School of Science|4 Courses exhibit Notes

Font Size  SML

Course
Number
Course
Title
Lecturer
Opening
Department
Academic
Year
(Quarter)
Syllabus
updated
Lecture
notes
updated
Access
Index
CAP.A401 Scope of Chemical Science and Engineering IA Ohtomo Akira /  Hitosugi Taro /  Yamanaka Ichiro /  Kuwata Shigeki /  Takao Toshiro /  Tanaka Katsunori Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/7 2021/3/15
CAP.A402 Scope of Chemical Science and Engineering IIA Tanaka Ken /  Murahashi Tetsuro /  Ito Shigekazu /  Shimizu Ryota /  Tanaka Hiroshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
  2021/3/15
CAP.A423 Advanced Organic Synthesis I Ito Shigekazu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.A424 Advanced Organic Synthesis II Ito Shigekazu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
4Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.A441 Advanced Electrochemistry I Yamanaka Ichiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/5/10 2021/3/15
CAP.A442 Advanced Electrochemistry II Yamanaka Ichiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/5/10 2021/3/15
CAP.A461 Advanced Solid State Chemistry I Ohtomo Akira Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.A462 Advanced Solid State Chemistry II Ohtomo Akira Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.A463 Advanced Molecular Design of Metal Complexes I Murahashi Tetsuro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
  2021/3/15
CAP.A464 Advanced Molecular Design of Metal Complexes II Murahashi Tetsuro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
4Q
  2021/3/15
CAP.A465 Advanced Bioinorganic Chemistry I Kuwata Shigeki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.A466 Advanced Bioinorganic Chemistry II Kuwata Shigeki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.A481 Advanced Instrumental Analysis Undecided Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
4Q
  2021/3/15
CAP.A521 Advanced Molecular Design for Organic Synthesis I Tanaka Hiroshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
2021/4/7 2021/3/15
CAP.A522 Advanced Molecular Design for Organic Synthesis II Tanaka Hiroshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
4Q
2021/4/7 2021/3/15
CAP.A561 Advanced Chemistry of Transition Metal Complexes I Takao Toshiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.A562 Advanced Chemistry of Transition Metal Complexes II Takao Toshiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.C411 Chemical Engineering for Advanced Materials and Chemicals Processing I Kubouchi Masatoshi /  Tago Teruoki /  Ihara Manabu Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/22 2021/3/15
CAP.C412 Process Systems Engineering Matsumoto Hideyuki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/22 2021/3/15
CAP.C421 Advanced Energy Transfer Operation Sekiguchi Hidetoshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/22 2021/3/15
CAP.C423 Computational Fluid Dynamics Okawara Shinichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/22 2021/3/15
CAP.C424 Advanced Reaction Process Engineering Tago Teruoki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/22 2021/3/15
CAP.C431 Chemical Engineering for Advanced Materials and Chemicals Processing II Sekiguchi Hidetoshi /  Okochi Mina /  Yoshikawa Shiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
  2021/3/15
CAP.C432 Physico-Chemical Property Analysis in Chemical Engineering Taniguchi Izumi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.C441 Transport Phenomena and Operation Yoshikawa Shiro Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.C521 Chemical Engineering in Global Business Hashizume Syuji /  Nakahara Masahiro /  Hanamitsu Taizo /  Nagoya Harunori Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
  2021/3/15
CAP.C531 Advanced Chemical Equipment Design Kubouchi Masatoshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
  2021/3/15
CAP.C533 Plasma Chemistry and Plasma Processing Mori Shinsuke Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
  2021/3/15
CAP.C542 Fine Particle Engineering Taniguchi Izumi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.E401 Environment Preservation and Chemical Safety I Tanaka Hiroshi /  Kuwata Shigeki /  Matsushita Nobuhiro /  Yoshizawa Michito /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Tokita Masatoshi /  Inagi Shinsuke /  Ono Kosuke /  Yamazaki Masakazu /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.E402 Environment Preservation and Chemical Safety II Kuwata Shigeki /  Tanaka Hiroshi /  Matsushita Nobuhiro /  Yoshizawa Michito /  Fuchino Tetsuo /  Furuya Hidemine /  Tokita Masatoshi /  Inagi Shinsuke /  Ono Kosuke /  Yamazaki Masakazu /  Shioya Masatoshi /  Kato Hiroko /  Hashimoto Haruo /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.E411 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
  2021/3/15
CAP.E411 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
  2021/3/15
CAP.E411 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
  2021/3/15
CAP.E411 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering I Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
4Q
  2021/3/15
CAP.E412 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering II Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
  2021/3/15
CAP.E412 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering II Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
  2021/3/15
CAP.E412 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering II Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
  2021/3/15
CAP.E412 Advanced Internship in Chemical Science and Engineering II Academic Supervisor Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
4Q
  2021/3/15
CAP.E422 Presentation Practice Hara Masahiko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
4Q
  2021/3/15
CAP.E521 Scientific Ethics Iida Toshiyuki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
2021/5/14 2021/3/15
CAP.I401 Scope of Chemical Science and Engineering IB Yoshizawa Michito /  Fukushima Takanori /  Akita Munetaka /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita /  Yamaguchi Takeo /  Tamaki Takanori Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.I402 Scope of Chemical Science and Engineering IIB Imaoka Takane /  Fukushima Takanori /  Hara Masahiko /  Nomura Junko /  Shoji Yoshiaki /  Waki Keiko /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita /  Yamamoto Kimihisa Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
  2021/3/15
CAP.I405 Environmental Chemistry Toyoda Sakae /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.I407 Introduction to Chemical Engineering (Basics) Yamaguchi Takeo /  Tamaki Takanori Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/7 2021/3/15
CAP.I416 Catalysis for the Environmental Issues Yokoi Toshiyuki /  Nomura Junko /  Motokura Ken /  Manaka Yuichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.I417 Introduction to Chemical Engineering (Unit Operation) Waki Keiko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
  2021/3/15
CAP.I419 Analytical Techniques for Environmental Chemistry Toyoda Sakae /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.I420 Advanced Supramolecular Science Fukushima Takanori /  Yoshizawa Michito Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
  2021/3/15
CAP.I423 Advanced Organic Materials Chemistry Fukushima Takanori /  Shoji Yoshiaki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.I426 Introduction to Polymer Science Tomita Ikuyoshi /  Imaoka Takane Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/6/14 2021/3/15
CAP.I427 Introduction to Polymer Chemistry Tomita Ikuyoshi /  Yamamoto Kimihisa /  Kubo Shoichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/23 2021/3/15
CAP.I437 Introduction to Polymer Physical Properties Shishido Atsushi /  Imaoka Takane Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
  2021/3/15
CAP.I438 Functionalized Nano-Materials Chemistry I Hara Masahiko /  Nomura Junko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
  2021/3/15
CAP.I445 Functionalized Nano-Materials Chemistry II Hara Masahiko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
4Q
  2021/3/15
CAP.I481 Introduction to the Frontiers of Environmental Chemistry I Suzuki Yaeko /  Toyoda Sakae /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.I482 Introduction to the Frontiers of Environmental Chemistry II Shimosaka Takuya /  Yamada Keita /  Toyoda Sakae Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/6 2021/3/15
CAP.I533 Advanced Strategic Organic Synthesis Akita Munetaka /  Yoshizawa Michito Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
  2021/3/15
CAP.I536 Advanced Material Cycle Analysis Toyoda Sakae /  Yamada Keita Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
4Q
  2021/3/15
CAP.I537 Systematic Material Design Methodology Yamaguchi Takeo /  Tamaki Takanori Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/4/7 2021/3/15
CAP.P411 Advanced Polymer Synthesis Ishizone Takashi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.P421 Special Lecture on Characterization of Polymer Structures and Properties Ando Shinji Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.P422 Advanced Polymer Properties Tokita Masatoshi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.P511 Advanced Polymer Reactions Otsuka Hideyuki Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.P522 Advanced Polymer Structures Furuya Hidemine Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.P581 Advanced Polymer Processing Itaya Hiroharu /  Sakakida Hiroshi /  Konishi Gennichi Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/4/2
CAP.P582 Advanced Polymer Science I Kamigaito Masami Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
2Q
  2021/3/15
CAP.P583 Advanced Polymer Science II Undecided Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CAP.T431 Advanced Organometallic Chemistry and Catalysis I Tanaka Ken Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
3Q
  2021/3/15
CAP.T432 Advanced Organometallic Chemistry and Catalysis II Tanaka Ken Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
4Q
  2021/3/15
CAP.T532 Advanced Catalytic Reactions Yokoi Toshiyuki /  Nomura Junko Graduate major in Chemical Science and Engineering 2021
4Q
  2021/3/15
CHM.A201 Chemistry for Safety Ono Kosuke /  Shinohara Naohide /  Iguchi Taisen /  Kato Hiroko Undergraduate major in Chemistry 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.A221 Practice in Computer Science Juhasz Gergely Miklos Undergraduate major in Chemistry 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.A301 Exercise in Computational Chemistry and Chemical Information 1 Uekusa Hidehiro /  Sekine Akiko /  Ueno Kyouko Undergraduate major in Chemistry 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.A302 Exercise in Computational Chemistry and Chemical Information 2 Takaya Jun /  Ando Yoshio /  Miyanaga Akimasa /  Takahashi Kohei /  Kuwano Satoru Undergraduate major in Chemistry 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.A431 Laboratory Training of Synchrotron Radiation Science Kitajima Masashi Graduate major in Chemistry 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.A438 Current Chemistry IV Undecided Graduate major in Chemistry 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.A447 Recent Progress in Chemistry VII  /   /   /  Zhang Wenrui /  Fujii Kotaro /  Yashima Masatomo Graduate major in Chemistry 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.A448 Recent Progress in Chemistry VIII Undecided Graduate major in Chemistry 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.A449 Recent Progress in Chemistry IX Undecided Graduate major in Chemistry 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.A450 Recent Progress in Chemistry X Undecided Graduate major in Chemistry 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.A451 Recent Progress in Chemistry XI Undecided Graduate major in Chemistry 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.A452 Recent Progress in Chemistry XII Undecided Graduate major in Chemistry 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.A461 Presentation Exercises in Chemistry Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.A461 Presentation Exercises in Chemistry Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.A461 Presentation Exercises in Chemistry Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.A461 Presentation Exercises in Chemistry Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.A462 Introductory Exercises in Chemistry Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.A643 Colloquium on Advanced Chemistry III Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.A644 Colloquium on Advanced Chemistry IV Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.A651 Laboratory Training of Advanced Chemistry I Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.A652 Laboratory Training of Advanced Chemistry II Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.A653 Laboratory Training of Advanced Chemistry III Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.A654 Laboratory Training of Advanced Chemistry IV Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.A661 Basic Exercises in Global Presentation Juhasz Gergely Miklos Graduate major in Chemistry 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.A662 Advanced Exercises in Global Presentation Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.A662 Advanced Exercises in Global Presentation Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.A662 Advanced Exercises in Global Presentation Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.A662 Advanced Exercises in Global Presentation Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.B201 Inorganic Chemistry I Maeda Kazuhiko Undergraduate major in Chemistry 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.B202 Basic Analytical Chemistry Okada Tetsuo /  Kawano Masaki Undergraduate major in Chemistry 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.B203 Exercise in Inorganic Chemistry I Maeda Kazuhiko /  Otsuka Takuhiro /  Ohtsu Hiroyoshi /  Takayama Tomoaki Undergraduate major in Chemistry 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.B204 Exercise in Basic Analytical Chemistry Okada Tetsuo /  Kawano Masaki /  Harada Makoto /  Ishida Yutaka /  Ohtsu Hiroyoshi Undergraduate major in Chemistry 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.B205 Laboratory Course in Basic Inorganic and Analytical Chemistry Fukuhara Gaku /  Okada Tetsuo /  Ishitani Osamu /  Kawaguchi Hiroyuki /  Kawano Masaki /  Uekusa Hidehiro /  Maeda Kazuhiko /  Sekine Akiko /  Otsuka Takuhiro /  Harada Makoto /  Ishida Yutaka /  Tamaki Yusuke /  Ohtsu Hiroyoshi Undergraduate major in Chemistry 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.B301 Inorganic Chemistry II Kawaguchi Hiroyuki Undergraduate major in Chemistry 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.B303 Exercise in Inorganic Chemistry II Kawaguchi Hiroyuki /  Uekusa Hidehiro /  Ishida Yutaka /  Tamaki Yusuke /  Sekine Akiko /  Harada Makoto Undergraduate major in Chemistry 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.B305 Laboratory Course in Advanced Inorganic and Analytical Chemistry Uekusa Hidehiro /  Okada Tetsuo /  Ishitani Osamu /  Kawaguchi Hiroyuki /  Komatsu Takayuki /  Kawano Masaki /  Maeda Kazuhiko /  Fukuhara Gaku /  Sekine Akiko /  Otsuka Takuhiro /  Harada Makoto /  Ishida Yutaka /  Tamaki Yusuke /  Ohtsu Hiroyoshi /  Takayama Tomoaki Undergraduate major in Chemistry 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.B331 Quantitative Chemical Analysis Okada Tetsuo /  Fukuhara Gaku Undergraduate major in Chemistry 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.B332 Photochemistry Ishitani Osamu /  Maeda Kazuhiko Undergraduate major in Chemistry 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.B333 Crystal Chemistry Uekusa Hidehiro Undergraduate major in Chemistry 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.B334 Geochemistry Nogami Kenji /  Terada Akihiko Undergraduate major in Chemistry 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.B335 Chemistry of Solids Komatsu Takayuki /  Yashima Masatomo Undergraduate major in Chemistry 2021
2Q
2021/3/19 2021/6/10
CHM.B401 Basic Concepts of Inorganic Chemistry Kawano Masaki /  Kawaguchi Hiroyuki /  Ishitani Osamu /  Komatsu Takayuki /  Yashima Masatomo /  Uekusa Hidehiro /  Maeda Kazuhiko Graduate major in Chemistry 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.B431 Advanced Separation Science Okada Tetsuo /  Fukuhara Gaku Graduate major in Chemistry 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.B433 Catalytic Chemistry on Solid Surface Komatsu Takayuki Graduate major in Chemistry 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.B434 Advanced Course in Crystal Structure Science Uekusa Hidehiro Graduate major in Chemistry 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.B437 Photochemical Reactions II Ishitani Osamu Graduate major in Chemistry 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.C201 Introductory Quantum Chemistry Ohshima Yasuhiro /  Yamazaki Masakazu Undergraduate major in Chemistry 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.C202 Chemical and Statistical Thermodynamics Nishino Tomoaki /  Koshihara Shinya Undergraduate major in Chemistry 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.C203 Exercise in Introductory Quantum Chemistry Ohshima Yasuhiro /  Yamazaki Masakazu Undergraduate major in Chemistry 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.C204 Exercise in Chemical and Statistical Thermodynamics Nishino Tomoaki /  Kaneko Satoshi Undergraduate major in Chemistry 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.C205 Laboratory Course in Basic Physical Chemistry Koshihara Shinya /  Ohshima Yasuhiro /  Kitajima Masashi /  Okimoto Yoichi /  Nishino Tomoaki /  Yamazaki Masakazu /  Ishikawa Tadahiko /  Hosaka Koichi /  Kaneko Satoshi /  Ishiuchi Shun-Ichi Undergraduate major in Chemistry 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.C301 Introductory Chemical Kinetics Ishiuchi Shun-Ichi /  Kitajima Masashi Undergraduate major in Chemistry 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.C303 Exercise in Introductory Chemical Kinetics Kitajima Masashi /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Hosaka Koichi Undergraduate major in Chemistry 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.C305 Laboratory Course in Advanced Physical Chemistry Okimoto Yoichi /  Koshihara Shinya /  Ohshima Yasuhiro /  Kitajima Masashi /  Nishino Tomoaki /  Yamazaki Masakazu /  Ishikawa Tadahiko /  Hosaka Koichi /  Kaneko Satoshi /  Ishiuchi Shun-Ichi Undergraduate major in Chemistry 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.C331 Solid State Chemistry Nishino Tomoaki /  Okimoto Yoichi Undergraduate major in Chemistry 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.C332 Quantum Chemistry Ohshima Yasuhiro /  Yamazaki Masakazu Undergraduate major in Chemistry 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.C333 Molecular Structural Science Koshihara Shinya /  Okimoto Yoichi Undergraduate major in Chemistry 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.C334 Chemical Kinetics Kitajima Masashi /  Ishiuchi Shun-Ichi Undergraduate major in Chemistry 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.C401 Basic Concepts of Physical Chemistry Ohshima Yasuhiro /  Yamazaki Masakazu /  Koshihara Shinya /  Kitajima Masashi /  Okimoto Yoichi /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Nishino Tomoaki Graduate major in Chemistry 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.C431 Advanced Physical Chemistry Ohshima Yasuhiro /  Yamazaki Masakazu /  Kitajima Masashi /  Ishiuchi Shun-Ichi /  Nishino Tomoaki Graduate major in Chemistry 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.D201 Organic Chemistry I Goto Kei /  Ono Kosuke Undergraduate major in Chemistry 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.D202 Organic Chemistry II Eguchi Tadashi Undergraduate major in Chemistry 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.D203 Exercise in Organic Chemistry I Eguchi Tadashi /  Iwasawa Nobuharu /  Goto Kei /  Ohmori Ken /  Kudo Fumitaka /  Takaya Jun /  Ando Yoshio /  Ono Kosuke /  Miyanaga Akimasa /  Takahashi Kohei /  Kuwano Satoru Undergraduate major in Chemistry 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.D204 Exercise in Organic Chemistry II Eguchi Tadashi /  Iwasawa Nobuharu /  Goto Kei /  Ohmori Ken /  Kudo Fumitaka /  Takaya Jun /  Ono Kosuke /  Ando Yoshio /  Miyanaga Akimasa /  Takahashi Kohei /  Kuwano Satoru Undergraduate major in Chemistry 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.D205 Laboratory Course in Basic Organic Chemistry Eguchi Tadashi /  Iwasawa Nobuharu /  Goto Kei /  Ohmori Ken /  Kudo Fumitaka /  Takaya Jun /  Ono Kosuke /  Ando Yoshio /  Miyanaga Akimasa /  Takahashi Kohei /  Kuwano Satoru Undergraduate major in Chemistry 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.D301 Organic Chemistry III Ohmori Ken Undergraduate major in Chemistry 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.D303 Exercise in Organic Chemistry III Eguchi Tadashi /  Iwasawa Nobuharu /  Goto Kei /  Ohmori Ken /  Kudo Fumitaka /  Takaya Jun /  Ono Kosuke /  Ando Yoshio /  Miyanaga Akimasa /  Takahashi Kohei /  Kuwano Satoru Undergraduate major in Chemistry 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.D305 Laboratory Course in Advanced Organic Chemistry Eguchi Tadashi /  Iwasawa Nobuharu /  Goto Kei /  Ohmori Ken /  Kudo Fumitaka /  Takaya Jun /  Ono Kosuke /  Ando Yoshio /  Miyanaga Akimasa /  Takahashi Kohei /  Kuwano Satoru Undergraduate major in Chemistry 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.D331 Organic Synthesis Ohmori Ken Undergraduate major in Chemistry 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.D332 Structural Organic Chemistry Takaya Jun /  Toyota Shinji Undergraduate major in Chemistry 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.D333 Organic Reactions Iwasawa Nobuharu Undergraduate major in Chemistry 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.D334 Natural Product Chemistry Eguchi Tadashi /  Kudo Fumitaka Undergraduate major in Chemistry 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.D401 Basic Concepts of Organic Chemistry Ohmori Ken /  Goto Kei Graduate major in Chemistry 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.D431 Advanced Bioorganic Chemistry Eguchi Tadashi /  Kudo Fumitaka Graduate major in Chemistry 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.D432 Advanced Organic Synthesis Ohmori Ken Graduate major in Chemistry 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.L471 Directed Laboratory Work in Chemistry I Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.L472 Directed Laboratory Work in Chemistry II Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.L571 Directed Laboratory Work in Chemistry III Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.L572 Directed Laboratory Work in Chemistry IV Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.L670 Advanced Exercise in Chemistry Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.L671 Advanced Laboratory Work in Chemistry I Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.L672 Advanced Laboratory Work in Chemistry II Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.L673 Advanced Laboratory Work in Chemistry III Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.L674 Advanced Laboratory Work in Chemistry IV Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.L675 Advanced Laboratory Work in Chemistry V Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.L676 Advanced Laboratory Work in Chemistry VI Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z201 B2D Research Basic A in Chemistry Kawano Masaki Undergraduate major in Chemistry 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z202 B2D Research Basic B in Chemistry Kawano Masaki Undergraduate major in Chemistry 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z203 B2D Research Basic C in Chemistry Kawano Masaki Undergraduate major in Chemistry 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z301 B2D Practical Pre-research A in Chemistry Kawano Masaki Undergraduate major in Chemistry 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z302 B2D Practical Pre-research B in Chemistry Kawano Masaki Undergraduate major in Chemistry 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z371 Advanced independent research project S1c(CHM) Teaching Staffs Undergraduate major in Chemistry 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z371 Advanced independent research project S1c(CHM) Teaching Staffs Undergraduate major in Chemistry 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z372 Advanced independent research project S2c(CHM) Teaching Staffs Undergraduate major in Chemistry 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z372 Advanced independent research project S2c(CHM) Teaching Staffs Undergraduate major in Chemistry 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z373 Advanced independent research project S3c(CHM) Teaching Staffs Undergraduate major in Chemistry 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z373 Advanced independent research project S3c(CHM) Teaching Staffs Undergraduate major in Chemistry 2021
2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z374 Advanced independent research project S4c(CHM) Teaching Staffs Undergraduate major in Chemistry 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z375 Advanced independent research project S5c(CHM) Teaching Staffs Undergraduate major in Chemistry 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z376 Advanced independent research project S6c(CHM) Teaching Staffs Undergraduate major in Chemistry 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z381 Research opportunity in Laboratories (CHM) Teaching Staffs Undergraduate major in Chemistry 2021
1Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z381 Research opportunity in Laboratories (CHM) Teaching Staffs Undergraduate major in Chemistry 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z385 Advanced Research Project Basics (CHM) Teaching Staffs Undergraduate major in Chemistry 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z385 Advanced Research Project Basics (CHM) Teaching Staffs Undergraduate major in Chemistry 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z389 Independent research project(CHM) Academic Supervisor Undergraduate major in Chemistry 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z389 Independent research project(CHM) Academic Supervisor Undergraduate major in Chemistry 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z391 Advanced independent research project F1c(CHM) Teaching Staffs Undergraduate major in Chemistry 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z391 Advanced independent research project F1c(CHM) Teaching Staffs Undergraduate major in Chemistry 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z392 Advanced independent research project F2c(CHM) Teaching Staffs Undergraduate major in Chemistry 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z392 Advanced independent research project F2c(CHM) Teaching Staffs Undergraduate major in Chemistry 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z393 Advanced independent research project F3c(CHM) Teaching Staffs Undergraduate major in Chemistry 2021
3Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z393 Advanced independent research project F3c(CHM) Teaching Staffs Undergraduate major in Chemistry 2021
4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z394 Advanced independent research project F4c(CHM) Teaching Staffs Undergraduate major in Chemistry 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z395 Advanced independent research project F5c(CHM) Teaching Staffs Undergraduate major in Chemistry 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z396 Advanced independent research project F6c(CHM) Teaching Staffs Undergraduate major in Chemistry 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z491 Seminar in Chemistry S1 Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z492 Seminar in Chemistry F1 Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z591 Seminar in Chemistry S2 Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z592 Seminar in Chemistry F2 Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z691 Seminar in Chemistry S3 Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z692 Seminar in Chemistry F3 Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z693 Seminar in Chemistry S4 Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z694 Seminar in Chemistry F4 Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z695 Seminar in Chemistry S5 Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
1-2Q
2021/3/19 2021/3/15
CHM.Z696 Seminar in Chemistry F5 Academic Supervisor Graduate major in Chemistry 2021
3-4Q
2021/3/19 2021/3/15
DUM.Y301 ダミー科目A Oura Hiroki /  Oishi Tetsuya /  Nakaya Kae 2021
3Q
   
DUM.Y302 ダミー科目B Oura Hiroki /  Oishi Tetsuya /  Nakaya Kae 2021
4Q
   
DUM.Y303 ダミー科目C Oura Hiroki /  Oishi Tetsuya /  Nakaya Kae 2021
3Q
   
EEE.C441 VLSI Technology I Wakabayashi Hitoshi /  Kakushima Kuniyuki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/4/19
EEE.C442 VLSI Technology II Wakabayashi Hitoshi /  Dosho Shiro /  Tokgoz Korkut Kaan Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
2Q
2021/6/2 2021/3/15
EEE.D401 Fundamentals of Electronic Materials Nakagawa Shigeki /  Sugahara Satoshi Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q
2021/4/6 2021/3/15
EEE.D411 Semiconductor Physics Yamada Akira Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
2Q
2021/4/7 2021/3/15
EEE.D451 Bipolar Transistors and Compound Semiconductor Devices Miyamoto Yasuyuki Graduate major in Electrical and Electronic Engineering 2021
1Q