School of Materials and Chemical Technology|0 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LST.A401 Molecular and Cellular Biology Iwasaki Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Aizawa Yasunori Graduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/26
MEC.D431 Advanced Sound and Vibration Measurement Matsumura Shigeki Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
  2018/4/25
CAP.E401 Environment Preservation and Chemical Safety I Tanaka Hiroshi /  Okamoto Masaki /  Matsushita Nobuhiro /  Osakada Kohtaro /  Kuwata Shigeki /  Motokura Ken /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Inagi Shinsuke /  Kudo Fumitaka /  Nishino Tomoaki /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Ishiyama Chiemi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/4 2018/4/24
NCL.N402 Neutron Transport Theory Obara Toru /  Nishiyama Jun Graduate major in Nuclear Engineering 2018
1Q
2018/4/6 2018/4/23
HCB.C421 Outline of Human Centered Science and Biomedical Engineering I Inou Norio /  Kajiwara Susumu /  Kajikawa Kotaro /  Nishiyama Nobuhiro /  Kaneko Hirohiko /  Morikawa Junko /  Tanaka Kan Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
1Q
2018/4/10 2018/4/20
CAP.E402 Environment Preservation and Chemical Safety II Okamoto Masaki /  Tanaka Hiroshi /  Matsushita Nobuhiro /  Osakada Kohtaro /  Kuwata Shigeki /  Motokura Ken /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Inagi Shinsuke /  Kudo Fumitaka /  Nishino Tomoaki /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Ishiyama Chiemi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/4 2018/4/20
MEC.E431 Thermodynamics of Nonequilibrium Systems Murakami Yoichi /  Okuno Yoshihiro Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/25
EEE.D431 Fundamentals of Light and Matter I Kajikawa Kotaro /  Munekata Hiro /  Ito Haruhiko Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/4
CHM.C401 Basic Concepts of Physical Chemistry Kouchi Noriyuki /  Ohshima Yasuhiro /  Kiguchi Manabu /  Koshihara Shinya /  Kitajima Masashi /  Okimoto Yoichi /  Nishino Tomoaki Graduate major in Chemistry 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/25
EEE.D401 Fundamentals of Electronic Materials Nakagawa Shigeki /  Sugahara Satoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/3/25 2018/3/24
EEE.P451 Plasma Engineering Akatsuka Hiroshi /  Okino Akitoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/4 2018/4/23
EEE.G291 Fundamentals of Electronics Matsuzawa Akira /  Myojo Kiyoko Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
2Q
2018/4/9 2018/3/20
LST.A502 Science of Biological Resources Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Shimojima Mie /  Masuda Shinji /  Imamura Sousuke Graduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/24
MTH.U211 Applied Mathematics for Engineers Ia Takiguchi Takashi Undergraduate major in Mathematics 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.J406 Organic Electronic Materials Physics Mori Takehiko Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/30
MAT.A203 Quantum Mechanics of Materials a Mori Takehiko /  Azuma Masaki /  Gohda Yoshihiro /  Nakatsuji Kan /  Ishikawa Ken Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/30
MEC.C531 Mechanics of High Temperature Materials Sakaguchi Motoki Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/4/2 2018/4/25
MAT.M204 Introduction to Metallurgy Kobayashi Equo /  Ueda Mitsutoshi /  Sannomiya Takumi Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
HCB.M462 Biological Systems and Modeling Inou Norio Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/24
CAP.A366 Advances and Applications in Physical Chemistry I Hara Masahiko /  Tamaki Takanori Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/11 2018/3/20
MEC.F531 Flying Object Engineering Aoki Takayuki /  Oshima Shuzo Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.C303 Organic and Polymer Chemistry Tsuge Takeharu /  Hayashi Tomohiro Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/6 2018/4/6
LST.A402 Organic and Bioorganic Chemistry Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro /  Fuse Shinichiro /  Tsutsumi Hiroshi Graduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.P491 Materials Engineering and Ecology Kunioka Masao /  Ishii Satoko /  Yamamoto Kayoko /  Yoshida Kazuo /  Xu Yibin /  Xu Yibin Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
LST.A411 Biomolecular Engineering Fukui Toshiaki /  Ueda Hiroshi /  Hirota Junji /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kitaguchi Tetsuya Graduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
  2018/3/20
CAP.P494 Advanced Nano Science Nakajima Ken /  Pan Wei /  Pan Wei /  Zhao Lingyun /  Zhao Lingyun Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1-2Q
2018/3/20 2018/4/24
MAT.P464 Advanced Course in Surface Properties of Organic Materials B Mori Takehiko /  Ouchi Yukio /  Ishikawa Ken /  Matsumoto Hidetoshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/30
ENR.K580 Leading edge energy technology Hirai Shuichiro /  Suekane Tetsuya Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
EEE.G411 Electrical Modeling and Simulation Yamada Akira /  Mori Kenji Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/5 2018/3/20
MAT.P413 Soft Materials Functional Chemistry Hayakawa Teruaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/23
LST.A410 Advanced Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki Graduate major in Life Science and Technology 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
MEC.D531 Experimental Modal Analysis for Structural Dynamics Okuma Masaaki Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/4/9 2018/3/20
MAT.C312 Electrochemistry (Ceramics course) Miyauchi Masahiro /  Matsushita Sachiko Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/25
CAP.A367 Advances and Applications in Physical Chemistry II Shishido Atsushi /  Wada Hiroyuki Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/11 2018/3/20
EEE.D481 Advanced Power Semiconductor Devices Terashima Tomohide /  Oi Takeshi /  Gourab Majumdar Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
2Q
2018/4/5 2018/3/20
MAT.C411 Advanced Course of Catalytic Chemistry Hara Michikazu /  Kamata Keigo /  Kitano Masaaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/5 2018/4/12
ENR.J407 Soft Materials Design Matsumoto Hidetoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
ICT.H411 Basic Sensation Informatics Kaneko Hirohiko /  Kashino Makio /  Watanabe Junji Graduate major in Information and Communications Engineering 2018
2Q
2018/4/9 2018/3/20
HCB.M464 Introduction to Neural Engineering Yagi Tohru Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
3Q
2018/3/25 2018/3/20
HCB.C411 Interdisciplinary Research Fundamentals I 2 Abe Hideki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
1Q
2018/4/13 2018/3/20
MAT.A206 Mechanical and Thermal Properties of Materials Kikutani Takeshi /  Morikawa Junko Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.C402 Quantum Physics in Optical Response of Materials Nakamura Kazutaka Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/11 2018/3/20
NCL.N401 Basic Nuclear Physics Oguri Yoshiyuki /  Chiba Satoshi /  Katabuchi Tatsuya Graduate major in Nuclear Engineering 2018
1Q
2018/4/11 2018/3/20
HCB.C521 Advanced Human Centered Science and Biomedical Engineering I Omata Toru /  Hatsuzawa Takeshi /  Okino Akitoshi /  Tabaru Marie /  Koike Yasuharu /  Kitamoto Yoshitaka /  Tsuge Takeharu Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
1Q
2018/4/11 2018/3/20
EEE.G401 Utilization of Intelligent Information Resources and Patents Yoshii Kazuo Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/4 2018/3/30
EEE.P421 Advanced Electric Power Engineering Nanahara Toshiya /  Hoshina Yoshikazu /  Takano Kei /  Michibata Hideo /  Machida Masahiro /  Machida Masahiro /  Oana Hideaki /  Kitabatake Nobuaki /  Miyazawa Takehiro /  Yanase Toru /  Yanase Toru /  Nagayama Shin /  Sudoh Yoshitsugu /  Sudoh Yoshitsugu Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/3 2018/4/3
CAP.P353 Exercises in Basic of Polymer Science I Aoki Daisuke /  Otsuka Hideyuki /  Marubayashi Hironori /  Furuya Hidemine Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.A332 Advanced Organic Chemistry Ⅰ (Organic Reactions) Mikami Koichi /  Tanaka Ken Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.P426 Thermal Properties of Materials Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
LST.A412 Biomaterial Science and Engineering Maruyama Atsushi /  Tagawa Yoh-Ichi /  Mori Toshiaki /  Matsuda Tomoko /  Kinbara Kazushi Graduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.P422 Organic Materials Design Ougizawa Toshiaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.I416 Catalysis for the Environmental Issues Baba Toshihide /  Motokura Ken /  Manaka Yuichi /  Manaka Yuichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.H501 Advanced Chemical Materials for Energy Issues I Saito Reiko Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/6 2018/4/4
ENR.A403 Interdisciplinary principles of energy devices 1 すずかけ Suekane Tetsuya /  Okuno Yoshihiro /  Nagasaki Takao /  Okamura Tetsuji /  Hagiwara Makoto Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/20
MAT.A201 Fundamentals of Electrical Science and Engineering Kitamoto Yoshitaka /  Majima Yutaka Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/16 2018/4/9
MAT.A203 Quantum Mechanics of Materials b Mori Takehiko /  Azuma Masaki /  Gohda Yoshihiro /  Nakatsuji Kan /  Ishikawa Ken Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/12
MAT.M305 Ferrous Materials I - Fundamentals of Iron and Steels Takeyama Masao /  Kobayashi Satoru /  Nakada Nobuo /  Terada Yoshihiro Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/5 2018/3/20
CAP.E331 Introduction to Environmental Chemistry and Science Baba Toshihide /  Motokura Ken Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.E351 Electrochemistry Kanno Ryoji /  Arai Hajime /  Kitamura Fusao /  Hirayama Masaaki Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/11 2018/3/20
CAP.E361 Radiation Chemistry Tsukahara Takehiko /  Kato Yukitaka /  Takao Koichiro Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
  2018/3/20
MAT.C400 Crystals Science Oba Fumiyasu Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.M408 Quantum Statistical Mechanics Nakatsuji Kan /  Kajihara Masanori /  Gohda Yoshihiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.M406 Advanced Microstructure Design of Non-ferrous Materials Kumai Shinji /  Muraishi Shinji /  Kobayashi Equo Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.A401 Scope of Chemical Science and Engineering IA Ohtomo Akira /  Hitosugi Taro /  Mikami Koichi /  Yamanaka Ichiro /  Wada Yuji /  Kuwata Shigeki /  Suzuki Eiichi /  Takao Toshiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/4 2018/4/4
ENR.L401 Mechanical-to-electrical energy conversion Fujita Hideaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/6 2018/4/24
ICT.H422 Computational Brain Koike Yasuharu Graduate major in Information and Communications Engineering 2018
4Q
2018/4/10 2018/3/20
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers システム制御系 Teaching Staffs 2018
3Q
  2018/3/20
MTH.U212 Applied Mathematics for Engineers Ib Takiguchi Takashi Undergraduate major in Mathematics 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
HCB.C402 Fundamentals of Creative Design Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Kajiwara Susumu Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
1Q
2018/3/25 2018/3/20
MAT.C308 Continuum Mechanics Yasuda Kouichi Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/4/9
CAP.A355 Chemistry of Catalytic Processes I (Homogeneous) Kuwata Shigeki /  Murahashi Tetsuro Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/5 2018/4/4
MAT.C504 Functional Devices Kitamoto Yoshitaka /  Funakubo Hiroshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/11 2018/3/20
MAT.C407 Advanced Course of Nano-Bionics Ikoma Toshiyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
1Q
  2018/3/20
CAP.P411 Advanced Polymer Synthesis I Ishizone Takashi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.K430 Advanced course of turbulent flow and control Tanahashi Mamoru /  Shimura Masayasu Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.L410 Introduction to Photovoltaics Miyajima Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/6 2018/3/20
MEC.E531 Plasma Physics Hasegawa Jun Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/10
NCL.N603 Special Lecture on Nuclear Reactor Technology III Obara Toru /  Katabuchi Tatsuya /  Kato Yukitaka /  Sagara Hiroshi /  Chiba Satoshi /  Kikura Hiroshige Graduate major in Nuclear Engineering 2018
1Q
2018/4/9 2018/4/13
HCB.M561 Medical Robotics Omata Toru /  Tadano Kotaro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 電気電子系 Teaching Staffs 2018
3Q
  2018/3/20
EEE.C442 VLSI Technology II Wakabayashi Hitoshi /  Ishihara Noboru /  Dosho Shiro /  Machida Katsuyuki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
2Q
2018/4/5 2018/3/20
EEE.D411 Semiconductor Physics Yamada Akira Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.B431 Recent technologies of fuel cells, solar cells butteries and energy system Ihara Manabu /  Yamada Akira /  Hirayama Masaaki /  Miyajima Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
2Q
  2018/3/20
ENR.J409 Introduction to Intellectual Property System Yoshimoto Mamoru Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
HCB.C412 Interdisciplinary Research Fundamentals II 3 Kanamiya Yoshikazu Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
2Q
2018/4/13 2018/3/20
NCL.N410 Nuclear Reactor Physics and Radiation Measurement Laboratory Obara Toru /  Oguri Yoshiyuki /  Katabuchi Tatsuya /  Tsutsui Hiroaki /  Hasegawa Jun /  Nishiyama Jun Graduate major in Nuclear Engineering 2018
2Q
  2018/3/20
CAP.E521 Scientific Ethics Iida Toshiyuki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
LST.A501 Biomolecular Analysis Fujii Masaaki /  Osada Toshiya /  Ishii Yoshitaka /  Ishiuchi Shun-Ichi Graduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
NCL.F401 Nuclear Safety and Engineering Ethics Kato Yukitaka /  Sagara Hiroshi /  Ooba Kyoko /  Yoshizawa Atsufumi Graduate major in Nuclear Engineering 2018
1Q
2018/4/9 2018/3/20
NCL.N403 Nuclear Materials and Structures Kobayashi Yoshinao /  Yoshida Katsumi Graduate major in Nuclear Engineering 2018
2Q
  2018/3/20
EEE.C441 VLSI Technology I Wakabayashi Hitoshi /  Kakushima Kuniyuki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/5 2018/3/20
CAP.A354 Chemistry of Catalytic Processes I (Heterogeneous) Wada Yuji /  Yamanaka Ichiro Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/5 2018/3/20
CAP.C206 Chemical Reaction Engineering I (Homogeneous System) Tago Teruoki Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/5 2018/3/20
CAP.B216 Physical Chemistry I (Thermodynamics) A Aoki Saiko Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.P402 Soft Materials Physical Chemistry Ouchi Yukio Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials a Sone Masato /  Sannomiya Takumi Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.P581 Advanced Polymer Processing Takeda Toshiro /  Sakakida Hiroshi /  Sakakida Hiroshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.P582 Advanced Polymer Science I Kawauchi Susumu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.I405 Environmental Chemistry Yoshida Naohiro /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/5 2018/3/20
LST.A405 Design of Bioactive Molecules Urabe Hirokazu /  Kobayashi Yuichi /  Nakamura Hiroyuki /  Hata Takeshi Graduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
MEC.H431 Advanced Mechanical Elements Iwatsuki Nobuyuki Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/3/25 2018/3/20
MEC.G431 Mechanical Processing Yoshioka Hayato /  Hirata Atsushi /  Tanaka Tomohisa Graduate major in Mechanical Engineering 2018
2Q
  2018/3/20
ICT.H409 Optics in Information Processing Yamaguchi Masahiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2018
2Q
2018/4/6 2018/3/20
NCL.D501 Special Lecture on Reactor Decommissioning Takeshita Kenji /  Kato Yukitaka Graduate major in Nuclear Engineering 2018
1Q
2018/4/11 2018/3/20
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 融合理工学系A Teaching Staffs 2018
3Q
  2018/3/20
EEE.D451 Bipolar Transistors and Compound Semiconductor Devices Miyamoto Yasuyuki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/3 2018/4/20
ENR.B436 Special lecture of economics and politics in energy Tokimatsu Koji /  Murayama Takehiko /  Fujimura Shuzo /  Goto Mika /  Izumida Ryosuke /  Maeda Akira /  Yoshikawa Hisashi /  Kutani Ichiro Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
4Q
2018/4/10 2018/3/20
NCL.O513 Global Environment and Energy Systems Kato Yukitaka /  Ujita Hiroshi /  Xing L Yan Graduate major in Nuclear Engineering 2018
1Q
2018/4/9 2018/3/20
HCB.C403 Field Works for Creative Design Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Kajiwara Susumu Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
2Q
2018/4/12 2018/3/20
MAT.M303 Lattice Defects and Dislocation Fujii Toshiyuki /  Muraishi Shinji Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/4/12
CAP.B315 Organic Chemistry V (Carbonyl Compounds) B Ito Shigekazu /  Tanaka Ken Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/24
CAP.A346 Advances and Applications in Organic Chemistry I Fukushima Takanori /  Koizumi Takeaki Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/11 2018/3/20
CAP.A351 Energy and Resource Conversion Chemistry I (Hydrocarbon Conversion) Okamoto Masaki /  Yamanaka Ichiro Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.P202 Statistical Mechanics for Polymers Nakajima Ken Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.P403 Soft Materials Physics Vacha Martin Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.I401 Scope of Chemical Science and Engineering IB Yoshizawa Michito /  Koizumi Takeaki /  Fukushima Takanori /  Akita Munetaka /  Yoshida Naohiro /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita /  Baba Toshihide /  Motokura Ken /  Yamaguchi Takeo /  Tamaki Takanori Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.C521 Chemical Engineering in Global Business Undecided Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/6 2018/3/20
CAP.A561 Advanced Chemistry of Transition Metal Complexes I Takao Toshiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.A403 Interdisciplinary principles of energy devices 1 大岡山 Hanamura Katsunori /  Fujita Hideaki /  Hagiwara Makoto /  Shimura Masayasu /  Tanahashi Mamoru /  Mori Shinsuke /  Okawa Seiji /  Miyajima Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/16
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 材料系 Teaching Staffs 2018
3Q
  2018/3/20
EEE.S451 Wireless Communication Engineering Sakaguchi Kei Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
2Q
2018/4/9 2018/3/20
MTH.U213 Applied Mathematics for Engineers Ila Takiguchi Takashi Undergraduate major in Mathematics 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 融合理工学系B Teaching Staffs 2018
3Q
  2018/3/20
NCL.O510 World Politics and Nonproliferation in the Nuclear Age Hayashizaki Noriyosu /  Ikegami Masako /  Abe Nobuyasu /  Abe Nobuyasu /  Komizo Yasuyoshi /  Komizo Yasuyoshi /  Kikuchi Masahiro /  Imanishi Nobuharu /  Imanishi Nobuharu Graduate major in Nuclear Engineering 2018
2Q
2018/4/5 2018/3/20
MAT.P211 Organic Chemistry (Structure-I) Tezuka Yasuyuki Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.C305 Semiconductor Materials and Device Hoshina Takuya /  Yamaguchi Masaki Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/6 2018/3/20
CAP.B221 Inorganic Chemistry I (Chemical Bonding) A Kuwata Shigeki /  Ohtomo Akira Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/5 2018/4/4
CAP.A465 Advanced Bioinorganic Chemistry I Kuwata Shigeki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/4
CAP.T532 Advanced Catalytic Reactions II A Okamoto Masaki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
4Q
2018/4/4 2018/3/20
LST.A504 Medical Biotechnology Kondoh Shinae /  Kajiwara Susumu /  Nishiyama Nobuhiro /  Ogura Shunichiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya Graduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.A404 Interdisciplinary principles of energy devices 2 大岡山 Ihara Manabu /  Sasabe Takashi /  Miyajima Shinsuke /  Kodera Tetsuo /  Hatano Mutsuko /  Kanno Ryoji /  Hirayama Masaaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/9 2018/3/20
ENR.H410 Topics in Properties of Semiconductors Wada Hiroyuki /  Waki Keiko Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/6 2018/3/20
MEC.G531 Precision Manufacturing Processes Hirata Atsushi /  Yoshioka Hayato /  Aono Yuko Graduate major in Mechanical Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
MEC.F431 Computational Thermo-Fluid Dynamics Horiuti Kiyosi /  Xiao Feng Graduate major in Mechanical Engineering 2018
2Q
  2018/3/20
NCL.A402 Nuclear Fusion Reactor Engineering Iio Shunji /  Tsutsui Hiroaki /  Yoshida Katsumi Graduate major in Nuclear Engineering 2018
2Q
2018/4/23 2018/3/20
HCB.Z695 HCB Seminar S5 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
1-2Q
2018/4/12 2018/3/20
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 応用化学系 Teaching Staffs 2018
3Q
  2018/3/20
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 建築学系 Teaching Staffs 2018
3Q
  2018/3/20
XEN.E301 Advanced English Communication for Engineers 土木・環境工学系 Teaching Staffs 2018
3Q
  2018/3/20
EEE.S401 Advanced Electromagnetic Waves Hirokawa Jiro Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/2 2018/3/20
HCB.C411 Interdisciplinary Research Fundamentals I 3 Ohshima Sawako /  Ohshima Sawako Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
1Q
2018/4/13 2018/3/20
MAT.C205 Introduction of Ceramics Teaching Staffs Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.M302 Physical Chemistry in Metals Susa Masahiro /  Hayashi Miyuki /  Kawamura Kenichi /  Ueda Mitsutoshi /  Kobayashi Yoshinao Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.P301 Solid State Physics (Lattice) Hayamizu Yuhei Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/23
MAT.P302 Optics Vacha Martin Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.P315 Organic Synthetic Chemistry B Tezuka Yasuyuki /  Michinobu Tsuyoshi Undergraduate major in Materials Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.P201 Polymer Science Takata Toshikazu /  Nojima Shuichi Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
  2018/3/20
CAP.E381 Instrumental Analysis (Chemical Science and Engineering) Inagi Shinsuke /  Nomura Junko /  Motokura Ken /  Toyoda Sakae /  Kitamura Fusao /  Wada Hiroyuki /  Yoshizawa Michito Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.C403 Advanced Course of Ceramic Thin Film Technology Katase Takayoshi /  Azuma Yasuo /  Funakubo Hiroshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/11 2018/3/20
CAP.A461 Advanced Solid State Chemistry I Ohtomo Akira Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/7
LST.A407 Science of Metabolism Hirasawa Takashi /  Shiraki Nobuaki /  Yamamoto Naoyuki /  Kato Akira Graduate major in Life Science and Technology 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.I420 Advanced Lecture on Crystal Structure and Correlation with Properties of Solids Yashima Masatomo Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/10 2018/3/20
CHM.D401 Basic Concepts of Organic Chemistry Iwasawa Nobuharu /  Ohmori Ken /  Goto Kei Graduate major in Chemistry 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
CHM.B401 Basic Concepts of Inorganic Chemistry Kawano Masaki /  Kawaguchi Hiroyuki /  Ishitani Osamu /  Komatsu Takayuki /  Yashima Masatomo /  Uekusa Hidehiro /  Maeda Kazuhiko Graduate major in Chemistry 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
GEG.E404 Technologies for Energy and Resource Utilization Yoshikawa Kunio /  Takahashi Fumitake Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2018
1Q
2018/4/9 2018/3/20
NCL.D405 Experiments for Nuclear Fuel Debris and Back‐end Fuel Cycle A Takeshita Kenji /  Tsukahara Takehiko /  Takao Koichiro Graduate major in Nuclear Engineering 2018
3Q
  2018/3/20
HCB.C441 Presentation for Science and Engineering I Chu Ray Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
1Q
2018/4/6 2018/3/20
HCB.M461 Laboratory Training on Human Brain Functions and Their Measurements Yoshida Takako /  Akama Hiroyuki /  Kaneko Hirohiko /  Yoshimura Natsue Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
1Q
2018/4/11 2018/4/10
HCB.C601 Teaching methods for Human Centered Science and Biomedical Engineering Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
2Q
2018/4/16 2018/3/20
HCB.Z692 HCB Seminar F3 Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
3-4Q
2018/4/12 2018/3/20
CAP.B221 Inorganic Chemistry I (Chemical Bonding) B Takao Toshiro /  Ohtomo Akira Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/5 2018/3/20
CAP.A371 Inorganic Chemistry (Theory I) Takao Toshiro /  Murahashi Tetsuro Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.A386 Advances and Applications in Inorganic Chemistry I Yamamoto Kimihisa /  Imaoka Takane Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
  2018/3/20
CAP.A387 Advances and Applications in Inorganic Chemistry II Nagai Keiji /  Nomura Junko Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/18 2018/3/20
CAP.P371 Advances and Applications in Polymer Science I Tomita Ikuyoshi /  Inagi Shinsuke Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.B217 Physical Chemistry II (Chemical Equilibrium) B Taniguchi Izumi Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.C502 Advanced Course of Material Development I Segawa Hiroyo /  Nagatomo Yoshiyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.P404 Soft Materials Functional Physics Hayamizu Yuhei Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.M401 Applied Diffraction Crystallography in Metals and Alloys Nakamura Yoshio /  Fujii Toshiyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.A466 Advanced Bioinorganic Chemistry II Kuwata Shigeki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/4/4
CAP.P511 Advanced Polymer Reactions Otsuka Hideyuki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.A441 Advanced Electrochemistry I Yamanaka Ichiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.E610 Academic Writing A Cross Jeffrey Scott Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.H503 Advanced Polymer Design for Energy Materials Saito Reiko Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/6 2018/4/4
MEC.M532 Space Systems and Missions Nakanishi Hiroki /  Noda Atsushi /  Matunaga Saburo Graduate major in Mechanical Engineering 2018
3-4Q
  2018/3/20
MEC.C431 Mechanics of Composite Materials Todoroki Akira Graduate major in Mechanical Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
NCL.D406 Experiments for Nuclear Fuel Debris and Back‐end Fuel Cycle B Takeshita Kenji /  Tsukahara Takehiko /  Takao Koichiro Graduate major in Nuclear Engineering 2018
4Q
  2018/3/20
NCL.N405 Nuclear Reactor Thermal-hydraulics Kato Yukitaka /  Kikura Hiroshige /  Sawada Tetsuo Graduate major in Nuclear Engineering 2018
1Q
2018/4/5 2018/3/20
NCL.N606 Nuclear Material Special Laboratory Yoshida Katsumi Graduate major in Nuclear Engineering 2018
3-4Q