School of Engineering|0 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
EEE.E201 Electricity and Magnetism I Asada Masahiro /  Kodera Tetsuo Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/23
LST.A401 Molecular and Cellular Biology Iwasaki Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Aizawa Yasunori Graduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/21
ICT.I408 Analog Integrated Circuits Takagi Shigetaka Graduate major in Information and Communications Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
MEC.H201 Machine Elements and Machine Drawing A Inou Norio /  Nozaki Tomohiro /  Akasaka Hiroki /  Furuya Hiroshi /  Yasui Takao /  Yamazaki Takahisa /  Yoshioka Hayato /  Hozumi Tsutomu Undergraduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/4/23 2018/4/17
CAP.E401 Environment Preservation and Chemical Safety I Tanaka Hiroshi /  Okamoto Masaki /  Matsushita Nobuhiro /  Osakada Kohtaro /  Kuwata Shigeki /  Motokura Ken /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Inagi Shinsuke /  Kudo Fumitaka /  Nishino Tomoaki /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Ishiyama Chiemi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/4 2018/4/24
MEC.D431 Advanced Sound and Vibration Measurement Matsumura Shigeki Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
  2018/4/18
SCE.C402 Robust Control Fujita Masayuki Graduate major in Systems and Control Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/24
IEE.B201 Microeconomics I Yamato Takehiko Undergraduate major in Industrial Engineering and Economics 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/17
IEE.B302 Cooperative Game Theory Kawasaki Ryo Undergraduate major in Industrial Engineering and Economics 2018
1Q
2018/4/6 2018/4/20
ESD.A402 Design Thinking Fundamentals A Saito Shigeki /  Sakamoto Hiraku /  Yagisawa Masaki /  Terui Ryo Graduate major in Engineering Sciences and Design 2018
1Q
  2018/4/18
NCL.N402 Neutron Transport Theory Obara Toru /  Nishiyama Jun Graduate major in Nuclear Engineering 2018
1Q
2018/4/6 2018/4/23
EEE.G291 Fundamentals of Electronics Matsuzawa Akira /  Matsuzawa Akira Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
2Q
2018/4/9 2018/3/20
MEC.E201 Thermodynamics (Mechanical Engineering) A Satoh Isao /  Nozaki Tomohiro /  Hasegawa Jun /  Hirai Shuichiro /  Nagasaki Takao /  Murakami Yoichi /  Okawa Seiji Undergraduate major in Mechanical Engineering 2018
2Q
2018/4/16 2018/4/5
ESD.E402 Dialogue for elucidating insights Saijo Miki /  Ohashi Takumi /  Ohashi Takumi Graduate major in Engineering Sciences and Design 2018
2Q
2018/4/16 2018/4/23
ICT.A402 Communications and Computer Engineering I Uyematsu Tomohiko /  Ogata Wakaha /  Fukawa Kazuhiko /  Yamaguchi Masahiro /  Yamada Isao /  Nakayama Minoru /  Yamaoka Katsunori /  Kasai Kenta /  Shinozaki Takahiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2018
1Q
2018/4/6 2018/4/13
EEE.C321 Digital Electronic Circuits Manaka Takaaki /  Tabaru Marie Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/11 2018/4/18
CAP.E402 Environment Preservation and Chemical Safety II Okamoto Masaki /  Tanaka Hiroshi /  Matsushita Nobuhiro /  Osakada Kohtaro /  Kuwata Shigeki /  Motokura Ken /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Inagi Shinsuke /  Kudo Fumitaka /  Nishino Tomoaki /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Ishiyama Chiemi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/4 2018/4/20
ICT.H503 Speech Information Technology Shinozaki Takahiro /  Kobayashi Takao Graduate major in Information and Communications Engineering 2018
1Q
2018/4/6 2018/4/20
LST.A411 Biomolecular Engineering Fukui Toshiaki /  Ueda Hiroshi /  Hirota Junji /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kitaguchi Tetsuya Graduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
  2018/3/20
ESD.E401 Participatory Design in Energy Business Saijo Miki /  Ohashi Takumi /  Ohashi Takumi Graduate major in Engineering Sciences and Design 2018
2Q
2018/4/16 2018/4/23
EEE.P451 Plasma Engineering Akatsuka Hiroshi /  Okino Akitoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/4 2018/4/23
ICT.C201 Introduction to Information and Communications Engineering Uyematsu Tomohiko /  Ogata Wakaha /  Fukawa Kazuhiko /  Yamaguchi Masahiro /  Yamada Isao /  Takagi Shigetaka /  Nakamoto Takamichi /  Takahashi Atsushi /  Isshiki Tsuyoshi /  Yamaoka Katsunori /  Kasai Kenta /  Shinozaki Takahiro /  Sugino Nobuhiko /  Hara Yuko /  Nakahara Hiroki Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2018
1Q
2018/4/12 2018/4/24
EEE.D431 Fundamentals of Light and Matter I Kajikawa Kotaro /  Munekata Hiro /  Ito Haruhiko Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/4
EEE.D401 Fundamentals of Electronic Materials Nakagawa Shigeki /  Sugahara Satoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/3/25 2018/3/24
HCB.C421 Outline of Human Centered Science and Biomedical Engineering I Inou Norio /  Kajiwara Susumu /  Kajikawa Kotaro /  Nishiyama Nobuhiro /  Kaneko Hirohiko /  Morikawa Junko /  Tanaka Kan Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
1Q
2018/4/10 2018/4/20
MAT.P491 Materials Engineering and Ecology Kunioka Masao /  Ishii Satoko /  Yamamoto Kayoko /  Yoshida Kazuo /  Xu Yibin /  Xu Yibin Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
EEE.M221 Computation Algorithms and Programming Miyamoto Tomoyuki /  Shoji Yuya Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/24
ICT.I203 Electric Circuits Kobayashi Takao /  Sugino Nobuhiko Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2018
1Q
2018/4/5 2018/4/24
MEC.C531 Mechanics of High Temperature Materials Sakaguchi Motoki Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/4/2 2018/4/18
MEC.E431 Thermodynamics of Nonequilibrium Systems Murakami Yoichi /  Okuno Yoshihiro Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/23
EEE.D481 Advanced Power Semiconductor Devices Terashima Tomohide /  Oi Takeshi /  Gourab Majumdar Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
2Q
2018/4/5 2018/3/20
EEE.L321 Engineering Writing (L Seminar) Fujita Hideaki Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/5 2018/4/8
MEC.B212 Complex Function Theory A Yamamoto Takatoki /  Horiuti Kiyosi /  Suekane Tetsuya Undergraduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
  2018/4/12
ESD.A402 Design Thinking Fundamentals B Kado Masanori /  Hijikata Wataru /  Park Jaehyun /  Yagisawa Masaki /  Terui Ryo Graduate major in Engineering Sciences and Design 2018
1Q
  2018/4/7
MEC.E201 Thermodynamics (Mechanical Engineering) B Satoh Isao /  Nozaki Tomohiro /  Hasegawa Jun /  Hirai Shuichiro /  Nagasaki Takao /  Murakami Yoichi /  Okawa Seiji Undergraduate major in Mechanical Engineering 2018
2Q
2018/4/16 2018/4/5
ICT.H411 Basic Sensation Informatics Kaneko Hirohiko /  Kashino Makio /  Watanabe Junji Graduate major in Information and Communications Engineering 2018
2Q
2018/4/9 2018/3/20
EEE.M201 Analysis for Electrical and Electronic Engineers Watanabe Masahiro /  Akatsuka Hiroshi Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/3 2018/4/23
ESD.A401 Engineering Design Challenge Inaba Kazuaki /  Yoshida Kazuhiro /  Shinno Hidenori /  Iijima Junichi /  Matsumura Shigeki /  Kurabayashi Daisuke /  Kitazume Masaki /  Saijo Miki /  Fujii Haruyuki /  Saito Shigeki /  Sakamoto Hiraku Graduate major in Engineering Sciences and Design 2018
1Q
2018/4/10 2018/4/15
ENR.J407 Soft Materials Design Matsumoto Hidetoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
EEE.G411 Electrical Modeling and Simulation Yamada Akira /  Mori Kenji Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/5 2018/3/20
EEE.P311 Power Electronics Hagiwara Makoto /  Fujita Hideaki Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/4 2018/4/20
IEE.A207 Computer Programming (Industrial Engineering and Economics) Nakata Kazuhide Undergraduate major in Industrial Engineering and Economics 2018
1Q
2018/4/12 2018/4/23
IEE.C303 Production Management Suzuki Sadami Undergraduate major in Industrial Engineering and Economics 2018
1Q
2018/4/10 2018/4/13
MEC.F531 Flying Object Engineering Aoki Takayuki /  Oshima Shuzo Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.C504 Functional Devices Kitamoto Yoshitaka /  Funakubo Hiroshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/11 2018/3/20
ENR.J406 Organic Electronic Materials Physics Mori Takehiko Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/30
CHM.C401 Basic Concepts of Physical Chemistry Kouchi Noriyuki /  Ohshima Yasuhiro /  Kiguchi Manabu /  Koshihara Shinya /  Kitajima Masashi /  Okimoto Yoichi /  Nishino Tomoaki Graduate major in Chemistry 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/18
ICT.C401 Modern Cryptography Ogata Wakaha Graduate major in Information and Communications Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/18
MEC.B212 Complex Function Theory B Yamamoto Takatoki /  Horiuti Kiyosi /  Suekane Tetsuya Undergraduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
  2018/4/20
LST.A504 Medical Biotechnology Kondoh Shinae /  Kajiwara Susumu /  Nishiyama Nobuhiro /  Ogura Shunichiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya Graduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
MEC.L331 Basic Bioengineering Inou Norio /  Yagi Tohru /  Yoshida Takako /  Tanaka Hiroto Undergraduate major in Mechanical Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
ICT.I303 Integrated Circuit Design Isshiki Tsuyoshi /  Hara Yuko Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/19
MEC.A201 Engineering Mechanics A Okuma Masaaki /  Okada Masafumi /  Yoshioka Hayato Undergraduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/4/5 2018/3/20
MEC.Q301 Creative Design of Mechanical Systems Yagi Tohru /  Academic Supervisor  /  Sakamoto Hiraku /  Fushinobu Kazuyoshi /  Akasaka Hiroki /  Omata Toru /  Watanabe Hirotatu /  Shinshi Tadahiko /  Yoshida Takako /  Park Jongho /  Murakami Yoichi /  Saito Takushi /  Yanagida Yasuko /  Sawada Tetsuo Undergraduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
EEE.D411 Semiconductor Physics Yamada Akira Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
EEE.D201 Quantum Mechanics Nakagawa Shigeki /  Ito Haruhiko Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.A403 Interdisciplinary principles of energy devices 1 大岡山 Hanamura Katsunori /  Fujita Hideaki /  Hagiwara Makoto /  Shimura Masayasu /  Tanahashi Mamoru /  Mori Shinsuke /  Okawa Seiji /  Miyajima Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/16
MEC.J531 Micro and Nano Systems Hatsuzawa Takeshi /  Ohtake Naoto /  Yoshida Kazuhiro /  Yanagida Yasuko /  Kim Joon-Wan /  Yamamoto Takatoki /  Nisisako Takasi Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1-2Q
2018/3/20 2018/3/20
LST.A502 Science of Biological Resources Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Shimojima Mie /  Masuda Shinji /  Imamura Sousuke Graduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/24
IEE.B401 Advanced Microeconomics Yamato Takehiko Graduate major in Industrial Engineering and Economics 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/24
ENR.K580 Leading edge energy technology Hirai Shuichiro /  Suekane Tetsuya Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.L410 Introduction to Photovoltaics Miyajima Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/6 2018/3/20
LST.A405 Design of Bioactive Molecules Urabe Hirokazu /  Kobayashi Yuichi /  Nakamura Hiroyuki /  Hata Takeshi Graduate major in Life Science and Technology 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
MEC.D432 Rotor Dynamics Takahara Hiroki Graduate major in Mechanical Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
MEC.G431 Mechanical Processing Yoshioka Hayato /  Hirata Atsushi /  Tanaka Tomohisa Graduate major in Mechanical Engineering 2018
2Q
  2018/3/20
MEC.F431 Computational Thermo-Fluid Dynamics Horiuti Kiyosi /  Xiao Feng Graduate major in Mechanical Engineering 2018
2Q
  2018/3/20
ICT.A406 Human-Centric Information Systems I Koike Yasuharu /  Yamaguchi Masahiro /  Nakamoto Takamichi /  Kaneko Hirohiko /  Obi Takashi /  Hasegawa Shoichi /  Nakayama Minoru Graduate major in Information and Communications Engineering 2018
2Q
2018/4/12 2018/3/20
MEC.J311 Fundamentals of Precision Machinery A Shinshi Tadahiko /  Yoshioka Hayato /  Hijikata Wataru Undergraduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
  2018/3/20
MAT.C403 Advanced Course of Ceramic Thin Film Technology Katase Takayoshi /  Azuma Yasuo /  Funakubo Hiroshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/11 2018/3/20
MEC.Z491 Seminar in Mechanical Engineering S1 Academic Supervisor Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1-2Q
  2018/3/20
ICT.H508 Language Engineering Okumura Manabu Graduate major in Information and Communications Engineering 2018
2Q
2018/4/6 2018/3/20
IEE.C430 Operations Management Suzuki Sadami Graduate major in Industrial Engineering and Economics 2018
2Q
2018/4/10 2018/3/20
HCB.M462 Biological Systems and Modeling Inou Norio Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/24
ENR.L401 Mechanical-to-electrical energy conversion Fujita Hideaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/6 2018/4/24
EEE.S451 Wireless Communication Engineering Sakaguchi Kei Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
2Q
2018/4/9 2018/3/20
EEE.G401 Utilization of Intelligent Information Resources and Patents Yoshii Kazuo Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/4 2018/3/30
MEC.C201 Mechanics of Materials A Todoroki Akira /  Sakaguchi Motoki /  Kurokawa Yu /  Suzuki Yoshiro Undergraduate major in Mechanical Engineering 2018
2Q
2018/4/3 2018/3/20
EEE.C201 Electric Circuits I Yamada Akira /  Pham Namhai Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.P413 Soft Materials Functional Chemistry Hayakawa Teruaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/23
CAP.A401 Scope of Chemical Science and Engineering IA Ohtomo Akira /  Hitosugi Taro /  Mikami Koichi /  Yamanaka Ichiro /  Wada Yuji /  Kuwata Shigeki /  Suzuki Eiichi /  Takao Toshiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/4 2018/4/4
MEC.G532 Taguchi Method Hosokawa Tetsuo Graduate major in Mechanical Engineering 2018
2Q
  2018/3/20
ICT.H507 Virtual Reality and Interaction Hasegawa Shoichi Graduate major in Information and Communications Engineering 2018
2Q
  2018/3/20
IEE.B406 Historians and Economists Yamamuro Kyoko Graduate major in Industrial Engineering and Economics 2018
2Q
2018/4/4 2018/3/20
NCL.N401 Basic Nuclear Physics Oguri Yoshiyuki /  Chiba Satoshi /  Katabuchi Tatsuya Graduate major in Nuclear Engineering 2018
1Q
2018/4/11 2018/3/20
NCL.N403 Nuclear Materials and Structures Kobayashi Yoshinao /  Yoshida Katsumi Graduate major in Nuclear Engineering 2018
2Q
  2018/3/20
MEC.I312 Modeling and Control Theory A Yamaura Hiroshi /  Yoshioka Hayato Undergraduate major in Mechanical Engineering 2018
2Q
  2018/3/20
MAT.C402 Quantum Physics in Optical Response of Materials Nakamura Kazutaka Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/11 2018/3/20
CAP.P581 Advanced Polymer Processing Takeda Toshiro /  Sakakida Hiroshi /  Sakakida Hiroshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
LST.A412 Biomaterial Science and Engineering Maruyama Atsushi /  Tagawa Yoh-Ichi /  Mori Toshiaki /  Matsuda Tomoko /  Kinbara Kazushi Graduate major in Life Science and Technology 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.I420 Advanced Lecture on Crystal Structure and Correlation with Properties of Solids Yashima Masatomo Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/10 2018/3/20
MEC.H531 Robot Control System Design Okada Masafumi Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/4/5 2018/3/20
ICT.H409 Optics in Information Processing Yamaguchi Masahiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2018
2Q
2018/4/6 2018/3/20
IEE.C532 Management of Technology and Intellectual Property Tanaka Yoshitoshi Graduate major in Industrial Engineering and Economics 2018
1Q
2018/4/6 2018/4/19
ESD.H402 Social Entrepreneurship Ishiguro Junko /  Ishiguro Junko Graduate major in Engineering Sciences and Design 2018
1-2Q
2018/4/9 2018/4/24
ICT.M306 Concrete Mathematics Uyematsu Tomohiko /  Tayu Satoshi Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2018
2Q
  2018/3/20
LST.A410 Advanced Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki Graduate major in Life Science and Technology 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
SHS.S441 Graduate Lecture in Science, Technology and Society S1A Fudano Jun Graduate major in Social and Human Sciences 2018
1Q
2018/4/9 2018/3/20
EEE.P401 Electric Power and Motor Drive System Analysis Fujita Hideaki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
EEE.S401 Advanced Electromagnetic Waves Hirokawa Jiro Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/2 2018/3/20
MEC.L332 Mechanical Design and Brain Science Yoshida Takako Undergraduate major in Mechanical Engineering 2018
2Q
  2018/3/20
MEC.B333 Spectral Analysis Okuma Masaaki Undergraduate major in Mechanical Engineering 2018
2Q
2018/4/9 2018/3/20
MEC.H211 Design of Machine Elements Takeda Yukio /  Yamaura Hiroshi /  Matsumura Shigeki /  Murakami Yoichi Undergraduate major in Mechanical Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
IEE.B205 Noncooperative Game Theory Fukuda Emiko Undergraduate major in Industrial Engineering and Economics 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.C400 Crystals Science Oba Fumiyasu Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
SCE.A402 Object Oriented Analysis and Design Amaya Kenji /  Nakashima Motomu /  Hara Seiichiro Graduate major in Systems and Control Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/23
HCB.C521 Advanced Human Centered Science and Biomedical Engineering I Omata Toru /  Hatsuzawa Takeshi /  Okino Akitoshi /  Tabaru Marie /  Koike Yasuharu /  Kitamoto Yoshitaka /  Tsuge Takeharu Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
1Q
2018/4/11 2018/3/20
MEC.K231 Exercise in Information Processing (Mechanical Engineering) Shimura Masayasu /  Tanaka Tomohisa /  Xiao Feng Undergraduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
SCE.E201 Basic Theory of Electric Circuit Nishida Kenji /  Nishida Kenji Undergraduate major in Systems and Control Engineering 2018
2Q
2018/4/18 2018/4/18
MAT.M406 Advanced Microstructure Design of Non-ferrous Materials Kumai Shinji /  Muraishi Shinji /  Kobayashi Equo Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.J405 Microstructure Evolution and Diffusion in Metals Kimura Yoshisato /  Nakada Nobuo Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
MEC.H432 Multibody Systems Okuma Masaaki /  Furuya Hiroshi Graduate major in Mechanical Engineering 2018
2Q
2018/4/9 2018/3/20
MEC.C431 Mechanics of Composite Materials Todoroki Akira Graduate major in Mechanical Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
SCE.I401 Advanced Course of Measurement and Signal Processing Hara Seiichiro Graduate major in Systems and Control Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/16
GEG.P501 Concept Designing Nohara Kayoko Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2018
2Q
2018/4/10 2018/3/20
EEE.P421 Advanced Electric Power Engineering Nanahara Toshiya /  Hoshina Yoshikazu /  Takano Kei /  Michibata Hideo /  Machida Masahiro /  Machida Masahiro /  Oana Hideaki /  Kitabatake Nobuaki /  Miyazawa Takehiro /  Yanase Toru /  Yanase Toru /  Nagayama Shin /  Sudoh Yoshitsugu /  Sudoh Yoshitsugu Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/3 2018/4/3
ENR.A403 Interdisciplinary principles of energy devices 1 すずかけ Suekane Tetsuya /  Okuno Yoshihiro /  Nagasaki Takao /  Okamura Tetsuji /  Hagiwara Makoto Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/20
MEC.B211 Ordinary Differential Equations A Yamazaki Takahisa /  Yoshida Kazuhiro Undergraduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
MEC.M331 Space Systems Engineering Furuya Hiroshi /  Matunaga Saburo /  Undergraduate major in Mechanical Engineering 2018
2Q
2018/4/5 2018/3/20
SCE.I201 Introduction to Measurement Engineering Hachiya Hiroyuki Undergraduate major in Systems and Control Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
SCE.S201 Essentials for Design of Mechatronic Systems Kosaka Hidenori /  Yamakita Masaki /  Hatanaka Takeshi /  Ogawa Hideki Undergraduate major in Systems and Control Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
EEE.M211 Fourier Transform and Laplace Transform Kakushima Kuniyuki /  Ito Hiroyuki Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
2Q
2018/4/3 2018/3/20
EEE.P381 Electric Railway Suzuki Masahiko Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/5 2018/4/10
ICT.C205 Communication Theory (ICT) Fukawa Kazuhiko /  Ogata Wakaha Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2018
2Q
2018/4/6 2018/3/20
ESD.E501 Theory of Business Architecture Iijima Junichi Graduate major in Engineering Sciences and Design 2018
1Q
2018/4/16 2018/4/22
MEC.C432 Structural Integrity Assessment Mizutani Yoshihiro Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/4/4 2018/3/20
MEC.F532 Rarefied Gas Dynamics Inoue Takayoshi /  Okamura Tetsuji Graduate major in Mechanical Engineering 2018
2Q
  2018/3/20
SCE.M401 Numerical Analysis of Heat Transfer and Fluid Flow Kosaka Hidenori Graduate major in Systems and Control Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
ICT.S407 Wireless Signal Processing Fukawa Kazuhiko Graduate major in Information and Communications Engineering 2018
2Q
2018/4/9 2018/3/20
ICT.C506 Advanced Information and Communication Network Yamaoka Katsunori Graduate major in Information and Communications Engineering 2018
2Q
2018/4/9 2018/3/20
EEE.Z591 Seminar S2 on Electrical and Electronic Engineering Academic Supervisor Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1-2Q
2018/4/5 2018/3/20
EEE.C441 VLSI Technology I Wakabayashi Hitoshi /  Kakushima Kuniyuki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/5 2018/3/20
MEC.Q310 Machine tool and Safety training Akasaka Hiroki /  Kikura Hiroshige /  Yoshioka Hayato /  Zhu Jiang /  Hirata Atsushi /  Aono Yuko /  Yasui Takao /  Sekiguchi Yu Undergraduate major in Mechanical Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
HCB.C402 Fundamentals of Creative Design Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Kajiwara Susumu Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
1Q
2018/3/25 2018/3/20
MEC.A201 Engineering Mechanics B Okuma Masaaki /  Okada Masafumi /  Yoshioka Hayato Undergraduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/4/5 2018/3/20
MEC.K332 Finite Element Analysis Yoshino Masahiko /  Okuma Masaaki /  Nakano Yutaka Undergraduate major in Mechanical Engineering 2018
2Q
2018/4/9 2018/3/20
MEC.K331 Fundamentals of Computer Aided Engineering Okuma Masaaki /  Takahara Hiroki /  Fushinobu Kazuyoshi /  Oshima Shuzo /  Tanaka Shinji /  Undergraduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/4/9 2018/3/20
EEE.E202 Electricity and Magnetism II Hirokawa Jiro /  Nishiyama Nobuhiko Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
ICT.S307 Statistical Signal Processing Yamaguchi Masahiro /  Obi Takashi Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2018
2Q
2018/4/6 2018/4/5
IEE.B334 Cliometrics Yamamuro Kyoko /  Kurisu Daisuke /  Kurisu Daisuke Undergraduate major in Industrial Engineering and Economics 2018
2Q
2018/4/5 2018/3/20
MAT.C503 Advanced Course of Material Development II Kawaji Hitoshi /  Azuma Masaki /  Matsuda Akifumi Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/11 2018/3/20
CAP.I416 Catalysis for the Environmental Issues Baba Toshihide /  Motokura Ken /  Manaka Yuichi /  Manaka Yuichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.K430 Advanced course of turbulent flow and control Tanahashi Mamoru /  Shimura Masayasu Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
SCE.M402 Modeling of Bio-Systems I Nakashima Motomu /  Kurabayashi Daisuke /  Tada Mitsunori /  Tada Mitsunori Graduate major in Systems and Control Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
ICT.S403 Multidimensional Information Processing Miyata Takamichi Graduate major in Information and Communications Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
IEE.C501 Design Thinking Umemuro Hiroyuki Graduate major in Industrial Engineering and Economics 2018
1-2Q
2018/3/20 2018/4/10
HCB.M464 Introduction to Neural Engineering Yagi Tohru Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
3Q
2018/3/25 2018/3/20
ESD.H403 Sales Strategy and Organization Kitazawa Kotaro Graduate major in Engineering Sciences and Design 2018
1-2Q
2018/3/20 2018/3/20
ICT.M202 Probability and Statistics (ICT) Uyematsu Tomohiko /  Kobayashi Takao Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/13
MEC.D531 Experimental Modal Analysis for Structural Dynamics Okuma Masaaki Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/4/9 2018/3/20
ICT.H504 Medical Image Processing Nakamura Kentaro /  Tabaru Marie /  Ohyama Nagaaki /  Obi Takashi Graduate major in Information and Communications Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/24
NCL.N603 Special Lecture on Nuclear Reactor Technology III Obara Toru /  Katabuchi Tatsuya /  Kato Yukitaka /  Sagara Hiroshi /  Chiba Satoshi /  Kikura Hiroshige Graduate major in Nuclear Engineering 2018
1Q
2018/4/9 2018/4/13
EEE.D301 Electrical and Electronics Materials Tsutsui Kazuo /  Iino Hiroaki Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/3/25 2018/3/30
ICT.S206 Signal and System Analysis Yamada Isao /  Yoshimura Natsue Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
IEE.D302 Corporate Finance Inoue Kotaro /  Ikeda Naoshi Undergraduate major in Industrial Engineering and Economics 2018
1Q
2018/4/6 2018/4/8
MAT.M408 Quantum Statistical Mechanics Nakatsuji Kan /  Kajihara Masanori /  Gohda Yoshihiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.A401 Interdisciplinary scientific principles of energy 1 大岡山 Ihara Manabu /  Yamada Akira /  Tanahashi Mamoru /  Shimura Masayasu Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
CHM.B401 Basic Concepts of Inorganic Chemistry Kawano Masaki /  Kawaguchi Hiroyuki /  Ishitani Osamu /  Komatsu Takayuki /  Yashima Masatomo /  Uekusa Hidehiro /  Maeda Kazuhiko Graduate major in Chemistry 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
ICT.H502 Media Quality Yamaguchi Masahiro /  Takada Katsuhiro /  Sugiura Hiroaki Graduate major in Information and Communications Engineering 2018
1Q
2018/4/5 2018/4/17
HCB.C413 Interdisciplinary Research Training Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
2Q
2018/4/16 2018/3/20
EEE.C442 VLSI Technology II Wakabayashi Hitoshi /  Ishihara Noboru /  Dosho Shiro /  Machida Katsuyuki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
2Q
2018/4/5 2018/3/20
HCB.C412 Interdisciplinary Research Fundamentals II 3 Kanamiya Yoshikazu Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2018
2Q
2018/4/13 2018/3/20
MEC.B213 Partial Differential Equations A Okuno Yoshihiro /  Oshima Shuzo Undergraduate major in Mechanical Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
EEE.D311 Electronic Material Science Sugahara Satoshi Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
EEE.S301 Waveguide Engineering and the Radio Law Hirokawa Jiro Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
ICT.I308 Computer Architecture (ICT) Sugino Nobuhiko /  Isshiki Tsuyoshi Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2018
2Q
2018/4/6 2018/3/20
IEE.B203 Macroeconomics I Ohdoi Ryoji Undergraduate major in Industrial Engineering and Economics 2018
2Q
2018/4/6 2018/3/20
MAT.M410 Deformation and Strength of Solids Onaka Susumu /  Terada Yoshihiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
MEC.E531 Plasma Physics Hasegawa Jun Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/10
MEC.M431 Space Systems Design Matunaga Saburo /  Nakagawa Toshihiko /  Nakagawa Toshihiko Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1-2Q
2018/4/5 2018/3/20
SCE.I431 Computer Aided Systems -The Data Embedding and Coupling- Sasajima Kazuyuki Graduate major in Systems and Control Engineering 2018
2Q
  2018/3/20
IEE.C432 Applied Cognitive Ergonomics Itoh Kenji /  Aoki Hirotaka Graduate major in Industrial Engineering and Economics 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
EEE.Z491 Seminar S1 on Electrical and Electronic Engineering Academic Supervisor Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1-2Q
2018/4/5 2018/3/20
EEE.D451 Bipolar Transistors and Compound Semiconductor Devices Miyamoto Yasuyuki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/3 2018/4/20
MAT.P402 Soft Materials Physical Chemistry Ouchi Yukio Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials a Sone Masato /  Sannomiya Takumi Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.M401 Applied Diffraction Crystallography in Metals and Alloys Nakamura Yoshio /  Fujii Toshiyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.C411 Chemical Engineering for A