School of Materials and Chemical Technology|0 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
NCL.O511 Nuclear Non-proliferation and Security Exercise Sagara Hiroshi /  Takao Koichiro /  Han Chi Young /  Ebata Shuichiro /  Katayama Masahide /  Kitao Takahiko /  Noro Naoko /  Nagatani Taketeru /  Tsutaki Yasuhiro /  Hirato Yasunori Graduate major in Nuclear Engineering 2018
3Q
2018/7/29 2018/9/13
MAT.C404 Physics and Chemistry of Semiconductors Hosono Hideo /  Majima Yutaka /  Hiramatsu Hidenori Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
3Q
2018/9/7 2018/7/7
MEC.G431 Mechanical Processing Yoshioka Hayato /  Hirata Atsushi /  Tanaka Tomohisa Graduate major in Mechanical Engineering 2018
2Q
2018/6/24 2018/7/26
EEE.S451 Wireless Communication Engineering Sakaguchi Kei Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
2Q
2018/4/9 2018/7/31
LST.A412 Biomaterial Science and Engineering Maruyama Atsushi /  Tagawa Yoh-Ichi /  Mori Toshiaki /  Matsuda Tomoko /  Kinbara Kazushi Graduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
2018/3/20 2018/5/28
CAP.E401 Environment Preservation and Chemical Safety I Tanaka Hiroshi /  Okamoto Masaki /  Matsushita Nobuhiro /  Osakada Kohtaro /  Kuwata Shigeki /  Motokura Ken /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Inagi Shinsuke /  Kudo Fumitaka /  Nishino Tomoaki /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Ishiyama Chiemi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/4 2018/4/24
ENR.A407 Energy system theory 大岡山 Yamada Akira /  Tokimatsu Koji /  Suekane Tetsuya /  Egashira Ryuichi /  Kato Yukitaka /  Kajikawa Yuya /  Okazaki Ken /  Obara Toru /  Ihara Manabu /  Hashimoto Michio /  Yoshikawa Kunio /  Nanahara Toshiya Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
3Q
2018/8/8 2018/3/20
EEE.D401 Fundamentals of Electronic Materials Nakagawa Shigeki /  Sugahara Satoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/3/25 2018/3/24
CAP.E402 Environment Preservation and Chemical Safety II Okamoto Masaki /  Tanaka Hiroshi /  Matsushita Nobuhiro /  Osakada Kohtaro /  Kuwata Shigeki /  Motokura Ken /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Inagi Shinsuke /  Kudo Fumitaka /  Nishino Tomoaki /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Ishiyama Chiemi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/4 2018/6/21
MEC.J431 Ultra-precision Measurement Sasajima Kazuyuki /  Hatsuzawa Takeshi /  Yoshioka Hayato /  Hara Seiichiro /  Yoshida Takako Graduate major in Mechanical Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.C501 Advanced Course of Deformation and Fracture of Engineering Materials Yasuda Kouichi /  Tatami Junichi /  Tanaka Satoshi /  Ogasawara Toshio /  Nishimura Toshiyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/8/20
ENR.L410 Introduction to Photovoltaics Miyajima Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/6 2018/3/20
MEC.D431 Advanced Sound and Vibration Measurement Matsumura Shigeki Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
  2018/5/24
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials a Sone Masato /  Sannomiya Takumi Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
MEC.H434 Advanced Course of Actuator Engineering Suzumori Koichi /  Yoshida Kazuhiro Graduate major in Mechanical Engineering 2018
3Q
2018/9/17 2018/3/20
NCL.N406 Nuclear Reactor Theory Obara Toru /  Nishiyama Jun Graduate major in Nuclear Engineering 2018
2Q
2018/4/9 2018/7/23
CAP.C412 Process Systems Engineering Matsumoto Hideyuki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/5/1 2018/3/20
LST.A411 Biomolecular Engineering Fukui Toshiaki /  Ueda Hiroshi /  Hirota Junji /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya Graduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
2018/5/10 2018/3/20
EEE.C441 VLSI Technology I Wakabayashi Hitoshi /  Kakushima Kuniyuki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/5 2018/3/20
EEE.D481 Advanced Power Semiconductor Devices Terashima Tomohide /  Oi Takeshi /  Gourab Majumdar Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
2Q
2018/6/28 2018/8/3
EEE.P451 Plasma Engineering Akatsuka Hiroshi /  Okino Akitoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/4 2018/4/28
CAP.P413 Advanced Course of Step-growth Polymerization Konishi Gennichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
MEC.C531 Mechanics of High Temperature Materials Sakaguchi Motoki Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/4/2 2018/5/23
EEE.P401 Electric Power and Motor Drive System Analysis Fujita Hideaki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/7/31
ENR.J409 Introduction to Intellectual Property System Yoshimoto Mamoru Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.A401 Scope of Chemical Science and Engineering IA Ohtomo Akira /  Hitosugi Taro /  Mikami Koichi /  Yamanaka Ichiro /  Wada Yuji /  Kuwata Shigeki /  Suzuki Eiichi /  Takao Toshiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/4 2018/5/11
LST.A501 Biomolecular Analysis Fujii Masaaki /  Osada Toshiya /  Ishii Yoshitaka /  Ishiuchi Shun-Ichi Graduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
2018/3/20 2018/5/21
LST.A407 Science of Metabolism Hirasawa Takashi /  Shiraki Nobuaki /  Yamamoto Naoyuki /  Kato Akira Graduate major in Life Science and Technology 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
MEC.G432 Metalforming Yoshino Masahiko /  Ohtake Naoto Graduate major in Mechanical Engineering 2018
3Q
2018/5/14 2018/3/20
NCL.D501 Special Lecture on Reactor Decommissioning Takeshita Kenji /  Kato Yukitaka /  Urata Hidehiro /  Suenaga Takahiro /  Oomura Hisao /  Suzuki Jun Graduate major in Nuclear Engineering 2018
1Q
2018/4/11 2018/7/24
EEE.P421 Advanced Electric Power Engineering Nanahara Toshiya /  Hoshina Yoshikazu /  Takano Kei /  Michibata Hideo /  Machida Masahiro /  Oana Hideaki /  Kitabatake Nobuaki /  Miyazawa Takehiro /  Yanase Toru /  Nagayama Shin /  Sudoh Yoshitsugu Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/3 2018/4/3
LST.A504 Medical Biotechnology Kondoh Shinae /  Kajiwara Susumu /  Nishiyama Nobuhiro /  Ogura Shunichiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya Graduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
2018/3/20 2018/7/3
LST.A410 Advanced Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki Graduate major in Life Science and Technology 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.K450 Advanced course of combustion physics Kosaka Hidenori /  Tanahashi Mamoru /  Shimura Masayasu Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
MEC.E431 Thermodynamics of Nonequilibrium Systems Murakami Yoichi /  Okuno Yoshihiro Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/5/16
MTH.U211 Applied Mathematics for Engineers Ia Takiguchi Takashi Undergraduate major in Mathematics 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.M407 Advanced Solid State Physics a Nakatsuji Kan /  Gohda Yoshihiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
ICT.H409 Optics in Information Processing Yamaguchi Masahiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2018
2Q
2018/4/6 2018/8/10
HCB.M462 Biological Systems and Modeling Inou Norio Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/6/4
NCL.O513 Global Environment and Energy Systems Kato Yukitaka /  Ujita Hiroshi /  Xing L Yan Graduate major in Nuclear Engineering 2018
1Q
2018/4/9 2018/3/20
LST.A402 Organic and Bioorganic Chemistry Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro /  Fuse Shinichiro /  Tsutsumi Hiroshi Graduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
2018/3/20 2018/5/20
NCL.N402 Neutron Transport Theory Obara Toru /  Nishiyama Jun Graduate major in Nuclear Engineering 2018
1Q
2018/4/6 2018/5/22
EEE.G411 Electrical Modeling and Simulation Yamada Akira /  Mori Kenji Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/5 2018/3/20
EEE.S401 Advanced Electromagnetic Waves Hirokawa Jiro Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/2 2018/3/20
NCL.A404 Application of Accelerators and Radiation Oguri Yoshiyuki /  Katabuchi Tatsuya Graduate major in Nuclear Engineering 2018
2Q
2018/3/22 2018/3/20
HCB.M464 Introduction to Neural Engineering Yagi Tohru Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
3Q
2018/3/25 2018/3/20
HCB.C411 Interdisciplinary Research Fundamentals I 2 Abe Hideki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
1Q
2018/4/13 2018/3/20
HCB.C402 Fundamentals of Creative Design Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Kajiwara Susumu Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
1Q
2018/3/25 2018/3/20
CAP.C206 Chemical Reaction Engineering I (Homogeneous System) Tago Teruoki Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/9/10 2018/3/20
CAP.P202 Statistical Mechanics for Polymers Nakajima Ken Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/7/28
MAT.P491 Materials Engineering and Ecology Kunioka Masao /  Ishii Satoko /  Yamamoto Kayoko /  Yoshida Kazuo /  Xu Yibin /  Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.I420 Advanced Lecture on Crystal Structure and Correlation with Properties of Solids Yashima Masatomo Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/10 2018/7/18
EEE.G401 Utilization of Intelligent Information Resources and Patents Yoshii Kazuo Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/4 2018/3/30
ENR.B431 Recent technologies of fuel cells, solar cells butteries and energy system Ihara Manabu /  Yamada Akira /  Hirayama Masaaki /  Miyajima Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
2Q
2018/6/22 2018/3/20
MAT.P215 Inorganic Chemistry Mori Takehiko Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2018
4Q
2018/9/14 2018/9/13
EEE.G291 Fundamentals of Electronics Matsuzawa Akira Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
2Q
2018/4/9 2018/3/20
MEC.M433 Space Systems Analysis A Furuya Hiroshi Graduate major in Mechanical Engineering 2018
3Q
  2018/3/20
MAT.C309 Deformation and Fracture of Engineering Materials Yasuda Kouichi /  Wakai Fumihiro Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2018
4Q
2018/3/20 2018/8/22
MAT.P423 Advanced Course in Composite Materials Shioya Masatoshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.A403 Interdisciplinary principles of energy devices 1 大岡山 Hanamura Katsunori /  Fujita Hideaki /  Hagiwara Makoto /  Shimura Masayasu /  Tanahashi Mamoru /  Mori Shinsuke /  Okawa Seiji /  Miyajima Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/16
ENR.A404 Interdisciplinary principles of energy devices 2 大岡山 Ihara Manabu /  Sasabe Takashi /  Miyajima Shinsuke /  Kodera Tetsuo /  Hatano Mutsuko /  Kanno Ryoji /  Hirayama Masaaki /  Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/9 2018/7/11
MEC.H433 Mechatronics Device and Control Yamaura Hiroshi Graduate major in Mechanical Engineering 2018
4Q
  2018/3/20
MEC.C433 Solid Dynamics Inoue Hirotsugu Graduate major in Mechanical Engineering 2018
3Q
  2018/3/20
MEC.E432 Properties of Solid Materials Murakami Yoichi /  Fushinobu Kazuyoshi Graduate major in Mechanical Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
ICT.H514 Mechanisms of Visual Perception Kaneko Hirohiko /  Sato Imari /  Watanabe Junji Graduate major in Information and Communications Engineering 2018
3Q
2018/9/6 2018/3/20
HCB.C413 Interdisciplinary Research Training Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
2Q
2018/4/16 2018/3/20
HCB.M562 Fabrication and Application Technology of Bio-MEMS Hatsuzawa Takeshi Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.B222 Inorganic Chemistry II (Chemical Reactions and Structures of Solids) A Ohtomo Akira Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.A333 Advanced Organic ChemistryⅡ (Structure and Function) Ito Shigekazu /  Tanaka Ken Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/8/2
MAT.P422 Organic Materials Design Ougizawa Toshiaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.K430 Advanced course of turbulent flow and control Tanahashi Mamoru /  Shimura Masayasu Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
MEC.M431 Space Systems Design Matunaga Saburo /  Nakagawa Toshihiko Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1-2Q
2018/4/5 2018/3/20
EEE.D411 Semiconductor Physics Yamada Akira Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.A332 Advanced Organic Chemistry Ⅰ (Organic Reactions) Mikami Koichi /  Tanaka Ken Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.P403 Soft Materials Physics Vacha Martin Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.P401 Organic Optical Materials physics Ishikawa Ken Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/7/2
CAP.T532 Advanced Catalytic Reactions II A Okamoto Masaki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
4Q
2018/4/4 2018/3/20
CAP.P411 Advanced Polymer Synthesis I Ishizone Takashi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.H404 Advanced Electrochemistry II Kanno Ryoji /  Arai Hajime /  Kitamura Fusao /  Hirayama Masaaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
MEC.D531 Experimental Modal Analysis for Structural Dynamics Okuma Masaaki Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/4/9 2018/3/20
MEC.F531 Flying Object Engineering Aoki Takayuki /  Oshima Shuzo Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
EEE.D451 Bipolar Transistors and Compound Semiconductor Devices Miyamoto Yasuyuki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/3 2018/5/24
EEE.P461 Pulsed Power Technology Yasuoka Koichi /  Takeuchi Nozomi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
3Q
2018/7/29 2018/3/20
CAP.I536 Advanced Material Cycle Analysis Yoshida Naohiro /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.A408 Economy of energy system Tokimatsu Koji /  Hanaoka Shinya /  Nishikizawa Shigeo /  Kajikawa Yuya /  Goto Mika /  Uchiyama Yoji Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
4Q
2018/9/19 2018/3/20
ENR.K580 Leading edge energy technology Hirai Shuichiro /  Suekane Tetsuya Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/5/16
HCB.C422 Outline of Human Centered Science and Biomedical Engineering II Yagi Tohru /  Nakamura Kentaro /  Yamaguchi Masahiro /  Hisabori Toru /  Motokura Ken /  Ogura Shunichiro /  Hayashi Tomohiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
3Q
2018/3/25 2018/3/20
HCB.M561 Medical Robotics Omata Toru /  Tadano Kotaro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.I435 Advanced Geochemistry Yoshida Naohiro /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
HCB.C502 Management for Business Creation Hashimoto Masahiro /  Sengoku Shintaro /  Kajiwara Susumu /  Obu Toshitaka /  Yokoyama Chikafumi Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
3-4Q
2018/7/27 2018/3/20
CAP.E361 Radiation Chemistry Tsukahara Takehiko /  Kato Yukitaka /  Takao Koichiro Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/5/28 2018/3/20
CAP.B216 Physical Chemistry I (Thermodynamics) A Aoki Saiko Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials b Nakamura Yoshio /  Shi Ji Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
1-2Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.P426 Thermal Properties of Materials Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
LST.A401 Molecular and Cellular Biology Iwasaki Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Aizawa Yasunori Graduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/27
ENR.H420 Introduction to Photochemistry I Shishido Atsushi /  Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/9 2018/3/20
MEC.E433 Advanced Thermal-Fluids Measurement Kikura Hiroshige /  Saito Takushi Graduate major in Mechanical Engineering 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
MEC.F431 Computational Thermo-Fluid Dynamics Horiuti Kiyosi /  Xiao Feng Graduate major in Mechanical Engineering 2018
2Q
2018/6/21 2018/7/5
NCL.N603 Special Lecture on Nuclear Reactor Technology III Obara Toru /  Katabuchi Tatsuya /  Kato Yukitaka /  Sagara Hiroshi /  Chiba Satoshi /  Kikura Hiroshige /  Kondo Masatoshi Graduate major in Nuclear Engineering 2018
1Q
2018/4/9 2018/5/31
MTH.U213 Applied Mathematics for Engineers Ila Takiguchi Takashi Undergraduate major in Mathematics 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
MTH.U214 Applied Mathematics for Engineers Ilb Takiguchi Takashi Undergraduate major in Mathematics 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.M425 Recovery, Recrystallization and Texture of Metals Inamura Tomonari /  Hosoda Hideki Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
3Q
2018/4/19 2018/3/20
CAP.E641 Practice School I Yamaguchi Takeo /  Matsumoto Hideyuki /  Tamaki Takanori /  Shimoyama Yusuke Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1-2Q
2018/5/8 2018/4/20
MAT.C412 Polymeric Biomaterials Tsuge Takeharu /  Hayashi Tomohiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
3Q
2018/8/27 2018/3/20
ENR.A405 Interdisciplinary Energy Materials Science 1 大岡山 Nozaki Tomohiro /  Okimoto Yoichi /  Shi Ji /  Maeda Kazuhiko /  Mori Takehiko /  Ihara Manabu /  Takeyama Masao /  Ueda Mitsutoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
3Q
  2018/3/20
ENR.L401 Mechanical-to-electrical energy conversion Fujita Hideaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/6 2018/6/1
NCL.N403 Nuclear Materials and Structures Kobayashi Yoshinao /  Yoshida Katsumi Graduate major in Nuclear Engineering 2018
2Q
2018/5/8 2018/3/20
ENR.A403 Interdisciplinary principles of energy devices 1 すずかけ Suekane Tetsuya /  Okuno Yoshihiro /  Nagasaki Takao /  Okamura Tetsuji /  Hagiwara Makoto /  Mori Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/5/28
MAT.C509 Advanced R&D in Ceramic Industry Azuma Masaki /  Yano Tomosaburo /  Kono Mizuki /  Okamoto Masanori /  Mitsuoka Takeshi /  Sakai Hitoshi /  Kiyohara Masakatsu /  Suyama Shoko /  Hirotsuru Hideki /  Takahashi Tomonori Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
3Q
2018/5/1 2018/9/19
CAP.I427 Introduction to Polymer Chemistry Tomita Ikuyoshi /  Yamamoto Kimihisa /  Osakada Kohtaro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/11 2018/3/20
CAP.P523 Quantum Chemical Calculations for Polymer Chemistry Kawauchi Susumu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.J407 Soft Materials Design Matsumoto Hidetoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
CHM.D433 Advanced Organometallic Chemistry Iwasawa Nobuharu /  Takaya Jun Graduate major in Chemistry 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
MEC.J533 Advanced Tribosystem Kyogoku Keiji /  Hirata Atsushi /  Shinshi Tadahiko Graduate major in Mechanical Engineering 2018
4Q
2018/5/14 2018/3/20
MEC.G531 Precision Manufacturing Processes Hirata Atsushi /  Yoshioka Hayato /  Aono Yuko Graduate major in Mechanical Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 機械系 Teaching Staffs 2018
3Q
2018/8/9 2018/3/20
ENR.A402 Interdisciplinary scientific principles of energy 2 すずかけ Yamada Akira /  Arai Hajime /  Kitamura Fusao /  Hirayama Masaaki /  Inagi Shinsuke /  Koshihara Shinya /  Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.T423 Frontiers of Chemical Science and Engineering I Uemura Takashi /  Yabu Hiroshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
3-4Q
2018/9/17 2018/3/20
MAT.P414 Soft Materials Function Michinobu Tsuyoshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.C401 Advanced Course of Dielectric and Ferroelectric Materials Tsurumi Takaaki /  Takeda Hiroaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.M408 Quantum Statistical Mechanics Nakatsuji Kan /  Kajihara Masanori /  Gohda Yoshihiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.I438 Functionalized Nano-Materials Chemistry I Hara Masahiko /  Nomura Junko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
3Q
  2018/3/20
CAP.I416 Catalysis for the Environmental Issues Baba Toshihide /  Motokura Ken /  Manaka Yuichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.C441 Transport Phenomena and Operation Yoshikawa Shiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
4Q
2018/4/9 2018/3/20
ENR.H430 Introduction to Photochemistry II Nagai Keiji /  Shishido Atsushi Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.K440 Advanced course of radiation transfer Hanamura Katsunori Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
3Q
2018/4/10 2018/3/20
MEC.C431 Mechanics of Composite Materials Todoroki Akira Graduate major in Mechanical Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
EEE.P511 Environment and Electric Energy Kuzumoto Masaki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
3Q
2018/4/4 2018/3/20
MAT.P465 Advanced Course in Physical Properties of Organic Materials A Kikutani Takeshi /  Morikawa Junko /  Ougizawa Toshiaki /  Asai Shigeo /  Shioya Masatoshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.P506 Fundamentals of electrochemistry and the application to energy conversion materials Laberty Christel Martine Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
3-4Q
2018/3/20 2018/3/20
NCL.D407 Experiment on Thermalhydraulic and Severe Accident Engineering Kikura Hiroshige /  Endo Gen /  Sagara Hiroshi /  Takahashi Hideharu /  Kondo Masatoshi Graduate major in Nuclear Engineering 2018
4Q
  2018/3/20
MAT.C405 Advanced Course of Instrumental Analysis for Materials Matsushita Nobuhiro /  Yano Tetsuji /  Fukunaga Keiichi /  Asahina Shunsuke /  Mori Norihisa /  Matsushima Hideki /  Shima Masahide /  Tsutsumi Kenichi /  Sato Tomoshige /  Utsumi Hiroaki /  Nakai Yumi /  Sato Takaya /  Kinugasa Genki /  Arii Tadashi /  Konya Takayuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
3Q
2018/5/25 2018/3/20
MAT.C400 Crystals Science Oba Fumiyasu Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.M406 Advanced Microstructure Design of Non-ferrous Materials Kumai Shinji /  Muraishi Shinji /  Kobayashi Equo Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.I419 Analytical Techniques for Environmental Chemistry Yoshida Naohiro /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.K530 Advanced course of multiscale thermal-fluid sciences Nagasaki Takao /  Okawa Seiji Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.J401 Advanced Metal Physics Shi Ji /  Nakamura Yoshio Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
MEC.M532 Space Systems and Missions Nakanishi Hiroki /  Iwata Takanori /  Noda Atsushi /  Ozawa Satoru /  Matunaga Saburo Graduate major in Mechanical Engineering 2018
3Q
  2018/3/20
MEC.H431 Advanced Mechanical Elements Iwatsuki Nobuyuki Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/3/25 2018/3/20
ICT.H411 Basic Sensation Informatics Kaneko Hirohiko /  Kashino Makio /  Watanabe Junji Graduate major in Information and Communications Engineering 2018
2Q
2018/4/9 2018/3/20
GEG.P452 Project Design & Management F Tokimatsu Koji /  Kinouchi Tsuyoshi /  Yoshikawa Kunio /  Murayama Takehiko /  Nakamura Takashi /  Sato Yuriko /  Nishikizawa Shigeo /  Takahashi Fumitake Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2018
4Q
  2018/3/20
HCB.C522 Advanced Human Centered Science and Biomedical Engineering II Nakamura Hiroyuki /  Kondoh Shinae /  Ueda Hiroshi /  Baba Toshihide /  Mori Toshiaki /  Imamura Sousuke /  Ishiuchi Shun-Ichi Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
EEE.P501 Magnetic Levitation and Magnetic Suspension Chiba Akira Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
3Q
2018/4/9 2018/3/20
MAT.M204 Introduction to Metallurgy Kobayashi Equo /  Ueda Mitsutoshi /  Sannomiya Takumi Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.M401 Applied Diffraction Crystallography in Metals and Alloys Nakamura Yoshio /  Fujii Toshiyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.M407 Advanced Solid State Physics b Iwamoto Mitsumasa Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
1-2Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.A402 Scope of Chemical Science and Engineering IIA Tanaka Ken /  Murahashi Tetsuro /  Wada Yuji /  Ito Shigekazu /  Okamoto Masaki /  Suzuki Eiichi /  Tanaka Hiroshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.A423 Advanced Organic Synthesis I Ito Shigekazu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
3Q
2018/4/9 2018/3/20
CAP.T431 Advanced Organometallic Chemistry and Catalysis I Tanaka Ken Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
3Q
2018/4/4 2018/3/20
CAP.I426 Introduction to Polymer Science Tomita Ikuyoshi /  Imaoka Takane Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.I437 Introduction to Polymer Physical Properties II Shishido Atsushi /  Nagai Keiji /  Imaoka Takane Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.J405 Microstructure Evolution and Diffusion in Metals Kimura Yoshisato /  Nakada Nobuo Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/6/27
ENR.B430 Advanced Science and Technology in Energy and Environment Okuno Yoshihiro /  Anamizu Takashi /  Ichikawa Nagayoshi /  Kaneda Takeshi /  Kawatoko Osamu /  Kumagai Tsukasa /  Sakuwa Toru /  Sato Iku /  Tezuka Hiroyuki /  Tsutsui Miki /  Hachimura Koichi /  Masada Junichiro /  Miura Yasushi /  Mogi Kazuhisa Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
3-4Q
2018/3/20 2018/9/18
CHM.C401 Basic Concepts of Physical Chemistry Kouchi Noriyuki /  Ohshima Yasuhiro /  Kiguchi Manabu /  Koshihara Shinya /  Kitajima Masashi /  Okimoto Yoichi /  Nishino Tomoaki Graduate major in Chemistry 2018
1Q
2018/3/20 2018/5/28
ICT.H421 Medical Imaging Systems Nakamura Kentaro /  Tabaru Marie /  Obi Takashi Graduate major in Information and Communications Engineering 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
NCL.N409 Nuclear Energy Systems Kikura Hiroshige /  Kato Yukitaka /  Sawada Tetsuo /  Kondo Masatoshi /  Uchibori Akihiro Graduate major in Nuclear Engineering 2018
3Q
2018/5/8 2018/3/20
HCB.C471 Research Planning for Master Thesis I Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
2Q
2018/4/10 2018/3/20
HCB.C532 Off Campus Training III Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
3-4Q
2018/4/10 2018/3/20
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 材料系 Teaching Staffs 2018
3Q
2018/8/9 2018/3/20
EEE.P411 Advanced Course of Power Electronics Fujita Hideaki /  Hagiwara Makoto Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 融合理工学系B Teaching Staffs 2018
3Q
2018/8/9 2018/3/20
CAP.P353 Exercises in Basic of Polymer Science I Uchida Satoshi /  Otsuka Hideyuki /  Marubayashi Hironori /  Furuya Hidemine Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
NCL.B501 Radiation Health Effects and Protection Exercise Matsumoto Yoshihisa Graduate major in Nuclear Engineering 2018
2Q
2018/5/25 2018/3/20
CAP.B221 Inorganic Chemistry I (Chemical Bonding) B Takao Toshiro /  Ohtomo Akira Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/5 2018/3/20
CAP.E331 Introduction to Environmental Chemistry and Science Baba Toshihide /  Motokura Ken Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.B202 Chemical Engineering and Industrial Chemistry Laboratory I b/a Aoki Saiko /  Okochi Mina /  Ando Shinji /  Kubouchi Masatoshi /  Kawauchi Susumu /  Shimoyama Yusuke /  Taniguchi Izumi Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/6/25 2018/3/20
CAP.A465 Advanced Bioinorganic Chemistry I Kuwata Shigeki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/4
CAP.A466 Advanced Bioinorganic Chemistry II Kuwata Shigeki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/6/8
CAP.A424 Advanced Organic Synthesis II Ito Shigekazu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
4Q
2018/4/9 2018/3/20
CAP.C432 Physico-Chemical Property Analysis in Chemical Engineering Taniguchi Izumi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
3Q
2018/9/6 2018/3/20
CAP.C424 Advanced Reaction Process Engineering Tago Teruoki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/9 2018/3/20
LST.A503 Environmental Microbiology Tanji Yasunori /  Nakamura Satoshi /  Wachi Masaaki /  Hongoh Yuichi /  Yatsunami Rie Graduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
LST.A502 Science of Biological Resources Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Shimojima Mie /  Masuda Shinji /  Imamura Sousuke Graduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
2018/3/20 2018/5/16
ENR.E610 Academic Writing A Cross Jeffrey Scott Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.L530 Advanced functional electron devices