Graduate School of Bioscience and Biotechnology|0 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LST.A407 Science of Metabolism Hirasawa Takashi /  Shiraki Nobuaki /  Yamamoto Naoyuki /  Kato Akira Graduate major in Life Science and Technology 2022
3Q
2022/9/20  
LST.A408 Computational Biology Itoh Takehiko /  Yamada Takuji /  Kitao Akio Graduate major in Life Science and Technology 2022
3Q
2022/9/1  
LST.A410 Advanced Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki /  Nonomura Keiko Graduate major in Life Science and Technology 2022
4Q
2022/9/1  
ART.T545 Molecular Simulation Sekijima Masakazu /  Yoshino Ryunosuke /  Yasuo Nobuaki Graduate major in Artificial Intelligence 2022
2Q
2022/3/16  
LST.A401 Molecular and Cellular Biology Kimura Hiroshi /  Iwasaki Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Aizawa Yasunori Graduate major in Life Science and Technology 2022
1Q
2022/3/16  
LST.A406 Molecular Developmental Biology and Evolution Kume Shoen /  Kawakami Atsushi /  Tanaka Mikiko /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato Graduate major in Life Science and Technology 2022
3Q
2022/9/1  
LST.A409 Physical Biology of the Cell Hayashi Nobuhiro /  Murakami Satoshi /  Taguchi Hideki /  Tokunaga Makio /  Ishii Yoshitaka Graduate major in Life Science and Technology 2022
4Q
2022/8/23  
LST.A502 Science of Biological Resources Hisabori Toru /  Tanaka Kan /  Shimojima Mie /  Masuda Shinji /  Osakabe Yuriko Graduate major in Life Science and Technology 2022
1Q
2022/3/17  
LST.A417 Advanced Biological Science and Engineering (Tsinghua University) Kitao Akio /  Nishiyama Nobuhiro Graduate major in Life Science and Technology 2022
1-2Q
2022/3/17  
LST.A504 Medical Biotechnology Yamamoto Naoyuki /  Kondoh Shinae /  Miura Yutaka /  Nishiyama Nobuhiro /  Yanagida Yasuko /  Kadonosono Tetsuya /  Orihara Kanami Graduate major in Life Science and Technology 2022
2Q
2022/6/7  
LST.A411 Biomolecular Engineering Fukui Toshiaki /  Ueda Hiroshi /  Hirota Junji /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya Graduate major in Life Science and Technology 2022
2Q
2022/5/10  
LST.A405 Design of Bioactive Molecules Urabe Hirokazu /  Nakamura Hiroyuki /  Hata Takeshi /  Fujie Toshinori /  Kamiya Mako Graduate major in Life Science and Technology 2022
2Q
2022/6/2  
LST.A415 LST Frontier Seminar 2 Asakura Noriyuki /  Hiraishi Tomohiro /  Takenaka Yasumasa /  Kikkawa Yoshihiro Graduate major in Life Science and Technology 2022
3-4Q
2022/8/23  
LST.A402 Organic and Bioorganic Chemistry Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro /  Tsutsumi Hiroshi /  Okada Satoshi Graduate major in Life Science and Technology 2022
1Q
2022/3/17  
LST.A501 Biomolecular Analysis Osada Toshiya /  Fujii Masaaki /  Ishii Yoshitaka /  Okada Satoshi /  Nozawa Kayo /  Kondo Toru Graduate major in Life Science and Technology 2022
1Q
2022/3/16  
LST.A412 Biomaterial Science and Engineering Tagawa Yoh-Ichi /  Maruyama Atsushi /  Mori Toshiaki /  Matsuda Tomoko /  Kinbara Kazushi Graduate major in Life Science and Technology 2022
1Q
2022/4/8  
ELS.C403 Earth-Life Science C Ida Shigeru /  Genda Hidenori /  Hernlund John William /  Kurokawa Hiroyuki Graduate major in Earth-Life Science 2022
3Q
2022/4/20  
ELS.C402 Earth-Life Science B Matsuura Tomoaki /  Mcglynn Shawn /  Fujishima Kosuke /  Okochi Mina /  Virgo Nathaniel David Graduate major in Earth-Life Science 2022
1Q
2022/3/16  
ELS.C432 Communicating Earth-Life Science to theWorld M Hernlund John William /  Mcglynn Shawn /  Heenatigala Thilina Graduate major in Earth-Life Science 2022
3Q
2022/8/23  
LST.A403 Biophysics Kobatake Eiry /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Mie Masayasu /  Asakura Noriyuki Graduate major in Life Science and Technology 2022
1Q
2022/3/16  
ELS.C431 Research development project for Earth-Life Science M Sekine Yasuhito /  Fujishima Kosuke /  Nakamura Ryuhei Graduate major in Earth-Life Science 2022
1-4Q
2022/3/16  
ELS.C401 Earth-Life Science A Nakamura Ryuhei /  Sekine Yasuhito /  Mcglynn Shawn /  Jia Tony Z /  Hara Masahiko Graduate major in Earth-Life Science 2022
1Q
2022/3/16  
ELS.B401 Research Planning for Master Thesis I 2 Academic Supervisor Graduate major in Earth-Life Science 2022
4Q
2022/4/20  
LST.A416 LST Academic Writing 1 A Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /  Natsume Tetsu /  Sato Narumi /  Ikeda Akiko /  Oishi Kaori /  Shimada Shosuke Graduate major in Life Science and Technology 2022
1-2Q
2022/4/5  
ELS.B402 Research Planning for Master Thesis II 1 Academic Supervisor Graduate major in Earth-Life Science 2022
2Q
2022/3/16  
ELS.A401 Seminar in Earth-Life Science S1 Academic Supervisor Graduate major in Earth-Life Science 2022
1-2Q
2022/3/16  
LST.A413 Career Development Seminars Osada Toshiya /  Ohkubo Akihiro /  Kim Jong-Myong /  Kurokawa Satoki /  Masuda Noriyuki /  Nakamura Jun /  Takeuchi Yutaka /  Isojima Tatsushi /  Yanase Toru /  Kato Maki /  Akiyama Tomonori /  Ayabe Kiyoshi /  Takano Sho /  Miyata Kenichi /  Adachi Aya Graduate major in Life Science and Technology 2022
1-2Q
2022/3/16  
LST.A503 Environmental Microbiology Wachi Masaaki /  Hongoh Yuichi /  Yatsunami Rie /  Mcglynn Shawn Graduate major in Life Science and Technology 2022
2Q
2022/3/16  
LST.A404 Cell Physiology Tachibana Kazunori /  Nakatogawa Hitoshi /  Fujita Naonobu /  Kano Fumi /  Kadonosono Tetsuya Graduate major in Life Science and Technology 2022
2Q
2022/4/19  
ELS.A402 Seminar in Earth-Life Science F1 Academic Supervisor Graduate major in Earth-Life Science 2022
3-4Q
2022/4/20  
ELS.B401 Research Planning for Master Thesis I 1 Academic Supervisor Graduate major in Earth-Life Science 2022
2Q
2022/3/16  
LST.B403 LST Directed Laboratory Work Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2022
3-4Q
2022/9/13  
ELS.B402 Research Planning for Master Thesis II 2 Academic Supervisor Graduate major in Earth-Life Science 2022
4Q
2022/4/20  
LST.A414 LST Frontier Seminar 1 Mie Masayasu /  Funabashi Hisakage /  Arakaki Atsushi Graduate major in Life Science and Technology 2022
1-2Q
2022/9/13  
LST.B401 MS Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2022
2Q
2022/9/13  
LST.B601 PhD Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2022
4Q
2022/9/13  
LST.B401 MS Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2022
4Q
2022/9/13  
LST.B403 LST Directed Laboratory Work Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2022
1-2Q
2022/9/13  
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2022
3Q
2022/9/13  
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2022
1Q
2022/9/13  
LST.A416 LST Academic Writing 1 D Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /  Natsume Tetsu /  Sato Narumi /  Ikeda Akiko /  Oishi Kaori /  Shimada Shosuke Graduate major in Life Science and Technology 2022
1-2Q
2022/4/5  
LST.B601 PhD Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2022
2Q
2022/9/13  
LST.C603 PhD Internship 3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2022
3-4Q
2022/9/13  
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2022
1Q
2022/9/13  
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2022
4Q
2022/9/13  
LST.C503 MS Internship 3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2022
3-4Q
2022/9/13  
LST.A416 LST Academic Writing 1 B Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /  Natsume Tetsu /  Sato Narumi /  Ikeda Akiko /  Oishi Kaori /  Shimada Shosuke Graduate major in Life Science and Technology 2022
1-2Q
2022/4/5  
LST.A416 LST Academic Writing 1 C Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /  Natsume Tetsu /  Sato Narumi /  Ikeda Akiko /  Oishi Kaori /  Shimada Shosuke Graduate major in Life Science and Technology 2022
1-2Q
2022/4/5  
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2022
2Q
2022/9/13  
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2022
2Q
2022/9/13  
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2022
4Q
2022/9/13  
LST.C503 MS Internship 3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2022
1-2Q
2022/9/13  
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2022
3Q
2022/9/13  
LST.A505 LST Academic Writing 2 B Takeuchi Craig Graduate major in Life Science and Technology 2022
1-2Q
2022/4/5  
LST.A505 LST Academic Writing 2 C Takeuchi Craig Graduate major in Life Science and Technology 2022
1-2Q
2022/4/5  
LST.C603 PhD Internship 3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2022
1-2Q
2022/9/13  
LST.A505 LST Academic Writing 2 A Takeuchi Craig Graduate major in Life Science and Technology 2022
1-2Q
2022/4/5  
2022
Q
   
2022
Q
   
2022
Q