Font Size SML

Basic science and technology courses, Liberal arts and basic science courses
1 Courses exhibit Notes

Syllabus only|391Courses

  • <Course Number:100series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
100series

<Course Number:100series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LAS.I131 Basics of Data Science and Artificial Intelligence Miyake Yoshihiro /  Nagahashi Hiroshi /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao 2022
4Q
2022/5/11  
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation J(61-67) Kawachi Takeshi 2022
1Q
2022/3/28 2022/4/5
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry F Ishikawa Tadahiko 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.I121 Computer Science I 5a(CS1) Kawano Tomoaki 2022
3Q
2022/9/7  
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 M Okuma Satoshi 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 P Yokoyama Takehito 2022
3Q
2022/10/4  
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics M Nishino Tomoaki 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.M105 Calculus II R(51~60) Nakane Shizuo 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry E Koshihara Shinya 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 L Shibata Toshiaki 2022
3Q
2022/5/11  
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 H Kawamura Toru 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry C Okimoto Yoichi 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.I121 Computer Science I 3a(CS1) Nagatou Naoyuki 2022
3Q
2022/9/7  
LAS.I121 Computer Science I 4b(CS1) Nagatou Naoyuki 2022
3Q
2022/9/7  
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 J Siino Masaru 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 B Nakamura Takashi 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry A Yamazaki Masakazu 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics O Kitajima Masashi 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry B Nakamura Yoshio 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.A112 Earth and Space Sciences, Laboratory and Field Studies (astronomy) Sato Bunei /  Ueda Takahiro /  Takarada Takuya 2022
3-4Q
2022/5/11  
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry G Ohshima Yasuhiro 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics N Ishiuchi Shun-Ichi 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.M105 Calculus II S(61~70) Masai Hidetoshi 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 D Kagawa Fumitaka 2022
3Q
2022/11/1  
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 K Yatsu Yoichi 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.I121 Computer Science I 5b(CS1) Ichiji Hiroshi 2022
3Q
2022/9/7  
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 E Adachi Satoshi 2022
3Q
   
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics K Kitajima Masashi 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.I121 Computer Science I 6a(CS1) Ohmura Hidefumi 2022
3Q
2022/9/7  
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 F Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Iwasaki Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie 2022
1Q
2022/3/16  
LAS.I121 Computer Science I 2b(CS1) Defago Xavier 2022
3Q
2022/9/7  
LAS.M106 Linear Algebra II Q(41~50) Nakamura Satoshi 2022
4Q
2022/4/20  
LAS.I122 Computer Science II 3a(CS2) Nagatou Naoyuki 2022
4Q
2022/5/11  
LAS.M105 Calculus II T(71~80) Kawachi Takeshi 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.M107 Calculus Recitation II Q(41~50) Koike Kai 2022
3Q
2022/5/11  
LAS.M107 Calculus Recitation II S(61~70) Tanaka Hidekazu 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 C Hirahara Toru 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics P Iida Hajime 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 B Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen 2022
3Q
2022/7/1  
LAS.A102 Earth and Space Sciences B Ohta Kenji /  Nakajima Junichi /  Sato Bunei /  Ida Shigeru 2022
3Q
2022/5/11  
LAS.C103 Basic Organic Chemistry A Ohmori Ken 2022
2Q
2022/3/16  
LAS.M106 Linear Algebra II M(1~10) Nosaka Takefumi 2022
3Q
2022/5/11  
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics J Tago Teruoki 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 A Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen 2022
3Q
2022/7/1  
LAS.M101 Calculus I / Recitation I(54-60) Masai Hidetoshi /  Gotoda Takeshi 2022
2Q
2022/3/28  
LAS.M106 Linear Algebra II O(21~30) Ochiai Tadashi 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.M108 Linear Algebra Recitation II M(1~10) Kawai Shingo 2022
3Q
2022/5/11  
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 A Sekiguchi Kimiko 2022
3Q
2022/9/7  
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 N Siino Masaru 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 F Notomi Masaya 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.D103 Graphic Science & Computer Graphics1 A Iwatsuki Nobuyuki /  Sugahara Yusuke /  Hayakawa Tomohisa /  Suzuki Safumi /  Watanabe Yoshihiro /  Miura Satoshi 2022
3Q
2022/5/11  
LAS.I122 Computer Science II 6a(CS2) Ohmura Hidefumi 2022
4Q
2022/5/11  
LAS.D104 Graphic Science & Computer Graphics2 A Iwatsuki Nobuyuki /  Sugahara Yusuke /  Hayakawa Tomohisa /  Suzuki Safumi /  Watanabe Yoshihiro /  Miura Satoshi 2022
4Q
2022/5/11  
LAS.P107 Physics Experiment I Fri4Q Okuma Satoshi /  Kawai Nobuyuki /  Yatsu Yoichi /  Moritake Yuto /  Kurita Nobuyuki /  Yamazaki Shiro 2022
4Q
2022/4/20  
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation C(14-20) Suzuki Masatoshi /  Sakamoto Shota 2022
1Q
2022/3/28  
LAS.R101 Mono-Tsukuri (Craft and Design) Endo Gen /  Saito Takushi 2022
2Q
2022/3/17  
LAS.M101 Calculus I / Recitation L(74-80) Yatagawa Yuri /  Sakamoto Shota 2022
2Q
2022/5/25  
LAS.M101 Calculus I / Recitation U Purkait Soma 2022
2Q
2022/5/25  
LAS.M108 Linear Algebra Recitation II X Purkait Soma 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry D Taniguchi Kouji 2022
3Q
2022/5/11  
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry H Osamura Yoshihiro 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 D Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen 2022
3Q
2022/7/1  
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 H Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen 2022
3Q
2022/7/1  
LAS.M105 Calculus II W Purkait Soma 2022
4Q
2022/4/20  
LAS.M106 Linear Algebra II S(61~70) Honda Nobuhiro 2022
4Q
2022/4/20  
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 P Fujisawa Toshimasa 2022
1Q
2022/3/16  
LAS.D113 Descriptive Geometry and Drawing Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Shiozaki Taishin /  Nasu Satoshi /  Ping Hui /  Kizu Naoto /  Katsuki Ayumi /  Sasaki Kei 2022
1-4Q
2022/4/4  
LAS.M106 Linear Algebra II X Purkait Soma 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.M107 Calculus Recitation II R(51~60) Hattori Toshiaki 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics L Fukuhara Gaku 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.I121 Computer Science I 1b(CS1) Defago Xavier 2022
3Q
2022/9/7  
LAS.B105 Fundamental Life Science Laboratory 月I Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Tamori Masaki /  Yatsunami Rie /  Nikaido Masato /  Kuwahara Hirokazu /  Nagasawa Tatsuki 2022
3-4Q
2022/4/20  
LAS.B105 Fundamental Life Science Laboratory 月II Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Tamori Masaki /  Yatsunami Rie /  Nikaido Masato /  Kuwahara Hirokazu /  Nagasawa Tatsuki 2022
3-4Q
2022/4/20  
LAS.M105 Calculus II P(31~40) Umehara Masaaki 2022
4Q
2022/4/20  
LAS.M106 Linear Algebra II T(71~80) Minagawa Tatsuhiro 2022
4Q
2022/4/20  
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry M Taniguchi Kouji 2022
4Q
2022/5/11  
LAS.I122 Computer Science II 1a(CS2) Kumazawa Tsutomu 2022
4Q
2022/5/11  
LAS.I122 Computer Science II 2a(CS2) Wakita Ken 2022
4Q
2022/5/11  
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation L(74-80) Hattori Toshiaki 2022
1Q
2022/4/19  
LAS.F101 Frontiers of science and technology a Ihara Manabu /  Murakami Satoshi /  Maruyama Hiroshi /   /  Nishimori Hidetoshi /  Kodama Chikaaki /  Takase Satoru /  Fujisawa Toshio /  Fudano Jun 2022
1Q
2022/3/16  
LAS.C110 Chemistry Laboratory I B Toyota Shinji /  Taniguchi Kouji /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Yamashina Masahiro /  Sekine Akiko /  Harada Makoto 2022
1-2Q
2022/3/16  
LAS.C110 Chemistry Laboratory I D Toyota Shinji /  Taniguchi Kouji /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Yamashina Masahiro /  Sekine Akiko /  Harada Makoto 2022
1-2Q
2022/3/16  
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 D Fukui Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Itoh Takehiko /  Orihara Kanami /  Kato Akira /  Suzuki Takashi /  Fujita Naonobu /  Yatsunami Rie /  Yamamoto Naoyuki /  Wakabayashi Ken-Ichi 2022
2Q
2022/3/16  
LAS.M106 Linear Algebra II P(31~40) Kajiwara Takeshi 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.M108 Linear Algebra Recitation II O(21~30) Ochiai Tadashi 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 G Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen 2022
3Q
2022/7/1  
LAS.P106 Exercises in Physics II p Yokoyama Takehito 2022
3-4Q
2022/10/4  
LAS.M105 Calculus II M(1~10) Kobayashi Masato 2022
4Q
2022/4/20  
LAS.M105 Calculus II N(11~20) Inoue Hisao 2022
4Q
2022/5/11  
LAS.M106 Linear Algebra II R(51~60) Suzuki Masatoshi 2022
4Q
2022/4/20  
LAS.M108 Linear Algebra Recitation II T(71~80) Minagawa Tatsuhiro 2022
4Q
2022/4/20  
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 H Kawamura Toru 2022
4Q
2022/4/20  
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry I Ohshima Yasuhiro 2022
4Q
2022/4/20  
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics A Ishiuchi Shun-Ichi 2022
4Q
2022/4/20  
LAS.I122 Computer Science II 2b(CS2) Defago Xavier 2022
4Q
2022/5/11  
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation V Purkait Soma 2022
1Q
2022/4/19  
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 G Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Iwasaki Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Shimojima Mie 2022
1Q
2022/3/16  
LAS.I111 Information Literacy I 5a(IL1) Ohmura Hidefumi 2022
1Q
2022/4/4  
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 P Fujisawa Toshimasa 2022
2Q
2022/3/16  
LAS.C101 Basic Inorganic Chemistry O Ishitani Osamu 2022
2Q
2022/3/16  
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics I Maeda Kazuhiko 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.I121 Computer Science I 1a(CS1) Kumazawa Tsutomu 2022
3Q
2022/9/7  
LAS.I121 Computer Science I 2a(CS1) Wakita Ken 2022
3Q
2022/9/8  
LAS.P106 Exercises in Physics II k Yatsu Yoichi 2022
3-4Q
2022/4/20  
LAS.C112 Chemistry Laboratory II A Toyota Shinji /  Taniguchi Kouji /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Yamashina Masahiro /  Sekine Akiko /  Harada Makoto 2022
3-4Q
2022/4/20  
LAS.M108 Linear Algebra Recitation II Q(41~50) Kawai Shingo 2022
4Q
2022/5/11  
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 A Sekiguchi Kimiko 2022
4Q
2022/9/7  
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry K Koshihara Shinya 2022
4Q
2022/4/20  
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 A Hongoh Yuichi /  Nikaido Masato /  Kondoh Shinae /  Nagasawa Tatsuki /  Tamori Masaki 2022
4Q
2022/7/1  
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 B Hongoh Yuichi /  Nikaido Masato /  Kondoh Shinae /  Nagasawa Tatsuki /  Tamori Masaki 2022
4Q
2022/7/1  
LAS.I122 Computer Science II 5a(CS2) Kawano Tomoaki 2022
4Q
2022/5/11  
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation A(1-7) Yatagawa Yuri 2022
1Q
2022/3/28  
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 J Siino Masaru 2022
1Q
2022/3/16  
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 M Asahi Koichiro 2022
1Q
2022/3/17  
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 A Aikawa Kiyotaka 2022
1Q
2022/3/16  
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 B Watabiki Yoshiyuki 2022
1Q
2022/3/17  
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 H Asahi Koichiro 2022
1Q
2022/4/5  
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 N Siino Masaru 2022
1Q
2022/3/16  
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 I Webb Adrean 2022
1Q
2022/9/9  
LAS.F101 Frontiers of science and technology b Ihara Manabu /   /  Yamaguchi Yuki /  Nishimori Hidetoshi /  Matunaga Saburo /  Fudano Jun 2022
1Q
2022/3/16  
LAS.A101 Earth and Space Sciences A A Nakamoto Taishi /  Ishikawa Akira /  Ida Shigeru /  Yokoyama Tetsuya /  Ueno Yuichiro /  Genda Hidenori 2022
1Q
2022/3/28  
LAS.I111 Information Literacy I 2a(IL1) Defago Xavier 2022
1Q
2022/4/4  
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 H Asahi Koichiro 2022
2Q
2022/3/17  
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 B Fukui Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Itoh Takehiko /  Orihara Kanami /  Kato Akira /  Suzuki Takashi /  Fujita Naonobu /  Yatsunami Rie /  Yamamoto Naoyuki /  Wakabayashi Ken-Ichi 2022
2Q
2022/3/16  
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 E Fukui Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Itoh Takehiko /  Orihara Kanami /  Kato Akira /  Suzuki Takashi /  Fujita Naonobu /  Yatsunami Rie /  Yamamoto Naoyuki /  Wakabayashi Ken-Ichi 2022
2Q
2022/3/16  
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 F Fukui Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Itoh Takehiko /  Orihara Kanami /  Kato Akira /  Suzuki Takashi /  Fujita Naonobu /  Yatsunami Rie /  Yamamoto Naoyuki /  Wakabayashi Ken-Ichi 2022
2Q
2022/3/16  
LAS.A110 Earth and Space Sciences, Laboratory and Field Studies (geophysics) A Okamoto Taro /  Matsushima Masaki 2022
2Q
2022/3/28  
LAS.I112 Information Literacy II 6b(IL2) Ichiji Hiroshi 2022
2Q
2022/4/4  
LAS.M105 Calculus II Q(41~50) Inoue Hisao 2022
3Q
2022/5/11  
LAS.M106 Linear Algebra II N(11~20) Somekawa Mutsuro 2022
3Q
2022/4/20  
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 O Adachi Satoshi 2022
3Q
   
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 E Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen 2022
3Q
2022/7/1  
LAS.I121 Computer Science I 3b(CS1) Nakamichi Yoshio 2022
3Q
2022/9/7  
LAS.I121 Computer Science I 6b(CS1) Ichiji Hiroshi 2022
3Q
2022/9/7  
LAS.P106 Exercises in Physics II o Adachi Satoshi 2022
3-4Q
   
LAS.P106 Exercises in Physics II a Sekiguchi Kimiko 2022
3-4Q
2022/9/7  
LAS.P106 Exercises in Physics II n Siino Masaru 2022
3-4Q
2022/4/20  
LAS.P106 Exercises in Physics II i Webb Adrean 2022
3-4Q
2022/9/20  
LAS.C112 Chemistry Laboratory II D Toyota Shinji /  Taniguchi Kouji /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Yamashina Masahiro /  Sekine Akiko /  Harada Makoto 2022
3-4Q
2022/4/20  
LAS.B105 Fundamental Life Science Laboratory 金II Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Tamori Masaki /  Yatsunami Rie /  Nikaido Masato /  Kuwahara Hirokazu /  Nagasawa Tatsuki 2022
3-4Q
2022/4/20  
LAS.D112 Descriptive Geometry for Space Design2 Murata Ryo /  Katsuki Ayumi /  Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Shiozaki Taishin /  Nasu Satoshi /  Sasaki Kei /  Ping Hui /  Kizu Naoto 2022
3-4Q
2022/5/11  
LAS.M107 Calculus Recitation II W Purkait Soma 2022
4Q
2022/4/20  
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 P Yokoyama Takehito 2022
4Q
2022/10/4  
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 J Siino Masaru 2022
4Q
2022/4/20  
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 B Nakamura Takashi 2022
4Q
2022/4/20  
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 N Siino Masaru 2022
4Q
2022/4/20  
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics E Fukuhara Gaku 2022
4Q
2022/4/20  
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics H Iida Hajime 2022
4Q
2022/4/20  
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 H Hongoh Yuichi /  Nikaido Masato /  Kondoh Shinae /  Nagasawa Tatsuki /  Tamori Masaki 2022
4Q
2022/7/1  
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation F(34-40) Kajiwara Takeshi /  Wakabayashi Yasuhiro 2022
1Q
2022/3/28  
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 C Jinnouchi Osamu 2022
1Q
2022/3/17  
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 D Kozuma Mikio 2022
1Q
2022/3/16  
LAS.C101 Basic Inorganic Chemistry A Kawaguchi Hiroyuki 2022
1Q
2022/3/16  
LAS.C101 Basic Inorganic Chemistry D Kawamura Kenichi 2022
1Q
2022/3/16  
LAS.C101 Basic Inorganic Chemistry G Sekine Akiko 2022
1Q
2022/3/16  
LAS.C103 Basic Organic Chemistry N Kudo Fumitaka 2022
1Q
2022/3/16  
LAS.F101 Frontiers of science and technology c Nakajima Akira /  Taguchi Hideki /  Nishimori Hidetoshi /  Hatanaka Takeshi /  Maruyama Hiroshi /   /  Fudano Jun 2022
1Q
2022/3/16  
LAS.I111 Information Literacy I 4a(IL1) Kuno Yoshiko 2022
1Q
2022/4/4  
LAS.P105 Exercises in Physics I a Aikawa Kiyotaka 2022
1-2Q
   
LAS.P105 Exercises in Physics I h Asahi Koichiro 2022
1-2Q
2022/9/9  
LAS.C110 Chemistry Laboratory I A Toyota Shinji /  Taniguchi Kouji /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Yamashina Masahiro /  Sekine Akiko /  Harada Makoto 2022
1-2Q
2022/3/16  
LAS.C110 Chemistry Laboratory I C Toyota Shinji /  Taniguchi Kouji /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Yamashina Masahiro /  Sekine Akiko /  Harada Makoto 2022
1-2Q
2022/3/16