Font Size SML

Common courses, School of Computing
0 Courses exhibit Notes

Syllabus only|48 Courses

  • <Course Number:400series>

  • <Course Number:500series>

  • <Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
400series
500series
600series

<Course Number:400series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XCO.T483 Advanced Artificial Intelligence and Data Science A Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Okoshi Taku /  Hirate Yu /  Fernando De Araujo Paulo /   /  Takahashi Tsubasa /   /  Kazawa Hideto 2021
3Q
2021/9/17 2021/3/15
XCO.T487 Fundamentals of data science Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
2021/9/17 2021/3/15
XCO.T487 Fundamentals of data science Yamada Takuji /  Yamashita Yukihiko /  Manzhos Sergei /  Kelly Shane /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
2021/9/17 2021/3/15
XCO.U472 English Presentation Skills A (Computing) Obari Hiroyuki /  Tokunaga Takenobu 2021
1-2Q
2021/4/16 2021/3/15
XCO.T495 Practical Artificial Intelligence and Data Science C 1 Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Nagahashi Hiroshi /  Masumoto Hiroshi /  Koyama Nobuyuki /  Zhenming Shun /  Nishimura Naoki /  Yoshizumi Shusaku /  Inoue Mamoru /  Okada Isaac /  Okuda Hirohito 2021
3Q
2021/9/17 2021/3/15
XCO.T489 Fundamentals of artificial intelligence Yu Jaehoon /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
2021/9/17 2021/3/15
XCO.T489 Fundamentals of artificial intelligence Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
2021/9/17 2021/3/15
XCO.T484 Advanced Artificial Intelligence and Data Science B Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Morioka Tsuguto /  Uchino Hayanari /  Mizobata Mikio /  Ohashi Tetsuyuki /  Ishii Hotaka /  Mitsugi Hiroyuki /  Kato Atsuo /  Okano Takeshi 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
3Q
2021/9/29 2021/3/15
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
4Q
2021/9/29 2021/3/15
XCO.T486 Advanced Artificial Intelligence and Data Science D Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Nakagawa Kei /  Takigawa Takayuki /  Kawamoto Fumio /  Suimon Yoshiyuki /  Sugimoto Takashi 2021
4Q
2021/10/5 2021/3/15
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
1Q
2021/9/29 2021/3/15
XCO.T493 Practical Artificial Intelligence and Data Science A Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Yoshiyuki /  Nakata Takayuki /  Okada Masashi /  Tasaki Hirohisa /  Kitayama Daisuke /  Kida Takeshi /  Kawano Yukihiro 2021
1Q
2021/4/22 2021/3/15
XCO.T485 Advanced Artificial Intelligence and Data Science C Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Tsurumi Toshiyuki /  Sato Akiko /  Tamura Tetsuya /  Yamada Takeshi /  Fujimoto Shotaro /  Hayashi Kidai /  Yoshimoto Seiya /  Nishida Daishiro /  Nakano Yuya /  Tomita Hayato 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
2Q
2021/9/29 2021/3/15
XCO.T488 Exercises in fundamentals of data science Yanagisawa Keisuke /  Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
2021/9/17 2021/3/15
XCO.T490 Exercises in fundamentals of artificial intelligence Yanagisawa Keisuke /  Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
2021/9/17 2021/3/15
XCO.T488 Exercises in fundamentals of data science Yamada Takuji /  Yamashita Yukihiko /  Kelly Shane /  Tomobe Haruka /  Terazawa Yuki /  Tagashira Maki /  Hasegawa Kei /  Uchida Makoto /  Yanagisawa Keisuke /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
2021/9/17 2021/3/15
XCO.T490 Exercises in fundamentals of artificial intelligence Yu Jaehoon /  Chang Yuyuan /  Shinyama Yusuke /  Yanagisawa Keisuke /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
2021/9/17 2021/3/15
XCO.T475 Attack and Defense on Cybersecurity I Ueda Kengo /  Sugaya Mitsuyoshi /   /  Tanaka Keisuke 2021
2Q
2021/4/7 2021/3/15
XCO.T474 Theory of Cryptography for Cybersecurity Xagawa Keita /  Nishimaki Ryo /  Matsuda Takahiro /  Tanaka Keisuke 2021
3Q
2021/4/7 2021/3/15
XCO.T494 Practical Artificial Intelligence and Data Science B 1 Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Nagahashi Hiroshi /  Watanabe Kaoru /  Nishimoto Hideaki /  Inokuchi Ryo /  Terada Akihiro /  Morita Katsuaki /  Morimoto Yusuke 2021
2Q
2021/5/24 2021/3/15
XCO.T476 Attack and Defense on Cybersecurity II Fukumoto Yoshinari /  Tanaka Keisuke 2021
3Q
2021/4/7 2021/3/15
XCO.T478 Cybersecurity Governance Mamiya Masayuki /  Tanaka Keisuke 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.T477 Attack and Defense on Cybersecurity III Ueda Kengo /  Sugaya Mitsuyoshi /   /  Tanaka Keisuke 2021
4Q
2021/10/5 2021/3/15
XCO.T495 Practical Artificial Intelligence and Data Science C 2 Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Nagahashi Hiroshi /  Hanatsuka Yasushi /  Mori Tppei /  Kimura Kazuyuki /  Nomura Takehiko /  Dairiki Ryo /  Moriya Tsuyoshi /  Kanai Tsukasa 2021
3Q
2021/9/17 2021/5/21
XCO.T494 Practical Artificial Intelligence and Data Science B 2 Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Nagahashi Hiroshi /  Hoshuyama Osamu /  Oki Hidekazu /  Saito Takao /  Kakigano Takeaki /  Ueno Yoshinori /  Sasao Kazuhiro /  Saito Toru 2021
2Q
2021/5/24 2021/5/21
XCO.T499 Advanced Topics in Computing BO Undecided  /  Koike Hideki 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.T497 Advanced Topics in Computing AO Undecided 2021
1-2Q
  2021/3/15
XCO.T473 Foundation of Cybersecurity Minamide Yasuhiko /  Ishii Hideaki /  Ishii Masahiro /  Isshiki Tsuyoshi /  Ito Toshiya /  Ogata Wakaha /  Kitaguchi Yoshiaki /  Koike Hideki /  Shudo Kazuyuki /  Tanaka Keisuke /  Defago Xavier /  Tomoishi Masahiko /  Nishizaki Shin-Ya /  Masuhara Hidehiko /  Matsuura Satoshi /  Yamaoka Katsunori /  Yokota Haruo /  Wakita Ken /  Watanabe Takuo 2021
1Q
2021/4/1 2021/3/15

<Course Number:500series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
1Q
2021/9/29 2021/3/15
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
4Q
2021/9/29 2021/3/15
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
2Q
2021/9/29 2021/3/15
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
3Q
2021/9/29 2021/3/15

<Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XCO.U672 English Presentation Skills B (Computing) Obari Hiroyuki /  Tokunaga Takenobu 2021
1-2Q
2021/4/16 2021/3/15
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
2Q
2021/9/29 2021/3/15
XCO.T679 Fundamentals of progressive artificial intelligence Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
2021/9/17 2021/5/21
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
1Q
2021/9/29 2021/3/15
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
3Q
2021/9/29 2021/3/15
XCO.T687 (Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science A) Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Okoshi Taku /  Hirate Yu /  Fernando De Araujo Paulo /   /  Takahashi Tsubasa /   /  Kazawa Hideto 2021
3Q
2021/9/17 2021/5/21
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
4Q
2021/9/29 2021/3/15
XCO.T689 (Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science C) Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Tsurumi Toshiyuki /  Sato Akiko /  Tamura Tetsuya /  Yamada Takeshi /  Fujimoto Shotaro /  Hayashi Kidai /  Yoshimoto Seiya /  Nishida Daishiro /  Nakano Yuya /  Tomita Hayato 2021
1Q
  2021/5/21
XCO.T680 (Exercises in fundamentals of progressive artificial intelligence) Yanagisawa Keisuke /  Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
2021/9/17 2021/5/21
XCO.T690 (Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science D) Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Nakagawa Kei /  Takigawa Takayuki /  Kawamoto Fumio /  Suimon Yoshiyuki /  Sugimoto Takashi 2021
4Q
2021/10/5 2021/5/21
XCO.T674 Advanced Topics in Computing D Undecided 2021
3-4Q
  2021/3/15
XCO.T677 Fundamentals of progressive data science Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
2021/9/17 2021/5/21
XCO.T678 (Exercises in fundamentals of progressive data science) Yanagisawa Keisuke /  Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
2021/9/17 2021/5/21
XCO.T678 (Exercises in fundamentals of progressive data science) Yamada Takuji /  Yamashita Yukihiko /  Kelly Shane /  Tomobe Haruka /  Terazawa Yuki /  Tagashira Maki /  Hasegawa Kei /  Uchida Makoto /  Yanagisawa Keisuke /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
2021/9/17 2021/5/21
XCO.T679 Fundamentals of progressive artificial intelligence Yu Jaehoon /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
2021/9/17 2021/5/21
XCO.T680 (Exercises in fundamentals of progressive artificial intelligence) Yu Jaehoon /  Chang Yuyuan /  Shinyama Yusuke /  Yanagisawa Keisuke /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
2021/9/17 2021/5/21
XCO.T688 (Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science B) Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Morioka Tsuguto /  Uchino Hayanari /  Mizobata Mikio /  Ohashi Tetsuyuki /  Ishii Hotaka /  Mitsugi Hiroyuki /  Kato Atsuo /  Okano Takeshi 2021
2Q
  2021/5/21
XCO.T677 Fundamentals of progressive data science Yamada Takuji /  Yamashita Yukihiko /  Manzhos Sergei /  Kelly Shane /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
2021/9/17 2021/5/21
XCO.T673 Advanced Topics in Computing C Undecided 2021
3-4Q
  2021/3/15