/21
LST.A218 Biochemistry II Wachi Masaaki /  Shiraki Nobuaki /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakamura Nobuhiro /  Mie Masayasu Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
4Q
2019/4/5  
LST.A351 Genome Informatics Itoh Takehiko /  Yamada Takuji Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
   
LST.A408 Computational Biology Sakurai Minoru /  Itoh Takehiko /  Yamada Takuji /  Kitao Akio Graduate major in Life Science and Technology 2019
3Q
  2019/9/25
LST.A229 LST Exercise IV C Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kamachi Toshiaki /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Fujie Toshinori /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki /  Kitao Akio /  Yamamoto Naoyuki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Kitaguc Tetsuya Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/3/18  
LST.A344 Animal Physiology Nakamura Nobuhiro /  Kawakami Atsushi /  Shiraki Nobuaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/3/18  
LST.B404 International Career Development Basics Suzuki Takashi /  Kobatake Eiry /  Kume Shoen /  Edel /