Graduate School of Bioscience and Biotechnology|3 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LST.A401 Molecular and Cellular Biology Kimura Hiroshi /  Iwasaki Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Aizawa Yasunori Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/11
LST.A412 Biomaterial Science and Engineering Tagawa Yoh-Ichi /  Maruyama Atsushi /  Mori Toshiaki /  Matsuda Tomoko /  Kinbara Kazushi Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A411 Biomolecular Engineering Fukui Toshiaki /  Ueda Hiroshi /  Hirota Junji /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A402 Organic and Bioorganic Chemistry Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro /  Tsutsumi Hiroshi Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/20
LST.A407 Science of Metabolism Hirasawa Takashi /  Shiraki Nobuaki /  Yamamoto Naoyuki /  Kato Akira Graduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/10/6 2020/3/24
LST.A504 Medical Biotechnology Kondoh Shinae /  Miura Yutaka /  Nishiyama Nobuhiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
  2020/3/24
LST.A417 Advanced Biological Science and Engineering (Tsinghua University) Ueno Takafumi /  Yamamoto Naoyuki /  Xing Xin-Hui /  Chong Zhang Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A502 Science of Biological Resources Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Shimojima Mie /  Masuda Shinji /  Imamura Sousuke Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/20
LST.A405 Design of Bioactive Molecules Urabe Hirokazu /  Nakamura Hiroyuki /  Hata Takeshi /  Fujie Toshinori Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ART.T545 Molecular Simulation Sekijima Masakazu /  Yoshino Ryunosuke /  Yasuo Nobuaki Graduate major in Artificial Intelligence 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A410 Advanced Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
LST.A413 Career Development Seminars Ogura Shunichiro /  Fujie Toshinori /  Ookuma Moriya /  Inagawa Takahiro /  Saitou Akihiro /  Miyamoto Hitomi /  Takayanagi Masaru /  Nishimura Suzushi /  Okamura Naoki /  Inoue Akino /  Furuta Aya /  Miyazawa Akihiko /  Ueoka Yutaro /  Kudou Shinobu /  Nakamura Shigeo Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A501 Biomolecular Analysis Fujii Masaaki /  Osada Toshiya /  Ishii Yoshitaka /  Ishiuchi Shun-Ichi Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A408 Computational Biology Itoh Takehiko /  Yamada Takuji /  Kitao Akio Graduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A503 Environmental Microbiology Wachi Masaaki /  Hongoh Yuichi /  Yatsunami Rie /  Mcglynn Shawn Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A505 LST Academic Writing 2 C Takeuchi Craig Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/4/27
LST.A403 Biophysics Kobatake Eiry /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Mie Masayasu /  Asakura Noriyuki Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.B401 MS Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Seio Kohji Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
LST.A416 LST Academic Writing 1 C Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ikeda Akiko /  Hiratsuka Yuuko /  Shimada Syousuke Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/3/24
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A404 Cell Physiology Tachibana Kazunori /  Nakatogawa Hitoshi /  Fujita Naonobu /  Kano Fumi Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A406 Molecular Developmental Biology and Evolution Kume Shoen /  Kawakami Atsushi /  Tanaka Mikiko /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato Graduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/11/4 2020/3/24
LST.B401 MS Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Seio Kohji /  Hirota Junji Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
  2020/3/24
LST.A505 LST Academic Writing 2 A Takeuchi Craig Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/4/27
LST.A416 LST Academic Writing 1 A Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ikeda Akiko /  Hiratsuka Yuuko /  Shimada Syousuke Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/3/24
LST.A416 LST Academic Writing 1 B Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ikeda Akiko /  Hiratsuka Yuuko /  Shimada Syousuke Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/3/24
LST.A505 LST Academic Writing 2 B Takeuchi Craig Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/4/27
LST.A414 LST Frontier Seminar 1 Sakurai Kazuo /  Nagasaki Yukio Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A415 LST Frontier Seminar 2 Miwa Tetsuya /  Kamei Kenichirou /  Kobatake Eiry Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.B403 LST Directed Laboratory Work Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.B601 PhD Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Hirota Junji Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
  2020/3/24
LST.B601 PhD Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
LST.C503 MS Internship 3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A409 Physical Biology of the Cell Hayashi Nobuhiro /  Murakami Satoshi /  Taguchi Hideki /  Tokunaga Makio /  Ishii Yoshitaka Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C503 MS Internship 3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
ZBB.Y693 IGP Seminar (BioSci) VII Academic Supervisor Biological Science 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A416 LST Academic Writing 1 D Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ikeda Akiko /  Hiratsuka Yuuko /  Shimada Syousuke Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/3/24
LST.B403 LST Directed Laboratory Work Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.A507 LST Frontier Seminar 4 Uchihashi Takayuki /  Nango Eriko /  Ikeguchi Mitsunori /  Ueno Takafumi Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ZBA.Z695 Seminar in Life Science IX Academic Supervisor Life Science 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C603 PhD Internship 3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C603 PhD Internship 3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ZBB.Z691 Seminar in Biosystem V Academic Supervisor Biological Science 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
ZBB.Z692 Seminar in Biosystem VI Academic Supervisor Biological Science 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ZBA.Z696 Seminar in Life Science X Academic Supervisor Life Science 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ZBA.Y695 IGP Seminar (LifeSci) IX Academic Supervisor Life Science 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ZBB.Z694 Seminar in Biosystem VIII Academic Supervisor Biological Science 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ZBB.Z695 Seminar in Biosystem IX Academic Supervisor Biological Science 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
ZBB.Z696 Seminar in Biosystem X Academic Supervisor Biological Science 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ZBB.Y691 IGP Seminar (BioSci) V Academic Supervisor Biological Science 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ZBB.Y692 IGP Seminar (BioSci) VI Academic Supervisor Biological Science 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
ZBB.Y694 IGP Seminar (BioSci) VIII Academic Supervisor Biological Science 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
ZBB.Y695 IGP Seminar (BioSci) IX Academic Supervisor Biological Science 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ZBB.Y696 IGP Seminar (BioSci) X Academic Supervisor Biological Science 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
ZBA.Y696 IGP Seminar (LifeSci) X Academic Supervisor Life Science 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
ZBB.Z693 Seminar in Biosystem VII Academic Supervisor Biological Science 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24