School of Life Science and Technology|7 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LST.A406 Molecular Developmental Biology and Evolution Kume Shoen /  Kawakami Atsushi /  Tanaka Mikiko /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato Graduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
  2020/3/24
LST.B401 MS Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Hirota Junji Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
  2020/3/24
LST.B401 MS Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
LST.B402 MS Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
  2020/3/24
LST.B402 MS Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
LST.B403 LST Directed Laboratory Work Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.B403 LST Directed Laboratory Work Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.B603 LST Bioleader Training 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.B604 LST Bioleader Training 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.B601 PhD Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi /  Hirota Junji Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
  2020/3/24
LST.B601 PhD Qualifying Presentation 1 Academic Supervisor  /  Iwasaki Hiroshi Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
LST.B602 PhD Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
  2020/3/24
LST.B602 PhD Qualifying Presentation 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
2020
Q
   
LST.A504 Medical Biotechnology Kondoh Shinae /  Miura Yutaka /  Nishiyama Nobuhiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
  2020/3/24
LST.A410 Advanced Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
ICT.H422 Computational Brain Koike Yasuharu /  Yoshimura Natsue Graduate major in Information and Communications Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
2020
Q
   
LST.Z389 Independent research project(LST) Academic Supervisor Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
  2020/3/24
LST.Z391 Advanced independent research project F1c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
  2020/3/24
LST.Z391 Advanced independent research project F1c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
LST.Z392 Advanced independent research project F2c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
  2020/3/24
LST.Z392 Advanced independent research project F2c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
LST.Z393 Advanced independent research project F3c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
  2020/3/24
LST.Z393 Advanced independent research project F3c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
LST.Z394 Advanced independent research project F4c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.Z395 Advanced independent research project F5c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.Z396 Advanced independent research project F6c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.Z381 Research opportunity in Laboratories (LST) Teaching Staffs  /  Fukui Toshiaki /  Nishiyama Nobuhiro /  Kobatake Eiry /  Maruyama Atsushi /  Tachibana Kazunori /  Ohta Hiroyuki /  Akama Hiroyuki /  Tanaka Mikiko /  Mori Toshiaki /  Yuasa Hideya /  Kamachi Toshiaki /  Orihara Kanami /  Wachi Masaaki /  Kajikawa Masaki /  Seio Kohji /  Ogura Shunichiro /  Yamaguchi Yuki /  Kato Akira /  Asakura Noriyuki /  Aizawa Yasunori /  Hata Takeshi /  Yamamoto Naoyuki /  Ishii Yoshitaka /  Yamada Takuji /  Suzuki Takashi /  Yamasaki Miwa /  Hongoh Yuichi /  Itoh Takehiko /  Hayashi Nobuhiro /  Hirota Junji /  Matsuda Tomoko /  Ohkubo Akihiro /  Nikaido Masato /  Masuda Shinji /  Miyashita Eizo /  Ueno Takafumi /  Nakatogawa Hitoshi /  Kimura Hiroshi /  Fujii Masaaki /  Nakamura Hiroyuki /  Fujie Toshinori /  Imamura Sousuke /  Ueda Hiroshi /  Kinbara Kazushi /  Miura Yutaka /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Tokunaga Makio /  Kano Fumi /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Kan /  Hoshino Ayuko /  Tsutsumi Hiroshi /  Urabe Hirokazu /  Osada Toshiya /  Hisabori Toru /  Taguchi Hideki /  Mie Masayasu /  Yatsunami Rie /  Nakamura Nobuhiro /  Okada Satoshi /  Shimojima Mie /  Kawakami Atsushi /  Ichinose Hiroshi /  Kitao Akio /  Kondoh Shinae /  Kadonosono Tetsuya /  Kitaguchi Tetsuya /  Hirasawa Takashi /  Fujita Naonobu /  Iwasaki Hiroshi /  Murakami Satoshi /  Mihara Hisakazu /  Kume Shoen /  Shiraki Nobuaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
  2020/3/24
LST.Z381 Research opportunity in Laboratories (LST) Teaching Staffs  /  Wachi Masaaki /  Fukui Toshiaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
  2020/3/24
LST.C506 Overseas Research Training 1 (Tsinghua University) Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
  2020/3/24
LST.C507 Overseas Research Training 2 (Tsinghua University) Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.B603 LST Bioleader Training 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
  2020/3/24
LST.B604 LST Bioleader Training 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
  2020/3/24
LST.A243 Developmental Biology Tanaka Mikiko /  Kawakami Atsushi /  Tachibana Kazunori /  Suzuki Takashi /  Shiraki Nobuaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
  2020/3/24
LST.Z389 Independent research project(LST) Academic Supervisor Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.Z382 Research opportunity in Laboratories2 (Basic skill training) Teaching Staffs  /  Wachi Masaaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
  2020/3/24
LST.Z383 Research opportunity in Laboratories3 (Applied skill training) Teaching Staffs  /  Wachi Masaaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
LST.A323 LST Seminar 3 Ogura Shunichiro /  Hara Satoshi /  Orita Izumi /  Yamamoto Junichi /  Kanamaru Shuji /  Kobayashi Yuki /  Tsubouchi Hideo Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
LST.A324 LST Seminar 4 Nakatogawa Hitoshi /  Kuwahara Hirokazu /  Tamori Masaki /  Inohaya Keiji /  Fukushima Toshiaki /  Sato Yuko /  Nakatsu Daiki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
LST.B404 International Career Development Basics Suzuki Takashi /  Kobatake Eiry /  Kume Shoen /  Woltjen Knut /  Adrian Moore Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.B605 International Career Development Advanced Suzuki Takashi /  Kobatake Eiry /  Kume Shoen /  Woltjen Knut /  Adrian Moore Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
XLS.B103 Bio-Creative Design 2【School of Life Science and Technology】 Seio Kohji /  Ohta Hiroyuki /  Chair Of First-Year Studies  /  Asakura Noriyuki /  Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Iwasaki Hiroshi /  Ueno Takafumi /  Hongoh Yuichi /  Masuda Shinji /  Maruyama Atsushi /  Mie Masayasu /  Kamachi Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Yamamoto Naoyuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Hisabori Toru /  Wakabayashi Ken-Ichi 2020
3Q
  2020/3/24
LST.Z371 Advanced independent research project S1c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
  2020/3/24
LST.Z371 Advanced independent research project S1c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
  2020/3/24
LST.Z372 Advanced independent research project S2c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
  2020/3/24
LST.Z372 Advanced independent research project S2c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
  2020/3/24
LST.Z373 Advanced independent research project S3c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
  2020/3/24
LST.Z373 Advanced independent research project S3c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
  2020/3/24
LST.Z374 Advanced independent research project S4c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
  2020/3/24
LST.Z375 Advanced independent research project S5c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
  2020/3/24
LST.Z376 Advanced independent research project S6c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
  2020/3/24
2020
Q
   
LST.C401 Institutional Training Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
  2020/3/24
LST.Z382 Research opportunity in Laboratories2 (Basic skill training) Teaching Staffs  /  Wachi Masaaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
  2020/3/24
LST.Z383 Research opportunity in Laboratories3 (Applied skill training) Teaching Staffs  /  Wachi Masaaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
  2020/3/24
LST.Z281 B2D Research Basic A in Chemistry(LST) Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
2020
Q
   
LST.C401 Institutional Training Academic Supervisor  /  Nakajima Motowo Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/10/21
LST.A407 Science of Metabolism Hirasawa Takashi /  Shiraki Nobuaki /  Yamamoto Naoyuki /  Kato Akira Graduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/10/6 2020/3/24
HCB.C402 Fundamentals of Creative Design Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Yamamoto Naoyuki /  Yamaguchi Yuuka Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/10/5 2020/3/24
HCB.C403 Field Works for Creative Design Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Yamamoto Naoyuki /  Yamaguchi Yuuka /  Morita Toshisuke /  Shimada Nagato Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/10/5 2020/3/24
HCB.M461 Laboratory Training on Human Brain Functions and Their Measurements Yoshida Takako /  Akama Hiroyuki /  Kaneko Hirohiko /  Yoshimura Natsue /  Nagai Takehiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3Q
2020/10/1 2020/3/24
LST.A248 Molecular Genetics Iwasaki Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Kajikawa Masaki /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/29 2020/3/24
HCB.C422 Outline of Human Centered Science and Biomedical Engineering II Yagi Tohru /  Nakamura Kentaro /  Yamaguchi Masahiro /  Kitaguchi Tetsuya /  Motokura Ken /  Ogura Shunichiro /  Ikoma Toshiyuki /  Tokuda Takashi Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3Q
2020/9/29 2020/3/24
MAT.M412 Reliability and Durability of Metals and Alloys Kobayashi Equo /  Kobayashi Satoru /  Kumai Shinji Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/28 2020/3/24
LST.A242 Instrumental Analysis in Bioscience Kamachi Toshiaki /  Tokunaga Makio /  Murakami Satoshi /  Mihara Hisakazu /  Maruyama Atsushi /  Ishii Yoshitaka /  Seio Kohji /  Osada Toshiya /  Akama Hiroyuki /  Fujie Toshinori /  Hayashi Nobuhiro /  Kadonosono Tetsuya Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/23 2020/9/17
LST.A246 Bioinformatics(LST) Yamada Takuji /  Kitao Akio Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/23 2020/3/24
LST.A419 Introduction to Bioethics Tokunaga Makio /  Suzuki Mutsuaki /  Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/23 2020/3/24
LST.A421 Functional Life Science Nakamura Nobuhiro /  Orihara Kanami /  Koshikawa Naohiko /  Hoshino Ayuko /  Ogura Shunichiro Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/23 2020/3/24
LST.A203 Biochemistry I Kobatake Eiry /  Kawakami Atsushi /  Murakami Satoshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Kato Akira Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A201 Physical Chemistry I Ueno Takafumi /  Kobatake Eiry /  Tokunaga Makio /  Osada Toshiya /  Mie Masayasu /  Ishii Yoshitaka Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A206 Physical Chemistry II Hayashi Nobuhiro /  Tokunaga Makio /  Osada Toshiya /  Kamachi Toshiaki /  Asakura Noriyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/6/23
LST.A202 Organic Chemistry I (alkanes and haloalkanes) Nakamura Hiroyuki /  Seio Kohji /  Mori Toshiaki /  Ohkubo Akihiro /  Matsuda Tomoko /  Tsutsumi Hiroshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A207 Organic Chemistry II (alcohols and alkenes) Yuasa Hideya /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakamura Hiroyuki /  Mori Toshiaki /  Hata Takeshi /  Kinbara Kazushi Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A213 Molecular Biology II Kimura Hiroshi /  Kondoh Shinae /  Imamura Sousuke /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A211 Physical Chemistry III Fujii Masaaki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Kitao Akio /  Ishii Yoshitaka Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A212 Organic Chemistry III (benzene and ketones) Ohkubo Akihiro /  Kinbara Kazushi /  Yuasa Hideya /  Urabe Hirokazu /  Tsutsumi Hiroshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A217 Organic Chemistry IV (carbonyl compounds and amines) Matsuda Tomoko /  Urabe Hirokazu /  Hata Takeshi /  Kinbara Kazushi /  Seio Kohji /  Tsutsumi Hiroshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A218 Biochemistry II Wachi Masaaki /  Shiraki Nobuaki /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakamura Nobuhiro /  Mie Masayasu Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A247 Basic bioinorganic chemistry Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Asakura Noriyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A230 Advanced Bio-Creative Design Ohta Hiroyuki /  Aizawa Yasunori /  Ogura Shunichiro /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nikaido Masato /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A333 Bioorganic Chemistry Seio Kohji /  Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Ohkubo Akihiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/23
LST.A331 Structural Biology Murakami Satoshi /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A336 Genetic Engineering Kobatake Eiry /  Mie Masayasu /  Yatsunami Rie Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A334 Plant Physiology Ohta Hiroyuki /  Hisabori Toru /  Tanaka Kan /  Masuda Shinji /  Shimojima Mie /  Imamura Sousuke Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/20
LST.A343 Pharmaceutical Chemistry Urabe Hirokazu /  Hata Takeshi /  Fujie Toshinori Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A341 Biophysical Chemistry Taguchi Hideki /  Asakura Noriyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/6/19
LST.A345 Microbiology Wachi Masaaki /  Hirasawa Takashi /  Yamamoto Naoyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A344 Animal Physiology Nakamura Nobuhiro /  Kawakami Atsushi /  Shiraki Nobuaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A346 Basic Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki /  Hirota Junji Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A354 Bioethics and Law Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Mihara Hisakazu /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Tagawa Yoh-Ichi /  Kato Akira /  Kimura Hiroshi /  Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A351 Genome Informatics Itoh Takehiko /  Yamada Takuji Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A249 Biochemical Engineering Hirasawa Takashi /  Ueda Hiroshi /  Yamaguchi Yuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A352 Cell Engineering Kume Shoen /  Hirota Junji /  Tagawa Yoh-Ichi Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A364 Enzyme Engineering Matsuda Tomoko /  Ichinose Hiroshi /  Ogura Shunichiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A361 Photosynthesis and photobiology Masuda Shinji /  Hisabori Toru /  Tanaka Kan /  Shimojima Mie Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A371 LST Overseas Training I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A371 LST Overseas Training I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A371 LST Overseas Training I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A371 LST Overseas Training I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A372 LST Overseas Training II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A372 LST Overseas Training II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A372 LST Overseas Training II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A372 LST Overseas Training II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A373 LST Overseas Training III Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A373 LST Overseas Training III Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A374 LST Overseas Training IV Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A376 BS Internship I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A376 BS Internship I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A376 BS Internship I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A376 BS Internship I Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A377 BS Internship II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A377 BS Internship II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A377 BS Internship II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A377 BS Internship II Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A378 BS Internship III Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A378 BS Internship III Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A379 BS Internship IV Chair Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A208 Molecular Biology I Yamaguchi Yuki /  Kajikawa Masaki /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/31
LST.A363 Environmental Bioengineering Fukui Toshiaki /  Yamamoto Naoyuki /  Orihara Kanami Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C504 Functional Devices Kitamoto Yoshitaka /  Funakubo Hiroshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P404 Soft Materials Functional Physics Hayamizu Yuhei Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P403 Soft Materials Physics Vacha Martin Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C407 Advanced Course of Nano-Bionics Ikoma Toshiyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials a Sone Masato /  Sannomiya Takumi Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials b Nakamura Yoshio /  Shi Ji Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P413 Soft Materials Functional Chemistry Hayakawa Teruaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P422 Organic Materials Design Ougizawa Toshiaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P491 Materials Engineering and Ecology Yamamoto Kayoko /  Ishii Satoko /  Kunioka Masao /  Yoshida Kazuo /  Saito Satoshi /  Suwa Yorimasa /  Helmut Winterling /  Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C401 Advanced Course of Dielectric and Ferroelectric Materials Tsurumi Takaaki /  Hoshina Takuya /  Kobayashi Takeshi /  Kurimura Sunao Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M406 Advanced Microstructure Design of Non-ferrous Materials Kumai Shinji /  Muraishi Shinji /  Kobayashi Equo Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/6/5
MAT.C412 Polymeric Biomaterials Tsuge Takeharu /  Hayashi Tomohiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P426 Thermal Properties of Materials Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.I416 Catalysis for the Environmental Issues Motokura Ken /  Manaka Yuichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A402 Organic and Bioorganic Chemistry Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro /  Tsutsumi Hiroshi Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/20
LST.A403 Biophysics Kobatake Eiry /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Mie Masayasu /  Asakura Noriyuki Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A404 Cell Physiology Tachibana Kazunori /  Nakatogawa Hitoshi /  Fujita Naonobu /  Kano Fumi Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A408 Computational Biology Itoh Takehiko /  Yamada Takuji /  Kitao Akio Graduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A409 Physical Biology of the Cell Hayashi Nobuhiro /  Murakami Satoshi /  Taguchi Hideki /  Tokunaga Makio /  Ishii Yoshitaka Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A417 Advanced Biological Science and Engineering (Tsinghua University) Ueno Takafumi /  Yamamoto Naoyuki /  Xing Xin-Hui /  Chong Zhang Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A414 LST Frontier Seminar 1 Sakurai Kazuo /  Nagasaki Yukio Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A415 LST Frontier Seminar 2 Miwa Tetsuya /  Kamei Kenichirou /  Kobatake Eiry Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A413 Career Development Seminars Ogura Shunichiro /  Fujie Toshinori /  Ookuma Moriya /  Inagawa Takahiro /  Saitou Akihiro /  Miyamoto Hitomi /  Takayanagi Masaru /  Nishimura Suzushi /  Okamura Naoki /  Inoue Akino /  Furuta Aya /  Miyazawa Akihiko /  Ueoka Yutaro /  Kudou Shinobu /  Nakamura Shigeo Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.Z491 LST Seminar S1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.Z492 LST Seminar F1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C601 PhD Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C602 PhD Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C603 PhD Internship 3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C603 PhD Internship 3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C604 PhD Internship 4 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.Z691 LST Seminar S3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.Z692 LST Seminar F3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.Z693 LST Seminar S4 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.Z694 LST Seminar F4 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.Z695 LST Seminar S5 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.Z696 LST Seminar F5 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A503 Environmental Microbiology Wachi Masaaki /  Hongoh Yuichi /  Yatsunami Rie /  Mcglynn Shawn Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A507 LST Frontier Seminar 4 Uchihashi Takayuki /  Nango Eriko /  Ikeguchi Mitsunori /  Ueno Takafumi Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A505 LST Academic Writing 2 A Takeuchi Craig Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/4/27
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C501 MS Internship 1 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C502 MS Internship 2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C503 MS Internship 3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C503 MS Internship 3 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.C504 MS Internship 4 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.Z591 LST Seminar S2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.Z592 LST Seminar F2 Academic Supervisor Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A501 Biomolecular Analysis Fujii Masaaki /  Osada Toshiya /  Ishii Yoshitaka /  Ishiuchi Shun-Ichi Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A502 Science of Biological Resources Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Shimojima Mie /  Masuda Shinji /  Imamura Sousuke Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/20
LST.A401 Molecular and Cellular Biology Kimura Hiroshi /  Iwasaki Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Aizawa Yasunori Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/11
LST.A412 Biomaterial Science and Engineering Tagawa Yoh-Ichi /  Maruyama Atsushi /  Mori Toshiaki /  Matsuda Tomoko /  Kinbara Kazushi Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A411 Biomolecular Engineering Fukui Toshiaki /  Ueda Hiroshi /  Hirota Junji /  Ohta Hiroyuki /  Kitaguchi Tetsuya Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A405 Design of Bioactive Molecules Urabe Hirokazu /  Nakamura Hiroyuki /  Hata Takeshi /  Fujie Toshinori Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.J407 Soft Materials Design Matsumoto Hidetoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MEC.J531 Micro and Nano Systems Kim Joon-Wan /  Hatsuzawa Takeshi /  Ohtake Naoto /  Yoshida Kazuhiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Takatoki /  Nisisako Takasi Graduate major in Mechanical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ICT.H514 Mechanisms of Visual Perception Kaneko Hirohiko /  Sato Imari /  Nagai Takehiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ICT.H409 Optics in Information Processing Yamaguchi Masahiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/8/2
ICT.H421 Medical Imaging Systems Nakamura Kentaro /  Tabaru Marie /  Obi Takashi Graduate major in Information and Communications Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
ICT.H411 Basic Sensation Informatics Kaneko Hirohiko /  Kashino Makio /  Nagai Takehiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ART.T545 Molecular Simulation Sakurai Minoru /  Sekijima Masakazu /  Yasuo Nobuaki Graduate major in Artificial Intelligence 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C411 Interdisciplinary Research Fundamentals I 1 Motokura Ken /  Fujii Masaaki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Yoshimura Natsue /  Kajikawa Kotaro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C412 Interdisciplinary Research Fundamentals II 1 Wakabayashi Ken-Ichi /  Tadano Kotaro /  Nakamura Kentaro /  Nagai Takehiro /  Kitamoto Yoshitaka /  Tanaka Katsunori /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C413 Interdisciplinary Research Training Academic Supervisor Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering