School of Life Science and Technology|13 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
LST.A242 Instrumental Analysis in Bioscience Tokunaga Makio /  Murakami Satoshi /  Mihara Hisakazu /  Ishii Yoshitaka /  Kamachi Toshiaki /  Seio Kohji /  Hata Takeshi /  Osada Toshiya /  Akama Hiroyuki /  Fujie Toshinori /  Hayashi Nobuhiro /  Kadonosono Tetsuya Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
3Q
  2019/11/15
LST.A247 Biological Inorganic Chemistry Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
4Q
  2019/11/19
LST.A246 Bioinformatics(LST) Itoh Takehiko /  Sakurai Minoru /  Yamada Takuji /  Kitao Akio Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
4Q
   
LST.A351 Genome Informatics Itoh Takehiko /  Yamada Takuji Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
   
LST.A408 Computational Biology Sakurai Minoru /  Itoh Takehiko /  Yamada Takuji /  Kitao Akio Graduate major in Life Science and Technology 2019
3Q
  2019/9/25
2019
Q
   
LST.Z389 Independent research project(LST) Academic Supervisor Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
1-2Q
   
LST.Z391 Advanced independent research project 1c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
3Q
   
LST.Z391 Advanced independent research project 1c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
4Q
   
LST.Z392 Advanced independent research project 2c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
3Q
   
LST.Z392 Advanced independent research project 2c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
4Q
   
LST.Z393 Advanced independent research project 3c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
3Q
   
LST.Z393 Advanced independent research project 3c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
4Q
   
LST.Z394 Advanced independent research project 4c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
3-4Q
   
LST.Z395 Advanced independent research project 5c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
3-4Q
   
LST.Z396 Advanced independent research project 6c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
3-4Q
   
LST.Z381 Research opportunity in Laboratories (LST) Teaching Staffs  /  Wachi Masaaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
   
LST.Z381 Research opportunity in Laboratories (LST) Teaching Staffs  /  Wachi Masaaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
3Q
   
2019
Q
   
LST.A243 Developmental Biology Tanaka Mikiko /  Kawakami Atsushi /  Tachibana Kazunori /  Suzuki Takashi /  Shiraki Nobuaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
3Q
   
LST.Z389 Independent research project(LST) Academic Supervisor Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
3-4Q
   
LST.Z382 Research opportunity in Laboratories2 (Basic skill training) Teaching Staffs  /  Wachi Masaaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
3Q
   
LST.Z383 Research opportunity in Laboratories3 (Applied skill training) Teaching Staffs  /  Wachi Masaaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
4Q
   
LST.A321 LST Seminar 1 Osada Toshiya /  Abe Satoshi /  Ito Yuma /  Okada Ui /  Kajitani Rei /  Kamihara Takayuki /  Hirata Keisuke /  Niwa Tatsuya /  Furuta Tadaomi /  Mashimo Yasumasa /  Tran Duy Phuoc Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
3Q
   
HCB.C403 Field Works for Creative Design Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Kajiwara Susumu Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2019
2Q
2019/11/11 2019/11/8
LST.A323 LST Seminar 3 Ogura Shunichiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
4Q
2019/10/23  
LST.A507 LST Frontier Seminar 4 Shimi Takeshi /  Jin Yui /  Narita Masashi /  Kimura Hiroshi Graduate major in Life Science and Technology 2019
3-4Q
2019/10/2 2019/11/18
LST.A324 LST Seminar 4 Nakatogawa Hitoshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
4Q
2019/10/1  
LST.A211 Physical Chemistry III Sakurai Minoru /  Fujii Masaaki /  Ishiuchi Shun-Ichi Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
3Q
2019/9/30  
CAP.T532 Advanced Catalytic Reactions II Baba Toshihide /  Motokura Ken /  Yokoi Toshiyuki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
4Q
2019/9/30  
CAP.T531 Advanced Catalytic Reactions I Baba Toshihide /  Nomura Junko /  Motokura Ken Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
3Q
2019/9/27  
LST.A419 Introduction to Bioethics Tokunaga Makio /  Suzuki Mutsuaki /  Graduate major in Life Science and Technology 2019
3-4Q
2019/9/25 2019/11/18
LST.A322 LST Seminar 2 Tsutsumi Hiroshi /  Seio Kohji /  Mori Toshiaki /  Hata Takeshi /  Matsuda Tomoko /  Ohkubo Akihiro /  Miura Yutaka /  Fujie Toshinori /  Kanamori Takashi /  Sato Kohei /  Sato Shinichi /  Shigeta Masayuki /  Shimada Naohiko /  Takemoto Hiroyasu /  Nomoto Takahiro /  Masaki Yoshiaki /  Miki Takayuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
3Q
2019/9/25  
XLS.P101 Processes for creation in science and technology【School of Life Science and Technology】 Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Murakami Satoshi /  Seio Kohji /  Hata Takeshi 2019
2Q
2019/9/25 2019/6/21
MAT.C401 Advanced Course of Dielectric and Ferroelectric Materials Tsurumi Takaaki /  Takeda Hiroaki /  Kobayashi Takeshi /  Kurimura Sunao Graduate major in Materials Science and Engineering 2019
4Q
2019/9/12  
LST.A212 Organic Chemistry III (benzene and ketones) Ohkubo Akihiro /  Kinbara Kazushi /  Fuse Shinichiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
3Q
2019/9/4  
LST.A410 Advanced Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki Graduate major in Life Science and Technology 2019
4Q
2019/5/21  
EEE.D533 Fundamentals of Light and Matter IIc Kajikawa Kotaro Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2019
2Q
2019/5/20  
LST.A332 Biopolymer Engineering Ueno Takafumi /  Maruyama Atsushi /  Mori Toshiaki /  Seio Kohji Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/5/10 2019/5/30
LST.A503 Environmental Microbiology Tanji Yasunori /  Nakamura Satoshi /  Wachi Masaaki /  Hongoh Yuichi /  Yatsunami Rie Graduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/4/24  
LST.A341 Biophysical Chemistry Taguchi Hideki /  Asakura Noriyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/4/12 2019/7/4
LST.A342 Biomedical Materials Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tsutsumi Hiroshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/4/10  
LST.A404 Cell Physiology Tachibana Kazunori /  Nakamura Nobuhiro /  Nakatogawa Hitoshi /  Suzuki Takashi /  Kato Akira /  Komada Masayuki Graduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/4/10  
LST.A403 Biophysics Kobatake Eiry /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Mie Masayasu /  Asakura Noriyuki Graduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/4/9  
LST.A416 LST Academic Writing 1 A Nakamura Satoshi /  Yatsunami Rie /  Etori Akio /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Horikawa Akina /  Ikeda Akiko Graduate major in Life Science and Technology 2019
1-2Q
2019/4/9  
LST.A416 LST Academic Writing 1 B Nakamura Satoshi /  Yatsunami Rie /  Etori Akio /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Horikawa Akina /  Ikeda Akiko Graduate major in Life Science and Technology 2019
1-2Q
2019/4/9  
LST.A416 LST Academic Writing 1 C Nakamura Satoshi /  Yatsunami Rie /  Etori Akio /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Horikawa Akina /  Ikeda Akiko Graduate major in Life Science and Technology 2019
1-2Q
2019/4/9  
LST.A416 LST Academic Writing 1 D Nakamura Satoshi /  Yatsunami Rie /  Etori Akio /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Horikawa Akina /  Ikeda Akiko Graduate major in Life Science and Technology 2019
1-2Q
2019/4/9  
LST.A230 Advanced Bio-Creative Design Ohta Hiroyuki /  Aizawa Yasunori /  Ogura Shunichiro /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nikaido Masato /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2-4Q
2019/4/8  
LST.A334 Plant Physiology Ohta Hiroyuki /  Hisabori Toru /  Tanaka Kan /  Masuda Shinji /  Shimojima Mie /  Imamura Sousuke Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/4/8  
LST.A208 Molecular Biology I Iwasaki Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Hirota Junji /  Kajikawa Masaki /  Aizawa Yasunori /  Suzuki Takashi Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/4/8  
CAP.I416 Catalysis for the Environmental Issues Baba Toshihide /  Motokura Ken /  Manaka Yuichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2019
2Q
2019/4/8  
MEC.J531 Micro and Nano Systems Kim Joon-Wan /  Hatsuzawa Takeshi /  Ohtake Naoto /  Yoshida Kazuhiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Takatoki /  Nisisako Takasi Graduate major in Mechanical Engineering 2019
1-2Q
2019/4/8 2019/4/5
LST.A218 Biochemistry II Wachi Masaaki /  Shiraki Nobuaki /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakamura Nobuhiro /  Mie Masayasu Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
4Q
2019/4/5  
LST.A346 Basic Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/4/5  
LST.A406 Molecular Developmental Biology and Evolution Kume Shoen /  Kawakami Atsushi /  Tanaka Mikiko /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato Graduate major in Life Science and Technology 2019
3Q
2019/4/5  
LST.A502 Science of Biological Resources Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Shimojima Mie /  Masuda Shinji /  Imamura Sousuke Graduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/4/5 2019/5/14
EEE.P451 Plasma Engineering Akatsuka Hiroshi /  Okino Akitoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2019
1Q
2019/4/5  
EEE.D431 Fundamentals of Light and Matter I Kajikawa Kotaro /  Munekata Hiro /  Ito Haruhiko Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2019
1Q
2019/4/5  
LST.A333 Bioorganic Chemistry Mihara Hisakazu /  Yuasa Hideya /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/4/4 2019/5/29
LST.A354 Bioethics and Law Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Mihara Hisakazu /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Tagawa Yoh-Ichi /  Kato Akira /  Kimura Hiroshi /  Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/4/4  
LST.A352 Cell Engineering Kume Shoen /  Hirota Junji /  Tagawa Yoh-Ichi Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/4/4  
LST.A347 Evolutionary Biology Hongoh Yuichi /  Itoh Takehiko /  Tanaka Mikiko /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato /  Tachibana Kazunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2019
2Q
2019/4/4 2019/6/28
LST.A413 Career Development Seminars Kume Shoen /  Ogura Shunichiro /  Murata Masashi /  Tanaka Atsushi /  Morita Masatomo /  Misawa Shigekazu /  Matsumoto Kasumi /  Tobe Masanori /  Aoyagi Akihiko /  Tanaka Tooru /  Okajima Rena /  Takayanagi Masaru /  Kiyono Masaki /  Okamura Naoki /  Furuta Aya Graduate major in Life Science and Technology 2019
1-2Q
2019/4/3  
LST.A412 Biomaterial Science and Engineering Maruyama Atsushi /  Tagawa Yoh-Ichi /  Mori Toshiaki /  Matsuda Tomoko /  Kinbara Kazushi Graduate major in Life Science and Technology 2019
1Q
2019/4/3 2019/6/6
LST.B404 International Career Development Basics Suzuki Takashi /  Kobatake Eiry /  Kume Shoen /  Edel /