First-Year Courses|1 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XIP.A102 School of Science Basic Course Ninomiya Syoiti /  Nango Eriko /  Maeda Kazuhiko /  Yamazaki Masakazu /  Nishino Tomoaki /  Shimomoto Kazuma /  Hirahara Toru /  Kanda Wataru /  Nakamoto Taishi /  Ozaki Kazumi School of Science 2023
3-4Q
   
XCO.B102 Foundations of Computing 2 Inoue Nakamasa School of Computing 2023
3Q
2023/3/20  
XMC.A103 Introduction of Materials and Chemical Technology B Hayashi Miyuki /  Murahashi Tetsuro /  Gohda Yoshihiro /  Ishige Ryohei /  Miyauchi Masahiro /  Michinobu Tsuyoshi /  Tanaka Ken /  Shimoyama Yusuke /  Vacha Martin /   /  Tanaka Hiroshi School of Materials and Chemical Technology 2023
3Q
2023/3/20  
XLS.B104 International Bio-Creative Design【School of Life Science and Technology】 Matsuda Tomoko /  Suzuki Takashi /  Takahashi Masayuki /  Robert F.Whittier School of Life Science and Technology 2023
4Q
   
XES.A103 School of Environment and Society Academic Group Basic Science 2 Nishimura Koshiro /  Takeuchi Toru /  Fukuda Shintaro /  Takahashi Kunio /  Takahashi Akihiro /  Akita Daisuke /  Sasaki Eiichi School of Environment and Society 2023
3Q
2023/8/30 2023/6/22
XCO.B103 Foundations of Computing 3 Miyoshi Naoto /  Nishibata Shinya /  Arai Zin /  Yamashita Makoto /  Tsuchioka Shunsuke School of Computing 2023
4Q
   
XLS.B105 School of Life Science and Technology Literacy Yamaguchi Yuki /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Kobatake Eiry /  Murakami Satoshi /  Hayashi Nobuhiro /  Asakura Noriyuki /  Kinbara Kazushi /  Yuasa Hideya /  Nakamura Hiroyuki /  Tsutsumi Hiroshi /  Hata Takeshi /  Okada Satoshi /  Ichinose Hiroshi /  Osakabe Yuriko /  Tagawa Yoh-Ichi /  Hirasawa Takashi /  Masuda Shinji /  Yoshida Keisuke /  Kume Shoen /  Kato Akira /  Kawakami Atsushi /  Nakatogawa Hitoshi /  Fujita Naonobu /  Fujishima Kosuke School of Life Science and Technology 2023
2-3Q
2023/6/6 2023/6/6
XMC.A104 Introduction of Materials and Chemical Technology C Hayashi Miyuki /  Murahashi Tetsuro /  Nabae Yuta /  Yoshikawa Shiro /  Ohtomo Akira /  Tago Teruoki /  Otsuka Hideyuki /  Ougizawa Toshiaki /  Hayamizu Yuhei /  Kawamura Kenichi School of Materials and Chemical Technology 2023
4Q
2023/3/20  
XES.A104 School of Environment and Society Academic Group Basic Science 3 Yoshimura Chihiro /  Kanae Shinjiro /  Fujii Manabu /  Nishikizawa Shigeo /  Kagi Naoki /  Nakamura Takashi /  Okaze Tsubasa School of Environment and Society 2023
4Q
2023/3/20  
XEG.B103 Engineering Literacy III e Nakanishi Hiroki /  Endo Gen /  Maeda Shingo /  Mizutani Yoshihiro /  Akasaka Hiroki /  Hijikata Wataru /  Matsushita Shintaro /  Takayama Toshio /  Takahashi Hideharu /  Nabae Hiroyuki /  Kodama Manabu School of Engineering 2023
3Q
2023/9/28  
XEG.B103 Engineering Literacy III a Shinozaki Takahiro /  Fukuda Emiko /  Nakahara Hiroki /  Matsumoto Ryutaroh /  Takahashi Atsushi /  Hara Yuko /  Nagai Takehiro /  Nishio Takayuki /  Jitsumatsu Yutaka /  Li Dongju /  Jinguji Akira /  Chung Su-Lin /  Kawasaki Ryo /  Uozumi Ryuji School of Engineering 2023
3Q
2023/3/27  
XEG.B103 Engineering Literacy III h Chiba Akira /  Arai Keigo /  Zen Shungo /  Toma Mana /  Amemiya Tomohiro /  Wada Yuji /  Yokoshiki Yasufumi /  Nishimura Takahito /  Lee Sang Yeop School of Engineering 2023
3Q
2023/4/11  
XEG.B103 Engineering Literacy III g Chiba Akira /  Arai Keigo /  Zen Shungo /  Toma Mana /  Amemiya Tomohiro /  Wada Yuji /  Yokoshiki Yasufumi /  Nishimura Takahito /  Lee Sang Yeop School of Engineering 2023
3Q
2023/4/11  
XEG.B104 Engineering Literacy IV d Fukuda Emiko /  Shinozaki Takahiro /  Chung Su-Lin /  Kawasaki Ryo /  Uozumi Ryuji /  Nakahara Hiroki /  Matsumoto Ryutaroh /  Takahashi Atsushi /  Hara Yuko /  Nagai Takehiro /  Nishio Takayuki /  Jitsumatsu Yutaka /  Li Dongju /  Jinguji Akira School of Engineering 2023
4Q
2023/3/27  
XEG.B103 Engineering Literacy III c Sampei Mitsuji /  Miura Satoshi /  Onishi Yuki /  Kuramoto Akisue /  Matsuura Daisuke /  Tanaka Hiroto /  Sakamoto Hiraku /  Jiang Ming /  Hoshiba Kotaro School of Engineering 2023
3Q
2023/3/27  
XEG.B104 Engineering Literacy IV h Endo Gen /  Nakanishi Hiroki /  Maeda Shingo /  Mizutani Yoshihiro /  Akasaka Hiroki /  Hijikata Wataru /  Matsushita Shintaro /  Takayama Toshio /  Takahashi Hideharu /  Nabae Hiroyuki /  Kodama Manabu School of Engineering 2023
4Q
2023/9/28  
XCO.B101 Foundations of Computing 1 Inoue Nakamasa School of Computing 2023
2Q
2023/3/20  
XEG.B104 Engineering Literacy IV g Nakanishi Hiroki /  Endo Gen /  Maeda Shingo /  Mizutani Yoshihiro /  Akasaka Hiroki /  Hijikata Wataru /  Matsushita Shintaro /  Takayama Toshio /  Takahashi Hideharu /  Nabae Hiroyuki /  Kodama Manabu School of Engineering 2023
4Q
2023/9/28  
XEG.B101 Engineering Literacy I b Endo Gen /  Nakanishi Hiroki /  Maeda Shingo /  Mizutani Yoshihiro /  Akasaka Hiroki /  Hijikata Wataru /  Matsushita Shintaro /  Takayama Toshio /  Takahashi Hideharu /  Nabae Hiroyuki /  Kodama Manabu School of Engineering 2023
1Q
2023/4/11  
XEG.B103 Engineering Literacy III f Endo Gen /  Nakanishi Hiroki /  Maeda Shingo /  Mizutani Yoshihiro /  Akasaka Hiroki /  Hijikata Wataru /  Matsushita Shintaro /  Takayama Toshio /  Takahashi Hideharu /  Nabae Hiroyuki /  Kodama Manabu School of Engineering 2023
3Q
2023/9/28  
XEG.B103 Engineering Literacy III d Miura Satoshi /  Sampei Mitsuji /  Matsuura Daisuke /  Tanaka Hiroto /  Sakamoto Hiraku /  Jiang Ming /  Hoshiba Kotaro /  Onishi Yuki /  Kuramoto Akisue School of Engineering 2023
3Q
2023/3/27  
XEG.B101 Engineering Literacy I h Miura Satoshi /  Sampei Mitsuji /  Matsuura Daisuke /  Tanaka Hiroto /  Sakamoto Hiraku /  Jiang Ming /  Hoshiba Kotaro /  Onishi Yuki /  Kuramoto Akisue School of Engineering 2023
1Q
2023/3/27  
XIP.A101 School of Science Literacy Ninomiya Syoiti /  Suda Momoko /  Gomi Kiyonori /  Somiya Kentaro /  Kozuma Mikio /  Taniguchi Kouji /  Ohmori Ken /  Yashima Masatomo /  Nakajima Junichi /  Kawachi Takeshi School of Science 2023
1Q
   
XMC.A102 Introduction of Materials and Chemical Technology A Hayashi Miyuki /  Murahashi Tetsuro /  Isobe Toshihiro /  Nakazono Kazuko /  Nakada Nobuo /  Oba Fumiyasu /  Ishizone Takashi /  Nakajima Ken /  Kimura Yoshisato /  Tsukahara Takehiko /  Tanaka Katsunori /  Yamaguchi Takeo /  Ihara Manabu /  Ota Eri School of Materials and Chemical Technology 2023
2Q
2023/3/20  
XEG.B104 Engineering Literacy IV c Shinozaki Takahiro /  Fukuda Emiko /  Nakahara Hiroki /  Matsumoto Ryutaroh /  Takahashi Atsushi /  Hara Yuko /  Nagai Takehiro /  Nishio Takayuki /  Jitsumatsu Yutaka /  Li Dongju /  Jinguji Akira /  Chung Su-Lin /  Kawasaki Ryo /  Uozumi Ryuji School of Engineering 2023
4Q
2023/3/27  
XEG.B103 Engineering Literacy III b Fukuda Emiko /  Shinozaki Takahiro /  Chung Su-Lin /  Kawasaki Ryo /  Uozumi Ryuji /  Nakahara Hiroki /  Matsumoto Ryutaroh /  Takahashi Atsushi /  Hara Yuko /  Nagai Takehiro /  Nishio Takayuki /  Jitsumatsu Yutaka /  Li Dongju /  Jinguji Akira School of Engineering 2023
3Q
2023/3/27  
XEG.B104 Engineering Literacy IV a Chiba Akira /  Arai Keigo /  Zen Shungo /  Toma Mana /  Amemiya Tomohiro /  Wada Yuji /  Yokoshiki Yasufumi /  Nishimura Takahito /  Lee Sang Yeop School of Engineering 2023
4Q
2023/4/11  
XEG.B104 Engineering Literacy IV e Sampei Mitsuji /  Miura Satoshi /  Onishi Yuki /  Kuramoto Akisue /  Matsuura Daisuke /  Tanaka Hiroto /  Sakamoto Hiraku /  Jiang Ming /  Hoshiba Kotaro School of Engineering 2023
4Q
2023/3/27  
XEG.B101 Engineering Literacy I c Fujii Yusuke /  Iwasaki Takayuki /  Taguchi Dai /  Hoshii Takuya /  Takamura Yota /  Amemiya Tomohiro /  Kodera Tetsuo /  Aikawa Yohei School of Engineering 2023
1Q
2023/3/27  
XMC.A101 Materials and Chemical Technology Literacy Hayashi Miyuki /  Murahashi Tetsuro /  Funakubo Hiroshi /  School of Materials and Chemical Technology 2023
1Q
2023/3/20  
XCO.A101 Literacy of Computing 3 Ono Shunsuke School of Computing 2023
1Q
2023/3/20  
XEG.B101 Engineering Literacy I a Nakanishi Hiroki /  Endo Gen /  Maeda Shingo /  Mizutani Yoshihiro /  Akasaka Hiroki /  Hijikata Wataru /  Matsushita Shintaro /  Takayama Toshio /  Takahashi Hideharu /  Nabae Hiroyuki /  Kodama Manabu School of Engineering 2023
1Q
2023/4/11  
XEG.B102 Engineering Literacy II c Nakanishi Hiroki /  Endo Gen /  Maeda Shingo /  Mizutani Yoshihiro /  Akasaka Hiroki /  Hijikata Wataru /  Matsushita Shintaro /  Takayama Toshio /  Takahashi Hideharu /  Nabae Hiroyuki /  Kodama Manabu School of Engineering 2023
2Q
2023/4/11  
XES.A102 School of Environment and Society Academic Group Basic Science I Hanaoka Shinya /  Yasuda Koichi /  Murayama Takehiko /  Nohara Kayoko /  Yamazaki Taisuke /  Seo Toru /  Muromachi Yasunori School of Environment and Society 2023
2Q
2023/3/20  
XCO.A101 Literacy of Computing 5 Takabe Satoshi School of Computing 2023
1Q
2023/3/20  
XEG.B101 Engineering Literacy I e Shinozaki Takahiro /  Fukuda Emiko /  Nakahara Hiroki /  Matsumoto Ryutaroh /  Takahashi Atsushi /  Hara Yuko /  Nagai Takehiro /  Nishio Takayuki /  Jitsumatsu Yutaka /  Li Dongju /  Jinguji Akira /  Chung Su-Lin /  Kawasaki Ryo /  Uozumi Ryuji School of Engineering 2023
1Q
2023/3/27  
XEG.B101 Engineering Literacy I g Sampei Mitsuji /  Miura Satoshi /  Onishi Yuki /  Kuramoto Akisue /  Matsuura Daisuke /  Tanaka Hiroto /  Sakamoto Hiraku /  Jiang Ming /  Hoshiba Kotaro School of Engineering 2023
1Q
2023/3/27  
XEG.B102 Engineering Literacy II e Chiba Akira /  Iwasaki Takayuki /  Fujii Yusuke /  Taguchi Dai /  Takamura Yota /  Hoshii Takuya /  Amemiya Tomohiro /  Kodera Tetsuo /  Aikawa Yohei School of Engineering 2023
2Q
2023/3/27  
XEG.B104 Engineering Literacy IV b Chiba Akira /  Arai Keigo /  Zen Shungo /  Toma Mana /  Amemiya Tomohiro /  Wada Yuji /  Yokoshiki Yasufumi /  Nishimura Takahito /  Lee Sang Yeop School of Engineering 2023
4Q
2023/4/11  
XEG.B101 Engineering Literacy I f Fukuda Emiko /  Shinozaki Takahiro /  Chung Su-Lin /  Kawasaki Ryo /  Uozumi Ryuji /  Nakahara Hiroki /  Matsumoto Ryutaroh /  Takahashi Atsushi /  Hara Yuko /  Nagai Takehiro /  Nishio Takayuki /  Jitsumatsu Yutaka /  Li Dongju /  Jinguji Akira School of Engineering 2023
1Q
2023/3/27  
XLS.B101 Introduction to Bio-Frontier Research【School of Life Science and Technology】 Miura Yutaka /  Chair Of First-Year Studies  /  Nishiyama Nobuhiro /  Tokunaga Makio /  Kamiya Mako /  Iwasaki Hiroshi /  Matsuura Tomoaki /  Yoshinori Ohsumi /  School of Life Science and Technology 2023
1Q
2023/6/6  
XEG.B101 Engineering Literacy I d Fujii Yusuke /  Iwasaki Takayuki /  Taguchi Dai /  Hoshii Takuya /  Takamura Yota /  Amemiya Tomohiro /  Kodera Tetsuo /  Aikawa Yohei School of Engineering 2023
1Q
2023/3/27  
XEG.B102 Engineering Literacy II g Shinozaki Takahiro /  Fukuda Emiko /  Nakahara Hiroki /  Matsumoto Ryutaroh /  Takahashi Atsushi /  Hara Yuko /  Nagai Takehiro /  Nishio Takayuki /  Jitsumatsu Yutaka /  Li Dongju /  Jinguji Akira /  Chung Su-Lin /  Kawasaki Ryo /  Uozumi Ryuji School of Engineering 2023
2Q
2023/3/27  
XEG.B102 Engineering Literacy II h Fukuda Emiko /  Shinozaki Takahiro /  Chung Su-Lin /  Kawasaki Ryo /  Uozumi Ryuji /  Nakahara Hiroki /  Matsumoto Ryutaroh /  Takahashi Atsushi /  Hara Yuko /  Nagai Takehiro /  Nishio Takayuki /  Jitsumatsu Yutaka /  Li Dongju /  Jinguji Akira School of Engineering 2023
2Q
2023/3/27  
XEG.B104 Engineering Literacy IV f Miura Satoshi /  Sampei Mitsuji /  Matsuura Daisuke /  Tanaka Hiroto /  Sakamoto Hiraku /  Jiang Ming /  Hoshiba Kotaro /  Onishi Yuki /  Kuramoto Akisue School of Engineering 2023
4Q
2023/3/27  
XCO.A101 Literacy of Computing 1 Inoue Nakamasa School of Computing 2023
1Q
2023/3/20  
XEG.B102 Engineering Literacy II a Sampei Mitsuji /  Miura Satoshi /  Onishi Yuki /  Kuramoto Akisue /  Matsuura Daisuke /  Tanaka Hiroto /  Sakamoto Hiraku /  Jiang Ming /  Hoshiba Kotaro School of Engineering 2023
2Q
2023/3/27  
XEG.B102 Engineering Literacy II d Endo Gen /  Nakanishi Hiroki /  Maeda Shingo /  Mizutani Yoshihiro /  Akasaka Hiroki /  Hijikata Wataru /  Matsushita Shintaro /  Takayama Toshio /  Takahashi Hideharu /  Nabae Hiroyuki /  Kodama Manabu School of Engineering 2023
2Q
2023/4/11  
XES.A101 School of Environment and Society Academic Group Literacy Kagi Naoki /  Murayama Takehiko /  Abe Naoya /  Yokoyama Yutaka /  Takahashi Akihiro /  Riho Yoshihiko /  Koizumi Yukihiro School of Environment and Society 2023
1Q
2023/3/20  
XEG.B102 Engineering Literacy II b Sampei Mitsuji /  Miura Satoshi /  Matsuura Daisuke /  Tanaka Hiroto /  Sakamoto Hiraku /  Jiang Ming /  Hoshiba Kotaro /  Onishi Yuki /  Kuramoto Akisue School of Engineering 2023
2Q
2023/3/27  
XCO.A101 Literacy of Computing 4 Sakamoto Ryuichi School of Computing 2023
1Q
2023/3/20  
XEG.B102 Engineering Literacy II f Chiba Akira /  Iwasaki Takayuki /  Fujii Yusuke /  Taguchi Dai /  Takamura Yota /  Hoshii Takuya /  Amemiya Tomohiro /  Kodera Tetsuo /  Aikawa Yohei School of Engineering 2023
2Q
2023/3/27  
XCO.A101 Literacy of Computing 2 Ohue Masahito School of Computing 2023
1Q
2023/3/20  
2023
Q
   
2023
Q