School of Life Science and Technology|0 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LST.A332 Biopolymer Engineering Ueno Takafumi /  Maruyama Atsushi /  Mori Toshiaki /  Seio Kohji Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
1Q
2017/4/12 2017/4/18
LST.A203 Biochemistry I Murakami Satoshi /  Kobatake Eiry /  Kawakami Atsushi /  Nakatogawa Hitoshi /  Yanagida Yasuko Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
1Q
2017/4/13 2017/3/17
LST.A504 Medical Biotechnology Kondoh Shinae /  Kajiwara Susumu /  Nishiyama Nobuhiro /  Ogura Shunichiro /  Yanagida Yasuko Graduate major in Life Science and Technology 2017
2Q
2017/4/19 2017/4/27
LST.A335 Molecular Genetics Komada Masayuki /  Tachibana Kazunori /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Kajikawa Masaki /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
HCB.M461 Laboratory Training on Human Brain Functions and Their Measurements Yoshida Takako /  Akama Hiroyuki /  Kaneko Hirohiko /  Yoshimura Natsue Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
1Q
2017/4/18 2017/4/6
LST.A333 Bioorganic Chemistry Mihara Hisakazu /  Yuasa Hideya /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
1Q
2017/4/12 2017/4/6
HCB.C421 Outline of Human Centered Science and Biomedical Engineering I Inou Norio /  Kajiwara Susumu /  Kajikawa Kotaro /  Nishiyama Nobuhiro /  Kaneko Hirohiko /  Morikawa Junko /  Tanaka Kan Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A202 Organic Chemistry I (alkanes and haloalkanes) Nakamura Hiroyuki /  Seio Kohji /  Mori Toshiaki /  Ohkubo Akihiro /  Matsuda Tomoko /  Fuse Shinichiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
1Q
2017/4/13 2017/3/17
LST.A401 Molecular and Cellular Biology Iwasaki Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Aizawa Yasunori Graduate major in Life Science and Technology 2017
1Q
  2017/4/12
LST.A221 LST Basic Laboratory I A Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kobayashi Yuichi /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakashima Nobutaka /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Kotera Masaaki /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Yanagida Yasuko /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
1Q
2017/4/27 2017/4/7
LST.A336 Genetic Engineering Nakamura Satoshi /  Kobatake Eiry /  Mie Masayasu /  Yatsunami Rie Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A201 Physical Chemistry I Ueno Takafumi /  Kobatake Eiry /  Tokunaga Makio /  Osada Toshiya /  Mie Masayasu /  Ishii Yoshitaka Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
1Q
2017/4/13 2017/3/17
LST.A331 Structural Biology Murakami Satoshi /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
1Q
2017/3/17 2017/4/11
LST.A414 LST Frontier Seminar 1 A Oka Natsuhisa /  Oka Natsuhisa /  Kobori Akio /  Kobori Akio Graduate major in Life Science and Technology 2017
1-2Q
2017/4/19 2017/3/17
HCB.C411 Interdisciplinary Research Fundamentals I 1 Fujii Masaaki /  Yanagida Yasuko /  Yoshimura Natsue /  Kajikawa Kotaro /  Motokura Ken Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
1Q
  2017/3/17
HCB.C411 Interdisciplinary Research Fundamentals I 2 Abe Hideki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
1Q
  2017/3/17
LST.A403 Biophysics Ueno Takafumi /  Kobatake Eiry /  Kamachi Toshiaki /  Mie Masayasu /  Asakura Noriyuki Graduate major in Life Science and Technology 2017
1Q
2017/4/13 2017/3/17
HCB.C412 Interdisciplinary Research Fundamentals II 2 Sandhu Adarsh Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
HCB.C412 Interdisciplinary Research Fundamentals II 3 Kanamiya Yoshikazu /  Kanamiya Yoshikazu Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A208 Molecular Biology I Iwasaki Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Hirota Junji /  Nakashima Nobutaka /  Kajikawa Masaki /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
2Q
2017/4/27 2017/3/17
LST.A413 Career Development Seminars Kamatani Asayuki /  Takahashi Masato /  Takahashi Masato /  Fujishiro Shinichi /  Fujishiro Shinichi /  Shinmen Reiko /  Shinmen Reiko /  Ikegami Masahiro /  Ikegami Masahiro /  Sekiguchi Sayoko /  Sekiguchi Sayoko /  Takeda Katsumichi /  Takeda Katsumichi /  Kosugi Naoko /  Kosugi Naoko /  Kirisako Takayoshi /  Kirisako Takayoshi /  Fukuda Shinji /  Fukuda Shinji /  Sato Shunsuke /  Sato Shunsuke /  Ogawa Ryu /  Ogawa Ryu /  Kitajima Takayuki Graduate major in Life Science and Technology 2017
1-2Q
  2017/3/17
HCB.C432 Fundamentals of Research Application for Life Innovation Kajiwara Susumu Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A402 Organic and Bioorganic Chemistry Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro /  Fuse Shinichiro /  Tsutsumi Hiroshi Graduate major in Life Science and Technology 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A505 LST Academic Writing 2 Takeuchi Craig Graduate major in Life Science and Technology 2017
1-2Q
2017/3/21 2017/3/17
HCB.M462 Biological Systems and Modeling Inou Norio Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
1Q
2017/4/18 2017/3/17
HCB.C471 Research Planning for Master Thesis I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
HCB.M561 Medical Robotics Omata Toru /  Tadano Kotaro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
1Q
2017/4/19 2017/3/17
HCB.C411 Interdisciplinary Research Fundamentals I 3 Takeuchi Craig Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
1Q
  2017/3/17
LST.A344 Animal Physiology Nakamura Nobuhiro /  Kawakami Atsushi /  Shiraki Nobuaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.B401 MS Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2017
2Q
2017/4/13 2017/3/17
HCB.C412 Interdisciplinary Research Fundamentals II 1 Tadano Kotaro /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Nakamura Kentaro /  Koike Yasuharu /  Kitamoto Yoshitaka /  Baba Toshihide /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
HCB.C422 Outline of Human Centered Science and Biomedical Engineering II Yagi Tohru /  Nakamura Kentaro /  Yamaguchi Masahiro /  Hisabori Toru /  Motokura Ken /  Ogura Shunichiro /  Hayashi Tomohiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
3Q
2017/4/24 2017/3/17
HCB.C441 Presentation for Science and Engineering I 1 Chu Ray Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
HCB.C521 Advanced Human Centered Science and Biomedical Engineering I Omata Toru /  Hatsuzawa Takeshi /  Okino Akitoshi /  Tabaru Marie /  Koike Yasuharu /  Kitamoto Yoshitaka /  Tsuge Takeharu Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/4/6
HCB.C541 International Writing Takeuchi Craig Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
HCB.C413 Interdisciplinary Research Training Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
2Q
2017/4/24 2017/3/17
ENR.J409 Introduction to Intellectual Property System Yoshimoto Mamoru Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A207 Organic Chemistry II (alcohols and alkenes) Yuasa Hideya /  Kobayashi Yuichi /  Nakamura Hiroyuki /  Mori Toshiaki /  Hata Takeshi /  Kinbara Kazushi Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A211 Physical Chemistry III Sakurai Minoru /  Fujii Masaaki /  Sakai Makoto Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
3Q
  2017/3/17
LST.A221 LST Basic Laboratory I D Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kobayashi Yuichi /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakashima Nobutaka /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Kotera Masaaki /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Yanagida Yasuko /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
1Q
2017/4/27 2017/3/17
LST.A334 Plant Physiology Ohta Hiroyuki /  Hisabori Toru /  Tanaka Kan /  Masuda Shinji /  Shimojima Mie /  Imamura Sousuke Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
1Q
2017/4/27 2017/3/17
LST.A506 LST Frontier Seminar 3 A Ozaki Katsuhisa /  Ozaki Katsuhisa /  Imai Hiroo /  Imai Hiroo /  Miura Kyoko /  Miura Kyoko Graduate major in Life Science and Technology 2017
1-2Q
2017/4/13 2017/3/17
LST.A501 Biomolecular Analysis Fujii Masaaki /  Osada Toshiya /  Ishii Yoshitaka Graduate major in Life Science and Technology 2017
1Q
2017/4/19 2017/3/17
HCB.C571 Research Planning for Master Thesis II Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A206 Physical Chemistry II Tokunaga Makio /  Osada Toshiya /  Ishii Yoshitaka /  Kamachi Toshiaki /  Hayashi Nobuhiro /  Asakura Noriyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A343 Pharmaceutical Chemistry Urabe Hirokazu /  Kobayashi Yuichi /  Hata Takeshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A341 Biophysical Chemistry Taguchi Hideki /  Asakura Noriyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
2Q
2017/4/13 2017/3/17
LST.A346 Basic Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A411 Biomolecular Engineering Fukui Toshiaki /  Ueda Hiroshi /  Hirota Junji Graduate major in Life Science and Technology 2017
2Q
  2017/3/17
HCB.C401 Joint Creative Design Kajiwara Susumu /  Inou Norio /  Morikawa Junko /  Okino Akitoshi /  Kaneko Hirohiko /  Motokura Ken Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
HCB.C413 Interdisciplinary Research Training Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
4Q
2017/4/24 2017/3/17
HCB.Z491 HCB Seminar S1 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
1-2Q
2017/4/28 2017/3/17
LST.A416 LST Academic Writing 1 D Nakamura Satoshi /  Etori Akio /  Yuri Shinko /  Aoyama Seiko /   /   /  Graduate major in Life Science and Technology 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A213 Molecular Biology II A Kimura Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Kondoh Shinae /  Imamura Sousuke /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
3Q
2017/4/27 2017/3/17
LST.A212 Organic Chemistry III (benzene and ketones) A Kobayashi Yuichi /  Urabe Hirokazu /  Yuasa Hideya /  Ohkubo Akihiro /  Kinbara Kazushi /  Fuse Shinichiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
3Q
  2017/3/17
LST.A227 LST Exercise II C Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kobayashi Yuichi /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakashima Nobutaka /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Kotera Masaaki /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Yanagida Yasuko /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
2Q
2017/4/27 2017/3/17
LST.A227 LST Exercise II D Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kobayashi Yuichi /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakashima Nobutaka /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Kotera Masaaki /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Yanagida Yasuko /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
2Q
2017/4/27 2017/3/17
LST.A221 LST Basic Laboratory I B Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kobayashi Yuichi /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakashima Nobutaka /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Kotera Masaaki /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Yanagida Yasuko /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
1Q
2017/4/27 2017/3/17
LST.A222 LST Basic Laboratory II B Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kobayashi Yuichi /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakashima Nobutaka /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Kotera Masaaki /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Yanagida Yasuko /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
2Q
2017/4/27 2017/3/17
LST.A342 Biomedical Materials Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tsutsumi Hiroshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
2Q
2017/4/28 2017/3/17
LST.A345 Microbiology Wachi Masaaki /  Hirasawa Takashi /  Nakashima Nobutaka Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.B403 LST Directed Laboratory Work Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2017
1-2Q
2017/4/13 2017/3/17
LST.A503 Environmental Microbiology Tanji Yasunori /  Nakamura Satoshi /  Wachi Masaaki /  Hongoh Yuichi /  Yatsunami Rie Graduate major in Life Science and Technology 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A502 Science of Biological Resources Ohta Hiroyuki /  Tanaka Kan /  Nakashima Nobutaka /  Hisabori Toru /  Shimojima Mie /  Masuda Shinji /  Imamura Sousuke Graduate major in Life Science and Technology 2017
1Q
  2017/4/26
LST.A412 Biomaterial Science and Engineering Maruyama Atsushi /  Tagawa Yoh-Ichi /  Mori Toshiaki /  Matsuda Tomoko Graduate major in Life Science and Technology 2017
1Q
2017/4/27 2017/4/12
HCB.C451 Advanced Research Topics for Life Innovation I Yagi Kiyoshi Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
HCB.M463 Introduction to Biomedical Instrumentation Yagi Tohru Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
3Q
  2017/3/17
LST.A416 LST Academic Writing 1 C Nakamura Satoshi /  Etori Akio /  Yuri Shinko /  Aoyama Seiko /   /   /  Graduate major in Life Science and Technology 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A226 LST Exercise I A Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kobayashi Yuichi /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakashima Nobutaka /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Kotera Masaaki /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Yanagida Yasuko /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
1Q
2017/4/27 2017/3/17
LST.A226 LST Exercise I B Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kobayashi Yuichi /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakashima Nobutaka /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Kotera Masaaki /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Yanagida Yasuko /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
1Q
2017/4/27 2017/3/17
LST.A226 LST Exercise I C Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kobayashi Yuichi /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakashima Nobutaka /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Kotera Masaaki /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Yanagida Yasuko /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
1Q
2017/4/27 2017/3/17
LST.A222 LST Basic Laboratory II D Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kobayashi Yuichi /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakashima Nobutaka /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Kotera Masaaki /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Yanagida Yasuko /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
2Q
2017/4/27 2017/3/17
LST.A353 Biochemical Engineering Tanji Yasunori /  Ueda Hiroshi /  Hirasawa Takashi Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A404 Cell Physiology Komada Masayuki /  Tachibana Kazunori /  Nakamura Nobuhiro /  Nakatogawa Hitoshi Graduate major in Life Science and Technology 2017
2Q
2017/3/21 2017/3/17
LST.A409 Physical Biology of the Cell Murakami Satoshi /  Taguchi Hideki /  Tokunaga Makio /  Ishii Yoshitaka /  Hayashi Nobuhiro Graduate major in Life Science and Technology 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2017
1Q
2017/3/24 2017/3/17
LST.B602 PhD Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2017
2Q
2017/4/13 2017/3/17
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2017
2Q
2017/3/24 2017/3/17
LST.C503 MS Internship 3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2017
3-4Q
2017/3/24 2017/3/17
LST.Z591 LST Seminar S2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2017
1-2Q
2017/3/24 2017/3/17
LST.A405 Design of Bioactive Molecules Urabe Hirokazu /  Kobayashi Yuichi /  Nakamura Hiroyuki /  Hata Takeshi Graduate major in Life Science and Technology 2017
2Q
2017/4/27 2017/3/17
HCB.C442 Presentation for Science and Engineering II Chu Ray Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
HCB.C632 Research Working in Company Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
3-4Q
2017/4/24 2017/3/17
HCB.C552 Advanced Research Topics for Life Innovation IV Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
HCB.M562 Fabrication and Application Technology of Bio-MEMS Hatsuzawa Takeshi Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
2Q
2017/4/24 2017/3/17
HCB.C642 International Presentation IV Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
HCB.C634 HCB off-campus advanced training 2 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
1-2Q
2017/4/24 2017/3/17
LST.A506 LST Frontier Seminar 3 B Imada Teruaki /  Imada Teruaki /  Mizojiri Ryo /  Mizojiri Ryo Graduate major in Life Science and Technology 2017
1-2Q
2017/4/13 2017/3/17
LST.A242 Instrumental Analysis in Bioscience Tokunaga Makio /  Murakami Satoshi /  Mihara Hisakazu /  Sogawa Kumiko /  Kamachi Toshiaki /  Seio Kohji /  Hata Takeshi /  Osada Toshiya /  Akama Hiroyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
3Q
  2017/3/17
LST.A218 Biochemistry II Komada Masayuki /  Wachi Masaaki /  Kudo Akira /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakamura Nobuhiro /  Mie Masayasu Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A230 Advanced Bio-Creative Design Ohta Hiroyuki /  Aizawa Yasunori /  Ogura Shunichiro /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakashima Nobutaka /  Nikaido Masato /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
3-4Q
2017/4/27 2017/3/17
LST.A226 LST Exercise I D Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kobayashi Yuichi /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakashima Nobutaka /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Kotera Masaaki /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Yanagida Yasuko /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
1Q
2017/4/27 2017/3/17
LST.A227 LST Exercise II A Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kobayashi Yuichi /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakashima Nobutaka /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Kotera Masaaki /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Yanagida Yasuko /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
2Q
2017/4/27 2017/3/17
LST.A222 LST Basic Laboratory II A Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kobayashi Yuichi /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakashima Nobutaka /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Kotera Masaaki /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Yanagida Yasuko /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
2Q
2017/4/27 2017/3/17
LST.A222 LST Basic Laboratory II C Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kobayashi Yuichi /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakashima Nobutaka /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Kotera Masaaki /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Yanagida Yasuko /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
2Q
2017/4/27 2017/3/17
LST.A354 Bioethics and Law Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Saneyoshi Keiji /  Mihara Hisakazu /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Tagawa Yoh-Ichi /  Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
3Q
  2017/3/17
LST.A351 Genome Informatics Itoh Takehiko /  Kurokawa Ken /  Yamada Takuji /  Kotera Masaaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
3Q
2017/4/27 2017/3/17
LST.A361 Photosynthesis and photobiology Hisabori Toru /  Tanaka Kan /  Masuda Shinji Undergraduate major in Life Science and Technology 2017
4Q
  2017/3/17
LST.A406 Molecular Developmental Biology and Evolution Kume Shoen /  Kawakami Atsushi /  Tanaka Mikiko /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato Graduate major in Life Science and Technology 2017
3Q
  2017/3/17
LST.Z492 LST Seminar F1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2017
3-4Q
2017/3/24 2017/3/17
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2017
1Q
2017/3/24 2017/3/17
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2017
1Q
2017/3/24 2017/3/17
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2017
4Q
2017/3/24 2017/3/17
LST.A407 Science of Metabolism Hisabori Toru /  Hirasawa Takashi /  Nakashima Nobutaka /  Shiraki Nobuaki Graduate major in Life Science and Technology 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.C505 Short-term Internship on Computational Life Sciences Kajiwara Susumu Graduate major in Life Science and Technology 2017
2Q
  2017/3/17
HCB.C471 Research Planning for Master Thesis I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17