Font Size SML

Common courses, School of Computing
4 Courses exhibit Notes

Syllabus only|28 Courses

  • <Course Number:400series>

  • <Course Number:500series>

  • <Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
400series
500series
600series

<Course Number:400series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XCO.T487 Fundamentals of data science Kabashima Yoshiyuki /  Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Ono Shunsuke /  Yanagisawa Keisuke 2019
4Q
2019/11/15 2019/11/28
XCO.T486 Advanced Artificial Intelligence and Data Science D Miyake Yoshihiro /  Shudo Kazuyuki /  Kise Kenji /  Nitta Katsumi /  Tsurumi Toshiyuki /  Sato Akiko /  Kawamoto Fumio /  Nakagawa Kei /  Takigawa Takayuki 2019
4Q
2019/12/2 2019/12/6
XCO.T489 Fundamentals of artificial intelligence Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Inoue Nakamasa /  Sekijima Masakazu /  Yanagisawa Keisuke /  Yasuo Nobuaki 2019
4Q
2019/11/15 2019/9/20
XCO.T483 Advanced Artificial Intelligence and Data Science A Miyake Yoshihiro /  Shudo Kazuyuki /  Kise Kenji /  Nitta Katsumi /   /   /   /   /   /   /   /   /  2019
3Q
2019/9/26 2019/11/21
XCO.T490 Exercises in fundamentals of artificial intelligence Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Inoue Nakamasa /  Ora Hiroki /  Chang Shuang /  Sekijima Masakazu /  Yanagisawa Keisuke /  Yasuo Nobuaki 2019
4Q
2019/11/15 2019/9/20
XCO.T488 Exercises in fundamentals of data science Kabashima Yoshiyuki /  Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Ono Shunsuke /  Kawashima Takayuki /  Komiya Ken /  Kobayashi Norimasa /  Yanagisawa Keisuke 2019
4Q
2019/11/15 2019/9/20
XCO.T473 Foundation of Cybersecurity Tanaka Keisuke /  Ishii Hideaki /  Ishii Masahiro /  Isshiki Tsuyoshi /  Ito Toshiya /  Ogata Wakaha /  Kitaguchi Yoshiaki /  Koike Hideki /  Shimakawa Masaya /  Shudo Kazuyuki /  Defago Xavier /  Tomoishi Masahiko /  Nishizaki Shin-Ya /  Masuhara Hidehiko /  Matsuura Satoshi /  Minamide Yasuhiko /  Yamaoka Katsunori /  Yokota Haruo /  Wakita Ken /  Watanabe Takuo 2019
1Q
2019/4/2  
XCO.T484 FinTech and Data Science Miyake Yoshihiro /  Okano Takeshi /  Ishii Yoshizumi /  Uchino Hayanari /  Mizobata Mikio /  Nakashima Naoki /  Takahashi Ryuji /  Shiomi Kazuma /  Kato Atsuo /  Edahiro Tatsuto 2019
2Q
2019/5/16 2019/4/19
XCO.U472 English Presentation Skills A (Computing) Obari Hiroyuki 2019
1-2Q
2019/4/5  
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2019
3Q
2019/3/19  
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2019
1Q
2019/3/19  
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2019
2Q
2019/3/19  
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2019
4Q
2019/3/19  
XCO.T477 Attack and Defense on Cybersecurity III Ueda Kengo /  Sugaya Mitsuyoshi /   /  Tanaka Keisuke 2019
4Q
2019/4/2  
XCO.T476 Attack and Defense on Cybersecurity II Fukumoto Yoshinari /  Hsieh Chia-Lung /  Liu Yu-Lu /  Tanaka Keisuke 2019
3Q
2019/4/2  
XCO.T499 Advanced Topics in Computing BO Kitani Kris /  Koike Hideki 2019
2Q
2019/3/20 2019/6/21
XCO.T474 Theory of Cryptography for Cybersecurity Xagawa Keita /  Nishimaki Ryo /  Matsuda Takahiro /  Tanaka Keisuke 2019
3Q
2019/4/2  
XCO.T478 Cybersecurity Governance Mamiya Masayuki /  Tanaka Keisuke 2019
3Q
2019/4/2  
XCO.T475 Attack and Defense on Cybersecurity I Ueda Kengo /  Sugaya Mitsuyoshi /   /  Tanaka Keisuke 2019
2Q
2019/4/2  
XCO.T497 Advanced Topics in Computing AO Cezary Kaliszyk 2019
1-2Q
2019/4/3  

<Course Number:500series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2019
4Q
2019/3/19  
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2019
3Q
2019/3/19  
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2019
1Q
2019/3/19  
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2019
2Q
2019/3/19  

<Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XCO.U672 English Presentation Skills B (Computing) Obari Hiroyuki 2019
1-2Q
2019/4/5  
XCO.T673 Advanced Topics in Computing C Baldwin Tim /  Teufel Simone Heidi 2019
2Q
2019/5/31 2019/9/25
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2019
3Q
2019/3/19  
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2019
2Q
2019/3/19  
XCO.T674 Advanced Topics in Computing D Undecided 2019
3-4Q
2019/3/19  
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2019
1Q
2019/3/19  
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2019
4Q
2019/3/19  
XCO.U675 Workshop on Advanced Use of Multiple-Dimensional Data Tanaka Keisuke /  Kajikawa Yuya 2019
4Q
2019/4/2