School of Life Science and Technology|6 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XLS.B101 Introduction to Bio-Frontier Research【School of Life Science and Technology】 Miura Yutaka /  Chair Of First-Year Studies  /  Ohta Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Ichinose Hiroshi /  Koshikawa Naohiko /  Asakura Noriyuki /  Osumi Yoshinori /  Yano Tatsuya 2021
1Q
2021/4/8 2021/3/15
LST.A208 Molecular Biology I Yamaguchi Yuki /  Kajikawa Masaki /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/28
EEE.D431 Fundamentals of Light and Matter I Kajikawa Kotaro /  Munekata Hiro /  Ito Haruhiko Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
LST.A202 Organic Chemistry I (alkanes and haloalkanes) Nakamura Hiroyuki /  Seio Kohji /  Mori Toshiaki /  Ohkubo Akihiro /  Matsuda Tomoko /  Tsutsumi Hiroshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A401 Molecular and Cellular Biology Kimura Hiroshi /  Iwasaki Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Aizawa Yasunori Graduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/28
EEE.P451 Plasma Engineering Akatsuka Hiroshi /  Okino Akitoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/4/7 2021/4/7
LST.A411 Biomolecular Engineering Fukui Toshiaki /  Ueda Hiroshi /  Hirota Junji /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.A203 Biochemistry I Kobatake Eiry /  Kawakami Atsushi /  Murakami Satoshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Kato Akira Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/4/14 2021/3/15
MAT.P491 Materials Engineering and Ecology Yamamoto Kayoko /  Ishii Satoko /  Kunioka Masao /  Yoshida Kazuo /  Saito Satoshi /  Suwa Yorimasa /  Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
2Q
  2021/3/15
LST.A402 Organic and Bioorganic Chemistry Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro /  Tsutsumi Hiroshi /  Okada Satoshi Graduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A413 Career Development Seminars Fujie Toshinori /  Osada Toshiya /  Ito Arimichi /  Kurokawa Satoki /  Takemoto Tatsuya /  Suzuki Midori /  Takayanagi Masaru /  Miyashita Naoki /  Okamura Naoki /  Takeuchi Yutaka /  Furuta Aya /  Funahashi Masakazu /  Isojima Tatsushi /  Kawashima Hiroshi /  Yamamoto Kayoko Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A201 Physical Chemistry I Ishii Yoshitaka /  Kobatake Eiry /  Osada Toshiya /  Mie Masayasu Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.P413 Soft Materials Functional Chemistry Hayakawa Teruaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A412 Biomaterial Science and Engineering Tagawa Yoh-Ichi /  Maruyama Atsushi /  Mori Toshiaki /  Matsuda Tomoko /  Kinbara Kazushi Graduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/22 2021/3/15
ENR.J407 Soft Materials Design Matsumoto Hidetoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.C504 Functional Devices Kitamoto Yoshitaka /  Funakubo Hiroshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
2Q
  2021/3/15
MEC.J531 Micro and Nano Systems Kim Joon-Wan /  Hatsuzawa Takeshi /  Ohtake Naoto /  Yoshida Kazuhiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Takatoki /  Nisisako Takasi Graduate major in Mechanical Engineering 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
XLS.B105 School of Life Science and Technology Literacy Yamaguchi Yuki /  Tokunaga Makio /  Ishii Yoshitaka /  Taguchi Hideki /  Mie Masayasu /  Kitao Akio /  Kondo Toru /  Kinbara Kazushi /  Okada Satoshi /  Hata Takeshi /  Yuasa Hideya /  Nakamura Hiroyuki /  Tsutsumi Hiroshi /  Ohta Hiroyuki /  Wachi Masaaki /  Ueda Hiroshi /  Orihara Kanami /  Shimojima Mie /  Kitaguchi Tetsuya /  Aizawa Yasunori /  Tanaka Mikiko /  Shiraki Nobuaki /  Hoshino Ayuko /  Hirota Junji /  Kimura Hiroshi 2021
2-3Q
2021/4/8 2021/3/28
HCB.C421 Outline of Human Centered Science and Biomedical Engineering I Ishida Tadashi /  Yamamoto Naoyuki /  Kajikawa Kotaro /  Nishiyama Nobuhiro /  Kaneko Hirohiko /  Morikawa Junko /  Tanaka Kan Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A207 Organic Chemistry II (alcohols and alkenes) Yuasa Hideya /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakamura Hiroyuki /  Mori Toshiaki /  Hata Takeshi /  Kinbara Kazushi Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A343 Pharmaceutical Chemistry Urabe Hirokazu /  Hata Takeshi /  Fujie Toshinori Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A405 Design of Bioactive Molecules Urabe Hirokazu /  Nakamura Hiroyuki /  Hata Takeshi /  Fujie Toshinori Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A331 Structural Biology Murakami Satoshi /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
  2021/3/15
LST.A502 Science of Biological Resources Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Shimojima Mie /  Masuda Shinji /  Imamura Sousuke /  Osakabe Yuriko Graduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/4/6
LST.A356 Synthetic Biology Matsuura Tomoaki /  Fujishima Kosuke /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
HCB.C521 Advanced Human Centered Science and Biomedical Engineering I Yanagida Yasuko /  Tadano Kotaro /  Okino Akitoshi /  Tabaru Marie /  Koike Yasuharu /  Sone Masato /  Tsuge Takeharu Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
HCB.C402 Fundamentals of Creative Design Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Yamamoto Naoyuki /  Yamaguchi Yuuka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1Q
2021/4/5 2021/3/15
MAT.C407 Advanced Course of Nano-Bionics Ikoma Toshiyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A416 LST Academic Writing 1 A Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ikeda Akiko /  Ooishi Kaori /  Shimada Syousuke Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
2021/3/22 2021/3/15
LST.A504 Medical Biotechnology Kondoh Shinae /  Miura Yutaka /  Nishiyama Nobuhiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
  2021/3/15
LST.A501 Biomolecular Analysis Osada Toshiya /  Fujii Masaaki /  Ishii Yoshitaka /  Okada Satoshi /  Kondo Toru Graduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A333 Bioorganic Chemistry Seio Kohji /  Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Ohkubo Akihiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A336 Genetic Engineering Yatsunami Rie /  Kobatake Eiry /  Mie Masayasu Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/22 2021/3/15
LST.A346 Basic Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki /  Hirota Junji Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A414 LST Frontier Seminar 1 Ichinose Hiroshi /  Shimojo Masafumi /  Matsumoto Masayuki Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.A505 LST Academic Writing 2 B Takeuchi Craig Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/28
LST.A352 Cell Engineering Kume Shoen /  Hirota Junji /  Tagawa Yoh-Ichi Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.A403 Biophysics Kobatake Eiry /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Mie Masayasu /  Asakura Noriyuki Graduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
ICT.H411 Basic Sensation Informatics Kaneko Hirohiko /  Nagai Takehiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2021
2Q
  2021/3/15
LST.A344 Animal Physiology Nakamura Nobuhiro /  Kawakami Atsushi /  Shiraki Nobuaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.Z381 Research opportunity in Laboratories (LST) Fukui Toshiaki /  Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kamachi Toshiaki /  Kitao Akio /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Tokunaga Makio /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Aizawa Yasunori /  Ohkubo Akihiro /  Osada Toshiya /  Kato Akira /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tachibana Kazunori /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Hirota Junji /  Hoshino Ayuko /  Masuda Shinji /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Kondo Toru /  Fujie Toshinori /  Koshikawa Naohiko /  Kondoh Shinae /  Yamamoto Naoyuki /  Ogura Shunichiro /  Orihara Kanami /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Kadonosono Tetsuya /  Iwasaki Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Kano Fumi /  Fujita Naonobu /  Ueda Hiroshi /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Okada Satoshi /  Kitaguchi Tetsuya /  Miura Yutaka /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki /  Matsuura Tomoaki /  Fujishima Kosuke /  Mcglynn Shawn /  Osakabe Yuriko Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
  2021/3/15
LST.A363 Environmental Bioengineering Fukui Toshiaki /  Yamamoto Naoyuki /  Orihara Kanami Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.A505 LST Academic Writing 2 A Takeuchi Craig Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/28
LST.A206 Physical Chemistry II Tokunaga Makio /  Hayashi Nobuhiro /  Osada Toshiya Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A334 Plant Physiology Ohta Hiroyuki /  Hisabori Toru /  Tanaka Kan /  Masuda Shinji /  Shimojima Mie /  Osakabe Yuriko Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/4/14 2021/3/15
LST.A337 Biomaterials Science Nishiyama Nobuhiro /  Maruyama Atsushi /  Mori Toshiaki /  Fujie Toshinori Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A341 Biophysical Chemistry Taguchi Hideki /  Asakura Noriyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
  2021/3/15
LST.A347 Evolutionary Biology Hongoh Yuichi /  Itoh Takehiko /  Tanaka Mikiko /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato /  Tachibana Kazunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
ENR.J409 Introduction to Intellectual Property System Yoshimoto Mamoru Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A511 Astrobiology Fujishima Kosuke /  Matsuura Tomoaki /  Mcglynn Shawn Graduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
ICT.H409 Optics in Information Processing Yamaguchi Masahiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2021
2Q
  2021/3/15
XLS.P101 Processes for creation in science and technology【School of Life Science and Technology】 Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Murakami Satoshi /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro 2021
2Q
2021/4/8 2021/3/28
LST.A345 Microbiology Wachi Masaaki /  Hirasawa Takashi /  Yamamoto Naoyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
LST.A354 Bioethics and Law Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Tagawa Yoh-Ichi /  Kato Akira /  Kimura Hiroshi /  Yuasa Hideya /  Hata Takeshi /  Nakamura Hiroyuki /  Miura Yutaka Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A404 Cell Physiology Tachibana Kazunori /  Nakatogawa Hitoshi /  Fujita Naonobu /  Kano Fumi Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
HCB.C441 Presentation for Science and Engineering I 1 Chu Ray /  Kondoh Shinae Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1Q
2021/3/22 2021/3/15
HCB.M461 Laboratory Training on Human Brain Functions and Their Measurements Yoshida Takako /  Akama Hiroyuki /  Kaneko Hirohiko /  Yoshimura Natsue /  Nagai Takehiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1Q
2021/3/22 2021/3/15
LST.A351 Genome Informatics Itoh Takehiko /  Yamada Takuji Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
  2021/3/15
HCB.C411 Interdisciplinary Research Fundamentals I 2 Abe Hideki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1Q
2021/4/12 2021/3/15
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials b Nakamura Yoshio /  Shi Ji Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
1-2Q
  2021/3/15
MAT.M406 Advanced Microstructure Design of Non-ferrous Materials Kumai Shinji /  Muraishi Shinji /  Kobayashi Equo Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.I416 Catalysis for the Environmental Issues Yokoi Toshiyuki /  Nomura Junko /  Manaka Yuichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
2021/4/6 2021/3/15
LST.A503 Environmental Microbiology Wachi Masaaki /  Hongoh Yuichi /  Yatsunami Rie /  Mcglynn Shawn Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
HCB.C411 Interdisciplinary Research Fundamentals I 3 Takahashi Masayuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.A253 LST Basic Laboratory and Exercise III C Hayashi Nobuhiro /  Ichinose Hiroshi /  Ohta Hiroyuki /  Kume Shoen /  Koshikawa Naohiko /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Tanaka Mikiko /  Nakamura Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Hoshino Ayuko /  Kato Akira /  Ogura Shunichiro /  Orihara Kanami /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Kimura Hiroshi /  Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Matsuura Tomoaki /  Fujishima Kosuke /  Mcglynn Shawn /  Inohaya Keiji /  Sakano Daisuke /  Nishihara Hidenori /  Hara Satoshi /  Hori Koichi /  Chen Xinyue /  Nagashima Ayumi /  Sato Yuko /  Kobayashi Yuki /  Yoshida Keisuke /  Osakabe Yuriko Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
ART.T545 Molecular Simulation Sekijima Masakazu /  Yoshino Ryunosuke /  Yasuo Nobuaki Graduate major in Artificial Intelligence 2021
2Q
  2021/3/15
HCB.C411 Interdisciplinary Research Fundamentals I 1 Tanaka Katsunori /  Fujii Masaaki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Yoshimura Natsue /  Kajikawa Kotaro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1Q
2021/4/12 2021/3/15
HCB.C403 Field Works for Creative Design Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Yamamoto Naoyuki /  Yamaguchi Yuuka /  Morita Toshisuke /  Shimada Nagato Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A357 Cell Biology Koshikawa Naohiko /  Kano Fumi /  Fujita Naonobu /  Wakabayashi Ken-Ichi Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
HCB.C413 Interdisciplinary Research Training Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
2Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.A348 Polymer Science (LST) Maruyama Atsushi /  Ueno Takafumi /  Miura Yutaka /  Kinbara Kazushi Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
HCB.C412 Interdisciplinary Research Fundamentals II 2 Sandhu Adarsh Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
2Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.A505 LST Academic Writing 2 C Takeuchi Craig Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/28
LST.A251 LST Basic Laboratory and Exercise I A Hayashi Nobuhiro /  Ishii Yoshitaka /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Kobatake Eiry /  Kitao Akio /  Tokunaga Makio /  Murakami Satoshi /  Osada Toshiya /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kondo Toru /  Taguchi Hideki /  Fujii Masaaki /  Akama Hiroyuki /  Abe Satoshi /  Ito Yuma /  Okada Ui /  Kajitani Rei /  Kamihara Takayuki /  Tran Duy Phuoc /  Denda Kimitoshi /  Furuta Tadaomi /  Niwa Tatsuya /  Hirata Keisuke /  Ito Hidehiro /  Okada Satoshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
  2021/3/15
LST.A361 Photosynthesis and photobiology Masuda Shinji /  Hisabori Toru /  Tanaka Kan /  Shimojima Mie /  Osakabe Yuriko Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
HCB.M561 Kinematics and mechanism of medical robotics Omata Toru /  Takayama Toshio Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
HCB.C441 Presentation for Science and Engineering I 2 Chu Ray /  Kondoh Shinae Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1Q
2021/3/22 2021/3/15
LST.A364 Enzyme Engineering Matsuda Tomoko /  Ichinose Hiroshi /  Ogura Shunichiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.P422 Organic Materials Design Ougizawa Toshiaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.C401 Advanced Course of Dielectric and Ferroelectric Materials Tsurumi Takaaki /  Hoshina Takuya Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
4Q
  2021/3/15
LST.A407 Science of Metabolism Hirasawa Takashi /  Shiraki Nobuaki /  Yamamoto Naoyuki /  Kato Akira Graduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
HCB.C541 International Writing Takeuchi Craig /  Kondoh Shinae Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1Q
2021/3/22 2021/3/15
HCB.C552 Advanced Research Topics for Life Innovation IV Galipon Josephine Francoise Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
2Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.A416 LST Academic Writing 1 B Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ikeda Akiko /  Ooishi Kaori /  Shimada Syousuke Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
2021/3/22 2021/3/15
LST.A230 Advanced Bio-Creative Design Ohta Hiroyuki /  Aizawa Yasunori /  Ogura Shunichiro /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nikaido Masato /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2-4Q
  2021/3/15
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials a Sone Masato /  Sannomiya Takumi Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
4Q
  2021/3/15
MAT.P426 Thermal Properties of Materials Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
4Q
2021/4/6 2021/3/15
LST.A417 Advanced Biological Science and Engineering (Tsinghua University) Ueno Takafumi /  Orihara Kanami /  Xing Xin-Hui /  Chong Zhang Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
HCB.C522 Advanced Human Centered Science and Biomedical Engineering II Nakamura Hiroyuki /  Kondoh Shinae /  Ueda Hiroshi /  Tanaka Katsunori /  Mori Toshiaki /  Imamura Sousuke /  Okada Satoshi Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
3Q
  2021/3/15
LST.A252 LST Basic Laboratory and Exercise II B Hayashi Nobuhiro /  Urabe Hirokazu /  Kinbara Kazushi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Yuasa Hideya /  Ohkubo Akihiro /  Seio Kohji /  Tsutsumi Hiroshi /  Hata Takeshi /  Matsuda Tomoko /  Mori Toshiaki /  Fujie Toshinori /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Okada Satoshi /  Miura Yutaka /  Ikeda Hiroshi /  Kanamaru Shuji /  Kanamori Takashi /  Sato Kohei /  Shigeta Masayuki /  Shimada Naohiko /  Masaki Yoshiaki /  Miki Takayuki /  Nomoto Takahiro /  Morita Taiki Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A218 Biochemistry II Wachi Masaaki /  Shiraki Nobuaki /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakamura Nobuhiro /  Mie Masayasu Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
2021/4/6 2021/3/15
MAT.P404 Soft Materials Functional Physics Hayamizu Yuhei Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.P403 Soft Materials Physics Vacha Martin Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
3Q
  2021/3/15
MAT.C412 Polymeric Biomaterials Tsuge Takeharu /  Hayashi Tomohiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
3Q
  2021/3/15
LST.Z591 LST Seminar S2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.A410 Advanced Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki Graduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
  2021/3/15
HCB.Z491 HCB Seminar S1 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.T532 Advanced Catalytic Reactions Yokoi Toshiyuki /  Nomura Junko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
4Q
  2021/3/15
LST.B603 LST Bioleader Training 1 Academic Supervisor  /  Seio Kohji /  Iwasaki Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Itoh Takehiko /  Yatsunami Rie Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
LST.A338 Advanced biological inorganic chemistry Kamachi Toshiaki /  Ueno Takafumi /  Asakura Noriyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A247 Basic bioinorganic chemistry Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Asakura Noriyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
  2021/3/15
LST.B403 LST Directed Laboratory Work Academic Supervisor  /  Suzuki Takashi /  Iwasaki Hiroshi /  Yatsunami Rie /  Seio Kohji /  Itoh Takehiko Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
HCB.M463 Introduction to Biomedical Instrumentation Yagi Tohru Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
3Q
  2021/3/15
HCB.C601 Teaching methods for Human Centered Science and Biomedical Engineering Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
2Q
2021/4/12 2021/3/15
HCB.C412 Interdisciplinary Research Fundamentals II 3 Kawashima Kenji /  Kanno Takahiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
2Q
2021/4/12 2021/3/15
ICT.H514 Mechanisms of Visual Perception Kaneko Hirohiko /  Sato Imari /  Nagai Takehiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2021
3Q
  2021/3/15
HCB.C551 Advanced Research Topics for Life Innovation III Iwasaki Kenji /  Ikegami Koji /  Osanai Takashi Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1Q
2021/4/13 2021/3/15
LST.A212 Organic Chemistry III (benzene and ketones) Ohkubo Akihiro /  Kinbara Kazushi /  Yuasa Hideya /  Urabe Hirokazu /  Tsutsumi Hiroshi /  Okada Satoshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A248 Molecular Genetics Iwasaki Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Kajikawa Masaki /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A378 BS Internship III Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
MAT.M412 Reliability and Durability of Metals and Alloys Kobayashi Equo /  Kobayashi Satoru /  Kumai Shinji Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
3Q
2021/4/9 2021/3/15
LST.A254 LST Basic Laboratory and Exercise IV D Hayashi Nobuhiro /  Fukui Toshiaki /  Yamaguchi Yuki /  Wachi Masaaki /  Aizawa Yasunori /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakatogawa Hitoshi /  Yatsunami Rie /  Kajikawa Masaki /  Kondoh Shinae /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya /  Tachibana Kazunori /  Iwasaki Hiroshi /  Fujita Naonobu /  Ueda Hiroshi /  Kitaguchi Tetsuya /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Kano Fumi /  Iwai Noritaka /  Okumura Eiichi /  Orita Izumi /  Kaneko Shinya /  Sakamoto Satoshi /  Tanaka Toshiaki /  Tsubouchi Hideo /  Fukushima Toshiaki /  Kobayashi Yuki /  Zhu Bo /  Nakatsu Daiki /  Miyanaga Kazuhiko /  Yamamoto Junichi Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A213 Molecular Biology II Kimura Hiroshi /  Koshikawa Naohiko /  Aizawa Yasunori /  Tachibana Kazunori /  Suzuki Takashi Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A249 Biochemical Engineering Hirasawa Takashi /  Ueda Hiroshi /  Yamaguchi Yuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
EEE.D533 Fundamentals of Light and Matter IIc Kajikawa Kotaro Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
LST.B604 LST Bioleader Training 2 Academic Supervisor  /  Suzuki Takashi /  Yatsunami Rie /  Iwasaki Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Seio Kohji Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
HCB.C431 Off Campus Training I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1-2Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.Z371 Advanced independent research project S1c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
  2021/3/15
LST.A217 Organic Chemistry IV (carbonyl compounds and amines) Matsuda Tomoko /  Urabe Hirokazu /  Hata Takeshi /  Kinbara Kazushi /  Seio Kohji /  Tsutsumi Hiroshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
ICT.H421 Medical Imaging Systems Nakamura Kentaro /  Tabaru Marie /  Obi Takashi Graduate major in Information and Communications Engineering 2021
4Q
  2021/3/15
HCB.C422 Outline of Human Centered Science and Biomedical Engineering II Yagi Tohru /  Nakamura Kentaro /  Yamaguchi Masahiro /  Kitaguchi Tetsuya /  Miura Yutaka /  Ogura Shunichiro /  Ikoma Toshiyuki /  Tokuda Takashi Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
3Q
  2021/3/15
HCB.C431 Off Campus Training I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
3-4Q
2021/4/12 2021/3/15
HCB.C571 Research Planning for Master Thesis II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
HCB.C543 International Presentation II Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
3-4Q
2021/4/12 2021/3/15
HCB.Z591 HCB Seminar S2 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
HCB.C501 Practical Creative Design Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Yamamoto Naoyuki /  Kajiwara Susumu /  Morita Toshisuke /  Shimada Nagato /  Akimoto Jin Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
3-4Q
  2021/3/15
HCB.C502 Management for Business Creation Hashimoto Masahiro /  Sengoku Shintaro /  Yamamoto Naoyuki /  Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A421 Functional Life Science Nakamura Nobuhiro /  Orihara Kanami /  Koshikawa Naohiko /  Hoshino Ayuko /  Ogura Shunichiro Graduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A246 Bioinformatics(LST) Yamada Takuji /  Kitao Akio Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.B402 MS Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor  /  Seio Kohji /  Iwasaki Hiroshi /  Yatsunami Rie /  Itoh Takehiko /  Suzuki Takashi Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
  2021/3/15
LST.Z491 LST Seminar S1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
  2021/3/15
HCB.C442 Presentation for Science and Engineering II Chu Ray Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
3Q
  2021/3/15
HCB.C671 Research Planning for Doctoral Thesis I Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka /  Nakamura Hiroyuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
HCB.C542 International Presentation I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
3-4Q
2021/4/12 2021/3/15
HCB.A561 Nanobio Materials and Devices Kitamoto Yoshitaka /  Hayashi Tomohiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
4Q
  2021/3/15
LST.Z381 Research opportunity in Laboratories (LST) Teaching Staffs  /  Fukui Toshiaki /  Wachi Masaaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
  2021/3/15
HCB.C631 HCB International Internship Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1-2Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.A211 Physical Chemistry III Fujii Masaaki /  Kitao Akio /  Ishii Yoshitaka /  Kondo Toru Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.B603 LST Bioleader Training 1 Academic Supervisor  /  Yatsunami Rie /  Seio Kohji /  Itoh Takehiko /  Suzuki Takashi /  Iwasaki Hiroshi Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
ICT.H422 Computational Brain Koike Yasuharu /  Yoshimura Natsue Graduate major in Information and Communications Engineering 2021
4Q
  2021/3/15
HCB.C471 Research Planning for Master Thesis I Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka /  Nakamura Hiroyuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
HCB.C632 Research Working in Company Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1-2Q
2021/4/12 2021/3/15
HCB.C634 HCB off-campus advanced training 2 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1-2Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.Z281 B2D Research Basic A in Chemistry(LST) Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.Z384 B2D Practical Pre-research A in Chemistry(LST) Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A254 LST Basic Laboratory and Exercise IV A Hayashi Nobuhiro /  Fukui Toshiaki /  Yamaguchi Yuki /  Wachi Masaaki /  Aizawa Yasunori /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakatogawa Hitoshi /  Yatsunami Rie /  Kajikawa Masaki /  Kondoh Shinae /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya /  Tachibana Kazunori /  Iwasaki Hiroshi /  Fujita Naonobu /  Ueda Hiroshi /  Kitaguchi Tetsuya /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Kano Fumi /  Iwai Noritaka /  Okumura Eiichi /  Orita Izumi /  Kaneko Shinya /  Sakamoto Satoshi /  Tanaka Toshiaki /  Tsubouchi Hideo /  Fukushima Toshiaki /  Kobayashi Yuki /  Zhu Bo /  Nakatsu Daiki /  Miyanaga Kazuhiko /  Yamamoto Junichi Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A242 Instrumental Analysis in Bioscience Kamachi Toshiaki /  Tokunaga Makio /  Murakami Satoshi /  Mihara Hisakazu /  Maruyama Atsushi /  Ishii Yoshitaka /  Seio Kohji /  Osada Toshiya /  Akama Hiroyuki /  Fujie Toshinori /  Hayashi Nobuhiro /  Kadonosono Tetsuya /  Kondo Toru Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A406 Molecular Developmental Biology and Evolution Kume Shoen /  Kawakami Atsushi /  Tanaka Mikiko /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato Graduate major in Life Science and Technology 2021
3Q
  2021/3/15
HCB.C412 Interdisciplinary Research Fundamentals II 1 Wakabayashi Ken-Ichi /  Tadano Kotaro /  Nakamura Kentaro /  Nagai Takehiro /  Kitamoto Yoshitaka /  Tanaka Katsunori /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
2Q
2021/4/12 2021/3/15
HCB.C471 Research Planning for Master Thesis I Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka /  Nakamura Hiroyuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
4Q
2021/4/6 2021/3/15
HCB.C641 International Presentation III Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
3-4Q
2021/4/12 2021/3/15
HCB.C671 Research Planning for Doctoral Thesis I Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka /  Nakamura Hiroyuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
HCB.Z691 HCB Seminar S3 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
HCB.Z693 HCB Seminar S4 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A416 LST Academic Writing 1 C Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ikeda Akiko /  Ooishi Kaori /  Shimada Syousuke Graduate major in Life Science and Technology 2021
1-2Q
2021/3/22 2021/3/15
LST.B404 International Career Development Basics Suzuki Takashi /  Kobatake Eiry /  Kume Shoen Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
  2021/3/15
LST.A252 LST Basic Laboratory and Exercise II A Hayashi Nobuhiro /  Urabe Hirokazu /  Kinbara Kazushi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Yuasa Hideya /  Ohkubo Akihiro /  Seio Kohji /  Tsutsumi Hiroshi /  Hata Takeshi /  Matsuda Tomoko /  Mori Toshiaki /  Fujie Toshinori /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Okada Satoshi /  Miura Yutaka /  Ikeda Hiroshi /  Kanamaru Shuji /  Kanamori Takashi /  Sato Kohei /  Shigeta Masayuki /  Shimada Naohiko /  Masaki Yoshiaki /  Miki Takayuki /  Nomoto Takahiro /  Morita Taiki Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A374 LST Overseas Training IV Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1-4Q
2021/4/14 2021/3/15
LST.A379 BS Internship IV Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
1-4Q
2021/4/14 2021/3/15
LST.B401 MS Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Seio Kohji /  Yatsunami Rie /  Suzuki Takashi /  Hirota Junji /  Itoh Takehiko Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
  2021/3/15
HCB.Z492 HCB Seminar F1 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
HCB.Z695 HCB Seminar S5 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.Z391 Advanced independent research project F1c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
  2021/3/15
LST.Z392 Advanced independent research project F2c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2021
4Q
  2021/3/15
LST.A419 Introduction to Bioethics Tokunaga Makio /  Suzuki Mutsuaki /  Graduate major in Life Science and Technology 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
HCB.C672 Research Planning for Doctoral Thesis II Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.Z383 Research opportunity in Laboratories3 (Applied skill training) Teaching Staffs  /  Fukui Toshiaki