Font Size SML

Graduate major in Life Science and Technology, School of Life Science and Technology
4 Courses exhibit Notes

Syllabus only|80 Courses

  • <Course Number:400series>

  • <Course Number:500series>

  • <Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
400series
500series
600series

<Course Number:400series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LST.A410 Advanced Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki 2021
4Q
2021/3/15  
LST.A411 Biomolecular Engineering Fukui Toshiaki /  Ueda Hiroshi /  Hirota Junji /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya 2021
2Q
2021/3/15  
LST.A419 Introduction to Bioethics Tokunaga Makio /  Suzuki Mutsuaki /  2021
3-4Q
2021/3/15 2021/10/28
LST.A412 Biomaterial Science and Engineering Tagawa Yoh-Ichi /  Maruyama Atsushi /  Mori Toshiaki /  Matsuda Tomoko /  Kinbara Kazushi 2021
1Q
2021/3/15  
LST.A401 Molecular and Cellular Biology Kimura Hiroshi /  Iwasaki Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Aizawa Yasunori 2021
1Q
2021/3/15  
LST.A407 Science of Metabolism Hirasawa Takashi /  Shiraki Nobuaki /  Yamamoto Naoyuki /  Kato Akira 2021
3Q
2021/3/15  
LST.A405 Design of Bioactive Molecules Urabe Hirokazu /  Nakamura Hiroyuki /  Hata Takeshi /  Fujie Toshinori 2021
2Q
2021/3/15  
LST.A421 Functional Life Science Nakamura Nobuhiro /  Orihara Kanami /  Koshikawa Naohiko /  Hoshino Ayuko /  Ogura Shunichiro 2021
4Q
2021/3/15  
LST.A417 Advanced Biological Science and Engineering (Tsinghua University) Ueno Takafumi /  Orihara Kanami /  Xing Xin-Hui /  Chong Zhang 2021
1-2Q
2021/3/15  
LST.A409 Physical Biology of the Cell Hayashi Nobuhiro /  Murakami Satoshi /  Taguchi Hideki /  Tokunaga Makio /  Ishii Yoshitaka 2021
4Q
2021/3/15  
LST.B404 International Career Development Basics Suzuki Takashi /  Kobatake Eiry /  Kume Shoen /  Aizawa Yasunori /  Woltjen Knut /  Moore Adrian 2021
3-4Q
2021/3/15  
LST.A402 Organic and Bioorganic Chemistry Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro /  Tsutsumi Hiroshi /  Okada Satoshi 2021
1Q
2021/3/15  
LST.A408 Computational Biology Itoh Takehiko /  Yamada Takuji /  Kitao Akio 2021
3Q
2021/3/15  
LST.A413 Career Development Seminars Fujie Toshinori /  Osada Toshiya /  Ito Arimichi /  Kurokawa Satoki /  Takemoto Tatsuya /  Suzuki Midori /  Takayanagi Masaru /  Miyashita Naoki /  Okamura Naoki /  Takeuchi Yutaka /  Furuta Aya /  Funahashi Masakazu /  Isojima Tatsushi /  Kawashima Hiroshi /  Yamamoto Kayoko 2021
1-2Q
2021/3/15  
LST.C401 Institutional Training Academic Supervisor  /  Nakajima Motowo /  Ogura Shunichiro 2021
3-4Q
2021/3/15  
LST.A415 LST Frontier Seminar 2 Kato Akira /  Katafuchi Takeshi /  Suzuki Yoshiro /  Tsukita Sachiko 2021
3-4Q
2021/3/15  
LST.A403 Biophysics Kobatake Eiry /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Mie Masayasu /  Asakura Noriyuki 2021
1Q
2021/3/15  
LST.A414 LST Frontier Seminar 1 Ichinose Hiroshi /  Shimojo Masafumi /  Matsumoto Masayuki 2021
1-2Q
2021/3/15  
LST.B401 MS Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Seio Kohji /  Suzuki Takashi /  Yatsunami Rie /  Itoh Takehiko 2021
4Q
2021/3/15  
LST.A416 LST Academic Writing 1 C Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ikeda Akiko /  Ooishi Kaori /  Shimada Syousuke 2021
1-2Q
2021/3/15  
LST.A416 LST Academic Writing 1 D Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ikeda Akiko /  Ooishi Kaori /  Shimada Syousuke 2021
1-2Q
2021/3/15  
LST.B403 LST Directed Laboratory Work Academic Supervisor  /  Yatsunami Rie /  Iwasaki Hiroshi /  Seio Kohji /  Itoh Takehiko /  Suzuki Takashi 2021
3-4Q
2021/3/15  
LST.A416 LST Academic Writing 1 A Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ikeda Akiko /  Ooishi Kaori /  Shimada Syousuke 2021
1-2Q
2021/3/15  
LST.A406 Molecular Developmental Biology and Evolution Kume Shoen /  Kawakami Atsushi /  Tanaka Mikiko /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato 2021
3Q
2021/3/15  
LST.B402 MS Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Suzuki Takashi /  Yatsunami Rie /  Seio Kohji 2021
4Q
2021/3/15  
LST.A416 LST Academic Writing 1 B Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ikeda Akiko /  Ooishi Kaori /  Shimada Syousuke 2021
1-2Q
2021/3/15  
LST.A404 Cell Physiology Tachibana Kazunori /  Nakatogawa Hitoshi /  Fujita Naonobu /  Kano Fumi 2021
2Q
2021/3/15  
LST.B403 LST Directed Laboratory Work Academic Supervisor  /  Suzuki Takashi /  Yatsunami Rie /  Seio Kohji /  Itoh Takehiko /  Iwasaki Hiroshi 2021
1-2Q
2021/3/15  
LST.B402 MS Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor  /  Seio Kohji /  Iwasaki Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Yatsunami Rie /  Suzuki Takashi 2021
2Q
2021/3/15  
LST.Z492 LST Seminar F1 Academic Supervisor 2021
3-4Q
2021/3/15  
LST.Z491 LST Seminar S1 Academic Supervisor 2021
1-2Q
2021/3/15  
LST.B401 MS Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Seio Kohji /  Suzuki Takashi /  Itoh Takehiko /  Yatsunami Rie /  Hirota Junji 2021
2Q
2021/3/15  

<Course Number:500series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LST.A511 Astrobiology Fujishima Kosuke /  Matsuura Tomoaki /  Mcglynn Shawn 2021
4Q
2021/3/15  
ART.T545 Molecular Simulation Sekijima Masakazu /  Yoshino Ryunosuke /  Yasuo Nobuaki 2021
2Q
2021/3/15  
LST.A501 Biomolecular Analysis Osada Toshiya /  Fujii Masaaki /  Ishii Yoshitaka /  Okada Satoshi /  Kondo Toru 2021
1Q
2021/3/15  
LST.A504 Medical Biotechnology Yamamoto Naoyuki /  Kondoh Shinae /  Miura Yutaka /  Nishiyama Nobuhiro /  Yanagida Yasuko /  Kadonosono Tetsuya /  Orihara Kanami 2021
2Q
2021/3/15  
LST.A505 LST Academic Writing 2 C Takeuchi Craig 2021
1-2Q
2021/3/15 2021/3/28
LST.A502 Science of Biological Resources Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Shimojima Mie /  Masuda Shinji /  Osakabe Yuriko 2021
1Q
2021/3/15  
LST.A505 LST Academic Writing 2 A Takeuchi Craig 2021
1-2Q
2021/3/15 2021/3/28
LST.A505 LST Academic Writing 2 B Takeuchi Craig 2021
1-2Q
2021/3/15 2021/3/28
LST.A503 Environmental Microbiology Wachi Masaaki /  Hongoh Yuichi /  Yatsunami Rie /  Mcglynn Shawn 2021
2Q
2021/3/15  
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
LST.Z592 LST Seminar F2 Academic Supervisor 2021
3-4Q
2021/3/15  
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  
LST.C504 MS Internship 4 Academic Supervisor 2021
1-2Q
2021/3/15  
LST.C503 MS Internship 3 Academic Supervisor 2021
3-4Q
2021/3/15  
LST.C503 MS Internship 3 Academic Supervisor 2021
1-2Q
2021/3/15  
LST.C506 Overseas Research Training 1 (Tsinghua University) Academic Supervisor 2021
1-2Q
2021/3/15  
LST.C504 MS Internship 4 Academic Supervisor 2021
3-4Q
2021/3/15  
LST.C507 Overseas Research Training 2 (Tsinghua University) Academic Supervisor 2021
3-4Q
2021/3/15  
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
LST.Z591 LST Seminar S2 Academic Supervisor 2021
1-2Q
2021/3/15  
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  

<Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LST.B605 International Career Development Advanced Suzuki Takashi /  Kobatake Eiry /  Kume Shoen /  Aizawa Yasunori /  Woltjen Knut /  Moore Adrian 2021
3-4Q
2021/3/15  
LST.B601 PhD Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Seio Kohji /  Itoh Takehiko /  Suzuki Takashi /  Yatsunami Rie 2021
4Q
2021/3/15  
LST.B604 LST Bioleader Training 2 Academic Supervisor  /  Seio Kohji /  Suzuki Takashi /  Iwasaki Hiroshi /  Yatsunami Rie /  Itoh Takehiko 2021
1-2Q
2021/3/15  
LST.Z694 LST Seminar F4 Academic Supervisor 2021
3-4Q
2021/3/15  
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
LST.B601 PhD Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Yatsunami Rie /  Hirota Junji /  Suzuki Takashi /  Seio Kohji 2021
2Q
2021/3/15  
LST.B603 LST Bioleader Training 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Yatsunami Rie /  Suzuki Takashi /  Itoh Takehiko /  Seio Kohji 2021
3-4Q
2021/3/15  
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
LST.B602 PhD Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Yatsunami Rie /  Seio Kohji /  Itoh Takehiko /  Suzuki Takashi 2021
1-2Q
2021/3/15  
LST.C603 PhD Internship 3 Academic Supervisor 2021
3-4Q
2021/3/15  
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor 2021
1Q
2021/3/15  
LST.C604 PhD Internship 4 Academic Supervisor 2021
1-2Q
2021/3/15  
LST.B603 LST Bioleader Training 1 Academic Supervisor  /  Suzuki Takashi /  Yatsunami Rie /  Itoh Takehiko /  Iwasaki Hiroshi /  Seio Kohji 2021
1-2Q
2021/3/15  
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
LST.B604 LST Bioleader Training 2 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Itoh Takehiko /  Seio Kohji /  Yatsunami Rie 2021
3-4Q
2021/3/15  
LST.C604 PhD Internship 4 Academic Supervisor 2021
3-4Q
2021/3/15  
LST.B602 PhD Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor  /  Seio Kohji /  Itoh Takehiko /  Suzuki Takashi /  Iwasaki Hiroshi /  Yatsunami Rie 2021
3-4Q
2021/3/15  
LST.Z693 LST Seminar S4 Academic Supervisor 2021
1-2Q
2021/3/15  
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor 2021
2Q
2021/3/15  
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor 2021
3Q
2021/3/15  
LST.Z696 LST Seminar F5 Academic Supervisor 2021
3-4Q
2021/3/15  
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor 2021
4Q
2021/3/15  
LST.C603 PhD Internship 3 Academic Supervisor 2021
1-2Q
2021/3/15  
LST.Z691 LST Seminar S3 Academic Supervisor 2021
1-2Q
2021/3/15  
LST.Z692 LST Seminar F3 Academic Supervisor 2021
3-4Q
2021/3/15  
LST.Z695 LST Seminar S5 Academic Supervisor 2021
1-2Q
2021/3/15