Font Size SML

Graduate major in Engineering Sciences and Design, School of Engineering
0 Courses exhibit Notes

Syllabus only|92 Courses

  • <Course Number:400series>

  • <Course Number:500series>

  • <Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
400series
500series
600series

<Course Number:400series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
ESD.A401 Engineering Design Challenge Inaba Kazuaki /  Yoshida Kazuhiro /  Senoo Dai /  Kurabayashi Daisuke /  Saijo Miki /  Fujii Haruyuki /  Nakatani Momoko /  Sasaki Eiichi /  Kahlon Yuval 2023
1Q
2023/3/20  
ENR.A401 Interdisciplinary scientific principles of energy 1 すずかけ Sasabe Takashi /  Tago Teruoki /  Ihara Manabu /  Hayashi Miyuki /  Kubo Shoichi /  Wada Hiroyuki 2023
1Q
2023/9/13  
ENR.A407 Energy system theory 大岡山 Suekane Tetsuya /  Yamada Akira /  Obara Toru /  Kawabe Kenichi /  Tokimatsu Koji /  Otomo Junichiro 2023
3Q
2023/9/13  
ESD.C404 Communication Design: Theory & Practice Saijo Miki 2023
1Q
2023/3/20  
ENR.A408 Economy of energy system Tokimatsu Koji /  Wakeyama Tatsuya /  Otomo Junichiro /  Nishikizawa Shigeo /  Goto Mika /  Eto Ryo 2023
4Q
2023/9/13  
ENR.A401 Interdisciplinary scientific principles of energy 1 大岡山 Sasabe Takashi /  Tago Teruoki /  Ihara Manabu /  Hayashi Miyuki /  Kubo Shoichi /  Wada Hiroyuki 2023
1Q
2023/9/13  
ESD.F404 Affective Engineering / Emotional Design Kahlon Yuval /  Fujii Haruyuki 2023
3Q
2023/3/20  
TIM.B411 Innovation Management II Tsujimoto Masaharu /  Sengoku Shintaro /  Kimura Eiichiro 2023
2Q
2023/3/20  
ENR.B430 Advanced Science and Technology in Energy and Environment Tago Teruoki /  Sakuwa Toru /  Masada Junichiro /  Kasai Kiyomi /  Nakayama Sumie /  Tsuchimoto Ichiro /  Tanaka Fumito /  Hanai Naoto /  Kakuchi Makoto /  Sumi Ikuhiro /  Yoshimura Yoshitake /  Ichikawa Nagayoshi /  Sangawa Hiroyuki /  Kaneda Takeshi 2023
3-4Q
2023/9/14  
ESD.B402 Engineering Design Project Saito Shigeki /  Inaba Kazuaki /  Sakamoto Hiraku /  Hijikata Wataru /  Kurabayashi Daisuke /  Taoka Yuki /  Kado Masanori /  Ohashi Takumi /  Kahlon Yuval /  Nakatani Momoko /  Hasegawa Shoichi /  Yagisawa Masaki /  Tanaka Miho 2023
3-4Q
2023/9/8  
TIM.B410 Innovation Management I Tsujimoto Masaharu /  Sengoku Shintaro /  Kimura Eiichiro 2023
1Q
2023/3/20  
ESD.F403 UX / Interaction Design Nishida Yoshifumi /  Oono Mikiko 2023
3Q
2023/3/20  
ESD.H402 Social Entrepreneurship Ishiguro Junko 2023
1-2Q
2023/3/20  
ENR.A402 Interdisciplinary scientific principles of energy 2 大岡山 Otomo Junichiro /  Arai Hajime /  Ihara Manabu /  Koshihara Shinya /  Okimoto Yoichi /  Wada Hiroyuki 2023
2Q
2023/9/13  
HCB.M463 Introduction to Biomedical Instrumentation Yagi Tohru 2023
3Q
2023/9/6  
ESD.A402 Design Thinking Fundamentals A Saito Shigeki /  Sakamoto Hiraku /  Inaba Kazuaki /  Hijikata Wataru /  Nakatani Momoko /  Taoka Yuki /  Kado Masanori /  Kahlon Yuval 2023
1Q
2023/3/23  
ESD.D406 Prototyping Methodology for Engineering Design Inaba Kazuaki /  Taoka Yuki 2023
2Q
2023/3/20  
ENR.A402 Interdisciplinary scientific principles of energy 2 すずかけ Otomo Junichiro /  Arai Hajime /  Yamada Akira /  Hirayama Masaaki /  Koshihara Shinya /  Okimoto Yoichi /  Wada Hiroyuki 2023
2Q
2023/9/13  
ESD.E407 Solving Social Issues with Cutting-Edge Technology Nakatani Momoko /  Yamaguchi Masahiro /  Kondo Takashi 2023
2Q
2023/9/13  
ESD.D405 Materials and Design for Engineering Design Inaba Kazuaki /  Mizutani Yoshihiro 2023
1Q
2023/3/20  
ESD.B401 Engineering Design Advanced Saito Shigeki /  Inaba Kazuaki /  Sakamoto Hiraku /  Nakatani Momoko /  Taoka Yuki /  Kado Masanori /  Yagisawa Masaki 2023
2Q
2023/3/23  
ESD.H404 Finance Iwasawa Seiichiro 2023
4Q
2023/12/21  
ESD.Z491 Seminar in Engineering Design S1 Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/4/3  
ESD.H403 Sales Strategy and Organization Kitazawa Kotaro 2023
1-2Q
2023/3/20  
ESD.D404 Design of Medical and Welfare Device Hijikata Wataru 2023
3Q
2023/3/20  
ESD.Z492 Seminar in Engineering Design F1 Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/4/3  
ENR.A407 Energy system theory すずかけ Suekane Tetsuya /  Yamada Akira /  Obara Toru /  Kawabe Kenichi /  Tokimatsu Koji /  Otomo Junichiro 2023
3Q
2023/9/13  
ESD.E406 User Interview Theory and Practice Saijo Miki 2023
2Q
2023/3/20  
ESD.H406 Marketing Science Kambe Masahiko 2023
3-4Q
2023/10/4  

<Course Number:500series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
TIM.D516 Entrepreneurship and Business Development I Sengoku Shintaro 2023
3Q
2023/9/21  
GEG.T503 Introduction to Systems Engineering Akita Daisuke 2023
2Q
2023/3/20  
TIM.D517 Entrepreneurship and Business Development II Sengoku Shintaro 2023
4Q
2023/9/21  
GEG.P501 Concept Designing: Interdisciplinary Making Nohara Kayoko 2023
2Q
2023/4/10  
ICT.H507 Virtual Reality and Interaction Hasegawa Shoichi 2023
1Q
2023/3/20  
ICT.H517 Advanced Measurement of Sensory Information Nakamoto Takamichi 2023
4Q
2023/3/20  
ESD.C503 Design Theories Fujii Haruyuki /  Kahlon Yuval 2023
1Q
2023/3/27  
ESD.B500 Master's Recurrent Program 2 of ESD A Head  /  Nishida Yoshifumi 2023
1-2Q
2023/3/20  
ESD.D506 Application of Systems Engineering Sakamoto Hiraku 2023
3Q
2023/9/8  
ESD.D501 Mechano-System Design Yoshida Kazuhiro 2023
4Q
2023/9/27  
ESD.B500 Master's Recurrent Program 2 of ESD B Head  /  Nishida Yoshifumi 2023
3-4Q
2023/3/20  
ESD.B509 Problem based learning A J Academic Supervisor 2023
1Q
2023/4/3  
ESD.B511 Problem based learning C J Academic Supervisor 2023
3Q
2023/4/3  
ESD.B511 Problem based learning C E Academic Supervisor 2023
3Q
2023/4/3  
ESD.B505 Short term Research Project M1 Academic Supervisor 2023
1Q
2023/4/3  
ESD.B508 Short term Research Project M4 Academic Supervisor 2023
4Q
2023/4/3  
ESD.B512 Problem based learning D E Academic Supervisor 2023
4Q
2023/4/3  
ESD.Z591 Seminar in Engineering Design S2 Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/4/3  
ESD.B507 Short term Research Project M3 Academic Supervisor 2023
3Q
2023/4/3  
ESD.B509 Problem based learning A E Academic Supervisor 2023
1Q
2023/4/3  
ESD.B506 Short term Research Project M2 Academic Supervisor 2023
2Q
2023/4/3  
ESD.Z592 Seminar in Engineering Design F2 Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/4/3  
ESD.B510 Problem based learning B J Academic Supervisor 2023
2Q
2023/4/3  
ESD.B512 Problem based learning D J Academic Supervisor 2023
4Q
2023/4/3  
ESD.B510 Problem based learning B E Academic Supervisor 2023
2Q
2023/4/3  

<Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
ESD.B600 Doctoral Recurrent Program 4 of ESD A Head  /  Nishida Yoshifumi 2023
1-2Q
2023/3/20  
ESD.Z691 Seminar in Engineering Design S3 Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/4/3  
ESD.A603 Pedagogical Seminar for Graduate Students C Academic Supervisor 2023
3Q
2023/11/10  
ESD.S601 Business Practice D1 Academic Supervisor 2023
1Q
2023/4/3  
ESD.A604 Pedagogical Seminar for Graduate Students D Academic Supervisor 2023
4Q
2023/11/10  
ESD.S611 Engineering Science & Design Presentation S Head  /  Nishida Yoshifumi 2023
1-2Q
2023/3/20  
ESD.B617 Cooperative Education through Research Internships of Engineering Sciences and Design 1 Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/3/27  
ESD.B615 Long-term problem based learning D3 J Academic Supervisor 2023
3Q
2023/4/3  
ESD.S611 Engineering Science & Design Presentation F Head  /  Nishida Yoshifumi 2023
3-4Q
2023/3/20  
ESD.B600 Doctoral Recurrent Program 4 of ESD B Head  /  Nishida Yoshifumi 2023
3-4Q
2023/3/20  
ESD.A602 Pedagogical Seminar for Graduate Students B Academic Supervisor 2023
2Q
2023/11/10  
ESD.S610 Research Dialog F Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/4/3  
ESD.S610 Research Dialog S Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/4/3  
ESD.S602 Business Practice D2 Academic Supervisor 2023
2Q
2023/4/3  
ESD.Z694 Seminar in Engineering Design F4 Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/4/3  
ESD.A601 Pedagogical Seminar for Graduate Students A Academic Supervisor 2023
1Q
2023/11/10  
ESD.Z693 Seminar in Engineering Design S4 Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/4/3  
ESD.S603 Business Practice D3 Academic Supervisor 2023
3Q
2023/4/3  
ESD.B615 Long-term problem based learning D3 E Academic Supervisor 2023
3Q
2023/4/3  
ESD.B617 Cooperative Education through Research Internships of Engineering Sciences and Design 2 Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/3/27  
ESD.B616 Long-term problem based learning D4 J Academic Supervisor 2023
4Q
2023/4/3  
ESD.B609 Problem Based Learning E J Academic Supervisor 2023
1Q
2023/4/3  
ESD.B614 Long-term problem based learning D2 E Academic Supervisor 2023
2Q
2023/4/3  
ESD.Z696 Seminar in Engineering Design F5 Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/4/3  
ESD.S604 Business Practice D4 Academic Supervisor 2023
4Q
2023/4/3  
ESD.B616 Long-term problem based learning D4 E Academic Supervisor 2023
4Q
2023/4/3  
ESD.B613 Long-term problem based learning D1 J Academic Supervisor 2023
1Q
2023/4/3  
ESD.Z695 Seminar in Engineering Design S5 Academic Supervisor 2023
1-2Q
2023/4/3  
ESD.B614 Long-term problem based learning D2 J Academic Supervisor 2023
2Q
2023/4/3  
ESD.B610 Problem Based Learning F E Academic Supervisor 2023
2Q
2023/4/3  
ESD.B611 Problem Based Learning G E Academic Supervisor 2023
3Q
2023/4/3  
ESD.Z692 Seminar in Engineering Design F3 Academic Supervisor 2023
3-4Q
2023/4/3  
ESD.B612 Problem Based Learning H J Academic Supervisor 2023
4Q
2023/4/3  
ESD.B612 Problem Based Learning H E Academic Supervisor 2023
4Q
2023/4/3  
ESD.B609 Problem Based Learning E E Academic Supervisor 2023
1Q
2023/4/3  
ESD.B613 Long-term problem based learning D1 E Academic Supervisor 2023
1Q
2023/4/3  
ESD.B611 Problem Based Learning G J Academic Supervisor 2023
3Q
2023/4/3  
ESD.B610 Problem Based Learning F J Academic Supervisor 2023
2Q
2023/4/3