School of Life Science and Technology|8 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LST.A411 Biomolecular Engineering Fukui Toshiaki /  Ueda Hiroshi /  Hirota Junji /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya Graduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/3/22 2019/7/11
LST.A222 LST Basic Laboratory II A Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kamachi Toshiaki /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Fujie Toshinori /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki /  Kitao Akio /  Yamamoto Naoyuki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Kitaguc Tetsuya Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/3/18 2019/7/2
ICT.H409 Optics in Information Processing Yamaguchi Masahiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2019
2Q
2019/3/18 2019/7/16
LST.A504 Medical Biotechnology Kondoh Shinae /  Kajiwara Susumu /  Nishiyama Nobuhiro /  Ogura Shunichiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya Graduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/4/1 2019/7/19
LST.A206 Physical Chemistry II Hayashi Nobuhiro /  Tokunaga Makio /  Osada Toshiya /  Ishii Yoshitaka /  Kamachi Toshiaki /  Asakura Noriyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/3/18 2019/7/20
LST.A412 Biomaterial Science and Engineering Maruyama Atsushi /  Tagawa Yoh-Ichi /  Mori Toshiaki /  Matsuda Tomoko /  Kinbara Kazushi Graduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/4/3 2019/6/6
LST.A341 Biophysical Chemistry Taguchi Hideki /  Asakura Noriyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/4/12 2019/7/4
LST.A413 Career Development Seminars Kume Shoen /  Ogura Shunichiro /  Murata Masashi /  Tanaka Atsushi /  Morita Masatomo /  Misawa Shigekazu /  Matsumoto Kasumi /  Tobe Masanori /  Aoyagi Akihiko /  Tanaka Tooru /  Okajima Rena /  Takayanagi Masaru /  Kiyono Masaki /  Okamura Naoki /  Furuta Aya Graduate major in Life Science and Technology 2019
1-2Q
2019/4/3  
LST.A333 Bioorganic Chemistry Mihara Hisakazu /  Yuasa Hideya /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/4/4 2019/5/29
LST.A336 Genetic Engineering Nakamura Satoshi /  Kobatake Eiry /  Mie Masayasu /  Yatsunami Rie Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/3/18  
MAT.P491 Materials Engineering and Ecology Kunioka Masao /  Ishii Satoko /  Yamamoto Kayoko /  Yoshida Kazuo /  Xu Yibin /  Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2019
2Q
2019/3/18  
ENR.J407 Soft Materials Design Matsumoto Hidetoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2019
2Q
2019/3/18  
EEE.P451 Plasma Engineering Akatsuka Hiroshi /  Okino Akitoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2019
1Q
2019/4/5  
LST.A208 Molecular Biology I Iwasaki Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Hirota Junji /  Kajikawa Masaki /  Aizawa Yasunori /  Suzuki Takashi Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/4/8  
MEC.J531 Micro and Nano Systems Kim Joon-Wan /  Hatsuzawa Takeshi /  Ohtake Naoto /  Yoshida Kazuhiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Takatoki /  Nisisako Takasi Graduate major in Mechanical Engineering 2019
1-2Q
2019/4/8 2019/4/5
LST.A401 Molecular and Cellular Biology Kimura Hiroshi /  Iwasaki Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Aizawa Yasunori Graduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/3/18 2019/5/23
XLS.P101 Processes for creation in science and technology【School of Life Science and Technology】 Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Murakami Satoshi /  Seio Kohji /  Hata Takeshi 2019
2Q
  2019/6/21
LST.A207 Organic Chemistry II (alcohols and alkenes) Yuasa Hideya /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakamura Hiroyuki /  Mori Toshiaki /  Hata Takeshi /  Kinbara Kazushi Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/3/18  
LST.A211 Physical Chemistry III Sakurai Minoru /  Fujii Masaaki /  Ishiuchi Shun-Ichi Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
3Q
   
MAT.C504 Functional Devices Kitamoto Yoshitaka /  Funakubo Hiroshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2019
2Q
2019/4/1  
HCB.C421 Outline of Human Centered Science and Biomedical Engineering I Ishida Tadashi /  Yamamoto Naoyuki /  Kajikawa Kotaro /  Nishiyama Nobuhiro /  Kaneko Hirohiko /  Morikawa Junko /  Tanaka Kan Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1Q
2019/3/18 2019/4/10
LST.A347 Evolutionary Biology Hongoh Yuichi /  Itoh Takehiko /  Tanaka Mikiko /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato /  Tachibana Kazunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/4/4 2019/6/28
LST.A345 Microbiology Wachi Masaaki /  Hirasawa Takashi /  Yamamoto Naoyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/3/18  
LST.A351 Genome Informatics Itoh Takehiko /  Yamada Takuji Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
   
LST.A506 LST Frontier Seminar 3 Fujishima Kosuke /  Mamajanov Irena /  Mcglynn Shawn Graduate major in Life Science and Technology 2019
1-2Q
2019/3/18  
MAT.P426 Thermal Properties of Materials Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2019
4Q
2019/3/18  
LST.A503 Environmental Microbiology Tanji Yasunori /  Nakamura Satoshi /  Wachi Masaaki /  Hongoh Yuichi /  Yatsunami Rie Graduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/4/24  
ICT.H514 Mechanisms of Visual Perception Kaneko Hirohiko /  Sato Imari Graduate major in Information and Communications Engineering 2019
3Q
2019/3/18  
LST.A354 Bioethics and Law Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Mihara Hisakazu /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Tagawa Yoh-Ichi /  Kato Akira /  Kimura Hiroshi /  Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/4/4  
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials b Nakamura Yoshio /  Shi Ji Graduate major in Materials Science and Engineering 2019
1-2Q
2019/3/18  
LST.A407 Science of Metabolism Hirasawa Takashi /  Shiraki Nobuaki /  Yamamoto Naoyuki /  Kato Akira Graduate major in Life Science and Technology 2019
3Q
2019/3/18  
HCB.C402 Fundamentals of Creative Design Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Kajiwara Susumu /  Yamaguchi Yuuka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1Q
2019/3/25  
LST.A343 Pharmaceutical Chemistry Urabe Hirokazu /  Hata Takeshi /  Fujie Toshinori Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/3/18  
LST.A361 Photosynthesis and photobiology Hisabori Toru /  Tanaka Kan /  Masuda Shinji Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/3/20  
LST.A363 Environmental Bioengineering Fukui Toshiaki /  Tanji Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/3/20  
MAT.P413 Soft Materials Functional Chemistry Hayakawa Teruaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2019
1Q
2019/3/18  
LST.A403 Biophysics Kobatake Eiry /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Mie Masayasu /  Asakura Noriyuki Graduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/4/9  
LST.A502 Science of Biological Resources Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Shimojima Mie /  Masuda Shinji /  Imamura Sousuke Graduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/4/5 2019/5/14
HCB.C551 Advanced Research Topics for Life Innovation III Sakaguchi Yutaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1Q
2019/3/20  
HCB.M562 Fabrication and Application Technology of Bio-MEMS Hatsuzawa Takeshi /  Yanagida Yasuko /  Ishida Tadashi Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
2Q
2019/3/19  
LST.A213 Molecular Biology II Kimura Hiroshi /  Kondoh Shinae /  Imamura Sousuke /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
3Q
2019/3/18  
LST.A332 Biopolymer Engineering Ueno Takafumi /  Maruyama Atsushi /  Mori Toshiaki /  Seio Kohji Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/5/10 2019/5/30
MAT.C407 Advanced Course of Nano-Bionics Ikoma Toshiyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2019
1Q
2019/3/18 2019/4/6
MAT.P422 Organic Materials Design Ougizawa Toshiaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2019
3Q
2019/3/18  
MAT.M406 Advanced Microstructure Design of Non-ferrous Materials Kumai Shinji /  Muraishi Shinji /  Kobayashi Equo Graduate major in Materials Science and Engineering 2019
2Q
2019/3/18  
LST.A405 Design of Bioactive Molecules Urabe Hirokazu /  Nakamura Hiroyuki /  Hata Takeshi Graduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/3/18 2019/6/19
ICT.H411 Basic Sensation Informatics Kaneko Hirohiko /  Kashino Makio Graduate major in Information and Communications Engineering 2019
2Q
2019/3/18  
HCB.C413 Interdisciplinary Research Training Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
2Q
2019/3/20  
HCB.C471 Research Planning for Master Thesis I Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
4Q
2019/3/22  
HCB.C552 Advanced Research Topics for Life Innovation IV Nakamura Shingo /  Shino Amiu /  Morishita Era /  Takata Ryouhei Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
2Q
2019/3/18 2019/6/24
HCB.M561 Kinematics and mechanism of medical robotics Omata Toru /  Takayama Toshio Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1Q
2019/3/24 2019/4/25
ENR.J409 Introduction to Intellectual Property System Yoshimoto Mamoru Graduate major in Energy Science and Engineering 2019
3Q
2019/3/18  
HCB.C403 Field Works for Creative Design Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Kajiwara Susumu Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
2Q
2019/3/25 2019/6/26
HCB.C502 Management for Business Creation Hashimoto Masahiro /  Sengoku Shintaro /  Kajiwara Susumu /  Matsumoto Tadashi /  Yokoyama Chikafumi Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/4/1  
LST.A201 Physical Chemistry I Ueno Takafumi /  Kobatake Eiry /  Tokunaga Makio /  Osada Toshiya /  Mie Masayasu /  Ishii Yoshitaka Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/3/18  
LST.A226 LST Exercise I A Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kamachi Toshiaki /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Fujie Toshinori /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki /  Kitao Akio /  Yamamoto Naoyuki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Kitaguc Tetsuya Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/3/18  
LST.A342 Biomedical Materials Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tsutsumi Hiroshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/4/10  
CAP.I416 Catalysis for the Environmental Issues Baba Toshihide /  Motokura Ken /  Manaka Yuichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
2Q
2019/4/8  
HCB.C422 Outline of Human Centered Science and Biomedical Engineering II Yagi Tohru /  Nakamura Kentaro /  Yamaguchi Masahiro /  Kitaguchi Tetsuya /  Motokura Ken /  Ogura Shunichiro /  Ikoma Toshiyuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3Q
2019/3/25  
HCB.C411 Interdisciplinary Research Fundamentals I 2 Abe Hideki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1Q
2019/3/19  
LST.A344 Animal Physiology Nakamura Nobuhiro /  Kawakami Atsushi /  Shiraki Nobuaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/3/18  
MAT.P404 Soft Materials Functional Physics Hayamizu Yuhei Graduate major in Materials Science and Engineering 2019
4Q
2019/3/18  
MAT.P403 Soft Materials Physics Vacha Martin Graduate major in Materials Science and Engineering 2019
3Q
2019/3/18  
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials a Sone Masato /  Sannomiya Takumi Graduate major in Materials Science and Engineering 2019
4Q
2019/3/18  
MAT.C401 Advanced Course of Dielectric and Ferroelectric Materials Tsurumi Takaaki /  Takeda Hiroaki /  Kobayashi Takeshi /  Kurimura Sunao Graduate major in Materials Science and Engineering 2019
4Q
   
LST.A402 Organic and Bioorganic Chemistry Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro /  Fuse Shinichiro /  Tsutsumi Hiroshi Graduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/3/18 2019/5/22
LST.A416 LST Academic Writing 1 A Nakamura Satoshi /  Yatsunami Rie /  Etori Akio /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Horikawa Akina /  Ikeda Akiko Graduate major in Life Science and Technology 2019
1-2Q
2019/4/9  
LST.A501 Biomolecular Analysis Fujii Masaaki /  Osada Toshiya /  Ishii Yoshitaka /  Ishiuchi Shun-Ichi Graduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/3/18 2019/5/8
LST.A410 Advanced Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki Graduate major in Life Science and Technology 2019
4Q
2019/5/21  
HCB.C451 Advanced Research Topics for Life Innovation I Morimoto Yuuji /  Matsumoto Akira /  Aoki Ichio Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3Q
2019/3/20  
HCB.M463 Introduction to Biomedical Instrumentation Yagi Tohru Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3Q
2019/3/24  
HCB.C521 Advanced Human Centered Science and Biomedical Engineering I Yanagida Yasuko /  Tadano Kotaro /  Okino Akitoshi /  Tabaru Marie /  Koike Yasuharu /  Sone Masato /  Tsuge Takeharu Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1Q
2019/3/25 2019/4/11
HCB.C522 Advanced Human Centered Science and Biomedical Engineering II Nakamura Hiroyuki /  Kondoh Shinae /  Ueda Hiroshi /  Manaka Yuichi /  Mori Toshiaki /  Imamura Sousuke /  Ishiuchi Shun-Ichi Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3Q
2019/3/19  
EEE.D431 Fundamentals of Light and Matter I Kajikawa Kotaro /  Munekata Hiro /  Ito Haruhiko Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2019
1Q
2019/4/5  
CAP.T532 Advanced Catalytic Reactions II Baba Toshihide /  Motokura Ken /  Yokoi Toshiyuki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
4Q
   
HCB.C412 Interdisciplinary Research Fundamentals II 2 Sandhu Adarsh Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
2Q
2019/3/24  
HCB.C501 Practical Creative Design Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Kajiwara Susumu Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/3/18  
LST.A203 Biochemistry I Kato Akira /  Murakami Satoshi /  Kobatake Eiry /  Kawakami Atsushi /  Nakatogawa Hitoshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/3/18  
LST.A334 Plant Physiology Ohta Hiroyuki /  Hisabori Toru /  Tanaka Kan /  Masuda Shinji /  Shimojima Mie /  Imamura Sousuke Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/4/8  
LST.A352 Cell Engineering Kume Shoen /  Hirota Junji /  Tagawa Yoh-Ichi Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/4/4  
LST.A376 BS Internship I Itoh Takehiko Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/3/18  
MAT.C412 Polymeric Biomaterials Tsuge Takeharu /  Hayashi Tomohiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2019
3Q
2019/4/1  
ICT.H421 Medical Imaging Systems Nakamura Kentaro /  Tabaru Marie /  Obi Takashi Graduate major in Information and Communications Engineering 2019
4Q
2019/3/18  
HCB.C412 Interdisciplinary Research Fundamentals II 1 Wakabayashi Ken-Ichi /  Tadano Kotaro /  Nakamura Kentaro /  Nagai Takehiro /  Kitamoto Yoshitaka /  Baba Toshihide /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
2Q
2019/3/24  
HCB.M461 Laboratory Training on Human Brain Functions and Their Measurements Yoshida Takako /  Akama Hiroyuki /  Kaneko Hirohiko /  Yoshimura Natsue Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1Q
2019/4/2  
CAP.T531 Advanced Catalytic Reactions I Baba Toshihide /  Nomura Junko /  Motokura Ken Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
3Q
   
HCB.C532 Off Campus Training III Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1-2Q
2019/3/20  
LST.A212 Organic Chemistry III (benzene and ketones) Ohkubo Akihiro /  Kinbara Kazushi /  Fuse Shinichiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
3Q
   
LST.A230 Advanced Bio-Creative Design Ohta Hiroyuki /  Aizawa Yasunori /  Ogura Shunichiro /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nikaido Masato /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2-4Q
2019/4/8  
LST.A331 Structural Biology Murakami Satoshi /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/3/18 2019/5/10
LST.A364 Enzyme Engineering Matsuda Tomoko /  Ogura Shunichiro /  Kamachi Toshiaki /  Asakura Noriyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/3/18  
LST.A378 BS Internship III Itoh Takehiko Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
3-4Q
2019/3/18  
HCB.Z491 HCB Seminar S1 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1-2Q
2019/3/24  
HCB.C631 HCB International Internship Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/3/19  
HCB.C632 Research Working in Company Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/3/25  
HCB.C431 Off Campus Training I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1-2Q
2019/3/20  
HCB.C531 Off Campus Training II Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1-2Q
2019/3/20  
HCB.C634 HCB off-campus advanced training 2 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1-2Q
2019/3/19  
LST.A416 LST Academic Writing 1 D Nakamura Satoshi /  Yatsunami Rie /  Etori Akio /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Horikawa Akina /  Ikeda Akiko Graduate major in Life Science and Technology 2019
1-2Q
2019/4/9  
LST.A419 Introduction to Bioethics Tokunaga Makio /  Suzuki Mutsuaki /  Graduate major in Life Science and Technology 2019
3-4Q
2019/3/22  
LST.A202 Organic Chemistry I (alkanes and haloalkanes) Nakamura Hiroyuki /  Seio Kohji /  Mori Toshiaki /  Ohkubo Akihiro /  Matsuda Tomoko /  Fuse Shinichiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/3/18  
LST.A246 Bioinformatics(LST) Itoh Takehiko /  Sakurai Minoru /  Yamada Takuji /  Kitao Akio Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
4Q
   
LST.A221 LST Basic Laboratory I A Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kamachi Toshiaki /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Fujie Toshinori /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki /  Kitao Akio /  Yamamoto Naoyuki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Kitaguc Tetsuya Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/3/18  
LST.A224 LST Basic Laboratory IV D Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kamachi Toshiaki /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Fujie Toshinori /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki /  Kitao Akio /  Yamamoto Naoyuki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Kitaguc Tetsuya Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/3/18  
LST.A248 Molecular Genetics Tachibana Kazunori /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Kajikawa Masaki /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
4Q
2019/3/18  
LST.A346 Basic Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/4/5  
LST.A404 Cell Physiology Tachibana Kazunori /  Nakamura Nobuhiro /  Nakatogawa Hitoshi /  Suzuki Takashi /  Kato Akira /  Komada Masayuki Graduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/4/10  
LST.A414 LST Frontier Seminar 1 Fukuda Masatora /  Umezawa Kouji Graduate major in Life Science and Technology 2019
1-2Q
2019/3/18  
LST.B402 MS Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/3/22  
LST.Z491 LST Seminar S1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2019
1-2Q
2019/3/18  
HCB.C431 Off Campus Training I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/3/20  
HCB.C441 Presentation for Science and Engineering I 1 Chu Ray Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1Q
2019/3/18  
HCB.C571 Research Planning for Master Thesis II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
2Q
2019/3/22  
HCB.C601 Teaching methods for Human Centered Science and Biomedical Engineering Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
2Q
2019/3/22  
HCB.C671 Research Planning for Doctoral Thesis I Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
2Q
2019/3/22  
HCB.C671 Research Planning for Doctoral Thesis I Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
4Q
2019/3/22  
HCB.Z691 HCB Seminar S3 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1-2Q
2019/3/24  
HCB.Z695 HCB Seminar S5 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1-2Q
2019/3/24  
HCB.C541 International Writing Takeuchi Craig Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1Q
2019/3/20  
HCB.C542 International Presentation I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/3/18  
HCB.C543 International Presentation II Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/3/18  
EEE.D533 Fundamentals of Light and Matter IIc Kajikawa Kotaro Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2019
2Q
2019/5/20  
HCB.C632 Research Working in Company Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1-2Q
2019/3/25  
HCB.C634 HCB off-campus advanced training 2 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/3/19  
HCB.C412 Interdisciplinary Research Fundamentals II 3 Kawashima Kenji /  Kanamiya Yoshikazu Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
2Q
2019/3/24  
LST.A247 Biological Inorganic Chemistry Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
4Q
   
LST.A226 LST Exercise I C Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kamachi Toshiaki /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Fujie Toshinori /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki /  Kitao Akio /  Yamamoto Naoyuki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Kitaguc Tetsuya Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
3Q
2019/3/18  
LST.A227 LST Exercise II A Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kamachi Toshiaki /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Fujie Toshinori /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki /  Kitao Akio /  Yamamoto Naoyuki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Kitaguc Tetsuya Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/3/18  
MAT.M412 Reliability and Durability of Metals and Alloys Kobayashi Equo /  Kobayashi Satoru /  Kumai Shinji Graduate major in Materials Science and Engineering 2019
3Q
2019/3/18  
LST.A406 Molecular Developmental Biology and Evolution Kume Shoen /  Kawakami Atsushi /  Tanaka Mikiko /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato Graduate major in Life Science and Technology 2019
3Q
2019/4/5  
LST.A408 Computational Biology Sakurai Minoru /  Itoh Takehiko /  Yamada Takuji /  Kitao Akio Graduate major in Life Science and Technology 2019
3Q
   
LST.A409 Physical Biology of the Cell Hayashi Nobuhiro /  Murakami Satoshi /  Taguchi Hideki /  Tokunaga Makio /  Ishii Yoshitaka Graduate major in Life Science and Technology 2019
4Q
2019/3/18  
LST.B401 MS Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/4/2  
LST.B403 LST Directed Laboratory Work Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2019
3-4Q
2019/3/22  
LST.Z492 LST Seminar F1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2019
3-4Q
2019/3/18  
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2019
4Q
2019/3/18  
LST.A505 LST Academic Writing 2 A Takeuchi Craig Graduate major in Life Science and Technology 2019
1-2Q
2019/3/18  
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/3/18  
HCB.C411 Interdisciplinary Research Fundamentals I 1 Motokura Ken /  Fujii Masaaki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Yoshimura Natsue /  Kajikawa Kotaro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1Q
2019/3/19  
HCB.C442 Presentation for Science and Engineering II Chu Ray Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3Q
2019/3/18  
HCB.C452 Advanced Research Topics for Life Innovation II Yokokawa Ryuuji /  Kaneko Makoto Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
4Q
2019/3/20  
HCB.C471 Research Planning for Master Thesis I Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
2Q
2019/3/22  
HCB.C571 Research Planning for Master Thesis II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
4Q
2019/3/22  
HCB.Z492 HCB Seminar F1 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/3/24  
HCB.C641 International Presentation III Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/3/19  
HCB.C642 International Presentation IV Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/3/19  
HCB.A561 Nanobio Materials and Devices Kitamoto Yoshitaka /  Hayashi Tomohiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
4Q
2019/3/22  
HCB.Z592 HCB Seminar F2 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/3/24  
HCB.C631 HCB International Internship Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
1-2Q
2019/3/19  
HCB.C633 HCB off-campus advanced training 1 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3-4Q
2019/3/19  
LST.A321 LST Seminar 1 Undecided Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
3Q
   
LST.B404 International Career Development Basics Suzuki Takashi /  Kobatake Eiry /  Kume Shoen /  Kajiwara Susumu Graduate major in Life Science and Technology 2019
3-4Q
2019/4/3  
HCB.C672 Research Planning for Doctoral Thesis II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
3Q
2019/3/22  
LST.A217 Organic Chemistry IV (carbonyl compounds and amines) Matsuda Tomoko /  Urabe Hirokazu /  Hata Takeshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
4Q
2019/3/18  
LST.A227 LST Exercise II B Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kamachi Toshiaki /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Fujie Toshinori /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki /  Kitao Akio /  Yamamoto Naoyuki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Kitaguc Tetsuya Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/3/18  
LST.A228 LST Exercise III B Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kajiwara Susumu /  Kamachi Toshiaki /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Kondoh Shinae /  Tanji Yasunori /  Tokunaga Makio /  Nakamura Satoshi /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ohkubo Akihiro /  Ogura Shunichiro /  Osada Toshiya /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Fujie Toshinori /  Sakurai Minoru /  Kato Akira /  Tachibana Kazunori /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Aizawa Yasunori /  Iwasaki Hiroshi /  Ueda Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Imamura Sousuke /  Fuse Shinichiro /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki /  Kitao Akio /  Yamamoto Naoyuki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Kitaguc Tetsuya Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/3/18  
LST.A228 LST Exercise III A Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /&nbs