School of Science|0 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
CAP.E401 Environment Preservation and Chemical Safety I Tanaka Hiroshi /  Okamoto Masaki /  Yano Tetsuji /  Osakada Kohtaro /  Kuwata Shigeki /  Takeuchi Daisuke /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Inagi Shinsuke /  Kudo Fumitaka /  Nishino Tomoaki /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Ishiyama Chiemi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/4/25
PHY.Q438 Quantum Mechanics of Many-Body Systems Nishida Yusuke Graduate major in Physics 2017
1Q
2017/3/17 2017/4/5
CHM.C201 Introductory Quantum Chemistry Ohshima Yasuhiro Undergraduate major in Chemistry 2017
1Q
2017/3/17 2017/5/28
MEC.D431 Advanced Sound and Vibration Measurement Matsumura Shigeki Graduate major in Mechanical Engineering 2017
1Q
2017/4/6 2017/5/25
EEE.D401 Fundamentals of Electronic Materials Nakagawa Shigeki /  Sugahara Satoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
1Q
2017/4/6 2017/4/10
ENR.K580 Leading edge energy technology Hirai Shuichiro /  Suekane Tetsuya Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/5/23
ENR.J406 Organic Electronic Materials Physics Mori Takehiko Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/5/8
MAT.C403 Advanced Course of Ceramic Thin Film Technology Shinozaki Kazuo /  Wakiya Naoki /  Sakamoto Naonori Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/5/27
ENR.A404 Interdisciplinary principles of energy devices 2 大岡山 Ihara Manabu /  Sasabe Takashi /  Miyajima Shinsuke /  Kodera Tetsuo /  Hatano Mutsuko /  Kanno Ryoji /  Hirayama Masaaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/4/25 2017/3/17
ENR.L401 Mechanical-to-electrical energy conversion Fujita Hideaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/6 2017/5/26
EEE.D451 Bipolar Transistors and Compound Semiconductor Devices Miyamoto Yasuyuki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
1Q
2017/3/21 2017/5/22
MTH.B201 Introduction to Topology I Endo Hisaaki /  Kawai Shingo /  Nitta Yasufumi Undergraduate major in Mathematics 2017
1Q
2017/4/21 2017/3/17
ENR.A403 Interdisciplinary principles of energy devices 1 すずかけ Suekane Tetsuya /  Okuno Yoshihiro /  Nagasaki Takao /  Okamura Tetsuji /  Miyajima Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/5/18
ENR.J407 Soft Materials Design Matsumoto Hidetoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.G431 Mechanical Processing Yoshioka Hayato /  Hirata Atsushi /  Tanaka Tomohisa Graduate major in Mechanical Engineering 2017
2Q
2017/4/28 2017/3/17
ENR.B431 Recent technologies of fuel cells, solar cells butteries and energy system Ihara Manabu /  Yamada Akira /  Hirayama Masaaki /  Miyajima Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/5/29 2017/3/17
PHY.E205 Electromagnetism A Yamaguchi Masahide /  Toyoda Masayuki Undergraduate major in Physics 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.E402 Environment Preservation and Chemical Safety II Okamoto Masaki /  Tanaka Hiroshi /  Yano Tetsuji /  Osakada Kohtaro /  Kuwata Shigeki /  Takeuchi Daisuke /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Inagi Shinsuke /  Kudo Fumitaka /  Nishino Tomoaki /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Ishiyama Chiemi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
EEE.P451 Plasma Engineering Akatsuka Hiroshi /  Okino Akitoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/23
ENR.J409 Introduction to Intellectual Property System Yoshimoto Mamoru Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.C511 Life Cycle Engineering Fuchino Tetsuo Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/27 2017/5/28
EEE.S451 Wireless Communication Engineering Sakaguchi Kei Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
2Q
2017/4/6 2017/3/17
MAT.P402 Soft Materials Physical Chemistry Ouchi Yukio Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.H503 Advanced Polymer Design for Energy Materials Saito Reiko Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/12 2017/5/25
ENR.J405 Microstructure Evolution and Diffusion in Metals Kimura Yoshisato /  Nakada Nobuo Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MTH.U211 Applied Mathematics for Engineers Ia Takiguchi Takashi Undergraduate major in Mathematics 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.T402 Introduction to Polymer Physics I B Imaoka Takane /  Nagai Keiji Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/13 2017/3/17
PHY.Q206 Analytical Mechanics A Nishida Yusuke /  Nasu Joji Undergraduate major in Physics 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.J408 Energy Conversion Ceramics Materials Yasuda Kouichi /  Matsushita Sachiko /  Miyauchi Masahiro /  Matsuda Akifumi Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
4Q
2017/5/8 2017/3/17
GEG.E421 Energy&Environment-1 Tokimatsu Koji /  Yoshikawa Kunio /  Takahashi Fumitake /  Cross Jeffrey Scott Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2017
2Q
2017/5/1 2017/3/17
CAP.C442 Advanced Separation Operation Ito Akira Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/21
MEC.F431 Computational Thermo-Fluid Dynamics Horiuti Kiyosi /  Xiao Feng Graduate major in Mechanical Engineering 2017
2Q
2017/4/6 2017/3/17
NCL.N403 Nuclear Materials and Structures Yano Toyohiko /  Takahashi Minoru Graduate major in Nuclear Engineering 2017
2Q
2017/4/26 2017/3/17
MAT.P491 Materials Engineering and Ecology Iwahori Yutaka /  Kunioka Masao /  Ishii Satoko /  Yamamoto Kayoko /  Yoshida Kazuo Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/21 2017/3/17
MAT.P426 Thermal Properties of Materials Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.I416 Catalysis for the Environmental Issues Baba Toshihide /  Motokura Ken Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.H413 Advanced Functional Polymer Materials I Tomita Ikuyoshi /  Shishido Atsushi /  Takeuchi Daisuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/12 2017/3/17
ENR.B436 Special lecture of economics and politics in energy Tokimatsu Koji /  Murayama Takehiko /  Fujimura Shuzo /  Goto Mika /  Izumida Ryosuke /   /   /  Kutani Ichiro Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/4/21 2017/3/17
PHY.G332 Frontiers of Physics Murakami Syuichi /  Nishimori Hidetoshi /  Koga Akihisa /  Okuma Satoshi /  Hirahara Toru /  Kawamura Toru /  Kozuma Mikio /  Munekata Hiro /  Oka Makoto /  Kohno Toshiyuki /  Imamura Yosuke /  Kuze Masahiro /  Jinnouchi Osamu /  Yamaguchi Masahide /  Somiya Kentaro Undergraduate major in Physics 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.P421 Advanced Polymer Properties I Ando Shinji Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.D531 Experimental Modal Analysis for Structural Dynamics Okuma Masaaki Graduate major in Mechanical Engineering 2017
1Q
2017/4/24 2017/3/17
GEG.P451 Project Design & Management S Hanaoka Shinya /  Takada Jun-Ichi /  Yamaguchi Shinobu /  Takagi Hiroshi /  Abe Naoya /  Kawasaki Tomoya Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2017
1Q
2017/3/17 2017/5/15
PHY.M204 Mathematical Methods in Physics I A Ito Katsushi /  Yokoyama Takehito Undergraduate major in Physics 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.A466 Advanced Bioinorganic Chemistry II Kuwata Shigeki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/4/8
ENR.A402 Interdisciplinary scientific principles of energy 2 大岡山 Ihara Manabu /  Okimoto Yoichi Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/4/13 2017/3/17
ENR.K430 Advanced course of turbulent flow and control Tanahashi Mamoru /  Shimura Masayasu Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/13 2017/3/17
PHY.Q207 Introduction to Quantum Mechanics A Koga Akihisa /  Siino Masaru /  Nasu Joji Undergraduate major in Physics 2017
3Q
  2017/3/17
MAT.C401 Advanced Course of Dielectric and Ferroelectric Materials Tsurumi Takaaki /  Takeda Hiroaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
4Q
  2017/3/17
CAP.P411 Advanced Polymer Synthesis I Ishizone Takashi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.P423 Advanced Polymer Structures I Nojima Shuichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.H405 Advanced Inorganic Materials Chemistry I Kanno Ryoji /  Waki Keiko /  Hirayama Masaaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/12 2017/3/17
ENR.H407 Advanced Solid State Chemistry Oriented for Energy and Environment Issues I Wada Yuji /  Suzuki Eiichi Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3Q
2017/4/12 2017/3/17
ENR.H410 Topics in Properties of Semiconductors Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.L530 Advanced functional electron devices Hatano Mutsuko /  Kodera Tetsuo Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
4Q
2017/4/13 2017/3/17
MAT.P404 Soft Materials Functional Physics Hayamizu Yuhei Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
MAT.P413 Soft Materials Functional Chemistry Hayakawa Teruaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MAT.M406 Advanced Microstructure Design of Non-ferrous Materials Kumai Shinji /  Muraishi Shinji /  Kobayashi Equo Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.A403 Interdisciplinary principles of energy devices 1 大岡山 Hanamura Katsunori /  Fujita Hideaki /  Hagiwara Makoto /  Shimura Masayasu /  Tanahashi Mamoru /  Mori Shinsuke /  Okawa Seiji /  Miyajima Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/4/25
ENR.I520 Advanced Lecture on Crystal Structure and Correlation with Properties of Solids Yashima Masatomo Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.F532 Rarefied Gas Dynamics Inoue Takayoshi /  Okamura Tetsuji Graduate major in Mechanical Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
EEE.D481 Advanced Power Semiconductor Devices Terashima Tomohide /  Oi Takeshi /  Gourab Majumdar Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
2Q
2017/5/22 2017/3/17
MAT.M401 Applied Diffraction Crystallography in Metals and Alloys Nakamura Yoshio /  Fujii Toshiyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.E602 Practical Presentation B Academic Supervisor Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.C531 Mechanics of High Temperature Materials Sakaguchi Motoki Graduate major in Mechanical Engineering 2017
1Q
2017/4/6 2017/4/12
MEC.H431 Advanced Mechanical Elements Iwatsuki Nobuyuki Graduate major in Mechanical Engineering 2017
1Q
2017/4/6 2017/3/17
EEE.D411 Semiconductor Physics Yamada Akira Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
2Q
2017/3/21 2017/3/17
MTH.U213 Applied Mathematics for Engineers Ila Takiguchi Takashi /  Isobe Takeshi Undergraduate major in Mathematics 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
MTH.E654 Special lectures on current topics in Mathematics W Ninomiya Syoiti /  Graduate major in Mathematics 2017
1Q
2017/3/17 2017/5/2
ENR.A402 Interdisciplinary scientific principles of energy 2 すずかけ Yamada Akira /  Arai Hajime /  Kitamura Fusao /  Hirayama Masaaki /  Inagi Shinsuke /  Koshihara Shinya /  Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/4/13 2017/3/17
MTH.B405 Advanced topics in Geometry A1 Yamada Kotaro Graduate major in Mathematics 2017
1Q
2017/3/17 2017/5/24
MAT.P412 Soft Materials Chemistry II Tezuka Yasuyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MAT.C405 Advanced Course of Instrumental Analysis for Materials Yano Tetsuji /  Ogura Kazumichi /  Fukunaga Keiichi /  Matsushima Hideki /  Sato Takaya /  Onodera Hiroshi /  Mori Norihisa /  Tsutsumi Kenichi /  Shima Masahide /  Utsumi Hiroaki /  Nakai Yumi /  Sato Tomoshige /  Arii Tadashi Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.A465 Advanced Bioinorganic Chemistry I Kuwata Shigeki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/4/3
CAP.P422 Advanced Polymer Properties II Tokita Masatoshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.H501 Advanced Chemical Materials for Energy Issues I Wada Yuji /  Saito Reiko /  Suzuki Eiichi Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/12 2017/4/19
ENR.H502 Advanced Chemical Materials for Energy Issues II Wada Yuji /  Saito Reiko /  Suzuki Eiichi Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/4/12 2017/4/12
ENR.H414 Advanced Functional Polymer Materials II Tomita Ikuyoshi /  Shishido Atsushi /  Takeuchi Daisuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/4/12 2017/3/17
ENR.K530 Advanced course of multiscale thermal-fluid sciences Nagasaki Takao /  Okawa Seiji Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.L410 Introduction to Photovoltaics Miyajima Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/4/13 2017/3/17
ENR.J402 Physical Chemistry for High Temperature Processes -Thermodynamics- Susa Masahiro /  Kobayashi Yoshinao /  Kawamura Kenichi /  Hayashi Miyuki /  Ueda Mitsutoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.J403 Physical Chemistry for High Temperature Processes -Smelting and Refining Processes- Susa Masahiro /  Kobayashi Yoshinao /  Kawamura Kenichi /  Hayashi Miyuki /  Ueda Mitsutoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
EEE.C442 VLSI Technology II Masu Kazuya /  Ishihara Noboru /  Wakabayashi Hitoshi /  Dosho Shiro /  Ishihara Noboru /  Dosho Shiro /  Machida Katsuyuki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
2Q
2017/4/6 2017/3/17
EEE.S461 Optical Communication Systems Uenohara Hiroyuki /  Koyama Fumio /  Arai Shigehisa Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
4Q
2017/3/21 2017/3/17
MTH.A201 Introduction to Algebra I Taguchi Yuichiro /  Kawachi Takeshi /  Minagawa Tatsuhiro Undergraduate major in Mathematics 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
CHM.B433 Catalytic Chemistry on Solid Surface Komatsu Takayuki Graduate major in Chemistry 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
CHM.B434 Advanced Course in Crystal Structure Science Uekusa Hidehiro Graduate major in Chemistry 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
MTH.B505 Advanced topics in Geometry E1 Honda Nobuhiro Graduate major in Mathematics 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MTH.B506 Advanced topics in Geometry F1 Honda Nobuhiro Graduate major in Mathematics 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.A401 Interdisciplinary scientific principles of energy 1 すずかけ Yamaguchi Takeo /  Shishido Atsushi /  Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/13 2017/3/17
MAT.M408 Quantum Statistical Mechanics Kajihara Masanori /  Nakatsuji Kan /  Gohda Yoshihiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.A401 Scope of Chemical Science and Engineering IA Ohtomo Akira /  Hitosugi Taro /  Mikami Koichi /  Yamanaka Ichiro /  Wada Yuji /  Kuwata Shigeki /  Suzuki Eiichi /  Takao Toshiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/21
CAP.I401 Scope of Chemical Science and Engineering IB Yoshizawa Michito /  Koizumi Takeaki /  Fukushima Takanori /  Akita Munetaka /  Yoshida Naohiro /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita /  Baba Toshihide /  Motokura Ken /  Yamaguchi Takeo /  Tamaki Takanori Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.I415 Environmental Analytical Chemistry Yoshida Naohiro /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.A407 Energy system theory Tokimatsu Koji /  Yamada Akira /  Kato Yukitaka /  Kajikawa Yuya /  Okazaki Ken /  Takagi Hideyuki /  Sakata Ko /  Hashimoto Michio Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3Q
2017/4/21 2017/3/17
ENR.A408 Economy of energy system Tokimatsu Koji /  Hanaoka Shinya /  Nishikizawa Shigeo /  Uchiyama Yoji /  Kajiki Shin'Ya /  Suehiro Shigeru Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
4Q
2017/4/21 2017/3/17
ENR.H402 Advanced Photochemistry II Shishido Atsushi /  Nagai Keiji Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/4/12 2017/3/17
ENR.H403 Advanced Electrochemistry I Kanno Ryoji /  Arai Hajime /  Kitamura Fusao /  Hirayama Masaaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/12 2017/3/17
ENR.E603 Practical Presentation C Academic Supervisor Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.Z591 Seminar in energy science S2 Academic Supervisor Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.J404 Physical Chemistry for High Temperature Processes -Oxidation of Metals- Ueda Mitsutoshi /  Susa Masahiro /  Kobayashi Yoshinao /  Kawamura Kenichi /  Hayashi Miyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
EEE.G411 Electrical Modeling and Simulation Matsuzawa Akira /  Yamada Akira /  Hirano Takuichi /  Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MTH.C201 Introduction to Analysis I Kawahira Tomoki /  Shibata Masataka /  Tanabe Masaharu Undergraduate major in Mathematics 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MTH.A211 Advanced Linear Algebra I Mizumoto Shin-Ichiro Undergraduate major in Mathematics 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MTH.A212 Advanced Linear Algebra II Mizumoto Shin-Ichiro Undergraduate major in Mathematics 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MTH.E440 Special lectures on advanced topics in Mathematics Q Ninomiya Syoiti /  Graduate major in Mathematics 2017
1Q
2017/3/17 2017/5/2
CAP.T401 Introduction to Polymer Chemistry I B Tomita Ikuyoshi /  Inagi Shinsuke Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.A443 Advanced Solid-state Electrochemistry I Hitosugi Taro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
PHY.M204 Mathematical Methods in Physics I B Ito Katsushi /  Yokoyama Takehito Undergraduate major in Physics 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
PHY.Q331 Relativistic Quantum Mechanics Yamaguchi Masahide Undergraduate major in Physics 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
PHY.F353 General Relativity Siino Masaru Undergraduate major in Physics 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MAT.P401 Organic Optical Materials physics Ishikawa Ken Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.C411 Chemical Engineering for Advanced Materials and Chemicals Processing I Kubouchi Masatoshi /  Tago Teruoki /  Ihara Manabu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/12 2017/3/17
CAP.P582 Advanced Polymer Science I Kaneko Tatsuo Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.A401 Interdisciplinary scientific principles of energy 1 大岡山 Ihara Manabu /  Yamada Akira /  Tanahashi Mamoru /  Shimura Masayasu Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/4/13 2017/3/17
ENR.E612 International energy project Academic Supervisor Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.E605 International scientific presentation B Academic Supervisor Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.B502 Energy innovation co-creative project Head Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.J401 Advanced Metal Physics Shi Ji /  Nakamura Yoshio Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
MTH.U212 Applied Mathematics for Engineers Ib Takiguchi Takashi Undergraduate major in Mathematics 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.A406 Interdisciplinary Energy Materials Science 2 すずかけ Nozaki Tomohiro /  Ihara Manabu /  Kimura Yoshisato /  Tomita Ikuyoshi /  Takeuchi Daisuke /  Inagi Shinsuke /  Hirayama Masaaki /  Waki Keiko /  Suekane Tetsuya Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
4Q
  2017/3/17
CHM.B431 Advanced Separation Science Okada Tetsuo /  Fukuhara Gaku Graduate major in Chemistry 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
MTH.B407 Advanced topics in Geometry C1 Hattori Toshiaki Graduate major in Mathematics 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
PHY.E205 Electromagnetism B Yamaguchi Masahide /  Toyoda Masayuki Undergraduate major in Physics 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
PHY.Q206 Analytical Mechanics B Nishida Yusuke /  Nasu Joji Undergraduate major in Physics 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.I539 Advanced Course in Macromolecular Materials I Yamamoto Kimihisa /  Imaoka Takane Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.T401 Introduction to Polymer Chemistry I A Konishi Gennichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.T404 Introduction to Polymer Physics II A Furuya Hidemine Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.A406 Interdisciplinary Energy Materials Science 2 大岡山 Nozaki Tomohiro /  Takeyama Masao /  Matsumoto Hidetoshi /  Ihara Manabu Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
4Q
  2017/3/17
ENR.H406 Advanced Inorganic Materials Chemistry II Kanno Ryoji /  Waki Keiko /  Hirayama Masaaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/4/12 2017/3/17
ENR.E602 Practical Presentation B Academic Supervisor Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.Z694 Seminar in energy science F4 Academic Supervisor Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.E605 International scientific presentation B Academic Supervisor Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.E606 International scientific presentation C Academic Supervisor Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
PHY.P410 Basic Writing in Physics Tilma Todd Graduate major in Physics 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/4/12
GEG.E404 Technologies for Energy and Resource Utilization Yoshikawa Kunio Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2017
1Q
2017/5/15 2017/3/17
EEE.D561 Terahertz Devices and Systems Kawano Yukio Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
4Q
2017/3/21 2017/3/17
EEE.P421 Advanced Electric Power Engineering Nanahara Toshiya /  Hoshina Yoshikazu /  Takano Kei /  Michibata Hideo /  Tsuchida Kotaro /  Oana Hideaki /  Kitabatake Nobuaki /  Miyazawa Takehiro /  Onozaki Katsunori /  Nagayama Shin Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/27
MTH.B202 Introduction to Topology II Endo Hisaaki /  Kawai Shingo /  Nitta Yasufumi Undergraduate major in Mathematics 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
MTH.C361 Probability Theory Ninomiya Syoiti Undergraduate major in Mathematics 2017
4Q
2017/4/12 2017/3/17
MTH.D401 Advanced Topics in Mathematical Finance A Graduate major in Mathematics 2017
1Q
2017/3/17 2017/5/16
ENR.H416 Advanced Electrochemistry Arai Hajime /  Kitamura Fusao Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3-4Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.B504 Energy Engineering Internship B Academic Supervisor Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MAT.P423 Advanced Course in Composite Materials Shioya Masatoshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
MAT.C402 Quantum Physics in Optical Response of Materials Nakamura Kazutaka Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.A561 Advanced Chemistry of Transition Metal Complexes I Takao Toshiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.I405 Environmental Chemistry Yoshida Naohiro /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.P412 Advanced Polymer Synthesis II Takata Toshikazu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
MTH.E535 Special lectures on advanced topics in Mathematics K Kawahira Tomoki /  Ito Kentaro Graduate major in Mathematics 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.H404 Advanced Electrochemistry II Kanno Ryoji /  Arai Hajime /  Kitamura Fusao /  Hirayama Masaaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/4/12 2017/3/17
ENR.K450 Advanced course of combustion physics Kosaka Hidenori /  Tanahashi Mamoru /  Shimura Masayasu Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3Q
  2017/3/17
ENR.E609 Academic teaching Academic Supervisor Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.E609 Academic teaching Academic Supervisor Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.E609 Academic teaching Academic Supervisor Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.Z695 Seminar in energy science S5 Academic Supervisor Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/3/17
PHY.F430 Hadron Physics Oka Makoto /  Iwasaki Masahiko Graduate major in Physics 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.E431 Thermodynamics of Nonequilibrium Systems Murakami Yoichi /  Okuno Yoshihiro Graduate major in Mechanical Engineering 2017
1Q
2017/4/25 2017/5/11
EEE.P511 Environment and Electric Energy Kuzumoto Masaki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
EEE.G401 Utilization of Intelligent Information Resources and Patents Yoshii Kazuo Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
EEE.S401 Advanced Electromagnetic Waves Hirokawa Jiro Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
1Q
2017/3/21 2017/3/17
MTH.C211 Applied Analysis I Onodera Michiaki Undergraduate major in Mathematics 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.A404 Interdisciplinary principles of energy devices 2 すずかけ Yamada Akira /  Kitamura Fusao /  Waki Keiko /  Wada Hiroyuki /  Kanno Ryoji /  Hirayama Masaaki /  Miyajima Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
2Q
2017/5/10 2017/3/17
ENR.A405 Interdisciplinary Energy Materials Science 1 すずかけ Nozaki Tomohiro /  Kimura Yoshisato /  Nagai Keiji /  Yoshimoto Mamoru /  Matsuda Akifumi /  Ihara Manabu Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3Q
  2017/3/17
MTH.C506 Advanced topics in Analysis F1 Shiga Hiroshige /  Tanabe Masaharu Graduate major in Mathematics 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.B504 Energy Engineering Internship B Academic Supervisor Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.I435 Advanced Geochemistry Yoshida Naohiro /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
PHY.M211 Mathematical Methods in Physics II A Imamura Yosuke /  Yokoyama Takehito /  Adachi Satoshi Undergraduate major in Physics 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
CHM.B201 Inorganic Chemistry I Maeda Kazuhiko Undergraduate major in Chemistry 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
EPS.B331 Quantum Mechanics (EPS course) Nagai Tsugunobu Undergraduate major in Earth and Planetary Sciences 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MAT.P411 Soft Materials Chemistry I Tezuka Yasuyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MAT.P421 Organic Materials Functional Design Asai Shigeo Graduate major in Materials Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.A421 Advanced Design of Organic Reaction Processes I Mikami Koichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.I535 Material Cycle Analysis Yoshida Naohiro /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
CAP.I413 Advanced Supramolecular Chemistry Fukushima Takanori /  Yoshizawa Michito Graduate major in Chemical Science and Engineering 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.A405 Interdisciplinary Energy Materials Science 1 大岡山 Nozaki Tomohiro /  Okimoto Yoichi /  Shi Ji /  Maeda Kazuhiko /  Mori Takehiko /  Ihara Manabu Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3Q
  2017/3/17
ENR.H401 Advanced Photochemistry I Nagai Keiji /  Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.E609 Academic teaching Academic Supervisor Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.E604 International scientific presentation A Academic Supervisor Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
ENR.E606 International scientific presentation C Academic Supervisor Graduate major in Energy Science and Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
PHY.P610 Advanced Writing in Physics Tilma Todd Graduate major in Physics 2017
1-2Q
2017/3/17 2017/4/12
CHM.D401 Basic Concepts of Organic Chemistry Iwasawa Nobuharu /  Ohmori Ken Graduate major in Chemistry 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
MEC.F531 Flying Object Engineering Aoki Takayuki /  Oshima Shuzo Graduate major in Mechanical Engineering 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
EEE.D532 Fundamentals of Light and Matter IIb Munekata Hiro Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
2Q
2017/3/21 2017/3/17
EEE.D551 Nano-Structure Devices Watanabe Masahiro /  Kouji Ishibashi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2017
4Q
2017/3/21 2017/3/17
MTH.A302 Algebra II Naito Satoshi Undergraduate major in Mathematics 2017
2Q
2017/4/21 2017/3/17
MTH.C341 Differential Equations I Onodera Michiaki Undergraduate major in Mathematics