School of Engineering|2 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
EEE.C441 VLSI Technology I Wakabayashi Hitoshi /  Kakushima Kuniyuki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/4/19
EEE.M201 Analysis for Electrical and Electronic Engineers Watanabe Masahiro /  Akatsuka Hiroshi Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/3/22 2021/4/22
EEE.E201 Electricity and Magnetism I Kodera Tetsuo /  Hirokawa Jiro Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/4/5 2021/3/15
CAP.E401 Environment Preservation and Chemical Safety I Tanaka Hiroshi /  Kuwata Shigeki /  Matsushita Nobuhiro /  Yoshizawa Michito /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Tokita Masatoshi /  Inagi Shinsuke /  Kudo Fumitaka /  Nishino Tomoaki /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
ENR.A401 Interdisciplinary scientific principles of energy 1 大岡山 Shimura Masayasu /  Tago Teruoki /  Ihara Manabu /  Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.A441 Advanced Electrochemistry I Yamanaka Ichiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
  2021/3/15
MEC.B211 Ordinary Differential Equations Yamazaki Takahisa /  Yoshida Kazuhiro Undergraduate major in Mechanical Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
EEE.D431 Fundamentals of Light and Matter I Kajikawa Kotaro /  Munekata Hiro /  Ito Haruhiko Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
EEE.G291 Fundamentals of Electronics Miyamoto Yasuyuki Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
ENR.H410 Topics in Properties of Semiconductors Wada Hiroyuki /  Waki Keiko Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/12 2021/3/15
LST.A401 Molecular and Cellular Biology Kimura Hiroshi /  Iwasaki Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Aizawa Yasunori Graduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/28
EEE.P451 Plasma Engineering Akatsuka Hiroshi /  Okino Akitoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/4/7 2021/4/7
MAT.P491 Materials Engineering and Ecology Yamamoto Kayoko /  Ishii Satoko /  Kunioka Masao /  Yoshida Kazuo /  Saito Satoshi /  Suwa Yorimasa /  Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
2Q
  2021/3/15
LST.A411 Biomolecular Engineering Fukui Toshiaki /  Ueda Hiroshi /  Hirota Junji /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/4/12 2021/3/15
EEE.M211 Fourier Transform and Laplace Transform Kakushima Kuniyuki /  Ito Hiroyuki Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.I481 Introduction to the Frontiers of Environmental Chemistry I Suzuki Yaeko /  Yamada Keita /  Toyoda Sakae Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
ENR.A403 Interdisciplinary principles of energy devices 1 大岡山 Hagiwara Makoto /  Hanamura Katsunori /  Fujita Hideaki /  Suekane Tetsuya /  Mori Shinsuke /  Okawa Seiji Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
XEG.P101 Processes for creation in science and technology 【School of Engineering】 Nishida Yoshifumi /   /   /  Fujita Hideaki /  Suzumori Koichi /  Manaka Takaaki 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MEC.F431 Computational Fluid Dynamics Xiao Feng /  Aoki Takayuki /  Onishi Ryo Graduate major in Mechanical Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MEC.H201 Machine Elements and Machine Drawing Nozaki Tomohiro /  Nakagawa Yuki /  Akasaka Hiroki /  Furuya Hiroshi /  Yasui Takao /  Yamazaki Takahisa /  Yoshioka Hayato /  Hozumi Tsutomu Undergraduate major in Mechanical Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
EEE.M221 Computation Algorithms and Programming Shoji Yuya /  Manaka Takaaki Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
2Q
2021/4/20 2021/3/15
EEE.D411 Semiconductor Physics Yamada Akira Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
2Q
2021/4/7 2021/3/15
EEE.G401 Utilization of Intelligent Information Resources and Patents Yoshii Kazuo /  Iino Hiroaki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
ENR.A401 Interdisciplinary scientific principles of energy 1 すずかけ Shimura Masayasu /  Tago Teruoki /  Ihara Manabu /  Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
ENR.J407 Soft Materials Design Matsumoto Hidetoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MEC.B212 Complex Function Theory Yamamoto Takatoki /  Suekane Tetsuya Undergraduate major in Mechanical Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.P413 Soft Materials Functional Chemistry Hayakawa Teruaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
EEE.C442 VLSI Technology II Wakabayashi Hitoshi /  Dosho Shiro /  Tokgoz Korkut Kaan Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
2Q
  2021/3/15
MEC.I334 Robot Technology Takeda Yukio /  Sugahara Yusuke /  Nakamura Hiroshi /  Endo Mitsuru /  Tanikawa Tamio /   /   /   /  Kanehiro Fumio /   /  Arisumi Hitoshi /  Tanaka Eiichiro /  Kamimura Akiya /  Murakami Hiroki /   /   /  Ichinose Taiko Undergraduate major in Mechanical Engineering 2021
1Q
2021/4/2 2021/3/15
CAP.I427 Introduction to Polymer Chemistry Tomita Ikuyoshi /  Yamamoto Kimihisa /  Kubo Shoichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
  2021/3/15
CAP.P411 Advanced Polymer Synthesis Ishizone Takashi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
ICT.C201 Introduction to Information and Communications Engineering Yamada Isao /  Takahashi Atsushi /  Uyematsu Tomohiko /  Ogata Wakaha /  Fukawa Kazuhiko /  Yamaguchi Masahiro /  Takagi Shigetaka /  Nakamoto Takamichi /  Isshiki Tsuyoshi /  Yamaoka Katsunori /  Kasai Kenta /  Shinozaki Takahiro /  Hara Yuko /  Nakahara Hiroki /  Kitaguchi Yoshiaki /  Matsumoto Ryutaroh /  Sasaki Hiroshi /  Nishio Takayuki /  Watanabe Yoshihiro /  Kumazawa Itsuo /  Okumura Manabu /  Funakoshi Kotaro /  Kaneko Hirohiko /  Nakayama Minoru /  Koike Yasuharu Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
MEC.H431 Advanced Mechanical Elements Iwatsuki Nobuyuki Graduate major in Mechanical Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
SCE.M307 Image Sensing Okutomi Masatoshi Undergraduate major in Systems and Control Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
EEE.D201 Quantum Mechanics Ito Haruhiko /  Iwasaki Takayuki Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
SCE.C201 Fundamentals of Dynamical Systems Imura Jun-Ichi Undergraduate major in Systems and Control Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.P402 Soft Materials Physical Chemistry Ouchi Yukio Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
SCE.I406 Machine Learning Framework Kitamura Koji /  Miyazaki Yusuke Graduate major in Systems and Control Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
ENR.A402 Interdisciplinary scientific principles of energy 2 大岡山 Arai Hajime /  Ihara Manabu /  Koshihara Shinya /  Okimoto Yoichi /  Otomo Junichiro /  Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
MEC.J531 Micro and Nano Systems Kim Joon-Wan /  Hatsuzawa Takeshi /  Ohtake Naoto /  Yoshida Kazuhiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Takatoki /  Nisisako Takasi Graduate major in Mechanical Engineering 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
IEE.B201 Microeconomics I Yamato Takehiko Undergraduate major in Industrial Engineering and Economics 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A412 Biomaterial Science and Engineering Tagawa Yoh-Ichi /  Maruyama Atsushi /  Mori Toshiaki /  Matsuda Tomoko /  Kinbara Kazushi Graduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/22 2021/3/15
MEC.D431 Advanced Sound and Vibration Measurement Matsumura Shigeki Graduate major in Mechanical Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MEC.E431 Thermodynamics of Nonequilibrium Systems Murakami Yoichi /  Okuno Yoshihiro Graduate major in Mechanical Engineering 2021
1Q
2021/4/14 2021/3/15
EEE.S451 Wireless Communication Engineering Sakaguchi Kei /  Tran Gia Khanh Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
2Q
2021/4/8 2021/3/15
SCE.A201 Mathematics for Systems and Control A Hayakawa Tomohisa Undergraduate major in Systems and Control Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
EEE.C201 Electric Circuits I Pham Nam Hai /  Tokuda Takashi Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
2Q
2021/4/7 2021/3/15
MAT.C502 Advanced Course of Material Development I Segawa Hiroyo /  Okada Kazuki /  Hoshina Takuya Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
EEE.S401 Advanced Electromagnetic Waves Hirokawa Jiro /  Tomura Takashi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/3/24 2021/3/15
MEC.H211 Design of Machine Elements Takeda Yukio /  Yamaura Hiroshi /  Matsumura Shigeki /  Murakami Yoichi /  Kobayashi Tsune /  Matsuura Daisuke /  Shinshi Tadahiko Undergraduate major in Mechanical Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MEC.I311 Fundamentals of Instrumentation Engineering Yoshioka Hayato /  Yagi Tohru Undergraduate major in Mechanical Engineering 2021
1Q
2021/4/7 2021/3/15
ESD.A401 Engineering Design Challenge Inaba Kazuaki /  Yoshida Kazuhiro /  Senoo Dai /  Matsumura Shigeki /  Kurabayashi Daisuke /  Kitazume Masaki /  Saijo Miki /  Fujii Haruyuki /  Saito Shigeki /  Sakamoto Hiraku /  Yuval Kahlon Graduate major in Engineering Sciences and Design 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
IEE.A205 Statistics for Industrial Engineering and Economics Miyakawa Masami /  Suzuki Sadami Undergraduate major in Industrial Engineering and Economics 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.E402 Environment Preservation and Chemical Safety II Kuwata Shigeki /  Tanaka Hiroshi /  Matsushita Nobuhiro /  Yoshizawa Michito /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Tokita Masatoshi /  Inagi Shinsuke /  Ono Kosuke /  Fukuhara Gaku /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.I405 Environmental Chemistry Toyoda Sakae /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
ENR.K580 Leading edge energy technology Hirai Shuichiro /  Suekane Tetsuya Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
EEE.P421 Advanced Electric Power Engineering Kawabe Kenichi /  Hoshina Yoshikazu /  Nagata Masaki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/4/7 2021/3/15
EEE.G411 Electrical Modeling and Simulation Yamada Akira /  Mori Kenji Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
IEE.B205 Noncooperative Game Theory Fukuda Emiko Undergraduate major in Industrial Engineering and Economics 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.C402 Quantum Physics in Optical Response of Materials Nakamura Kazutaka Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.I426 Introduction to Polymer Science Tomita Ikuyoshi /  Imaoka Takane Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
ENR.A408 Economy of energy system Tokimatsu Koji /  Hanaoka Shinya /  Nishikizawa Shigeo /  Kajikawa Yuya /  Goto Mika Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
4Q
  2021/3/15
ENR.L410 Introduction to Photovoltaics Miyajima Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
MEC.C431 Mechanics of Composite Materials Todoroki Akira Graduate major in Mechanical Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
ICT.H502 Media Quality Yamaguchi Masahiro /  Sugiura Hiroaki /  Minamikata Hiroyuki Graduate major in Information and Communications Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/4/12
IEE.A433 Pension Mathematics Tsubono Tsuyoshi /  Sugita Ken /  Watanabe Zenpei Graduate major in Industrial Engineering and Economics 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
ICT.C205 Communication Theory (ICT) Fukawa Kazuhiko /  Ogata Wakaha Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2021
2Q
  2021/3/15
CAP.P421 Special Lecture on Characterization of Polymer Structures and Properties Ando Shinji Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
LST.A405 Design of Bioactive Molecules Urabe Hirokazu /  Nakamura Hiroyuki /  Hata Takeshi /  Fujie Toshinori Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MEC.D432 Rotor Dynamics Takahara Hiroki Graduate major in Mechanical Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
ICT.H507 Virtual Reality and Interaction Hasegawa Shoichi Graduate major in Information and Communications Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
ESD.C404 Communication Design: Theory & Practice Saijo Miki Graduate major in Engineering Sciences and Design 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
GEG.E404 Technologies for Energy and Resource Utilization Takahashi Fumitake Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2021
1Q
2021/4/8 2021/3/15
EEE.D451 Bipolar Transistors and Compound Semiconductor Devices Miyamoto Yasuyuki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
EEE.D401 Fundamentals of Electronic Materials Nakagawa Shigeki /  Sugahara Satoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
IEE.D201 Introduction to Management Inoue Kotaro /  Chung Su-Lin /  Nagata Kyoko Undergraduate major in Industrial Engineering and Economics 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
IEE.A201 Basic Mathematics for Industrial Engineering and Economics Matsui Tomomi Undergraduate major in Industrial Engineering and Economics 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
ENR.A407 Energy system theory 大岡山 Suekane Tetsuya /  Yamada Akira /  Obara Toru /  Ihara Manabu /  Kawabe Kenichi /  Tokimatsu Koji Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
3Q
  2021/3/15
CAP.C421 Advanced Energy Transfer Operation Sekiguchi Hidetoshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/22 2021/3/15
CAP.I482 Introduction to the Frontiers of Environmental Chemistry II Shimosaka Takuya /  Yamada Keita /  Toyoda Sakae Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
SHS.S442 Graduate Lecture in Science, Technology and Society S1B Shirabe Masashi Graduate major in Social and Human Sciences 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
TIM.B410 Innovation Management I Tsujimoto Masaharu /  Sengoku Shintaro /  Kajikawa Yuya Graduate major in Technology and Innovation Management 2021
1Q
2021/4/5 2021/3/15
ENR.H405 Advanced Inorganic Materials Chemistry I Waki Keiko /  Hirayama Masaaki /  Suzuki Kota Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/7 2021/3/15
MEC.I312 Modeling and Control Theory A Yamaura Hiroshi /  Omata Toru Undergraduate major in Mechanical Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.C504 Functional Devices Kitamoto Yoshitaka /  Funakubo Hiroshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
2Q
  2021/3/15
ENR.I420 Advanced Lecture on Crystal Structure and Correlation with Properties of Solids Yashima Masatomo Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/4/9
ICT.I408 Analog Integrated Circuits Takagi Shigetaka Graduate major in Information and Communications Engineering 2021
2Q
  2021/3/15
ENR.A402 Interdisciplinary scientific principles of energy 2 すずかけ Arai Hajime /  Yamada Akira /  Kitamura Fusao /  Hirayama Masaaki /  Koshihara Shinya /  Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
MEC.B214 Vector Analysis Hasegawa Jun /  Sasabe Takashi /  Tanahashi Mamoru Undergraduate major in Mechanical Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MEC.M331 Space Systems Engineering Matunaga Saburo /  Furuya Hiroshi /  Chujo Toshihiro /  Undergraduate major in Mechanical Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.M410 Deformation and Strength of Solids Onaka Susumu /  Terada Yoshihiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.A401 Scope of Chemical Science and Engineering IA Ohtomo Akira /  Hitosugi Taro /  Yamanaka Ichiro /  Kuwata Shigeki /  Takao Toshiro /  Tanaka Katsunori Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/7 2021/3/15
CAP.P581 Advanced Polymer Processing Itaya Hiroharu /  Sakakida Hiroshi /  Konishi Gennichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/4/2
MAT.C408 Advanced Course of Surface Chemistry on Inorganic Materials Nakajima Akira /  Matsushita Sachiko Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/9 2021/3/15
CAP.C423 Computational Fluid Dynamics Okawara Shinichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/22 2021/3/15
LST.A502 Science of Biological Resources Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Shimojima Mie /  Masuda Shinji /  Imamura Sousuke /  Osakabe Yuriko Graduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/4/6
ESD.A402 Design Thinking Fundamentals A Saito Shigeki /  Sakamoto Hiraku /  Inaba Kazuaki /  Taoka Yuki /  Yuval Kahlon /  Terui Ryo Graduate major in Engineering Sciences and Design 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
ENR.H403 Advanced Electrochemistry I Arai Hajime /  Kitamura Fusao /  Hirayama Masaaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/7 2021/3/15
MEC.H531 Robot Control System Design Okada Masafumi Graduate major in Mechanical Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MEC.C201 Mechanics of Materials Sakaguchi Motoki /  Todoroki Akira Undergraduate major in Mechanical Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MEC.E311 Heat Transfer A Inoue Takayoshi /  Saito Takushi /  Okamura Tetsuji /  Nozaki Tomohiro Undergraduate major in Mechanical Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
IEE.A202 Mathematics for Industrial Engineering and Economics Mizuno Shinji /  Shioura Akiyoshi Undergraduate major in Industrial Engineering and Economics 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
IEE.A204 Probability for Industrial Engineering and Economics Miyakawa Masami Undergraduate major in Industrial Engineering and Economics 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
MAT.C403 Advanced Course of Ceramic Thin Film Technology Katase Takayoshi /  Azuma Yasuo /  Funakubo Hiroshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
ENR.J403 Physical Chemistry for High Temperature Processes -Smelting and Refining Processes- Susa Masahiro /  Kobayashi Yoshinao /  Kawamura Kenichi /  Hayashi Miyuki /  Ueda Mitsutoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/12 2021/3/15
GEG.P501 Concept Designing Nohara Kayoko Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2021
2Q
2021/4/8 2021/3/15
MEC.L332 Mechanical Design and Brain Science Yoshida Takako Undergraduate major in Mechanical Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
XEG.B101 Engineering Literacy I a Aono Yuko /  Tanaka Hiroto /  Yoshioka Hayato /  Chujo Toshihiro /  Momozono Satoshi /  Yasui Takao /  Sasabe Takashi /  Kondo Masatoshi /  Saito Takushi /  Matsushita Shintaro /  Kurabayashi Daisuke /  Manaka Takaaki 2021
1Q
2021/4/13 2021/3/15
CAP.C424 Advanced Reaction Process Engineering Tago Teruoki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/22 2021/3/15
LST.A504 Medical Biotechnology Kondoh Shinae /  Miura Yutaka /  Nishiyama Nobuhiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya Graduate major in Life Science and Technology 2021
2Q
  2021/3/15
HCB.C421 Outline of Human Centered Science and Biomedical Engineering I Ishida Tadashi /  Yamamoto Naoyuki /  Kajikawa Kotaro /  Nishiyama Nobuhiro /  Kaneko Hirohiko /  Morikawa Junko /  Tanaka Kan Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
HCB.C402 Fundamentals of Creative Design Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Yamamoto Naoyuki /  Yamaguchi Yuuka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1Q
2021/4/5 2021/3/15
MEC.B213 Partial Differential Equations Okuno Yoshihiro /  Aono Yuko Undergraduate major in Mechanical Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
ICT.C301 Foundations of Communication Network Uyematsu Tomohiko /  Yamaoka Katsunori Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
LST.A501 Biomolecular Analysis Osada Toshiya /  Fujii Masaaki /  Ishii Yoshitaka /  Okada Satoshi /  Kondo Toru Graduate major in Life Science and Technology 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
ENR.H420 Introduction to Photochemistry I Shishido Atsushi /  Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/12 2021/3/15
MEC.G431 Mechanical Processing Yoshioka Hayato /  Tanaka Tomohisa /  Hirata Atsushi Graduate major in Mechanical Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
NCL.N403 Nuclear Materials and Structures Kobayashi Yoshinao /  Yoshida Katsumi Graduate major in Nuclear Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
HCB.C521 Advanced Human Centered Science and Biomedical Engineering I Yanagida Yasuko /  Tadano Kotaro /  Okino Akitoshi /  Tabaru Marie /  Koike Yasuharu /  Sone Masato /  Tsuge Takeharu Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
ENR.B431 Recent technologies of fuel cells, solar cells butteries and energy system Ihara Manabu /  Yamada Akira /  Hirayama Masaaki /  Miyajima Shinsuke /  Tamaki Takanori /  Kodera Tetsuo /  Maeda Kazuhiko /  Matsumoto Hidetoshi /  Sasabe Takashi Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
2Q
  2021/3/15
XEG.B101 Engineering Literacy I b Sasabe Takashi /  Kondo Masatoshi /  Saito Takushi /  Matsushita Shintaro /  Aono Yuko /  Tanaka Hiroto /  Yoshioka Hayato /  Chujo Toshihiro /  Momozono Satoshi /  Yasui Takao /  Kurabayashi Daisuke /  Manaka Takaaki 2021
1Q
2021/4/13 2021/3/15
MEC.E201 Thermodynamics (Mechanical Engineering) A Murakami Yoichi /  Hirai Shuichiro /  Sasabe Takashi /  Okawa Seiji Undergraduate major in Mechanical Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
ICT.P204 Basic Computer Programming (ICT) Nakayama Minoru /  Kaneko Hirohiko /  Akahane Katsuhito /  Ito Izumi Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
IEE.B203 Macroeconomics I Ohdoi Ryoji Undergraduate major in Industrial Engineering and Economics 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.M401 Applied Diffraction Crystallography in Metals and Alloys Nakamura Yoshio /  Fujii Toshiyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/9 2021/3/15
ICT.C401 Modern Cryptography Ogata Wakaha Graduate major in Information and Communications Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
ICT.H411 Basic Sensation Informatics Kaneko Hirohiko /  Nagai Takehiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2021
2Q
  2021/3/15
IEE.C431 Applied Statistical Analysis Miyakawa Masami Graduate major in Industrial Engineering and Economics 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
GEG.T503 Introduction to Systems Engineering Akita Daisuke Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MEC.A201 Engineering Mechanics A Okada Masafumi /  Yoshioka Hayato Undergraduate major in Mechanical Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.I407 Introduction to Chemical Engineering (Basics) Yamaguchi Takeo /  Tamaki Takanori Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/7 2021/3/15
ENR.A404 Interdisciplinary principles of energy devices 2 大岡山 Wada Hiroyuki /  Ihara Manabu /  Miyajima Shinsuke /  Sasabe Takashi /  Otomo Junichiro /  Hirayama Masaaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
MEC.C432 Structural Integrity Assessment Mizutani Yoshihiro Graduate major in Mechanical Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
EEE.R671 Research Presentations A Academic Supervisor Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
  2021/3/15
SCE.S212 Fundamentals of Digital Science Ishizaki Takayuki /  Hatanaka Takeshi /  Nagasawa Tsuyoshi Undergraduate major in Systems and Control Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MEC.B333 Spectral Analysis Okuma Masaaki Undergraduate major in Mechanical Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
SCE.M206 Introduction to Measurement Engineering Hachiya Hiroyuki Undergraduate major in Systems and Control Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.C407 Advanced Course of Nano-Bionics Ikoma Toshiyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.M407 Advanced Solid State Physics b Iwamoto Mitsumasa Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
MAT.M409 Thermodynamics for Phase Equilibria Sone Masato /  Tahara Masaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
1Q
  2021/3/15
CAP.I537 Systematic Material Design Methodology Yamaguchi Takeo /  Tamaki Takanori Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/7 2021/3/15
CHM.B401 Basic Concepts of Inorganic Chemistry Kawano Masaki /  Kawaguchi Hiroyuki /  Ishitani Osamu /  Komatsu Takayuki /  Yashima Masatomo /  Uekusa Hidehiro /  Maeda Kazuhiko Graduate major in Chemistry 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
ICT.A406 Human-Centric Information Systems I Nakayama Minoru /  Koike Yasuharu /  Yamaguchi Masahiro /  Nakamoto Takamichi /  Kaneko Hirohiko /  Obi Takashi /  Hasegawa Shoichi Graduate major in Information and Communications Engineering 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
ENR.A403 Interdisciplinary principles of energy devices 1 すずかけ Hagiwara Makoto /  Suekane Tetsuya /  Okuno Yoshihiro /  Mori Shinsuke /  Okawa Seiji Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
SCE.S204 Fundamental Kinematics and Kinetics for Mechanical Systems Nakashima Motomu Undergraduate major in Systems and Control Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
ICT.S206 Signal and System Analysis Yamada Isao /  Jitsumatsu Yutaka Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2021
2Q
  2021/3/15
MAT.M426 Transport Phenomena at High Temperature - Momentum and Heat Flow - Hayashi Miyuki /  Kawamura Kenichi /  Susa Masahiro /  Kobayashi Yoshinao /  Ueda Mitsutoshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2021
2Q
  2021/3/15
ENR.H404 Advanced Electrochemistry II Arai Hajime /  Kitamura Fusao /  Hirayama Masaaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/7 2021/3/15
SCE.M401 Numerical Analysis of Heat Transfer and Fluid Flow Kosaka Hidenori Graduate major in Systems and Control Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MEC.M332 Space Systems Design Project Matunaga Saburo /  Nakanishi Hiroki /  Chujo Toshihiro Undergraduate major in Mechanical Engineering 2021
1-2Q
2021/4/7 2021/3/15
EEE.E202 Electricity and Magnetism II Nishiyama Nobuhiko /  Uenohara Hiroyuki Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
ICT.M202 Probability and Statistics (ICT) Uyematsu Tomohiko /  Nagai Takehiro Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
ICT.S307 Statistical Signal Processing Yamaguchi Masahiro /  Obi Takashi Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2021
2Q
  2021/3/15
IEE.B331 Theory of Sustainable Society and Economy Masui Toshihiko /  Kanamori Yuko /  Yamato Takehiko Undergraduate major in Industrial Engineering and Economics 2021
1-2Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.I401 Scope of Chemical Science and Engineering IB Yoshizawa Michito /  Fukushima Takanori /  Akita Munetaka /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita /  Yamaguchi Takeo /  Tamaki Takanori Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.P582 Advanced Polymer Science I Kamigaito Masami Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
  2021/3/15
CHM.D401 Basic Concepts of Organic Chemistry Ohmori Ken /  Goto Kei Graduate major in Chemistry 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MEC.E531 Plasma Physics Hasegawa Jun Graduate major in Mechanical Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
ICT.H508 Language Engineering Okumura Manabu Graduate major in Information and Communications Engineering 2021
2Q
  2021/3/15
NCL.O604 Crisis Management Omoto Akira /  Chiba Satoshi /  Sagara Hiroshi /  Yasuda Nakahiro /  Tominaga Shinya /  Itabashi Isao /  Sugawara Shinetsu /  Nojima Tsuyoshi Graduate major in Nuclear Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
ESD.C503 Design Theories Fujii Haruyuki /  Yuval Kahlon Graduate major in Engineering Sciences and Design 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
SCE.S305 Continuum Mechanics Amaya Kenji /  Miyazaki Yusuke Undergraduate major in Systems and Control Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
EEE.D211 Semiconductor Physics Miyajima Shinsuke /  Nakagawa Shigeki Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
2Q
2021/3/22 2021/3/15
EEE.P381 Electric Railway Suzuki Masahiko Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
IEE.C202 Industrial Engineering Aoki Hirotaka /  Xiuzhu Gu Undergraduate major in Industrial Engineering and Economics 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
ENR.K430 Advanced course of turbulent flow and control Tanahashi Mamoru /  Shimura Masayasu Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
ICT.H503 Speech Information Technology Shinozaki Takahiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
IEE.B530 Modeling of Global Environment and Economic Growth Kanamori Yuko Graduate major in Industrial Engineering and Economics 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
EEE.C451 RF Measurement Engineering Ito Hiroyuki /  Hasegawa Hiroshi /  Sakuma Hiroshi /  Takahashi Satoru /  Asada Takahiro Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MEC.Z389 Independent research project(MEC) Teaching Staffs  /  Yamazaki Takahisa Undergraduate major in Mechanical Engineering 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
MEC.K231 Exercise in Information Processing (Mechanical Engineering) Aoki Takayuki /  Tanaka Tomohisa /  Xiao Feng Undergraduate major in Mechanical Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
ICT.P208 Advanced Computer Programming (ICT) Ogata Wakaha /  Matsumoto Ryutaroh /  Chu Van Thiem Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.P422 Advanced Polymer Properties Tokita Masatoshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
ICT.S403 Multidimensional Information Processing Miyata Takamichi Graduate major in Information and Communications Engineering 2021
2Q
  2021/3/15
ICT.H409 Optics in Information Processing Yamaguchi Masahiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2021
2Q
  2021/3/15
IEE.C430 Operations Management Suzuki Sadami Graduate major in Industrial Engineering and Economics 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
IEE.B302 Cooperative Game Theory Kawasaki Ryo Undergraduate major in Industrial Engineering and Economics 2021
1Q
2021/4/5 2021/3/15
MEC.Q301 Creative Design of Mechanical Systems A Yagi Tohru /  Akasaka Hiroki /  Fushinobu Kazuyoshi /  Sakamoto Hiraku /  Saito Takushi /  Shinshi Tadahiko /  Yanagida Yasuko /  Murakami Yoichi /  Sasabe Takashi /  Sawada Tetsuo /  Zhu Jiang /  Nabae Hiroyuki /  Yasui Takao Undergraduate major in Mechanical Engineering 2021
1-2Q
2021/4/7 2021/3/15
SCE.I204 Information Processing and Programming (Systems and Control) Yamakita Masaki /  Monno Yusuke /  Funada Riku /  Onishi Yuki Undergraduate major in Systems and Control Engineering 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
EEE.D301 Electrical and Electronics Materials Tsutsui Kazuo /  Iino Hiroaki Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
ICT.M306 Concrete Mathematics Uyematsu Tomohiko /  Tayu Satoshi Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2021
2Q
  2021/3/15
CAP.I419 Analytical Techniques for Environmental Chemistry Toyoda Sakae /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
ENR.J405 Microstructure Evolution and Diffusion in Metals Kimura Yoshisato /  Nakada Nobuo Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
SCE.I501 Image Recognition Tanaka Masayuki Graduate major in Systems and Control Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
SCE.A503 Planning Algorithm Kurabayashi Daisuke Graduate major in Systems and Control Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
NCL.F401 Nuclear Safety and Engineering Ethics Kato Yukitaka /  Sagara Hiroshi /  Ooba Kyoko /  Yoshizawa Atsufumi /  Matsui Ryota Graduate major in Nuclear Engineering 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
ENR.J409 Introduction to Intellectual Property System Yoshimoto Mamoru Graduate major in Energy Science and Engineering 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
EEE.P311 Power Electronics Hagiwara Makoto /  Sano Kenichiro Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
ICT.I207 Linear Circuits Nakamoto Takamichi Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2021
2Q