Font Size SML

Graduate major in Chemistry, School of Science
0 Courses exhibit Notes

Syllabus only|62 Courses

  • <Course Number:400series>

  • <Course Number:500series>

  • <Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
400series
500series
600series

<Course Number:400series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
ENR.I420 Advanced Lecture on Crystal Structure and Correlation with Properties of Solids Yashima Masatomo 2020
1Q
2020/3/24  
ENR.I410 Optical properties of solids Koshihara Shinya /  Okimoto Yoichi 2020
4Q
2020/3/24  
ENR.A406 Interdisciplinary Energy Materials Science 2 大岡山 Matsumoto Hidetoshi /  Ihara Manabu /  Kimura Yoshisato /  Nozaki Tomohiro 2020
4Q
2020/3/24  
ENR.A405 Interdisciplinary Energy Materials Science 1 大岡山 Matsuda Akifumi /  Ihara Manabu /  Mori Takehiko /  Maeda Kazuhiko /  Ueda Mitsutoshi 2020
3Q
2020/3/24  
ENR.A402 Interdisciplinary scientific principles of energy 2 大岡山 Arai Hajime /  Ihara Manabu /  Okimoto Yoichi 2020
2Q
2020/3/24  
ENR.A402 Interdisciplinary scientific principles of energy 2 すずかけ Arai Hajime /  Yamada Akira /  Kitamura Fusao /  Hirayama Masaaki /  Koshihara Shinya /  Wada Hiroyuki 2020
2Q
2020/3/24  
ENR.A401 Interdisciplinary scientific principles of energy 1 すずかけ Shimura Masayasu /  Ihara Manabu /  Wada Hiroyuki 2020
1Q
2020/3/24  
ENR.A401 Interdisciplinary scientific principles of energy 1 大岡山 Shimura Masayasu /  Ihara Manabu /  Wada Hiroyuki 2020
1Q
2020/3/24  
CHM.Z492 Seminar in Chemistry F1 Academic Supervisor 2020
3-4Q
2020/3/24  
CHM.Z491 Seminar in Chemistry S1 Academic Supervisor 2020
1-2Q
2020/3/24  
CHM.L472 Directed Laboratory Work in Chemistry II Academic Supervisor 2020
3-4Q
2020/3/24  
CHM.L471 Directed Laboratory Work in Chemistry I Academic Supervisor 2020
1-2Q
2020/3/24  
CHM.D433 Advanced Organometallic Chemistry Iwasawa Nobuharu /  Takaya Jun 2020
3Q
2020/3/24  
CHM.D401 Basic Concepts of Organic Chemistry Ohmori Ken /  Goto Kei 2020
1Q
2020/3/24  
CHM.C432 Advanced Quantum Chemistry Ohshima Yasuhiro /  Yamazaki Masakazu /  Kitajima Masashi /  Nishino Tomoaki 2020
3Q
2020/3/24  
CHM.C401 Basic Concepts of Physical Chemistry Ohshima Yasuhiro /  Yamazaki Masakazu /  Koshihara Shinya /  Kitajima Masashi /  Okimoto Yoichi /  Nishino Tomoaki 2020
1Q
2020/3/24  
CHM.B436 Photochemical Reactions I Ishitani Osamu 2020
4Q
2020/3/24  
CHM.B435 Global Environmental Chemistry Nogami Kenji /  Terada Akihiko 2020
4Q
2020/3/24  
CHM.B434 Advanced Course in Crystal Structure Science Uekusa Hidehiro 2020
4Q
2020/3/24  
CHM.B401 Basic Concepts of Inorganic Chemistry Kawano Masaki /  Kawaguchi Hiroyuki /  Ishitani Osamu /  Komatsu Takayuki /  Yashima Masatomo /  Uekusa Hidehiro /  Maeda Kazuhiko 2020
2Q
2020/3/24  
CHM.A462 Introductory Exercises in Chemistry Academic Supervisor 2020
4Q
2020/3/24  
CHM.A461 Presentation Exercises in Chemistry Academic Supervisor 2020
3Q
2020/3/24  
CHM.A461 Presentation Exercises in Chemistry Academic Supervisor 2020
1Q
2020/3/24  
CHM.A461 Presentation Exercises in Chemistry Academic Supervisor 2020
2Q
2020/3/24  
CHM.A461 Presentation Exercises in Chemistry Academic Supervisor 2020
4Q
2020/3/24  
CHM.A446 Recent Progress in Chemistry VI Abe Manabu 2020
3-4Q
2020/3/24  
CHM.A445 Recent Progress in Chemistry V Tsutsui Makusu 2020
3-4Q
2020/3/24  
CHM.A444 Recent Progress in Chemistry IV Haga Masaaki 2020
3-4Q
2020/3/24  
CHM.A443 Recent Progress in Chemistry III Shindo Mitsuru /  Ohmori Ken 2020
3-4Q
2020/3/24  
CHM.A442 Recent Progress in Chemistry II Katayama Ikufumi 2020
3-4Q
2020/3/24  
CHM.A441 Recent Progress in Chemistry I Yui Hiroharu 2020
3-4Q
2020/3/24  
CHM.A431 Laboratory Training of Synchrotron Radiation Science Kitajima Masashi /  Hosaka Koichi 2020
3Q
2020/3/24  
CAP.E402 Environment Preservation and Chemical Safety II Kuwata Shigeki /  Tanaka Hiroshi /  Matsushita Nobuhiro /  Motokura Ken /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Tokita Masatoshi /  Inagi Shinsuke /  Ono Kosuke /  Fukuhara Gaku /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Yamada Keita 2020
2Q
2020/3/24  
CAP.E401 Environment Preservation and Chemical Safety I Tanaka Hiroshi /  Kuwata Shigeki /  Matsushita Nobuhiro /  Motokura Ken /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Tokita Masatoshi /  Inagi Shinsuke /  Kudo Fumitaka /  Nishino Tomoaki /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Ishiyama Chiemi /  Yamada Keita 2020
1Q
2020/3/24  

<Course Number:500series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
CHM.Z592 Seminar in Chemistry F2 Academic Supervisor 2020
3-4Q
2020/3/24  
CHM.Z591 Seminar in Chemistry S2 Academic Supervisor 2020
1-2Q
2020/3/24  
CHM.L571 Directed Laboratory Work in Chemistry III Academic Supervisor 2020
1-2Q
2020/3/24  
CHM.L572 Directed Laboratory Work in Chemistry IV Academic Supervisor 2020
3-4Q
2020/3/24  

<Course Number:600series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
CHM.A662 Advanced Exercises in Global Presentation Academic Supervisor 2020
4Q
2020/3/24  
CHM.A651 Laboratory Training of Advanced Chemistry I Academic Supervisor 2020
1-2Q
2020/3/24  
CHM.A662 Advanced Exercises in Global Presentation Academic Supervisor 2020
3Q
2020/3/24  
CHM.L671 Advanced Laboratory Work in Chemistry I Academic Supervisor 2020
1-2Q
2020/3/24  
CHM.A654 Laboratory Training of Advanced Chemistry IV Academic Supervisor 2020
3-4Q
2020/3/24  
CHM.Z693 Seminar in Chemistry S4 Academic Supervisor 2020
1-2Q
2020/3/24  
CHM.A662 Advanced Exercises in Global Presentation Academic Supervisor 2020
2Q
2020/3/24  
CHM.Z692 Seminar in Chemistry F3 Academic Supervisor 2020
3-4Q
2020/3/24  
CHM.Z696 Seminar in Chemistry F5 Academic Supervisor 2020
3-4Q
2020/3/24  
CHM.L675 Advanced Laboratory Work in Chemistry V Academic Supervisor 2020
1-2Q
2020/3/24  
CHM.A642 Colloquium on Advanced Chemistry II Academic Supervisor 2020
3-4Q
2020/3/24  
CHM.A652 Laboratory Training of Advanced Chemistry II Academic Supervisor 2020
3-4Q
2020/3/24  
CHM.Z695 Seminar in Chemistry S5 Academic Supervisor 2020
1-2Q
2020/3/24  
CHM.L670 Advanced Exercise in Chemistry Academic Supervisor 2020
4Q
2020/3/24  
CHM.A662 Advanced Exercises in Global Presentation Academic Supervisor 2020
1Q
2020/3/24  
CHM.L673 Advanced Laboratory Work in Chemistry III Academic Supervisor 2020
1-2Q
2020/3/24  
CHM.A653 Laboratory Training of Advanced Chemistry III Academic Supervisor 2020
1-2Q
2020/3/24  
CHM.Z691 Seminar in Chemistry S3 Academic Supervisor 2020
1-2Q
2020/3/24  
CHM.L672 Advanced Laboratory Work in Chemistry II Academic Supervisor 2020
3-4Q
2020/3/24  
CHM.L674 Advanced Laboratory Work in Chemistry IV Academic Supervisor 2020
3-4Q
2020/3/24  
CHM.L676 Advanced Laboratory Work in Chemistry VI Academic Supervisor 2020
3-4Q
2020/3/24  
CHM.Z694 Seminar in Chemistry F4 Academic Supervisor 2020
3-4Q
2020/3/24  
CHM.A661 Basic Exercises in Global Presentation Juhasz Gergely Miklos 2020
1Q
2020/3/24  
CHM.A641 Colloquium on Advanced Chemistry I Academic Supervisor 2020
1-2Q
2020/3/24