Font Size SML

Common courses, School of Computing
0 Courses exhibit Notes

Syllabus only|21 Courses

  • <Course Number:400series>

  • <Course Number:500series>

  • <Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
400series
500series
600series

<Course Number:400series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XCO.T489 Fundamentals of artificial intelligence Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Inoue Nakamasa /  Nitta Katsumi 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.T487 Fundamentals of data science Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Ono Shunsuke /  Nitta Katsumi 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.T488 Exercises in fundamentals of data science Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Ono Shunsuke /  Kawashima Takayuki /  Komiya Ken /  Kobayashi Norimasa /  Nitta Katsumi 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.T484 Advanced Artificial Intelligence and Data Science B Murata Tsuyoshi /  Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Okano Takeshi /  Takahashi Ryuji /  Kato Atsuo /  Mizobata Mikio /  Uchino Hayanari /  Morioka Tsuguto /  Mitsugi Hiroyuki /  Ohashi Tetsuyuki 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.T474 Theory of Cryptography for Cybersecurity Xagawa Keita /  Nishimaki Ryo /  Matsuda Takahiro /  Tanaka Keisuke 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.T490 Exercises in fundamentals of artificial intelligence Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Inoue Nakamasa /  Ora Hiroki /  Chang Shuang /  Nitta Katsumi 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.T490 Exercises in fundamentals of artificial intelligence Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Inoue Nakamasa /  Ora Hiroki /  Chang Shuang /  Nitta Katsumi 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.T483 Advanced Artificial Intelligence and Data Science A Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Kanezaki Asako /   /  Kazawa Hideto /   /  Hirate Yu /  Fernando De Araujo Paulo /  Okoshi Taku /  Nishida Daishiro /  Tomita Hayato /  Nakano Yuya /  Yamada Takeshi 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.T485 Advanced Artificial Intelligence and Data Science C Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Kanezaki Asako /  Takeuchi Shojiro /  Kaneshige Yuzo 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.T486 Advanced Artificial Intelligence and Data Science D Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Kanezaki Asako /  Tsurumi Toshiyuki /  Sato Akiko /  Kawamoto Fumio /  Nakagawa Kei /  Takigawa Takayuki 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.T489 Fundamentals of artificial intelligence Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Inoue Nakamasa /  Nitta Katsumi 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.T487 Fundamentals of data science Kabashima Yoshiyuki /  Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Ono Shunsuke /  Nitta Katsumi 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.T478 Cybersecurity Governance Mamiya Masayuki /  Tanaka Keisuke 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.T476 Attack and Defense on Cybersecurity II Fukumoto Yoshinari /  Hsieh Chia-Lung /  Liu Yu-Lu /  Tanaka Keisuke 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2020
2Q
  2020/3/24
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2020
4Q
  2020/3/24
XCO.U472 English Presentation Skills A (Computing) Obari Hiroyuki /  Tokunaga Takenobu 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2020
1Q
  2020/3/24
XCO.T488 Exercises in fundamentals of data science Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Ono Shunsuke /  Kawashima Takayuki /  Komiya Ken /  Kobayashi Norimasa /  Nitta Katsumi 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.T473 Foundation of Cybersecurity Tanaka Keisuke /  Ishii Hideaki /  Ishii Masahiro /  Isshiki Tsuyoshi /  Ito Toshiya /  Ogata Wakaha /  Kitaguchi Yoshiaki /  Koike Hideki /  Shimakawa Masaya /  Shudo Kazuyuki /  Defago Xavier /  Tomoishi Masahiko /  Nishizaki Shin-Ya /  Masuhara Hidehiko /  Matsuura Satoshi /  Minamide Yasuhiko /  Yamaoka Katsunori /  Yokota Haruo /  Wakita Ken /  Watanabe Takuo 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2020
3Q
  2020/3/24
XCO.T475 Attack and Defense on Cybersecurity I Ueda Kengo /  Sugaya Mitsuyoshi /   /  Tanaka Keisuke 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.T477 Attack and Defense on Cybersecurity III Ueda Kengo /  Sugaya Mitsuyoshi /   /  Tanaka Keisuke 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.T496 Advanced Topics in Computing AE Mauro Dalla Mura 2020
3-4Q
  2020/3/24
XCO.T498 Advanced Topics in Computing BE Undecided 2020
3-4Q
  2020/3/24

<Course Number:500series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2020
3Q
  2020/3/24
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2020
1Q
  2020/3/24
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2020
2Q
  2020/3/24
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2020
4Q
  2020/3/24

<Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2020
3Q
  2020/3/24
XCO.U672 English Presentation Skills B (Computing) Obari Hiroyuki /  Tokunaga Takenobu 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.U675 Workshop on Advanced Use of Multiple-Dimensional Data Tanaka Keisuke /  Kajikawa Yuya 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2020
1Q
  2020/3/24
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2020
2Q
  2020/3/24
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2020
4Q
  2020/3/24