School of Computing|5 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
ART.T462 Complex Networks Murata Tsuyoshi Graduate major in Artificial Intelligence 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
ART.T545 Molecular Simulation Sekijima Masakazu /  Yoshino Ryunosuke /  Yasuo Nobuaki Graduate major in Artificial Intelligence 2021
2Q
2021/6/11 2021/3/15
MCS.T221 Set and Topology II Murofushi Toshiaki /  Tsuchioka Shunsuke /  Umehara Masaaki Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/10/17
CSC.T254 Machine Learning Okazaki Naoaki Undergraduate major in Computer Science 2021
4Q
2021/7/27 2021/3/15
XCO.T483 Advanced Artificial Intelligence and Data Science A Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Kanezaki Asako /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Hirate Yu /  Okoshi Taku /  Fernando De Araujo Paulo /   /  Togami Masahito /   /  Kazawa Hideto 2021
3Q
2021/9/17 2021/3/15
CSC.T441 Internet Infrastructure Ohta Masataka Graduate major in Computer Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/7/26
XCO.T487 Fundamentals of data science Itoh Takehiko /  Yamashita Yukihiko /  Kelly Shane /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
2021/9/17 2021/3/15
XCO.T487 Fundamentals of data science Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
2021/9/17 2021/3/15
ART.T452 Modeling of Continuous Systems Ishii Hideaki /  Aonishi Toru Graduate major in Artificial Intelligence 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T405 Theory of Algorithms Ito Toshiya Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
ART.T455 Modeling of Discrete Systems Ono Isao /  Yamamura Masayuki Graduate major in Artificial Intelligence 2021
2Q
2021/6/11 2021/3/15
ART.T454 Advanced Topics in Artificial Intelligence S Suzumura Toyotaro /  Machida Motoya Graduate major in Artificial Intelligence 2021
1-2Q
2021/5/17 2021/5/17
ART.T456 Non-linear Dynamical Systems Miyake Yoshihiro /  Takinoue Masahiro Graduate major in Artificial Intelligence 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T273 Object-Oriented Programming Kobayashi Takashi /  Moriguchi Sosuke Undergraduate major in Computer Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T345 Computer Networks Yokota Rio Undergraduate major in Computer Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/4/11
XCO.T489 Fundamentals of artificial intelligence Yu Jaehoon /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
2021/9/17 2021/3/15
ART.T548 Advanced Artificial Intelligence Ono Isao Graduate major in Artificial Intelligence 2021
3Q
2021/10/1 2021/3/15
MCS.T506 Mathematical Models and Computer Science Yamashita Makoto /  Amaya Kenji /  Kurabayashi Daisuke /  Sumita Hanna Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.T486 Advanced Artificial Intelligence and Data Science D Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Takeuchi Shojiro /  Kaneshige Yuzo /  Nakagawa Kei /  Takigawa Takayuki /  Kawamoto Fumio 2021
4Q
2021/10/5 2021/3/15
MCS.T416 Logic and Computation Kashima Ryo Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/9/30 2021/3/15
MCS.T417 Topics in Algebra Tsuchioka Shunsuke Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
  2021/3/15
CSC.T251 Automata and Formal Languages Kaneko Haruhiko Undergraduate major in Computer Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.T495 Practical Artificial Intelligence and Data Science C 1 Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Nagahashi Hiroshi /  Masumoto Hiroshi /  Koyama Nobuyuki /  Zhenming Shun /  Nishimura Naoki /  Yoshizumi Shusaku /  Inoue Mamoru /  Okada Isaac /  Okuda Hirohito 2021
3Q
2021/9/17 2021/3/15
ART.T463 Computer Graphics Saito Suguru Graduate major in Artificial Intelligence 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T442 Internet Applications Ohta Masataka Graduate major in Computer Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T322 Combinatorial Algorithms Sumita Hanna /  Yamashita Makoto Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T252 Switching Circuit Theory Miyazaki Jun Undergraduate major in Computer Science 2021
3Q
2021/7/27 2021/3/15
ART.T459 Natural Language Processing Tokunaga Takenobu Graduate major in Artificial Intelligence 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
3Q
2021/9/29 2021/3/15
XCO.T679 Fundamentals of progressive artificial intelligence Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
2021/9/17 2021/5/21
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
2Q
2021/9/29 2021/3/15
XCO.T484 Advanced Artificial Intelligence and Data Science B Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Morioka Tsuguto /  Uchino Hayanari /  Mizobata Mikio /  Ohashi Tetsuyuki /  Ishii Hotaka /  Mitsugi Hiroyuki /  Kato Atsuo /  Okano Takeshi 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.T485 Advanced Artificial Intelligence and Data Science C Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Tsurumi Toshiyuki /  Sato Akiko /  Tamura Tetsuya /  Yamada Takeshi /  Fujimoto Shotaro /  Hayashi Kidai /  Yoshimoto Seiya /  Nishida Daishiro /  Nakano Yuya /  Tomita Hayato 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T410 Applied Probability Miyoshi Naoto /  Nakano Yumiharu Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/9/30 2021/3/15
MCS.T403 Statistical Learning Theory Watanabe Sumio Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
ART.T458 Advanced Machine Learning Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi Graduate major in Artificial Intelligence 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.T488 Exercises in fundamentals of data science Yanagisawa Keisuke /  Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
2021/9/17 2021/3/15
ART.T551 Image and Video Recognition Inoue Nakamasa Graduate major in Artificial Intelligence 2021
4Q
2021/9/29 2021/3/15
XCO.T488 Exercises in fundamentals of data science Itoh Takehiko /  Yamashita Yukihiko /  Kelly Shane /  Kajitani Rei /  Nakanishi Wataru /  Terazawa Yuki /  Tagashira Maki /  Hasegawa Kei /  Uchida Makoto /  Nakano Kenichi /  Yanagisawa Keisuke /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
2021/9/17 2021/3/15
MCS.T332 Data Analysis Watanabe Sumio Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/10/14 2021/3/15
XCO.U472 English Presentation Skills A (Computing) Obari Hiroyuki /  Tokunaga Takenobu 2021
1-2Q
2021/4/16 2021/3/15
XCO.T489 Fundamentals of artificial intelligence Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
2021/9/17 2021/3/15
XCO.T493 Practical Artificial Intelligence and Data Science A Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Yoshiyuki /  Nakata Takayuki /  Okada Masashi /  Tasaki Hirohisa /  Kitayama Daisuke /  Kida Takeshi /  Kawano Yukihiro 2021
1Q
2021/4/22 2021/3/15
CSC.T361 Object-Oriented Design Kobayashi Takashi /  Hayashi Shinpei Undergraduate major in Computer Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
4Q
2021/9/29 2021/3/15
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
4Q
2021/9/29 2021/3/15
MCS.T412 Information Visualization Wakita Ken Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T304 Lebesgue Interation Miura Hideyuki /  Takahashi Jin /  Nishibata Shinya /  Murofushi Toshiaki /  Tsuchioka Shunsuke /  Ichiki Shunsuke Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/3/25 2021/3/15
CSC.T262 Assembly Language Gondow Katsuhiko Undergraduate major in Computer Science 2021
3Q
2021/7/27 2021/3/15
ART.T547 Multimedia Information Processing Shinoda Koichi /  Shimosaka Masamichi Graduate major in Artificial Intelligence 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
1Q
2021/9/29 2021/3/15
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
2Q
2021/9/29 2021/3/15
MCS.T302 Mathematical Optimization Yamashita Makoto /   /  Liu Tianxiang Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/4/16 2021/3/15
CSC.T261 Logic in Computer Science Nishizaki Shin-Ya Undergraduate major in Computer Science 2021
3Q
2021/9/29 2021/3/15
CSC.T342 Problem Solving and Decision Making Ono Isao Undergraduate major in Computer Science 2021
4Q
2021/10/1 2021/3/15
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
2Q
2021/9/29 2021/3/15
MCS.T213 Introduction to Algorithms and Data Structures Mori Ryuhei Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/4/20 2021/3/15
CSC.T374 Control Systems Ishii Hideaki Undergraduate major in Computer Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
1Q
2021/9/29 2021/3/15
XCO.T687 (Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science A) Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Okoshi Taku /  Hirate Yu /  Fernando De Araujo Paulo /   /  Togami Masahito /   /  Kazawa Hideto 2021
3Q
2021/9/17 2021/5/21
CSC.T263 Functional Programming Fundamentals Tokunaga Takenobu /  Moriguchi Sosuke Undergraduate major in Computer Science 2021
3Q
2021/7/27 2021/3/15
ART.T543 Bioinformatics Akiyama Yutaka /  Ishida Takashi Graduate major in Artificial Intelligence 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.U672 English Presentation Skills B (Computing) Obari Hiroyuki /  Tokunaga Takenobu 2021
1-2Q
2021/4/16 2021/3/15
MCS.T413 Quantum Computation and Quantum Information Mori Ryuhei Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/9/21 2021/3/15
MCS.T418 Practical Parallel Computing Endo Toshio Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
3Q
2021/9/29 2021/3/15
CSC.T421 Human Computer Interaction Koike Hideki /  Miyake Yoshihiro /  Ora Hiroki Graduate major in Computer Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T406 Distributed Systems Shudo Kazuyuki Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
3Q
2021/9/29 2021/3/15
MCS.T419 Stochastic differential equations Nakano Yumiharu /  Miyoshi Naoto Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/9/30 2021/3/15
XCO.T490 Exercises in fundamentals of artificial intelligence Yanagisawa Keisuke /  Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
2021/9/17 2021/3/15
CSC.T271 Data Structures and Algorithms Koike Hideki Undergraduate major in Computer Science 2021
4Q
2021/7/27 2021/3/15
CSC.T344 System Programming Hayashi Shinpei /  Chang Qiong Undergraduate major in Computer Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T526 High Performance Scientific Computing Yokota Rio Graduate major in Computer Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/4/11
XCO.T474 Theory of Cryptography for Cybersecurity Xagawa Keita /  Nishimaki Ryo /  Matsuda Takahiro /  Tanaka Keisuke 2021
3Q
2021/4/7 2021/3/15
XCO.T478 Cybersecurity Governance Mamiya Masayuki /  Tanaka Keisuke 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.T495 Practical Artificial Intelligence and Data Science C 2 Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Nagahashi Hiroshi /  Hanatsuka Yasushi /  Mori Tppei /  Kimura Kazuyuki /  Nomura Takehiko /  Dairiki Ryo /  Moriya Tsuyoshi /  Kanai Tsukasa 2021
3Q
2021/9/17 2021/5/21
MCS.T313 Mathematical Logic Kashima Ryo Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T364 Workshop on System Design Ono Shunsuke /  Tamura Yasumasa Undergraduate major in Computer Science 2021
3Q
2021/9/29 2021/3/15
MCS.T223 Mathematical Statistics Kanamori Takafumi /  Kawashima Takayuki Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/9/30 2021/3/15
CSC.T354 Parallel Programming Saito Suguru /  Uto Kuniaki Undergraduate major in Computer Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T363 Computer Architecture Kise Kenji /  Le Hieu Hanh Undergraduate major in Computer Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/9/30
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
4Q
2021/9/29 2021/3/15
XCO.T473 Foundation of Cybersecurity Minamide Yasuhiko /  Ishii Hideaki /  Ishii Masahiro /  Isshiki Tsuyoshi /  Ito Toshiya /  Ogata Wakaha /  Kitaguchi Yoshiaki /  Koike Hideki /  Shudo Kazuyuki /  Tanaka Keisuke /  Defago Xavier /  Tomoishi Masahiko /  Nishizaki Shin-Ya /  Masuhara Hidehiko /  Matsuura Satoshi /  Yamaoka Katsunori /  Yokota Haruo /  Wakita Ken /  Watanabe Takuo 2021
1Q
2021/4/1 2021/3/15
XCO.T477 Attack and Defense on Cybersecurity III Ueda Kengo /  Sugaya Mitsuyoshi /   /  Tanaka Keisuke 2021
4Q
2021/10/5 2021/3/15
MCS.T232 Complex Analysis Suzuki Sakie /  Umehara Masaaki /  Miura Hideyuki /  Murofushi Toshiaki /  Nishibata Shinya /  Tsuchioka Shunsuke /  Takahashi Jin /  Ichiki Shunsuke /  Gotoda Takeshi Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/9/16 2021/3/15
MCS.T331 Discrete Mathematics Suzuki Sakie /  Umehara Masaaki /  Nishibata Shinya /  Miura Hideyuki /  Murofushi Toshiaki /  Tsuchioka Shunsuke Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/6/7 2021/6/30
CSC.T241 Fundamentals of Computing Murata Tsuyoshi Undergraduate major in Computer Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T272 Artificial Intelligence Shinoda Koichi Undergraduate major in Computer Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T371 System Software Watanabe Takuo Undergraduate major in Computer Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T507 Theory of Statistical Mathematics Kanamori Takafumi Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
ART.T464 Information Organization and Retrieval Undecided Graduate major in Artificial Intelligence 2021
4Q
  2021/3/15
XCO.T476 Attack and Defense on Cybersecurity II Fukumoto Yoshinari /  Tanaka Keisuke 2021
3Q
2021/4/7 2021/3/15
CSC.T444 Software Project Management and Quality Control Hayama Takeshi /  Minamisawa Yoshiaki Graduate major in Computer Science 2021
4Q
2021/9/29 2021/3/15
XCO.T494 Practical Artificial Intelligence and Data Science B 1 Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Nagahashi Hiroshi /  Watanabe Kaoru /  Nishimoto Hideaki /  Inokuchi Ryo /  Terada Akihiro /  Morita Katsuaki /  Morimoto Yusuke 2021
2Q
2021/5/24 2021/3/15
ART.T467 Fundamentals of Computer Vision Kawakami Rei /  Sato Ikuro Graduate major in Artificial Intelligence 2021
1Q
2021/4/1 2021/3/15
MCS.T231 Algebra Tsuchioka Shunsuke /  Umehara Masaaki /  Nishibata Shinya /  Miura Hideyuki /  Murofushi Toshiaki /  Suzuki Sakie /  Takahashi Jin /  Ichiki Shunsuke Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/9/29 2021/3/15
MCS.T224 Programming I Wakita Ken /  Cong Youyou Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T333 Information Theory Kabashima Yoshiyuki /  Kabashima Yoshiyuki Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/9/30 2021/3/15
CSC.T242 Probability Theory and Statistics Ishida Takashi Undergraduate major in Computer Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T433 Advanced Computer Architecture Kise Kenji Graduate major in Computer Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T435 Advanced Software Engineering Gondow Katsuhiko Graduate major in Computer Science 2021
4Q
2021/3/23 2021/3/15
CSC.T525 Advanced Information Security Watanabe Yuji /  Tateishi Takaaki /  Satoh Fumiko Graduate major in Computer Science 2021
3Q
2021/9/29 2021/3/15
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
1Q
2021/9/29 2021/3/15
CSC.Z389 Independent research project(CSC) Academic Supervisor  /  Gondow Katsuhiko /  Takinoue Masahiro /  Sekijima Masakazu /  Watanabe Takuo /  Ono Shunsuke /  Yokota Rio Undergraduate major in Computer Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
ART.T552 Advanced Topics in Computer Vision Kawakami Rei /  Sato Ikuro /  Sekikawa Yusuke Graduate major in Artificial Intelligence 2021
2Q
2021/4/1 2021/3/15
CSC.T243 Procedural Programming Fundamentals Ito Yuta /  Miyafuji Shio Undergraduate major in Computer Science 2021
1Q
2021/4/19 2021/3/15
CSC.T521 Cloud Computing and Parallel Processing Miyazaki Jun Graduate major in Computer Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T420 Additive and nonadditive measure theories Murofushi Toshiaki Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/4/6 2021/3/15
XCO.T677 Fundamentals of progressive data science Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
2021/9/17 2021/5/21
XCO.T678 (Exercises in fundamentals of progressive data science) Yanagisawa Keisuke /  Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
2021/9/17 2021/5/21
MCS.T233 Computer Systems Endo Toshio /  Nomura Akihiro Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T301 Vector and Functional analysis Miura Hideyuki /  Takahashi Jin Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/9/29 2021/3/15
MCS.T315 Mathematical Modeling Takayasu Misako /  Takayasu Hideki Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T401 Analysis on Continuous Systems Nishibata Shinya /  Miura Hideyuki /  Umehara Masaaki /  Murofushi Toshiaki /  Suzuki Sakie Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
ART.T544 Advanced Topics in Artificial Intelligence F Hagihara Shigeki Graduate major in Artificial Intelligence 2021
3-4Q
2021/3/23 2021/3/15
ART.T465 Sparse Signal Processing and Optimization Ono Shunsuke Graduate major in Artificial Intelligence 2021
3Q
2021/9/29 2021/3/15
XCO.T678 (Exercises in fundamentals of progressive data science) Itoh Takehiko /  Yamashita Yukihiko /  Kelly Shane /  Kajitani Rei /  Nakanishi Wataru /  Terazawa Yuki /  Tagashira Maki /  Hasegawa Kei /  Uchida Makoto /  Nakano Kenichi /  Yanagisawa Keisuke /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
2021/9/17 2021/5/21
XCO.T690 (Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science D) Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Takeuchi Shojiro /  Kaneshige Yuzo /  Nakagawa Kei /  Takigawa Takayuki /  Kawamoto Fumio 2021
4Q
2021/10/5 2021/5/21
CSC.T352 Pattern Recognition Shimosaka Masamichi Undergraduate major in Computer Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T373 Dynamical Systems Miyake Yoshihiro /  Ora Hiroki Undergraduate major in Computer Science 2021
3Q
2021/9/29 2021/3/15
CSC.T375 Workshop on System Implementation Ono Shunsuke /  Tamura Yasumasa Undergraduate major in Computer Science 2021
4Q
2021/9/29 2021/3/15
MCS.T503 Programming Language Design Masuhara Hidehiko Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
XCO.T490 Exercises in fundamentals of artificial intelligence Yu Jaehoon /  Chang Yuyuan /  Shinyama Yusuke /  Yanagisawa Keisuke /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
2021/9/17 2021/3/15
XCO.T680 (Exercises in fundamentals of progressive artificial intelligence) Yanagisawa Keisuke /  Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
2021/9/17 2021/5/21
CSC.T341 Computer Logic Design Kise Kenji /  Arahori Yoshitaka Undergraduate major in Computer Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/4/8
ART.U686 Forum on Artificial Intelligence F5 Takinoue Masahiro /  Gutmann Gregory /  Uto Kuniaki /  Ora Hiroki /  Kobayashi Norimasa /  Takase Sho /  Yanagisawa Keisuke Graduate major in Artificial Intelligence 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.T673 Advanced Topics in Computing C Undecided 2021
3-4Q
  2021/3/15
MCS.M421 Discrete Optimization Sumita Hanna /  Yamashita Makoto Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.T677 Fundamentals of progressive data science Itoh Takehiko /  Yamashita Yukihiko /  Kelly Shane /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
2021/9/17 2021/5/21
XCO.T680 (Exercises in fundamentals of progressive artificial intelligence) Yu Jaehoon /  Chang Yuyuan /  Shinyama Yusuke /  Yanagisawa Keisuke /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
2021/9/17 2021/5/21
MCS.T212 Fundamentals of Probability Miyoshi Naoto /  Nakano Yumiharu /  Yajima Moeko Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/6/9 2021/3/15
MCS.T334 Compiler Construction Minamide Yasuhiko Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
ART.U681 Forum on Artificial Intelligence S3 Takinoue Masahiro /  Gutmann Gregory /  Uto Kuniaki /  Ora Hiroki /  Kobayashi Norimasa /  Takase Sho /  Yanagisawa Keisuke Graduate major in Artificial Intelligence 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
ART.Z592 Seminar on Artificial Intelligence F2 Academic Supervisor Graduate major in Artificial Intelligence 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T423 Software Development Studio: Basic I Gondow Katsuhiko /  Sakai Marie Graduate major in Computer Science 2021
1Q
2021/3/23 2021/3/15
CSC.T438 Distributed Algorithms Defago Xavier Graduate major in Computer Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.T688 (Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science B) Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Morioka Tsuguto /  Uchino Hayanari /  Mizobata Mikio /  Ohashi Tetsuyuki /  Ishii Hotaka /  Mitsugi Hiroyuki /  Kato Atsuo /  Okano Takeshi 2021
2Q
  2021/5/21
XCO.T689 (Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science C) Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Tsurumi Toshiyuki /  Sato Akiko /  Tamura Tetsuya /  Yamada Takeshi /  Fujimoto Shotaro /  Hayashi Kidai /  Yoshimoto Seiya /  Nishida Daishiro /  Nakano Yuya /  Tomita Hayato 2021
1Q
  2021/5/21
MCS.T211 Applied Calculus Nishibata Shinya /  Miura Hideyuki /  Umehara Masaaki /  Murofushi Toshiaki /  Suzuki Sakie /  Tsuchioka Shunsuke Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T222 Exercises in Set and Topology II Murofushi Toshiaki /  Tsuchioka Shunsuke /  Ichiki Shunsuke /  Umehara Masaaki Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T203 Linear Algebra and Its Applications Yamashita Makoto /  Sumita Hanna Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/4/16 2021/3/15
CSC.T253 Advanced Procedural Programming Ohue Masahito /  Takase Sho Undergraduate major in Computer Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T351 System Analysis Aonishi Toru Undergraduate major in Computer Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.Z381 Research opportunity in Laboratories (CSC) Teaching Staffs Undergraduate major in Computer Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
ART.T546 Design Theory in Biological Systems Yamamura Masayuki /  Aonishi Toru /  Sekijima Masakazu /  Takinoue Masahiro /  Ota Keisuke Graduate major in Artificial Intelligence 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T426 Software Design Methodology Kobayashi Takashi Graduate major in Computer Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.T475 Attack and Defense on Cybersecurity I Ueda Kengo /  Sugaya Mitsuyoshi /   /  Tanaka Keisuke 2021
2Q
2021/4/7 2021/3/15
CSC.T378 Camp on Team-based Software Development: Basic Gondow Katsuhiko Undergraduate major in Computer Science 2021
2Q
2021/3/23 2021/3/15
CSC.T443 Coaching and communication A Ohtani Kei /  Hosokawa Takanari /  Satoh Shinichi /  Hotta Jun /  Tokunaga Takenobu Graduate major in Computer Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T201 Set and Topology I Suzuki Sakie /  Umehara Masaaki /  Miura Hideyuki /  Murofushi Toshiaki /  Nishibata Shinya /  Tsuchioka Shunsuke Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T312 Markov Analysis Nakano Yumiharu /  Miyoshi Naoto Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/5/28 2021/3/15
MCS.T314 Operating Systems Shudo Kazuyuki Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T343 Databases Yokota Haruo Undergraduate major in Computer Science 2021
1Q
2021/3/24 2021/3/15
CSC.T372 Compiler Construction Gondow Katsuhiko Undergraduate major in Computer Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T409 Applied Functional Analysis Miura Hideyuki /  Nishibata Shinya /  Umehara Masaaki /  Murofushi Toshiaki /  Suzuki Sakie Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/24 2021/3/15
ART.U682 Forum on Artificial Intelligence F3 Takinoue Masahiro /  Gutmann Gregory /  Uto Kuniaki /  Ora Hiroki /  Kobayashi Norimasa /  Takase Sho /  Yanagisawa Keisuke Graduate major in Artificial Intelligence 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
ART.U684 Forum on Artificial Intelligence F4 Takinoue Masahiro /  Gutmann Gregory /  Uto Kuniaki /  Ora Hiroki /  Kobayashi Norimasa /  Takase Sho /  Yanagisawa Keisuke Graduate major in Artificial Intelligence 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T523 Advanced Data Engineering Yokota Haruo Graduate major in Computer Science 2021
2Q
2021/3/24 2021/3/15
MCS.T204 Introduction to Computer Science Kashima Ryo /  Cong Youyou /  Tanaka Keisuke Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T311 Applied Theory on Differential Equations Nishibata Shinya Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T323 Theory of Computation Tanaka Keisuke Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/4/6 2021/3/15
MCS.T504 Topics in Geometry Umehara Masaaki /  Nishibata Shinya /  Miura Hideyuki /  Murofushi Toshiaki /  Suzuki Sakie Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
ART.Z692 Seminar on Artificial Intelligence F3 Academic Supervisor Graduate major in Artificial Intelligence 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T524 Dependable Computing Kaneko Haruhiko Graduate major in Computer Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.T499 Advanced Topics in Computing BO Undecided  /  Koike Hideki 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.T674 Advanced Topics in Computing D Undecided 2021
3-4Q
  2021/3/15
XCO.T679 Fundamentals of progressive artificial intelligence Yu Jaehoon /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
2021/9/17 2021/5/21
MCS.T303 Programming II Masuhara Hidehiko /  Sato Tetsuya Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
MCS.Z381 Research opportunity in Laboratories (MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T362 Numerical Analysis Takinoue Masahiro Undergraduate major in Computer Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
ART.Z491 Seminar on Artificial Intelligence S1 Academic Supervisor Graduate major in Artificial Intelligence 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
ART.Z694 Seminar on Artificial Intelligence F4 Academic Supervisor Graduate major in Artificial Intelligence 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T422 Mathematical Theory of Programs Nishizaki Shin-Ya Graduate major in Computer Science 2021
1Q
2021/4/12 2021/3/15
CSC.Z389 Independent research project(CSC) Academic Supervisor  /  Gondow Katsuhiko /  Takinoue Masahiro /  Watanabe Takuo /  Sekijima Masakazu /  Ono Shunsuke /  Yokota Rio Undergraduate major in Computer Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.B103 Foundations of Computing 3 Miyoshi Naoto /  Miura Hideyuki /  Umehara Masaaki /  Watanabe Sumio 2021
4Q
2021/8/23 2021/3/15
XCO.T494 Practical Artificial Intelligence and Data Science B 2 Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Nagahashi Hiroshi /  Hoshuyama Osamu /  Oki Hidekazu /  Saito Takao /  Kakigano Takeaki /  Ueno Yoshinori /  Sasao Kazuhiro /  Saito Toru 2021
2Q
2021/5/24 2021/5/21
CSC.T353 Biological Data Analysis Akiyama Yutaka /  Yamamura Masayuki Undergraduate major in Computer Science 2021
2Q
2021/5/17 2021/3/15
ART.Z492 Seminar on Artificial Intelligence F1 Academic Supervisor Graduate major in Artificial Intelligence 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T424 Workshop on Software Development Hayashi Shinpei Graduate major in Computer Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.T431 Cyber-Physical Systems Watanabe Takuo Graduate major in Computer Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z389 Independent research project(MCS) Academic Supervisor Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3-4Q
2021/4/6 2021/3/15
CSC.T527 Fault Tolerant Distributed Algorithms Bonnet Francois /  Defago Xavier Graduate major in Computer Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.Z390 Independent Research Exercises(Computer Science) Academic Supervisor Undergraduate major in Computer Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.A101 Literacy of Computing 1 Sekijima Masakazu 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T214 Theory of Automata and Languages Ito Toshiya /  Tanaka Keisuke Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
ART.T457 Workshop on Building Advanced Computer Network Yamamura Masayuki Graduate major in Artificial Intelligence 2021
2Q
2021/6/14 2021/3/15
ART.U481 Workshop on Artificial Intelligence I