School of Materials and Chemical Technology|0 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
HCB.C422 Outline of Human Centered Science and Biomedical Engineering II Yagi Tohru /  Nakamura Kentaro /  Yamaguchi Masahiro /  Hisabori Toru /  Motokura Ken /  Ogura Shunichiro /  Hayashi Tomohiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
3Q
2017/4/24 2017/10/19
EEE.P411 Advanced Course of Power Electronics Fujita Hideaki /  Hagiwara Makoto Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/10/10
NCL.D501 Special Lecture on Reactor Decommissioning Takeshita Kenji /  Kato Yukitaka Graduate major in Nuclear Engineering 2017
1Q
2017/5/19 2017/9/1
MAT.C412 Polymeric Biomaterials Tsuge Takeharu /  Hayashi Tomohiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/10/12
HCB.M461 Laboratory Training on Human Brain Functions and Their Measurements Yoshida Takako /  Akama Hiroyuki /  Kaneko Hirohiko /  Yoshimura Natsue Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
1Q
2017/4/18 2017/6/2
NCL.N406 Nuclear Reactor Theory Obara Toru /  Chiba Satoshi /  Nishiyama Jun Graduate major in Nuclear Engineering 2017
2Q
2017/5/15 2017/7/24
MEC.D431 Advanced Sound and Vibration Measurement Matsumura Shigeki Graduate major in Mechanical Engineering 2017
1Q
2017/4/6 2017/5/31
NCL.F452 Nuclear Engineering Science II Ohnuki Toshihiko /  Akatsuka Hiroshi /  Koyama Shinichi /  Funasaka Hideyuki /  Takeuchi Masayuki /  Sakakibara Yasuhide /  Kitada Takanori /  Matsumura Kunihito /   /  Sato Haruo /  Ohsawa Hideaki /  Mihara Morihiro Graduate major in Nuclear Engineering 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/9/12
MAT.M306 Ferrous Materials II - Principles for Applications Terada Yoshihiro /  Nakada Nobuo /  Takeyama Masao /  Kobayashi Satoru Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/10/18
MEC.G431 Mechanical Processing Yoshioka Hayato /  Hirata Atsushi /  Tanaka Tomohisa Graduate major in Mechanical Engineering 2017
2Q
2017/4/28 2017/7/29
EEE.P401 Electric Power and Motor Drive System Analysis Fujita Hideaki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
2Q
2017/3/21 2017/8/2
EEE.D501 Dielectric Property and Organic Devices Manaka Takaaki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
3Q
2017/3/21 2017/9/29
ENR.J406 Organic Electronic Materials Physics Mori Takehiko Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/5/8
NCL.N402 Neutron Transport Theory Obara Toru /  Chiba Satoshi /  Nishiyama Jun Graduate major in Nuclear Engineering 2017
1Q
2017/4/9 2017/5/24
ENR.H502 Advanced Chemical Materials for Energy Issues II Wada Yuji /  Saito Reiko /  Suzuki Eiichi Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/4/12 2017/7/18
ENR.J409 Introduction to Intellectual Property System Yoshimoto Mamoru Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3Q
2017/10/6 2017/3/17
CAP.C431 Chemical Engineering for Advanced Materials and Chemicals Processing II Ito Akira /  Sekiguchi Hidetoshi /  Okochi Mina Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/10/24
CAP.E401 Environment Preservation and Chemical Safety I Tanaka Hiroshi /  Okamoto Masaki /  Yano Tetsuji /  Osakada Kohtaro /  Kuwata Shigeki /  Takeuchi Daisuke /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Inagi Shinsuke /  Kudo Fumitaka /  Nishino Tomoaki /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Ishiyama Chiemi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/4/25
EEE.S451 Wireless Communication Engineering Sakaguchi Kei Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
2Q
2017/4/6 2017/7/30
ENR.K450 Advanced course of combustion physics Kosaka Hidenori /  Tanahashi Mamoru /  Shimura Masayasu Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3Q
2017/10/6 2017/3/17
ENR.H503 Advanced Polymer Design for Energy Materials Saito Reiko Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/12 2017/6/1
EEE.D401 Fundamentals of Electronic Materials Nakagawa Shigeki /  Sugahara Satoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
1Q
2017/4/6 2017/4/10
MAT.C404 Physics and Chemistry of Semiconductors Hosono Hideo /  Majima Yutaka /  Hiramatsu Hidenori Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/10/23
LST.A407 Science of Metabolism Hisabori Toru /  Hirasawa Takashi /  Nakashima Nobutaka /  Shiraki Nobuaki Graduate major in Life Science and Technology 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
GEG.P452 Project Design & Management F Tokimatsu Koji /  Kinouchi Tsuyoshi /  Yoshikawa Kunio /  Murayama Takehiko /  Nakamura Takashi /  Sato Yuriko /  Nishikizawa Shigeo /  Takahashi Fumitake Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2017
4Q
2017/5/1 2017/3/17
NCL.N401 Basic Nuclear Physics Oguri Yoshiyuki /  Chiba Satoshi /  Katabuchi Tatsuya Graduate major in Nuclear Engineering 2017
1Q
2017/5/15 2017/5/17
MAT.A203 Quantum Mechanics of Materials b Mori Takehiko /  Azuma Masaki /  Gohda Yoshihiro /  Nakatsuji Kan /  Ishikawa Ken Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/6/6
MAT.C403 Advanced Course of Ceramic Thin Film Technology Shinozaki Kazuo /  Wakiya Naoki /  Sakamoto Naonori Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/7/28
MAT.M412 Reliability and Durability of Metals and Alloys Kobayashi Equo /  Kobayashi Satoru /  Kumai Shinji Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.A405 Interdisciplinary Energy Materials Science 1 大岡山 Nozaki Tomohiro /  Okimoto Yoichi /  Shi Ji /  Maeda Kazuhiko /  Mori Takehiko /  Ihara Manabu Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3Q
2017/9/22 2017/10/4
ENR.J408 Energy Conversion Ceramics Materials Yasuda Kouichi /  Matsushita Sachiko /  Miyauchi Masahiro /  Matsuda Akifumi Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
4Q
2017/5/8 2017/3/17
MEC.J431 Ultra-precision Measurement Sasajima Kazuyuki /  Hatsuzawa Takeshi /  Yoshioka Hayato /  Hara Seiichiro /  Yoshida Takako Graduate major in Mechanical Engineering 2017
3Q
2017/4/26 2017/10/23
MEC.E433 Advanced Thermal-Fluids Measurement Kikura Hiroshige /  Saito Takushi Graduate major in Mechanical Engineering 2017
4Q
2017/10/2 2017/9/29
EEE.D481 Advanced Power Semiconductor Devices Terashima Tomohide /  Oi Takeshi /  Gourab Majumdar Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
2Q
2017/5/22 2017/8/2
ENR.A407 Energy system theory Tokimatsu Koji /  Yamada Akira /  Kato Yukitaka /  Kajikawa Yuya /  Okazaki Ken /  Takagi Hideyuki /  Sakata Ko /  Hashimoto Michio Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3Q
2017/4/21 2017/3/17
LST.A410 Advanced Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki Graduate major in Life Science and Technology 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.K440 Advanced course of radiation transfer Hanamura Katsunori /  Satoh Isao Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.K580 Leading edge energy technology Hirai Shuichiro /  Suekane Tetsuya Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/5/23
ENR.L530 Advanced functional electron devices Hatano Mutsuko /  Kodera Tetsuo Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
4Q
2017/4/13 2017/3/17
ENR.J407 Soft Materials Design Matsumoto Hidetoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.J405 Microstructure Evolution and Diffusion in Metals Kimura Yoshisato /  Nakada Nobuo Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.C205 Chemical Process Stoichiometry A Ito Akira Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/10/24
LST.A402 Organic and Bioorganic Chemistry Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro /  Fuse Shinichiro /  Tsutsumi Hiroshi Graduate major in Life Science and Technology 2017
1Q
2017/3/17 2017/5/23
LST.A504 Medical Biotechnology Kondoh Shinae /  Kajiwara Susumu /  Nishiyama Nobuhiro /  Ogura Shunichiro /  Yanagida Yasuko Graduate major in Life Science and Technology 2017
2Q
2017/4/19 2017/4/27
ENR.B430 Advanced Science and Technology in Energy and Environment Okuno Yoshihiro /  Anamizu Takashi /  Ichikawa Nagayoshi /  Kaneda Takeshi /  Kumagai Tsukasa /  Sakuwa Toru /  Sato Iku /  Sota Rie /  Sota Rie /  Tezuka Hiroyuki /  Tsutsui Miki /  Tsutsui Miki /  Hachimura Koichi /  Hachimura Koichi /  Masada Junichiro /  Miura Yasushi /  Mogi Kazuhisa Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
EEE.D511 Magnetism and Spintronics Nakagawa Shigeki /  Pham Namhai Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/10/24
EEE.P501 Magnetic Levitation and Magnetic Suspension Chiba Akira Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/9/28
MAT.P426 Thermal Properties of Materials Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.I520 Advanced Lecture on Crystal Structure and Correlation with Properties of Solids Yashima Masatomo Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/7/27
EEE.C441 VLSI Technology I Masu Kazuya /  Wakabayashi Hitoshi /  Kakushima Kuniyuki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
1Q
2017/4/6 2017/3/17
EEE.D451 Bipolar Transistors and Compound Semiconductor Devices Miyamoto Yasuyuki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
1Q
2017/3/21 2017/5/22
EEE.P451 Plasma Engineering Akatsuka Hiroshi /  Okino Akitoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/23
MAT.M303 Lattice Defects and Dislocation Fujii Toshiyuki /  Muraishi Shinji Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/4/17
CAP.B218 Physical Chemistry III (Kinetics) B Okamoto Masaki Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/10/20
MAT.C405 Advanced Course of Instrumental Analysis for Materials Yano Tetsuji /  Fukunaga Keiichi /  Matsushima Hideki /  Sato Takaya /  Onodera Hiroshi /  Mori Norihisa /  Tsutsumi Kenichi /  Shima Masahide /  Utsumi Hiroaki /  Nakai Yumi /  Sato Tomoshige /  Arii Tadashi /  Asahina Shunsuke /  Asahina Shunsuke Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.C442 Advanced Separation Operation Ito Akira Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/21
ENR.K430 Advanced course of turbulent flow and control Tanahashi Mamoru /  Shimura Masayasu Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/13 2017/3/17
ENR.H410 Topics in Properties of Semiconductors Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
ICT.H422 Computational Brain Koike Yasuharu Graduate major in Information and Communications Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
NCL.F401 Ethics for Nuclear System Development Kato Yukitaka /  Sagara Hiroshi /  Ooba Kyoko /  Yoshizawa Atsufumi Graduate major in Nuclear Engineering 2017
1Q
2017/4/12 2017/3/17
ACE.B441 Advanced Technology for Environmental Load Reduction I Yamaguchi Takeo /  Nakagawa Shigeki /  Yamanaka Ichiro /  Saito Reiko Academy for Co-creative Education of Environment and Energy Science 2017
3Q
2017/9/15 2017/9/15
ENR.A402 Interdisciplinary scientific principles of energy 2 すずかけ Yamada Akira /  Arai Hajime /  Kitamura Fusao /  Hirayama Masaaki /  Inagi Shinsuke /  Koshihara Shinya /  Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/4/13 2017/3/17
CAP.P521 Advanced Polymer Physics Nakajima Ken Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/5/21
ENR.J404 Physical Chemistry for High Temperature Processes -Oxidation of Metals- Ueda Mitsutoshi /  Susa Masahiro /  Kobayashi Yoshinao /  Kawamura Kenichi /  Hayashi Miyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 融合理工学系A Teaching Staffs 2017
3Q
2017/3/27 2017/3/17
HCB.C411 Interdisciplinary Research Fundamentals I 3 Takeuchi Craig Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
1Q
2017/5/1 2017/3/17
GEG.E421 Energy&Environment-1 Tokimatsu Koji /  Yoshikawa Kunio /  Takahashi Fumitake /  Cross Jeffrey Scott Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2017
2Q
2017/5/1 2017/3/17
MAT.P401 Organic Optical Materials physics Ishikawa Ken Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/7/10
MAT.P413 Soft Materials Functional Chemistry Hayakawa Teruaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MAT.C501 Advanced Course of Deformation and Fracture of Engineering Materials Yasuda Kouichi /  Tatami Junichi /  Tanaka Satoshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
3Q
2017/9/11 2017/10/16
MAT.C401 Advanced Course of Dielectric and Ferroelectric Materials Tsurumi Takaaki /  Takeda Hiroaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
4Q
2017/9/11 2017/3/17
MAT.C507 Advanced Photo-Electronic Devices Funakubo Hiroshi /  Kitamoto Yoshitaka /  Wada Hiroyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/9/15
ENR.H403 Advanced Electrochemistry I Kanno Ryoji /  Arai Hajime /  Kitamura Fusao /  Hirayama Masaaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/12 2017/3/17
GEG.S402 The economics and systems analysis of environment, resources and technology Tokimatsu Koji Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2017
4Q
2017/5/1 2017/3/17
MTH.U213 Applied Mathematics for Engineers Ila Takiguchi Takashi Undergraduate major in Mathematics 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.A443 Advanced Solid-state Electrochemistry I Hitosugi Taro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MAT.A202 Fundamentals of Mechanics of Materials F Nakamura Haruo /  Todoroki Akira /  Mizutani Yoshihiro /  Suzuki Yoshiro Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2017
3Q
2017/10/4 2017/9/26
MAT.C411 Advanced Course of Catalytic Chemistry Hara Michikazu /  Kamata Keigo /  Kitano Masaaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/5/19
CAP.A466 Advanced Bioinorganic Chemistry II Kuwata Shigeki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/4/8
CAP.A423 Advanced Organic Synthesis I Ito Shigekazu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/10/18
CAP.C511 Life Cycle Engineering Fuchino Tetsuo Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/27 2017/5/28
ENR.H412 Advanced Organic Electrochemistry Tomita Ikuyoshi /  Inagi Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3Q
2017/4/13 2017/3/17
NCL.U511 History of Research, Development and Utilization of Nuclear Energy Saito Masaki /  Yamazaki Masakatsu /  Endo Tetsuya /  Tsujikura Yonezo Graduate major in Nuclear Engineering 2017
3Q
2017/10/16 2017/3/17
CAP.B315 Organic Chemistry V (Carbonyl Compounds) B Ito Shigekazu Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/5/23
MAT.P425 Advanced Course in Polymer Processing B Kikutani Takeshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A411 Biomolecular Engineering Fukui Toshiaki /  Ueda Hiroshi /  Hirota Junji Graduate major in Life Science and Technology 2017
2Q
2017/5/29 2017/7/21
ENR.E609 Academic teaching Academic Supervisor Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.B502 Energy innovation co-creative project Head Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
NCL.N409 Nuclear Energy Systems Takahashi Minoru /  Kikura Hiroshige /  Kato Yukitaka Graduate major in Nuclear Engineering 2017
3Q
2017/10/3 2017/3/17
NCL.F402 Acts and Regulations on Atomic Energy Akatsuka Hiroshi /  Tsukahara Takehiko /  Matsumoto Yoshihisa /  Hayashizaki Noriyosu Graduate major in Nuclear Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/10/3
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 機械系 Teaching Staffs 2017
3Q
2017/9/6 2017/3/17
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 応用化学系 Teaching Staffs 2017
3Q
2017/9/6 2017/3/17
NCL.U503 Nuclear Dojo 3 Omoto Akira /  Ebisawa Katsumi /  Matsuoka Takeshi /  Muramatsu Ken /  Imai Reiko /  Kikuyama Kaoru /  Homma Toshimitsu Graduate major in Nuclear Engineering 2017
3Q
2017/10/3 2017/3/17
ENR.H416 Advanced Electrochemistry Arai Hajime /  Kitamura Fusao Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
MAT.P464 Advanced Course in Surface Properties of Organic Materials B Mori Takehiko /  Ouchi Yukio /  Ishikawa Ken /  Matsumoto Hidetoshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/7/6
MAT.P404 Soft Materials Functional Physics Hayamizu Yuhei Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials a Sone Masato /  Sannomiya Takumi Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
MAT.P491 Materials Engineering and Ecology Iwahori Yutaka /  Kunioka Masao /  Ishii Satoko /  Yamamoto Kayoko /  Yoshida Kazuo /  Yoshida Kazuo Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/21 2017/3/17
LST.A401 Molecular and Cellular Biology Iwasaki Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Aizawa Yasunori Graduate major in Life Science and Technology 2017
1Q
2017/5/19 2017/4/12
LST.A412 Biomaterial Science and Engineering Maruyama Atsushi /  Tagawa Yoh-Ichi /  Mori Toshiaki /  Matsuda Tomoko Graduate major in Life Science and Technology 2017
1Q
2017/4/27 2017/5/8
ENR.A408 Economy of energy system Tokimatsu Koji /  Hanaoka Shinya /  Nishikizawa Shigeo /  Uchiyama Yoji /  Kajiki Shin'Ya /  Suehiro Shigeru Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
4Q
2017/4/21 2017/3/17
ENR.H401 Advanced Photochemistry I Nagai Keiji /  Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.H404 Advanced Electrochemistry II Kanno Ryoji /  Arai Hajime /  Kitamura Fusao /  Hirayama Masaaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/4/12 2017/3/17
ENR.H414 Advanced Functional Polymer Materials II Tomita Ikuyoshi /  Shishido Atsushi /  Takeuchi Daisuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/4/12 2017/3/17
ENR.J401 Advanced Metal Physics Shi Ji /  Nakamura Yoshio Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
HCB.M463 Introduction to Biomedical Instrumentation Yagi Tohru Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
3Q
2017/9/15 2017/3/17
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers システム制御系 Teaching Staffs 2017
3Q
2017/9/6 2017/3/17
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 材料系 Teaching Staffs 2017
3Q
2017/9/6 2017/3/17
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 建築学系 Teaching Staffs 2017
3Q
2017/9/6 2017/3/17
EEE.D431 Fundamentals of Light and Matter I Kajikawa Kotaro /  Munekata Hiro /  Ito Haruhiko Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
1Q
2017/3/21 2017/3/17
EEE.G401 Utilization of Intelligent Information Resources and Patents Yoshii Kazuo Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
EEE.G411 Electrical Modeling and Simulation Matsuzawa Akira /  Yamada Akira /  Hirano Takuichi /  Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
CHM.B434 Advanced Course in Crystal Structure Science Uekusa Hidehiro Graduate major in Chemistry 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
MAT.C312 Electrochemistry (Ceramics course) Miyauchi Masahiro /  Matsushita Sachiko Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/5/28
CAP.C344 Introduction to Industrial Chemical Process Ito Akira /  Tago Teruoki Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/9/12
MAT.C406 Advanced Course of Magnetism Itoh Mitsuru /  Taniyama Tomoyasu Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
LST.A502 Science of Biological Resources Ohta Hiroyuki /  Tanaka Kan /  Nakashima Nobutaka /  Hisabori Toru /  Shimojima Mie /  Masuda Shinji /  Imamura Sousuke Graduate major in Life Science and Technology 2017
1Q
2017/5/19 2017/5/17
ENR.A403 Interdisciplinary principles of energy devices 1 大岡山 Hanamura Katsunori /  Fujita Hideaki /  Hagiwara Makoto /  Shimura Masayasu /  Tanahashi Mamoru /  Mori Shinsuke /  Okawa Seiji /  Miyajima Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/4/25
ENR.H402 Advanced Photochemistry II Shishido Atsushi /  Nagai Keiji Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/4/12 2017/3/17
ENR.H406 Advanced Inorganic Materials Chemistry II Kanno Ryoji /  Waki Keiko /  Hirayama Masaaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/4/12 2017/3/17
ENR.L401 Mechanical-to-electrical energy conversion Fujita Hideaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/6 2017/6/7
ENR.E603 Practical Presentation C Academic Supervisor Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.E612 International energy project Academic Supervisor Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.Z696 Seminar in energy science F5 Academic Supervisor Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.H409 Topics in Organic Electronics Wada Hiroyuki /  Inagi Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
CHM.C531 Advanced Physical Chemistry Kouchi Noriyuki /  Ohshima Yasuhiro /  Kiguchi Manabu /  Kitajima Masashi /  Nishino Tomoaki Graduate major in Chemistry 2017
2Q
2017/3/17 2017/8/1
MEC.E431 Thermodynamics of Nonequilibrium Systems Murakami Yoichi /  Okuno Yoshihiro Graduate major in Mechanical Engineering 2017
1Q
2017/4/25 2017/5/11
NCL.N405 Nuclear Reactor Thermal-hydraulics Takahashi Minoru /  Kikura Hiroshige Graduate major in Nuclear Engineering 2017
1Q
2017/5/11 2017/3/17
NCL.A401 Laser and Particle-Beam Technology and Its Medical Applications Oguri Yoshiyuki /  Akatsuka Hiroshi /  Hayashizaki Noriyosu Graduate major in Nuclear Engineering 2017
1Q
2017/5/1 2017/3/27
NCL.I507 International Internship in Nuclear Engineering III Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2017
1Q
2017/4/9 2017/3/17
HCB.A561 Nanobio Materials and Devices Kitamoto Yoshitaka /  Hayashi Tomohiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2017
4Q
2017/4/18 2017/3/17
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 経営工学系 Teaching Staffs 2017
3Q
2017/9/6 2017/3/17
NCL.U605 Risk Communication I Saito Masaki /  Nishizawa Mariko Graduate major in Nuclear Engineering 2017
1-2Q
2017/5/11 2017/3/17
NCL.U508 International Political Economy and Energy Strategy Taniguchi Tomihiro /  Toichi Tsutomu Graduate major in Nuclear Engineering 2017
1Q
2017/5/17 2017/3/17
ENR.B431 Recent technologies of fuel cells, solar cells butteries and energy system Ihara Manabu /  Yamada Akira /  Hirayama Masaaki /  Miyajima Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/5/29 2017/3/17
ENR.B436 Special lecture of economics and politics in energy Tokimatsu Koji /  Murayama Takehiko /  Fujimura Shuzo /  Goto Mika /  Izumida Ryosuke /   /   /  Kutani Ichiro /  Kutani Ichiro Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/4/21 2017/3/17
MAT.A203 Quantum Mechanics of Materials a Mori Takehiko /  Azuma Masaki /  Gohda Yoshihiro /  Nakatsuji Kan /  Ishikawa Ken Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/5/8
MAT.C206 Ceramic Processing Shinozaki Kazuo /  Nakajima Akira Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2017
4Q
2017/9/20 2017/9/19
CAP.C334 Safety for the Chemical Process Fuchino Tetsuo Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2017
3Q
2017/4/27 2017/10/18
MAT.A600 Materials Science Special Seminar I Ougizawa Toshiaki /  Nishikata Atsushi /  Yano Tetsuji /  Asai Shigeo /  Tada Eiji /  Nakamura Yoshio /  Fujii Toshiyuki /  Takeyama Masao /  Kumai Shinji /  Tsurumi Takaaki /  Nakajima Akira /  Shinozaki Kazuo /  Kawamura Kenichi /  Kobayashi Equo /  Muraishi Shinji /  Kobayashi Satoru /  Ikoma Toshiyuki /  Takeda Hiroaki /  Miyauchi Masahiro /  Matsushita Sachiko /  Yasuda Kouichi /  Kikutani Takeshi /  Tezuka Yasuyuki /  Ouchi Yukio /  Vacha Martin /  Michinobu Tsuyoshi /  Ishikawa Ken /  Hayakawa Teruaki /  Shioya Masatoshi /  Hayamizu Yuhei /  Funakubo Hiroshi /  Sannomiya Takumi /  Onaka Susumu /  Kajihara Masanori /  Terada Yoshihiro /  Nakatsuji Kan /  Gohda Yoshihiro /  Nakada Nobuo /  Hosoda Hideki /  Inamura Tomonari /  Sone Masato /  Itoh Mitsuru /  Majima Yutaka /  Kamiya Toshio /  Sasaki Satoshi /  Kawaji Hitoshi /  Azuma Masaki /  Wakai Fumihiro /  Oba Fumiyasu /  Taniyama Tomoyasu /  Sasagawa Takao /  Hiramatsu Hidenori /  Kamata Keigo /  Nakamura Kazutaka /  Matsushita Nobuhiro /  Hosono Hideo /  Hara Michikazu /  Tada Tomofumi /  Matsuishi Satoru /  Kitano Masaaki /  Yano Toyohiko /  Kobayashi Yoshinao /  Morikawa Junko /  Kitamoto Yoshitaka /  Tsuge Takeharu /  Hayashi Tomohiro /  Shi Ji /  Susa Masahiro /  Hayashi Miyuki /  Ueda Mitsutoshi /  Mori Takehiko /  Matsumoto Hidetoshi /  Yoshimoto Mamoru /  Matsuda Akifumi /  Kimura Yoshisato Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
MAT.M407 Advanced Solid State Physics a Nakatsuji Kan /  Gohda Yoshihiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
MAT.M406 Advanced Microstructure Design of Non-ferrous Materials Kumai Shinji /  Muraishi Shinji /  Kobayashi Equo Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.T431 Advanced Organometallic Chemistry and Catalysis I A Tanaka Ken Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/9/26
ENR.E609 Academic teaching Academic Supervisor Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.H411 Topics in Applied Electrochemistry Kanno Ryoji /  Kitamura Fusao /  Waki Keiko /  Hirayama Masaaki /  Nakamura Jiro Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
4Q
2017/4/12 2017/3/17
MEC.M532 Space Systems and Missions Nakanishi Hiroki /  Noda Atsushi /  Matunaga Saburo Graduate major in Mechanical Engineering 2017
3-4Q
2017/10/9 2017/3/17
NCL.Z491 Seminar in Nuclear Engineering S1 Academic Supervisor Graduate major in Nuclear Engineering 2017
1-2Q
2017/5/15 2017/3/17
NCL.N403 Nuclear Materials and Structures Yano Toyohiko /  Takahashi Minoru Graduate major in Nuclear Engineering 2017
2Q
2017/4/26 2017/3/17
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 情報通信系 Teaching Staffs 2017
3Q
2017/9/6 2017/3/17
EEE.P511 Environment and Electric Energy Kuzumoto Masaki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/10/23
EEE.S461 Optical Communication Systems Uenohara Hiroyuki /  Koyama Fumio /  Arai Shigehisa Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
4Q
2017/3/21 2017/3/17
NCL.F453 Low Carbon Sociology Obara Toru Graduate major in Nuclear Engineering 2017
2Q
2017/4/9 2017/3/17
NCL.U403 Environmental Dynamics of Radioactive Nuclides Takeshita Kenji /  Matsumoto Yoshihisa /  Sagara Hiroshi /  Nagai Haruyasu Graduate major in Nuclear Engineering 2017
3Q
2017/10/16 2017/3/17
NCL.U510 Basic International Law and Diplomacy Saito Masaki /  Horimura Takahiko Graduate major in Nuclear Engineering 2017
4Q
2017/10/16 2017/3/17
ENR.I410 Optical properties of solids Koshihara Shinya /  Okimoto Yoichi Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.I435 Advanced Geochemistry Yoshida Naohiro /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
MAT.M207 Phase Diagram and Stability in Metals Hosoda Hideki /  Kimura Yoshisato Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.A351 Energy and Resource Conversion Chemistry I (Hydrocarbon Conversion) Okamoto Masaki Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/7/28
MAT.C500 Advanced Course of Materials Optics Yano Tetsuji /  Matsushita Nobuhiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MAT.P423 Advanced Course in Composite Materials Shioya Masatoshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
MAT.M408 Quantum Statistical Mechanics Kajihara Masanori /  Nakatsuji Kan /  Gohda Yoshihiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.E421 Advanced Data Analysis Zettsu Koji /  Kasai Yasko /  Yoshida Naohiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.I417 Introduction to Chemical Engineering (Unit Operation) Seki Hiroya /  Waki Keiko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
3Q
2017/4/12 2017/3/17
LST.A405 Design of Bioactive Molecules Urabe Hirokazu /  Kobayashi Yuichi /  Nakamura Hiroyuki /  Hata Takeshi Graduate major in Life Science and Technology 2017
2Q
2017/4/27 2017/3/17
ENR.A404 Interdisciplinary principles of energy devices 2 大岡山 Ihara Manabu /  Sasabe Takashi /  Miyajima Shinsuke /  Kodera Tetsuo /  Hatano Mutsuko /  Kanno Ryoji /  Hirayama Masaaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/4/25 2017/3/17
ENR.A406 Interdisciplinary Energy Materials Science 2 大岡山 Nozaki Tomohiro /  Takeyama Masao /  Matsumoto Hidetoshi /  Ihara Manabu Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
4Q
  2017/3/17
ENR.E612 International energy project Academic Supervisor Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.L410 Introduction to Photovoltaics Miyajima Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/4/13 2017/3/17
ENR.J403 Physical Chemistry for High Temperature Processes -Smelting and Refining Processes- Susa Masahiro /  Kobayashi Yoshinao /  Kawamura Kenichi /  Hayashi Miyuki /  Ueda Mitsutoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
CHM.D401 Basic Concepts of Organic Chemistry Iwasawa Nobuharu /  Ohmori Ken Graduate major in Chemistry 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
ICT.H411 Basic Sensation Informatics Kaneko Hirohiko /  Kashino Makio /  Watanabe Junji Graduate major in Information and Communications Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
NCL.C401 Nuclear Fuel Cycle Engineering Takeshita Kenji /  Tsukahara Takehiko /  Kato Yukitaka Graduate major in Nuclear Engineering 2017
3Q
2017/10/3 2017/3/17
NCL.C403 Nuclear Chemical Engineering Takeshita Kenji /  Kato Yukitaka Graduate major in Nuclear Engineering 2017
4Q
2017/10/16 2017/3/17
NCL.B401 Radiation Biology and Medicine Matsumoto Yoshihisa /  Hayashizaki Noriyosu Graduate major in Nuclear Engineering 2017
3Q
2017/4/28 2017/3/17
NCL.I503 Internship in Nuclear Reactor Decommissioning I Academic Supervisor