Font Size SML

Common courses, School of Computing
0 Courses exhibit Notes

Syllabus only|61 Courses

  • <Course Number:400series>

  • <Course Number:500series>

  • <Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
400series
500series
600series

<Course Number:400series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XCO.T487 Fundamentals of Data Science Kitao Akio /  Yamashita Yukihiko /  Manzhos Sergei /  Masai Hidetoshi /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao 2022
4Q
2022/9/20  
XCO.T489 Fundamentals of Artificial Intelligence Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2022
3Q
2022/5/11  
XCO.T489 Fundamentals of Artificial Intelligence Yu Jaehoon /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao 2022
4Q
2022/5/11  
XCO.T487 Fundamentals of Data Science Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2022
3Q
2022/9/20  
XCO.T490 Exercises in Fundamentals of Artificial Intelligence Yu Jaehoon /  Chang Yuyuan /  Yanagisawa Keisuke /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao 2022
4Q
2022/9/20  
XCO.T483 Applied Artificial Intelligence and Data Science A Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Okoshi Taku /  Hirate Yu /  Akashika Hideki /   /  Takahashi Tsubasa /   /  Yamamoto Koji 2022
3Q
2022/9/13  
XCO.T474 Theory of Cryptography for Cybersecurity Tanaka Keisuke /  Xagawa Keita /  Nishimaki Ryo /  Matsuda Takahiro 2022
3Q
2022/5/11  
XCO.T493 Practical Artificial Intelligence and Data Science A Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Nagahashi Hiroshi /  Miyake Yoshihiro /  Kobayashi Yoshiyuki /  Nakata Takayuki /  Tasaki Hirohisa /  Kitayama Daisuke /  Kawano Yukihiro /  Saito Takao 2022
1Q
2022/4/4  
XCO.T490 Exercises in Fundamentals of Artificial Intelligence Yanagisawa Keisuke /  Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2022
3Q
2022/9/20  
XCO.T495 Practical Artificial Intelligence and Data Science C 1 Murata Tsuyoshi /  Ono Isao /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Nagahashi Hiroshi /  Miyake Yoshihiro /  Hanatsuka Yasushi /  Mori Tppei /  Kimura Kazuyuki /  Okada Masashi /  Kanai Tsukasa /  Oida Yoshiaki /  Morimoto Yusuke 2022
3Q
2022/9/13  
XCO.T488 Exercises in Fundamentals of Data Science Tran Duy Phuoc /  Tomobe Haruka /  Terazawa Yuki /  Kishimoto Maki /  Miyazawa Naoki /  Uchida Makoto /  Yanagisawa Keisuke /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao 2022
4Q
2022/9/20  
XCO.T477 Attack and Defense on Cybersecurity III Tanaka Keisuke /  Sugaya Mitsuyoshi /   /   /  2022
4Q
2022/5/11  
XCO.T488 Exercises in Fundamentals of Data Science Yanagisawa Keisuke /  Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2022
3Q
2022/9/20  
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2022
1Q
2022/4/5  
XCO.T478 Cybersecurity Governance Tanaka Keisuke /  Mamiya Masayuki 2022
3Q
2022/4/20  
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2022
4Q
2022/5/11  
XCO.T484 Applied Artificial Intelligence and Data Science B Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Morioka Tsuguto /  Mitsugi Hiroyuki /  Nakamura Masahiro /  Mizobata Mikio /  Seguchi Daisuke /  Kato Atsuo /  Okano Takeshi 2022
2Q
2022/5/9  
XCO.T486 Applied Artificial Intelligence and Data Science D Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Nagahashi Hiroshi /  Tamura Tetsuya /  Yamada Takeshi /  Fujimoto Shotaro /  Hayashi Kidai /  Yoshimoto Seiya /  Nishida Daishiro /  Nakano Yuya /  Tomita Hayato /  Hiyama Takumi /  Yamanaka Masao /  Fukushima Shintaro /  Miyahara Shunji /  Kamachi Tsunehiko /  Dairiki Ryo /  Moriya Tsuyoshi 2022
2Q
2022/5/9  
XCO.T473 Foundation of Cybersecurity Minamide Yasuhiko /  Ishii Hideaki /  Ishii Masahiro /  Isshiki Tsuyoshi /  Ito Toshiya /  Ogata Wakaha /  Kitaguchi Yoshiaki /  Koike Hideki /  Tanaka Keisuke /  Defago Xavier /  Tomoishi Masahiko /  Nishizaki Shin-Ya /  Masuhara Hidehiko /  Matsuura Satoshi /  Moriguchi Sosuke /  Yasunaga Kenji /  Yamaoka Katsunori /  Yokota Haruo /  Wakita Ken /  Watanabe Takuo 2022
1Q
2022/3/16  
XCO.U472 English Presentation Skills A (Computing) Obari Hiroyuki 2022
1-2Q
2022/4/5  
XCO.T494 Practical Artificial Intelligence and Data Science B 1 Miyake Yoshihiro /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Sasao Kazuhiro /  Nishimoto Hideaki /  Inokuchi Ryo /  Nomura Takehiko /  Terada Akihiro /  Morita Katsuaki 2022
2Q
2022/5/9  
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2022
2Q
2022/4/5  
XCO.T494 Practical Artificial Intelligence and Data Science B 2 Miyake Yoshihiro /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Watanabe Kaoru /  Miura Satoru /  Hamamoto Kenichi /  Iwakabe Koichi /  Okada Koichi /  Saito Toru /  Ogawa Genya 2022
2Q
2022/5/9  
XCO.T476 Attack and Defense on Cybersecurity II Tanaka Keisuke /  Fukumoto Yoshinari /   /  2022
2-3Q
2022/4/4  
XCO.T475 Attack and Defense on Cybersecurity I Tanaka Keisuke /  Sugaya Mitsuyoshi /   /  2022
2Q
2022/4/4  
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2022
3Q
2022/5/11  
XCO.T495 Practical Artificial Intelligence and Data Science C 2 Murata Tsuyoshi /  Ono Isao /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Nagahashi Hiroshi /  Miyake Yoshihiro /  Masumoto Hiroshi /  Koyama Nobuyuki /  Zhenming Shun /  Tsuchimoto Takayoshi /  Oka Toshio /  Igawa Kousaku /  Imai Takashi /  Endo Takayuki /  Okazaki Yoshitaka /  Muroi Shunichi /  Kashitani Atsushi 2022
3Q
2022/9/13  
XCO.T485 Applied Artificial Intelligence and Data Science C 1 Miyake Yoshihiro /  Kanezaki Asako /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Nishimura Naoki /  Yoshizumi Shusaku /  Takigawa Takayuki /  Kawamoto Fumio /  Suimon Yoshiyuki /  Nakagawa Kei 2022
1Q
2022/4/4  
XCO.T485 Applied Artificial Intelligence and Data Science C 2 Miyake Yoshihiro /  Kanezaki Asako /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Takigawa Takayuki /  Scott Lupton /  Yulin Zhuang /  Felnando Paulo /  Viktor Zhumaity /  Carlos Kobashikawa /  Robert Johansson /  Tanaka Yoko /  Lu Yong 2022
1Q
2022/4/4  

<Course Number:500series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2022
3Q
2022/5/11  
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2022
4Q
2022/5/11  
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2022
2Q
2022/4/5  
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2022
1Q
2022/4/5  

<Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XCO.T679 Fundamentals of Progressive Artificial Intelligence Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2022
3Q
2022/5/11  
XCO.T677 Fundamentals of Progressive Data Science Kitao Akio /  Yamashita Yukihiko /  Manzhos Sergei /  Masai Hidetoshi /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao 2022
4Q
2022/5/11  
XCO.T677 Fundamentals of Progressive Data Science Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2022
3Q
2022/5/11  
XCO.T680 Exercises in Fundamentals of Progressive Artificial Intelligence Yanagisawa Keisuke /  Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2022
3Q
2022/5/11  
XCO.T679 Fundamentals of Progressive Artificial Intelligence Yu Jaehoon /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao 2022
4Q
2022/5/11  
XCO.U682 Forum on Computing F3 Miyake Yoshihiro /  Sumita Hanna /  Hayashi Shinpei /  Takinoue Masahiro /  Takahashi Jin /  Kawashima Takayuki /  Cong Youyou /  Ichiki Shunsuke /  Sato Tetsuya /  Yajima Moeko /  Gotoda Takeshi /  Liu Tianxiang /  Yoshida Yusuke /  Arahori Yoshitaka /  Le Hieu Hanh /  Chang Qiong /  Tamura Yasumasa /  Miyafuji Shio /  Moriguchi Sosuke /  Uto Kuniaki /  Kobayashi Norimasa /  Yanagisawa Keisuke /  Yamada Hiroaki /  Phua Yin Jun /  Ito Kaito 2022
3-4Q
2022/5/11  
XCO.T678 Exercises in Fundamentals of Progressive Data Science Yanagisawa Keisuke /  Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2022
3Q
2022/5/11  
XCO.T688 Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science B Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Morioka Tsuguto /  Mitsugi Hiroyuki /  Nakamura Masahiro /  Mizobata Mikio /  Seguchi Daisuke /  Kato Atsuo /  Okano Takeshi 2022
2Q
2022/4/4  
XCO.U672 English Presentation Skills B (Computing) Obari Hiroyuki 2022
1-2Q
2022/4/5  
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2022
3Q
2022/5/11  
XCO.T678 Exercises in Fundamentals of Progressive Data Science Tran Duy Phuoc /  Tomobe Haruka /  Terazawa Yuki /  Kishimoto Maki /  Miyazawa Naoki /  Uchida Makoto /  Yanagisawa Keisuke /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao 2022
4Q
2022/5/11  
XCO.T680 Exercises in Fundamentals of Progressive Artificial Intelligence Yu Jaehoon /  Chang Yuyuan /  Yanagisawa Keisuke /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao 2022
4Q
2022/5/11  
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2022
1Q
2022/4/5  
XCO.T689 Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science C 2 Miyake Yoshihiro /  Kanezaki Asako /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Takigawa Takayuki /  Scott Lupton /  Yulin Zhuang /  Felnando Paulo /  Viktor Zhumaity /  Carlos Kobashikawa /  Robert Johansson /  Tanaka Yoko /  Lu Yong 2022
1Q
2022/4/4  
XCO.U681 Forum on Computing S3 Miyake Yoshihiro /  Sumita Hanna /  Hayashi Shinpei /  Takinoue Masahiro /  Takahashi Jin /  Kawashima Takayuki /  Cong Youyou /  Ichiki Shunsuke /  Sato Tetsuya /  Yajima Moeko /  Gotoda Takeshi /  Liu Tianxiang /  Arahori Yoshitaka /  Le Hieu Hanh /  Chang Qiong /  Tamura Yasumasa /  Miyafuji Shio /  Moriguchi Sosuke /  Uto Kuniaki /  Ora Hiroki /  Kobayashi Norimasa /  Takase Sho /  Yanagisawa Keisuke /  Yamada Hiroaki /  Phua Yin Jun 2022
1-2Q
2022/4/5  
XCO.T690 Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science D Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Tamura Tetsuya /  Yamada Takeshi /  Fujimoto Shotaro /  Hayashi Kidai /  Yoshimoto Seiya /  Nishida Daishiro /  Nakano Yuya /  Tomita Hayato /  Hiyama Takumi /  Yamanaka Masao /  Fukushima Shintaro /  Miyahara Shunji /  Kamachi Tsunehiko /  Dairiki Ryo /  Moriya Tsuyoshi 2022
2Q
2022/5/9  
XCO.T687 Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science A Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Ono Isao /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Okoshi Taku /  Hirate Yu /  Akashika Hideki /   /  Takahashi Tsubasa /   /  Yamamoto Koji 2022
3Q
2022/9/13  
XCO.T689 Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science C 1 Miyake Yoshihiro /  Kanezaki Asako /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Nishimura Naoki /  Yoshizumi Shusaku /  Takigawa Takayuki /  Kawamoto Fumio /  Suimon Yoshiyuki /  Nakagawa Kei 2022
1Q
2022/4/4  
XCO.U683 Forum on Computing S4 Miyake Yoshihiro /  Sumita Hanna /  Hayashi Shinpei /  Takinoue Masahiro /  Takahashi Jin /  Kawashima Takayuki /  Cong Youyou /  Ichiki Shunsuke /  Sato Tetsuya /  Yajima Moeko /  Gotoda Takeshi /  Liu Tianxiang /  Arahori Yoshitaka /  Le Hieu Hanh /  Chang Qiong /  Tamura Yasumasa /  Miyafuji Shio /  Moriguchi Sosuke /  Uto Kuniaki /  Ora Hiroki /  Kobayashi Norimasa /  Takase Sho /  Yanagisawa Keisuke /  Yamada Hiroaki /  Phua Yin Jun 2022
1-2Q
2022/4/5  
XCO.U685 Forum on Computing S5 Miyake Yoshihiro /  Sumita Hanna /  Hayashi Shinpei /  Takinoue Masahiro /  Takahashi Jin /  Kawashima Takayuki /  Cong Youyou /  Ichiki Shunsuke /  Sato Tetsuya /  Yajima Moeko /  Gotoda Takeshi /  Liu Tianxiang /  Arahori Yoshitaka /  Le Hieu Hanh /  Chang Qiong /  Tamura Yasumasa /  Miyafuji Shio /  Moriguchi Sosuke /  Uto Kuniaki /  Ora Hiroki /  Kobayashi Norimasa /  Takase Sho /  Yanagisawa Keisuke /  Yamada Hiroaki /  Phua Yin Jun 2022
1-2Q
2022/4/5  
XCO.U684 Forum on Computing F4 Miyake Yoshihiro /  Sumita Hanna /  Hayashi Shinpei /  Takinoue Masahiro /  Takahashi Jin /  Kawashima Takayuki /  Cong Youyou /  Ichiki Shunsuke /  Sato Tetsuya /  Yajima Moeko /  Gotoda Takeshi /  Liu Tianxiang /  Yoshida Yusuke /  Arahori Yoshitaka /  Le Hieu Hanh /  Chang Qiong /  Tamura Yasumasa /  Miyafuji Shio /  Moriguchi Sosuke /  Uto Kuniaki /  Kobayashi Norimasa /  Yanagisawa Keisuke /  Yamada Hiroaki /  Phua Yin Jun /  Ito Kaito 2022
3-4Q
2022/5/11  
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2022
4Q
2022/5/11  
XCO.U697 Cooperative Education through Research Internships of Computing 1 Academic Supervisor 2022
1Q
2022/4/5  
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2022
2Q
2022/4/5  
XCO.U697 Cooperative Education through Research Internships of Computing 3 Academic Supervisor 2022
3Q
2022/5/11  
XCO.U697 Cooperative Education through Research Internships of Computing 4 Academic Supervisor 2022
4Q
2022/5/11  
XCO.U686 Forum on Computing F5 Miyake Yoshihiro /  Sumita Hanna /  Hayashi Shinpei /  Takinoue Masahiro /  Takahashi Jin /  Kawashima Takayuki /  Cong Youyou /  Ichiki Shunsuke /  Sato Tetsuya /  Yajima Moeko /  Gotoda Takeshi /  Liu Tianxiang /  Yoshida Yusuke /  Arahori Yoshitaka /  Le Hieu Hanh /  Chang Qiong /  Tamura Yasumasa /  Miyafuji Shio /  Moriguchi Sosuke /  Uto Kuniaki /  Kobayashi Norimasa /  Yanagisawa Keisuke /  Yamada Hiroaki /  Phua Yin Jun /  Ito Kaito 2022
3-4Q
2022/5/11  
XCO.U697 Cooperative Education through Research Internships of Computing 2 Academic Supervisor 2022
2Q
2022/4/5