Font Size SML

Seventh Cohort, Tokyo Institute of Technology
0 Courses exhibit Notes

Syllabus only|5 Courses

  • <Course Number:100series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
Course Number
100series

<Course Number:100series>

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
GRG.P101 Processes for creation in science and technology【7th】 Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Murakami Satoshi /  Seio Kohji /  Hata Takeshi 2017
2Q
2017/3/17 2017/5/28
GRG.B104 International Bio-Creative Design Matsuda Tomoko /  Suzuki Takashi /  Takahashi Masayuki /  Robert F. Whittier /  Ohta Hiroyuki /  Chair 2017
4Q
2017/3/17 2017/3/17
GRG.B103 Bio-Creative Design 2 Seio Kohji /  Ohta Hiroyuki /  Chair  /  Kajiwara Susumu /  Asakura Noriyuki /  Kato Akira /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Shiraki Nobuaki /  Iwasaki Hiroshi /  Tachibana Kazunori /  Tanaka Mikiko /  Urabe Hirokazu /  Tanji Yasunori /  Ohkubo Akihiro /  Tsutsumi Hiroshi /  Osada Toshiya /  Tokunaga Makio /  Kajikawa Masaki /  Kamachi Toshiaki /  Nakatogawa Hitoshi /  Kawakami Atsushi /  Nakamura Satoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Kinbara Kazushi /  Kume Shoen /  Hirasawa Takashi /  Kotera Masaaki /  Hirota Junji /  Fukui Toshiaki /  Kobatake Eiry /  Hongoh Yuichi /  Komada Masayuki /  Masuda Shinji /  Kondoh Shinae /  Maruyama Atsushi /  Sakurai Minoru /  Mie Masayasu /  Shimojima Mie /  Tanaka Kan /  Imamura Sousuke /  Ueda Hiroshi /  Nakamura Hiroyuki 2017
3Q
2017/3/17 2017/3/17
GRG.B101 Introduction to Bio-Frontier Research Ueno Takafumi /  Chair  /  Ohta Hiroyuki /  Sakurai Minoru /  Iwasaki Hiroshi /  Kamachi Toshiaki /  Kawakami Atsushi /  Ichinose Hiroshi /  Osumi Yoshinori 2017
1Q
2017/3/17 2017/3/17
GRG.B102 Bio-Creative Design 1 Ohta Hiroyuki /  Chair  /  Kajiwara Susumu /  Kato Akira /  Shiraki Nobuaki /  Tachibana Kazunori /  Tanaka Mikiko /  Tanji Yasunori /  Tsutsumi Hiroshi /  Tokunaga Makio /  Nakatogawa Hitoshi /  Nakamura Satoshi /  Nakamura Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Hirota Junji /  Fukui Toshiaki /  Hongoh Yuichi /  Masuda Shinji /  Maruyama Atsushi /  Mie Masayasu /  Tanaka Kan /  Nakamura Hiroyuki 2017
2Q
2017/3/17 2017/3/17