School of Science|0 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
MAT.C404 Physics and Chemistry of Semiconductors Hosono Hideo /  Majima Yutaka /  Hiramatsu Hidenori Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
3Q
2018/9/7 2018/7/7
PHY.Q206 Analytical Mechanics Nishida Yusuke /  Nasu Joji Undergraduate major in Physics 2018
2Q
2018/4/26 2018/6/10
EEE.S451 Wireless Communication Engineering Sakaguchi Kei Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
2Q
2018/4/9 2018/7/31
CAP.E401 Environment Preservation and Chemical Safety I Tanaka Hiroshi /  Okamoto Masaki /  Matsushita Nobuhiro /  Osakada Kohtaro /  Kuwata Shigeki /  Motokura Ken /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Inagi Shinsuke /  Kudo Fumitaka /  Nishino Tomoaki /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Ishiyama Chiemi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/4 2018/4/24
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials a Sone Masato /  Sannomiya Takumi Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
MEC.G431 Mechanical Processing Yoshioka Hayato /  Hirata Atsushi /  Tanaka Tomohisa Graduate major in Mechanical Engineering 2018
2Q
2018/6/24 2018/7/26
MAT.M407 Advanced Solid State Physics a Nakatsuji Kan /  Gohda Yoshihiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
EEE.D401 Fundamentals of Electronic Materials Nakagawa Shigeki /  Sugahara Satoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/3/25 2018/3/24
EEE.P401 Electric Power and Motor Drive System Analysis Fujita Hideaki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/7/31
MAT.C501 Advanced Course of Deformation and Fracture of Engineering Materials Yasuda Kouichi /  Tatami Junichi /  Tanaka Satoshi /  Ogasawara Toshio /  Nishimura Toshiyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/8/20
MEC.H434 Advanced Course of Actuator Engineering Suzumori Koichi /  Yoshida Kazuhiro Graduate major in Mechanical Engineering 2018
3Q
2018/9/17 2018/3/20
MEC.D431 Advanced Sound and Vibration Measurement Matsumura Shigeki Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
  2018/5/24
PHY.M204 Mathematical Methods in Physics I Ito Katsushi /  Toyoda Masayuki Undergraduate major in Physics 2018
1Q
2018/4/13 2018/5/6
MEC.J431 Ultra-precision Measurement Sasajima Kazuyuki /  Hatsuzawa Takeshi /  Yoshioka Hayato /  Hara Seiichiro /  Yoshida Takako Graduate major in Mechanical Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
MTH.A302 Algebra II Ma Shohei Undergraduate major in Mathematics 2018
2Q
2018/3/20 2018/8/1
MTH.B403 Advanced topics in Geometry C Hattori Toshiaki Graduate major in Mathematics 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
MEC.E431 Thermodynamics of Nonequilibrium Systems Murakami Yoichi /  Okuno Yoshihiro Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/5/16
ENR.J409 Introduction to Intellectual Property System Yoshimoto Mamoru Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.P422 Organic Materials Design Ougizawa Toshiaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.A407 Energy system theory 大岡山 Yamada Akira /  Tokimatsu Koji /  Suekane Tetsuya /  Egashira Ryuichi /  Kato Yukitaka /  Kajikawa Yuya /  Okazaki Ken /  Obara Toru /  Ihara Manabu /  Hashimoto Michio /  Yoshikawa Kunio /  Nanahara Toshiya Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
3Q
2018/8/8 2018/3/20
EEE.D481 Advanced Power Semiconductor Devices Terashima Tomohide /  Oi Takeshi /  Gourab Majumdar Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
2Q
2018/6/28 2018/8/3
EEE.P451 Plasma Engineering Akatsuka Hiroshi /  Okino Akitoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/4 2018/4/28
EEE.G401 Utilization of Intelligent Information Resources and Patents Yoshii Kazuo Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/4 2018/3/30
MEC.G432 Metalforming Yoshino Masahiko /  Ohtake Naoto Graduate major in Mechanical Engineering 2018
3Q
2018/5/14 2018/3/20
PHY.Q331 Relativistic Quantum Mechanics Yamaguchi Masahide Undergraduate major in Physics 2018
2Q
2018/4/26 2018/3/20
CHM.B201 Inorganic Chemistry I Maeda Kazuhiko Undergraduate major in Chemistry 2018
2Q
2018/3/20 2018/8/10
EEE.P461 Pulsed Power Technology Yasuoka Koichi /  Takeuchi Nozomi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
3Q
2018/7/29 2018/3/20
MTH.U214 Applied Mathematics for Engineers Ilb Takiguchi Takashi Undergraduate major in Mathematics 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
PHY.G332 Frontiers of Physics Saito Susumu /  Aikawa Kiyotaka /  Ito Katsushi /  Kanamori Hideto /  Kawai Nobuyuki /  Yoshino Junji /  Sasamoto Tomohiro /  Takeuchi Kazumasa /  Takeuchi Kazumasa /  Tanaka Hidekazu /  Nakamura Takashi /  Nishida Yusuke /  Hirayama Hiroyuki /  Fujisawa Toshimasa /  Matsushita Michio /  Notomi Masaya Undergraduate major in Physics 2018
2Q
2018/6/12 2018/3/20
MAT.P401 Organic Optical Materials physics Ishikawa Ken Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/7/2
MAT.P491 Materials Engineering and Ecology Kunioka Masao /  Ishii Satoko /  Yamamoto Kayoko /  Yoshida Kazuo /  Xu Yibin /  Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.L410 Introduction to Photovoltaics Miyajima Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/6 2018/3/20
PHY.Q438 Quantum Mechanics of Many-Body Systems Nishida Yusuke Graduate major in Physics 2018
1Q
2018/3/20 2018/5/11
MEC.H433 Mechatronics Device and Control Yamaura Hiroshi Graduate major in Mechanical Engineering 2018
4Q
  2018/3/20
NCL.N403 Nuclear Materials and Structures Kobayashi Yoshinao /  Yoshida Katsumi Graduate major in Nuclear Engineering 2018
2Q
2018/5/8 2018/3/20
EEE.D451 Bipolar Transistors and Compound Semiconductor Devices Miyamoto Yasuyuki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/3 2018/5/24
EEE.P421 Advanced Electric Power Engineering Nanahara Toshiya /  Hoshina Yoshikazu /  Takano Kei /  Michibata Hideo /  Machida Masahiro /  Oana Hideaki /  Kitabatake Nobuaki /  Miyazawa Takehiro /  Yanase Toru /  Nagayama Shin /  Sudoh Yoshitsugu Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/3 2018/4/3
MTH.U213 Applied Mathematics for Engineers Ila Takiguchi Takashi Undergraduate major in Mathematics 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
PHY.Q207 Introduction to Quantum Mechanics Koga Akihisa /  Siino Masaru /  Nasu Joji Undergraduate major in Physics 2018
3Q
2018/8/2 2018/3/20
EPS.A331 Earth Materials Ohta Kenji /  Yokoyama Tetsuya /  Ueno Yuichiro Undergraduate major in Earth and Planetary Sciences 2018
2Q
2018/3/20 2018/7/26
CAP.A401 Scope of Chemical Science and Engineering IA Ohtomo Akira /  Hitosugi Taro /  Mikami Koichi /  Yamanaka Ichiro /  Wada Yuji /  Kuwata Shigeki /  Suzuki Eiichi /  Takao Toshiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/4 2018/5/11
CAP.P411 Advanced Polymer Synthesis I Ishizone Takashi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.I420 Advanced Lecture on Crystal Structure and Correlation with Properties of Solids Yashima Masatomo Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/10 2018/7/18
PHY.P410 Basic Writing in Physics Tilma Todd Graduate major in Physics 2018
1-2Q
2018/3/20 2018/3/20
MEC.C531 Mechanics of High Temperature Materials Sakaguchi Motoki Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/4/2 2018/5/23
MTH.A201 Introduction to Algebra I Naito Satoshi /  Minagawa Tatsuhiro Undergraduate major in Mathematics 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
MTH.C302 Complex Analysis II Shiga Hiroshige Undergraduate major in Mathematics 2018
2Q
2018/3/20 2018/8/1
MAT.P414 Soft Materials Function Michinobu Tsuyoshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.P403 Soft Materials Physics Vacha Martin Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.T532 Advanced Catalytic Reactions II A Okamoto Masaki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
4Q
2018/4/4 2018/3/20
CAP.E402 Environment Preservation and Chemical Safety II Okamoto Masaki /  Tanaka Hiroshi /  Matsushita Nobuhiro /  Osakada Kohtaro /  Kuwata Shigeki /  Motokura Ken /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Inagi Shinsuke /  Kudo Fumitaka /  Nishino Tomoaki /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Ishiyama Chiemi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/4 2018/6/21
ENR.B430 Advanced Science and Technology in Energy and Environment Okuno Yoshihiro /  Anamizu Takashi /  Ichikawa Nagayoshi /  Kaneda Takeshi /  Kawatoko Osamu /  Kumagai Tsukasa /  Sakuwa Toru /  Sato Iku /  Tezuka Hiroyuki /  Tsutsui Miki /  Hachimura Koichi /  Masada Junichiro /  Miura Yasushi /  Mogi Kazuhisa Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
3-4Q
2018/3/20 2018/9/18
EEE.P411 Advanced Course of Power Electronics Fujita Hideaki /  Hagiwara Makoto Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
PHY.E212 Electromagnetism II Murakami Syuichi /  Adachi Satoshi /  Siino Masaru Undergraduate major in Physics 2018
3Q
2018/8/2 2018/3/20
MAT.P423 Advanced Course in Composite Materials Shioya Masatoshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.C405 Advanced Course of Instrumental Analysis for Materials Matsushita Nobuhiro /  Yano Tetsuji /  Fukunaga Keiichi /  Asahina Shunsuke /  Mori Norihisa /  Matsushima Hideki /  Shima Masahide /  Tsutsumi Kenichi /  Sato Tomoshige /  Utsumi Hiroaki /  Nakai Yumi /  Sato Takaya /  Kinugasa Genki /  Arii Tadashi /  Konya Takayuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
3Q
2018/5/25 2018/3/20
MAT.C401 Advanced Course of Dielectric and Ferroelectric Materials Tsurumi Takaaki /  Takeda Hiroaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
MTH.B404 Advanced topics in Geometry D Hattori Toshiaki Graduate major in Mathematics 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
PHY.S440 Statistical Mechanics III Nishimori Hidetoshi Graduate major in Physics 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
MEC.C433 Solid Dynamics Inoue Hirotsugu Graduate major in Mechanical Engineering 2018
3Q
  2018/3/20
MEC.E432 Properties of Solid Materials Murakami Yoichi /  Fushinobu Kazuyoshi Graduate major in Mechanical Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
PHY.S312 Statistical Mechanics II Sasamoto Tomohiro /  Adachi Satoshi /  Nasu Joji Undergraduate major in Physics 2018
1Q
2018/4/13 2018/3/20
EPS.A336 Dynamics of the Earth and Planet Nakajima Junichi /  Ogawa Yasuo Undergraduate major in Earth and Planetary Sciences 2018
4Q
2018/9/17 2018/3/20
MAT.P426 Thermal Properties of Materials Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
MTH.A403 Advanced topics in Algebra C Kelly Shane Graduate major in Mathematics 2018
3Q
2018/9/17 2018/3/20
ENR.A403 Interdisciplinary principles of energy devices 1 大岡山 Hanamura Katsunori /  Fujita Hideaki /  Hagiwara Makoto /  Shimura Masayasu /  Tanahashi Mamoru /  Mori Shinsuke /  Okawa Seiji /  Miyajima Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/4/16
ENR.K450 Advanced course of combustion physics Kosaka Hidenori /  Tanahashi Mamoru /  Shimura Masayasu Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.K580 Leading edge energy technology Hirai Shuichiro /  Suekane Tetsuya Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/5/16
CAP.C412 Process Systems Engineering Matsumoto Hideyuki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/5/1 2018/3/20
CAP.I416 Catalysis for the Environmental Issues Baba Toshihide /  Motokura Ken /  Manaka Yuichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
PHY.Q434 Field Theory II Imamura Yosuke Graduate major in Physics 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
MEC.M433 Space Systems Analysis A Furuya Hiroshi Graduate major in Mechanical Engineering 2018
3Q
  2018/3/20
MEC.M431 Space Systems Design Matunaga Saburo /  Nakagawa Toshihiko Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1-2Q
2018/4/5 2018/3/20
EEE.S461 Optical Communication Systems Uenohara Hiroyuki /  Koyama Fumio Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
MTH.A211 Advanced Linear Algebra I Mizumoto Shin-Ichiro Undergraduate major in Mathematics 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
CHM.C201 Introductory Quantum Chemistry Ohshima Yasuhiro Undergraduate major in Chemistry 2018
1Q
2018/3/20 2018/5/28
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials b Nakamura Yoshio /  Shi Ji Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
1-2Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.M408 Quantum Statistical Mechanics Nakatsuji Kan /  Kajihara Masanori /  Gohda Yoshihiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.A423 Advanced Organic Synthesis I Ito Shigekazu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
3Q
2018/4/9 2018/3/20
CAP.I438 Functionalized Nano-Materials Chemistry I Hara Masahiko /  Nomura Junko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
3Q
  2018/3/20
ENR.J406 Organic Electronic Materials Physics Mori Takehiko Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/5/22
PHY.Q435 Quantum Information Hosoya Akio Graduate major in Physics 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
CHM.C401 Basic Concepts of Physical Chemistry Kouchi Noriyuki /  Ohshima Yasuhiro /  Kiguchi Manabu /  Koshihara Shinya /  Kitajima Masashi /  Okimoto Yoichi /  Nishino Tomoaki Graduate major in Chemistry 2018
1Q
2018/3/20 2018/5/28
MEC.J432 Mechanism and Control for Ultra-precision Motion Shinshi Tadahiko Graduate major in Mechanical Engineering 2018
4Q
2018/5/14 2018/3/20
MTH.C201 Introduction to Analysis I Yanagida Eiji /  Tanabe Masaharu Undergraduate major in Mathematics 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
MTH.C202 Introduction to Analysis II Yanagida Eiji /  Tanabe Masaharu Undergraduate major in Mathematics 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
MTH.C204 Introduction to Analysis IV Yanagida Eiji /  Tanabe Masaharu Undergraduate major in Mathematics 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.T532 Advanced Catalytic Reactions II B Baba Toshihide /  Nomura Junko /  Motokura Ken Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
4Q
2018/4/4 2018/3/20
PHY.Q311 Quantum Mechanics III Matsushita Michio /  Takahashi Kazutaka /  Nasu Joji Undergraduate major in Physics 2018
3Q
  2018/3/20
EPS.A413 Advanced Earth and Space Sciences C Sato Bunei /  Nomura Hideko /  Okuzumi Satoshi /  Nakamoto Taishi Graduate major in Earth and Planetary Sciences 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.A405 Interdisciplinary Energy Materials Science 1 大岡山 Nozaki Tomohiro /  Okimoto Yoichi /  Shi Ji /  Maeda Kazuhiko /  Mori Takehiko /  Ihara Manabu /  Takeyama Masao /  Ueda Mitsutoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
3Q
  2018/3/20
ENR.L401 Mechanical-to-electrical energy conversion Fujita Hideaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/6 2018/6/1
ENR.H503 Advanced Polymer Design for Energy Materials Saito Reiko Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/6 2018/4/4
PHY.C448 Light and Matter III Notomi Masaya Graduate major in Physics 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
PHY.C444 Quantum Transport Fujisawa Toshimasa Graduate major in Physics 2018
3Q
2018/9/5 2018/3/20
CHM.B435 Global Environmental Chemistry Nogami Kenji /  Terada Akihiko Graduate major in Chemistry 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
MEC.J533 Advanced Tribosystem Kyogoku Keiji /  Hirata Atsushi /  Shinshi Tadahiko Graduate major in Mechanical Engineering 2018
4Q
2018/5/14 2018/3/20
PHY.E310 Electromagnetism III Fujisawa Toshimasa /  Yokoyama Takehito /  Adachi Satoshi Undergraduate major in Physics 2018
2Q
2018/4/26 2018/7/17
PHY.C340 Basic Solid State Physics Murakami Syuichi Undergraduate major in Physics 2018
3Q
2018/8/2 2018/3/20
PHY.F353 General Relativity Siino Masaru Undergraduate major in Physics 2018
1Q
2018/4/13 2018/3/20
EPS.A333 Planetary Astronomy Sato Bunei /  Nomura Hideko /  Nakamoto Taishi /  Okuzumi Satoshi Undergraduate major in Earth and Planetary Sciences 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.A421 Advanced Design of Organic Reaction Processes I Mikami Koichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/4 2018/3/20
CAP.A402 Scope of Chemical Science and Engineering IIA Tanaka Ken /  Murahashi Tetsuro /  Wada Yuji /  Ito Shigekazu /  Okamoto Masaki /  Suzuki Eiichi /  Tanaka Hiroshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.C411 Chemical Engineering for Advanced Materials and Chemicals Processing I Kubouchi Masatoshi /  Tago Teruoki /  Ihara Manabu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/5 2018/3/20
CAP.T531 Advanced Catalytic Reactions I A Okamoto Masaki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
3Q
2018/4/4 2018/3/20
CAP.T431 Advanced Organometallic Chemistry and Catalysis I Tanaka Ken Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
3Q
2018/4/4 2018/3/20
CAP.P523 Quantum Chemical Calculations for Polymer Chemistry Kawauchi Susumu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.I437 Introduction to Polymer Physical Properties II Shishido Atsushi /  Nagai Keiji /  Imaoka Takane Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
MTH.B402 Advanced topics in Geometry B Yamada Kotaro Graduate major in Mathematics 2018
2Q
2018/3/20 2018/7/3
ENR.H420 Introduction to Photochemistry I Shishido Atsushi /  Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/9 2018/3/20
ENR.K530 Advanced course of multiscale thermal-fluid sciences Nagasaki Takao /  Okawa Seiji Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.J403 Physical Chemistry for High Temperature Processes -Smelting and Refining Processes- Susa Masahiro /  Kobayashi Yoshinao /  Kawamura Kenichi /  Hayashi Miyuki /  Ueda Mitsutoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
MEC.F531 Flying Object Engineering Aoki Takayuki /  Oshima Shuzo Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
MEC.G531 Precision Manufacturing Processes Hirata Atsushi /  Yoshioka Hayato /  Aono Yuko Graduate major in Mechanical Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
EEE.D551 Nano-Structure Devices Watanabe Masahiro /  Kouji Ishibashi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
4Q
2018/4/5 2018/3/20
EEE.C442 VLSI Technology II Wakabayashi Hitoshi /  Ishihara Noboru /  Dosho Shiro /  Machida Katsuyuki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
2Q
2018/4/5 2018/3/20
MTH.B201 Introduction to Topology I Endo Hisaaki /  Kawai Shingo Undergraduate major in Mathematics 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
MTH.B212 Introduction to Geometry II Yamada Kotaro Undergraduate major in Mathematics 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
MTH.C211 Applied Analysis I Onodera Michiaki Undergraduate major in Mathematics 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
MTH.A331 Algebra III Taguchi Yuichiro Undergraduate major in Mathematics 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.H418 Inorganic Materials Science Kanno Ryoji /  Hirayama Masaaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
3-4Q
2018/4/10 2018/3/20
ENR.A407 Energy system theory すずかけ Yamada Akira /  Suekane Tetsuya /  Egashira Ryuichi /  Okazaki Ken /  Obara Toru /  Ihara Manabu /  Yoshikawa Kunio /  Nanahara Toshiya Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
3Q
2018/8/8 2018/5/18
CHM.B335 Chemistry of Solids Komatsu Takayuki /  Yashima Masatomo Undergraduate major in Chemistry 2018
2Q
2018/3/20 2018/7/18
EPS.A334 Biogeoscience Ueno Yuichiro /  Yokoyama Tetsuya /  Ohta Kenji Undergraduate major in Earth and Planetary Sciences 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.I419 Analytical Techniques for Environmental Chemistry Yoshida Naohiro /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.I405 Environmental Chemistry Yoshida Naohiro /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/4/5 2018/3/20
ENR.J407 Soft Materials Design Matsumoto Hidetoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.J401 Advanced Metal Physics Shi Ji /  Nakamura Yoshio Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.J404 Physical Chemistry for High Temperature Processes -Oxidation of Metals- Ueda Mitsutoshi /  Susa Masahiro /  Kobayashi Yoshinao /  Kawamura Kenichi /  Hayashi Miyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
PHY.C442 Superfluidity Okuma Satoshi Graduate major in Physics 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
MEC.D531 Experimental Modal Analysis for Structural Dynamics Okuma Masaaki Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/4/9 2018/3/20
MEC.H431 Advanced Mechanical Elements Iwatsuki Nobuyuki Graduate major in Mechanical Engineering 2018
1Q
2018/3/25 2018/3/20
EEE.P511 Environment and Electric Energy Kuzumoto Masaki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
3Q
2018/4/4 2018/3/20
EEE.D411 Semiconductor Physics Yamada Akira Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
MTH.A212 Advanced Linear Algebra II Mizumoto Shin-Ichiro Undergraduate major in Mathematics 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
MTH.C361 Probability Theory Ninomiya Syoiti Undergraduate major in Mathematics 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
MTH.U211 Applied Mathematics for Engineers Ia Takiguchi Takashi Undergraduate major in Mathematics 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.I410 Optical properties of solids Koshihara Shinya /  Okimoto Yoichi Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
PHY.L203 Experiments in Physics B Hirahara Toru /  Kuze Masahiro /  Nomura Ryuji /  Ienaga Koichiro /  Kaneko Shin-Ichi /  Uchida Makoto /  Tanishiro Yasumasa /  Fujiyoshi Satoru /  Yatsu Yoichi /  Kondo Yosuke /  Nakano Kenichi /  Kaku Shigeru /  Yamaguchi Yohei Undergraduate major in Physics 2018
2Q
2018/4/13 2018/3/20
MTH.Z381 Research opportunity in Laboratories (MTH) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematics 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
PHY.Q208 Quantum Mechanics II Saito Susumu /  Takahashi Kazutaka /  Adachi Satoshi Undergraduate major in Physics 2018
4Q
  2018/3/20
PHY.L201 Experimental Physics Kanamori Hideto Undergraduate major in Physics 2018
3Q
2018/8/2 2018/3/20
CHM.B202 Basic Analytical Chemistry Okada Tetsuo /  Kawano Masaki Undergraduate major in Chemistry 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
EPS.L330 Computational Planetary Science Nomura Hideko /  Aso Naofumi /  Nakamoto Taishi /  Okuzumi Satoshi Undergraduate major in Earth and Planetary Sciences 2018
3Q
2018/3/20 2018/9/18
CHM.B334 Geochemistry Nogami Kenji /  Terada Akihiko Undergraduate major in Chemistry 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.C504 Functional Devices Kitamoto Yoshitaka /  Funakubo Hiroshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/11 2018/3/20
CAP.A424 Advanced Organic Synthesis II Ito Shigekazu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
4Q
2018/4/9 2018/3/20
CAP.T432 Advanced Organometallic Chemistry and Catalysis II Tanaka Ken Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
4Q
2018/4/4 2018/3/20
CAP.C441 Transport Phenomena and Operation Yoshikawa Shiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
4Q
2018/4/9 2018/3/20
CAP.I426 Introduction to Polymer Science Tomita Ikuyoshi /  Imaoka Takane Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.I427 Introduction to Polymer Chemistry Tomita Ikuyoshi /  Yamamoto Kimihisa /  Osakada Kohtaro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/11 2018/3/20
MTH.A401 Advanced topics in Algebra A Taguchi Yuichiro Graduate major in Mathematics 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
MTH.E432 Special lectures on advanced topics in Mathematics B Naito Satoshi /  Naoi Katsuyuki Graduate major in Mathematics 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
MTH.A501 Advanced topics in Algebra E Kato Fumiharu Graduate major in Mathematics 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
MTH.C503 Advanced topics in Analysis G Ninomiya Syoiti Graduate major in Mathematics 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.A404 Interdisciplinary principles of energy devices 2 大岡山 Ihara Manabu /  Sasabe Takashi /  Miyajima Shinsuke /  Kodera Tetsuo /  Hatano Mutsuko /  Kanno Ryoji /  Hirayama Masaaki /  Wada Hiroyuki Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
2Q
2018/4/9 2018/7/11
ENR.H404 Advanced Electrochemistry II Kanno Ryoji /  Arai Hajime /  Kitamura Fusao /  Hirayama Masaaki Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
PHY.F432 Astrophysics Dotani Tadayasu Graduate major in Physics 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
PHY.P610 Advanced Writing in Physics Tilma Todd Graduate major in Physics 2018
1-2Q
2018/3/20 2018/3/20
CHM.D433 Advanced Organometallic Chemistry Iwasawa Nobuharu /  Takaya Jun Graduate major in Chemistry 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
CHM.B401 Basic Concepts of Inorganic Chemistry Kawano Masaki /  Kawaguchi Hiroyuki /  Ishitani Osamu /  Komatsu Takayuki /  Yashima Masatomo /  Uekusa Hidehiro /  Maeda Kazuhiko Graduate major in Chemistry 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
MEC.E433 Advanced Thermal-Fluids Measurement Kikura Hiroshige /  Saito Takushi Graduate major in Mechanical Engineering 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
GEG.P451 Project Design & Management S Hanaoka Shinya /  Takada Jun-Ichi /  Yamaguchi Shinobu /  Takagi Hiroshi /  Abe Naoya /  Kawasaki Tomoya Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2018
1Q
2018/4/2 2018/3/20
EEE.G411 Electrical Modeling and Simulation Yamada Akira /  Mori Kenji Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2018
1Q
2018/4/5 2018/3/20
MTH.C203 Introduction to Analysis III Yanagida Eiji /  Tanabe Masaharu Undergraduate major in Mathematics 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
CHM.B434 Advanced Course in Crystal Structure Science Uekusa Hidehiro Graduate major in Chemistry 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
ENR.A403 Interdisciplinary principles of energy devices 1 すずかけ Suekane Tetsuya /  Okuno Yoshihiro /  Nagasaki Takao /  Okamura Tetsuji /  Hagiwara Makoto /  Mori Shinsuke Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/5/28
PHY.G230 Introduction to Modern Physics Munekata Hiro /  Somiya Kentaro Undergraduate major in Physics 2018
1Q
2018/4/13 2018/3/20
PHY.F352 Physics of the Universe Kawai Nobuyuki Undergraduate major in Physics 2018
4Q
2018/8/2 2018/3/20
CHM.D332 Structural Organic Chemistry Kudo Fumitaka /  Takaya Jun /  Toyota Shinji Undergraduate major in Chemistry 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
EPS.B202 Thermodynamics (EPS course) Omori Soichi /  Yokoyama Tetsuya /  Ueno Yuichiro /  Ohta Kenji Undergraduate major in Earth and Planetary Sciences 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
EPS.B331 Quantum Mechanics (EPS course) Imaeda Yusuke /  Nakamoto Taishi /  Sato Bunei Undergraduate major in Earth and Planetary Sciences 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
MAT.P413 Soft Materials Functional Chemistry Hayakawa Teruaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
1Q
2018/3/20 2018/5/7
MAT.M406 Advanced Microstructure Design of Non-ferrous Materials Kumai Shinji /  Muraishi Shinji /  Kobayashi Equo Graduate major in Materials Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
CAP.A466 Advanced Bioinorganic Chemistry II Kuwata Shigeki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
2Q
2018/3/20 2018/6/8
CAP.C531 Advanced Chemical Equipment Design Kubouchi Masatoshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
3Q
2018/9/6 2018/3/20
CAP.I536 Advanced Material Cycle Analysis Yoshida Naohiro /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
MTH.C403 Advanced topics in Analysis C Yanagida Eiji Graduate major in Mathematics 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
MTH.A503 Advanced topics in Algebra G Kelly Shane Graduate major in Mathematics 2018
3Q
2018/9/17 2018/3/20
ENR.A408 Economy of energy system Tokimatsu Koji /  Hanaoka Shinya /  Nishikizawa Shigeo /  Kajikawa Yuya /  Goto Mika /  Uchiyama Yoji Graduate major in Energy Science and Engineering 2018
4Q
  2018/3/20
ENR.H403