School of Life Science and Technology|0 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
ICT.H411 Basic Sensation Informatics Kaneko Hirohiko /  Kashino Makio /  Watanabe Junji Graduate major in Information and Communications Engineering 2018
2Q
2018/4/9 2018/3/20
LST.A208 Molecular Biology I Iwasaki Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Hirota Junji /  Kajikawa Masaki /  Aizawa Yasunori /  Suzuki Takashi Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
2018/3/20 2018/6/19
LST.A504 Medical Biotechnology Kondoh Shinae /  Kajiwara Susumu /  Nishiyama Nobuhiro /  Ogura Shunichiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya Graduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
2018/3/20 2018/6/19
MAT.P491 Materials Engineering and Ecology Morikawa Junko /  Kunioka Masao /  Ishii Satoko /  Yamamoto Kayoko /  Yoshida Kazuo /  Xu Yibin Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
ICT.H409 Optics in Information Processing Yamaguchi Masahiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2018
2Q
2018/4/6 2018/6/8
ENR.J407 Soft Materials Design Matsumoto Hidetoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
GRG.B102 Bio-Creative Design 1 Ohta Hiroyuki /  Chair  /  Asakura Noriyuki /  Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Iwasaki Hiroshi /  Urabe Hirokazu /  Ohkubo Akihiro /  Kitao Akio /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Yamamoto Naoyuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Nishiyama Nobuhiro Seventh Cohort 2018
2Q
  2018/3/20
LST.A411 Biomolecular Engineering Fukui Toshiaki /  Ueda Hiroshi /  Hirota Junji /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya Graduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
2018/5/10 2018/3/20
LST.A345 Microbiology Wachi Masaaki /  Hirasawa Takashi /  Yamamoto Naoyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
2018/3/20 2018/6/7
HCB.M462 Biological Systems and Modeling Inou Norio Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/6/4
LST.A343 Pharmaceutical Chemistry Urabe Hirokazu /  Kobayashi Yuichi /  Hata Takeshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
GRG.P101 Processes for creation in science and technology【7th】 Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Murakami Satoshi /  Seio Kohji /  Hata Takeshi Seventh Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/6/4
LST.A206 Physical Chemistry II Hayashi Nobuhiro /  Tokunaga Makio /  Osada Toshiya /  Ishii Yoshitaka /  Kamachi Toshiaki /  Asakura Noriyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
LST.A352 Cell Engineering Kume Shoen /  Hirota Junji /  Tagawa Yoh-Ichi Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
LST.A341 Biophysical Chemistry Taguchi Hideki /  Asakura Noriyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
2018/4/6 2018/6/13
LST.A354 Bioethics and Law Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Mihara Hisakazu /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Tagawa Yoh-Ichi /  Kato Akira /  Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
  2018/3/20
LST.A404 Cell Physiology Komada Masayuki /  Tachibana Kazunori /  Nakamura Nobuhiro /  Nakatogawa Hitoshi /  Suzuki Takashi /  Kato Akira Graduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
HCB.M461 Laboratory Training on Human Brain Functions and Their Measurements Yoshida Takako /  Akama Hiroyuki /  Kaneko Hirohiko /  Yoshimura Natsue Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
1Q
2018/4/11 2018/5/10
LST.A347 Evolutionary Biology Hongoh Yuichi /  Itoh Takehiko /  Tanaka Mikiko /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato /  Tachibana Kazunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
LST.A207 Organic Chemistry II (alcohols and alkenes) Yuasa Hideya /  Kobayashi Yuichi /  Nakamura Hiroyuki /  Mori Toshiaki /  Hata Takeshi /  Kinbara Kazushi Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
LST.A342 Biomedical Materials Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tsutsumi Hiroshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
  2018/6/11
LST.A401 Molecular and Cellular Biology Iwasaki Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Aizawa Yasunori Graduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/27
LST.A412 Biomaterial Science and Engineering Maruyama Atsushi /  Tagawa Yoh-Ichi /  Mori Toshiaki /  Matsuda Tomoko /  Kinbara Kazushi Graduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
2018/3/20 2018/5/28
HCB.M562 Fabrication and Application Technology of Bio-MEMS Hatsuzawa Takeshi Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
LST.A351 Genome Informatics Itoh Takehiko /  Yamada Takuji Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
  2018/3/20
MAT.M406 Advanced Microstructure Design of Non-ferrous Materials Kumai Shinji /  Muraishi Shinji /  Kobayashi Equo Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
LST.A405 Design of Bioactive Molecules Urabe Hirokazu /  Kobayashi Yuichi /  Nakamura Hiroyuki /  Hata Takeshi Graduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
LST.A363 Environmental Bioengineering Fukui Toshiaki /  Tanji Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
2018/4/5 2018/3/20
LST.A503 Environmental Microbiology Tanji Yasunori /  Nakamura Satoshi /  Wachi Masaaki /  Hongoh Yuichi /  Yatsunami Rie Graduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
HCB.C412 Interdisciplinary Research Fundamentals II 3 Kanamiya Yoshikazu Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
2Q
2018/4/13 2018/3/20
MAT.C504 Functional Devices Kitamoto Yoshitaka /  Funakubo Hiroshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/11 2018/3/20
HCB.C421 Outline of Human Centered Science and Biomedical Engineering I Inou Norio /  Kajiwara Susumu /  Kajikawa Kotaro /  Nishiyama Nobuhiro /  Kaneko Hirohiko /  Morikawa Junko /  Tanaka Kan Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
1Q
2018/4/10 2018/5/15
EEE.D533 Fundamentals of Light and Matter IIc Kajikawa Kotaro Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
2Q
2018/4/5 2018/3/20
CAP.I416 Catalysis for the Environmental Issues Baba Toshihide /  Motokura Ken /  Manaka Yuichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
LST.A506 LST Frontier Seminar 3 Suetsugu Shirou /  Minamino Tooru Graduate major in Life Science and Technology 2018
1-2Q
2018/4/5 2018/3/20
LST.A221 LST Basic Laboratory I D Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kobayashi Yuichi /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki /  Kitao Akio /  Yamamoto Naoyuki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Kitaguc Tetsuya Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
2018/5/10 2018/4/5
LST.A346 Basic Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/17
LST.A361 Photosynthesis and photobiology Hisabori Toru /  Tanaka Kan /  Masuda Shinji Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
2018/3/20 2018/5/17
ICT.H422 Computational Brain Koike Yasuharu Graduate major in Information and Communications Engineering 2018
4Q
2018/4/10 2018/3/20
HCB.M464 Introduction to Neural Engineering Yagi Tohru Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
3Q
2018/3/25 2018/3/20
HCB.C552 Advanced Research Topics for Life Innovation IV Endo Morinobu Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
2Q
2018/4/11 2018/3/20
EEE.P451 Plasma Engineering Akatsuka Hiroshi /  Okino Akitoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/4 2018/4/28
GRG.B101 Introduction to Bio-Frontier Research Ueno Takafumi /  Chair  /  Ohta Hiroyuki /  Fuse Shinichiro /  Masuda Shinji /  Mie Masayasu /  Tachibana Kazunori /  Ishii Yoshitaka /  Osumi Yoshinori /  Okutsu Tomohisa Seventh Cohort 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
LST.A344 Animal Physiology Nakamura Nobuhiro /  Kawakami Atsushi /  Shiraki Nobuaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.P422 Organic Materials Design Ougizawa Toshiaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.C401 Advanced Course of Dielectric and Ferroelectric Materials Tsurumi Takaaki /  Takeda Hiroaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
LST.A413 Career Development Seminars Kimura Hiroshi /  Kume Shoen /  Koga Ryouta /  Nagoshi Tatsuhiko /  Okajima Rena /  Okutsu Tomohisa /  Tamai Keiko /  Ishida Atsumu /  Kasagi Noriyuki /  Yamaguchi Syuuichi /  Nogawa Atsuhiko /  Yamori Takao /  Takayanagi Masaru /  Nozaki Naohito /  Namiki Yukihisa /  Ueno Kyoko Graduate major in Life Science and Technology 2018
1-2Q
2018/3/20 2018/3/20
LST.A414 LST Frontier Seminar 1 Takenaka Shigeori /  Katahira Masato Graduate major in Life Science and Technology 2018
1-2Q
2018/4/5 2018/3/20
HCB.C412 Interdisciplinary Research Fundamentals II 1 Tadano Kotaro /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Nakamura Kentaro /  Koike Yasuharu /  Kitamoto Yoshitaka /  Baba Toshihide /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
2Q
2018/4/13 2018/3/20
ENR.J409 Introduction to Intellectual Property System Yoshimoto Mamoru Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
HCB.C411 Interdisciplinary Research Fundamentals I 3 Ohshima Sawako Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
1Q
2018/4/13 2018/3/20
HCB.C412 Interdisciplinary Research Fundamentals II 2 Sandhu Adarsh Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
2Q
2018/4/13 2018/3/20
LST.A218 Biochemistry II Wachi Masaaki /  Shiraki Nobuaki /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakamura Nobuhiro /  Mie Masayasu Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
LST.A222 LST Basic Laboratory II A Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kobayashi Yuichi /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki /  Kitao Akio /  Yamamoto Naoyuki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Kitaguc Tetsuya Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
  2018/3/20
LST.A331 Structural Biology Murakami Satoshi /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
  2018/3/20
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials b Nakamura Yoshio /  Shi Ji Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
1-2Q
2018/3/20 2018/3/20
LST.A501 Biomolecular Analysis Fujii Masaaki /  Osada Toshiya /  Ishii Yoshitaka /  Ishiuchi Shun-Ichi Graduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
2018/3/20 2018/5/21
LST.A410 Advanced Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki Graduate major in Life Science and Technology 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
HCB.C411 Interdisciplinary Research Fundamentals I 1 Fujii Masaaki /  Yanagida Yasuko /  Yoshimura Natsue /  Kajikawa Kotaro /  Motokura Ken Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
1Q
2018/4/13 2018/3/20
EEE.D431 Fundamentals of Light and Matter I Kajikawa Kotaro /  Munekata Hiro /  Ito Haruhiko Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/4
LST.A203 Biochemistry I Nakatogawa Hitoshi /  Murakami Satoshi /  Kobatake Eiry /  Kawakami Atsushi /  Kato Akira Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
2018/5/10 2018/4/16
LST.A333 Bioorganic Chemistry Mihara Hisakazu /  Yuasa Hideya /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
  2018/4/13
LST.A248 Molecular Genetics Tachibana Kazunori /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Kajikawa Masaki /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
4Q
  2018/3/20
MAT.P426 Thermal Properties of Materials Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
LST.A402 Organic and Bioorganic Chemistry Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro /  Fuse Shinichiro /  Tsutsumi Hiroshi Graduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
2018/3/20 2018/5/20
LST.A416 LST Academic Writing 1 A Nakamura Satoshi /  Yatsunami Rie /  Etori Akio /  Yuri Shinko /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ooishi Kaori /  Ikeda Akiko Graduate major in Life Science and Technology 2018
1-2Q
2018/3/20 2018/3/20
ICT.H421 Medical Imaging Systems Nakamura Kentaro /  Tabaru Marie /  Obi Takashi Graduate major in Information and Communications Engineering 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
HCB.C551 Advanced Research Topics for Life Innovation III Urano Yasuteru Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
1Q
2018/4/11 2018/3/20
HCB.C402 Fundamentals of Creative Design Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Kajiwara Susumu Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
1Q
2018/3/25 2018/3/20
LST.A229 LST Exercise IV D Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kobayashi Yuichi /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki /  Kitao Akio /  Yamamoto Naoyuki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Kitaguc Tetsuya Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
2018/5/1 2018/3/20
LST.A364 Enzyme Engineering Matsuda Tomoko /  Ogura Shunichiro /  Kamachi Toshiaki /  Asakura Noriyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
2018/4/6 2018/3/20
LST.A403 Biophysics Ueno Takafumi /  Kobatake Eiry /  Kamachi Toshiaki /  Mie Masayasu /  Asakura Noriyuki Graduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
LST.A406 Molecular Developmental Biology and Evolution Kume Shoen /  Kawakami Atsushi /  Tanaka Mikiko /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato Graduate major in Life Science and Technology 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
LST.A408 Computational Biology Sakurai Minoru /  Itoh Takehiko /  Yamada Takuji /  Kitao Akio Graduate major in Life Science and Technology 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
LST.B401 MS Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
2018/4/3 2018/3/20
LST.A407 Science of Metabolism Hirasawa Takashi /  Shiraki Nobuaki /  Yamamoto Naoyuki /  Kato Akira Graduate major in Life Science and Technology 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
HCB.C431 Off Campus Training I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
3-4Q
2018/4/10 2018/3/20
HCB.C431 Off Campus Training I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
1-2Q
2018/4/10 2018/3/20
HCB.C411 Interdisciplinary Research Fundamentals I 2 Abe Hideki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
1Q
2018/4/13 2018/3/20
HCB.C403 Field Works for Creative Design Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Kajiwara Susumu Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
2Q
2018/4/12 2018/3/20
LST.A201 Physical Chemistry I Ueno Takafumi /  Kobatake Eiry /  Tokunaga Makio /  Osada Toshiya /  Mie Masayasu /  Ishii Yoshitaka Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/4
LST.A202 Organic Chemistry I (alkanes and haloalkanes) Nakamura Hiroyuki /  Seio Kohji /  Mori Toshiaki /  Ohkubo Akihiro /  Matsuda Tomoko /  Fuse Shinichiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
  2018/4/28
LST.A213 Molecular Biology II Kimura Hiroshi /  Kondoh Shinae /  Imamura Sousuke /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
LST.A211 Physical Chemistry III Sakurai Minoru /  Fujii Masaaki /  Ishiuchi Shun-Ichi Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
3Q
  2018/3/20
LST.A246 Bioinformatics(LST) Itoh Takehiko /  Sakurai Minoru /  Yamada Takuji /  Kitao Akio Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
4Q
  2018/3/20
LST.A226 LST Exercise I B Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kobayashi Yuichi /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki /  Kitao Akio /  Yamamoto Naoyuki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Kitaguc Tetsuya Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
4Q
2018/5/1 2018/3/20
LST.A249 Biochemical Engineering Tanji Yasunori /  Ueda Hiroshi /  Hirasawa Takashi Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.P404 Soft Materials Functional Physics Hayamizu Yuhei Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.C407 Advanced Course of Nano-Bionics Ikoma Toshiyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
1Q
2018/5/18 2018/3/20
MAT.M412 Reliability and Durability of Metals and Alloys Kobayashi Equo /  Kobayashi Satoru /  Kumai Shinji Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.C412 Polymeric Biomaterials Tsuge Takeharu /  Hayashi Tomohiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
3Q
  2018/3/20
CAP.T532 Advanced Catalytic Reactions II A Okamoto Masaki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
4Q
2018/4/4 2018/3/20
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
2018/4/5 2018/3/20
HCB.C441 Presentation for Science and Engineering I 1 Chu Ray Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
1Q
2018/5/28 2018/3/20
HCB.Z492 HCB Seminar F1 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
3-4Q
2018/4/13 2018/3/20
HCB.Z693 HCB Seminar S4 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
1-2Q
2018/4/12 2018/3/20
LST.Z381 Research opportunity in Laboratories (LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
  2018/3/20
LST.A416 LST Academic Writing 1 C Nakamura Satoshi /  Yatsunami Rie /  Etori Akio /  Yuri Shinko /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ooishi Kaori /  Ikeda Akiko Graduate major in Life Science and Technology 2018
1-2Q
2018/3/20 2018/3/20
LST.A419 Introduction to Bioethics Tokunaga Makio /  Masui Tooru /  Suzuki Mutsuaki Graduate major in Life Science and Technology 2018
3-4Q
  2018/3/20
LST.A243 Developmental Biology Tanaka Mikiko /  Kawakami Atsushi /  Tachibana Kazunori /  Suzuki Takashi /  Shiraki Nobuaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
2018
Q
   
GRG.B103 Bio-Creative Design 2 Seio Kohji /  Ohta Hiroyuki /  Chair  /  Asakura Noriyuki /  Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Iwasaki Hiroshi /  Urabe Hirokazu /  Ohkubo Akihiro /  Kitao Akio /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Yamamoto Naoyuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Nishiyama Nobuhiro Seventh Cohort 2018
3Q
  2018/3/20
LST.A242 Instrumental Analysis in Bioscience Tokunaga Makio /  Murakami Satoshi /  Mihara Hisakazu /  Ishii Yoshitaka /  Kamachi Toshiaki /  Seio Kohji /  Hata Takeshi /  Osada Toshiya /  Akama Hiroyuki /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
3Q
  2018/3/20
LST.A227 LST Exercise II B Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kobayashi Yuichi /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki /  Kitao Akio /  Yamamoto Naoyuki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Kitaguc Tetsuya Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
2018/5/1 2018/3/20
LST.A223 LST Basic Laboratory III C Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kobayashi Yuichi /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki /  Kitao Akio /  Yamamoto Naoyuki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Kitaguc Tetsuya Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
  2018/3/20
LST.A224 LST Basic Laboratory IV C Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kobayashi Yuichi /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki /  Kitao Akio /  Yamamoto Naoyuki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Kitaguc Tetsuya Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
2018/5/10 2018/3/20
LST.A373 LST Overseas Training III Itoh Takehiko Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
3-4Q
  2018/3/20
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials a Sone Masato /  Sannomiya Takumi Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
LST.A409 Physical Biology of the Cell Murakami Satoshi /  Taguchi Hideki /  Tokunaga Makio /  Ishii Yoshitaka /  Hayashi Nobuhiro Graduate major in Life Science and Technology 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
2018/4/5 2018/3/20
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2018
3Q
2018/4/5 2018/3/20
ICT.H514 Mechanisms of Visual Perception Kaneko Hirohiko /  Sato Imari /  Watanabe Junji Graduate major in Information and Communications Engineering 2018
3Q
  2018/3/20
HCB.C471 Research Planning for Master Thesis I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
2Q
2018/4/10 2018/3/20
HCB.C601 Teaching methods for Human Centered Science and Biomedical Engineering Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
2Q
2018/4/16 2018/3/20
HCB.C632 Research Working in Company Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
3-4Q
2018/4/16 2018/3/20
LST.Z381 Research opportunity in Laboratories (LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
3Q
  2018/3/20
LST.A416 LST Academic Writing 1 B Nakamura Satoshi /  Yatsunami Rie /  Etori Akio /  Yuri Shinko /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ooishi Kaori /  Ikeda Akiko Graduate major in Life Science and Technology 2018
1-2Q
2018/3/20 2018/3/20
LST.A212 Organic Chemistry III (benzene and ketones) Ohkubo Akihiro /  Kinbara Kazushi /  Fuse Shinichiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
3Q
  2018/3/20
LST.A217 Organic Chemistry IV (carbonyl compounds and amines) Matsuda Tomoko /  Urabe Hirokazu /  Hata Takeshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
4Q
  2018/3/20
LST.A247 Biological Inorganic Chemistry Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
4Q
  2018/3/20
LST.A230 Advanced Bio-Creative Design Ohta Hiroyuki /  Aizawa Yasunori /  Ogura Shunichiro /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nikaido Masato /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
3-4Q
  2018/3/20
LST.A226 LST Exercise I D Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kobayashi Yuichi /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki /  Kitao Akio /  Yamamoto Naoyuki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Kitaguc Tetsuya Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
2018/5/1 2018/3/20
LST.A226 LST Exercise I C Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kobayashi Yuichi /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki /  Kitao Akio /  Yamamoto Naoyuki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Kitaguc Tetsuya Undergraduate major in Life Science and Technology 2018
3Q
2018/5/1 2018/3/20
LST.A227 LST Exercise II D Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kobayashi Yuichi /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /