School of Computing|4 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
XCO.U672 English Presentation Skills B (Computing) Obari Hiroyuki /  Tokunaga Takenobu 2021
1-2Q
2021/4/16 2021/3/15
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
1Q
  2021/3/15
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
2Q
  2021/3/15
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
3Q
  2021/3/15
XCO.U671 Internship C (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
4Q
  2021/3/15
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
1Q
  2021/3/15
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
2Q
  2021/3/15
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
3Q
  2021/3/15
XCO.U571 Internship B (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
4Q
  2021/3/15
XCO.U472 English Presentation Skills A (Computing) Obari Hiroyuki /  Tokunaga Takenobu 2021
1-2Q
2021/4/16 2021/3/15
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
1Q
  2021/3/15
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
2Q
  2021/3/15
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
3Q
  2021/3/15
XCO.U471 Internship A (Computing) Miyake Yoshihiro 2021
4Q
  2021/3/15
XCO.T690 (Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science D) Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Takeuchi Shojiro /  Kaneshige Yuzo /  Nakagawa Kei /  Takigawa Takayuki /  Kawamoto Fumio 2021
4Q
  2021/5/21
XCO.T689 (Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science C) Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Tsurumi Toshiyuki /  Sato Akiko /  Tamura Tetsuya /  Yamada Takeshi /  Fujimoto Shotaro /  Hayashi Kidai /  Yoshimoto Seiya /  Nishida Daishiro /  Nakano Yuya /  Tomita Hayato 2021
1Q
  2021/5/21
XCO.T688 (Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science B) Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Morioka Tsuguto /  Uchino Hayanari /  Mizobata Mikio /  Ohashi Tetsuyuki /  Ishii Hotaka /  Mitsugi Hiroyuki /  Kato Atsuo /  Okano Takeshi 2021
2Q
  2021/5/21
XCO.T687 (Progressive Applied Artificial Intelligence and Data Science A) Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Okoshi Taku /  Hirate Yu /  Fernando De Araujo Paulo /   /  Togami Masahito /   /  Kazawa Hideto 2021
3Q
  2021/5/21
XCO.T680 (Exercises in fundamentals of progressive artificial intelligence) Yanagisawa Keisuke /  Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
  2021/5/21
XCO.T680 (Exercises in fundamentals of progressive artificial intelligence) Yu Jaehoon /  Chang Yuyuan /  Shinyama Yusuke /  Yanagisawa Keisuke /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
  2021/5/21
XCO.T679 Fundamentals of progressive artificial intelligence Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
  2021/5/21
XCO.T679 Fundamentals of progressive artificial intelligence Yu Jaehoon /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
  2021/5/21
XCO.T678 (Exercises in fundamentals of progressive data science) Yanagisawa Keisuke /  Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
  2021/5/21
XCO.T678 (Exercises in fundamentals of progressive data science) Itoh Takehiko /  Yamashita Yukihiko /  Kelly Shane /  Kajitani Rei /  Nakanishi Wataru /  Terazawa Yuki /  Tagashira Maki /  Hasegawa Kei /  Uchida Makoto /  Nakano Kenichi /  Yanagisawa Keisuke /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
  2021/5/21
XCO.T677 Fundamentals of progressive data science Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
  2021/5/21
XCO.T677 Fundamentals of progressive data science Itoh Takehiko /  Yamashita Yukihiko /  Kelly Shane /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
  2021/5/21
XCO.T674 Advanced Topics in Computing D Undecided 2021
3-4Q
  2021/3/15
XCO.T673 Advanced Topics in Computing C Undecided 2021
3-4Q
  2021/3/15
XCO.T499 Advanced Topics in Computing BO Undecided  /  Koike Hideki 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.T497 Advanced Topics in Computing AO Undecided 2021
1-2Q
  2021/3/15
XCO.T495 Practical Artificial Intelligence and Data Science C 1 Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Nagahashi Hiroshi /  Masumoto Hiroshi /  Koyama Nobuyuki /  Zhenming Shun /  Nishimura Naoki /  Yoshizumi Shusaku /  Inoue Mamoru /  Okada Isaac /  Okuda Hirohito 2021
3Q
2021/5/24 2021/3/15
XCO.T495 Practical Artificial Intelligence and Data Science C 2 Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Nagahashi Hiroshi /  Hanatsuka Yasushi /  Mori Tppei /  Kimura Kazuyuki /  Nomura Takehiko /  Dairiki Ryo /  Moriya Tsuyoshi /  Kanai Tsukasa 2021
3Q
2021/5/24 2021/5/21
XCO.T494 Practical Artificial Intelligence and Data Science B 1 Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Nagahashi Hiroshi /  Watanabe Kaoru /  Nishimoto Hideaki /  Inokuchi Ryo /  Terada Akihiro /  Morita Katsuaki /  Morimoto Yusuke 2021
2Q
2021/5/24 2021/3/15
XCO.T494 Practical Artificial Intelligence and Data Science B 2 Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Nagahashi Hiroshi /  Hoshuyama Osamu /  Oki Hidekazu /  Saito Takao /  Kakigano Takeaki /  Ueno Yoshinori /  Sasao Kazuhiro /  Saito Toru 2021
2Q
2021/5/24 2021/5/21
XCO.T493 Practical Artificial Intelligence and Data Science A Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Kobayashi Takao /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Yoshiyuki /  Nakata Takayuki /  Okada Masashi /  Tasaki Hirohisa /  Kitayama Daisuke /  Kida Takeshi /  Kawano Yukihiro 2021
1Q
2021/4/22 2021/3/15
XCO.T490 Exercises in fundamentals of artificial intelligence Yanagisawa Keisuke /  Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
  2021/3/15
XCO.T490 Exercises in fundamentals of artificial intelligence Yu Jaehoon /  Chang Yuyuan /  Shinyama Yusuke /  Yanagisawa Keisuke /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
  2021/3/15
XCO.T489 Fundamentals of artificial intelligence Okazaki Naoaki /  Shimosaka Masamichi /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.T489 Fundamentals of artificial intelligence Yu Jaehoon /  Sekijima Masakazu /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.T488 Exercises in fundamentals of data science Yanagisawa Keisuke /  Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
  2021/3/15
XCO.T488 Exercises in fundamentals of data science Itoh Takehiko /  Yamashita Yukihiko /  Kelly Shane /  Kajitani Rei /  Nakanishi Wataru /  Terazawa Yuki /  Tagashira Maki /  Hasegawa Kei /  Uchida Makoto /  Nakano Kenichi /  Yanagisawa Keisuke /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
  2021/3/15
XCO.T487 Fundamentals of data science Kanamori Takafumi /  Sekijima Masakazu /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
3Q
  2021/3/15
XCO.T487 Fundamentals of data science Itoh Takehiko /  Yamashita Yukihiko /  Kelly Shane /  Murata Tsuyoshi /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Miyake Yoshihiro 2021
4Q
  2021/3/15
XCO.T486 Advanced Artificial Intelligence and Data Science D Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Takeuchi Shojiro /  Kaneshige Yuzo /  Nakagawa Kei /  Takigawa Takayuki /  Kawamoto Fumio 2021
4Q
  2021/3/15
XCO.T485 Advanced Artificial Intelligence and Data Science C Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Tsurumi Toshiyuki /  Sato Akiko /  Tamura Tetsuya /  Yamada Takeshi /  Fujimoto Shotaro /  Hayashi Kidai /  Yoshimoto Seiya /  Nishida Daishiro /  Nakano Yuya /  Tomita Hayato 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.T484 Advanced Artificial Intelligence and Data Science B Kanezaki Asako /  Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Morioka Tsuguto /  Uchino Hayanari /  Mizobata Mikio /  Ohashi Tetsuyuki /  Ishii Hotaka /  Mitsugi Hiroyuki /  Kato Atsuo /  Okano Takeshi 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.T483 Advanced Artificial Intelligence and Data Science A Miyake Yoshihiro /  Nitta Katsumi /  Kanezaki Asako /  Nagahashi Hiroshi /  Kobayashi Takao /  Okoshi Taku /  Hirate Yu /  Fernando De Araujo Paulo /   /  Togami Masahito /   /  Kazawa Hideto 2021
3Q
  2021/3/15
XCO.T478 Cybersecurity Governance Mamiya Masayuki /  Tanaka Keisuke 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.T477 Attack and Defense on Cybersecurity III Ueda Kengo /  Sugaya Mitsuyoshi /   /  Tanaka Keisuke 2021
4Q
2021/4/7 2021/3/15
XCO.T476 Attack and Defense on Cybersecurity II Fukumoto Yoshinari /  Hsieh Chia-Lung /  Liu Yu-Lu /  Tanaka Keisuke 2021
3Q
2021/4/7 2021/3/15
XCO.T475 Attack and Defense on Cybersecurity I Ueda Kengo /  Sugaya Mitsuyoshi /   /  Tanaka Keisuke 2021
2Q
2021/4/7 2021/3/15
XCO.T474 Theory of Cryptography for Cybersecurity Xagawa Keita /  Nishimaki Ryo /  Matsuda Takahiro /  Tanaka Keisuke 2021
3Q
2021/4/7 2021/3/15
XCO.T473 Foundation of Cybersecurity Minamide Yasuhiko /  Ishii Hideaki /  Ishii Masahiro /  Isshiki Tsuyoshi /  Ito Toshiya /  Ogata Wakaha /  Kitaguchi Yoshiaki /  Koike Hideki /  Shudo Kazuyuki /  Tanaka Keisuke /  Defago Xavier /  Tomoishi Masahiko /  Nishizaki Shin-Ya /  Masuhara Hidehiko /  Matsuura Satoshi /  Yamaoka Katsunori /  Yokota Haruo /  Wakita Ken /  Watanabe Takuo 2021
1Q
2021/4/1 2021/3/15
XCO.P101 Processes for creation in science and technology 【School of Computing】 Minamide Yasuhiko /  Shimosaka Masamichi /  Murofushi Toshiaki /  Tanaka Keisuke /  Nakano Yumiharu /  Undecided 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.B103 Foundations of Computing 3 Miyoshi Naoto /  Miura Hideyuki /  Umehara Masaaki /  Watanabe Sumio 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.B102 Foundations of Computing 2 Inoue Nakamasa 2021
3Q
  2021/3/15
XCO.B101 Foundations of Computing 1 Inoue Nakamasa 2021
2Q
2021/4/12 2021/3/15
XCO.A101 Literacy of Computing 1 Sekijima Masakazu 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.A101 Literacy of Computing 2 Kobayashi Takashi 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.A101 Literacy of Computing 3 Kanezaki Asako 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.A101 Literacy of Computing 4 Nakano Yumiharu 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
XCO.A101 Literacy of Computing 5 Tsuchioka Shunsuke 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z696 Seminar on Mathematical and Computing Science F5 Academic Supervisor Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z695 Seminar on Mathematical and Computing Science S5 Academic Supervisor Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z694 Seminar on Mathematical and Computing Science F4 Academic Supervisor Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z693 Seminar on Mathematical and Computing Science S4 Academic Supervisor Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z692 Seminar on Mathematical and Computing Science F3 Academic Supervisor Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z691 Seminar on Mathematical and Computing Science S3 Academic Supervisor Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z592 Seminar on Mathematical and Computing Science F2 Academic Supervisor Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z591 Seminar on Mathematical and Computing Science S2 Academic Supervisor Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z492 Seminar on Mathematical and Computing Science F1 Academic Supervisor Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z491 Seminar on Mathematical and Computing Science S1 Academic Supervisor Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z396 Advanced independent research project F6c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z395 Advanced independent research project F5c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z394 Advanced independent research project F4c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z393 Advanced independent research project F3c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z393 Advanced independent research project F3c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z392 Advanced independent research project F2c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z392 Advanced independent research project F2c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z391 Advanced independent research project F1c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z391 Advanced independent research project F1c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z390 Independent Research Exercises(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z390 Independent Research Exercises(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z389 Independent research project(MCS) Academic Supervisor Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1-2Q
2021/4/6 2021/3/15
MCS.Z389 Independent research project(MCS) Academic Supervisor Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3-4Q
2021/4/6 2021/3/15
MCS.Z381 Research opportunity in Laboratories (MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z381 Research opportunity in Laboratories (MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z376 Advanced independent research project S6c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z375 Advanced independent research project S5c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z374 Advanced independent research project S4c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z373 Advanced independent research project S3c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z373 Advanced independent research project S3c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z372 Advanced independent research project S2c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z372 Advanced independent research project S2c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z371 Advanced independent research project S1c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.Z371 Advanced independent research project S1c(MCS) Teaching Staffs Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.U686 Forum on Mathematical and Computing Science F5 Sumita Hanna /  Takahashi Jin /  Ishii Masahiro /  Kawashima Takayuki /  Cong Youyou /  Nomura Akihiro /  Ichiki Shunsuke /  Sato Tetsuya /  Yajima Moeko /  Gotoda Takeshi /  Shiraga Takeharu /  Liu Tianxiang Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.U685 Forum on Mathematical and Computing Science S5 Sumita Hanna /  Takahashi Jin /  Ishii Masahiro /  Kawashima Takayuki /  Cong Youyou /  Nomura Akihiro /  Ichiki Shunsuke /  Sato Tetsuya /  Yajima Moeko /  Gotoda Takeshi /  Shiraga Takeharu /  Liu Tianxiang Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.U684 Forum on Mathematical and Computing Science F4 Sumita Hanna /  Takahashi Jin /  Ishii Masahiro /  Kawashima Takayuki /  Cong Youyou /  Nomura Akihiro /  Ichiki Shunsuke /  Sato Tetsuya /  Yajima Moeko /  Gotoda Takeshi /  Shiraga Takeharu /  Liu Tianxiang Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.U683 Forum on Mathematical and Computing Science S4 Sumita Hanna /  Takahashi Jin /  Ishii Masahiro /  Kawashima Takayuki /  Cong Youyou /  Nomura Akihiro /  Ichiki Shunsuke /  Sato Tetsuya /  Yajima Moeko /  Gotoda Takeshi /  Shiraga Takeharu /  Liu Tianxiang Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.U682 Forum on Mathematical and Computing Science F3 Sumita Hanna /  Takahashi Jin /  Ishii Masahiro /  Kawashima Takayuki /  Cong Youyou /  Nomura Akihiro /  Ichiki Shunsuke /  Sato Tetsuya /  Yajima Moeko /  Gotoda Takeshi /  Shiraga Takeharu /  Liu Tianxiang Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.U681 Forum on Mathematical and Computing Science S3 Sumita Hanna /  Takahashi Jin /  Ishii Masahiro /  Kawashima Takayuki /  Cong Youyou /  Nomura Akihiro /  Ichiki Shunsuke /  Sato Tetsuya /  Yajima Moeko /  Gotoda Takeshi /  Shiraga Takeharu /  Liu Tianxiang Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.U482 Advanced Exercises and Experiments in Mathematical and Computing Science II Academic Supervisor Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.U481 Advanced Exercises and Experiments in Mathematical and Computing Science I Academic Supervisor Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T605 Career Development in Mathematical and Computing Science Kanamori Takafumi /  Watanabe Sumio Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T605 Career Development in Mathematical and Computing Science Kanamori Takafumi /  Watanabe Sumio Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T605 Career Development in Mathematical and Computing Science Kanamori Takafumi /  Watanabe Sumio Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T605 Career Development in Mathematical and Computing Science Kanamori Takafumi /  Watanabe Sumio Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T604 Tutorial Exercises on Mathematical and Computing Science II Watanabe Sumio /  Kashima Ryo /  Miura Hideyuki Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T604 Tutorial Exercises on Mathematical and Computing Science II Watanabe Sumio /  Kashima Ryo /  Miura Hideyuki Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T604 Tutorial Exercises on Mathematical and Computing Science II Watanabe Sumio /  Kashima Ryo /  Miura Hideyuki Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T604 Tutorial Exercises on Mathematical and Computing Science II Watanabe Sumio /  Kashima Ryo /  Miura Hideyuki Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T603 Tutorial Exercises on Mathematical and Computing Science I Watanabe Sumio /  Kashima Ryo /  Miura Hideyuki Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T603 Tutorial Exercises on Mathematical and Computing Science I Watanabe Sumio /  Kashima Ryo /  Miura Hideyuki Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T603 Tutorial Exercises on Mathematical and Computing Science I Watanabe Sumio /  Kashima Ryo /  Miura Hideyuki Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T603 Tutorial Exercises on Mathematical and Computing Science I Watanabe Sumio /  Kashima Ryo /  Miura Hideyuki Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T602 Presentation Exercises on Mathematical and Computing Science II Watanabe Sumio /  Kashima Ryo /  Miura Hideyuki Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T602 Presentation Exercises on Mathematical and Computing Science II Watanabe Sumio /  Kashima Ryo /  Miura Hideyuki Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T602 Presentation Exercises on Mathematical and Computing Science II Watanabe Sumio /  Kashima Ryo /  Miura Hideyuki Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T602 Presentation Exercises on Mathematical and Computing Science II Watanabe Sumio /  Kashima Ryo /  Miura Hideyuki Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T601 Presentation Exercises on Mathematical and Computing Science I Watanabe Sumio /  Kashima Ryo /  Miura Hideyuki Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T601 Presentation Exercises on Mathematical and Computing Science I Watanabe Sumio /  Kashima Ryo /  Miura Hideyuki Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T601 Presentation Exercises on Mathematical and Computing Science I Watanabe Sumio /  Kashima Ryo /  Miura Hideyuki Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T601 Presentation Exercises on Mathematical and Computing Science I Watanabe Sumio /  Kashima Ryo /  Miura Hideyuki Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T513 Topics on Mathematical and Computing Science D Undecided Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3-4Q
  2021/3/15
MCS.T512 Topics on Mathematical and Computing Science C Sumita Hanna /  Kawase Yasushi /  Ito Shinji /  Takemura Kei Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T509 Software Verification Minamide Yasuhiko Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T507 Theory of Statistical Mathematics Kanamori Takafumi Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T506 Mathematical Models and Computer Science Yamashita Makoto /  Amaya Kenji /  Kurabayashi Daisuke /  Sumita Hanna Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T504 Topics in Geometry Umehara Masaaki /  Nishibata Shinya /  Miura Hideyuki /  Murofushi Toshiaki /  Suzuki Sakie Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T503 Programming Language Design Masuhara Hidehiko Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
MCS.T420 Additive and nonadditive measure theories Murofushi Toshiaki Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/4/6 2021/3/15
MCS.T419 Stochastic differential equations Nakano Yumiharu /  Miyoshi Naoto Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
  2021/3/15
MCS.T418 Practical Parallel Computing Endo Toshio Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T417 Topics in Algebra Tsuchioka Shunsuke Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
  2021/3/15
MCS.T416 Logic and Computation Kashima Ryo Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
  2021/3/15
MCS.T413 Quantum Computation and Quantum Information Mori Ryuhei Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T412 Information Visualization Wakita Ken Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T410 Applied Probability Miyoshi Naoto /  Nakano Yumiharu Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
  2021/3/15
MCS.T409 Applied Functional Analysis Miura Hideyuki /  Nishibata Shinya /  Umehara Masaaki /  Murofushi Toshiaki /  Suzuki Sakie Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/24 2021/3/15
MCS.T408 Discrete, Algebraic and Geometric Structures Suzuki Sakie /  Nishibata Shinya /  Umehara Masaaki /  Miura Hideyuki /  Murofushi Toshiaki Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
  2021/3/15
MCS.T406 Distributed Systems Shudo Kazuyuki Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T405 Theory of Algorithms Ito Toshiya Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T403 Statistical Learning Theory Watanabe Sumio Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T401 Analysis on Continuous Systems Nishibata Shinya /  Miura Hideyuki /  Umehara Masaaki /  Murofushi Toshiaki /  Suzuki Sakie Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T334 Compiler Construction Minamide Yasuhiko Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T333 Information Theory Kabashima Yoshiyuki /  Kabashima Yoshiyuki Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
  2021/3/15
MCS.T332 Data Analysis Watanabe Sumio Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T331 Discrete Mathematics Suzuki Sakie /  Umehara Masaaki /  Nishibata Shinya /  Miura Hideyuki /  Murofushi Toshiaki /  Tsuchioka Shunsuke Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/6/7 2021/3/15
MCS.T323 Theory of Computation Tanaka Keisuke Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/4/6 2021/3/15
MCS.T322 Combinatorial Algorithms Sumita Hanna /  Yamashita Makoto Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T315 Mathematical Modeling Takayasu Misako /  Takayasu Hideki Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T314 Operating Systems Shudo Kazuyuki Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T313 Mathematical Logic Kashima Ryo Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T312 Markov Analysis Nakano Yumiharu /  Miyoshi Naoto Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/5/28 2021/3/15
MCS.T311 Applied Theory on Differential Equations Nishibata Shinya Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T304 Lebesgue Interation Miura Hideyuki /  Takahashi Jin /  Nishibata Shinya /  Murofushi Toshiaki /  Tsuchioka Shunsuke /  Ichiki Shunsuke Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/3/25 2021/3/15
MCS.T303 Programming II Masuhara Hidehiko /  Sato Tetsuya Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
MCS.T302 Mathematical Optimization Yamashita Makoto /   /  Liu Tianxiang Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/4/16 2021/3/15
MCS.T301 Vector and Functional analysis Miura Hideyuki /  Takahashi Jin Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
  2021/3/15
MCS.T233 Computer Systems Endo Toshio /  Nomura Akihiro Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T232 Complex Analysis Suzuki Sakie /  Umehara Masaaki /  Miura Hideyuki /  Murofushi Toshiaki /  Nishibata Shinya /  Tsuchioka Shunsuke /  Takahashi Jin /  Ichiki Shunsuke Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
  2021/3/15
MCS.T231 Algebra Tsuchioka Shunsuke /  Umehara Masaaki /  Nishibata Shinya /  Miura Hideyuki /  Murofushi Toshiaki /  Suzuki Sakie /  Takahashi Jin /  Ichiki Shunsuke Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
4Q
  2021/3/15
MCS.T224 Programming I Wakita Ken /  Cong Youyou Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T223 Mathematical Statistics Kanamori Takafumi /  Kawashima Takayuki Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
  2021/3/15
MCS.T222 Exercises in Set and Topology II Murofushi Toshiaki /  Tsuchioka Shunsuke /  Ichiki Shunsuke /  Umehara Masaaki Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T221 Set and Topology II Murofushi Toshiaki /  Tsuchioka Shunsuke /  Umehara Masaaki Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T214 Theory of Automata and Languages Ito Toshiya /  Tanaka Keisuke Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T213 Introduction to Algorithms and Data Structures Mori Ryuhei Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/4/20 2021/3/15
MCS.T212 Fundamentals of Probability Miyoshi Naoto /  Nakano Yumiharu /  Yajima Moeko Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/6/9 2021/3/15
MCS.T211 Applied Calculus Nishibata Shinya /  Miura Hideyuki /  Umehara Masaaki /  Murofushi Toshiaki /  Suzuki Sakie /  Tsuchioka Shunsuke Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T204 Introduction to Computer Science Kashima Ryo /  Cong Youyou /  Tanaka Keisuke Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T203 Linear Algebra and Its Applications Yamashita Makoto /  Sumita Hanna Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/4/16 2021/3/15
MCS.T202 Exercises in Set and Topology I Suzuki Sakie /  Gotoda Takeshi /  Miura Hideyuki /  Murofushi Toshiaki /  Umehara Masaaki /  Tsuchioka Shunsuke /  Takahashi Jin /  Ichiki Shunsuke /  Nishibata Shinya Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.T201 Set and Topology I Suzuki Sakie /  Umehara Masaaki /  Miura Hideyuki /  Murofushi Toshiaki /  Nishibata Shinya /  Tsuchioka Shunsuke Undergraduate major in Mathematical and Computing Science 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
MCS.M421 Discrete Optimization Sumita Hanna /  Yamashita Makoto Graduate major in Mathematical and Computing Science 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.Z696 Seminar on Computer Science F5 Academic Supervisor Graduate major in Computer Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.Z695 Seminar on Computer Science S5 Academic Supervisor Graduate major in Computer Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.Z694 Seminar on Computer Science F4 Academic Supervisor Graduate major in Computer Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.Z693 Seminar on Computer Science S4 Academic Supervisor Graduate major in Computer Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.Z692 Seminar on Computer Science F3 Academic Supervisor Graduate major in Computer Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.Z691 Seminar on Computer Science S3 Academic Supervisor Graduate major in Computer Science 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.Z592 Seminar on Computer Science F2 Academic Supervisor Graduate major in Computer Science 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CSC.Z591 Seminar on Computer Science S2 Academic Supervisor Graduate major in Computer Science