School of Life Science and Technology|3 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
ART.T462 Complex Networks Murata Tsuyoshi Graduate major in Artificial Intelligence 2023
4Q
2023/3/20  
LST.A208 Molecular Biology I Yamaguchi Yuki /  Osakabe Yuriko /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
2Q
2023/3/20 2023/6/6
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials a Sone Masato /  Sannomiya Takumi Graduate major in Materials Science and Engineering 2023
4Q
   
LST.A249 Biochemical Engineering Hirasawa Takashi /  Yamaguchi Yuki /  Tanji Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
4Q
2023/11/17  
LST.A410 Advanced Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki /  Nonomura Keiko Graduate major in Life Science and Technology 2023
4Q
2023/10/3  
LST.A341 Biophysical Chemistry Taguchi Hideki /  Asakura Noriyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
2Q
2023/6/12 2023/6/9
EEE.P451 Plasma Engineering Akatsuka Hiroshi /  Okino Akitoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2023
1Q
2023/3/20  
ICT.H422 Computational Brain Koike Yasuharu Graduate major in Information and Communications Engineering 2023
4Q
2023/9/29  
LST.A246 Bioinformatics(LST) Kitao Akio /  Yamada Takuji Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
4Q
2023/3/20  
MAT.P426 Thermal Properties of Materials Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2023
4Q
   
LST.A248 Molecular Genetics Iwasaki Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Nikaido Masato /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
4Q
2023/3/20  
LST.A411 Biomolecular Engineering Fukui Toshiaki /  Hirota Junji /  Kitaguchi Tetsuya /  Dong Jinhua /  Ohta Hiroyuki Graduate major in Life Science and Technology 2023
2Q
2023/6/6  
ART.T455 Modeling of Discrete Systems Ono Isao /  Yamamura Masayuki Graduate major in Artificial Intelligence 2023
2Q
2023/3/20  
ART.T456 Non-linear Dynamical Systems Miyake Yoshihiro /  Takinoue Masahiro Graduate major in Artificial Intelligence 2023
2Q
2023/3/20  
MAT.P404 Soft Materials Functional Physics Hayamizu Yuhei Graduate major in Materials Science and Engineering 2023
4Q
   
MAT.C401 Advanced Course of Dielectric and Ferroelectric Materials Hoshina Takuya /  Teranishi Takashi /  Hagiwara Manabu /  Okamoto Yuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2023
4Q
   
MAT.P491 Materials Engineering and Ecology Yamamoto Kayoko /  Ishii Satoko /  Kunioka Masao /  Yoshida Kazuo /  Saito Satoshi /  Suwa Yorimasa /  Maeda Seiji /  Sasaki Yoshizumi Graduate major in Materials Science and Engineering 2023
2Q
2023/4/7  
LST.A421 Functional Life Science Nakamura Nobuhiro /  Orihara Kanami /  Koshikawa Naohiko /  Ogura Shunichiro Graduate major in Life Science and Technology 2023
4Q
2023/9/28  
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials b Yoshida Katsumi /  Shi Ji Graduate major in Materials Science and Engineering 2023
1-2Q
   
HCB.M463 Introduction to Biomedical Instrumentation Yagi Tohru Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
3Q
2023/9/6  
MAT.P422 Organic Materials Design Ougizawa Toshiaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2023
3Q
2023/3/20  
MAT.P403 Soft Materials Physics Vacha Martin Graduate major in Materials Science and Engineering 2023
3Q
   
MAT.C412 Polymeric Biomaterials Tsuge Takeharu /  Hayashi Tomohiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2023
3Q
   
LST.A407 Science of Metabolism Hirasawa Takashi /  Shiraki Nobuaki /  Yamamoto Naoyuki /  Kato Akira Graduate major in Life Science and Technology 2023
3Q
2023/9/28  
HCB.C422 Outline of Human Centered Science and Biomedical Engineering II Yagi Tohru /  Nakamura Kentaro /  Yamaguchi Masahiro /  Kitaguchi Tetsuya /  Miura Yutaka /  Ogura Shunichiro /  Ikoma Toshiyuki /  Tokuda Takashi Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
3Q
2023/9/6  
LST.A401 Molecular and Cellular Biology Kimura Hiroshi /  Iwasaki Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Aizawa Yasunori Graduate major in Life Science and Technology 2023
1Q
2023/3/20  
ICT.H409 Optics in Information Processing Yamaguchi Masahiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2023
2Q
2023/3/20  
CAP.T532 Advanced Catalytic Reactions Yokoi Toshiyuki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2023
4Q
2023/9/13  
ENR.J409 Introduction to Intellectual Property System Yoshimoto Mamoru Graduate major in Energy Science and Engineering 2023
3Q
2023/3/20  
MAT.P413 Soft Materials Functional Chemistry Hayakawa Teruaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2023
1Q
2023/3/20  
LST.A405 Design of Bioactive Molecules Nakamura Hiroyuki /  Hata Takeshi /  Fujie Toshinori /  Kamiya Mako /  Kawai Kiyohiko Graduate major in Life Science and Technology 2023
2Q
2023/6/9  
HCB.A561 Nanobio Materials and Devices Kitamoto Yoshitaka /  Hayashi Tomohiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
4Q
2023/9/6  
ART.T545 Molecular Simulation Sekijima Masakazu /  Yoshino Ryunosuke /  Yasuo Nobuaki Graduate major in Artificial Intelligence 2023
2Q
2023/6/5  
LST.A323 LST Seminar 3 Ogura Shunichiro /  Chen Xinyue /  Hori Koichi /  Orita Izumi /  Sakamoto Satoshi /  Yamamoto Junichi /  Kanamaru Shuji /  Tsubouchi Hideo /  Zhu Bo /  Sakano Daisuke /  Nagashima Ayumi /  Kidokoro Satoshi /  Yasuda Takanobu /  Nonoyama Shouta /  Maeda Kaisei /  Osaka Natsuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
4Q
2023/10/2  
LST.A324 LST Seminar 4 Nakatogawa Hitoshi /  Kadonosono Tetsuya /  Nagasawa Tatsuki /  Okumura Eiichi /  Kaneko Shinya /  Tanaka Toshiaki /  Tamori Masaki /  Inohaya Keiji /  Fukushima Toshiaki /  Sato Yuko /  Nakatsu Daiki /  Horie Tomoko /  Iwai Noritaka /  Kawanishi Toru /  Funahashi Nobuaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
4Q
2023/11/24  
CAP.I416 Catalysis for the Environmental Issues Yokoi Toshiyuki /  Motokura Ken /  Manaka Yuichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2023
3Q
2023/3/22  
LST.A409 Physical Biology of the Cell Hayashi Nobuhiro /  Murakami Satoshi /  Taguchi Hideki /  Tokunaga Makio /  Ishii Yoshitaka Graduate major in Life Science and Technology 2023
4Q
2023/3/20  
ART.T452 Modeling of Continuous Systems Ishii Hideaki /  Aonishi Toru Graduate major in Artificial Intelligence 2023
1Q
2023/3/20  
LST.A218 Biochemistry II Mie Masayasu /  Shiraki Nobuaki /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakamura Nobuhiro /  Wachi Masaaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
4Q
2023/10/2  
LST.A502 Science of Biological Resources Tanaka Kan /  Shimojima Mie /  Masuda Shinji /  Osakabe Yuriko /  Yoshida Keisuke Graduate major in Life Science and Technology 2023
1Q
2023/3/22  
ICT.H514 Mechanisms of Visual Perception Kaneko Hirohiko /  Nagai Takehiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2023
3Q
2023/9/29  
HCB.R401 (Master's Recurrent Program 1-1 of HCB) B Head  /  Yamaguchi Masahiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
3-4Q
2023/4/19  
MAT.C504 Functional Devices Kitamoto Yoshitaka /  Funakubo Hiroshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2023
2Q
2023/5/12  
LST.B404 International Career Development Basics Suzuki Takashi /  Kobatake Eiry /  Kume Shoen /  Aizawa Yasunori /  Mcglynn Shawn /  Woltjen Knut Graduate major in Life Science and Technology 2023
3-4Q
2023/9/6  
LST.A247 Basic bioinorganic chemistry Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Asakura Noriyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
4Q
2023/10/3  
LST.A417 Advanced Biological Science and Engineering (Tsinghua University) Kume Shoen /  Ueno Takafumi Graduate major in Life Science and Technology 2023
1-2Q
   
LST.A412 Biomaterial Science and Engineering Tagawa Yoh-Ichi /  Maruyama Atsushi /  Mori Toshiaki /  Matsuda Tomoko /  Kinbara Kazushi Graduate major in Life Science and Technology 2023
1Q
2023/3/20  
LST.A347 Evolutionary Biology Hongoh Yuichi /  Itoh Takehiko /  Tanaka Mikiko /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato /  Tachibana Kazunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
2Q
2023/3/20  
HCB.C522 Advanced Human Centered Science and Biomedical Engineering II Nakamura Hiroyuki /  Tanaka Masayoshi /  Tanaka Katsunori /  Mori Toshiaki /  Yoshida Keisuke /  Okada Satoshi /  Kuroda Kumi Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
3Q
2023/9/6  
EEE.D431 Fundamentals of Light and Matter I Kajikawa Kotaro /  Iino Hiroaki /  Ito Haruhiko Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2023
1Q
2023/3/20  
XLS.P101 Processes for creation in science and technology【School of Life Science and Technology】 Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Murakami Satoshi /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro 2023
2Q
2023/6/6 2023/6/6
HCB.C404 Industrial design Hayashi Tomohiro /  Ogura Shunichiro /  Nakajima Motowo /  Yuge Louis /  Yuki Shinya /  Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
4Q
2023/9/6  
LST.A501 Biomolecular Analysis Osada Toshiya /  Fujii Masaaki /  Ishii Yoshitaka /  Okada Satoshi /  Nozawa Kayo /  Kondo Toru Graduate major in Life Science and Technology 2023
1Q
2023/4/10  
ENR.J407 Soft Materials Design Matsumoto Hidetoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2023
2Q
2023/3/20  
ICT.H504 Medical Image Processing Nakamura Kentaro /  Tabaru Marie /  Obi Takashi Graduate major in Information and Communications Engineering 2023
1Q
2023/3/20  
LST.A217 Organic Chemistry IV (carbonyl compounds and amines) Matsuda Tomoko /  Seio Kohji /  Kamiya Mako /  Hata Takeshi /  Tsutsumi Hiroshi /  Okada Satoshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
4Q
2023/3/20  
CAP.A423 Advanced Organic Synthesis I Ito Shigekazu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2023
3Q
2023/9/13  
LST.A504 Medical Biotechnology Yamamoto Naoyuki /  Miura Yutaka /  Nishiyama Nobuhiro /  Yanagida Yasuko /  Kadonosono Tetsuya /  Orihara Kanami Graduate major in Life Science and Technology 2023
2Q
2023/3/20  
MEC.J531 Micro and Nano Systems Kim Joon-Wan /  Hatsuzawa Takeshi /  Ohtake Naoto /  Yoshida Kazuhiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Takatoki /  Nisisako Takasi Graduate major in Mechanical Engineering 2023
1-2Q
2023/3/20  
HCB.C412 Interdisciplinary Research Fundamentals II 1 Nakamura Kentaro /  Nagai Takehiro /  Kitamoto Yoshitaka /  Tadano Kotaro /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki /  Tanaka Katsunori Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
2Q
2023/3/20  
HCB.C452 Advanced Research Topics for Life Innovation II Takamatsu Toshihiro /  Shimura Mari /  Kanetaka Hiroyasu /  Umemura Tomonari /  Yanagawa Yuki /  Ogawa Tadayuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
4Q
2023/10/2  
LST.A243 Developmental Biology Tanaka Mikiko /  Kawakami Atsushi /  Tachibana Kazunori /  Suzuki Takashi /  Shiraki Nobuaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
3Q
2023/10/2  
LST.A343 Pharmaceutical Chemistry Kamiya Mako /  Hata Takeshi /  Fujie Toshinori Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
2Q
2023/3/20  
HCB.C571 Research Planning for Master Thesis II Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
2Q
2023/3/20  
HCB.C542 International Presentation I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
3-4Q
2023/10/2  
HCB.C411 Interdisciplinary Research Fundamentals I 3 Takahashi Masayuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
1Q
2023/3/20  
HCB.C423 From Data Analytics to Machine Learning Slavakis Konstantinos Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
2Q
2023/5/22  
HCB.R402 (Master's Recurrent Program 1-2 of HCB) A Head  /  Yamaguchi Masahiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
1-2Q
2023/4/19  
LST.A351 Genome Informatics Itoh Takehiko /  Yamada Takuji Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
2Q
2023/6/12  
MAT.C407 Advanced Course of Nano-Bionics Ikoma Toshiyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2023
1Q
2023/3/20  
CAP.A463 Advanced Molecular Design of Metal Complexes I Murahashi Tetsuro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2023
3Q
   
HCB.M461 Laboratory Training on Human Brain Functions and Their Measurements Yoshida Takako /  Akama Hiroyuki /  Kaneko Hirohiko /  Yoshimura Natsue /  Nagai Takehiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
1Q
2023/3/24  
HCB.C411 Interdisciplinary Research Fundamentals I 2 Ishii Hideaki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
1Q
2023/3/20  
LST.A251 LST Basic Laboratory and Exercise I A Kitao Akio /  Ishii Yoshitaka /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Kobatake Eiry /  Tokunaga Makio /  Murakami Satoshi /  Osada Toshiya /  Nozawa Kayo /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kondo Toru /  Taguchi Hideki /  Fujii Masaaki /  Akama Hiroyuki /  Okada Satoshi /  Abe Satoshi /  Ito Yuma /  Okada Ui /  Kajitani Rei /  Tran Duy Phuoc /  Denda Kimitoshi /  Furuta Tadaomi /  Niwa Tatsuya /  Ito Hidehiro /  Nishida Kei /  Hayashi Nobuhiro /  Wong Sing Ying /  Matsunaga Tatsuya Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
1Q
   
ELS.C402 Earth-Life Science B Matsuura Tomoaki /  Mcglynn Shawn /  Fujishima Kosuke /  Okochi Mina /  Virgo Nathaniel David /  Longo Liam M Graduate major in Earth-Life Science 2023
1Q
2023/4/10  
LST.A336 Genetic Engineering Yatsunami Rie /  Kobatake Eiry /  Mie Masayasu Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
1Q
2023/3/20  
MAT.M412 Reliability and Durability of Metals and Alloys Kobayashi Equo /  Kobayashi Satoru Graduate major in Materials Science and Engineering 2023
3Q
   
ICT.H411 Basic Sensation Informatics Kaneko Hirohiko /  Nagai Takehiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2023
2Q
2023/3/20  
HCB.C552 Advanced Research Topics for Life Innovation IV Soma Yohei /  Ishikawa Minoru /  Ojida Akio Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
2Q
2023/3/20  
HCB.R604 (Doctoral Recurrent Program 3 of HCB) A Head  /  Yamaguchi Masahiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
1-2Q
2023/4/19  
LST.A213 Molecular Biology II Kimura Hiroshi /  Koshikawa Naohiko /  Aizawa Yasunori /  Tachibana Kazunori /  Nonomura Keiko Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
3Q
2023/3/20  
LST.A346 Basic Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki /  Hirota Junji Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
1Q
2023/4/13  
ICT.H421 Medical Imaging Systems Nakamura Kentaro /  Tabaru Marie /  Obi Takashi Graduate major in Information and Communications Engineering 2023
4Q
2023/10/2  
HCB.C421 Outline of Human Centered Science and Biomedical Engineering I Ishida Tadashi /  Yamamoto Naoyuki /  Kajikawa Kotaro /  Nishiyama Nobuhiro /  Kaneko Hirohiko /  Morikawa Junko /  Tanaka Kan Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
1Q
2023/3/20  
HCB.C442 Presentation for Science and Engineering II Chu Ray Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
3Q
2023/3/20  
HCB.C672 Research Planning for Doctoral Thesis II Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
2Q
2023/3/20  
LST.A321 LST Seminar 1 Tokunaga Makio /  Abe Satoshi /  Ito Yuma /  Okada Ui /  Niwa Tatsuya /  Furuta Tadaomi /  Tran Duy Phuoc /  Ito Hidehiro /  Sato Takao /  Nishida Kei /  Matsunaga Tatsuya Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
3Q
2023/7/31  
HCB.R401 (Master's Recurrent Program 1-1 of HCB) A Head  /  Yamaguchi Masahiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
1-2Q
2023/4/19  
HCB.R501 (Master's Recurrent Program 2 of HCB) B Head  /  Yamaguchi Masahiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
3-4Q
2023/4/19  
LST.A406 Molecular Developmental Biology and Evolution Kume Shoen /  Kawakami Atsushi /  Tanaka Mikiko /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato Graduate major in Life Science and Technology 2023
3Q
2023/10/2  
LST.A413 Career Development Seminars Ohkubo Akihiro /  Hirasawa Takashi /  Miyata Kenichi /  Kai Masayuki /  Kambara Hiroto /  Ebihara Takashi /  Nakajima Tsubasa /  Nozaki Naohito /  Samejima Masahiro /  Himeno Masakazu /  Kato Juran /  Goto Masanori /  Takeshita Mayu /  Okamura Naoki /  Takayanagi Masaru Graduate major in Life Science and Technology 2023
1-2Q
2023/3/20  
HCB.C471 Research Planning for Master Thesis I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
4Q
2023/3/20  
HCB.R601 (Doctoral Recurrent Program 1 of HCB) B Head  /  Yamaguchi Masahiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
3-4Q
2023/4/19  
LST.A402 Organic and Bioorganic Chemistry Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro /  Tsutsumi Hiroshi /  Okada Satoshi Graduate major in Life Science and Technology 2023
1Q
2023/3/20  
HCB.C521 Advanced Human Centered Science and Biomedical Engineering I Yanagida Yasuko /  Tadano Kotaro /  Okino Akitoshi /  Tabaru Marie /  Koike Yasuharu /  Sone Masato /  Tsuge Takeharu Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
1Q
2023/3/20  
LST.Z381 Research opportunity in Laboratories (LST) Itoh Takehiko /  Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Kitao Akio /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Tokunaga Makio /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Aizawa Yasunori /  Ohkubo Akihiro /  Osada Toshiya /  Kato Akira /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tachibana Kazunori /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Kondo Toru /  Fujie Toshinori /  Kajiwara Susumu /  Koshikawa Naohiko /  Yamamoto Naoyuki /  Ogura Shunichiro /  Orihara Kanami /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Kadonosono Tetsuya /  Iwasaki Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Kano Fumi /  Fujita Naonobu /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Fujii Masaaki /  Okada Satoshi /  Kitaguchi Tetsuya /  Miura Yutaka /  Akama Hiroyuki /  Matsuura Tomoaki /  Fujishima Kosuke /  Mcglynn Shawn /  Osakabe Yuriko /  Yoshida Keisuke /  Kamiya Mako /  Nonomura Keiko /  Nozawa Kayo /  Kawai Kiyohiko Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
1Q
2023/3/27  
ELS.C401 Earth-Life Science A Nakamura Ryuhei /  Mcglynn Shawn /  Jia Tony Z /  Terasaka Naohiro /  Li Yamei Graduate major in Earth-Life Science 2023
1Q
2023/3/20  
HCB.C451 Advanced Research Topics for Life Innovation I Egusa Hiroshi /  Kanetaka Hiroyasu /  Suzuki Osanu /  Ogawa Toru /  Yamada Masahiro /  Washio Jumpei /  Abiko Yuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
3Q
2023/9/27  
HCB.C671 Research Planning for Doctoral Thesis I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
4Q
2023/3/20  
ELS.C432 Communicating Earth-Life Science to the World M Hernlund John William /  Mcglynn Shawn /  Heenatigala Thilina Nishadh Graduate major in Earth-Life Science 2023
3Q
2023/4/6  
LST.C402 The present state of digital transformation (DX) in Bio-industries Kamachi Toshiaki /  Kajiwara Susumu /  Kaminagayoshi Takashi /  Kurabayashi Akira /  Saito Ryuta Graduate major in Life Science and Technology 2023
2Q
2023/7/31  
LST.A352 Cell Engineering Kume Shoen /  Hirota Junji /  Tagawa Yoh-Ichi Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
2Q
   
LST.A363 Environmental Bioengineering Fukui Toshiaki /  Yamamoto Naoyuki /  Orihara Kanami Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
2Q
2023/5/8  
LST.A415 LST Frontier Seminar 2 Itoh Takehiko /  Noguchi Hideki /  Hirakawa Hideki /  Okuno Miki Graduate major in Life Science and Technology 2023
3-4Q
2023/10/16  
HCB.C471 Research Planning for Master Thesis I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
2Q
2023/3/20  
HCB.C431 Off Campus Training I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
1-2Q
2023/3/27  
HCB.C632 Research Working in Company Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
1-2Q
2023/3/24  
LST.Z382 Research opportunity in Laboratories2 (Basic skill training) Chair  /  Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
3Q
   
HCB.R402 (Master's Recurrent Program 1-2 of HCB) B Head  /  Yamaguchi Masahiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
3-4Q
2023/4/19  
HCB.R501 (Master's Recurrent Program 2 of HCB) A Head  /  Yamaguchi Masahiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
1-2Q
2023/4/19  
HCB.R603 (Doctoral Recurrent Program 2-2 of HCB) B Head  /  Yamaguchi Masahiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
3-4Q
2023/4/19  
HCB.R604 (Doctoral Recurrent Program 3 of HCB) B Head  /  Yamaguchi Masahiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
3-4Q
2023/4/19  
LST.A242 Instrumental Analysis in Bioscience Kamachi Toshiaki /  Murakami Satoshi /  Mihara Hisakazu /  Maruyama Atsushi /  Ishii Yoshitaka /  Seio Kohji /  Osada Toshiya /  Akama Hiroyuki /  Fujie Toshinori /  Hayashi Nobuhiro /  Nozawa Kayo /  Kadonosono Tetsuya /  Kondo Toru Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
3Q
2023/10/2  
LST.A331 Structural Biology Murakami Satoshi /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
1Q
2023/3/20  
CAP.A462 Advanced Solid State Chemistry II Ohtomo Akira Graduate major in Chemical Science and Engineering 2023
2Q
2023/9/13  
HCB.C411 Interdisciplinary Research Fundamentals I 1 Tanaka Katsunori /  Fujii Masaaki /  Kajikawa Kotaro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
1Q
2023/3/20  
HCB.C441 Presentation for Science and Engineering I 1 Chu Ray Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
1Q
2023/3/20  
HCB.Z492 HCB Seminar F1 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
3-4Q
2023/9/28  
HCB.C632 Research Working in Company Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
3-4Q
2023/3/24  
HCB.C551 Advanced Research Topics for Life Innovation III Tachibana Ken /  Morita Hideaki /  Takahashi Ryou-U Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
1Q
2023/4/10  
HCB.C402 Fundamentals of Creative Design Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Tanaka Masayoshi /  Hasegawa Shoichi /  Yamaguchi Yuuka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
1Q
2023/3/20  
HCB.C403 Field Works for Creative Design Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Masayoshi /  Hasegawa Shoichi /  Yamaguchi Yuuka /  Morita Toshisuke /  Kano Osamu Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
2Q
2023/3/20  
HCB.C672 Research Planning for Doctoral Thesis II Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
3Q
2023/3/20  
HCB.R603 (Doctoral Recurrent Program 2-2 of HCB) A Head  /  Yamaguchi Masahiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
1-2Q
2023/4/19  
LST.A207 Organic Chemistry II (alcohols and alkenes) Yuasa Hideya /  Kawai Kiyohiko /  Nakamura Hiroyuki /  Mori Toshiaki /  Hata Takeshi /  Kinbara Kazushi Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
2Q
2023/3/20  
LST.A211 Physical Chemistry III Fujii Masaaki /  Kitao Akio /  Ishii Yoshitaka /  Kondo Toru Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
3Q
2023/10/3  
LST.A333 Bioorganic Chemistry Seio Kohji /  Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Kawai Kiyohiko /  Ohkubo Akihiro /  Tsutsumi Hiroshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
1Q
2023/4/7  
HCB.C431 Off Campus Training I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
3-4Q
2023/3/27  
HCB.C671 Research Planning for Doctoral Thesis I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
2Q
2023/3/20  
HCB.C541 International Writing Takeuchi Craig Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
1Q
2023/3/20  
HCB.C542 International Presentation I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
1-2Q
2023/10/2  
EEE.D533 Fundamentals of Light and Matter IIc Kajikawa Kotaro Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2023
2Q
2023/3/20  
HCB.C633 HCB off-campus advanced training 1 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
1-2Q
2023/10/2  
LST.A419 Introduction to Bioethics Tokunaga Makio /  Suzuki Mutsuaki /  Graduate major in Life Science and Technology 2023
3-4Q
2023/7/24  
HCB.C501 Practical Creative Design Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Tanaka Masayoshi /  Hasegawa Shoichi /  Morita Toshisuke /  Kano Osamu /  Baba Hidehiko /  Akimoto Jin Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
3-4Q
2023/9/6  
HCB.C502 Management for Business Creation Sengoku Shintaro /  Tanaka Masayoshi /  Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Hasegawa Shoichi /  Yokoyama Chikafumi /  Anzai Tomohiro /  Tomita Naomi /  Matsumoto Tadashi Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
4Q
2023/9/6  
LST.A357 Cell Biology Koshikawa Naohiko /  Kano Fumi /  Fujita Naonobu Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
1Q
2023/3/20  
ELS.C403 Earth-Life Science C Ida Shigeru /  Genda Hidenori /  Hernlund John William /  Sekine Yasuhito Graduate major in Earth-Life Science 2023
3Q
2023/3/20  
HCB.R601 (Doctoral Recurrent Program 1 of HCB) A Head  /  Yamaguchi Masahiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
1-2Q
2023/4/19  
HCB.R602 (Doctoral Recurrent Program 2-1 of HCB) B Head  /  Yamaguchi Masahiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
3-4Q
2023/4/19  
LST.A345 Microbiology Hirasawa Takashi /  Yamamoto Naoyuki /  Wachi Masaaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
2Q
2023/3/20  
LST.A354 Bioethics and Law Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Tagawa Yoh-Ichi /  Kato Akira /  Kimura Hiroshi /  Yuasa Hideya /  Hata Takeshi /  Nakamura Hiroyuki /  Miura Yutaka Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
2Q
2023/3/20  
LST.A361 Photosynthesis and photobiology Masuda Shinji /  Tanaka Kan /  Shimojima Mie /  Osakabe Yuriko /  Yoshida Keisuke Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
2Q
2023/3/20  
LST.A408 Computational Biology Itoh Takehiko /  Yamada Takuji /  Kitao Akio Graduate major in Life Science and Technology 2023
3Q
2023/10/4  
LST.Z492 LST Seminar F1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2023
3-4Q
2023/3/20  
LST.A503 Environmental Microbiology Hongoh Yuichi /  Wachi Masaaki /  Yatsunami Rie /  Mcglynn Shawn /  Tanji Yasunori /  Matsuura Katsumi Graduate major in Life Science and Technology 2023
2Q
2023/6/26  
HCB.C413 Interdisciplinary Research Training Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
2Q
2023/3/20  
HCB.C642 International Presentation IV Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
3-4Q
2023/3/27  
HCB.C672 Research Planning for Doctoral Thesis II Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
4Q
2023/3/20  
HCB.C641 International Presentation III Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
1-2Q
2023/3/27  
HCB.C634 HCB off-campus advanced training 2 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
1-2Q
2023/10/2  
HCB.C634 HCB off-campus advanced training 2 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
3-4Q
2023/10/2  
HCB.C412 Interdisciplinary Research Fundamentals II 3 Kanno Takahiro /  Miyazaki Tetsuro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
2Q
2023/3/20  
LST.A254 LST Basic Laboratory and Exercise IV D Kitao Akio /  Fukui Toshiaki /  Yamaguchi Yuki /  Wachi Masaaki /  Aizawa Yasunori /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakatogawa Hitoshi /  Yatsunami Rie /  Kajikawa Masaki /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya /  Tachibana Kazunori /  Iwasaki Hiroshi /  Fujita Naonobu /  Kitaguchi Tetsuya /  Kano Fumi /  Fujishima Kosuke /  Iwai Noritaka /  Okumura Eiichi /  Orita Izumi /  Kaneko Shinya /  Sakamoto Satoshi /  Tanaka Toshiaki /  Tsubouchi Hideo /  Fukushima Toshiaki /  Zhu Bo /  Nakatsu Daiki /  Yamamoto Junichi /  Yasuda Takanobu /  Kidokoro Satoshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
1Q
2023/10/2  
LST.A337 Biomaterials Science Nishiyama Nobuhiro /  Maruyama Atsushi /  Mori Toshiaki /  Fujie Toshinori Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
2Q
2023/3/22  
LST.A254 LST Basic Laboratory and Exercise IV B Kitao Akio /  Fukui Toshiaki /  Yamaguchi Yuki /  Wachi Masaaki /  Aizawa Yasunori /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakatogawa Hitoshi /  Yatsunami Rie /  Kajikawa Masaki /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya /  Tachibana Kazunori /  Iwasaki Hiroshi /  Fujita Naonobu /  Kitaguchi Tetsuya /  Kano Fumi /  Fujishima Kosuke /  Iwai Noritaka /  Okumura Eiichi /  Orita Izumi /  Kaneko Shinya /  Sakamoto Satoshi /  Tanaka Toshiaki /  Tsubouchi Hideo /  Fukushima Toshiaki /  Zhu Bo /  Nakatsu Daiki /  Yamamoto Junichi /  Yasuda Takanobu /  Kidokoro Satoshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2023
3Q
2023/10/2  
HCB.R602 (Doctoral Recurrent Program 2-1 of HCB) A Head  /  Yamaguchi Masahiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
1-2Q
2023/4/19  
HCB.R605 (Doctoral Recurrent Program 4 of HCB) A Head  /  Yamaguchi Masahiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2023
1-2Q
2023/4/19  
LST.A201 Physical Chemistry I Ishii Yoshitaka /  Kobatake Eiry /  Osada Toshiya /