2017 LST Basic Laboratory I A

Font size  SML

Register update notification mail Add to favorite lecture list
Academic unit or major
Undergraduate major in Life Science and Technology
Instructor(s)
Ishii Yoshitaka  Ichinose Hiroshi  Itoh Takehiko  Ueno Takafumi  Urabe Hirokazu  Ohta Hiroyuki  Kajiwara Susumu  Kinbara Kazushi  Kume Shoen  Kobatake Eiry  Kobayashi Yuichi  Kondoh Shinae  Tanji Yasunori  Tokunaga Makio  Nakamura Satoshi  Fukui Toshiaki  Hongoh Yuichi  Maruyama Atsushi  Mihara Hisakazu  Murakami Satoshi  Yamaguchi Yuki  Yuasa Hideya  Wachi Masaaki  Ohkubo Akihiro  Ogura Shunichiro  Osada Toshiya  Kamachi Toshiaki  Kawakami Atsushi  Shimojima Mie  Shiraki Nobuaki  Suzuki Takashi  Seio Kohji  Tagawa Yoh-Ichi  Tanaka Mikiko  Tsutsumi Hiroshi  Nakashima Nobutaka  Nakatogawa Hitoshi  Nakamura Nobuhiro  Nikaido Masato  Hata Takeshi  Hayashi Nobuhiro  Hirasawa Takashi  Matsuda Tomoko  Mie Masayasu  Miyashita Eizo  Mori Toshiaki  Yatsunami Rie  Yamada Takuji  Asakura Noriyuki  Kajikawa Masaki  Kotera Masaaki  Sakurai Minoru  Kato Akira  Tachibana Kazunori  Hirota Junji  Masuda Shinji  Aizawa Yasunori  Iwasaki Hiroshi  Ueda Hiroshi  Kimura Hiroshi  Komada Masayuki  Taguchi Hideki  Tanaka Kan  Nakamura Hiroyuki  Nishiyama Nobuhiro  Hisabori Toru  Fujii Masaaki  Imamura Sousuke  Fuse Shinichiro  Yanagida Yasuko  Wakabayashi Ken-Ichi  Akama Hiroyuki 
Class Format
    
Media-enhanced courses
Day/Period(Room No.)
Mon5-8(緑が丘3号館学生実験室)  Thr5-8(緑が丘3号館学生実験室)  
Group
A
Course number
LST.A221
Credits
2
Academic year
2017
Offered quarter
1Q
Syllabus updated
2017/4/27
Lecture notes updated
2017/4/7
Language used
Japanese
Access Index

Experiment/Field Work

Lecture 1

2017.4.6(Thu.) 5-8Session

Experiment/Field Work

Lecture 2 

2017.4.10(Mon.) 5-8Session

Experiment/Field Work

Lecture 3 

2017.4.13(Thu.) 5-8Session

Experiment/Field Work

Lecture 4 

2017.4.17(Mon.) 5-8Session

Experiment/Field Work

Lecture 5 

2017.4.20(Thu.) 5-8Session

Experiment/Field Work

Lecture 6 

2017.4.24(Mon.) 5-8Session

Experiment/Field Work

Lecture 7 

2017.4.27(Thu.) 5-8Session

Experiment/Field Work

Lecture 8 

2017.5.1(Mon.) 5-8Session

Experiment/Field Work

Lecture 9 

2017.5.8(Mon.) 5-8Session

Experiment/Field Work

Lecture 10 

2017.5.11(Thu.) 5-8Session

Experiment/Field Work

Lecture 11 

2017.5.15(Mon.) 5-8Session

Experiment/Field Work

Lecture 12 

2017.5.18(Thu.) 5-8Session

Experiment/Field Work

Lecture 13 

2017.5.22(Mon.) 5-8Session

Experiment/Field Work

Lecture 14 

2017.5.25(Thu.) 5-8Session

Experiment/Field Work

Lecture 15 

2017.5.29(Mon.) 5-8Session

Get Adobe Reader

It is necessary for those who refer to the PDF file to use "Adobe Reader" as the plug-in software of Adobe System Company.
If you don't have the software, please download from this item (free).

Creative Commons License