School of Bioscience and Biotechnology|0 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LST.A242 Instrumental Analysis in Bioscience Kamachi Toshiaki /  Tokunaga Makio /  Murakami Satoshi /  Mihara Hisakazu /  Maruyama Atsushi /  Ishii Yoshitaka /  Seio Kohji /  Osada Toshiya /  Akama Hiroyuki /  Fujie Toshinori /  Hayashi Nobuhiro /  Nozawa Kayo /  Kadonosono Tetsuya /  Kondo Toru Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
3Q
2022/4/20  
LST.A246 Bioinformatics(LST) Kitao Akio /  Yamada Takuji Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
4Q
2022/4/20  
LST.A213 Molecular Biology II Kimura Hiroshi /  Koshikawa Naohiko /  Aizawa Yasunori /  Tachibana Kazunori /  Suzuki Takashi Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
3Q
2022/9/2  
LST.A248 Molecular Genetics Iwasaki Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Nikaido Masato /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
4Q
2022/9/2  
LST.A249 Biochemical Engineering Hirasawa Takashi /  Ueda Hiroshi /  Yamaguchi Yuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
4Q
2022/4/20  
LST.A247 Basic bioinorganic chemistry Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Asakura Noriyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
4Q
2022/9/2  
LST.A211 Physical Chemistry III Fujii Masaaki /  Kitao Akio /  Ishii Yoshitaka /  Kondo Toru Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
3Q
2022/4/20  
LST.A212 Organic Chemistry III (benzene and ketones) Ohkubo Akihiro /  Kinbara Kazushi /  Yuasa Hideya /  Urabe Hirokazu /  Kamiya Mako /  Tsutsumi Hiroshi /  Okada Satoshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
3Q
2022/9/6  
LST.A208 Molecular Biology I Yamaguchi Yuki /  Iwasaki Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
2Q
2022/3/16  
LST.A206 Physical Chemistry II Tokunaga Makio /  Hayashi Nobuhiro /  Osada Toshiya /  Nozawa Kayo Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
2Q
2022/3/16  
LST.A344 Animal Physiology Nakamura Nobuhiro /  Kawakami Atsushi /  Shiraki Nobuaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
2Q
2022/4/5  
LST.A218 Biochemistry II Wachi Masaaki /  Shiraki Nobuaki /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakamura Nobuhiro /  Mie Masayasu Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
4Q
2022/4/20  
LST.A341 Biophysical Chemistry Taguchi Hideki /  Asakura Noriyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
2Q
2022/3/28  
LST.A363 Environmental Bioengineering Fukui Toshiaki /  Yamamoto Naoyuki /  Orihara Kanami Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
2Q
2022/4/12  
LST.A203 Biochemistry I Kawakami Atsushi /  Kobatake Eiry /  Murakami Satoshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Kato Akira Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
1Q
2022/3/16  
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 A Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen Basic science and technology courses 2022
3Q
2022/7/1  
LST.A333 Bioorganic Chemistry Seio Kohji /  Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Ohkubo Akihiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
1Q
2022/3/18  
LST.A331 Structural Biology Murakami Satoshi /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
1Q
2022/3/16  
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 B Fukui Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Itoh Takehiko /  Orihara Kanami /  Kato Akira /  Suzuki Takashi /  Fujita Naonobu /  Yatsunami Rie /  Yamamoto Naoyuki /  Wakabayashi Ken-Ichi Basic science and technology courses 2022
2Q
2022/3/16  
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 H Fukui Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Itoh Takehiko /  Orihara Kanami /  Kato Akira /  Suzuki Takashi /  Fujita Naonobu /  Yatsunami Rie /  Yamamoto Naoyuki /  Wakabayashi Ken-Ichi Basic science and technology courses 2022
2Q
2022/3/16  
LST.A334 Plant Physiology Ohta Hiroyuki /  Hisabori Toru /  Tanaka Kan /  Masuda Shinji /  Shimojima Mie /  Osakabe Yuriko Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
1Q
2022/3/16  
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 A Fukui Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Itoh Takehiko /  Orihara Kanami /  Kato Akira /  Suzuki Takashi /  Fujita Naonobu /  Yatsunami Rie /  Yamamoto Naoyuki /  Wakabayashi Ken-Ichi Basic science and technology courses 2022
2Q
2022/3/16  
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 B Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen Basic science and technology courses 2022
3Q
2022/7/1  
LST.A201 Physical Chemistry I Ishii Yoshitaka /  Kobatake Eiry /  Osada Toshiya /  Mie Masayasu Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
1Q
2022/3/16  
LST.A217 Organic Chemistry IV (carbonyl compounds and amines) Matsuda Tomoko /  Urabe Hirokazu /  Seio Kohji /  Kamiya Mako /  Hata Takeshi /  Tsutsumi Hiroshi /  Okada Satoshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
4Q
2022/4/20  
LST.A336 Genetic Engineering Yatsunami Rie /  Kobatake Eiry /  Mie Masayasu Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
1Q
2022/3/16  
LST.A345 Microbiology Wachi Masaaki /  Hirasawa Takashi /  Yamamoto Naoyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
2Q
2022/5/23  
LST.A364 Enzyme Engineering Matsuda Tomoko /  Ichinose Hiroshi /  Ogura Shunichiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
1Q
2022/3/16  
LST.Z381 Research opportunity in Laboratories (LST) Itoh Takehiko /  Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Ueno Takafumi /  Urabe Hirokazu /  Ohta Hiroyuki /  Kamachi Toshiaki /  Kitao Akio /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Kobatake Eiry /  Tokunaga Makio /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Aizawa Yasunori /  Ohkubo Akihiro /  Osada Toshiya /  Kato Akira /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tachibana Kazunori /  Tanaka Mikiko /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Nikaido Masato /  Hata Takeshi /  Hayashi Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Hirota Junji /  Hoshino Ayuko /  Masuda Shinji /  Matsuda Tomoko /  Mie Masayasu /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Kajikawa Masaki /  Kondo Toru /  Fujie Toshinori /  Kajiwara Susumu /  Koshikawa Naohiko /  Kondoh Shinae /  Yamamoto Naoyuki /  Ogura Shunichiro /  Orihara Kanami /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Kadonosono Tetsuya /  Iwasaki Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Komada Masayuki /  Taguchi Hideki /  Kano Fumi /  Fujita Naonobu /  Ueda Hiroshi /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Hisabori Toru /  Fujii Masaaki /  Okada Satoshi /  Kitaguchi Tetsuya /  Miura Yutaka /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Akama Hiroyuki /  Matsuura Tomoaki /  Fujishima Kosuke /  Mcglynn Shawn /  Osakabe Yuriko /  Yoshida Keisuke /  Kamiya Mako /  Nonomura Keiko /  Nozawa Kayo Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
1Q
2022/3/16  
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 G Fukui Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Itoh Takehiko /  Orihara Kanami /  Kato Akira /  Suzuki Takashi /  Fujita Naonobu /  Yatsunami Rie /  Yamamoto Naoyuki /  Wakabayashi Ken-Ichi Basic science and technology courses 2022
2Q
2022/3/16  
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 E Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen Basic science and technology courses 2022
3Q
2022/7/1  
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 A Hongoh Yuichi /  Nikaido Masato /  Kondoh Shinae /  Nagasawa Tatsuki /  Tamori Masaki Basic science and technology courses 2022
4Q
2022/7/1  
LST.A202 Organic Chemistry I (alkanes and haloalkanes) Nakamura Hiroyuki /  Seio Kohji /  Mori Toshiaki /  Ohkubo Akihiro /  Matsuda Tomoko /  Tsutsumi Hiroshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
1Q
2022/3/16  
LST.A346 Basic Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki /  Hirota Junji Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
1Q
2022/3/16  
LST.A354 Bioethics and Law Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Tagawa Yoh-Ichi /  Kato Akira /  Kimura Hiroshi /  Yuasa Hideya /  Hata Takeshi /  Nakamura Hiroyuki /  Miura Yutaka Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
2Q
2022/3/16  
LST.A352 Cell Engineering Kume Shoen /  Hirota Junji /  Tagawa Yoh-Ichi Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
2Q
2022/3/16  
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 F Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Iwasaki Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie Basic science and technology courses 2022
1Q
2022/3/16  
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 C Fukui Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Itoh Takehiko /  Orihara Kanami /  Kato Akira /  Suzuki Takashi /  Fujita Naonobu /  Yatsunami Rie /  Yamamoto Naoyuki /  Wakabayashi Ken-Ichi Basic science and technology courses 2022
2Q
2022/3/16  
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 D Fukui Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Itoh Takehiko /  Orihara Kanami /  Kato Akira /  Suzuki Takashi /  Fujita Naonobu /  Yatsunami Rie /  Yamamoto Naoyuki /  Wakabayashi Ken-Ichi Basic science and technology courses 2022
2Q
2022/3/16  
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 F Fukui Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Itoh Takehiko /  Orihara Kanami /  Kato Akira /  Suzuki Takashi /  Fujita Naonobu /  Yatsunami Rie /  Yamamoto Naoyuki /  Wakabayashi Ken-Ichi Basic science and technology courses 2022
2Q
2022/3/16  
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 H Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen Basic science and technology courses 2022
3Q
2022/7/1  
LST.A343 Pharmaceutical Chemistry Urabe Hirokazu /  Kamiya Mako /  Hata Takeshi /  Fujie Toshinori Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
2Q
2022/6/2  
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 B Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Iwasaki Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie Basic science and technology courses 2022
1Q
2022/3/16  
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 C Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Iwasaki Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie Basic science and technology courses 2022
1Q
2022/3/16  
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 E Fukui Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Itoh Takehiko /  Orihara Kanami /  Kato Akira /  Suzuki Takashi /  Fujita Naonobu /  Yatsunami Rie /  Yamamoto Naoyuki /  Wakabayashi Ken-Ichi Basic science and technology courses 2022
2Q
2022/3/16  
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 D Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen Basic science and technology courses 2022
3Q
2022/7/1  
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 E Hongoh Yuichi /  Nikaido Masato /  Kondoh Shinae /  Nagasawa Tatsuki /  Tamori Masaki Basic science and technology courses 2022
4Q
2022/7/1  
LST.A230 Advanced Bio-Creative Design Ohta Hiroyuki /  Aizawa Yasunori /  Ogura Shunichiro /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nikaido Masato /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
2-4Q
2022/3/16  
LST.A361 Photosynthesis and photobiology Masuda Shinji /  Tanaka Kan /  Shimojima Mie /  Osakabe Yuriko /  Yoshida Keisuke Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
2Q
2022/3/16  
LST.A376 BS Internship I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
1Q
2022/3/16  
LST.A376 BS Internship I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
3Q
2022/4/20  
LST.Z396 Advanced independent research project F6c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
3-4Q
2022/4/20  
LST.Z381 Research opportunity in Laboratories (LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 A Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Iwasaki Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie Basic science and technology courses 2022
1Q
2022/3/16  
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 D Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Iwasaki Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie Basic science and technology courses 2022
1Q
2022/3/16  
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 E Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Iwasaki Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie Basic science and technology courses 2022
1Q
2022/3/16  
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 G Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Iwasaki Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie Basic science and technology courses 2022
1Q
2022/3/16  
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 H Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Iwasaki Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie Basic science and technology courses 2022
1Q
2022/3/16  
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 C Hongoh Yuichi /  Nikaido Masato /  Kondoh Shinae /  Nagasawa Tatsuki /  Tamori Masaki Basic science and technology courses 2022
4Q
2022/7/1  
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 G Hongoh Yuichi /  Nikaido Masato /  Kondoh Shinae /  Nagasawa Tatsuki /  Tamori Masaki Basic science and technology courses 2022
4Q
2022/7/1  
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 H Hongoh Yuichi /  Nikaido Masato /  Kondoh Shinae /  Nagasawa Tatsuki /  Tamori Masaki Basic science and technology courses 2022
4Q
2022/7/1  
LST.A207 Organic Chemistry II (alcohols and alkenes) Yuasa Hideya /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakamura Hiroyuki /  Mori Toshiaki /  Hata Takeshi /  Kinbara Kazushi Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
2Q
2022/3/16  
LST.A351 Genome Informatics Itoh Takehiko /  Yamada Takuji Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
2Q
2022/3/16  
LST.A371 LST Overseas Training I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
1Q
2022/3/16  
LST.A371 LST Overseas Training I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
4Q
2022/4/20  
LST.A376 BS Internship I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
4Q
2022/4/20  
LST.A377 BS Internship II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
4Q
2022/4/20  
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 C Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen Basic science and technology courses 2022
3Q
2022/7/1  
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 F Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen Basic science and technology courses 2022
3Q
2022/7/1  
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 G Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen Basic science and technology courses 2022
3Q
2022/7/1  
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 B Hongoh Yuichi /  Nikaido Masato /  Kondoh Shinae /  Nagasawa Tatsuki /  Tamori Masaki Basic science and technology courses 2022
4Q
2022/7/1  
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 D Hongoh Yuichi /  Nikaido Masato /  Kondoh Shinae /  Nagasawa Tatsuki /  Tamori Masaki Basic science and technology courses 2022
4Q
2022/7/1  
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 F Hongoh Yuichi /  Nikaido Masato /  Kondoh Shinae /  Nagasawa Tatsuki /  Tamori Masaki Basic science and technology courses 2022
4Q
2022/7/1  
LST.A371 LST Overseas Training I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
3Q
2022/4/20  
LST.A372 LST Overseas Training II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
4Q
2022/4/20  
LST.A374 LST Overseas Training IV Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
1-4Q
2022/3/16  
LST.A377 BS Internship II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
2Q
2022/3/16  
LST.A377 BS Internship II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
3Q
2022/4/20  
LST.A378 BS Internship III Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
1-2Q
2022/3/16  
LST.A378 BS Internship III Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
3-4Q
2022/4/20  
LST.Z391 Advanced independent research project F1c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
3Q
2022/4/20  
LST.Z393 Advanced independent research project F3c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 K Takahashi Masayuki Basic science and technology courses 2022
2Q
2022/3/16  
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 K Takahashi Masayuki Basic science and technology courses 2022
3Q
2022/7/1  
LST.A371 LST Overseas Training I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
2Q
2022/3/16  
LST.A372 LST Overseas Training II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
2Q
2022/3/16  
LST.A372 LST Overseas Training II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
3Q
2022/4/20  
LST.A373 LST Overseas Training III Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
1-2Q
2022/3/16  
LST.A373 LST Overseas Training III Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
3-4Q
2022/4/20  
LST.A376 BS Internship I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
2Q
2022/3/16  
LST.A377 BS Internship II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
1Q
2022/3/16  
ZUW.Z389 Graduation Thesis Academic Supervisor Bioscience 2022
1-4Q
2022/3/16  
LST.Z391 Advanced independent research project F1c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
4Q
2022/4/20  
LST.Z392 Advanced independent research project F2c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
3Q
2022/4/20  
LST.Z393 Advanced independent research project F3c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
4Q
2022/4/20  
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 K Takahashi Masayuki Basic science and technology courses 2022
1Q
2022/3/16  
LST.A372 LST Overseas Training II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
1Q
2022/3/16  
LST.A379 BS Internship IV Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
1-4Q
2022/3/16  
LST.Z392 Advanced independent research project F2c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
4Q
2022/4/20  
LST.Z394 Advanced independent research project F4c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
3-4Q
2022/4/20  
LST.Z395 Advanced independent research project F5c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2022
3-4Q
2022/4/20  
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 K Takahashi Masayuki Basic science and technology courses 2022
4Q
2022/7/1  
2022
Q