School of Life Science and Technology|7 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
2020
Q
   
LST.A207 Organic Chemistry II (alcohols and alkenes) Yuasa Hideya /  Tsutsumi Hiroshi /  Nakamura Hiroyuki /  Mori Toshiaki /  Hata Takeshi /  Kinbara Kazushi Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A402 Organic and Bioorganic Chemistry Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro /  Tsutsumi Hiroshi Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/20
ENR.J409 Introduction to Intellectual Property System Yoshimoto Mamoru Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.M461 Laboratory Training on Human Brain Functions and Their Measurements Yoshida Takako /  Akama Hiroyuki /  Kaneko Hirohiko /  Yoshimura Natsue /  Nagai Takehiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3Q
2020/10/1 2020/3/24
LST.A416 LST Academic Writing 1 A Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ikeda Akiko /  Hiratsuka Yuuko /  Shimada Syousuke Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/3/24
LST.A416 LST Academic Writing 1 B Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ikeda Akiko /  Hiratsuka Yuuko /  Shimada Syousuke Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/3/24
LST.A416 LST Academic Writing 1 C Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ikeda Akiko /  Hiratsuka Yuuko /  Shimada Syousuke Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/3/24
LST.A416 LST Academic Writing 1 D Yatsunami Rie /  Asakura Noriyuki /   /  Aoyama Seiko /  Satou Narumi /  Ikeda Akiko /  Hiratsuka Yuuko /  Shimada Syousuke Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/3/24 2020/3/24
HCB.C521 Advanced Human Centered Science and Biomedical Engineering I Yanagida Yasuko /  Tadano Kotaro /  Okino Akitoshi /  Tabaru Marie /  Koike Yasuharu /  Sone Masato /  Tsuge Takeharu Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P491 Materials Engineering and Ecology Yamamoto Kayoko /  Ishii Satoko /  Kunioka Masao /  Yoshida Kazuo /  Saito Satoshi /  Suwa Yorimasa /  Helmut Winterling /  Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
XLS.P101 Processes for creation in science and technology【School of Life Science and Technology】 Yamaguchi Yuki /  Taguchi Hideki /  Kimura Hiroshi /  Murakami Satoshi /  Seio Kohji /  Ohkubo Akihiro 2020
2Q
2020/9/18 2020/7/30
LST.A208 Molecular Biology I Yamaguchi Yuki /  Kajikawa Masaki /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/31
ICT.H409 Optics in Information Processing Yamaguchi Masahiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/8/2
LST.A246 Bioinformatics(LST) Yamada Takuji /  Kitao Akio Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/23 2020/3/24
HCB.C403 Field Works for Creative Design Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Yamamoto Naoyuki /  Yamaguchi Yuuka /  Morita Toshisuke /  Shimada Nagato Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/10/5 2020/3/24
HCB.C422 Outline of Human Centered Science and Biomedical Engineering II Yagi Tohru /  Nakamura Kentaro /  Yamaguchi Masahiro /  Kitaguchi Tetsuya /  Motokura Ken /  Ogura Shunichiro /  Ikoma Toshiyuki /  Tokuda Takashi Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3Q
2020/9/29 2020/3/24
HCB.M464 Introduction to Neural Engineering Yagi Tohru Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C412 Interdisciplinary Research Fundamentals II 1 Wakabayashi Ken-Ichi /  Tadano Kotaro /  Nakamura Kentaro /  Nagai Takehiro /  Kitamoto Yoshitaka /  Tanaka Katsunori /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A218 Biochemistry II Wachi Masaaki /  Shiraki Nobuaki /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nakamura Nobuhiro /  Mie Masayasu Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A503 Environmental Microbiology Wachi Masaaki /  Hongoh Yuichi /  Yatsunami Rie /  Mcglynn Shawn Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A345 Microbiology Wachi Masaaki /  Hirasawa Takashi /  Yamamoto Naoyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P403 Soft Materials Physics Vacha Martin Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A405 Design of Bioactive Molecules Urabe Hirokazu /  Nakamura Hiroyuki /  Hata Takeshi /  Fujie Toshinori Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A252 LST Basic Laboratory and Exercise II A Urabe Hirokazu /  Kinbara Kazushi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Yuasa Hideya /  Ohkubo Akihiro /  Seio Kohji /  Tsutsumi Hiroshi /  Hata Takeshi /  Matsuda Tomoko /  Mori Toshiaki /  Fujie Toshinori /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Miura Yutaka /  Ikeda Hiroshi /  Kanamaru Shuji /  Kanamori Takashi /  Sato Kohei /  Shigeta Masayuki /  Shimada Naohiko /  Masaki Yoshiaki /  Miki Takayuki /  Sato Shinichi /  Takemoto Hiroyasu /  Nomoto Takahiro /  Okada Satoshi /  Hayashi Nobuhiro /  Morita Taiki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A252 LST Basic Laboratory and Exercise II D Urabe Hirokazu /  Kinbara Kazushi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Yuasa Hideya /  Ohkubo Akihiro /  Seio Kohji /  Tsutsumi Hiroshi /  Hata Takeshi /  Matsuda Tomoko /  Mori Toshiaki /  Fujie Toshinori /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Miura Yutaka /  Ikeda Hiroshi /  Kanamaru Shuji /  Kanamori Takashi /  Sato Kohei /  Shigeta Masayuki /  Shimada Naohiko /  Masaki Yoshiaki /  Miki Takayuki /  Sato Shinichi /  Takemoto Hiroyasu /  Nomoto Takahiro /  Okada Satoshi /  Hayashi Nobuhiro /  Morita Taiki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A252 LST Basic Laboratory and Exercise II C Urabe Hirokazu /  Kinbara Kazushi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Yuasa Hideya /  Ohkubo Akihiro /  Seio Kohji /  Tsutsumi Hiroshi /  Hata Takeshi /  Matsuda Tomoko /  Mori Toshiaki /  Fujie Toshinori /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Miura Yutaka /  Ikeda Hiroshi /  Kanamaru Shuji /  Kanamori Takashi /  Sato Kohei /  Shigeta Masayuki /  Shimada Naohiko /  Masaki Yoshiaki /  Miki Takayuki /  Sato Shinichi /  Takemoto Hiroyasu /  Nomoto Takahiro /  Morita Taiki /  Hayashi Nobuhiro /  Okada Satoshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A252 LST Basic Laboratory and Exercise II B Urabe Hirokazu /  Kinbara Kazushi /  Maruyama Atsushi /  Mihara Hisakazu /  Yuasa Hideya /  Ohkubo Akihiro /  Seio Kohji /  Tsutsumi Hiroshi /  Hata Takeshi /  Matsuda Tomoko /  Mori Toshiaki /  Fujie Toshinori /  Nakamura Hiroyuki /  Nishiyama Nobuhiro /  Miura Yutaka /  Ikeda Hiroshi /  Kanamaru Shuji /  Kanamori Takashi /  Sato Kohei /  Shigeta Masayuki /  Shimada Naohiko /  Masaki Yoshiaki /  Miki Takayuki /  Sato Shinichi /  Takemoto Hiroyasu /  Nomoto Takahiro /  Hayashi Nobuhiro /  Morita Taiki /  Okada Satoshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A343 Pharmaceutical Chemistry Urabe Hirokazu /  Hata Takeshi /  Fujie Toshinori Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C452 Advanced Research Topics for Life Innovation II Undecided Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A417 Advanced Biological Science and Engineering (Tsinghua University) Ueno Takafumi /  Yamamoto Naoyuki /  Xing Xin-Hui /  Chong Zhang Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A201 Physical Chemistry I Ueno Takafumi /  Kobatake Eiry /  Tokunaga Makio /  Osada Toshiya /  Mie Masayasu /  Ishii Yoshitaka Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A247 Basic bioinorganic chemistry Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Asakura Noriyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A507 LST Frontier Seminar 4 Uchihashi Takayuki /  Nango Eriko /  Ikeguchi Mitsunori /  Ueno Takafumi Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A322 LST Seminar 2 Tsutsumi Hiroshi /  Seio Kohji /  Mori Toshiaki /  Hata Takeshi /  Matsuda Tomoko /  Ohkubo Akihiro /  Miura Yutaka /  Fujie Toshinori /  Kanamori Takashi /  Sato Kohei /  Sato Shinichi /  Shigeta Masayuki /  Shimada Naohiko /  Takemoto Hiroyasu /  Nomoto Takahiro /  Masaki Yoshiaki /  Miki Takayuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C401 Advanced Course of Dielectric and Ferroelectric Materials Tsurumi Takaaki /  Hoshina Takuya /  Kobayashi Takeshi /  Kurimura Sunao Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C412 Polymeric Biomaterials Tsuge Takeharu /  Hayashi Tomohiro Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A419 Introduction to Bioethics Tokunaga Makio /  Suzuki Mutsuaki /  Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/23 2020/3/24
LST.Z381 Research opportunity in Laboratories (LST) Teaching Staffs  /  Wachi Masaaki /  Fukui Toshiaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
  2020/3/24
LST.Z382 Research opportunity in Laboratories2 (Basic skill training) Teaching Staffs  /  Wachi Masaaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
  2020/3/24
LST.Z383 Research opportunity in Laboratories3 (Applied skill training) Teaching Staffs  /  Wachi Masaaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
LST.Z382 Research opportunity in Laboratories2 (Basic skill training) Teaching Staffs  /  Wachi Masaaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
  2020/3/24
LST.Z383 Research opportunity in Laboratories3 (Applied skill training) Teaching Staffs  /  Wachi Masaaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
  2020/3/24
LST.Z381 Research opportunity in Laboratories (LST) Teaching Staffs  /  Fukui Toshiaki /  Nishiyama Nobuhiro /  Kobatake Eiry /  Maruyama Atsushi /  Tachibana Kazunori /  Ohta Hiroyuki /  Akama Hiroyuki /  Tanaka Mikiko /  Mori Toshiaki /  Yuasa Hideya /  Kamachi Toshiaki /  Orihara Kanami /  Wachi Masaaki /  Kajikawa Masaki /  Seio Kohji /  Ogura Shunichiro /  Yamaguchi Yuki /  Kato Akira /  Asakura Noriyuki /  Aizawa Yasunori /  Hata Takeshi /  Yamamoto Naoyuki /  Ishii Yoshitaka /  Yamada Takuji /  Suzuki Takashi /  Yamasaki Miwa /  Hongoh Yuichi /  Itoh Takehiko /  Hayashi Nobuhiro /  Hirota Junji /  Matsuda Tomoko /  Ohkubo Akihiro /  Nikaido Masato /  Masuda Shinji /  Miyashita Eizo /  Ueno Takafumi /  Nakatogawa Hitoshi /  Kimura Hiroshi /  Fujii Masaaki /  Nakamura Hiroyuki /  Fujie Toshinori /  Imamura Sousuke /  Ueda Hiroshi /  Kinbara Kazushi /  Miura Yutaka /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Tokunaga Makio /  Kano Fumi /  Tagawa Yoh-Ichi /  Tanaka Kan /  Hoshino Ayuko /  Tsutsumi Hiroshi /  Urabe Hirokazu /  Osada Toshiya /  Hisabori Toru /  Taguchi Hideki /  Mie Masayasu /  Yatsunami Rie /  Nakamura Nobuhiro /  Okada Satoshi /  Shimojima Mie /  Kawakami Atsushi /  Ichinose Hiroshi /  Kitao Akio /  Kondoh Shinae /  Kadonosono Tetsuya /  Kitaguchi Tetsuya /  Hirasawa Takashi /  Fujita Naonobu /  Iwasaki Hiroshi /  Murakami Satoshi /  Mihara Hisakazu /  Kume Shoen /  Shiraki Nobuaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
  2020/3/24
LST.Z391 Advanced independent research project F1c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
  2020/3/24
LST.Z391 Advanced independent research project F1c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
LST.Z392 Advanced independent research project F2c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
  2020/3/24
LST.Z392 Advanced independent research project F2c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
LST.Z393 Advanced independent research project F3c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
  2020/3/24
LST.Z393 Advanced independent research project F3c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
LST.Z394 Advanced independent research project F4c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.Z395 Advanced independent research project F5c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.Z396 Advanced independent research project F6c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.Z371 Advanced independent research project S1c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
  2020/3/24
LST.Z371 Advanced independent research project S1c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
  2020/3/24
LST.Z372 Advanced independent research project S2c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
  2020/3/24
LST.Z372 Advanced independent research project S2c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
  2020/3/24
LST.Z373 Advanced independent research project S3c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
  2020/3/24
LST.Z373 Advanced independent research project S3c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
  2020/3/24
LST.Z374 Advanced independent research project S4c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
  2020/3/24
LST.Z375 Advanced independent research project S5c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
  2020/3/24
LST.Z376 Advanced independent research project S6c(LST) Teaching Staffs Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
  2020/3/24
LST.A243 Developmental Biology Tanaka Mikiko /  Kawakami Atsushi /  Tachibana Kazunori /  Suzuki Takashi /  Shiraki Nobuaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
  2020/3/24
LST.A502 Science of Biological Resources Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Shimojima Mie /  Masuda Shinji /  Imamura Sousuke Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/20
LST.A505 LST Academic Writing 2 A Takeuchi Craig Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/4/27
HCB.C541 International Writing Takeuchi Craig Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A505 LST Academic Writing 2 B Takeuchi Craig Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/4/27
LST.A505 LST Academic Writing 2 C Takeuchi Craig Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/4/27
HCB.C411 Interdisciplinary Research Fundamentals I 3 Takahashi Masayuki Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A341 Biophysical Chemistry Taguchi Hideki /  Asakura Noriyuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/6/19
LST.A412 Biomaterial Science and Engineering Tagawa Yoh-Ichi /  Maruyama Atsushi /  Mori Toshiaki /  Matsuda Tomoko /  Kinbara Kazushi Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A404 Cell Physiology Tachibana Kazunori /  Nakatogawa Hitoshi /  Fujita Naonobu /  Kano Fumi Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.B404 International Career Development Basics Suzuki Takashi /  Kobatake Eiry /  Kume Shoen /  Woltjen Knut /  Adrian Moore Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
LST.B605 International Career Development Advanced Suzuki Takashi /  Kobatake Eiry /  Kume Shoen /  Woltjen Knut /  Adrian Moore Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
  2020/3/24
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials a Sone Masato /  Sannomiya Takumi Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A333 Bioorganic Chemistry Seio Kohji /  Yuasa Hideya /  Mihara Hisakazu /  Ohkubo Akihiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/23
XLS.B103 Bio-Creative Design 2【School of Life Science and Technology】 Seio Kohji /  Ohta Hiroyuki /  Chair Of First-Year Studies  /  Asakura Noriyuki /  Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Iwasaki Hiroshi /  Ueno Takafumi /  Hongoh Yuichi /  Masuda Shinji /  Maruyama Atsushi /  Mie Masayasu /  Kamachi Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Yamamoto Naoyuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Hisabori Toru /  Wakabayashi Ken-Ichi 2020
3Q
  2020/3/24
HCB.C412 Interdisciplinary Research Fundamentals II 2 Sandhu Adarsh Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ART.T545 Molecular Simulation Sakurai Minoru /  Sekijima Masakazu /  Yasuo Nobuaki Graduate major in Artificial Intelligence 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A414 LST Frontier Seminar 1 Sakurai Kazuo /  Nagasaki Yukio Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P422 Organic Materials Design Ougizawa Toshiaki Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A321 LST Seminar 1 Osada Toshiya /  Abe Satoshi /  Ito Yuma /  Okada Ui /  Kajitani Rei /  Kamihara Takayuki /  Hirata Keisuke /  Niwa Tatsuya /  Furuta Tadaomi /  Mashimo Yasumasa /  Tran Duy Phuoc /  Ito Hidehiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.M561 Kinematics and mechanism of medical robotics Omata Toru /  Takayama Toshio Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A334 Plant Physiology Ohta Hiroyuki /  Hisabori Toru /  Tanaka Kan /  Masuda Shinji /  Shimojima Mie /  Imamura Sousuke Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/20
XLS.B102 Bio-Creative Design 1【School of Life Science and Technology】 Ohta Hiroyuki /  Chair Of First-Year Studies  /  Asakura Noriyuki /  Ishii Yoshitaka /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Iwasaki Hiroshi /  Ueno Takafumi /  Hongoh Yuichi /  Masuda Shinji /  Maruyama Atsushi /  Mie Masayasu /  Kamachi Toshiaki /  Miyashita Eizo /  Mori Toshiaki /  Yatsunami Rie /  Yamada Takuji /  Yamamoto Naoyuki /  Yuasa Hideya /  Wachi Masaaki /  Hisabori Toru /  Wakabayashi Ken-Ichi 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A230 Advanced Bio-Creative Design Ohta Hiroyuki /  Aizawa Yasunori /  Ogura Shunichiro /  Tagawa Yoh-Ichi /  Nikaido Masato /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2-4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A212 Organic Chemistry III (benzene and ketones) Ohkubo Akihiro /  Kinbara Kazushi /  Yuasa Hideya /  Urabe Hirokazu /  Tsutsumi Hiroshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A323 LST Seminar 3 Ogura Shunichiro /  Hara Satoshi /  Orita Izumi /  Yamamoto Junichi /  Kanamaru Shuji /  Kobayashi Yuki /  Tsubouchi Hideo Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
LST.A413 Career Development Seminars Ogura Shunichiro /  Fujie Toshinori /  Ookuma Moriya /  Inagawa Takahiro /  Saitou Akihiro /  Miyamoto Hitomi /  Takayanagi Masaru /  Nishimura Suzushi /  Okamura Naoki /  Inoue Akino /  Furuta Aya /  Miyazawa Akihiko /  Ueoka Yutaro /  Kudou Shinobu /  Nakamura Shigeo Graduate major in Life Science and Technology 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.T531 Advanced Catalytic Reactions I Nomura Junko /  Motokura Ken Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A337 Biomaterials Science Nishiyama Nobuhiro /  Maruyama Atsushi /  Mori Toshiaki /  Fujie Toshinori Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C501 Practical Creative Design Nasu Satoshi /  Hata Takeshi /  Hayashi Tomohiro /  Nakamura Nobuhiro /  Yagi Tohru /  Ogura Shunichiro /  Yamamoto Naoyuki /  Kajiwara Susumu /  Morita Toshisuke /  Shimada Nagato /  Baba Hidehiko /  Akimoto Jin Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/10/9
LST.A324 LST Seminar 4 Nakatogawa Hitoshi /  Kuwahara Hirokazu /  Tamori Masaki /  Inohaya Keiji /  Fukushima Toshiaki /  Sato Yuko /  Nakatsu Daiki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
MAT.M402 Characterization of Nanomaterials b Nakamura Yoshio /  Shi Ji Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1-2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A421 Functional Life Science Nakamura Nobuhiro /  Orihara Kanami /  Koshikawa Naohiko /  Hoshino Ayuko /  Ogura Shunichiro Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/23 2020/3/24
LST.A344 Animal Physiology Nakamura Nobuhiro /  Kawakami Atsushi /  Shiraki Nobuaki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ICT.H421 Medical Imaging Systems Nakamura Kentaro /  Tabaru Marie /  Obi Takashi Graduate major in Information and Communications Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A202 Organic Chemistry I (alkanes and haloalkanes) Nakamura Hiroyuki /  Seio Kohji /  Mori Toshiaki /  Ohkubo Akihiro /  Matsuda Tomoko /  Tsutsumi Hiroshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C522 Advanced Human Centered Science and Biomedical Engineering II Nakamura Hiroyuki /  Kondoh Shinae /  Ueda Hiroshi /  Tanaka Katsunori /  Mori Toshiaki /  Imamura Sousuke /  Okada Satoshi Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A331 Structural Biology Murakami Satoshi /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.T532 Advanced Catalytic Reactions II Motokura Ken /  Yokoi Toshiyuki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
CAP.I416 Catalysis for the Environmental Issues Motokura Ken /  Manaka Yuichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C411 Interdisciplinary Research Fundamentals I 1 Motokura Ken /  Fujii Masaaki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Yoshimura Natsue /  Kajikawa Kotaro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C552 Advanced Research Topics for Life Innovation IV Morita Tomotake /  Fukuoka Tokuma Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.P426 Thermal Properties of Materials Morikawa Junko Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A415 LST Frontier Seminar 2 Miwa Tetsuya /  Kamei Kenichirou /  Kobatake Eiry Graduate major in Life Science and Technology 2020
3-4Q
2020/9/18 2020/3/24
XLS.B101 Introduction to Bio-Frontier Research【School of Life Science and Technology】 Miura Yutaka /  Chair Of First-Year Studies  /  Ohta Hiroyuki /  Kitao Akio /  Orihara Kanami /  Ueda Hiroshi /  Tanaka Mikiko /  Nishiyama Nobuhiro /  Osumi Yoshinori 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
ENR.J407 Soft Materials Design Matsumoto Hidetoshi Graduate major in Energy Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A217 Organic Chemistry IV (carbonyl compounds and amines) Matsuda Tomoko /  Urabe Hirokazu /  Hata Takeshi /  Kinbara Kazushi /  Seio Kohji /  Tsutsumi Hiroshi Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
XLS.B104 International Bio-Creative Design【School of Life Science and Technology】 Matsuda Tomoko /  Suzuki Takashi /  Takahashi Masayuki /  Robert F.Whittier /  Ohta Hiroyuki /  Chair Of First-Year Studies 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A364 Enzyme Engineering Matsuda Tomoko /  Ichinose Hiroshi /  Ogura Shunichiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A361 Photosynthesis and photobiology Masuda Shinji /  Hisabori Toru /  Tanaka Kan /  Shimojima Mie Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A348 Polymer Science (LST) Maruyama Atsushi /  Ueno Takafumi /  Miura Yutaka /  Kinbara Kazushi Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A406 Molecular Developmental Biology and Evolution Kume Shoen /  Kawakami Atsushi /  Tanaka Mikiko /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato Graduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
  2020/3/24
LST.A352 Cell Engineering Kume Shoen /  Hirota Junji /  Tagawa Yoh-Ichi Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.M406 Advanced Microstructure Design of Non-ferrous Materials Kumai Shinji /  Muraishi Shinji /  Kobayashi Equo Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/6/5
LST.A504 Medical Biotechnology Kondoh Shinae /  Miura Yutaka /  Nishiyama Nobuhiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Naoyuki /  Kadonosono Tetsuya Graduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
  2020/3/24
ICT.H422 Computational Brain Koike Yasuharu /  Yoshimura Natsue Graduate major in Information and Communications Engineering 2020
4Q
  2020/3/24
MAT.M412 Reliability and Durability of Metals and Alloys Kobayashi Equo /  Kobayashi Satoru /  Kumai Shinji Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
3Q
2020/9/28 2020/3/24
LST.A403 Biophysics Kobatake Eiry /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Mie Masayasu /  Asakura Noriyuki Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A336 Genetic Engineering Kobatake Eiry /  Mie Masayasu /  Yatsunami Rie Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A203 Biochemistry I Kobatake Eiry /  Kawakami Atsushi /  Murakami Satoshi /  Nakatogawa Hitoshi /  Kato Akira Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.A561 Nanobio Materials and Devices Kitamoto Yoshitaka /  Hayashi Tomohiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C504 Functional Devices Kitamoto Yoshitaka /  Funakubo Hiroshi Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A213 Molecular Biology II Kimura Hiroshi /  Kondoh Shinae /  Imamura Sousuke /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A401 Molecular and Cellular Biology Kimura Hiroshi /  Iwasaki Hiroshi /  Yamaguchi Yuki /  Wakabayashi Ken-Ichi /  Aizawa Yasunori Graduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/5/11
MEC.J531 Micro and Nano Systems Kim Joon-Wan /  Hatsuzawa Takeshi /  Ohtake Naoto /  Yoshida Kazuhiro /  Yanagida Yasuko /  Yamamoto Takatoki /  Nisisako Takasi Graduate major in Mechanical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C412 Interdisciplinary Research Fundamentals II 3 Kawashima Kenji /  Kanno Takahiro Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
ICT.H514 Mechanisms of Visual Perception Kaneko Hirohiko /  Sato Imari /  Nagai Takehiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
ICT.H411 Basic Sensation Informatics Kaneko Hirohiko /  Kashino Makio /  Nagai Takehiro Graduate major in Information and Communications Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A242 Instrumental Analysis in Bioscience Kamachi Toshiaki /  Tokunaga Makio /  Murakami Satoshi /  Mihara Hisakazu /  Maruyama Atsushi /  Ishii Yoshitaka /  Seio Kohji /  Osada Toshiya /  Akama Hiroyuki /  Fujie Toshinori /  Hayashi Nobuhiro /  Kadonosono Tetsuya Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/23 2020/9/17
EEE.D431 Fundamentals of Light and Matter I Kajikawa Kotaro /  Munekata Hiro /  Ito Haruhiko Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
EEE.D533 Fundamentals of Light and Matter IIc Kajikawa Kotaro Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A248 Molecular Genetics Iwasaki Hiroshi /  Kimura Hiroshi /  Kajikawa Masaki /  Aizawa Yasunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/29 2020/3/24
LST.A408 Computational Biology Itoh Takehiko /  Yamada Takuji /  Kitao Akio Graduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A351 Genome Informatics Itoh Takehiko /  Yamada Takuji Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A251 LST Basic Laboratory and Exercise I A Ishii Yoshitaka /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Kobatake Eiry /  Kitao Akio /  Tokunaga Makio /  Murakami Satoshi /  Osada Toshiya /  Hayashi Nobuhiro /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Taguchi Hideki /  Fujii Masaaki /  Akama Hiroyuki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Abe Satoshi /  Ito Yuma /  Okada Ui /  Kajitani Rei /  Kamihara Takayuki /  Tran Duy Phuoc /  Denda Kimitoshi /  Furuta Tadaomi /  Mashimo Yasumasa /  Niwa Tatsuya /  Hirata Keisuke /  Ito Hidehiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A251 LST Basic Laboratory and Exercise I D Ishii Yoshitaka /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Kobatake Eiry /  Kitao Akio /  Tokunaga Makio /  Murakami Satoshi /  Osada Toshiya /  Hayashi Nobuhiro /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Taguchi Hideki /  Fujii Masaaki /  Akama Hiroyuki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Abe Satoshi /  Ito Yuma /  Okada Ui /  Kajitani Rei /  Kamihara Takayuki /  Tran Duy Phuoc /  Denda Kimitoshi /  Furuta Tadaomi /  Mashimo Yasumasa /  Niwa Tatsuya /  Hirata Keisuke /  Ito Hidehiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A251 LST Basic Laboratory and Exercise I C Ishii Yoshitaka /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Kobatake Eiry /  Kitao Akio /  Tokunaga Makio /  Murakami Satoshi /  Osada Toshiya /  Hayashi Nobuhiro /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Taguchi Hideki /  Fujii Masaaki /  Akama Hiroyuki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Abe Satoshi /  Ito Yuma /  Okada Ui /  Kajitani Rei /  Kamihara Takayuki /  Tran Duy Phuoc /  Denda Kimitoshi /  Furuta Tadaomi /  Mashimo Yasumasa /  Niwa Tatsuya /  Hirata Keisuke /  Ito Hidehiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A251 LST Basic Laboratory and Exercise I B Ishii Yoshitaka /  Itoh Takehiko /  Ueno Takafumi /  Kamachi Toshiaki /  Kobatake Eiry /  Kitao Akio /  Tokunaga Makio /  Murakami Satoshi /  Osada Toshiya /  Hayashi Nobuhiro /  Mie Masayasu /  Miyashita Eizo /  Yamada Takuji /  Asakura Noriyuki /  Taguchi Hideki /  Fujii Masaaki /  Akama Hiroyuki /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Abe Satoshi /  Ito Yuma /  Okada Ui /  Kajitani Rei /  Kamihara Takayuki /  Tran Duy Phuoc /  Denda Kimitoshi /  Furuta Tadaomi /  Mashimo Yasumasa /  Niwa Tatsuya /  Hirata Keisuke /  Ito Hidehiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
HCB.C421 Outline of Human Centered Science and Biomedical Engineering I Ishida Tadashi /  Yamamoto Naoyuki /  Kajikawa Kotaro /  Nishiyama Nobuhiro /  Kaneko Hirohiko /  Morikawa Junko /  Tanaka Kan Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/4/20
HCB.C551 Advanced Research Topics for Life Innovation III Inoue Keiji /  Funabashi Hisakage /  Chibazakura Taku Graduate major in Human Centered Science and Biomedical Engineering 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
MAT.C407 Advanced Course of Nano-Bionics Ikoma Toshiyuki Graduate major in Materials Science and Engineering 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A346 Basic Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki /  Hirota Junji Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
1Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A410 Advanced Neuroscience Ichinose Hiroshi /  Suzuki Takashi /  Miyashita Eizo /  Akama Hiroyuki Graduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
  2020/3/24
LST.A253 LST Basic Laboratory and Exercise III C Ichinose Hiroshi /  Ohta Hiroyuki /  Kume Shoen /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Tanaka Mikiko /  Nakamura Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Kato Akira /  Ogura Shunichiro /  Orihara Kanami /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Kimura Hiroshi /  Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Inohaya Keiji /  Sakano Daisuke /  Nishihara Hidenori /  Hara Satoshi /  Hori Koichi /  Miyanaga Kazuhiko /  Chen Xinyue /  Nagashima Ayumi /  Sato Yuko /  Kobayashi Yuki /  Yoshida Keisuke /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A253 LST Basic Laboratory and Exercise III B Ichinose Hiroshi /  Ohta Hiroyuki /  Kume Shoen /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Tanaka Mikiko /  Nakamura Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Kato Akira /  Ogura Shunichiro /  Orihara Kanami /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Kimura Hiroshi /  Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Inohaya Keiji /  Sakano Daisuke /  Nishihara Hidenori /  Hara Satoshi /  Hori Koichi /  Miyanaga Kazuhiko /  Chen Xinyue /  Nagashima Ayumi /  Sato Yuko /  Kobayashi Yuki /  Yoshida Keisuke /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A253 LST Basic Laboratory and Exercise III A Ichinose Hiroshi /  Ohta Hiroyuki /  Kume Shoen /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Tanaka Mikiko /  Nakamura Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Kato Akira /  Ogura Shunichiro /  Orihara Kanami /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Kimura Hiroshi /  Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Inohaya Keiji /  Sakano Daisuke /  Nishihara Hidenori /  Hara Satoshi /  Hori Koichi /  Miyanaga Kazuhiko /  Chen Xinyue /  Nagashima Ayumi /  Sato Yuko /  Kobayashi Yuki /  Yoshida Keisuke /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A253 LST Basic Laboratory and Exercise III D Ichinose Hiroshi /  Ohta Hiroyuki /  Kume Shoen /  Kawakami Atsushi /  Shimojima Mie /  Shiraki Nobuaki /  Suzuki Takashi /  Tanaka Mikiko /  Nakamura Nobuhiro /  Hirasawa Takashi /  Kato Akira /  Ogura Shunichiro /  Orihara Kanami /  Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Kimura Hiroshi /  Tanaka Kan /  Hisabori Toru /  Inohaya Keiji /  Sakano Daisuke /  Nishihara Hidenori /  Hara Satoshi /  Hori Koichi /  Miyanaga Kazuhiko /  Chen Xinyue /  Nagashima Ayumi /  Sato Yuko /  Kobayashi Yuki /  Yoshida Keisuke /  Hayashi Nobuhiro Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
3Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A347 Evolutionary Biology Hongoh Yuichi /  Itoh Takehiko /  Tanaka Mikiko /  Kajikawa Masaki /  Nikaido Masato /  Tachibana Kazunori Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A354 Bioethics and Law Hirota Junji /  Masuda Shinji /  Mihara Hisakazu /  Ichinose Hiroshi /  Itoh Takehiko /  Tagawa Yoh-Ichi /  Kato Akira /  Kimura Hiroshi /  Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
2Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A249 Biochemical Engineering Hirasawa Takashi /  Ueda Hiroshi /  Yamaguchi Yuki Undergraduate major in Life Science and Technology 2020
4Q
2020/9/18 2020/3/24
LST.A407 Science of Metabolism Hirasawa Takashi /  Shiraki Nobuaki /  Yamamoto Naoyuki /  Kato Akira Graduate major in Life Science and Technology 2020
3Q