Tokyo Institute of Technology|0 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
GRG.B104 International Bio-Creative Design Matsuda Tomoko /  Suzuki Takashi /  Takahashi Masayuki /  Robert F. Whittier /  Ohta Hiroyuki /  Chair Seventh Cohort 2018
4Q
2018/9/27 2018/3/20
GRB.A103 Fundamentals of Materials Science A Teaching Staffs Second Cohort 2018
3Q
2018/8/17 2018/3/20
GRF.A104 6th Academic Group Basic Science 3 Ⅵ Teaching Staffs  /  Kagi Naoki Sixth Cohort 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
GRD.R104 Mechanical Engineering Literacy 4 b Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
GRC.B101 Chemical Science and Engineering Literacy Mikami Koichi /  Kuwata Shigeki /  Akita Munetaka /  Arai Hajime /  Itoh Kenji /  Matsumoto Hideyuki /  Ishizone Takashi /  Third Cohort 2018
1Q
2018/4/11 2018/4/4
GRG.B103 Bio-Creative Design 2 Seio Kohji /  Ohta Hiroyuki /  Chair  /  Asakura Noriyuki /  Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Iwasaki Hiroshi /  Urabe Hirokazu /  Ohkubo Akihiro /  Kitao Akio /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Yamamoto Naoyuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Nishiyama Nobuhiro Seventh Cohort 2018
3Q
2018/7/9 2018/3/20
GRE.C101 Foundations of Computer Science I V5.6 Okazaki Naoaki /  Takinoue Masahiro Fifth Cohort 2018
3Q
2018/9/27 2018/3/20
GRC.B102 Introduction to Applied Chemistry Tanaka Ken /  Mikami Koichi /  Wada Yuji /  Yamanaka Ichiro /  Ohtomo Akira /  Murahashi Tetsuro /  Hitosugi Taro Third Cohort 2018
3Q
2018/4/11 2018/3/20
GRC.B103 Basic Chemical Engineering Ihara Manabu /  Sekiguchi Hidetoshi /  Tago Teruoki /  Okochi Mina /  Yamaguchi Takeo /  Kubouchi Masatoshi /  Kato Yukitaka /  Shimoyama Yusuke Third Cohort 2018
4Q
2018/9/27 2018/3/20
GRC.B104 Introduction to Polymer Chemistry Ando Shinji /  Ishizone Takashi /  Otsuka Hideyuki /  Serizawa Takeshi /  Takata Toshikazu /  Nakajima Ken /  Nojima Shuichi Third Cohort 2018
2Q
2018/4/11 2018/6/19
GRG.B101 Introduction to Bio-Frontier Research Ueno Takafumi /  Chair  /  Ohta Hiroyuki /  Fuse Shinichiro /  Masuda Shinji /  Mie Masayasu /  Tachibana Kazunori /  Ishii Yoshitaka /  Osumi Yoshinori /  Okutsu Tomohisa Seventh Cohort 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
GRB.A101 Materials Science Seminar Teaching Staffs Second Cohort 2018
1Q
2018/4/23 2018/3/20
GRG.P101 Processes for creation in science and technology【7th】 Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Murakami Satoshi /  Seio Kohji /  Hata Takeshi Seventh Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/6/4
GRE.C101 Foundations of Computer Science I V1.2 Ueno Shuichi /  Takamura Hiroya Fifth Cohort 2018
3Q
2018/9/27 2018/3/20
GRD.R103 Mechanical Engineering Literacy 3 a Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
GRA.A102 1st Academic Group Basic Science I 化学系 Ishitani Osamu /  Ohshima Yasuhiro /  Kouchi Noriyuki /  Toyota Shinji /  Okimoto Yoichi First Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/7/25
GRE.C102 Foundations of Computer Science II V9.10 Shimosaka Masamichi /  Nakahara Hiroki Fifth Cohort 2018
4Q
2018/9/5 2018/3/20
GRE.P101 Processes for creation in science and technology【5th】 Matsuzawa Akira Fifth Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
GRD.R103 Mechanical Engineering Literacy 3 c Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
GRD.P101 Processes for creation in science and technology【4th】 b Chair  /  Aoki Hirotaka /  Iijima Junichi /  Hori Takeo /  Nakata Kazuhide /  Aono Yuko /  Sugahara Yusuke /  Hijikata Wataru /  Amaya Kenji Fourth Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
GRA.A101 1st Academic Group Literacy Teaching Staffs  /  Ueno Yuichiro First Cohort 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V2 Ohmi Shun-Ichiro Fifth Cohort 2018
1Q
2018/5/8 2018/3/20
GRG.B102 Bio-Creative Design 1 Ohta Hiroyuki /  Chair  /  Asakura Noriyuki /  Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Iwasaki Hiroshi /  Urabe Hirokazu /  Ohkubo Akihiro /  Kitao Akio /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Yamamoto Naoyuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Nishiyama Nobuhiro Seventh Cohort 2018
2Q
2018/7/9 2018/3/20
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V3 Shoji Yuya Fifth Cohort 2018
1Q
2018/5/8 2018/3/20
GRE.B101 Fundamentals of Electronics Matsuzawa Akira Fifth Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
GRE.C101 Foundations of Computer Science I V9.10 Nakahara Hiroki /  Shimosaka Masamichi Fifth Cohort 2018
3Q
2018/9/27 2018/3/20
GRD.P101 Processes for creation in science and technology【4th】 c Chair  /  Aoki Hirotaka /  Iijima Junichi /  Hori Takeo /  Nakata Kazuhide /  Aono Yuko /  Sugahara Yusuke /  Hijikata Wataru /  Amaya Kenji Fourth Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
GRD.P101 Processes for creation in science and technology【4th】 d Chair  /  Aoki Hirotaka /  Iijima Junichi /  Hori Takeo /  Nakata Kazuhide /  Aono Yuko /  Sugahara Yusuke /  Hijikata Wataru /  Amaya Kenji Fourth Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
GRA.P101 Processes for creation in science and technology【1st】 Teaching Staffs First Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
GRE.C102 Foundations of Computer Science II V3.4 Sekijima Masakazu /  Aonishi Toru Fifth Cohort 2018
4Q
  2018/3/20
GRE.C102 Foundations of Computer Science II V5.6 Okazaki Naoaki /  Takinoue Masahiro Fifth Cohort 2018
4Q
2018/9/27 2018/3/20
GRE.C102 Foundations of Computer Science II V7.8 Takahashi Atsushi /  Ogata Wakaha Fifth Cohort 2018
4Q
2018/9/5 2018/9/26
GRD.R101 Mechanical Engineering Literacy 1 b Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
GRF.A102 6th Academic Group Basic Science I Ⅵ Teaching Staffs  /  Fujita Yasuhito /  Sakano Tatsurou /  Fukuda Daisuke /  Asakura Yasuo /  Murayama Takehiko /  Nasu Satoshi /  Hanaoka Shinya Sixth Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/7/24
GRF.A103 6th Academic Group Basic Science 2 Ⅵ Teaching Staffs  /  Akita Daisuke Sixth Cohort 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V8 Ito Hiroyuki Fifth Cohort 2018
1Q
2018/5/8 2018/3/20
GRE.C101 Foundations of Computer Science I V3.4 Sekijima Masakazu /  Aonishi Toru Fifth Cohort 2018
3Q
2018/10/8 2018/10/3
GRE.C101 Foundations of Computer Science I V7.8 Takahashi Atsushi /  Ogata Wakaha Fifth Cohort 2018
3Q
2018/3/20 2018/9/28
GRD.P101 Processes for creation in science and technology【4th】 a Chair  /  Aoki Hirotaka /  Iijima Junichi /  Hori Takeo /  Nakata Kazuhide /  Aono Yuko /  Sugahara Yusuke /  Hijikata Wataru /  Amaya Kenji Fourth Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
GRA.A103 1st Academic Group Basic Science II 数学系 Mizumoto Shin-Ichiro First Cohort 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
GRB.P101 Processes for creation in science and technology【2nd】 Teaching Staffs Second Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V5 Akatsuka Hiroshi Fifth Cohort 2018
1Q
2018/5/8 2018/3/20
GRD.R101 Mechanical Engineering Literacy 1 a Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
GRD.R101 Mechanical Engineering Literacy 1 c Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
GRD.R101 Mechanical Engineering Literacy 1 d Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
GRB.A104 Fundamentals of Materials Science B Teaching Staffs Second Cohort 2018
4Q
2018/8/17 2018/3/20
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V1 Shimosaka Masamichi Fifth Cohort 2018
1Q
2018/5/8 2018/3/20
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V7 Nagai Takehiro Fifth Cohort 2018
1Q
2018/5/8 2018/3/20
GRE.C102 Foundations of Computer Science II V1.2 Ueno Shuichi /  Takamura Hiroya Fifth Cohort 2018
4Q
2018/9/27 2018/3/20
GRD.R102 Mechanical Engineering Literacy 2 a Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
GRD.R102 Mechanical Engineering Literacy 2 d Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
GRD.R103 Mechanical Engineering Literacy 3 d Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
GRA.A104 1st Academic Group Basic Science III 地球惑星科学系 Tsunakawa Hideo First Cohort 2018
4Q
2018/9/7 2018/3/20
GRD.R104 Mechanical Engineering Literacy 4 d Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
GRC.P101 Processes for creation in science and technology【3rd】 Chair Third Cohort 2018
2Q
2018/4/11 2018/3/20
GRF.A101 6th Academic Group Literacy Ⅵ Teaching Staffs Sixth Cohort 2018
1Q
2018/3/20 2018/3/20
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V9 Saito Suguru Fifth Cohort 2018
1Q
2018/5/8 2018/3/20
GRD.R102 Mechanical Engineering Literacy 2 b Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
GRD.R102 Mechanical Engineering Literacy 2 c Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20
GRD.R104 Mechanical Engineering Literacy 4 c Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
GRF.P101 Processes for creation in science and technology【6th】 Ⅵ Teaching Staffs Sixth Cohort 2018
2Q
2018/6/25 2018/3/20
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V4 Shinozaki Takahiro Fifth Cohort 2018
1Q
2018/5/8 2018/3/20
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V6 Ono Isao Fifth Cohort 2018
1Q
2018/5/8 2018/3/20
GRE.A101 5th Academic Group Literacy V10 Sato Susumu Fifth Cohort 2018
1Q
2018/5/8 2018/3/20
GRD.R103 Mechanical Engineering Literacy 3 b Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
3Q
2018/3/20 2018/3/20
GRD.R104 Mechanical Engineering Literacy 4 a Teaching Staffs Fourth Cohort 2018
4Q
2018/3/20 2018/3/20
GRB.A102 Materials Science Literacy Teaching Staffs Second Cohort 2018
2Q
2018/3/20 2018/3/20