Font Size SML

Common courses, School of Computing
0 Courses exhibit Notes

Syllabus only|25 Courses

  • <Course Number:400series>

  • <Course Number:500series>

  • <Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
400series
500series
600series

<Course Number:400series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2020
2Q
  2020/3/24
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2020
1Q
  2020/3/24
XCO.T487 Fundamentals of data science Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Ono Shunsuke /  Nitta Katsumi 2020
3Q
2020/9/29 2020/3/24
XCO.T487 Fundamentals of data science Itoh Takehiko /  Yamashita Yukihiko /  Sergei Manzhos /  Kelly Shane /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi 2020
4Q
2020/9/29 2020/3/24
XCO.T473 Foundation of Cybersecurity Tanaka Keisuke /  Ishii Hideaki /  Ishii Masahiro /  Isshiki Tsuyoshi /  Ito Toshiya /  Ogata Wakaha /  Kitaguchi Yoshiaki /  Koike Hideki /  Shimakawa Masaya /  Shudo Kazuyuki /  Defago Xavier /  Tomoishi Masahiko /  Nishizaki Shin-Ya /  Masuhara Hidehiko /  Matsuura Satoshi /  Minamide Yasuhiko /  Yamaoka Katsunori /  Yokota Haruo /  Wakita Ken /  Watanabe Takuo 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2020
4Q
  2020/3/24
XCO.T485 Advanced Artificial Intelligence and Data Science C Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Kanezaki Asako /  Takeuchi Shojiro /  Kaneshige Yuzo /  Nishida Daishiro /  Tomita Hayato /  Nakano Yuya /  Yamada Takeshi /  Hayashi Kidai /  Fujimoto Shotaro /  Yoshimoto Seiya /  Tamura Tetsuya 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.T489 Fundamentals of artificial intelligence Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Inoue Nakamasa /  Nitta Katsumi 2020
3Q
2020/9/29 2020/3/24
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2020
3Q
  2020/3/24
XCO.U472 English Presentation Skills A (Computing) Obari Hiroyuki /  Tokunaga Takenobu 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.T493 Practical Artificial Intelligence and Data Science A Murata Tsuyoshi /  Masumoto Hiroshi /  Koyama Nobuyuki /  Zhenming Shun /  Kobayashi Yoshiyuki /  Yamakage Yuzuru /  Nishimoto Hideaki /  Nakata Takayuki 2020
4Q
2021/2/17 2020/12/18
XCO.T484 Advanced Artificial Intelligence and Data Science B Murata Tsuyoshi /  Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Okano Takeshi /  Takahashi Ryuji /  Kato Atsuo /  Mizobata Mikio /  Uchino Hayanari /  Morioka Tsuguto /  Mitsugi Hiroyuki /  Ohashi Tetsuyuki 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.T486 Advanced Artificial Intelligence and Data Science D Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Kanezaki Asako /  Tsurumi Toshiyuki /  Sato Akiko /  Kawamoto Fumio /  Nakagawa Kei /  Takigawa Takayuki 2020
4Q
2020/11/23 2020/3/24
XCO.T495 Practical Artificial Intelligence and Data Science C Murata Tsuyoshi /  Watanabe Kaoru /  Kijima Toshiya /  Kawano Yukihiro /  Okada Masashi /  Kitayama Daisuke /  Kida Takeshi /  Morita Katsuaki 2020
4Q
2021/2/17 2020/12/18
XCO.T474 Theory of Cryptography for Cybersecurity Xagawa Keita /  Nishimaki Ryo /  Matsuda Takahiro /  Tanaka Keisuke 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.T488 Exercises in fundamentals of data science Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Ono Shunsuke /  Kawashima Takayuki /  Komiya Ken /  Kobayashi Norimasa /  Nitta Katsumi /  Yanagisawa Keisuke 2020
3Q
2020/9/29 2020/3/24
XCO.T490 Exercises in fundamentals of artificial intelligence Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Inoue Nakamasa /  Ora Hiroki /  Chang Shuang /  Nitta Katsumi /  Yanagisawa Keisuke 2020
3Q
2020/9/29 2020/3/24
XCO.T475 Attack and Defense on Cybersecurity I Ueda Kengo /  Sugaya Mitsuyoshi /   /  Tanaka Keisuke 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.T476 Attack and Defense on Cybersecurity II Fukumoto Yoshinari /  Hsieh Chia-Lung /  Liu Yu-Lu /  Tanaka Keisuke 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.T489 Fundamentals of artificial intelligence Yu Jaehoon /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi 2020
4Q
2020/9/29 2020/3/24
XCO.T490 Exercises in fundamentals of artificial intelligence Yu Jaehoon /  Chang Yuyuan /  Shinyama Yusuke /  Sekijima Masakazu /  Yanagisawa Keisuke /  Nitta Katsumi 2020
4Q
2020/9/29 2020/3/24
XCO.T498 Advanced Topics in Computing BE Undecided 2020
3-4Q
2020/11/4 2020/3/24
XCO.T488 Exercises in fundamentals of data science Itoh Takehiko /  Yamashita Yukihiko /  Sergei Manzhos /  Kelly Shane /  Kajitani Rei /  Nakanishi Wataru /  Terazawa Yuki /  Tagashira Maki /  Hasegawa Kei /  Uchida Makoto /  Nakano Kenichi /  Murata Tsuyoshi /  Yanagisawa Keisuke /  Nitta Katsumi 2020
4Q
2020/9/29 2020/3/24
XCO.T477 Attack and Defense on Cybersecurity III Ueda Kengo /  Sugaya Mitsuyoshi /   /  Tanaka Keisuke 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.T494 Practical Artificial Intelligence and Data Science B Murata Tsuyoshi /  Inokuchi Ryo /  Tasaki Hirohisa /  Okuda Hirohito /  Kitase Masamitsu /  Terada Akihiro /  Nishimura Naoki 2020
4Q
2021/2/17 2020/12/18
XCO.T483 Advanced Artificial Intelligence and Data Science A Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Kanezaki Asako /   /  Kazawa Hideto /   /  Hirate Yu /  Fernando De Araujo Paulo /  Okoshi Taku 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.T478 Cybersecurity Governance Mamiya Masayuki /  Tanaka Keisuke 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24

<Course Number:500series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2020
4Q
  2020/3/24
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2020
2Q
  2020/3/24
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2020
1Q
  2020/3/24
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2020
3Q
  2020/3/24

<Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XCO.U672 English Presentation Skills B (Computing) Obari Hiroyuki /  Tokunaga Takenobu 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2020
2Q
  2020/3/24
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2020
3Q
  2020/3/24
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2020
1Q
  2020/3/24
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2020
4Q
  2020/3/24
XCO.U675 Workshop on Advanced Use of Multiple-Dimensional Data Tanaka Keisuke /  Kajikawa Yuya 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24