Font Size SML

Basic science and technology courses, Liberal arts and basic science courses
1 Courses exhibit Notes

Syllabus only|394Courses

  • <Course Number:100series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
100series

<Course Number:100series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LAS.I121 Computer Science I 1a(CS1) Uezato Yuya 2023
3Q
2023/7/26  
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation J(61-67) Kawachi Takeshi 2023
1Q
2023/3/20 2023/4/3
LAS.I131 Basics of Data Science and Artificial Intelligence Okumura Keiji /  Tomii Norio /  Miyazaki Kei /  Sakuma Jun /  Ono Isao /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao 2023
4Q
2023/3/20  
LAS.A102 Earth and Space Sciences B Ohta Kenji /  Ozaki Kazumi 2023
3Q
2023/3/20  
LAS.D103 Graphic Science & Computer Graphics1 A Iwatsuki Nobuyuki /  Sugahara Yusuke /  Hayakawa Tomohisa /  Suzuki Safumi /  Watanabe Yoshihiro /  Miura Satoshi 2023
3Q
   
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation L(74-80) Hattori Toshiaki /  Kobayashi Masato 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.D103 Graphic Science & Computer Graphics1 B Iwatsuki Nobuyuki /  Sugahara Yusuke /  Hayakawa Tomohisa /  Suzuki Safumi /  Watanabe Yoshihiro /  Miura Satoshi 2023
3Q
   
LAS.A112 Earth and Space Sciences, Laboratory and Field Studies (astronomy) Sato Bunei /  Ueda Takahiro /  Takarada Takuya 2023
3-4Q
2023/3/20  
LAS.M106 Linear Algebra II M(1~10) Nosaka Takefumi 2023
3Q
2023/3/20  
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry A Yamazaki Masakazu 2023
3Q
2023/3/20  
LAS.C112 Chemistry Laboratory II D Toyota Shinji /  Taniguchi Kouji /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Yamashina Masahiro /  Sekine Akiko /  Harada Makoto /  Po-Jung Huang 2023
3-4Q
2023/3/20  
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 E Adachi Satoshi 2023
3Q
   
LAS.I122 Computer Science II 1a(CS2) Uezato Yuya 2023
4Q
2023/3/20  
LAS.D104 Graphic Science & Computer Graphics2 A Iwatsuki Nobuyuki /  Sugahara Yusuke /  Hayakawa Tomohisa /  Suzuki Safumi /  Watanabe Yoshihiro /  Miura Satoshi 2023
4Q
   
LAS.M101 Calculus I / Recitation A(1-7) Suzuki Sakie /  Koike Kai 2023
2Q
2023/3/20  
LAS.A111 Earth and Space Sciences, Laboratory and Field Studies (earth materials) Ohta Kenji /  Haba Makiko 2023
2Q
2023/3/20  
LAS.M106 Linear Algebra II N(11~20) Taguchi Yuichiro 2023
3Q
2023/3/20  
LAS.C112 Chemistry Laboratory II A Toyota Shinji /  Taniguchi Kouji /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Yamashina Masahiro /  Sekine Akiko /  Harada Makoto /  Po-Jung Huang 2023
3-4Q
2023/3/20  
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 I Webb Adrean 2023
2Q
2023/4/5  
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 A Sekiguchi Kimiko 2023
3Q
2023/3/20  
LAS.F101 Frontiers of science and technology b Michinobu Tsuyoshi /  Saito Takushi /  Yokoyama Tetsuya /  Hernlund John William /  Nakanishi Hiroki /  Sato Atsushi /  Kobayashi Equo /  Gondow Katsuhiko /  Taguchi Hideki /  Yamaguchi Yuki /  Saio Naoko /  Oba Takuya /  Fudano Jun /  Yamada Keisuke 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.M105 Calculus II Q(41~50) Inoue Hisao 2023
3Q
2023/3/20  
LAS.P106 Exercises in Physics II a Sekiguchi Kimiko 2023
3-4Q
2023/3/20  
LAS.C103 Basic Organic Chemistry K Kudo Fumitaka 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.M101 Calculus I / Recitation U Purkait Soma 2023
2Q
2023/3/20  
LAS.M105 Calculus II R(51~60) Nakane Shizuo 2023
3Q
2023/3/20  
LAS.M108 Linear Algebra Recitation II N(11~20) Kobayashi Masato 2023
3Q
2023/3/20  
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 A Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Shimojima Mie /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen 2023
3Q
2023/7/31  
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation C(14-20) Kalman Tamas /  Masai Hidetoshi 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.F101 Frontiers of science and technology c Michinobu Tsuyoshi /  Saito Takushi /  Yokoyama Tetsuya /  Nakanishi Hiroki /  Hatanaka Takeshi /  Kobayashi Equo /  Miyoshi Naoto /  Maruyama Hiroshi /  Osakabe Yuriko /  Yamaguchi Yuki /  Takahashi Fumitake /  Katabuchi Tatsuya /  Fudano Jun /  Yamada Keisuke 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.A101 Earth and Space Sciences A B Nakamoto Taishi /  Ishikawa Akira /  Ida Shigeru /  Yokoyama Tetsuya /  Genda Hidenori 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.M101 Calculus I / Recitation F(34-40) Miura Tatsuya /  Hamada Noriyuki 2023
2Q
2023/3/20  
LAS.M101 Calculus I / Recitation L(74-80) Oya Hironori /  Kawachi Takeshi 2023
2Q
2023/3/20  
LAS.M107 Calculus Recitation II Q(41~50) Minagawa Tatsuhiro 2023
3Q
2023/3/20  
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 P Satoh Takuya 2023
3Q
   
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry G Harumoto Takashi 2023
3Q
2023/3/20  
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 C Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Shimojima Mie /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen 2023
3Q
2023/7/31  
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 H Hongoh Yuichi /  Nikaido Masato /  Fujishima Kosuke /  Nagasawa Tatsuki /  Tamori Masaki 2023
4Q
2023/8/28  
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 L Watabiki Yoshiyuki 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.A101 Earth and Space Sciences A A Nakamoto Taishi /  Ishikawa Akira /  Ida Shigeru /  Yokoyama Tetsuya /  Genda Hidenori 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.P105 Exercises in Physics I a Aikawa Kiyotaka 2023
1-2Q
   
LAS.D111 Descriptive Geometry for Space Design1 A Hiraga Amana /  Sasaki Kei /  Yasuda Koichi /  Okuyama Shin-Ichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Shiozaki Taishin /  Nasu Satoshi /  Katsuki Ayumi /  Kizu Naoto /  Naganuma Toru 2023
1-2Q
2023/3/22  
LAS.M101 Calculus I / Recitation I(54-60) Onodera Michiaki /  Gotoda Takeshi 2023
2Q
2023/3/20  
LAS.M105 Calculus II S(61~70) Miura Hideyuki 2023
3Q
2023/3/20  
LAS.M108 Linear Algebra Recitation II P(31~40) Kawai Shingo 2023
3Q
2023/3/20  
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry E Koshihara Shinya 2023
3Q
2023/3/20  
LAS.B105 Fundamental Life Science Laboratory 金II Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Tamori Masaki /  Yatsunami Rie /  Nikaido Masato /  Nagasawa Tatsuki 2023
3-4Q
2023/8/29  
LAS.M105 Calculus II M(1~10) Suzuki Masatoshi 2023
4Q
2023/3/20  
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 A Sekiguchi Kimiko 2023
4Q
2023/3/20  
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation G(41-47) Suzuki Masatoshi /  Kawai Shingo 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.F101 Frontiers of science and technology a Michinobu Tsuyoshi /  Saito Takushi /  Yokoyama Tetsuya /  Nakanishi Hiroki /  Ishii Satoshi /  Ihara Manabu /  Miyoshi Naoto /  Maruyama Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Takahashi Fumitake /  Fudano Jun /  Yamada Keisuke 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.C110 Chemistry Laboratory I C Toyota Shinji /  Taniguchi Kouji /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Yamashina Masahiro /  Sekine Akiko /  Harada Makoto /  Po-Jung Huang 2023
1-2Q
2023/3/20  
LAS.C110 Chemistry Laboratory I D Toyota Shinji /  Taniguchi Kouji /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Yamashina Masahiro /  Sekine Akiko /  Harada Makoto /  Po-Jung Huang 2023
1-2Q
2023/3/20  
LAS.M105 Calculus II T(71~80) Oya Hironori 2023
3Q
2023/3/20  
LAS.M106 Linear Algebra II P(31~40) Kajiwara Takeshi 2023
3Q
2023/3/20  
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry C Ohshima Yasuhiro 2023
3Q
2023/3/20  
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics N Okimoto Yoichi 2023
3Q
2023/3/20  
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation H(48-53) Yatagawa Yuri /  Kobayashi Masato 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation I(54-60) Gomi Kiyonori /  Nakamura Satoshi 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 D Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Iwasaki Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Nonomura Keiko 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.I111 Information Literacy I 6b(IL1) Okumura Keiji /  Tomii Norio /  Miyazaki Kei /  Miyake Yoshihiro 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.R101 Mono-Tsukuri (Craft and Design) Endo Gen /  Saito Takushi 2023
2Q
2023/4/5  
LAS.M101 Calculus I / Recitation C(14-20) Sakamoto Reiho /  Kawai Shingo 2023
2Q
2023/3/20  
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 D Hirayama Hiroyuki 2023
2Q
2023/3/20  
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 F Watabiki Yoshiyuki 2023
2Q
2023/3/20  
LAS.C101 Basic Inorganic Chemistry L Kawaguchi Hiroyuki 2023
2Q
2023/3/20  
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 A Fukui Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Itoh Takehiko /  Orihara Kanami /  Kato Akira /  Suzuki Takashi /  Fujita Naonobu /  Yatsunami Rie /  Yamamoto Naoyuki /  Osakabe Yuriko 2023
2Q
2023/5/8  
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 B Fukui Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Itoh Takehiko /  Orihara Kanami /  Kato Akira /  Suzuki Takashi /  Fujita Naonobu /  Yatsunami Rie /  Yamamoto Naoyuki /  Osakabe Yuriko 2023
2Q
2023/5/8  
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 O Adachi Satoshi 2023
3Q
   
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 B Hirayama Hiroyuki 2023
3Q
2023/8/30  
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry B Hibara Akihide 2023
3Q
2023/4/11  
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 B Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Shimojima Mie /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen 2023
3Q
2023/7/31  
LAS.I121 Computer Science I 6b(CS1) Okumura Keiji /  Tomii Norio /  Miyazaki Kei /  Miyake Yoshihiro 2023
3Q
2023/7/26  
LAS.P106 Exercises in Physics II e Adachi Satoshi 2023
3-4Q
   
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 E Adachi Satoshi 2023
4Q
   
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 M Okuma Satoshi 2023
4Q
2023/3/20  
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 N Jinnouchi Osamu 2023
4Q
2023/8/29  
LAS.M102 Linear Algebra I / Recitation A(1-7) Nosaka Takefumi /  Minagawa Tatsuhiro 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.E101 Environment and Safety B Ono Kosuke /  Suekane Tetsuya /  Fukui Toshiaki /  Ogura Shunichiro /  Tachibana Kazunori /  Kimura Yoshisato /  Murayama Takehiko /  Kondo Masatoshi 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.C110 Chemistry Laboratory I B Toyota Shinji /  Taniguchi Kouji /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Yamashina Masahiro /  Sekine Akiko /  Harada Makoto /  Po-Jung Huang 2023
1-2Q
2023/3/20  
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 E Fukui Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Itoh Takehiko /  Orihara Kanami /  Kato Akira /  Suzuki Takashi /  Fujita Naonobu /  Yatsunami Rie /  Yamamoto Naoyuki /  Osakabe Yuriko 2023
2Q
2023/5/8  
LAS.E101 Environment and Safety A Ono Kosuke /  Sasabe Takashi /  Yamada Keita /  Fukui Toshiaki /  Ogura Shunichiro /  Tachibana Kazunori /  Kagi Naoki /  Obara Toru 2023
2Q
2023/3/20  
LAS.I112 Information Literacy II 1a(IL2) Yoshimura Natsue 2023
2Q
2023/3/20  
LAS.M107 Calculus Recitation II R(51~60) Masai Hidetoshi 2023
3Q
2023/3/20  
LAS.M107 Calculus Recitation II T(71~80) Takahashi Jin 2023
3Q
2023/3/20  
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 F Notomi Masaya 2023
3Q
2023/8/29  
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics L Fukuhara Gaku 2023
3Q
2023/3/20  
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics M Nishino Tomoaki 2023
3Q
2023/3/20  
LAS.I121 Computer Science I EN(CS1) Bonnet Francois Pierre Andre 2023
3Q
2023/7/26  
LAS.C112 Chemistry Laboratory II B Toyota Shinji /  Taniguchi Kouji /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Yamashina Masahiro /  Sekine Akiko /  Harada Makoto /  Po-Jung Huang 2023
3-4Q
2023/3/20  
LAS.D112 Descriptive Geometry for Space Design2 A Hiraga Amana /  Katsuki Ayumi /  Yasuda Koichi /  Okuyama Shin-Ichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Shiozaki Taishin /  Nasu Satoshi /  Sasaki Kei /  Kizu Naoto /  Naganuma Toru 2023
3-4Q
2023/3/22  
LAS.M107 Calculus Recitation II M(1~10) Somekawa Mutsuro 2023
4Q
2023/3/20  
LAS.M107 Calculus Recitation II P(31~40) Kinoshita Shinya 2023
4Q
2023/8/4  
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 O Adachi Satoshi 2023
4Q
   
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 P Satoh Takuya 2023
4Q
   
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 A Hongoh Yuichi /  Nikaido Masato /  Fujishima Kosuke /  Nagasawa Tatsuki /  Tamori Masaki 2023
4Q
2023/8/28  
LAS.B104 Fundamental Life Science 2-2 B Hongoh Yuichi /  Nikaido Masato /  Fujishima Kosuke /  Nagasawa Tatsuki /  Tamori Masaki 2023
4Q
2023/8/28  
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 J Imamura Yosuke 2023
1Q
2023/4/5  
LAS.C101 Basic Inorganic Chemistry B Kamata Keigo /  Kitano Masaaki 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 C Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Iwasaki Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Nonomura Keiko 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 H Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Iwasaki Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Nonomura Keiko 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.F101 Frontiers of science and technology d Michinobu Tsuyoshi /  Saito Takushi /  Yokoyama Tetsuya /  Nakanishi Hiroki /  Maeda Shingo /  Ihara Manabu /  Gondow Katsuhiko /  Murakami Satoshi /  Yamaguchi Yuki /  Chijiwa Nobuhiro /  Kabaki Yoko /  Fudano Jun /  Yamada Keisuke 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.I111 Information Literacy I 4c(IL1) Nagatou Naoyuki 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.P105 Exercises in Physics I j Imamura Yosuke 2023
1-2Q
   
LAS.P105 Exercises in Physics I b Watabiki Yoshiyuki 2023
1-2Q
2023/3/20  
LAS.C110 Chemistry Laboratory I A Toyota Shinji /  Taniguchi Kouji /  Otsuka Takuhiro /  Fujii Kotaro /  Tsurumaki Eiji /  Yamashina Masahiro /  Sekine Akiko /  Harada Makoto /  Po-Jung Huang 2023
1-2Q
2023/3/20  
LAS.M101 Calculus I / Recitation B(8-13) Ma Shohei /  Tanabe Masaharu 2023
2Q
2023/3/20  
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 C Fukui Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Itoh Takehiko /  Orihara Kanami /  Kato Akira /  Suzuki Takashi /  Fujita Naonobu /  Yatsunami Rie /  Yamamoto Naoyuki /  Osakabe Yuriko 2023
2Q
2023/5/8  
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 F Fukui Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Itoh Takehiko /  Orihara Kanami /  Kato Akira /  Suzuki Takashi /  Fujita Naonobu /  Yatsunami Rie /  Yamamoto Naoyuki /  Osakabe Yuriko 2023
2Q
2023/5/8  
LAS.I112 Information Literacy II 4b(IL2) Yamamura Masayuki /  Kobayashi Norimasa 2023
2Q
2023/3/20  
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 J Fujioka Hiroyuki 2023
3Q
2023/8/29  
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 L Yokoyama Takehito 2023
3Q
2023/3/20  
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 I Webb Adrean 2023
3Q
2023/8/23  
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry F Ishikawa Tadahiko 2023
3Q
2023/3/20  
LAS.C105 Basic Quantum Chemistry H Osamura Yoshihiro 2023
3Q
2023/3/20  
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics O Kitajima Masashi 2023
3Q
2023/3/20  
LAS.B103 Fundamental Life Science 2-1 E Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Ogura Shunichiro /  Shimojima Mie /  Kitaguchi Tetsuya /  Kume Shoen 2023
3Q
2023/7/31  
LAS.I121 Computer Science I 3a(CS1) Yamada Kiyoshi 2023
3Q
2023/7/26  
LAS.I121 Computer Science I 6a(CS1) Ohmura Hidefumi 2023
3Q
2023/7/26  
LAS.M106 Linear Algebra II Q(41~50) Naito Satoshi 2023
4Q
2023/3/20  
LAS.M106 Linear Algebra II R(51~60) Yatagawa Yuri 2023
4Q
2023/3/20  
LAS.P104 Fundamentals of Electromagnetism 2 K Tanaka Hidekazu 2023
4Q
2023/9/5  
LAS.C107 Basic Chemical Thermodynamics A Okimoto Yoichi 2023
4Q
2023/3/20  
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 G Siino Masaru 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.P101 Fundamentals of Mechanics 1 H Asahi Koichiro 2023
1Q
2023/4/5  
LAS.P107 Physics Experiment I Mon1Q Okuma Satoshi /  Yatsu Yoichi /  Suyama Teruaki /  Moritake Yuto /  Kurita Nobuyuki /  Yamazaki Shiro 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.P107 Physics Experiment I Tue1Q Okuma Satoshi /  Yatsu Yoichi /  Suyama Teruaki /  Moritake Yuto /  Kurita Nobuyuki /  Yamazaki Shiro 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.C101 Basic Inorganic Chemistry A Yashima Masatomo 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.C101 Basic Inorganic Chemistry G Harada Makoto 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.C103 Basic Organic Chemistry N Kudo Fumitaka 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 B Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Iwasaki Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Nonomura Keiko 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 F Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Iwasaki Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori /  Nonomura Keiko 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.B101 Fundamental Life Science 1-1 G Hongoh Yuichi /  Fukui Toshiaki /  Iwasaki Hiroshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Tanaka Mikiko /  Tachibana Kazunori 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.P108 Physics Experiment II Mon1Q Okuma Satoshi /  Yatsu Yoichi /  Suyama Teruaki /  Moritake Yuto /  Kurita Nobuyuki /  Yamazaki Shiro 2023
1Q
2023/3/20  
LAS.P105 Exercises in Physics I d Hirayama Hiroyuki 2023
1-2Q
   
LAS.P105 Exercises in Physics I k 2023
1-2Q
2023/3/20  
LAS.D113 Descriptive Geometry and Drawing A Hiraga Amana /  Kizu Naoto /  Naganuma Toru /  Yasuda Koichi /  Okuyama Shin-Ichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Shiozaki Taishin /  Nasu Satoshi /  Katsuki Ayumi /  Sasaki Kei 2023
1-4Q
2023/3/22  
LAS.M101 Calculus I / Recitation H(48-53) Ma Shohei /  Somekawa Mutsuro 2023
2Q
2023/3/20  
LAS.P102 Fundamentals of Mechanics 2 O Watabiki Yoshiyuki 2023
2Q
2023/3/20  
LAS.C103 Basic Organic Chemistry F Takaya Jun 2023
2Q
2023/3/20  
LAS.B102 Fundamental Life Science 1-2 H Fukui Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Masuda Shinji /  Itoh Takehiko /  Orihara Kanami /  Kato Akira /  Suzuki Takashi /  Fujita Naonobu /  Yatsunami Rie /  Yamamoto Naoyuki /  Osakabe Yuriko 2023
2Q
2023/5/8  
LAS.E101 Environment and Safety B Ono Kosuke /  Suekane Tetsuya /  Fukui Toshiaki /  Ogura Shunichiro /  Tachibana Kazunori /  Nishikizawa Shigeo /  Kimura Yoshisato /  Kondo Masatoshi 2023
2Q
2023/3/20  
LAS.A110 Earth and Space Sciences, Laboratory and Field Studies (geophysics) B Okamoto Taro /  Matsushima Masaki 2023
2Q
2023/3/20  
LAS.I112 Information Literacy II 5b(IL2) Okumura Keiji /  Tomii Norio /  Miyazaki Kei /  Miyake Yoshihiro 2023
2Q
2023/3/20  
LAS.M106 Linear Algebra II X Purkait Soma 2023
3Q
2023/3/20  
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 M Okuma Satoshi 2023
3Q
2023/3/20  
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 N Jinnouchi Osamu 2023
3Q
2023/8/29  
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 K Tanaka Hidekazu 2023
3Q
2023/9/5  
LAS.P103 Fundamentals of Electromagnetism 1 H Kawamura Toru 2023
3Q
2023/3/20  
LAS.C105