School of Environment and Society|24 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
CAP.C211 Energy Transfer Operation Mori Shinsuke Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
CAP.C322 Chemical Engineering Design Shimoyama Yusuke /  Tamaki Takanori /  Furuta Satoshi Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
CAP.C313 Chemical Process System II (Design) Fuchino Tetsuo Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
  2020/3/24
CAP.E362 Nuclear Chemical Engineering Kato Yukitaka /  Takeshita Kenji /  Tsukahara Takehiko /  Takao Koichiro /  Harada Takuya Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
  2020/3/24
CAP.E361 Radiation Chemistry Tsukahara Takehiko /  Kato Yukitaka /  Takao Koichiro Undergraduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
  2020/3/24
ARC.D204 Visual Design Tsukamoto Yoshiharu /  Sasaki Kei Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
ARC.A205 Mathematical Methods in Architectural Planning and Engineering Osaragi Toshihiro /  Tamura Tetsuro /  Asawa Takashi /  Oki Takuya Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
ARC.D202 History of Western Architecture Fujita Yasuhito Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
ARC.P204 Introduction to Urban Study Nakai Norihiro /  Dohi Masato /  Soshiroda Akira /  Mano Yosuke /  Saito Ushio /  Sakano Tatsurou Undergraduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
2020
Q
   
CVE.N301 History of Civil Engineering and Engineering Ethics Asakura Yasuo /  Kitazume Masaki /  Sanada Junko Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
CVE.C202 Soil Mechanics II Kitazume Masaki /  Kasama Kiyonobu Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
2020
Q
   
CVE.D313 Urban Planning and Infrastructure Muromachi Yasunori Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
CVE.D312 Behavioral Theory of Public Systems Sakano Tatsurou Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
3Q
  2020/9/30
CVE.Z381 Research opportunity in Laboratories (CVE) Teaching Staffs Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
2Q
  2020/3/24
CVE.Z381 Research opportunity in Laboratories (CVE) Teaching Staffs Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
TSE.C312 Introduction to Environmental Policy and Social System Murayama Takehiko /  Nishikizawa Shigeo /  Tokimatsu Koji /  Takahashi Fumitake /  Sato Yuriko Undergraduate major in Transdisciplinary Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
2020
Q
   
2020
Q
   
MAT.C404 Physics and Chemistry of Semiconductors Majima Yutaka /  Hiramatsu Hidenori Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
  2020/9/29
MAT.C405 Advanced Course of Instrumental Analysis for Materials Matsushita Nobuhiro /  Fukunaga Keiichi /  Asahina Shunsuke /  Yokoyama Takaomi /  Ikita Konomi /  Muraya Naoki /  Matsushima Hideki /  Sueyoshi Takashi /  Utsumi Hiroaki /  Nakai Yumi /  Sato Takaya /  Kinugasa Genki /  Arii Tadashi /  Konya Takayuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
CAP.A522 Advanced Molecular Design for Organic Synthesis II Tanaka Hiroshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
CAP.C521 Chemical Engineering in Global Business Hashizume Syuji /  Nakahara Masahiro /  Hanamitsu Taizo /  Nagoya Harunori Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
  2020/3/24
CAP.C531 Advanced Chemical Equipment Design Kubouchi Masatoshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
CAP.C533 Plasma Chemistry and Plasma Processing Mori Shinsuke Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
CAP.I438 Functionalized Nano-Materials Chemistry I Hara Masahiko /  Nomura Junko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
CAP.I445 Functionalized Nano-Materials Chemistry II Hara Masahiko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
CAP.E422 Presentation Practice Hara Masahiko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
CAP.E411 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
  2020/3/24
CAP.E411 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
  2020/3/24
CAP.E411 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
CAP.E411 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
CAP.A481 Advanced Instrumental Analysis  /  Kasama Takeshi /  Oshima Masaharu /  Hoshino Manabu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
CAP.T431 Advanced Organometallic Chemistry and Catalysis I Tanaka Ken Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
CAP.T432 Advanced Organometallic Chemistry and Catalysis II Tanaka Ken Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
CVE.D402 Transportation Network Analysis Asakura Yasuo Graduate major in Civil Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
UDE.Z493 Urban Design and Built Environment Laboratory S1 Sato Daiki /  Fujita Yasuhito /  Mano Yosuke /  Sanada Junko /  Nasu Satoshi /  Matsuoka Masashi /  Okaze Tsubasa /  Nagamine Mitsue Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
2Q
  2020/3/24
UDE.Z494 Urban Design and Built Environment Laboratory F1 Academic Supervisor Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
3-4Q
  2020/3/24
UDE.E403 Introduction to Atmospheric Urban Environment Okaze Tsubasa Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
2Q
  2020/3/24
2020
Q
   
UDE.S433 Introduction on Theory of Earthquake Ground Motion Yamanaka Hiroaki Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
1Q
  2020/3/24
2020
Q
   
UDE.S434 Safe Built Environment I Satoh Toshiaki /  Suzuki Kojiro Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
1Q
  2020/3/24
UDE.E404 Basic Engineering on Thermal Environment Asawa Takashi Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
2Q
  2020/3/24
2020
Q
   
UDE.E432 Practice of Environmental Design based on Environment-Behavior Study I Nasu Satoshi /  Kuroshima Naruhiro /  Takamatsu Seiji /  Wakabayashi Naoko Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
3Q
  2020/9/23
UDE.P405 Sustainable Built Environment II Kobayashi Hideki /  Suzuki Atsushi Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
2Q
  2020/3/24
UDE.D408 History of Cities and Urban Planning Fujita Yasuhito Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
4Q
  2020/3/24
UDE.D409 Planning Theory Sakano Tatsurou Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
3Q
  2020/9/30
UDE.D410 The Principles of Community Design Dohi Masato Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
3Q
  2020/3/24
UDE.E433 Practice of Environmental Design based on Environment-Behavior Study II Nasu Satoshi /  Imai Hiroshi /  Morita Toshiaki /  Matsumoto Yoshihiko Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
4Q
  2020/9/23
2020
Q
   
UDE.D448 Architectural Awareness & Design Nasu Satoshi Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
4Q
  2020/3/24
UDE.D471 Principles of Public Systems Design Sakano Tatsurou Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
4Q
  2020/3/24
UDE.D412 The Practice of Community Design Dohi Masato Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
4Q
  2020/3/24
UDE.S406 Tensor Analysis for Building Structure Motoyui Shojiro Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
4Q
  2020/3/24
2020
Q
   
2020
Q
   
UDE.Z491 Urban Design and Built Environment Seminar S1 Academic Supervisor Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
1-2Q
  2020/3/24
UDE.Z492 Urban Design and Built Environment Seminar F1 Academic Supervisor Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
3-4Q
  2020/3/24
UDE.Z681 Urban Design and Built Environment Project S3・1 Academic Supervisor Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
1Q
  2020/3/24
UDE.Z682 Urban Design and Built Environment Project S3・2 Academic Supervisor Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
2Q
  2020/3/24
UDE.Z683 Urban Design and Built Environment Project F3・1 Academic Supervisor Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
3Q
  2020/3/24
UDE.Z684 Urban Design and Built Environment Project F3・2 Academic Supervisor Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
4Q
  2020/3/24
UDE.Z685 Urban Design and Built Environment Project S4・1 Academic Supervisor Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
1Q
  2020/3/24
UDE.Z686 Urban Design and Built Environment Project S4・2 Academic Supervisor Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
2Q
  2020/3/24
UDE.Z687 Urban Design and Built Environment Project F4・1 Academic Supervisor Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
3Q
  2020/3/24
UDE.Z688 Urban Design and Built Environment Project F4・2 Academic Supervisor Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
4Q
  2020/3/24
UDE.Z691 Urban Design and Built Environment Seminar S3 Academic Supervisor Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
1-2Q
  2020/3/24
UDE.Z692 Urban Design and Built Environment Seminar F3 Academic Supervisor Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
3-4Q
  2020/3/24
UDE.Z693 Urban Design and Built Environment Seminar S4 Academic Supervisor Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
1-2Q
  2020/3/24
UDE.Z694 Urban Design and Built Environment Seminar F4 Academic Supervisor Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
3-4Q
  2020/3/24
UDE.Z695 Urban Design and Built Environment Seminar S5 Academic Supervisor Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
1-2Q
  2020/3/24
UDE.Z696 Urban Design and Built Environment Seminar F5 Academic Supervisor Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
3-4Q
  2020/3/24
UDE.Z593 Urban Design and Built Environment Laboratory S2 Academic Supervisor Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
1-2Q
  2020/3/24
UDE.Z594 Urban Design and Built Environment Laboratory F2 Academic Supervisor Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
3-4Q
  2020/3/24
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
UDE.E504 Applied Atmospheric Urban Environment Okaze Tsubasa Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
3Q
  2020/3/24
UDE.S532 Application of Theory of Earthquake Ground Motion in Earthquake Engineering Yamanaka Hiroaki Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
2Q
  2020/3/24
UDE.S534 Remote Sensing for Disaster Management Matsuoka Masashi Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
3Q
  2020/3/24
UDE.E505 Applied Engineering on Thermal Environment Asawa Takashi Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
3Q
  2020/3/24
UDE.E506 Numerical Simulation of Environments Asawa Takashi /  Nakamura Takashi /  Kanae Shinjiro /  Kobayashi Hideki /  Matsuoka Masashi /  Okaze Tsubasa Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
3Q
  2020/3/24
UDE.Z591 Urban Design and Built Environment Seminar S2 Academic Supervisor Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
1-2Q
  2020/3/24
UDE.Z592 Urban Design and Built Environment Seminar F2 Academic Supervisor Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
3-4Q
  2020/3/24
UDE.P404 City/Transport Planning and the Environment Muromachi Yasunori Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
3Q
  2020/3/24
UDE.S404 Passive-control Structures and Base-isolated Structures against Earthquakes Sato Daiki /  Kishiki Shoichi Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
4Q
  2020/3/24
2020
Q
   
UDE.S401 Dynamics of Structures Sato Daiki Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
1Q
  2020/3/24
UDE.S405 Post-earthquake Damage Evaluation and Rehabilitation of Steel Structures Kishiki Shoichi Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
4Q
  2020/3/24
UDE.P403 Urban Planning Muromachi Yasunori Graduate major in Urban Design and Built Environment 2020
2Q
  2020/3/24
SHS.L452 Translational Project in Social and Human Sciences F1 Takuwa Yoshimi /  Kitamura Kyohhei /  Maruyama Takeo /  Yamane Ryoichi Graduate major in Social and Human Sciences 2020
3-4Q
  2020/3/24
SHS.Z491 Colloquium in Social and Human Sciences S1 Academic Supervisor Graduate major in Social and Human Sciences 2020
1-2Q
  2020/3/24
SHS.Z492 Colloquium in Social and Human Sciences F1 Academic Supervisor Graduate major in Social and Human Sciences 2020
3-4Q
  2020/3/24
SHS.U681 Graduate Project in Culture and Arts S3 Yumiyama Tatsuya /  Ueda Noriyuki /  Ito Asa Graduate major in Social and Human Sciences 2020
1-2Q
  2020/3/24
SHS.U682 Graduate Project in Culture and Arts F3 Ito Asa /  Yumiyama Tatsuya /  Ueda Noriyuki /  Kitamura Kyohhei /  Yamane Ryoichi Graduate major in Social and Human Sciences 2020
3-4Q
  2020/3/24
SHS.Z691 Colloquium in Social and Human Sciences S3 Academic Supervisor Graduate major in Social and Human Sciences 2020
1-2Q
  2020/3/24
SHS.Z692 Colloquium in Social and Human Sciences F3 Academic Supervisor Graduate major in Social and Human Sciences 2020
3-4Q
  2020/3/24
SHS.Z693 Colloquium in Social and Human Sciences S4 Academic Supervisor Graduate major in Social and Human Sciences 2020
1-2Q
  2020/3/24
SHS.Z694 Colloquium in Social and Human Sciences F4 Academic Supervisor Graduate major in Social and Human Sciences 2020
3-4Q
  2020/3/24
SHS.Z695 Colloquium in Social and Human Sciences S5 Academic Supervisor Graduate major in Social and Human Sciences 2020
1-2Q
  2020/3/24
SHS.Z696 Colloquium in Social and Human Sciences F5 Academic Supervisor Graduate major in Social and Human Sciences 2020
3-4Q
  2020/3/24
SHS.L552 Translational Project in Social and Human Sciences F2 Takuwa Yoshimi /  Kitamura Kyohhei /  Maruyama Takeo /  Yamane Ryoichi Graduate major in Social and Human Sciences 2020
3-4Q
  2020/3/24
SHS.Z591 Colloquium in Social and Human Sciences S2 Academic Supervisor Graduate major in Social and Human Sciences 2020
1-2Q
  2020/3/24
SHS.Z592 Colloquium in Social and Human Sciences F2 Academic Supervisor Graduate major in Social and Human Sciences 2020
3-4Q
  2020/3/24
ISC.A610 Advanced Analytics for Innovation Science Research I Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
1Q
  2020/3/24
ISC.A610 Advanced Analytics for Innovation Science Research I Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
2Q
  2020/3/24
ISC.A610 Advanced Analytics for Innovation Science Research I Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
3Q
  2020/3/24
ISC.A610 Advanced Analytics for Innovation Science Research I Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
4Q
  2020/3/24
ISC.A611 Advanced Analytics for Innovation Science Research II Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
1Q
  2020/3/24
ISC.A611 Advanced Analytics for Innovation Science Research II Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
2Q
  2020/3/24
ISC.A611 Advanced Analytics for Innovation Science Research II Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
3Q
  2020/3/24
ISC.A611 Advanced Analytics for Innovation Science Research II Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
4Q
  2020/3/24
ISC.A601 Systematic Review I Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
1Q
  2020/3/24
ISC.A602 Systematic Review II Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
2Q
  2020/3/24
ISC.A603 Systematic Review III Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
3Q
  2020/3/24
ISC.A604 Systematic Review IV Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
4Q
  2020/3/24
ISC.A605 Systematic Review V Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
1Q
  2020/3/24
ISC.A606 Systematic Review VI Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
2Q
  2020/3/24
ISC.A607 Systematic Review VII Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
3Q
  2020/3/24
ISC.A608 Systematic Review VIII Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
4Q
  2020/3/24
ISC.B610 Advanced Analytics and Design Methodology for Technology and Innovation Management Research I Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
1Q
  2020/3/24
ISC.B610 Advanced Analytics and Design Methodology for Technology and Innovation Management Research I Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
2Q
  2020/3/24
ISC.B610 Advanced Analytics and Design Methodology for Technology and Innovation Management Research I Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
3Q
  2020/3/24
ISC.B610 Advanced Analytics and Design Methodology for Technology and Innovation Management Research I Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
4Q
  2020/3/24
ISC.B611 Advanced Analytics and Design Methodology for Technology and Innovation Management Research II Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
1Q
  2020/3/24
ISC.B611 Advanced Analytics and Design Methodology for Technology and Innovation Management Research II Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
2Q
  2020/3/24
ISC.B611 Advanced Analytics and Design Methodology for Technology and Innovation Management Research II Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
3Q
  2020/3/24
ISC.B611 Advanced Analytics and Design Methodology for Technology and Innovation Management Research II Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
4Q
  2020/3/24
ISC.C610 Advanced Analytics and Design Methodology for Social Economic Systems Research I Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
1Q
  2020/3/24
ISC.C610 Advanced Analytics and Design Methodology for Social Economic Systems Research I Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
2Q
  2020/3/24
ISC.C610 Advanced Analytics and Design Methodology for Social Economic Systems Research I Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
3Q
  2020/3/24
ISC.C610 Advanced Analytics and Design Methodology for Social Economic Systems Research I Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
4Q
  2020/3/24
ISC.C611 Advanced Analytics and Design Methodology for Social Economic Systems Research II Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
1Q
  2020/3/24
ISC.C611 Advanced Analytics and Design Methodology for Social Economic Systems Research II Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
2Q
  2020/3/24
ISC.C611 Advanced Analytics and Design Methodology for Social Economic Systems Research II Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
3Q
  2020/3/24
ISC.C611 Advanced Analytics and Design Methodology for Social Economic Systems Research II Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
4Q
  2020/3/24
ISC.D610 Advanced R&D Planning and Business Development I Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
1Q
  2020/3/24
ISC.D610 Advanced R&D Planning and Business Development I Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
2Q
  2020/3/24
ISC.D610 Advanced R&D Planning and Business Development I Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
3Q
  2020/3/24
ISC.D610 Advanced R&D Planning and Business Development I Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
4Q
  2020/3/24
ISC.D611 Advanced R&D Planning and Business Development II Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
1Q
  2020/3/24
ISC.D611 Advanced R&D Planning and Business Development II Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
2Q
  2020/3/24
ISC.D611 Advanced R&D Planning and Business Development II Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
3Q
  2020/3/24
ISC.D611 Advanced R&D Planning and Business Development II Academic Supervisor Graduate major in Innovation Science 2020
4Q
  2020/3/24
2020
Q
   
TIM.A405 Methodology of Mathematical and Computational Analysis I Kajikawa Yuya /  Nakamaru Mayuko Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
1Q
  2020/3/24
TIM.A410 Knowledge Engineering for Innovation I Kajikawa Yuya Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
1Q
  2020/3/24
TIM.A411 Knowledge Engineering for Innovation II Kajikawa Yuya Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
2Q
  2020/3/24
TIM.B410 Innovation Management I Fujimura Shuzo Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
1Q
  2020/3/24
TIM.B411 Innovation Management II Fujimura Shuzo Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
2Q
  2020/3/24
TIM.B412 Strategic Management for Research and Development I Fujimura Shuzo Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
3Q
  2020/3/24
TIM.B413 Strategic Management for Research and Development II Fujimura Shuzo Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
4Q
  2020/3/24
TIM.B515 Product-Service Design I Fujimura Shuzo Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
1Q
  2020/3/24
TIM.B516 Product-Service Design II Hidaka Kazuyoshi /  Kimita Koji Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
4Q
  2020/3/24
TIM.B521 Information and Communication Technology for Organizational Strategy I Higa Kunihiko Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
3Q
  2020/3/24
TIM.B522 Information and Communication Technology for Organizational Strategy II Higa Kunihiko Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
4Q
  2020/3/24
TIM.C513 Energy Technology and Social System II Goto Mika Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
4Q
  2020/3/24
TIM.C516 Information and Service Science for Social System I Higa Kunihiko /  Hidaka Kazuyoshi Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
3Q
  2020/3/24
TIM.C517 Information and Service Science for Social System II Hidaka Kazuyoshi /  Higa Kunihiko Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
4Q
  2020/3/24
TIM.D514 Lectures by Business Leaders I Fujimura Shuzo /  Higa Kunihiko /  Hidaka Kazuyoshi /  Tsujimoto Masaharu Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
1-2Q
  2020/3/24
TIM.D515 Lectures by Business Leaders II Fujimura Shuzo /  Higa Kunihiko /  Hidaka Kazuyoshi /  Tsujimoto Masaharu Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
3-4Q
  2020/3/24
TIM.A532 History and Philosophy of Management I Suzuki Yoshitaka /  Fujimura Shuzo Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
3Q
  2020/3/24
TIM.A535 Corporate Finance II Yamamoto Mitoshi /  Nakano Yumiharu Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
4Q
  2020/3/24
TIM.A533 History and Philosophy of Management II Suzuki Yoshitaka /  Fujimura Shuzo Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
4Q
  2020/3/24
TIM.A534 Corporate Finance I Yamamoto Mitoshi /  Nakano Yumiharu Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
3Q
  2020/3/24
ESD.D503 Civil Engineering Design I Kitazume Masaki /  Takemura Jiro /  Sasaki Eiichi /  Fukuda Daisuke /  Wijeyewickrema Anil /  Watabe Yoichi Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
2Q
  2020/3/24
ESD.D504 Civil Engineering Design II Kitazume Masaki /  Sasaki Eiichi /  Takemura Jiro /  Wijeyewickrema Anil Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
4Q
  2020/3/24
ESD.H401 Disciplined Entrepreneurship Tou Yuji Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
2Q
  2020/3/24
ENR.H411 Topics in Applied Electrochemistry Kanno Ryoji /  Kitamura Fusao /  Waki Keiko /  Hirayama Masaaki /  Nakamura Jiro Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
ENR.L530 Advanced functional electron devices Hatano Mutsuko /  Kodera Tetsuo Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
2020
Q
   
ARC.D403 Architectural Workshop 1 Fujita Yasuhito /  Shiozaki Taishin /  Nasu Satoshi Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
  2020/3/24
ARC.D404 Architectural Tour Fujita Yasuhito /  Shiozaki Taishin Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
ARC.D423 Architectural Design Studio III Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Nasu Satoshi /  Shiozaki Taishin /  Katsuki Ayumi Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
ARC.D424 Theory of Architectural Space and Planning Tsukamoto Yoshiharu /  Noemi Gomez Lobo Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
ARC.D445 Theory of Architectural Design I Yasuda Koichi /  Okuyama Shinichi /  Tsukamoto Yoshiharu /  Yamazaki Taisuke /  Murata Ryo /  Shiozaki Taishin Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
ARC.D446 Theory of Architectural Design II Okuyama Shinichi /  Shiozaki Taishin Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
3-4Q
  2020/3/24
2020
Q
   
ARC.P442 Theories in Urban Analysis and Planning II Osaragi Toshihiro /  Tagashira Maki Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
ARC.E425 Evaluation and Design of Thermal Environment Asawa Takashi Graduate major in Architecture and Building Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
2020
Q
   
GEG.E501 Environmental Impact Assessment Nishikizawa Shigeo /  Murayama Takehiko Graduate major in Global Engineering for Development, Environment and Society 2020
2Q
  2020/3/24
2020
Q
   
NCL.D404 Nuclear Reactor Decommissioning Takeshita Kenji /  Kato Yukitaka /  Obara Toru /  Harada Takuya Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
NCL.C403 Nuclear Chemical Engineering Takeshita Kenji /  Kato Yukitaka /  Harada Takuya Graduate major in Nuclear Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
ESD.H404 Finance Iwasawa Seiichiro Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
4Q
  2020/3/24
ESD.H407 Leadership Yamamoto Seiichi Graduate major in Engineering Sciences and Design 2020
3-4Q
  2020/3/24
CVE.Z391 Advanced independent research project F1c(CVE) Teaching Staffs Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
CVE.Z391 Advanced independent research project F1c(CVE) Teaching Staffs Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
CVE.Z392 Advanced independent research project F2c(CVE) Teaching Staffs Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
CVE.Z392 Advanced independent research project F2c(CVE) Teaching Staffs Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
CVE.Z393 Advanced independent research project F3c(CVE) Teaching Staffs Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
CVE.Z393 Advanced independent research project F3c(CVE) Teaching Staffs Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
CVE.Z394 Advanced independent research project F4c(CVE) Teaching Staffs Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
3-4Q
  2020/3/24
CVE.Z395 Advanced independent research project F5c(CVE) Teaching Staffs Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
3-4Q
  2020/3/24
CVE.Z396 Advanced independent research project F6c(CVE) Teaching Staffs Undergraduate major in Civil and Environmental Engineering 2020
3-4Q
  2020/3/24
NCL.F454 Safety and Regional Symbiosis for Nuclear Energy Tsutsui Hiroaki /  Koyama Shinichi /  Tsukimori Kazuyuki /  Ohsaka Masahiko /   /  Iwanaga Mikio /  Kawamoto Yoshimi /  Kanto Yasuhiro /  Kuwazuru Osamu /  Suzuki Keigo Graduate major in Nuclear Engineering 2020
2Q
  2020/3/24
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
TIM.B530 Innovation for service business Maruyama Fumihiro Graduate major in Technology and Innovation Management 2020
3-4Q
  2020/3/24
CAP.E412 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering II Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
1Q
  2020/3/24
CAP.E412 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering II Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
  2020/3/24
CAP.E412 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering II Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
  2020/3/24
CAP.E412 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering II Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
2020
Q