School of Engineering|29 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
EEE.E202 Electricity and Magnetism II Nishiyama Nobuhiko /  Uenohara Hiroyuki Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/8/15
EEE.M201 Analysis for Electrical and Electronic Engineers Watanabe Masahiro /  Akatsuka Hiroshi Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/6/18
EEE.C201 Electric Circuits I Pham Nam Hai /  Tokuda Takashi Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/8/13
ICT.S210 Digital Signal Processing Yamaguchi Masahiro /  Yoshimura Natsue Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/12/14
MAT.P401 Organic Optical Materials physics Ishikawa Ken Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/9/14
ENR.A401 Interdisciplinary scientific principles of energy 1 すずかけ Shimura Masayasu /  Ihara Manabu /  Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/17
ICT.H409 Optics in Information Processing Yamaguchi Masahiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/8/2
CAP.P581 Advanced Polymer Processing Itaya Hiroharu /  Sakakida Hiroshi /  Saito Reiko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/6/29
LST.A401 Molecular and Cellular Biology Kimura Hiroshi /  Iwasaki Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Aizawa Yasunori Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/11
EEE.E201 Electricity and Magnetism I Kodera Tetsuo /  Hirokawa Jiro Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/25
ENR.A407 Energy system theory 大岡山 Suekane Tetsuya /  Yamada Akira /  Obara Toru /  Ihara Manabu /  Takahashi Fumitake /  Kawabe Kenichi /  Tokimatsu Koji Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.M211 Fourier Transform and Laplace Transform Kakushima Kuniyuki /  Ito Hiroyuki Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/16
ENR.A408 Economy of energy system Tokimatsu Koji /  Hanaoka Shinya /  Nishikizawa Shigeo /  Kajikawa Yuya /  Goto Mika /  Uchiyama Yoji Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/29 2020/3/24
EEE.S461 Optical Communication Systems Uenohara Hiroyuki /  Koyama Fumio Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
4Q
2020/11/5 2020/12/25
ENR.A402 Interdisciplinary scientific principles of energy 2 大岡山 Arai Hajime /  Ihara Manabu /  Okimoto Yoichi Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials a Sone Masato /  Sannomiya Takumi Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P491 Materials Engineering and Ecology Yamamoto Kayoko /  Ishii Satoko /  Kunioka Masao /  Yoshida Kazuo /  Saito Satoshi /  Suwa Yorimasa /  Helmut Winterling /  Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.A402 Interdisciplinary scientific principles of energy 2 すずかけ Arai Hajime /  Yamada Akira /  Kitamura Fusao /  Hirayama Masaaki /  Koshihara Shinya /  Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C501 Practical Creative Design Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Yamamoto Naoyuki /  Kajiwara Susumu /  Morita Toshisuke /  Shimada Nagato /  Baba Hidehiko /  Akimoto Jin Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/10/9
ENR.J409 Introduction to Intellectual Property System Yoshimoto Mamoru Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.O401 Nuclear Non-proliferation and Security Sagara Hiroshi /  Hayashizaki Noriyosu /  Kikuchi Masahiro /  Kanasugi Masayuki Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
TIM.D516 Entrepreneurship and Business Development I Sengoku Shintaro /  Suematsu Chihiro Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
3Q
2020/9/18 2020/11/11
MAT.P413 Soft Materials Functional Chemistry Hayakawa Teruaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.M464 Introduction to Neural Engineering Yagi Tohru Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ICT.I415 VLSI System Design Isshiki Tsuyoshi Graduate major in Information and Communications Engineering 2020
3Q
2020/11/4 2020/10/27
EEE.M231 Applied Probability and Statistical Theory Kajikawa Kotaro /  Sakaguchi Kei Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/11/23
ENR.A401 Interdisciplinary scientific principles of energy 1 大岡山 Shimura Masayasu /  Ihara Manabu /  Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/17
EEE.D451 Bipolar Transistors and Compound Semiconductor Devices Miyamoto Yasuyuki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/24
LST.A412 Biomaterial Science and Engineering Tagawa Yoh-Ichi /  Maruyama Atsushi /  Mori Toshiaki /  Matsuda Tomoko /  Kinbara Kazushi Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.M231 Introduction to Space Engineering Matunaga Saburo /  Furuya Hiroshi /  Chujo Toshihiro /  Ogasawara Ko Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M406 Advanced Microstructure Design of Non-ferrous Materials Kumai Shinji /  Muraishi Shinji /  Kobayashi Equo Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/6/5
ENR.B430 Advanced Science and Technology in Energy and Environment Okuno Yoshihiro /  Ichikawa Nagayoshi /  Kaneda Takeshi /  Kuse Rie /  Kumagai Tsukasa /  Sakuwa Toru /  Sato Iku /  Tsuchimoto Ichiro /  Tezuka Hiroyuki /  Nakayama Sumie /  Hashizume Yoshihiro /  Haraikawa Hiroki /  Masada Junichiro /  Yoshimura Yoshitake Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P426 Thermal Properties of Materials Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.P451 Plasma Engineering Akatsuka Hiroshi /  Okino Akitoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ICT.H422 Computational Brain Koike Yasuharu /  Yoshimura Natsue Graduate major in Information and Communications Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
EEE.D401 Fundamentals of Electronic Materials Nakagawa Shigeki /  Sugahara Satoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.B431 Recent technologies of fuel cells, solar cells butteries and energy system Ihara Manabu /  Yamada Akira /  Hirayama Masaaki /  Miyajima Shinsuke /  Kodera Tetsuo /  Maeda Kazuhiko /  Sasabe Takashi /  Tamaki Takanori /  Matsumoto Hidetoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P404 Soft Materials Functional Physics Hayamizu Yuhei Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C401 Advanced Course of Dielectric and Ferroelectric Materials Tsurumi Takaaki /  Hoshina Takuya /  Kobayashi Takeshi /  Kurimura Sunao Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P403 Soft Materials Physics Vacha Martin Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M407 Advanced Solid State Physics a Nakatsuji Kan /  Gohda Yoshihiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.D521 Advanced Materials in Information Technologies Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/10/21
ENR.J407 Soft Materials Design Matsumoto Hidetoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.D201 Quantum Mechanics Ito Haruhiko /  Kawano Yukio Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A411 Biomolecular Engineering Fukui Toshiaki /  Ueda Hiroshi /  Hirota Junji /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ICT.P204 Basic Computer Programming (ICT) Nakayama Minoru /  Kaneko Hirohiko /  Akahane Katsuhito /  Ito Izumi Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
IEE.B337 Optimization Theory for Industrial Engineering and Economics Shioura Akiyoshi Undergraduate major in Industrial Engineering and Economics 2020
2Q
2020/9/18 2020/8/4
IEE.A202 Mathematics for Industrial Engineering and Economics Mizuno Shinji /  Shioura Akiyoshi Undergraduate major in Industrial Engineering and Economics 2020
2Q
2020/9/18 2020/8/7
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials b Nakamura Yoshio /  Shi Ji Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C404 Physics and Chemistry of Semiconductors Majima Yutaka /  Hiramatsu Hidenori Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
  2020/9/29
CAP.E401 Environment Preservation and Chemical Safety I Tanaka Hiroshi /  Kuwata Shigeki /  Matsushita Nobuhiro /  Motokura Ken /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Tokita Masatoshi /  Inagi Shinsuke /  Kudo Fumitaka /  Nishino Tomoaki /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Ishiyama Chiemi /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.J406 Organic Electronic Materials Physics Mori Takehiko Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/22
MEC.F431 Computational Fluid Dynamics Xiao Feng /  Aoki Takayuki Graduate major in Mechanical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.O510 World Politics and Nonproliferation in the Nuclear Age Hayashizaki Noriyosu /  Ikegami Masako /  Han Chi Young /  Hori Masato /  Akiyama Nobumasa /  Kikuchi Masahiro Graduate major in Nuclear Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/9/7
MAT.P422 Organic Materials Design Ougizawa Toshiaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
TIM.B410 Innovation Management I Fujimura Shuzo Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
1Q
2020/11/4 2020/3/24
TIM.D517 Entrepreneurship and Business Development II Sengoku Shintaro /  Suematsu Chihiro Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
4Q
2020/9/18 2021/1/9
ESD.A402 Design Thinking Fundamentals B Kado Masanori /  Hijikata Wataru /  Tagashira Maki /  Yagisawa Masaki /  Terui Ryo Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.M332 Space Systems Design Project Matunaga Saburo /  Nakanishi Hiroki /  Chujo Toshihiro Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/4/23
MAT.C504 Functional Devices Kitamoto Yoshitaka /  Funakubo Hiroshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.I416 Catalysis for the Environmental Issues Motokura Ken /  Manaka Yuichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.E432 Properties of Solid Materials Murakami Yoichi /  Fushinobu Kazuyoshi Graduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/11/12 2020/3/24
ICT.I425 Parallel and Reconfigurable VLSI Computing Nakahara Hiroki Graduate major in Information and Communications Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/8/1
ICT.P208 Advanced Computer Programming (ICT) Ogata Wakaha /  Matsumoto Ryutaroh /  Kanbara Hiroyuki /  Chu Van Thiem Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M408 Quantum Statistical Mechanics Nakatsuji Kan /  Gohda Yoshihiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.E402 Environment Preservation and Chemical Safety II Kuwata Shigeki /  Tanaka Hiroshi /  Matsushita Nobuhiro /  Motokura Ken /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Tokita Masatoshi /  Inagi Shinsuke /  Ono Kosuke /  Fukuhara Gaku /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C421 Outline of Human Centered Science and Biomedical Engineering I Ishida Tadashi /  Yamamoto Naoyuki /  Kajikawa Kotaro /  Nishiyama Nobuhiro /  Kaneko Hirohiko /  Morikawa Junko /  Tanaka Kan Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/20
NCL.O605 Radiation Disaster Response Exercise Katabuchi Tatsuya /  Chiba Satoshi /  Sagara Hiroshi /  Han Chi Young Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
2020/11/4 2020/3/24
IEE.B208 Society and Economy Yamamuro Kyoko Undergraduate major in Industrial Engineering and Economics 2020
3Q
2020/9/18 2020/12/22
MEC.D431 Advanced Sound and Vibration Measurement Matsumura Shigeki Graduate major in Mechanical Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ICT.H421 Medical Imaging Systems Nakamura Kentaro /  Tabaru Marie /  Obi Takashi Graduate major in Information and Communications Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/12/1
EEE.C441 VLSI Technology I Wakabayashi Hitoshi /  Kakushima Kuniyuki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.S451 Wireless Communication Engineering Sakaguchi Kei /  Tran Gia Khanh Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/7/13
EEE.G411 Electrical Modeling and Simulation Yamada Akira /  Mori Kenji Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ICT.S307 Statistical Signal Processing Yamaguchi Masahiro /  Obi Takashi Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/7/14
MAT.C502 Advanced Course of Material Development I Segawa Hiroyo /  Nagatomo Yoshiyuki /  Hoshina Takuya Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P421 Organic Materials Functional Design Asai Shigeo Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ESD.C404 Communication Design: Theory & Practice Saijo Miki Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.K580 Leading edge energy technology Hirai Shuichiro /  Suekane Tetsuya Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CHM.D433 Advanced Organometallic Chemistry Iwasawa Nobuharu /  Takaya Jun Graduate major in Chemistry 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.N403 Nuclear Materials and Structures Kobayashi Yoshinao /  Yoshida Katsumi Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A401 Scope of Chemical Science and Engineering IA Ohtomo Akira /  Hitosugi Taro /  Yamanaka Ichiro /  Kuwata Shigeki /  Takao Toshiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/27
LST.A407 Science of Metabolism Hirasawa Takashi /  Shiraki Nobuaki /  Yamamoto Naoyuki /  Kato Akira Graduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/10/6 2020/3/24
ENR.A403 Interdisciplinary principles of energy devices 1 大岡山 Hagiwara Makoto /  Hanamura Katsunori /  Fujita Hideaki /  Suekane Tetsuya /  Mori Shinsuke /  Okawa Seiji Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.A404 Interdisciplinary principles of energy devices 2 大岡山 Wada Hiroyuki /  Ihara Manabu /  Miyajima Shinsuke /  Sasabe Takashi /  Hirayama Masaaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.H503 Advanced Polymer Design for Energy Materials Saito Reiko Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/21
MEC.H434 Advanced Course of Actuator Engineering Suzumori Koichi /  Yoshida Kazuhiro Graduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/10/5 2020/3/24
CAP.T532 Advanced Catalytic Reactions II Motokura Ken /  Yokoi Toshiyuki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
XEG.G301 Statistics for Data Science Berrar Daniel 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ESD.D405 Materials and Design for Engineering Design Inaba Kazuaki /  Mizutani Yoshihiro Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/22
MEC.B212 Complex Function Theory Yamamoto Takatoki /  Suekane Tetsuya Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/6
MEC.I211 Robot Kinematics Takeda Yukio /  Suzumori Koichi /  Sugahara Yusuke Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/10/5 2020/3/24
SCE.C201 Fundamentals of Dynamical Systems Imura Jun-Ichi Undergraduate major in Systems and Control Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ICT.E218 Experiments of Information and Communications Engineering II Kasai Kenta /  Obi Takashi /  Sasaki Hiroshi /  Yamagishi Masao Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2021/1/20
CAP.C412 Process Systems Engineering Matsumoto Hideyuki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CHM.D401 Basic Concepts of Organic Chemistry Ohmori Ken /  Goto Kei Graduate major in Chemistry 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ICT.H411 Basic Sensation Informatics Kaneko Hirohiko /  Kashino Makio /  Nagai Takehiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.A402 Nuclear Fusion Reactor Engineering Iio Shunji /  Tsutsui Hiroaki /  Yoshida Katsumi /  Kondo Masatoshi Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ESD.H406 Marketing Science Kambe Masahiko Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.T531 Advanced Catalytic Reactions I Nomura Junko /  Motokura Ken Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.C201 Mechanics of Materials Todoroki Akira /  Sakaguchi Motoki /  Kurokawa Yu /  Suzuki Yoshiro Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M409 Thermodynamics for Phase Equilibria Sone Masato Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/3/24 2020/3/24
CAP.A481 Advanced Instrumental Analysis  /  Kasama Takeshi /  Oshima Masaharu /  Hoshino Manabu /  Tanaka Hiroshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
2020/11/30 2020/3/24
ESD.A402 Design Thinking Fundamentals A Saito Shigeki /  Sakamoto Hiraku /  Inaba Kazuaki /  Taoka Yuki /  Yagisawa Masaki /  Terui Ryo Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.D411 Semiconductor Physics Yamada Akira Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ICT.S311 Machine Learning (ICT) Kumazawa Itsuo /  Nakahara Hiroki Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2020
3Q
2020/10/2 2020/11/6
ENR.A404 Interdisciplinary principles of energy devices 2 すずかけ Wada Hiroyuki /  Yamada Akira /  Miyajima Shinsuke /  Kitamura Fusao /  Kanno Ryoji /  Hirayama Masaaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.O603 Risk Assessment and Management Omoto Akira /  Chiba Satoshi /  Sagara Hiroshi /   /   /  Kirimoto Yukihiro /  Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.C261 Control theory Chiba Akira /  Nishikata Atsuhiro Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.I420 Advanced Supramolecular Science Fukushima Takanori /  Yoshizawa Michito Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A442 Advanced Electrochemistry II Yamanaka Ichiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
TIM.B411 Innovation Management II Fujimura Shuzo Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
2Q
2020/11/4 2020/3/24
ENR.H430 Introduction to Photochemistry II Nagai Keiji /  Shishido Atsushi Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.J405 Microstructure Evolution and Diffusion in Metals Kimura Yoshisato /  Nakada Nobuo Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.J531 Micro and Nano Systems Kim Joon-Wan /  Hatsuzawa Takeshi /  Ohtake Naoto /  Yoshida Kazuhiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Takatoki /  Nisisako Takasi Graduate major in Mechanical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.E431 Thermodynamics of Nonequilibrium Systems Murakami Yoichi /  Okuno Yoshihiro Graduate major in Mechanical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.A403 Interdisciplinary principles of energy devices 1 すずかけ Hagiwara Makoto /  Suekane Tetsuya /  Okuno Yoshihiro /  Nagasaki Takao /  Mori Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ESD.D406 Prototyping Methodology for Engineering Design Inaba Kazuaki /  Taoka Yuki Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.F211 Practical Fluid Mechanics Aoki Takayuki /  Tanahashi Mamoru /  Xiao Feng /  Shimura Masayasu /  Minamoto Yuki Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
4Q
2020/12/7 2020/3/24
MEC.D201 Mechanical Vibrations A Okuma Masaaki /  Iwatsuki Nobuyuki /  Yamaura Hiroshi /  Matsumura Shigeki /  Nakano Yutaka /  Takahara Hiroki Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/10/5 2020/3/24
EEE.G291 Fundamentals of Electronics Miyamoto Yasuyuki Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A410 Advanced Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
ENR.H420 Introduction to Photochemistry I Shishido Atsushi /  Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.I420 Advanced Lecture on Crystal Structure and Correlation with Properties of Solids Yashima Masatomo Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/29
MEC.C433 Solid Dynamics Inoue Hirotsugu Graduate major in Mechanical Engineering 2020
3Q
2020/10/5 2020/10/4
ICT.H502 Media Quality Yamaguchi Masahiro /  Sugiura Hiroaki /  Minamikata Hiroyuki Graduate major in Information and Communications Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/6/16
IEE.B433 Advanced Optimization Theory for Industrial Engineering and Economics Shioura Akiyoshi Graduate major in Industrial Engineering and Economics 2020
3Q
2020/9/18 2020/11/23
MEC.H533 Soft Robotics Suzumori Koichi /  Endo Gen /  Niiyama Ryuma /  Fukuda Kenjiro /  Nakajima Kohei /  Furukawa Hidemitsu /  Hirai Shinichi Graduate major in Mechanical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/6/12
IEE.C202 Industrial Engineering Itoh Kenji /  Aoki Hirotaka /  Xiuzhu Gu Undergraduate major in Industrial Engineering and Economics 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A466 Advanced Bioinorganic Chemistry II Kuwata Shigeki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.E521 Scientific Ethics Iida Toshiyuki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A441 Advanced Electrochemistry I Yamanaka Ichiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.A405 Interdisciplinary Energy Materials Science 1 大岡山 Matsuda Akifumi /  Ihara Manabu /  Mori Takehiko /  Maeda Kazuhiko /  Ueda Mitsutoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/29 2020/3/24
ENR.H410 Topics in Properties of Semiconductors Wada Hiroyuki /  Waki Keiko Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CHM.A442 Recent Progress in Chemistry II Katayama Ikufumi Graduate major in Chemistry 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
ICT.H507 Virtual Reality and Interaction Hasegawa Shoichi Graduate major in Information and Communications Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.N405 Nuclear Reactor Thermal-hydraulics Kato Yukitaka /  Kikura Hiroshige /  Kondo Masatoshi /  Sawada Tetsuo /  Takahashi Hideharu Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.M461 Laboratory Training on Human Brain Functions and Their Measurements Yoshida Takako /  Akama Hiroyuki /  Kaneko Hirohiko /  Yoshimura Natsue /  Nagai Takehiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3Q
2020/10/1 2020/3/24
HCB.C471 Research Planning for Master Thesis I Academic Supervisor  /  Kitamoto Yoshitaka /  Nakamura Hiroyuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.D551 Nano-Structure Devices Watanabe Masahiro /  Ishibashi Kouji Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/10/14
ESD.H402 Social Entrepreneurship Ishiguro Junko Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.N410 Nuclear Reactor Physics and Radiation Measurement Laboratory Obara Toru /  Oguri Yoshiyuki /  Katabuchi Tatsuya /  Kobayashi Yoshinao /  Ishizuka Chikako /  Nishiyama Jun Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/7/15
SCE.E201 Basic Theory of Electric Circuit Nishida Kenji Undergraduate major in Systems and Control Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/8/7
EEE.P331 High Voltage Engineering Takeuchi Nozomi /  Akatsuka Hiroshi Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
3Q
2020/10/5 2020/3/24
ICT.C209 Algebraic Systems and Coding Theory Kasai Kenta Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/9/30
ICT.I308 Computer Architecture (ICT) Motomura Masato /  Watanabe Yoshihiro Undergraduate major in Information and Communications Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C408 Advanced Course of Surface Chemistry on Inorganic Materials Nakajima Akira /  Matsushita Sachiko Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M401 Applied Diffraction Crystallography in Metals and Alloys Nakamura Yoshio /  Fujii Toshiyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M412 Reliability and Durability of Metals and Alloys Kobayashi Equo /  Kobayashi Satoru /  Kumai Shinji Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/28 2020/3/24
CAP.P511 Advanced Polymer Reactions Otsuka Hideyuki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.I417 Introduction to Chemical Engineering (Unit Operation) Waki Keiko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/29 2020/3/24
CAP.P411 Advanced Polymer Synthesis Ishizone Takashi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A502 Science of Biological Resources Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Shimojima Mie /  Masuda Shinji /  Imamura Sousuke Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/20
LST.A405 Design of Bioactive Molecules Urabe Hirokazu /  Nakamura Hiroyuki /  Hata Takeshi /  Fujie Toshinori Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ESD.F403 UX / Interaction Design Nishida Yoshifumi /  Senoo Dai Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ESD.F404 Affective Engineering / Emotional Design Fujii Haruyuki Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.J408 Energy Conversion Ceramics Materials Miyauchi Masahiro /  Matsuda Akifumi /  Yamaguchi Akira /  Yasuda Kouichi /  Matsushita Sachiko /  Isobe Toshihiro /  John David Baniecki Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.H411 Topics in Applied Electrochemistry Kanno Ryoji /  Kitamura Fusao /  Waki Keiko /  Hirayama Masaaki /  Nakamura Jiro Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
ICT.H504 Medical Image Processing Nakamura Kentaro /  Tabaru Marie /  Obi Takashi Graduate major in Information and Communications Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/6/7
GEG.T503 Introduction to Systems Engineering Akita Daisuke Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CHM.B434 Advanced Course in Crystal Structure Science Uekusa Hidehiro Graduate major in Chemistry 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
NCL.O511 Nuclear Non-proliferation and Security Exercise Sagara Hiroshi /  Takao Koichiro /  Han Chi Young /  Kitao Takahiko /  Nagatani Taketeru /  Sekine Megumi Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/6/25
MEC.B211 Ordinary Differential Equations Yamazaki Takahisa /  Yoshida Kazuhiro Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.H211 Design of Machine Elements Takeda Yukio /  Yamaura Hiroshi /  Matsumura Shigeki /  Murakami Yoichi /  Kobayashi Tsune /  Matsuura Daisuke Undergraduate major in Mechanical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M407 Advanced Solid State Physics b Iwamoto Mitsumasa Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C402 Quantum Physics in Optical Response of Materials Nakamura Kazutaka Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A465 Advanced Bioinorganic Chemistry I Kuwata Shigeki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/21
CAP.A463 Advanced Molecular Design of Metal Complexes I Murahashi Tetsuro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A504 Medical Biotechnology Kondoh Shinae /  Miura Yutaka /  Nishiyama Nobuhiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
  2020/3/24
ENR.E610 Academic Writing A Cross Jeffrey Scott Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.L530 Advanced functional electron devices Hatano Mutsuko /  Kodera Tetsuo Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
4Q
2020/11/17 2020/3/24
ENR.L410 Introduction to Photovoltaics Miyajima Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.G431 Mechanical Processing Yoshioka Hayato /  Tanaka Tomohisa /  Hirata Atsushi Graduate major in Mechanical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C551 Advanced Research Topics for Life Innovation III Inoue Keiji /  Funabashi Hisakage /  Chibazakura Taku Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.P501 Magnetic Levitation and Magnetic Suspension Chiba Akira Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.C442 VLSI Technology II Wakabayashi Hitoshi /  Ishihara Noboru /  Machida Katsuyuki /  Dosho Shiro /  Tokgoz Korkut Kaan Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ESD.H404 Finance Iwasawa Seiichiro Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
4Q
2021/1/12 2020/3/24
HCB.C412 Interdisciplinary Research Fundamentals II 2 Sandhu Adarsh Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
TSE.A311 Introduction to Nuclear Engineering Obara Toru /  Oguri Yoshiyuki /  Iio Shunji /  Akatsuka Hiroshi /  Kikura Hiroshige /  Katabuchi Tatsuya Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/28 2020/10/5
MAT.C500 Advanced Course of Materials Optics Yano Tetsuji /  Matsushita Nobuhiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.A461 Advanced Solid State Chemistry I Ohtomo Akira Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.C423 Computational Fluid Dynamics Okawara Shinichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.I426 Introduction to Polymer Science Tomita Ikuyoshi /  Imaoka Takane Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.H403 Advanced Electrochemistry I Kanno Ryoji /  Arai Hajime /  Kitamura Fusao /  Hirayama Masaaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.K430 Advanced course of turbulent flow and control Tanahashi Mamoru /  Shimura Masayasu Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
GEG.S402 The economics and systems analysis of environment, resources and technology Tokimatsu Koji Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2020
4Q
2020/9/28 2020/3/24
NCL.N401 Basic Nuclear Physics Oguri Yoshiyuki /  Chiba Satoshi /  Katabuchi Tatsuya Graduate major in Nuclear Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C411 Interdisciplinary Research Fundamentals I 1 Motokura Ken /  Fujii Masaaki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Yoshimura Natsue /  Kajikawa Kotaro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C541 International Writing Takeuchi Craig Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.S401 Advanced Electromagnetic Waves Hirokawa Jiro /  Tomura Takashi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.C211 Analog Electronic Circuits Suzuki Safumi /  Pham Nam Hai Undergraduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
XEG.S404 Graph Theory with Engineering Application Wimer Shmuel /  Takahashi Atsushi 2020
4Q
2020/9/18 2021/2/9
IEE.A204 Probability for Industrial Engineering and Economics Miyakawa Masami Undergraduate major in Industrial Engineering and Economics 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C405 Advanced Course of Instrumental Analysis for Materials Matsushita Nobuhiro /  Fukunaga Keiichi /  Asahina Shunsuke /  Yokoyama Takaomi /