Font Size SML

Graduate major in Urban Design and Built Environment, School of Environment and Society
12 Courses exhibit Notes

Syllabus only|117 Courses

  • <Course Number:400series>

  • <Course Number:500series>

  • <Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
400series
500series
600series

<Course Number:400series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
CVE.D403 Transportation Economics Fukuda Daisuke 2019
4Q
2019/3/18 2019/12/7
GEG.E402 Urban Environment Kanda Manabu /  Yai Tetsuo /  Asawa Takashi 2019
3Q
  2019/11/4
UDE.D448 Architectural Awareness & Design Nasu Satoshi 2019
4Q
  2019/11/25
UDE.D472 Introduction to US Land Use Planning and Regulations Jonathan Martin 2019
3Q
2019/6/21 2019/9/10
UDE.P402 Theory of Regional Planning and Process Yai Tetsuo 2019
1Q
  2019/5/30
CVE.F432 Principles of Construction Management Hasegawa Atsushi /  Matsukawa Keisuke /  Tsuchiya Kazuyuki /  Hiraishi Kazuaki /  Takesue Naoki /  Koizumi Yukihiro /  Maeda Yasuyoshi /  Fukuda Daisuke 2019
3-4Q
2019/3/18  
UDE.E432 Practice of Environmental Design based on Environment-Behavior Study I Nasu Satoshi /  Takamatsu Seiji /  Wakabayashi Naoko /  Kuroshima Naruhiro 2019
3Q
  2019/10/1
CVE.D401 Mathematical Modeling of Individual Choice Behavior Fukuda Daisuke 2019
1Q
2019/3/18 2019/4/24
UDE.D473 Contextual Urban Design Jonathan Martin 2019
3Q
2019/6/21 2019/9/10
ARC.P442 Theories in Urban Analysis and Planning II Osaragi Toshihiro 2019
4Q
2019/3/18  
UDE.P404 City/Transport Planning and the Environment Muromachi Yasunori 2019
3Q
   
ARC.A407 Architectural Design Practice F1A Okuyama Shinichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki 2019
4Q
   
ARC.A405 Architectural Design Practice S1A Okuyama Shinichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki 2019
2Q
   
ARC.A406 Architectural Design Practice S1B Okuyama Shinichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki 2019
2Q
   
UDE.E402 GIS and Digital Image Processing for Built Environment Matsuoka Masashi 2019
1Q
   
UDE.S402 Nonlinear Behavior of Concrete and Concrete Members Kono Susumu /  Nishimura Koshiro 2019
1Q
2019/3/18  
UDE.D408 History of Cities and Urban Planning Fujita Yasuhito 2019
4Q
   
ARC.A408 Architectural Design Practice F1B Okuyama Shinichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki 2019
4Q
   
UDE.S435 Earthquake and Tsunami Disaster Reduction Morikawa Hitoshi 2019
3Q
2019/3/18 2019/9/24
ARC.D442 Architectural Programming Yasuda Koichi 2019
2Q
   
UDE.D447 Introduction to Urban Development Nakai Norihiro 2019
3Q
   
ARC.D446 Theory of Architectural Design II Okuyama Shinichi /  Shiozaki Taishin 2019
3-4Q
   
UDE.S401 Dynamics of Structures Sato Daiki 2019
1Q
2019/3/18  
ARC.S421 Applied Building Structural Design Takeuchi Toru 2019
1-2Q
2019/3/18  
UDE.D409 Planning Theory Sakano Tatsurou 2019
3Q
   
ARC.S403 Advanced Course on Design of Prestressed Concrete Structure Sakata Hiroyasu 2019
3Q
2019/3/18  
UDE.D413 Urban Renewal Nakai Norihiro 2019
4Q
   
CVE.D402 Transportation Network Analysis Asakura Yasuo 2019
3Q
2019/3/18  
UDE.D401 Historic Perspective of Space I Saito Ushio 2019
1Q
2019/3/18 2019/4/1
UDE.Z493 Urban Design and Built Environment Laboratory S1 Okaze Tsubasa /  Fujita Yasuhito /  Mano Yosuke /  Sanada Junko /  Nasu Satoshi /  Matsuoka Masashi /  Sato Daiki /  Nagamine Mitsue 2019
1-2Q
   
UDE.E403 Introduction to Atmospheric Urban Environment Okaze Tsubasa 2019
2Q
   
ARC.S424 Advanced Geometrical Engineering Tamura Shuji 2019
2Q
   
UDE.S403 Earthquake Resistant Limit State Design for Building Structures Yamada Satoshi 2019
3Q
   
UDE.D411 Special Lecture on Urban and Community Design II Sanada Junko 2019
4Q
2019/3/18  
UDE.S404 Passive-control Structures and Base-isolated Structures against Earthquakes Yamada Satoshi /  Sato Daiki /  Kishiki Shoichi 2019
4Q
2019/3/18  
UDE.S405 Post-earthquake Damage Evaluation and Rehabilitation of Steel Structures Kishiki Shoichi 2019
4Q
   
UDE.S433 Introduction on Theory of Earthquake Ground Motion Yamanaka Hiroaki 2019
1Q
   
UDE.E433 Practice of Environmental Design based on Environment-Behavior Study II Nasu Satoshi /  Morita Toshiaki /  Matsumoto Yoshihiko /  Imai Hiroshi 2019
4Q
   
UDE.A401 An Introduction to Urban Design and Built Environment Asawa Takashi 2019
1Q
   
UDE.P401 Project Management Muromachi Yasunori /  Okamura Jiro /  Okumura Kazumasa /  Fujita Jun 2019
1Q
   
UDE.E401 Basics of Design Theory of Visual Environment Nakamura Yoshiki 2019
1Q
   
UDE.E405 Sustainable Built Environment I Hiraga Amana 2019
2Q
2019/3/18  
ARC.P441 Theories in Urban Analysis and Planning I Saio Naoko 2019
2Q
2019/3/18  
UDE.D442 Comfortable Built Environment I Yanagisawa Jun /  Ishida Kentaro 2019
1Q
   
UDE.S434 Safe Built Environment I Satoh Toshiaki /  Suzuki Kojiro 2019
1Q
2019/3/18  
UDE.D445 Topics of Landscape Planning Sanada Junko 2019
2Q
2019/3/18  
UDE.D407 Special Lecture on Urban and Community Design I Sanada Junko 2019
3Q
2019/3/18  
UDE.S431 Basics of Stochastic Process for Earthquake Engineering Morikawa Hitoshi 2019
1Q
2019/3/18  
ARC.D402 Architectural Preservation and Renovation Yamazaki Taisuke 2019
1Q
   
UDE.P403 Urban Planning Muromachi Yasunori 2019
2Q
   
UDE.E406 Introduction to Environmental Turbulence Tamura Tetsuro 2019
1Q
2019/3/18  
UDE.Y497 IPISE Internship (ENVENG) IIA Academic Supervisor 2019
1-2Q
   
UDE.E404 Basic Engineering on Thermal Environment Asawa Takashi 2019
2Q
   
UDE.Z494 Urban Design and Built Environment Laboratory F1 Academic Supervisor 2019
3-4Q
   
UDE.Y471 IPISE International Communication (ENVENG) F1 Academic Supervisor 2019
3-4Q
   
UDE.D406 Topics of Structure and Dynamics of Viewing Saito Ushio 2019
4Q
2019/3/18  
UDE.D471 Principles of Public Systems Design Sakano Tatsurou 2019
4Q
   
UDE.D404 Topics of Townscape Sanada Junko 2019
1Q
2019/3/18  
UDE.Y474 IPISE International Communication (ENVENG) S2 Academic Supervisor 2019
1-2Q
   
UDE.D405 Historic Perspective of Space II Nakai Norihiro 2019
2Q
   
UDE.D402 Topics of Meaning and Design of Place Saito Ushio 2019
3Q
2019/3/18  
UDE.S406 Tensor Analysis for Building Structure Motoyui Shojiro 2019
4Q
2019/3/18  
UDE.P405 Sustainable Built Environment II Kobayashi Hideki /  Suzuki Atsushi 2019
2Q
  2019/6/12
UDE.Z491 Urban Design and Built Environment Seminar S1 Academic Supervisor 2019
1-2Q
2019/3/18  
UDE.Y495 IPISE Internship (ENVENG) IA Academic Supervisor 2019
1-2Q
   
UDE.Y494 Academic Presentation S1 Academic Supervisor 2019
1-2Q
   
UDE.Z492 Urban Design and Built Environment Seminar F1 Academic Supervisor 2019
3-4Q
2019/3/18  
UDE.Y493 Academic Presentation F1 Academic Supervisor 2019
3-4Q
   
UDE.Y473 IPISE International Communication (ENVENG) F2 Academic Supervisor 2019
3-4Q
   
UDE.Y498 IPISE Internship (ENVENG) IIB Academic Supervisor 2019
3-4Q
   
UDE.Y496 IPISE Internship (ENVENG) IB Academic Supervisor 2019
3-4Q
   
UDE.Y472 IPISE International Communication (ENVENG) S1 Academic Supervisor 2019
1-2Q
   

<Course Number:500series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
UDE.D507 Urban Planning and Development in Japan Nakai Norihiro 2019
2Q
  2019/4/3
UDE.S501 Disaster Mitigation for Building Structures Kono Susumu /  Nishimura Koshiro 2019
2Q
2019/3/18  
ARC.A506 Architectural Design Practice S2B Okuyama Shinichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki 2019
2Q
   
ARC.A505 Architectural Design Practice S2A Okuyama Shinichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki 2019
2Q
   
ARC.A507 Architectural Design Practice F2A Okuyama Shinichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki 2019
4Q
   
ARC.A508 Architectural Design Practice F2B Okuyama Shinichi /  Yokoyama Yutaka /  Takeuchi Toru /  Yasuda Koichi /  Fujii Haruyuki 2019
4Q
   
UDE.E506 Numerical Simulation of Environments Asawa Takashi /  Nakamura Takashi /  Kanae Shinjiro /  Kinouchi Tsuyoshi /  Matsuoka Masashi /  Okaze Tsubasa 2019
3Q
   
UDE.D506 The Practice of Sociospace Dohi Masato 2019
4Q
   
UDE.S503 Seismic Design for Nonstructural Components Motoyui Shojiro 2019
1Q
2019/3/18  
UDE.S534 Remote Sensing for Disaster Management Matsuoka Masashi 2019
3Q
   
UDE.D505 The Principles of Sociospace Dohi Masato 2019
3Q
   
UDE.E505 Applied Engineering on Thermal Environment Asawa Takashi 2019
3Q
   
UDE.S532 Application of Theory of Earthquake Ground Motion in Earthquake Engineering Yamanaka Hiroaki 2019
2Q
   
UDE.S504 Safe Built Environment II Suematsu Takashi /  Kaieda Hideshi 2019
2Q
2019/3/18  
UDE.E507 Applied Environmental Turbulence Tamura Tetsuro 2019
4Q
2019/3/18  
UDE.D502 Theory and History of Urban Regeneration Mano Yosuke 2019
1Q
   
UDE.E502 Indoor Air Environment Kagi Naoki 2019
1Q
2019/3/18  
UDE.D503 Tourism Planning Practice Soshiroda Akira 2019
2Q
   
UDE.D504 Practices of Urban Regeneration Mano Yosuke 2019
2Q
   
UDE.E503 Design Theory of Urban Visual Environment Nakamura Yoshiki 2019
2Q
   
UDE.D501 Introduction to Tourism Planning Soshiroda Akira 2019
1Q
   
UDE.D541 Comfortable Built Environment II Oguchi Keiji /  Soeda Masashi 2019
2Q
   
UDE.E501 Urban Energy Services Yuasa Kazuhiro 2019
1Q
   
UDE.Z593 Urban Design and Built Environment Laboratory S2 Academic Supervisor 2019
1-2Q
   
UDE.Y593 Academic Presentation F2 Academic Supervisor 2019
3-4Q
   
UDE.E504 Applied Atmospheric Urban Environment Okaze Tsubasa 2019
3Q
   
UDE.Z592 Urban Design and Built Environment Seminar F2 Academic Supervisor 2019
3-4Q
2019/3/18  
UDE.Y594 Academic Presentation S2 Academic Supervisor 2019
1-2Q
   
UDE.S531 Microtremor Survey Techniques using Theory of Stochastic Process Morikawa Hitoshi 2019
2Q
2019/3/18  
UDE.Z591 Urban Design and Built Environment Seminar S2 Academic Supervisor 2019
1-2Q
2019/3/18  
UDE.Z594 Urban Design and Built Environment Laboratory F2 Academic Supervisor 2019
3-4Q
   

<Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
ARC.A623 Architectural Design Practice F3A Academic Supervisor 2019
3-4Q
2019/3/18  
ARC.A622 Architectural Design Practice S3B Academic Supervisor 2019
1-2Q
2019/3/18  
ARC.A621 Architectural Design Practice S3A Academic Supervisor 2019
1-2Q
2019/3/18  
ARC.A624 Architectural Design Practice F3B Academic Supervisor 2019
3-4Q
2019/3/18  
UDE.Y686 Academic Presentation S5 Academic Supervisor 2019
1-2Q
   
UDE.Y683 Academic Presentation F4 Academic Supervisor 2019
3-4Q
   
UDE.Z688 Urban Design and Built Environment Project F4・2 Academic Supervisor 2019
4Q
2019/3/18  
UDE.Z683 Urban Design and Built Environment Project F3・1 Academic Supervisor 2019
3Q
2019/3/18  
UDE.Z687 Urban Design and Built Environment Project F4・1 Academic Supervisor 2019
3Q
2019/3/18  
UDE.Y685 Academic Presentation F5 Academic Supervisor 2019
3-4Q
   
UDE.A602 Off Campus Project in Urban Design and Built Environment II Academic Supervisor 2019
3-4Q
2019/3/18  
UDE.Z693 Urban Design and Built Environment Seminar S4 Academic Supervisor 2019
1-2Q
2019/3/18  
UDE.Z682 Urban Design and Built Environment Project S3・2 Academic Supervisor 2019
2Q
2019/3/18  
UDE.Z686 Urban Design and Built Environment Project S4・2 Academic Supervisor 2019
2Q
2019/3/18  
UDE.Z692 Urban Design and Built Environment Seminar F3 Academic Supervisor 2019
3-4Q
2019/3/18  
UDE.Z694 Urban Design and Built Environment Seminar F4 Academic Supervisor 2019
3-4Q
2019/3/18  
UDE.Z696 Urban Design and Built Environment Seminar F5 Academic Supervisor 2019
3-4Q
2019/3/18  
UDE.Z685 Urban Design and Built Environment Project S4・1 Academic Supervisor 2019
1Q
2019/3/18  
UDE.A601 Off Campus Project in Urban Design and Built Environment I Academic Supervisor 2019
1-2Q
2019/3/18  
UDE.Y684 Academic Presentation S4 Academic Supervisor 2019
1-2Q
   
UDE.Y682 Academic Presentation S3 Academic Supervisor 2019
1-2Q
   
UDE.Z681 Urban Design and Built Environment Project S3・1 Academic Supervisor 2019
1Q
2019/3/18  
UDE.Y681 Academic Presentation F3 Academic Supervisor 2019
3-4Q
   
UDE.Z684 Urban Design and Built Environment Project F3・2 Academic Supervisor 2019
4Q
2019/3/18  
UDE.Z695 Urban Design and Built Environment Seminar S5 Academic Supervisor 2019
1-2Q
2019/3/18  
UDE.Z691 Urban Design and Built Environment Seminar S3 Academic Supervisor 2019
1-2Q
2019/3/18